کتاب فرآیند بررسی، تصویب، اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه شهری

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: محمدعظیمی آقداش

سال چاپ: 1401

نوبت چاپ: 1

شما با خرید این محصول 88 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

176,000 تومان

کتاب فرآیند بررسی، تصویب، اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه شهری

کتاب فرآیند بررسی، تصویب، اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه شهری ويژه آزمون‌هاي نظام مهندسي (رشته شهرسازي)

کتاب فرآیند بررسی، تهیه، تصویب، اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه شهری، ویژه داوطلبان شرکت در آزمون های نظام مهندسی شهرسازی و ترافیک می‌باشد.

فهرست کتاب:

بخش اول / تعاریف و مفاهیم

اراضي باير شهري
اراضي داير شهری
اراضي متروكه
اراضي مخروبه
اراضي مستحدث
اراضي مسكوني
اراضي مفروزي
اراضي موات
افراز
آرم‌سازي ترافيك
آماده‌سازي زمين
باز‌زنده‌سازی
بازسازي

بازيافت زمين شهري
برزن
برنامه‌ریزی شهری
بلوك شهري
پلاك ثبتي
تراکم
تراکم مسکونی
تفكيك
تمرکززدایی
توپوگرافي
توسعه ميان‌افزار
حريم
حوزه استحفاظي
حومه شهر
ريخت‌شناسي شهري
سازواري زمين
سرانه‌های شهری
سكونت
سیما و منظر شهری
سياست نوسازي شهري
سيستم‌های شهري
شهر
شهر جديد
شهر سالم
شهرسازی
شهرك
طراحی شهری
طرح‌ریزی شهری
کاربری زمین
كاداستر
متروپليس
محدوده ‌خدمات شهري
محدوده شهر
محدوده قانوني شهر
محله
مدیریت شهری
منطقه‌بندی
ناحيه
نوسازي شهري

بخش دوم / طرح‌های توسعه شهری

قسمت اول- انواع طرح‌های توسعه
طرح جامع سرزمين
طرح كالبدي ملي
طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه‌اي
طرح توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ
طرح‏هاي منطقه شهري
طرح جامع شهرستان
طرح مجموعه شهري
طرح جامع شهر
طرح تفصيلي
طرح‌هاي بهسازي، نوسازي، بازسازي و مرمت بافت‌ها

طرح آماده‌سازي
طرح موضوعي
طرح موضعي
طرح هادي شهري
طرح شهرهاي جديد
طرح شهرك‏ها
طرح شهرك‌هاي مسكوني
طرح ساير شهرك‌ها
طرح‏هاي جزئيات شهرسازي
طرح‌هاي ويژه
طرح هادي روستا
طرح ساماندهي فضا و سكونتگاه‌هاي روستايي
قسمت دوم- سابقه طرح‌هاي توسعه شهري
قسمت سوم- فرآیند تهیه طرح‌های شهری
بررسي و تصويب طرح‏ها
قسمت چهارم- اجرای طرح‌های توسعه شهری

بخش سوم / آمايش سرزمین و طرح کالبدی ملی

قسمت اول- آمايش سرزمین
تعاریف آمایش سرزمین
اهداف آمایش سرزمین
قسمت دوم- طرح‏هاي كالبدي ملي و منطقه‏اي

بخش چهارم / طرح‌های جامع،تفصیلی و هادی شهری

طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی شهری
قسمت اول- طرح‌ جامع شهری
ویژگی‌های اساسی طرح جامع شهری
محتوای طرح جامع شهری
اهداف طرح جامع شهری
قسمت دوم- طرح‌های تفصيلي
ضرورت تهیه طرح تفصیلی
اهداف طرح تفصیلی
محتواي طرح‌هاي تفصيلي
نقشه‌ها و گرارشات طرح‌های تفصیلی

تهيه طرح‌هاي تفصيلي
بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي
قسمت سوم- طرح‌های هادي
اهداف طرح‌های هادی شهری
محتواي طرح‌هاي هادي
تهيه طرح‌هاي هادي شهری
بررسي و تصويب طرح‌هاي هادي شهری

بخش پنجم / طرح‌های بهسازی و نوسازی

طرح‌های بهسازی و نوسازی شهری
طرح‏هاي بهسازي، نوسازي، بازسازي و مرمت بافت‏ها
اهداف طرح‌های بهسازي و نوسازي بافت شهري
محتواي طرح‌هاي بهسازي و نوسازي بافت‌های فرسوده
بررسي و تصويب طرح‌هاي بهسازي و نوسازي بافت‌های فرسوده

بخش ششم / آماده‌سازی و تفکیک

آماده‌سازی و تفکیک
قسمت اول- طرح‌های آماده‌سازي زمین
سابقه طرح‌های آماده‌سازی زمين
ضرورت تهیه طرح‌های آماده‌سازی زمين
تهیه طرح‌های آماده‌سازی زمين
محتوای طرح‌های آماده‌سازی زمين
اهداف طرح‌های آماده‌سازی زمين

قسمت دوم- تفکیک اراضی
تعاریف و اصطلاحات تفکیک
كنترل تفكيك اراضي
ضروریت تفکیک اراضی
پیشینه تفكيك اراضي
نظارت بر تفكيك اراضي
تفكيك اراضي خارج از محدوده شهرها
تفكيك اراضي در طرح‌هاي جامع و تفصيلي
تفكيك اراضي و کاربری‌ها
معابر حاصل از تفكيك
تفكيك ساختمان
عوامل مؤثر بر تفكيك اراضی
مراحل تفكيك زمين
آيين‌نامه تفكيك اراضي

بخش هفتم / کاربری‌های شهری

کاربری‌های شهری
دسته‌بندی کاربری‌های شهری
دسته‌بندی کلی کاربری‌های شهری
نسبت كاربري‌های شهري
دسته بندي زمين‌هاي شهری
دسته‌بندي زمين‌هاي داير شهری
دسته بندي زمين‌هاي بایر
نقشه‌هاي كاربري اراضي
انواع نقشه‌هاي كاربري اراضي شهري
جداول كاربري‌هاي شهري

بخش هشتم / بررسی و تصویب طرح‌های شهرسازی

بررسی و تصویب طرح‌های شهرسازی
آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور
فصل اول- تعاريف و طبقه‌بندي طرح‌ها، اختصارها و مراجع بررسي و تصويب
‌فصل دوم- نحوه بررسي و تصويب طرح‌ها و مقررات شهرسازي و معماري
‌فصل سوم- نحوه تشکيل شوراي استان و بررسي و تصويب طرح‌ها در شوراي مذکور
‌فصل چهارم- نحوه تشکيل کميته فني و گروه‌هاي تخصصي شورای‌عالی و بررسي و تصويب
‌فصل پنجم- نحوه تشکيل جلسات شورای‌عالی و چگونگي بررسي و تصويب طرح‌ها
‌فصل ششم- نحوه تشکيل کميسيون طرح‌هاي تفصيلي و گردش کار بررسي و تصويب طرح‌ها

بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی
نحوه تصويب طرح‌هاي جامع شهرستان

کتاب فرآیند بررسی، تهیه، تصویب، اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه شهری

نحوه بررسي طرح جامع شهرهاي جديد
نحوه بررسي و تصويب طرح جامع شهرهاي جديد
نحوه بررسي و تصويب طرح‌هاي جامع شهري
فرايند بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران
نحوه تصويب طرح جامع شهرهاي زير ۲۰۰ هزار نفر
بررسي و تصويب طرح‌هاي جامع در کميته فني و شورای‌عالی
آيين‌نامه بررسي و تصويب طرح‌هاي جامع شهري

۱- جمعيت
۲- وضع اقتصادي و نقش شهر
۳- مسكن و ساختمان
۴- تأسیسات و تجهيزات و خدمات
۵- جهات و حدود توسعه
۶- محدوده استحفاظي
۷- آب و كشاورزي
۸- حوزه نفوذ
۹- عمران منطقه‌اي
۱۰- شبكه ارتباطي
۱۱- منطقه‌بندي
۱۲- تقسيمات شهري
۱۳- ميراث فرهنگي
۱۴- مناطق نوسازي و بهسازي
۱۵- سازمان كالبدي يا الگوي طرح توسعه

بخش نهم / قوانین و مقررات شهرسازی و معماری

قوانین و مقررات شهرسازی و معماری
قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی
قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران
قانون‌ افراز و فروش‌ املاك‌ مشاع‌
آيين‌نامه‌ قانون‌ افراز و فروش‌ املاك‌ مشاع
دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی در کشور و نحوه صدور پروانه تأسیس شهرک و پروانه بهره‌برداری از آن

فصل اول- تعاریف، موارد شمول و تشکیل ستاد مدیریت شهرک‌سازی
فصل دوم- نحوه صدور پروانه تأسیس شهرک
فصل سوم- صدور مجوز و پروانه بهره‌برداری و أخذ تضمین
فصل چهارم- نظارت و رسیدگی به تخلفات ساختمانی و شهرک‌سازی
فصل پنجم- اداره امور شهر
فصل ششم- ساماندهی شهرک‌های غیرمصوب
فصل هفتم- سایر مقررات
قانون ايجاد شهرهاي جديد
آيين‌نامه اجرايي قانون ايجاد شهرهاي جديد

بخش دهم / ضوابط و مقررات طرح‌های شهرسازی

ضوابط و مقررات طرح‌های شهرسازی
الگوی تهیه ضوابط و مقررات اجرایی طرح‌های جامع و هادی
۱- تعاريف
۲- منطقه‌بندي
۳- ضوابـط مربوط به نحوه استفاده از زمين تفكيك و احداث ساختمان در هر منطقه (به تفكيك اجزاء هرمنطقه)
۴- مقررات مشترك (مورد عمل در تمام يا بعضي از مناطق)
ضوابط و مقررات اجرائی طرح‌های جامع و هادی
طرح آمایش سرزمین
ضوابط ملي آمايش سرزمين- مصوب مورخه ۰۶/۰۸/۱۳۸۳
طرح كالبدي ملي ايران- مصوب مورخه ۲۰/۱۲/۱۳۷۵
الف- اقدامات اجرايي در حوزه ستاد توانمندسازي استان‌ها
ب- اقدامات اجرايي در حوزه وزارت کشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور)
ج- اقدامات اجرايي در حوزه وزارت مسکن و شهرسازي

کتاب فرآیند بررسی، تهیه، تصویب، اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه شهری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري و ستاد ملي توانمندسازي
شاخص‌های شناسایی بافت‌های فرسوده
سنــد توانمندسازی و ساماندهـی سکونتگاه‌های غیررسمی
آیین‌نامه نحوه فعالیت ستاد استانی توانمندسازی و سـامـانـدهی سـکـونتـگاه‌هـای غیـررسمی
آیین‌نامه اجرایی بند (د) قانون بودجه سال
فصل اول- تعاريف و كليات
فصل دوم- احداث و عرضه مسكن اجاره‌اي
فصل سوم- حق بهره‌برداري از زمين(اجاره طويل‌المدت زمين)
فصل چهارم- توليد صنعتي ساختمان
فصل پنجم- نوسازي و بهسازي بافت‌های فرسوده شهري
ضوابط و مقررات شهرسازی مربوط به نحوه افراز و تفکیک
باغات و مزارع واقع در محـدوده شهری
ضوابط مکانیابی شهرهـای جدید- مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۶۸
شـرح خدمات طراحی تفکیک اراضی شهری و حق‌الزحمه آن
اهداف و شرح خدمات طراحي تفكيك اراضي شهري
شرح خدمات تفكيك
۱- بررسي‌هاي اوليه
۲- جمع‌آوري اطلاعات پايه
۳- تجزيه، تحليل و استنتاج از بررسي‌ها
۴- ارائه طرح
کلیدواژه

منابع و مآخذ

مشخصات: کتاب فرآیند بررسی، تصویب، اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه شهری

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001684739

تعداد صفحات

220

لوح فشرده

ابعاد
وزن 303 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب فرآیند بررسی، تصویب، اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه شهری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی بردهای میکروکنترلری با امکان دسترسی از شبکه های محلی و اینترنت
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب قوانين و مقررات مربوط به خانواده
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تکنیک‌های راندو با ماژیک برای طراحان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کامل میکروکنترلرهای ARM سری LPC 176X
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آموزش برنامه نویسی دایرکت X
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب کاربردهای مهندسی پنوماتیک و هیدرولیک

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0