منوی محصولات
منوی محصولات

مقالات با برچسب روتور قفسه سنجابی

روتور قفسه سنجابی (Squirrel Cage Rotor)

جمعه ۱۱ فروردین ۱۳۹۶

روتور قفسه سنجابی (Squirrel Cage Rotor) از یک عده میله مسی یا آلومینیومی که در شیارهای محیطی استوانه آهنی‌ کار گذاشته است.که بر دو نوع است که نوع اول از میله های‌ گرد تشکیل شده است و در نوع دوم از میله های مستطیلی و یا به شکل دو دایره که به هم متصل و یا …