کتاب قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه

نویسنده: مهندس محمد عظیمی آقداش

سال چاپ: 1402

نوبت چاپ: 1

شما با خرید این محصول 84 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

168,000 تومان 159,600 تومان

کتاب قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها

 

در کتاب قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها علاوه بر اینکه تمام مستندات قانونی ذکر شده در متن «قــانـــون درآمـــد پــایـــدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» و آیین‌نامه‌های اجرای آن، در قالب ضمائم مرتبط گردآوری و درج گردیده، موارد مورد اشاره در سطور ضمائم نیز، در قالب پی‌نوشت‌ها ارائه شده‌است.

از دیگر ویژگی‌های منحصربه‌فرد این کتاب می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱) انتخاب عناوین مشخص و متناسب با متن همه ماده‌ها.

۲) استخراج کلیدواژه‌های ترکیبی و مفهومی از متن کتاب.

۳) عدم نیاز جهت رجوع به منابع دیگر، در رابطه با موضوعات آن.

۴) درج عناوین قوانین و مقررات، مقابل شماره ماده‌ها در کل کتاب.

۵) تشریح کامل واژگان تخصصی؛ به صورت پاورقی‌های مستمر و ممتد.

مشتمل بر :

قانون مالیات برارزش افزوده

آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی-خصوصی

آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

آیین‌نامه‌های اجرایی قانون درآمد پایدار هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

فهرست مطالب کتاب

مقدمه

بخش اول / قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

۱-۱-قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها  مصوب ۰۱/۰۴/۱۴۰۱

۱-۲-قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌هـا

 

بخش دوم / آیین‌نامه‌های اجرایی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

۲-۱-آییـن‌نـامـه مـالــی مــوضـوع مـاده۱ قـانـون  درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها  مصوب ۱۰/۱۲/۱۴۰۱

۲-۲-آیین‌نامه مالی موضوع ماده۱  قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

۲-۳-آیین‌نـامه اجـرایـی تبصـره مــاده۱ قــانــون  درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۳/۱۲/۱۴۰۱

۲-۴-آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده۱  قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

بخش سوم / قانون مالیات بر ارزش افزوده

۳-۱-قانون مالیات بر ارزش افزوده  مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰

۳-۲-قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰

۳-۳-فصل اول‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده: تعاریف و کلیات

۳-۴-فصل دوم‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده- مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه

۳-۵-فصل سوم‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده: معافیت‌ها

۳-۶-فصل چهارم‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده: وظایف و تکالیف مؤدیان و اشخاص ثالث

۳-۷-فصل پنجم‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده: ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، وظایف و اختیارات آن

۳-۸-فصل ششم‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده: مالیات کالاهای خاص

۳-۹-فصل هفتم‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده: مالیات‌ها و عوارض خاص

۳-۱۰-فصل هشتم‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده: جریمه‌ها

۳-۱۱-فصل نهم‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده: تخصیص، انتقال و توزیع مالیات.

۳-۱۲-فصل دهم‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده: سایر مقررات

بخش چهارم / ضمائم مرتبط با قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

۴-۱-ضمائم مرتبط با قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

۴-۲-ضمیمه شماره ۱ (قانون مجازات اسلامی، مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ با اصلاحات)

۴-۳-ضمیمه شماره ۲ (ماده۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶)

۴-۴-ضمیمه شماره ۳ (ماده۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹)

۴-۵-ضمیمه شماره ۴ (موادی از قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب ۱۳۶۶)

۴-۶-ضمیمه شماره ۵ (آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، مصوب ۲۲/۰۹/۱۳۹۴)

۴-۷-ضمیمه شماره ۶ (آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی)

۴-۸-ضمیمه شماره ۷ (دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری)

۴-۹-ضمیمه شماره ۸ (قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی)

۴-۱۰-قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مصوب ۰۴/۰۳/۱۳۸۱

‌۴-۱۱-فصل اول قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی: تعاریف

‌۴-۱۲-فصل دوم قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی: شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی

‌۴-۱۳-فصل سوم قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی: مراجع ذی‌صلاح

‌‌۴-۱۴-فصل چهارم قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی: تضمین و انتقال سرمایه خارجی

‌۴-۱۵-فصل پنجم قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی: مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجی

‌۴-۱۶-فصل ششم قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی: حل و فصل اختلافات

‌۴-۱۷-فصل هفتم قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی: مقررات نهایی

۴-۱۸-ضمیمه شماره ۸-۱ (آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مصوب

۴-۱۹-فصل اول آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی:‌ تعاریف

۴-۲۰-فصل دوم آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی: روش‌ها و ضوابط پذیرش

۴-۲۱-فصل سوم آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی: نظام پذیرش

۴-۲۲-فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی:‌ مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی

۴-۲۳-فصل پنجم آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی: مقررات ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی

۴-۲۴-فصل ششم آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی: مقررات خروج سرمایه و عایدات سرمایه‌ای

۴-۲۵-فصل هفتم آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی: مقررات عمومی

۴-۲۶-ضمیمه شماره ۹ (اعضا و وظایف کارگروه تخصصی امور زیربنایی)

۴-۲۷-ضمیمه شماره ۱۰ (ماده۲ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۹۹)

بخش پنجم / ضمائم مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده

۵-۱-ضمائم مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده

۵-۲-ضمیمه شماره ۱۱ (ماده۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه)

۵-۳-ضمیمه شماره ۱۲  (ماده۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور)

۵-۴-ضمیمه شماره ۱۳ (موادی از قانون پایانه‌های فروشگاهی و  سامانه مؤدیان)

۵-۵-ضمیمه شماره ۱۴ (موادی از قانون امور گمرکی،  مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰)

بخش ششم / پی‌نوشت‌های مرتبط با ضمائم

۶-۱-پی‌نوشت‌های مرتبط با ضمائم قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

۶-۲-پی‌نوشت شماره ۱ (ماده۲۹ قانون برگزاری مناقصات)

۶-۳-پی‌نوشت شماره ۲ (ماده۳۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)

۶-۴-پی‌نوشت شماره ۳ ماده۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۱)

۶-۵-پی‌نوشت شماره ۴ (ماده۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری)

۶-۶-پی‌نوشت شماره ۵ (موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴)

۶-۷-پی‌نوشت شماره ۶ (موادی از قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه)

کلیدواژه

منابع و مآخذ

کتاب قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها کتاب قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها کتاب قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها Shahrdari03 235x300

کتاب قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها

مشخصات: کتاب قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001687143

تعداد صفحات

224

لوح فشرده

ابعاد
وزن 550 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تشریح مسائل آنالیز و طراحی روسازی

کتاب تشریح مسائل آنالیز و طراحی روسازی

فروشنده : آزمون تاپ
136,000 تومان 129,200 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب شبکه هوشمند- مفاهیم اساسی

کتاب شبکه هوشمند- مفاهیم اساسی

فروشنده : آزمون تاپ
150,000 تومان 142,500 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 9
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کاربردی DCS یوکوگاوا CS3000

کتاب مرجع کاربردی DCS یوکوگاوا CS3000

فروشنده : آزمون تاپ
460,000 تومان 437,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب روش‌های تولید صنعتی ساختمان

کتاب روش‌های تولید صنعتی ساختمان

فروشنده : آزمون تاپ
83,000 تومان 78,850 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آشنایی با خصوصیات و کاربردهای 555 آچار فرانسه ی آی سی ها
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب اولین و اساسی ترین گام در تعمیر لوازم برقی و الکترونیکی

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0