کتاب راهنمای جامع طراحی ساختمان ۱

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: بهمن سبحانی
عفت اسماعیل زاده شهری

سال چاپ: 1402

نوبت چاپ: 1

شما با خرید این محصول 58 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

117,000 تومان 111,150 تومان

کتاب راهنمای جامع طراحی ساختمان ۱

(طراحی صفحات کف ستون و میل مهار به روش LRFD و ASD )

(سیستم SI)

مقدمه کتاب راهنمای جامع طراحی ساختمان ۱ 

کتاب حاضر با عنوان راهنمای جامع طراحی ساختمان (۱) ” طراحی صفحات کف ستون و میل مهار ” که مبنای آن بر اساس کتاب راهنمای (۱-AISC Steel Guide Design) از مجموعه راهنمای طراحی سازه فولادی که توسط AISC ارائه شده است، می‌باشد.

کتاب راهنمای طراحی شماره یک (۱-AISC Steel Guide Design) بر اساس ضوابط منتشر شده آئین‌نامه‌های مربوطه در سال ۲۰۱۰ و بر اساس سیستم واحد US نگاشته شده است. نگارنده کتاب حاضر، بر اساس ضوابط جدید آئین‌نامه‌های ۱۶ -۳۶۰AISC، ۱۶- ۳۴۱AISC و ۱۹-۳۱۸ACI و بر اساس سیستم واحد S.I نسبت به تغییرات آن اقدام نموده و مطالبی نیز مازاد بر این راهنما به کتاب افزوده است.

با توجه به عدم وجود کتاب کامل و جامع، و نیز تعداد معدود کتاب‌های موجود چاپ شده در زمینه طراحی کف ستون و میل مهار بر اساس ضوابط جدید مباحث ۹ و ۱۰ مقررات ملی ساختمان و ضوابط جدید آئین‌نامه‌های طراحی ساختمان‌های بتنی و فولادی آمریکا، نویسندگان مجموعه حاضر را بر آن داشت تا کتابی متمایز با ویژگی‌های زیر و با تغییرات وسیع نسبت به کتاب مرجع طراحی شماره یک AISC به مهندسین این مرز و بوم ارائه کنند.

ویژگی‌های این کتاب:

 • تغییر، ترسیم مجدد و افزایش تعداد اشکال جهت تفهیم، ساده‌سازی بیشتر موارد مرتبط با موضوع کتاب و مثال‌های طراحی در کتاب حاضر.
 • ادغام آئین‌نامه‌های طراحی بتن و فولاد آمریکا بر اساس آخرین نسخه ارائه شده (نسخه ۲۰۱۶ مربوط به ساختمان‌های فولادی، نسخه ۲۰۱۹ مربوط به ساختمان‌های بتنی)، مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۲ و پیش‌نویس ۹۹ و مبحث ۹ مقررات ملی ویرایش ۹۹ و اصلاح ضوابط و فرمول‌های کتاب راهنمای طراحی

  ۱-AISC Steel Guide

 • حل مجدد کلیه مثال‌های طراحی بر اساس سیستم (I) منطبق بر سیستم واحد مباحث ۹ و ۱۰ مقررات ملی ساختمان.
 • حل مثال‌های طراحی به صورت مرحله‌ای به همراه توضیحات ضوابط آئین‌نامه‌ای.
 • استفاده از پروفیل‌های اشتال ایرانی برای ستون‌ها و نیز استفاده از مشخصات مصالح فولادی موجود در ایران جهت طراحی کف ستون و میل مهار.
 • بروز کردن فرمول‌های ارائه شده بر اساس ضوابط مباحث ۹ و ۱۰ مقررات ملی ساختمان (ویرایش ۹۹) و آئین‌نامه‌های خارجی (۱۶ -۳۶۰AISC،۱۶- ۳۴۱AISC و

  ۱۹-۳۱۸ACI)

 • ارائه همزمان دو روش طراحی LRFD و ASD برای طراحی کف ستون بر اساس سیستم واحد ارائه شده در مباحث مقررات ملی (میلی‌متر، متر، نیوتن و …).
 • ارائه فرمول‌های مبحث ۹ مقررات ملی مربوط به میل مهارهای مدفون در بتن (منطبق بر ضوابط ۱۹-۳۱۸ACI) و حل مسائل مربوط بر اساس این ضوابط (این ضوابط نسبت به کتاب اصلی تغییر زیادی داشته است).

فهرست کتاب راهنمای جامع طراحی ساختمان :

مقدمه

فصل اول / مقدمه‌ای بر اتصالات کف ستون

۱-۱ مقدمه

فصل دوم / مصالح، ساخت، نصب و تعمیرات

۲-۱ مشخصات مصالح

۲-۲ انتخاب مصالح مربوط به صفحه ستون

۲-۳ ساخت و اتمام عملیات کف ستون

۲-۴ جوشکاری کف ستون

۲-۵ مصالح مربوط به میل مهارها

۲-۶ سوراخ‌های کف ستون برای میل مهارها و واشرها

۲-۷ سایزبندی میل مهارها و طرح چیدمان آنها

۲-۸ جایگذاری میل مهارها و رواداری‌های مربوط به آن

۲-۹ فرآیند نصب ستون

۲-۹-۱ روش مهره و واشر تنظیم‌کننده

۲-۹-۲ روش نصب صفحه تنظیم یا صفحه تراز

۲-۹-۳ روش نصب شیم‌گذاری یا فاصله‌گذار

۲-۹-۴ روش نصب صفحات بزرگ

۲-۱۰ الزامات گروت‌ریزی

۲-۱۱ تعمیرات مربوط به میل مهارها

۲-۱۱-۱ اصلاح موقعیت نصب اشتباه در میل مهارها

۲-۱۱-۲ کج بودن و یا خم شدن میل مهارها

۲-۱۱-۳ پیش آمدگی خیلی کم یا زیاد میل مهارها (در بالای کف ستون)

۲-۱۱-۴ الگوی چرخش ۹۰ درجه در کف ستون

۲-۱۲ جزئیات طراحی لرزه‌ای برای نواحی لرزه‌ای D مطابق آئین‌نامه AISC341-16

فصل سوم / طراحی اتصال ورق کف ستون

۳-۱ کف ستون تحت اثر بار محوری فشاری

۳-۱-۲ حد اتکای بتن

۳-۱-۲ حد تسلیم ورق کف ستون (در مقاطع W یا I یا H)

۳-۱-۳ حد تسلیم ورق کف ستون (در مقاطع لوله‌ای و مقاطع توخالی سازه‌ای یا HSS )

۳-۱-۴ روش کلی طراحی کف ستون

۳-۲ طراحی برای بارهای کششی محوری

۳-۲-۱ طراحی میل مهار برای کشش

۳-۲-۲ نیروهای کششی مهار بتن

۳-۲-۲-۱ نیروی بیرون کشیدگی در بتن

۳-۲-۲-۲ طراحی ظرفیتی بتن (مقاومت شکست مخروطی بتن)

۳-۳ طراحی ورق‌های کف ستون برای لنگرهای خمشی کوچک

۳-۳-۱ تنش اتکایی بتن

۳-۳-۲ حالت حدی تسلیم کف ستون در وجه فشاری

۳-۳-۳ حالت حدی تسلیم کف ستون در وجه کششی

۳-۳-۴ روش کلی طراحی

۳-۴ طراحی کف ستون با لنگرهای خمشی بزرگ

۳-۴-۱ نیروهای سطح اتکای بتن و میل مهارها

۳-۴-۲ حالت حدی تسلیم کف ستون در وجه فشاری

۳-۴-۳ حالت حدی تسلیم کف ستون در وجه کششی

۳-۴-۴ روش کلی طراحی

۳-۵ طراحی کف ستون برای برش

۳-۵-۱ انتقال برش از طریق اصطکاک بین ورق کف ستون و سطح گروت یا بتن

۳-۵-۲ انتقال برش توسط تنش اتکایی و یا استفاده از زبانه برشی در سطح بتن

۳-۵-۳ میل مهارها تحت برش

۴-۵-۳ اندرکنش نیروهای کششی و برشی در بتن

۵-۵-۳ آرماتورکلاف و سنجاقی (U شکل) جهت انتقال برش

فصل چهارم / مثال‌های طراحی کف ستون

۴-۱ کنترل تنش در جان ستون (فلز پایه)

۴-۲ تنش‌های برشی در میل مهارها

۴-۳ تنش‌ها کششی

فصل پنجم / نکات ویژه در اتصالات دو مهـره‌ای، اتصالات پیش‌تنیده و سازه‌های ویژه

۵-۱ الزامات طراحی

۵-۱-۱ حالت حدی فشاری در میل مهارها

۵-۱-۲ حالت حدی خستگی کششی در میل مهارها

۵-۲ الزامات نصب برای اتصالات پیش تنیده

۵-۲-۱ اتصالات دو مهره‌ای

۵-۲-۲ اتصالات پیش تنیده

۵-۲-۳ بازرسی و نگهداری پس از نصب

فصل ششم / توزیع فشار مثلثی در صفحات کف ستون

۶-۱ مقدمه

۶-۲ تعیین ضخامت مورد نیاز کف ستون برای مقاومت موجود

۶-۳  تعیین تنش مورد نیاز با در نظر گرفتن اثر خروج از مرکزیت نیروی محوری

۶-۴ مراحل طراحی کف ستون برای لنگرهای کوچک

۶-۵ مراحل طراحی کف ستون برای لنگرهای بزرگ

۶-۶ مثال طراحی، طراحی کف ستون برای لنگر کوچک بر اساس روش توزیع فشار مثلثی

۶-۷ مثال طراحی، طراحی کف ستون برای لنگر بزرگ بر اساس روش توزیع فشار مثلثی

منابع و ماخذ

کتاب راهنمای جامع طراحی ساختمان ۱ کتاب راهنمای جامع طراحی ساختمان ۱ کتاب راهنمای جامع طراحی ساختمان ۱                                235x300

کتاب راهنمای جامع طراحی ساختمان ۱

مشخصات: کتاب راهنمای جامع طراحی ساختمان ۱

نویسنده

,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001685941

تعداد صفحات

146

لوح فشرده

ابعاد
وزن 300 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب راهنمای جامع طراحی ساختمان ۱”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب اصول و مبانی معماری: 4. بام ساختمان‌ها
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مبانی فیزیک مکانیک و گرما

کتاب مبانی فیزیک مکانیک و گرما

فروشنده : آزمون تاپ
22,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع استاندارد‌های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد iso
کتاب مرجع استاندارد‌های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد iso
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی موتورخانه

کتاب طراحی موتورخانه

فروشنده : آزمون تاپ
400,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب نمونه سوالات استخدامی زبانشناسی همگانی

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0