منوی محصولات
منوی محصولات

جدول محاسبات کابل با مسافت

یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵

جدول محاسبات کابل با مسافت 

جدول محاسبه سطح مقطع کابل های مسی و آلومینیومی ، نسبت به مسافت و شدت

جریان مجاز در سیستم سه فاز با ولتاژ نامی 380 ولت

 

آلومینیوم          مس

 

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

10

M

mm2

M

mm2

  .            

   .

  .      

  .

   .

   .

  .

   5

  7

  15

 27

    2.5

    1.5

  .

   .  

  .

  .

   .

  .

  6

  8

  12

 25

 36

   4

    25

  .

   . 

  .

  .

 6

 8

  10

 13

 20

 40

 46

    6

     4

  6

 65

  7

  8

 15

 12

  15

 20

 30

 58

 58

    15

     6

  15

 11

 12

 14

 16

 20

 25

33

 50

 77

 77

    16

    10

  16

 17

 20

 22

 26

 32

 40

63

 80

 100

 100

   25

    16

 25

27

31

35

41

50

 62

83

125

 130

130

    50

       25  

 34

 38

43

49

57

 69

86

115

155

155

155

       70 

    35

 46

 52

58

 66

78

 91

117

156

185

185

185

   95

    50

 66

74

83

95

111

 133

166

222

230

 230

230

   120

      70   

 90

100

112

129

150

180

225

275

275

275

275

 150  

    95

111

 123

139

159

185

222

278

315

315

315

315

115  

       120

132

147

165

149

220

264

335

355

355

355

355

     240 

   150

157

174

196

224

267

314

393

400

400

400

400

  300

    185  

174

194

218

249

291

349

437

465

465

465

465

400 

   240

198

220

243

283

331

397

496

550

550

550

550

500 

300  

224

248

279

319

373

447

559

745

745

745

745

600  

   400

 

 


 

مثال : کابل با سطح مقطع 120 میلیمتر مربع یا کابل آلومینیومی با سطع مقطع 185 میلیمتر مربع در فاصله 250 متر ، قادر به تحمل 222 آمپر می باشد .

 

 

 

 

 

 

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.