کتاب تجربیات عملی بهره برداری از ایستگاه های فشار قوی برق

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 6
افزودن برای مقایسه

نویسنده: جعفر نصرتیان

سال چاپ: 1397

نوبت چاپ: 2

 

 

شما با خرید این محصول 125 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

250,000 تومان

کتاب تجربیات عملی بهره برداری از ایستگاه های فشار قوی برق

کتاب تجربیات عملی بهره برداری از ایستگاه های فشار قوی برق

فهرست کتاب :

پیشگفتار

فصل اول / مروری بر روند بهره‌برداری

1-1 تعاریف عمومی و کلی

1-2 مروری بر فرایند بهره‌برداری

1-2 الف – ثبت آمار و اطلاعات و اعتبار سنجی داده‌ها

1-2 ب- کنترل فرآیند تعمیر و نگهداری

1-2 ج- بازدیدهای بهره‌برداری و اقدامات کنترلی

1-2 د- مانورهای عملیاتی

1-2 ه- مدیریت وقایع و اتفاقات و محدودیت‌های شبکه

1-2 و- مدیریت اسناد و مدارک

1-2 ز- ثبت ورود و خروج‌ها در دفتر حراست

1-2 ح- سایر

1-3 کنترل و نظارت عملیات بهره‌برداری از ایستگاه‌های برق

1-4 کنترل و نظارت فرایندهای بهداشت شغلی و ایمنی

فصل دوم / معرفی تجهیزات پست

2-1 انواع پست از لحاظ موقعیت در شبکه

2-1-1 پست‌های نیروگاهی

2-1-2 پست‌های انتقال

2-1-3 پست‌های فوق توزیع

2-1-4 پست‌های توزیع

2-1-5 پست‌های کوپلاژ یا کلیدی

2-2 انواع پست‌ها از نظر نحوه طراحی و ساخت

2-2-1 پست dcs

2-2-2 کانونشونال

2-3  انواع پست‌ها از نظر عایق الکتریکی

2-3-1 پست‌های با عایق هوا

2-3-2  پست‌های گازی (GIS)

فصل سوم / شناخت تجهیزات

3-1-1 انواع ترانس‌ها ازنظر ساخت

3-1-2 انواع ترانس‌ها ازنظر نسبت تبدیل

3-1-3 مزاياي اتو ترانسفورماتور نسبت به ترانسفورماتورهاي با دو سیم‌پیچ

3-1-4 پلاک مشخصات ترانس قدرت

3-1-5 نکات بهره برداری

3-1-6 وظایف بهره‌بردار در صورت بروز هریک از آلارم‌ها یا تریپ‌های ترانسفورماتور

3-1-7  هسته ترانس

3-1-9  تانک ترانسفورماتور

3-1-10 روغن

3-1-11 كنسرواتور

3-1-12 رادياتور

3-1-13 فن

3-1-14 تابلوی فن

3-1-15 بوشينگ ها

3-1-16 سيستم تنفسي ترانس

3-1-17 تپ چنجر

3-2 رله‌های مکانیکی ترانسفورماتور

3-2-1 رله بوخهلتس

3- 2-2 جانسون

3- 2-3 ترمومتر روغن

3- 2-4  ترمومتر سیم‌پیچ

3- 2-5 رله نشانگر سطح روغن (Oil level)

3-2-6 رله فشارشکن (pressure relay valve)

3-2-7 شیر یک‌طرفه (Non Return Valve)

3-2-9 ترانس مصرف داخلی(Sub Station Transformer)

3-2-10 ترانس زمین(Ground Transformer)

3-2-11 ترانس کمپکت

3-2-12 راكتور شنت

3-3 کلید قدرت یا بریکر

3-3-1 اجزاء جانبی

3-3-2   مکانیزم های عملکرد(Operating Mechanism)

3-3-3  اجزای جانبی کلید

3-3-4 نکات بهره‌برداری

3-4 سکسیونر

3-4-1 سکسیونرچیست

3-4-2 انواع سکسیونر

3-4-3 نکات بهره‌برداری

3-5 ترانس‌های جریان

3-5-1  متعلقات ترانس‌های جریان

3-5-2  انواع  CT  ازنظر ساخت

3-5-3  جریان ثانویه CT  ها

3-5-4  چرا نباید ثانویه CT  مدار باز بماند؟

3-5-5  تفاوت‌های ترانس جریان با ترانس قدرت

3-5-6  انواع CT  ها ازنظر کاربرد یا استفاده

3-5-7  ضریب حد دقت یا کلاس دقت در کرهای حفاظتی

3-5-8 کلاس دقت در کرهای اندازه‌گیری

3-5-9  انواع تست‌هایCT  در سایت

3-5-10 نکات بهره‌برداری

3-6 ترانس ولتاژ

3-6-1  فلسفه وجودی

3-6-2 متعلقات ترانس‌های اندوکتیو

3-6-3 متعلقات ترانس‌های ولتاژ خازنی (CVT)

3-6-4  قدرت خروجی نامی

3-6-5 خطای نسبت تبدیل

3-6-6 نحوه اتصال بار به ثانویه PT

3-6-7 حفاظت ترانس ولتاژ

3-6-8 شاخص‌های مهم در انتخاب ترانس ولتاژ

3-6-9 تست‌های راه‌اندازی ترانس ولتاژ:

3-6-10 نکات بهره‌برداری

3-7 برقگیر

3-7-1  اضافه ولتاژهای موجود در شبکه

3-7-2 انواع برقگیر

3-7-3 حلقه کرونا رینگ

3-7-4 نکات بهره‌برداری

3-8  لاين تراپ یا موج گیر

3-8-1  محل استقرار لاین تراپ ها در پست‌های فشارقوی

3-8-2 اجزای اصلی لاین تراپ

3-8-3 نصب لاین تراپ

3-8-4  نکات بهره‌برداری

3-9  باتری‌ها

3-9-1  باتری اسیدی

3-9-3  باتری خشک

3-9-4  باتری خانه

3-9-5 نکات بهره‌برداری

3-10 شارژر

3-10-1 نکات بهره‌برداری

3-11 شناخت تابلوهای برق

3-11-1 دیاگرام  میمیک

3-11-2  سوئیچ‌ها و نشانگرهای وضعیت بریکر و سکسیونر

3-11-3  پوش باتوم ها

3-11-4 کلیدهای سلکتوری

3-11-5 پنجره آلارم ها

3-11-6 تابلوهای میترینگ

3-11-7  تابلوهای توزیع

3-11-8 طراحی سیستم زمین در پست‌های فشارقوی

3-11-9 ديسپاچينگ ملي و منطقه‌ای سازمان برق ايران

3-11-10  نکات بهره‌برداری

3-12 رله‌ها و سیستم‌های حفاظتی

3-13-1 محاسبه جريان در شرايط عادي و اتصال كوتاه

3-13-2  انتظارات از سیستم حفاظتی

3-14  تعريف مفاهيم پركاربرد در بهره‌برداری از رله‌های حفاظتي

3-14-1 هماهنگی حفاظتی (coordination)

3-14-2 تریپ (trip)

3-14-3 تحریک (  excitationيا start)

3-14-4 حفاظت اصلی (main protection)

3-14-5 حفاظت پشتیبان (Backup protection)

3-14-6 انواع رله‌های پشتیبان

3-15 اصول عملکرد حفاظت دیستانس در ایستگاه‌های برق

3-15-1 فلسفه طراحي و رله گذاري

3-15-2  انواع رله‌ها از دیدگاه تکنولوژی ساخت

3-15-3 وجه مشترک رله‌هاي استاتيكي و نيومريكال

3-15-4 نقش عناصر واسطه در سيستم حفاظتي

3-15-5  عناصر نصب‌شده بر روی تابلوی حفاظت

3-15-6 آشنايي با رله ديستانس

3-15-7  چگونگی محاسبۀ فاصلۀ محل اتصالی توسط رله دیستانس

3-15-8 ضرورت زون بندی رله دیستانس

3-15-9 مشخصه‌های رله دیستانس

3-15-10 تعريف زون‌های رله دیستانس

3-15-11 سيستم تریپ از راه دور TPS

3-15-12 فانكشن SOTF

3-15-13 فانكشنStub

3-15-14 فانکشن VTS

3-15-15 فانکشن CTS

3-15-16  فانكشن نوسان توان Power Swing

3-15-17 تعریف LED های رله دیستانس

3-16 آشنايي با حفاظت‌های ترانسفورماتور قدرت

3-17 آشنايي با عملکرد دیفرانسیل

3-18 روش تنظیم رله‌های جریانی(… – OC – EF)

3-19 بررسی اصول حفاظتی (چند حفاظت نمونه)

3-19-1 اضافه شار (Over Flux)

3-19-2 اضافه ولتاژ (over voltage)

3-19-3 کاهش ولتاژ (under voltage)

3-19-4 رله NEF (Neutral Earth Fault)

3-19-5 رله NOC (Neutral Over Current)

3-19-6 رله SEF (Sensitive Earth Fault)

3-19-7 رله OC (Over Current) رله اضافه جریان

3-19-8 رله EF (Earth Fault) اتصال زمین

3-19-9 رله حفاظت خطای عدم عملکرد کلید(CBF)

3-19-10  حفاظت باسبارها

3-19-11 ریکلوزر

3-19-13  رله پُل دیسکور دنس

3-19-14 رله عدم تعادل خازن

3-19-15 رله فرکانسی

3-19-16  رله TCS: (Trip Circuit Supervision) رله ناظر بر مدار تریپ

3-19-17  STUB PROTECTION

3-19-18- نکات بهره‌برداری

فصل چهارم/ اصول و نکات قابل‌توجه در کنترل ایستگاه‌های فوق توزیع و انتقال

4-1 نقش بهره بردار در پایداری شبکه

4-1-1 روش عمليات باوجود ارتباط مكالماتي

4-1-2  روش عمليات با نبود ارتباط مكالماتي

4-1-3 روش‌های بهره‌برداری از سيستم هنگام كاهش ولتاژ

4-1-4 كنترل فركانس

4-2 ارتباط بهره‌بردار با مركز كنترل

4-3   ارتباط بهره‌بردار با اکیپ‌های تعمير و نگهداري

4-4  ارتباط بهره‌بردار با مسئولين بهره‌برداری

4-5 تدوين آمار و گزارش‌های موردنیاز

4-5-1 نحوه ارسال گزارش حوادث

4-5-2 گزارش قطعی‌ها و خروجی‌ها

4-5-3  ثبت عمليات سيستم، گزارش روزانه و ثبت مقادير انرژي (اكتيو و راكتيو)

4-6  اینترلاک

4-6-1  روش‌های اينترلاک

4-6-2  سیستم‌های متکي بر کامپيوتر یا نرم‌افزاری

4-6-3  استفاده از رله‌ها یا سخت‌افزاری اينترلاک

4-6-4  نکات اصلی در کنترل شرایط اینترلاک

4-6-5  اینترلاک هایی که باید براي تعمير و نگهداري بریکر برقرار باشد

4-6-6  اینترلاک در بی‌خط

4-6-7  اینترلاک در بی ترانس

4-6-8 گزارش حادثه

4-7  بهره‌بردار و سرویس و نگهداری

4-7-1 مانور

4-8- بررسی حوادث ایمنی

4-8-1 تعاریف

4-8-2   عوامل بروز حوادث

4-8-3  نمونه حوادث ناشی از خطای انسانی

4-8-4  نمونه حوادث ناشی از نقص و خطای تجهیز

4-8-5  نمونه حوادث ناشی از خطای انسانی  و تجهیزات

4-9  پیوست

 

مشخصات: کتاب تجربیات عملی بهره برداری از ایستگاه های فشار قوی برق

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786008050339

تعداد صفحات

270

لوح فشرده

ابعاد
وزن 483 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب تجربیات عملی بهره برداری از ایستگاه های فشار قوی برق”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تشریح سوالات طبقه بندی شده آزمون‌‌ های نظام مهندسی ترافیک
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب سایه‌ها (در هتر غرب)

کتاب سایه‌ها (در هنر غرب)

فروشنده : آزمون تاپ
60,000 تومان 57,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ CMOS
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب چک لیست‌های تاسیسات مکانیکی ساختمان

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0