منوی محصولات
منوی محصولات

منابع آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان رشته تاسیسات برقی

رشته تاسیسات برقی (طراحی)
 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰)
 • تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون
 • نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (دانلود کنید)
 •  مبحث اول مقررات ملی ساختمان ( تعاریف)- (۱۳۹۲)
 • مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری)- (۱۳۸۴)
 • مبحث سوم مقررات ملی ساختمان: حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (۱۳۹۵)
 •    مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۹۵)
 •    مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)
 •    مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
 •    مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
 •    مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان: مراقبت و نگهداری از ساختمان­ها (۱۳۹۲)
 •  کتاب­های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان
 •    نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور
 •    اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر
 •    مسائل مربوط به طراحی تاسیسات برقی در ساختمان‌ها

جهت تهیه منابع  آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان رشته تاسیسات برقی اینجا را کلیک کنید


تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان است.
تذکر۲: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل است.
تذکر۳:در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب­های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل است.

رشته تاسیسات برقی  (نظارت)
 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  

 

 •       مبحث اول مقررات ملی ساختمان : تعاریف (۱۳۹۲)
 •       مبحث دوم مقررات ملی ساختمان: نظامات اداری (۱۳۸۴)
 •        مبحث سوم مقررات ملی ساختمان: حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (۱۳۹۵)
 •       مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
 •       مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۹۵)
 •       مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)
 •       مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
 •       مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
 •       مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان: مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲)
 •     کتاب­های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان
 •       نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور
 •       اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر
 •        مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها

جهت تهیه منابع  آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان رشته تاسیسات برقی اینجا را کلیک کنید

ذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان است.

تذکر۲: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

تذکر۳:در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب­های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.

 

جهت تهیه منابع  آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان رشته تاسیسات برقی اینجا را کلیک کنید

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.