کتاب طراحی و تحلیل تاسیسات الکتریکی*

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 4
افزودن برای مقایسه

نویسنده: شاهرخ شجاعیان
پوریا ساسانفر
ایمان سریری آجیلی

سال چاپ:11402

نوبت چاپ: 4

شما با خرید این محصول 67 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

134,000 تومان 127,300 تومان

1 در انبار

فهرست کتاب طراحی و تحلیل تاسیسات الکتریکی:

فصل اول: تعاریف و اصطلاحات

تعاریف و اصطلاحات
سیستم الکتریکی
تجهیزات الکتریکی
حوزه‌ی سرویس‌دهی الکتریکی
تعمیرات و نگهداری
برقکار ماهر
برقکار نیمه ماهر
برقکار ساده
مقررات برق

فصل دوم: برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه‌ها

۲-۱- توصیه‌هایی مفید برای معماران، مهندسان و الزاماتی برای نصابان

فصل سوم: سیستم‌های الکتریکی

۳-۱- سیستم فشار متوسط
۳-۲- سیستم فشار ضعیف

فصل چهارم: ترانسفورماتورها

۴-۱- اصول فیزیکی
۱- قانون بیو ـ ساوار
۲- قانون تبدیل انرژی
۳- قانون فارادی
۴- اصول کار ترانسفورماتور
۵- نشت شار
۴-۲- هسته‌های مغناطیسی
۴-۳- سیم پیچ‌ها
۱- بر مبنای جهت عبور توان
۲- براساس ولتاژ نامی
۴-۴- انواع ترانسفورماتور
۴-۴-۱- نوع زرهی
۴-۴-۲- نوع هسته‌ای
۴-۴-۳- نوع دارای هسته‌ی تسمه‌ای
۴-۴-۴- ترانسفورماتورهای راکتانس بالا
۴-۵- ترانسفورماتورهای AC
۴-۵-۱- طراحی

۴-۵-۲- روش کار
۴-۵-۳- ولتاژ بی‌باری
۴-۵-۴- ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان
۴-۵-۵- بارگذاری ترانسفورماتور
۴-۵-۵-۱- حالت بی‌بار
۴-۵-۵-۲- حالت اتصال کوتاه
۴-۵-۵-۳- جریان اتصال کوتاه
۶-۴- ترانسفورماتورهای سه فاز
۶-۴-۱- طراحی
۴-۶-۲- اتصال سیم پیچ‌ها
۴-۶-۳- گروه اتصالات
۴-۶-۴- اتصال موازی ترانسفورماتورها
۴-۷- ترانسفورماتورهای مخصوص
۴-۷-۱- ترانسفورماتور جریان (CT)
ترانسفورماتورهای جریان
۴-۷-۲- ترانسفورماتورهای ولتاژ (PT)
۴-۷-۳- اتوترانسفورماتورها
۴-۸- بازده ترانسفورماتورها
۴-۹- حفاظت ترانسفورماتورها

۴-۹-۱- حفاظت در برابر عیوب داخلی
۴-۹-۲- حفاظت در برابر اضافه بار
۴-۱۰- انتخاب ترانسفورماتورها
۱- مرغوبیت ترانسفورماتور
۲- خصوصیات الکتریکی
۳- شرایط نصب
۴- شرایط بهره‌برداری
۵- مشخصات فنی ترانسفورماتور (اعداد داخل پرانتز مثال هستند.)
۴-۱۱- قوانینی سرانگشتی برای محاسبه‌ی جریان‌های اتصال کوتاه در فشار ضعیف
۴-۱۲- مثال‌هایی در مورد محاسبات ترانسفورماتورها
۴-۱۲-۱- محاسبه‌ی جریان اتصال کوتاه متقارن اولیه‌ی یک ترانسفورماتور
۴-۱۲-۲- محاسبه‌ی جریان گردشی
۴-۱۲-۳- بازده اقتصادی ترانسفورماتورها
مجموعه‌ی توان ظاهری ترانسفورماتورها
۴-۱۲-۴- محاسبه‌ی بازده سالانه
۴-۱۲-۵- محاسبه‌ی بازده

فصل پنجم: موتورهای القایی (ASM)

۵-۱- انواع موتورهای القایی
۵-۱-۱- اصول کار (حالت بی‌بار)
مود موتوری
مود ژنراتوری
۵-۱-۲- مشخصه‌ی گشتاور ـ سرعت
۵-۲- پارامترهای مهم موتور القایی
۵-۲-۱- فرکانس روتور
۵-۲-۲- گشتاور
۵-۲-۳- لغزش
۴-۲-۵- گیربکس
۵-۳- راه‌اندازی موتور القایی
۵-۳-۱- راه‌اندازی با اتصال مستقیم به شبکه
۵-۳-۲- راه‌اندازی ستاره ـ مثلث
۵-۴- تنظیم سرعت
۵-۴-۱- کنترل سرعت توسط لغزش
۵-۴-۲- کنترل سرعت از طریق فرکانس
۵-۴-۳- کنترل سرعت با تغییر قطب
گشتاور ثابت
کنتاکتورهای تغییر قطب
اتصالات در روش تغییر قطب
حفاظت حرارتی
۴-۴-۵- راه‌انداز نرم

۵-۴-۵- مودهای کاری موتور
۵-۴-۵-۱- کار پیوسته
۵-۴-۵-۲- کار کوتاه‌مدت
۵-۴-۵-۳- عملکرد تناوبی
۵-۴-۵-۴- عملکرد تناوبی، تحت تأثیر راه‌اندازی
۵-۴-۵-۵- عملکرد تناوبی، تحت تأثیر راه‌اندازی و ترمز
۵-۴-۵-۶- عملکرد بدون وقفه با بارگذاری تناوبی
۵-۶-۵-۷- عملکرد بدون وقفه‌ی تناوبی با ترمز الکتریکی
۵-۶-۵-۸- عملکرد بدون وقفه‌ی تناوبی با تغییر سرعت
۵-۶-۵-۹- عملکرد بدون وقفه‌ی ناپیوسته‌ی با بار غیر متناوب و تغییرات سرعت
۵-۵- چند طرح نمونه
۵-۵-۱- مثال ۱: محاسبه به کمک برنامه‌ی SIKOSTART
توان اتصال کوتاه شبکه‌ی بالادست
فیدر تغذیه‌کننده‌ی ترانسفورماتور
نتایج نرم‌افزار
۵-۵-۲- مثال ۲: محاسبه‌ی شرایط راه‌اندازی و اضافه بار
۵-۵-۳- مثال ۳: محاسبه‌ی پارامترهای موتور
۵-۵-۴- مثال ۴: محاسبه‌ی قطر پولی و توان موتور
۵-۵-۵- مثال ۵: انتخاب موتور

فصل ششم: ژنراتورهای اضطراری

۶-۱- عوامل محدودکننده‌ی ظرفیت ژنراتور
۶-۲- طراحی یک ژنراتور اضطراری در حالت آماده به کار

فصل هفتم: حفاظت‌های اضافه جریان

۷-۱- قوس الکتریکی
۷-۱-۱- مشخصه‌ی قوس الکتریکی
۷-۱-۲- برش DC
۷-۱-۳- برش AC
برش در حضور اندوکتانس‌های بزرگ
برش در شرایط مقاومتی خالص
برش جریان‌های خازنی
برش در مدارهای سلفی ضعیف
۷-۱-۴- ولتاژ گذرا
۷-۲- کلیدهای فشار ضعیف
۷-۲-۱- مشخصات فنی
۷-۲-۲- کلید اصلی و کلید بار
۷-۲-۳- کلیدهای محافظ موتور
حفاظت موتور با فیوز
حفاظت موتور با کلید اتوماتیک
۷-۲-۴- کنتاکتورها و راه‌اندازهای موتوری
(IEC 60947-4-1)
شرایط لازم برای کلاس ۱
شرایط لازم برای کلاس ۲

۷-۲-۵- کلیدهای اتوماتیک (IEC 60898)
۷-۲-۶- کلیدهای حفاظت جریان نشتی (RCD)
۷-۲-۷- حفاظت‌های اصلی
خصوصیات کلیدهای اصلی بالادست
۱- ساختمان و نحوه‌ی عملکرد SLS
۲- ساختمان و عملکرد فیوز اتوماتیک S700
۷-۲-۸- کلید حفاظتی اصلی، در تابلوهای کنتوری
۱- انشعاب تک تعرفه تا ظرفیت (شکل ۷-۲۳)
-۷-۲-۹ انشعاب چند تعرفه تا (شکل ۷-۲۴)
۳- انشعاب چند تعرفه با ظرفیت بالاتر از (شکل ۷-۲۵)
۷-۲-۹- فیوزها

فیوز فشنگی
فیوز کاردی
فیوزهای سیلندری
کلاس‌های بهره‌برداری فیوزها
۷-۲-۱۰- کلیدهای اتوماتیک (براساس IEC 60947)
انواع کلیدها
کلیدهای دارای عایق مایع (کلیدهای روغنی)
کلیدهای گازی یا هوای فشرده
کلیدهای خلاء
۷-۲-۱۱- کلیدهای قطع بار (IEC 408)
۷-۲-۱۲- سکسیونر
۷-۲-۱۳- فیوز لینک‌ها
۷-۲-۱۴- ابعاد تجهیزات

فصل هشتم: حفاظت سلکتیو و پشتیبان

۸-۱- سلکتیویته
شرایط لازم برای سلکتیویته فیوزها
مزایا و معایب فیوزها
مزایا و معایب کلیدهای اتوماتیک
نکات مهم در استفاده از کلید و فیوز
۸-۲- حفاظت پشتیبان

فصل نهم / تابلوهای برق

۱-۲-۳-۴-۵- براساسEN 60439
۹-۱- تابلوهایی كه آزمون نوعی را گذرانده‌اند
۹-۲- تابلوهایی كه بخشهایی از آن‌ها آزمون نوعی را گذرانده‌اند
۹-۳- كنترل ایستادگی در برابر اتصال کوتاه
۹-۴- اطمينان از رعايت حد حرارتی مجاز در تابلوهایی كه بخشهایی از آن آزمون نوعی را گذرانده‌اند
۹-۵- تفكیك دلایل مختلف ایجاد تلفات توان
۹-۶- چک‌لیست
۹-۷- نکاتی درباره طراحی پروژه
۹-۸- مثال: ارزیابی کامپیوتری افزایش دما

فصل دهم / حفاظت در برابر شوک الکتریکی

۱۰-۱- بازه‌های ولتاژ
۱۰-۲- حفاظت به‌وسیله قطع اضافه جریان یا آلارمهای هشدار
۱۰-۲-۱- سیستم‌های TN
۱۰-۲-۲- سیستم‌های TT
۱۰-۲-۳- سیستم‌های IT
۱۰-۲-۴- جمع بندی زمان‌های قطع و امپدانس‌های حلقه
۱۰-۲-۵- مثال ۱: بررسی حفاظتها
۱۰-۲-۶- مثال ۲: تعیین جریان نامی فیوز
۱۰-۲-۷- مثال ۳: محاسبه ماکزیمم طول هادی
۱۰-۲-۸- مثال ۴: جریان مجاز برای یک سیستم TT
۱۰-۲-۹- مثال ۵: شرط قطع برای یک سیستم IT
۱۰-۲-۱۰- مثال ۶: بررسی تجهیزات حفاظتی برای اتصال یك فیدر به یك ساختمان
۱۰-۲-۱۱- مثال ۷: تجهیزات حفاظتی برای یک سیستم TT

فصل یازدهم / ظرفیت جریان‌دهـی هادی‌ها و کابل‌ها IEC 60364 قسـمت ۴۳، IEC 60523

۱۱-۱- اصطلاحات و تعاریف
۱۱-۲- حفاظت اضافه بار
۱۱-۳- حفاظت اتصال کوتاه
۱۱-۳-۱- انتخاب هادی‌ سیمها
۱۱-۳-۲- انتخاب کابل‌ها
۱۱-۴- ظرفیت جریان دهی كابل ۱۵۱
۱۱-۴-۱- ظرفیت بارگذاری تحت شرایط کاری نرمال
۱۱-۴-۲- ظرفیت بارگذاری تحت شرایط خطا
۱۱-۴-۳- انواع روشهای نصب و مقادیر بار برای خطوط و کابل‌ها
۱۱-۴-۴- ظرفیت جریان‌دهی کابل‌های با جریان مجاز بالا و ضرایب تصحیح برای نصب زیرزمینی و هوایی
۱۱-۵- مثال‌های ظرفیت جریاندهی كابلها

۱۱-۵-۱- مثال ۱: بررسی ظرفیت حمل جریان
۱۱-۵-۲- مثال ۲: بررسی ظرفیت جریاندهی
۱۱-۵-۳- مثال ۳: حفاظت کابل‌های موازی
۱۱-۵-۴- مثال ۴: اتصال یک کابل سه‌فاز
۱۱-۵-۵- مثال ۵: ساختمان آپارتمان بدون آب‌گرمکن برقی
۱۱-۶- مثال‌هایی برای محاسبه اضافه جریان‌ها
۱۱-۶-۱- مثال ۱: ت عیین اضافه جریان‌ها و جریان‌های اتصال کوتاه
۱۱-۶-۲- مثال ۲: حفاظت اضافه‌بار
۱۱-۶-۳- مثال ۳: ایستادگی اتصال کوتاه یک هادی
۱۱-۶-۳- مثال ۴: بررسی اقدامات حفاظتی برای كلیدها‌

فصل دوازدهم / محاسبه جریان‌های اتصال کوتاه در شبکه‌های سه‌فاز

براساس IEC 60909
۱۲-۱- روش منبع ولتاژ معادل
۱۲-۱-۱- اتصال‌کوتاه‌های تکفاز به زمین
۱۲-۱-۲- محاسبه‌ی امپدانس حلقه
۱۲-۱-۳- اتصال کوتاه سه‌فاز
۱۲-۲- محاسبه مقادیر مقاومت برای تجهیزات شبكه
۱۲-۲-۱- فیدرهای شبکه
۱۲-۲-۲- ماشین‌های سنکرون
۱۲-۲-۳- نقش موتورها

نتیجه‌گیری

۱۲-۲-۴- خطوط زمینی، کابل‌ها و خطوط
۱۲-۲-۵- ترانسفورماتور‌ها
۱۲-۲-۶- تصحیح امپدانس
۱۲-۳- جریان‌های اتصال کوتاه برای اتصال‌‌ کوتاه‌ سه فاز
۱۲-۳-۱- جریان اتصال کوتاه حداکثر
۱۲-۳-۲- جریان قطع متقارن
۱۲-۳-۳- جریان اتصال کوتاه حالت ماندگار
۱۲-۴- ایستادگی حرارتی و دینامیکی در برابر اتصال کوتاه
۱۲-۵- مثال‌های محاسبه‌ی جریان‌های اتصال کوتاه
۱۲-۵-۱- مثال ۱: محاسبه‌ی جریان اتصال کوتاه در یک سیستم DC
۱۲-۵-۲- مثال ۲: محاسبه‌ی جریان‌های اتصال کوتاه در یک سیستم الکتریکی ساختمان
۱۲-۵-۳- مثال ۳: انتخاب سایز کابل خروجی
۱۲-۵-۴- مثال ۴: محاسبه‌ی جریان‌های اتصال کوتاه با مقاومت‌های توالی صفر
۱۲-۵-۵- مثال ۵: محاسبه پیچیده جریان‌های اتصال کوتاه
۱۲-۵-۶- مثال ۶: محاسبه با توان موثر و توان راکتیو
۱۲-۵-۷- مثال ۷: محاسبه کامل برای یک سیستم
۱۲-۵-۸- مثال ۸: محاسبه جریان‌های اتصال کوتاه با تصحیح امپدانس

فصل سیزدهم / محاسبات افت ولتاژ

IEC 60 364، قسمت ۵۲
۱۳-۱- تنظیم ولتاژ
۱۳-۱-۱- افت ولتاژ مجاز طبق شرایط فنی اتصال تجهیزات
۱۳-۱-۲- افت ولتاژ مجاز مطابق با تاسیسات الکتریکی در ساختمان‌ها
۱۳-۱-۳- افت ولتاژها در بارها IEC 60 364، قسمت۲۳۰
۱۳-۱-۵- پارامترهای ماکزیمم طول خط
۱۳-۱-۶- خلاصه مقادیر مشخصه
۱۳-۱-۷- طول‌ هادی‌ها با در نظرگرفتن امپدانس منبع
۱۳-۲-۱- مثال ۱: محاسبه افت ولتاژ برای یک سیستم DC
۱۳-۲-۲- مثال ۲: محاسبه افت ولتاژ برای یک سیستم AC
۱۳-۳-۲- افت ولتاژ برای یک سیستم‌ سه‌فاز
۱۳-۲-۴- مثال ۴: محاسبه افت ولتاژ برای یک توزیع‌کننده
۱۳-۲-۵- محاسبه سطح مقطع، بر اساس افت ولتاژ
۱۳-۲-۶- مثال ۶: محاسبه افت ولتاژ برای یک کارخانه صنعتی
۱۳-۲-۷- مثال ۷: محاسبه افت ولتاژ برای یک پریز
۱۳-۲-۸- مثال ۸: محاسبه افت ولتاژ برای یک واحد ذخیره‌سازی آب‌گرم
۱۳-۲-۹- مثال ۹: محاسبه افت ولتاژ برای یک تلمبه‌خانه

فصل چهاردهم / سیستم‌های روشنایی

۱۴-۱- روشنایی داخلی
اصطلاحات و تعاریف
۱۴-۲- انواع روشنایی
۱۴-۲-۱- روشنایی عادی
۱۴-۲-۲- روشنایی عادی مبتنی بر محل کار
۱۴-۲-۳- روشنایی مکانی
۱۴-۲-۴- الزامات فنی برای روشنایی
۱. سطح روشنایی
۲. یکنواختی روشنایی
۳. محدودیت خیرگی
۴. راستای نورپردازی و مدل‌سازی
۵. رنگ روشنایی و بازتولید رنگ
۱۴-۲-۵- انتخاب و نصب تجهیزات مدار تغذية سيستم روشنايي
۱۴-۲-۶- مدارهای روشنایی برای اتاق‌ها و سیستم‌ها IEC 60 364، قسمت ۷۰۰
۱۴-۳- محاسبات روشنایی
۱۴-۴- طراحی روشنایی با بلوک‌های داده
۱۴-۴-۱- توان سیستم
۱۴-۴-۲- پراکندگی شدت روشنایی
۱۴-۴-۳- پراکندگی شار نوري
۱۴-۴-۴- راندمان‌ها

۱۴-۴-۵- فاصله بین منابع روشنایی
۱۴-۴-۷- منحنی‌های توزیع روشنایی
۱۴-۴-۸- ماکزیمم تعداد لامپ‌های فلورسنت تغذیه شونده از یك مدار با کلیدهای مشخص
۱۴-۴-۹- ماکزیمم تعداد لامپ‌های تخلیه تغذیه شونده از یك مدار با کلیدهای مشخص
۱۴-۴-۱۰- نشان اصل
۱۴-۴-۱۱- مقادیر استاندارد برای طراحی سیستم‌های روشنایی
۱۴-۴-۱۲- تحلیل اقتصادی و هزینه‌های روشنایی
۱۴-۵- فرآیند طراحی پروژه
۱۴-۶- روشنایی خارجی
۱۴-۷- لامپ‌های هالوژن ولتاژ-پایین محاسبه ماکزیمم طول خط برای افت ولتاژ
۱۴-۸- روشنایی ایمنی و اضطراری
۱۴-۸-۱- اصطلاحات و تعاریف
۱۴-۸-۲- مدارهاي روشنايي
۱۴-۸-۳- انواع ساختاری برای گروه افراد
۱۴-۴-۸- طراحی و پیکره‌بندی روشنایی با نماد اضطراری و روشنایی ایمنی
۱۴-۸-۵- منبع تغذیه

۱۴-۸-۶- نکات نصب
۱. نواحی عملیاتی الکتریکی
۱۴-۸-۷- تست حین بهره‌برداری
۱۴-۹- سیستم‌های باتری
۱۴-۹-۱- سیستم‌های باتری مرکزی
۱۴-۹-۲- سیستم‌های با باتری گروهی
۱۴-۹-۳- سیستم‌های با یک باتری
‌۱۴-۹-۴- مثال: سایزینگ روشنایی ایمنی و آماده بكار
توان کل سیستم روشنایی
ظرفیت شارژ باتری ( )
فضای باتری
تعیین ابعاد دریچه ورودی هوا و هوای خروجی

فصل پانزدهم / جبرانسازی توان راکتیو

۱۵-۱- اصطلاحات و تعاریف
۱۵-۲- اثر توان راکتیو
۱۵-۳- جبران‌سازی برای ترانسفورماتور‌ها
۱۵-۴- جبران‌سازی برای موتورهای آسنکرون
۱۵-۵- جبران‌سازی برای لامپ‌های تخلیه
۱۵-۶- مقدار
۱۵-۷- مدارهای تشدید
۱۵-۸- هارمونیک‌ها و کیفیت ولتاژ
۱۵-۸-۱- جبران‌سازی با خازن‌های بدون سلف
۱۵-۸-۲- واحدهای سلف- خازن
۱۵-۸-۳- مدارهای فیلتر تشدید سری
۱۵-۹- جبران‌سازی استاتیک توان راکتیو
طراحی سیستم‌های جبران‌سازی
۱۵-۱۰- مثال‌هايی از جبران‌سازی توان راکتیو
۱۵-۱۰-۱- مثال ۱: تعیین توان راکتیو براي يك بار ساده
۱۵-۱۰-۲- مثال ۲: توان خازنی با ضریب k
۱۵-۱۰-۳- مثال ۳: تعیین سطح مقطع کابل
۱۵-۱۰-۴- مثال ۴: محاسبه مقدار

فصل شانزدهم / سیستم‌های حفاظت در برابر صاعقه

استاندارد IEC 62305
۱۶-۱- کلاس حفاظت در برابر صاعقه
۱۶-۲- حفاظت خارجی در برابر صاعقه
۱۶-۲-۱- ترمينال هوایی
۱۶-۲-۲- هادی‌های نزولي
۱۶-۲-۳- سیستم‌های اتصال زمين
طول مینیمم الکترودهای زمين
۱۶-۲-۴- مثال ۱: محاسبه مقاومت ‌سيستم زمين
۱۶-۲-۵- مثال ۲: طول مینیمم الکترودهای زمين
۱۶-۲-۶- فواصل مشخص در مجاورت دیوار
۱۶-۲-۷- زمين كردن سیستم‌های آنتن
۱۶-۳- حفاظت داخلی از صاعقه
۱۶-۳-۱- مفهوم ناحیه حفاظت از صاعقه از ديدگاه EMC
۱۶-۳-۲- اطلاعات طراحی سیستم‌های حفاظت از صاعقه

منابع و مآخذ

مقدمه کتاب طراحی و تحلیل تاسیسات الکتریکی:

از تولد صنعت برق در کشور ما دهه‌ها می‌گذرد و به تبع آن سالهاست که دانشگاههای کشور اقدام به تربیت دانشجویان در رشته‌های کاردانی، کارشناسی و تحصیلات تکمیلی مهندسی برق نموده‌اند.

برنامه درسی دانشگاهها محدود و کوتاه مدت است و تنها مجال برای آموزش اصول و مبانی مهندسی برق به دانشجویان هست. لذا اغلب پس از فارغ‌التحصیلی، اولین سؤالِ این دانشجویان سابق این است که چرا آنچه برای اشتغال بکار در صنعت لازم است به ما آموخته نشده و چرا «ما چیزی بلد نیستیم!».

حقیقت آنست که تربیت فنی و مهارتی یک مهندس برق مجالی فراتر از دانشگاه و واحدهای محدود آن می‌طلبد. باید مطالب کاربردی و اطلاعات عملی به فرد منتقل شود تا بتواند درک و بیان خود را به فضا و ادبیات صنعت نزدیک نماید.

در گذشته اغلب اينگونه بود كه کارفرمایان، مهندسین جوان و تازه کار را استخدام کرده و خود آموزش می‌دادند. اما رفته رفته بدلیل حرکت صنايع كشور از دولتی به خصوصی، کارفرمایان ترجیح می‌دهند از هزینه‌های این مهارت آموزی اولیه دوری کرده و مستقيماً مهندسین صاحب تجربه و دارای سابقه کار را جذب کنند.
نتیجه آنکه کلاف سردرگمی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهها ایجاد شود:
ـ برای شروع به کار نیاز به سوابق تجربی در رزومة فرد است!
ـ برای کسب تجربه نیاز به شروع کار است!

کتاب طراحی و تحلیل تاسیسات الکتریکی

البته برای اینکه فرد جایی وارد این حلقة «مرغ و تخم‌مرغ» شود، استفاده از آموزشهای تخصصی و مهارتی که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و یا آموزشگاههای آزاد ارائه میشوند میتواند تا حدي مفيد باشد، ولی خود متضمن صرف وقت و هزینه است.

راه ساده‌تر و ارزانتر، احتمالاً یافتن کتابهای آموزنده و روان برای تکمیل اطلاعات كاربردي است و آماده شدن برای کاربرد آموخته‌ها در ابعاد واقعی و صنعتی. مطمئناً کتابی تا به حال نوشته نشده که با خواندن آن بشود هر آنچه مورد نیاز است را بدست آورد. ولی شاید از ميان چند کتاب مفید بتوان مجموعه‌ای مکفی از نکات لازم برای یک مهندس برق را فراهم آورد. اینکار هر چند منجر به درج سابقة تجربی در رزومة فرد نمیشود، اما در مصاحبه‌های استخدامی، کارفرما را از دانش و استعداد او قدری مطمئن می‌سازد.

کتاب طراحی و تحلیل تاسیسات الکتریکی

کتاب حاضر یکی از برجسته ترین آثار پروفسور اسماعیل کاسیکچی میباشد که توسط انتشارات معتبر جان وایلی به چاپ رسیده است.دیدگاه کاربردی و عمل گرایانة نویسنده باعث میشود که کتاب بیش از آنکه یک متن درسی دانشگاهی باشد، یک کتاب کاربردی مطلوب برای مهندسین شاغل در صنایع مختلف محسوب گردد. مثالهای متعدد و حالات خاصی که در کتاب بر روی آنها بطور دقیق بحث شده، حاصل تجربیات نویسنده در سه کشور متفاوت آلمان و بریتانیا و ترکیه بوده که هریک مقتضیات و استانداردهای خود را دارند.
در شانزده فصل کتاب در مورد بسیاری از موضوعات که برای یک مهندس برق دانستن آنها لازم است، اطلاعات کافی ارائه شده است.

بنظر میرسد برای خواننده ای که مجال مراجعه به استانداردهای بین المللی را ندارد یا خواندن متن خشک و سنگین آنها برایش مشکل است، این کتاب نه تنها کار را آسان میکند بلکه با تعابیر و مثالها و تصاویر روشن و ملموس، همان مفاهیم مشکل را به صورتی جذاب و خواندنی بیان میکند.

مترجمین مایلند به پاس چند دهه خدمت به صنعت برق ایران، این ترجمه را به استادشان جناب آقای مهندس رحیم سلیمان آذر (عضو دیرین گروه تدوین مقررات ملی ساختمان ـ مبحث ۱۳) تقدیم نمایند، عمرشان دراز باد.

مشخصات: کتاب طراحی و تحلیل تاسیسات الکتریکی*

نویسنده

, ,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786229588314

تعداد صفحات

318

لوح فشرده

ابعاد
وزن 572 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب طراحی و تحلیل تاسیسات الکتریکی*”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

کتاب همراه ناظر ساختمان

فروشنده : آزمون تاپ
240,000 تومان 228,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 7
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای من برق

کتاب راهنمای من برق

فروشنده : آزمون تاپ
540,000 تومان 513,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب افست میکروکنترلهای ۸۰۵۱ با زبانهای اسمبلی و The 8051 Microcontroller and Embedded Systems (Using Assembly and C)C
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب VHDL مقدماتی از شبیه سازی تا سنتز

کتاب VHDL مقدماتی از شبیه سازی تا سنتز

فروشنده : آزمون تاپ
29,000 تومان 27,550 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب سوالات چهار گزینه‌ای و نکات جامع ژئودزی
- 20%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
آموزش Ansys APDL 2016 به صورت تصویری

آموزش Ansys APDL 2016 به صورت تصویری

فروشنده : آزمون تاپ
28,000 تومان

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0