منوی محصولات
منوی محصولات

مقالات با برچسب ابعاد وزن

بهینه سازی ابعاد وزن دکل ها

یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۶

وقتی‌ هدف‌، بهینه‌سازی‌ ابعاد و وزن‌ دکلهای‌ خطوط انتقال‌ نیرو باشد، طبیعی‌ است‌عوامل‌ مختلفی‌ از جمله‌ مشخصه‌ هادیها، آرایش‌ فازها و فاصله‌ آنها تا دکلها در این‌ امردخالت‌ دارد. گرچه‌ نقش‌ هر یک‌ از …