کتاب مرجع کامل مدیریت دانش

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: کلاید هلس اپل
سیدجلال موسوی
ابوذر گرائلی ملک خیلی
سیداحمد حسینی مونس

سال چاپ: 1399

نوبت چاپ: 2

شما با خرید این محصول 258 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده
شناسه محصول : 1472 دسته بندی , ,

517,000 تومان

5 در انبار (می توان پیش خرید کرد)

کتاب مرجع کامل مدیریت دانش

فهرست مطالب کتاب مرجع کامل مدیریت دانش

مقدمه

فصل اول / همگرایی مدیریت پروژه و مدیریت دانش :

مرور كلی
گرداننده‌ها و فعال كنندگان مدیریت دانش
پرورش یک فرهنگ دانش
کاربردهای مدیریت دانش در مدیریت پروژه
۱ـ مدیریت یکپارچه‌‌سازی پروژه
۲ـ مدیریت محدوده پروژه
۳ـ مدیریت زمان پروژه
۴ـ مدیریت هزینه پروژه
۵ـ مدیریت کیفیت پروژه
۶ـ مدیریت منابع انسانی پروژه
۷ـ مدیریت ارتباطات پروژه
۸ـ مدیریت ریسک پروژه
۹ـ مدیریت تدارکات پروژه
تأثیر مدیریت دانش در پروژه‌ها
یک CODA (قطعه آخر آهنگ)
منابع

فصل دوم / دروازه‌بانان، مرزبانان و تحلیل‌ شبکه اجتماعی :

تشکیل تیم پروژه
پیشینه
بحث و نتایج
عدم شناسایی این یافته‌ها در جوامع تجاری
نتایج کلی
تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی
درس آموخته‌ها
منابع

فصل سوم / نقش مدیریت دانش در مدیریت نیازمندی‌ها :

چکیده
مقدمه
بررسی فرآیند نیازمندی‌ها
مدل‌ها و شیوه‌های نیازمندی‌ها
چهار بعد در مورد تعریف نیازمندی‌ها
فرآیند نیازمندی‌ها
بیان عمل (شیوه)
استنباط نیازمندی‌ها
موارد استفاده
دریافت/ ضبط نیازمندی‌ها
طبقه‌بندی وجه‌ها در مقابل رده‌بندی از پیش تعریف شده
وجه‌های توصیه شده برای دریافت نیازمندی‌ها
تأیید نیازمندی‌ها
حل مسأله و سازماندهی آگاهی‌ها
طرح‌ها، چارچوب‌ها، نمودارهای مفهومی و شبكه‌های معنایی
روش سیستم‌های نرم
هستی‌شناسی و مدل‌های ERA
اصطلاحات مدل‌سازی نیازمندی‌ها
پرداختن به مشکلات با شیوه مدیریت نیازمندی‌ها
پرداختن به مشکلات با توجه به ماهیت توزیع‌ یافته و میان‌رشته‌ای پروژه‌ها
پرداختن به مشکلات با توجه به پیچیدگی سیستم
نظریه‌های شناختی، مدیریت نیازمندی‌ها و دانش
سه نظریه شناختی به ‌كار گرفته شده در مدیریت نیازمندی‌ها
تئوری شناختی به‌كار رفته برای یکپارچه‌سازی اطلاعات
نتیجه‌گیری
منابع

فصل چهارم / استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مدیریت دانش، به منظور کاهش مشکلات هماهنگی در مدیریت پروژه :

شکست‌های مدیریت پروژه
هماهنگی
انواع وابستگی‌ها
مکانیزم هماهنگی
ساختارهای سازمانی
فرآیندهای مدیریت دانش در زمینه مدیریت پروژه
ذخیره/ بازیابی دانش
انتقال دانش
نتیجه‌گیری
پیوست ۱: تعریف ابزارها
منابع:

فصل پنجم / عوامل موفقیت مدیریت دانش در یک پروژه استراتژی :

چکیده
ساختار سازمانی و جریان دانش بین گروه‌ها
۱ـ تیم مرکزی «استراتژی و دانش»
۲ـ هیأت مدیره تیم
۳ـ تیم استراتژی هیأت نظارت
۴ـ هیأت نظارت
۵ـ هیأت فرمان
مراحل فرآیند
پیاده‌سازی/ کنترل استراتژیک
۱ـ تحلیل آنچه که هست
۲ـ بحث انتخاب در سطح رشته تجاری استراتژیک
۳ـ استراتژی جزئیات/ محصول/ بازار
۴ـ پیاده‌سازی/ کنترل استراتژیک
تشخیص و انتقال دانش فنی در تیم هسته‌ای ۸۵
بُعد‌ انتقال
بعدکاری
ابزارهای مورد استفاده مدیریت دانش
درس آموخته‌ها
منابع:

فصل ششم / مدیریت دانش مبتنی بر پروژه :

مدیریت دانش مبتنی بر پروژه
مدیریت نیازمندی‌ها
مدیریت پروژه
دانشکاران
بهبود بهره‌وری
تأثیرات بهره‌وری منفی
ـ تخصیص‌های بیش از اندازه به پروژه به‌طور همزمان
ـ زمان محدود برای تفکر خلاقانه و مبتکر
ـ وقفه‌ به علت نقش‌های پشتیبان
شکست در بکارگیری مهارت‌های موجود
ـ زمان محدود برای آموزش
ـ ناامیدی و سرخوردگی کارکنان
استراتژی‌های پیشنهادی
ـ جداکردن منابع خاص پروژه
ـ تخصیص مجدد روابط گزارش‌دهی
ـ شاخص تعدادکارکنان پروژه برای رسیدن به اهداف سازمانی
ـ پیاده‌سازی فرآیندهای معتبر برای شناسایی پروژه
ـ نگهداری از موجودی مهارت‌ها
ـ تخصیص‌های هفتگی پروژه
ـ پیاده‌سازی ارزیابی‌های واقعی کارمندان
فعال‌ کردن تفکر خلاق
طراحی مجدد محیط پروژه
مزیتها و درخواست برای عمل
منابع

فصل هفتم / مدل مشارکتی زمان محور برای مدیریت دانش و مدیریت پروژه :

چکیده
مقدمه
مدل‌های عملی و تئوری
مطالعات موردی همکاری و ارتباطات
حل و فصل تعارضات و مارپیچ‌ها
روش‌های تحقیق
جمع‌آوری داده‌های کیفی از مدیریت دانش
ابزارهای تحلیلی
فرآیند تجزیه و تحلیل- استفاده از ابزارها
نتایج: یک مدل مدیریت دانش مشارکتی
نتایج تحقیق
یک مدل مشارتی
بحث و تبادل نظر
نتیجه‌گیری
پیوست A: فرم خلاصه تماس (الگو)
پیوست B: حالات شناختی در مطالعه موردی A
منابع

فصل هشتم / تحقیق مقدماتی برای بررسی استفاده از ویکی‌ها به عنوان ابزار مدیریت دانش برای   :طرح‌های ابتکاری مبتنی بر مدیریت پروژه

چکیده
مقدمه
ویکی- یک ابزار مدیریت دانش؟
سابقه و توصیف مختصری از ویکی‌ها
رابطه ویکی با ابزارهای مدیریت دانش
رابطه ویکی با مدیریت پروژه
شیوه‌ها و رویکردهای مدیریت پروژه به KMSS
زمینه پژوهش
کشف یک چارچوب مفهومی در داخل یک پارادایم زمینه‌ای
چارچوب مفهومی
نظریه ایجاد معنا
نظریه خلق دانش
نظریه تصمیم‌گیری
پارادایم زمینه‌ای برای تحقیقات کیفی
پارادایم ساخت‌گرا
مراحل بعدی
منابع

فصل نهم / مدیریت دانش در پروژه‌ها، متدولوژی و تجربه‌های مرتبط :

مدیریت دانش در اینفوسیس
نیاز به مدیریت دانش در پروژه‌ها
مشخصات و ویژگی‌های پروژه‌ها
ویژگی‌های مدیریت دانش در پروژه‌ها
ایجاد یک شبکه مدیریت دانش
مدیریت دانش و الزامات تجارت
ارزیابی مدیریت دانش
طراحی راه‌حل مدیریت دانش
استقرار مدیریت دانش در پروژه‌ها (مرحله گستراندن)
ایجاد آگاهی مدیریت دانش
راه‌اندازی چارچوب فرایند مدیریت دانش
راه‌اندازی زیرساخت‌های مدیریت دانش
ترویج شیوه‌های مدیریت دانش (توسعه فرهنگ مدیریت دانش)
اندازه‌گیری مدیریت دانش در پروژه‌ها
مزایای معمول مدیریت دانش در پروژه‌ها
درس‌هایی از مدیریت دانش در پروژه‌های موجود در اینفوسیس
پیوست ۱: جزئیات نقش‌های مدیریت دانش در اینفوسیس
پیوست ۲: پرسشنامه برای ارزیابی شیوه کار مدیریت دانش
بخش ۱: اهداف و محدوده مدیریت دانش
بخش ۲: افراد، پویایی‌های دانش و فرهنگ
بخش ۳: فرآیند، محتوا و فناوری
بخش ۴: پیاده‌سازی و جهت‌گیری‌های آتی
منابع

فصل دهم / سازماندهی دانش و فرایند مدیریت پروژه :

طبقه‌بندی دانش
دانش حوزه و پروژه
دانش ضمنی و صریح
قالب‌های دانش
سازماندهی دانش در داخل مدیریت پروژه
برنامه سازماندهی دانش
نتیجه‌گیری
منابع:

فصل یازدهم / مدیریت کردن دانش در پروژه‌ها :

پروژه‌ها و مدیریت عمومی
مدیریت پروژه
مدیریت دانش و دانش پروژه
پروژه‌ها و زنجیره مدیریت دانش
حالا چرا مدیریت دانش در پروژه‌ها؟
مدیریت دانش در پروژه‌ها در عمل
دانش صریح در پروژه‌ها
دانش ضمنی در پروژه‌ها
سرمایه فکری
تبدیل کردن دانش ضمنی به فرم صریح در پروژه‌ها
دانش پروژه: یک مدل
یک نمونه: پروژه‌های بانک جهانی
کسب اطلاعات
انواع دانش
سطوح مدیریت دانش
چرخه عمر پروژه
معیار‌ها و نقش مدیریت دانش در پروژه‌ها
فواید مدیریت دانش در پروژه‌ها
فواید عمده
اجتناب از دوباره کاری
اکتساب درس‌ آموخته‌ها
به‌کار بردن ابزار‌های تعاملی
وظیفه خدمات مشتری
مدیریت دانش در پروژه‌ها حفظ ونگهداری را بهبود می‌بخشد
سایر موارد
ما نمی‌دانیم که چه می‌دانیم
نرخ بازگشت
مورد تجاری به منظور مدیریت دانش در پروژه‌ها
نکته نهایی
منابع
وب سایت‌ها

فصل دوازدهم / هم‌ راستا کردن استراتژی دانش با مشخصه‌های پروژه :

کتاب مرجع کامل مدیریت دانش

استراتژی‌های دانش عام
اجزای استراتژی دانش و ویژگی‌های پروژه
محیط
محیط مبتنی بر تکنولوژی
جهت‌گیری
توسعه فعالانه دانش
استراتژی‌های دانشی انفعالی
محدوده
نزدیک شدن به مدیریت دانش پروژه
نتیجه‌گیری
منابع

فصل سیزدهم / نقش داستان‌گویی سازمانی در موفقیت مدیریت پروژه :

کتاب مرجع کامل مدیریت دانش

داستان‌گویی سازمانی چیست؟
داستان زامبیا
قدرت داستان
مدیریت پروژه: به‌کار بستن مدل
داستان گویی در چرخه عمر پروژه
فاز ۱: مفهوم
فاز ۲: تعریف
فاز ۳: برنامه‌ریزی
فاز ۴: اجرا
فاز ۵: جمع‌بندی
یاد گرفتن توانایی
نتیجه‌گیری
منابع

فصل چهاردهم / به اشتراک‌گذاری دانش و مدیریت دانش :

کتاب مرجع کامل مدیریت دانش

مکالمات، وب ۲.۰ و به اشتراک‌گذاری اجتماعی
ابزار‌های اجتماعی و تشکیلات اقتصادی
ابزار‌ها
خلاصه‌ای غنی از سایت / گردآوری واقعا ساده (RSS)
وبلاگ‌ها
دروپال، سیستم مدیریت محتوای متن باز
ورردپرس و بودیپرس
ارزیابی فواید
انسانی کردن محاورات
شخصی‌سازی محاورات
آرشیو کردن محاورات
جست‌وجوی محاوره
شفاف کردن محاوره
ایجاد روابط خارق‌العاده در محاورات
موانع
اقداماتی به منظور بهبود مدیریت دانش/مدیریت پروژه با ابزار‌های اجتماعی
آینده به اشتراک‌گذاری دانش
منابع کتاب مرجع کامل مدیریت دانش

مشخصات: کتاب مرجع کامل مدیریت دانش

نویسنده

, ,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

لوح فشرده

شابک

9786006257471

تعداد صفحات

608

ابعاد
وزن 1061 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب مرجع کامل مدیریت دانش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 6
افزودن برای مقایسه
کتاب مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

کتاب مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

فروشنده : آزمون تاپ
300,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای تحلیل غیرخطی به منظور ارزیابی و بهسازی لرزه ای سازه ها
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کامل طراحی و ساخت روبات‌های مسیریاب
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه
کتاب سیستم های توزیع انرژی الکتریکی

کتاب سیستم های توزیع انرژی الکتریکی

فروشنده : آزمون تاپ
39,900 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 14
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب همگرایی مدیریت پروژه و مدیریت دانش

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0