منوی محصولات
منوی محصولات

تست رله بی متال

سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

ین تست به منظور آزمایش صحت عملکرد رله بر اساس نمودار جریان-زمان به کار می رود. برای اینکار مجموعه سلولی که رله بی متال نیز جزئی از آن است بیرون می آورند و توسط دستگاه تزریق جریان و یک تایمر حساس ( که میتواند جزو خود دستگاه باشد) مدار را بسته و تست را انجام می دهند.

تست رله بی متال 

در این روش مداری شبیه به مدار بالا بسته می شود. در این روش با توجه به جریان نامی بی متال سه تست زیر انجام می گیرد:

·         حالت سرد COLD : در این روش دو برابر جریان نامی بی متال تزریق می گردد و زمان عملکرد رله بی متال یاد داشت می شود.

·         حالت گرم HOT : چون این تست پس از تست حالت سرد و پس از عمل کردن رله صورت می  گیرد، تست گرم نامیده می شود. در این روش جریانی معادل شش برابر جریان نامی تزریق شده و زمان عملکرد رله بی متال یادداشت می گردد.

·         حالت دو فاز: در این روش در مدار بالا یکی از فازها را قطع کرده و مدار را با دو فاز می بندند. و زمان عملکرد رله را یادداشت می کنند.

مقادیر به دست آمده با نمودار بی متال مقایسه می گردد.

مجموعه رله بی متال، بریکر و کنتاکتور مربوط به یک سلول از یک فیدر می باشند.

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.