کتاب رسیدگی به تخلفات ساختمانی

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: عزت الله خلیفه

سال چاپ: 1401

نوبت چاپ: 1

شما با خرید این محصول 88 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

177,000 تومان

کتاب رسیدگی به تخلفات ساختمانی

بخشی از مقدمه مولف کتاب رسیدگی به تخلفات ساختمانی

نحوه رسیدگی به تخلفات فنی و شهرسازی و… در احداث ساختمانها موضوع بسیار مهم، حیاتی و حساسی است که باید مورد دقت همگان قرار گیرد و در جهت شفاف‌سازی مقررات مربوطه این کتاب که حاصل تجارب سال‌های متمادی مؤلف است می‌تواند برای مردم، شهرداری‌ها و اعضای کمیسیونهای مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مسئولین و کارشناسان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها، استانداری‌ها، وزارت کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت شهرک‌های صنعتی و شهرهای جدید، مناطق آزاد، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها و مهندسان طراح، مجری و ناظر ساختمانها، قضات دادگستری استانها و شعب دیوان عدالت اداری و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و.. راه‌گشا باشد.

نکات ارایه شده در کتاب رسیدگی به تخلفات ساختمانی نظرات مؤلف بوده که با استنباط از قوانین و مقررات تدوین و جهت اطلاع و تحقیق علاقمندان تدوین گردیده است لذا بعید نیست که بعضی از آنها با عملکرد دستگاه‌ها متفاوت باشد. بنابراین شهروندان و متولیّان کنترل و نظارت بر احداث ساختمانها باید با مراجعه به آخرین مصوبات قانونی از شیوه عمل به آنها، اطلاع حاصل نمایند و بدین سبب ارائه نظرات سازنده اعضای کمیسیونهای یاد شده، مهندسین، مسئولین، کارشناسان و صاحب نظران و شهروندان به مؤلف، برای تکمیل و رفع ایرادات این کتاب موجب امتنان خواهد بود.

♦ فصول کتاب رسیدگی به تخلفات ساختمانی به شرح زیر تدوین شده اند:

الف: حاوی قوانین و راهکارهای رسیدگی به تخلفات ساختمانی با عناوین زیر است:

۱- رمز گشایی از قوانین در مورد نحوه تسری قوانین به هر یک از تخلفات ساختمانی

۲- لیست تخلفات ساختمانی و ضروررت قلع یا ابقای تخلفات فنی و شهرسازی آنها

۳- نکات لازم برای شهرداریها و اعضای‌کمیسیونهای مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها

۴- نکات ضروری برای‌کلیه اقشار جامعه و مهندسان طراح، ناظر و مجری ساختمان‌ها

۵- نکات ضروری راجع به تعیین اعضای کمیسیونهای مواد ۹۹ و ۱۰۰و متن احکام آنها

۶- تشریح نحوه رسیدگی به پرونده کمیسیونهای ماده ۱۰۰برای هر یک از تخلفات ساختمانی

۷- نکته نظرات اداره حقوقی قوه قضائیه راجع به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های آن

۸-آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تعدادی از آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰

ب: نکته‌ها، توضیحات راهکارهای اجرایی برای مواد قانونی مربوطه هستند و تشخیص نقایص اجرایی عملکردها به عهده خوانندگان گذاشته شده است.

فهرست کتاب رسیدگی به تخلفات ساختمانی

پیشگفتار
مقدمه

فصل اول: تسری قوانین ادوار گذشته به تخلفات ساختمانهای واقع در داخل محدوده و حریم شهرها

قوانین مربوط به تخلفات احداث ساختمان‌
زمان تسری قوانین ادوار مختلف به تخلفات ساختمانی
ساختمانهای مشمول ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
زمان تسری ماده ۱۰۰ به تخلفات ساختمانی
ساختمانهای غیر مشمول ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها
اعتبار یا فقدان اعتبار مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری
ساختمانهای مشمول ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و… مصوب اسفند ۱۳۷۴
ساختمانهای مشمول ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و… مصوب ۲۸/۱۰/۸۴
مفهوم ساختمان غیر مجاز
تعریف جرم عمومی
تطبیق ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و…  با ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و..
نحوه انتخاب اعضای كمیسیون‌های ماده ۱۰۰
مطالبی چند برای مسئولین ادارات اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰
نمونه احكام پیشنهادی اعضای كمیسیون‌های بدوی ماده ۱۰۰ برای نمایندگان وزارت كشور، دادگستریشورای اسلامی شهر
نمونه احكام پیشنهادی اعضای كمیسیون‌های تجدیدنظر ماده ۱۰۰ برای نمایندگان وزارت كشور، وزارت دادگستری و شورای اسلامی شهر
ضرورت برگزاری دوره برای آمادگی اعضای کمیسیونهای ماده ۱۰۰
تکلیف ساختمانهای واقع در روستاهایی‌که به شهر تبدیل می‌شوند
 

فصل دوم: مراحل رسیدگی به پرونده تخلفات ساختمانی

مراحل رسیدگی به پرونده تخلفات ساختمانی
متن کامل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن
طبقه‌بندی تبصره‌های ماده ۱۰۰
نکته‌های قابل دقت نظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی
لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی و تخلّف بودن نقض آن
مراحل رسیدگی به تخلفات ساختمانی
مشروح جریان اداری رسیدگی به تخلّف ساختمانی
نحوه تشکیل پرونده و كیفیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی
 

فصل سوم: انواع تخلفات ساختمانی و نحوه رسیدگی به آنها

انواع تخلفات ساختمانی
مورد یکم: تخلّف تفكیك اعیانی‌های تجاری بدون مجوز و یا برخلاف ضوابط
مورد دوم: تخلّف قطعه‌بندی زمین مغایر با ضوابط شهرسازی و ضوابط تفكیك
مورد سوم: تخلّف تقسیم یك واحد ساختمانی  به دو و یا چند واحد بدون مجوز و یا مغایر با ضوابط
مورد چهارم: تخلّف احداث ساختمان در کاربری عمومی یا تغییر كاربری ساختمان
ضرورت قلع یا تبدیل به حالت اولیه ساختمان به شرح زیر می‌تواند احراز شود:
مورد پنجم: تخلّف تغییرات درآپارتمان
مورد ششم: تخلّف تغییر نوع استفاده ساختمان
مورد هفتم: تخلّف تبدیل باغ به استفاده دیگر با قطع اشجار
مورد هشتم: تخلّف حذف یا تبدیل پاركینگ به مسکونی یا..
مورد نهم: نحوة استفاده‌ پزشكان از ساختمانهای مسكونی
مورد دهم: تخلّف احداث بالكن
مورد یازدهم: تخلّف احداث ساختمان در مناطق ممنوعه
مناطق ممنوعه از جمله عبارتند از:
مورد دوازدهم: تخلّف احداث ساختمان بدون پروانه
مورد سیزدهم: تخلّف احداث ساختمان در اراضی فاقد كاربری
مورد چهاردهم: تخلّف احداث ساختمان بیش از سطح اشغال مجاز
ضرورت قلع اعیانی مازاد بر تراكم
عدم ضرورت قلع اعیانی مازادبرتراكم
مورد پانزدهم: تخلّف احداث اعیانی مغایر با نقشه و مفاد پروانه ساختمانی
مورد شانزدهم: تخلّف احداث اعیانی مازاد یا مغایر با پروانه
ضرورت قلع اعیانی مازاد بر پروانه
عدم ضرورت قلع اعیانی مازاد بر تراكم
مورد هفدهم: تخلّف احداث اعیانی بیشتراز ارتفاع مندرج در پروانه و یا در ضوابط
ضرورت قلع اعیانی مازاد بر تراكم
عدم ضرورت قلع اعیانی مازاد بر تراكم
مورد هجدهم: تخلّف احداث ساختمان طبق نقشه  ولیكن در ملك دیگر یا در ضلع دیگر همان ملك
مورد نوزدهم: تخلّف عدم رعایت عقب‌كشی
مورد بیستم: تخلّف رعایت نشدن اصول بهداشت در ساختمان
مورد بیست یکم: تخلّف رعایت نشدن ایمنی بنا
مورد بیست دوم: تخلّف ‌رعایت نشدن اصول فنی در ساختمان و فقدان استحكام بنا
مورد بیست و سوم: تخلّف مزاحمت با‌ اشرافیت
 

فصل چهارم: شصت نكته در ارتباط با مقررات اداری و حقوقی احداث ساختمان

نکته اول: مقررات مربوط به ساخت و ساز
نکته دوم: ذی‌نفع بودن وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، مهندسان و… در تخلفات ساختمانی
نکته سوم: زمان رسیدگی به تخلفات ساختمانی
نکته چهارم: رسیدگی به تخلفات ساختمانی بر اساس ضوابط سال احداث
نکته پنجم: لزوم استفاده از ارزش معاملاتی سال احداث
نکته ششم: هیئت تشخیص برای تعیین سال ساخت ساختمان
نکته هفتم: ممیزی املاك برای تشخیص زمان وقوع تخلفات ساختمانی جدید
نکته هشتم:‌ نحوه تعیین ارزش معاملاتی با روش كسر استهلاك
نکته نهم: روش پیشنهادی در مورد نحوه محاسبه ارزش سرقفلی
نکته دهم: نحوه استفاده از ساختمانهای مسكونی توسط حرف پزشكی
نكته یازدهم: ممنوعیت ساخت و ساز و در بعضی اراضی و لزوم دریافت پروانه ساختمانی از شهرداری
نکته دوازدهم: فعّالیّت دفتر وكالت، دفترخانه، دفتر روزنامه و دفتر مهندسی
نکته سیزدهم: ساختمانهای مجاز و نحوه ارائه خدمات به آنها
نکته چهاردهم: وجود توافق‌نامه‌های شهرداری با مالكین  برای احداث ساختمانی بصورت مشاركتی
نکته پانزدهم: صدور دستور شروع عملیات ساختمانی
نکته شانزدهم: تكلیف ساختمانهای معامله شده قبل از تصویب تبصره‌های ماده ۱۰۰
نکته هفدهم: تكلیف ساختمانهای احداثی قبل از تصویب تبصره‌های ماده ۱۰۰
نکته هجدهم: تكلیف ساختمانهای وارد شده به محدوده و حریم شهر
نکته نوزدهم: تكلیف ساختمانهای فاقد استحكام
نکته بیستم: تکلیف ساختمانهای شكسته و خطرآفرین
نکته بیست و یكم: چگونگی پیگیری تخلفات ساختمانی توسط شهرداری
نکته بیست و دوم: تخلّف استفاده از ساختمانها مغایر با مجوز یا پروانه
نکته بیست و سوم: تاثیرتغییر یافتن كاربری به نفع مالك
نکته بیست و چهارم: هدایت مالكین به دریافت پروانه ساختمانی
نکته بیست و پنجم: تاثیر تغییر یافتن كاربری  برخلاف پروانه و مجوزهای ساختمانی قبلی
نکته بیست و ششم: تعویض سقف اعیانی
نکته بیست و هفتم: حاکمیت ضوابط شهرسازی و ضرورت تطبیق آرا با آن
نکته بیست و هشتم: عدم تطبیق کد کف ساختمان با کد معبر
نکته بیست و نهم: بالكن‌های روباز و یا روپوشیده
نکته سی‌ام: ابقای اعیانی‌هایی‌كه ضرورتی بر قلع آنها وجود. نداشته باشد
نکته سی و یكم: نحوه صدور رای به ساختمانهای واقع در برهای اصلاحی
نکته سی و دوم: تخلّف اضافه بنا در ساختمان
نکته سی و سوم: تخلّف قطعه‌بندی زمین یا اعیانی بدون مجوز
نکته سی و چهارم: تکلیف ادامه احداث ساختمانی‌ كه مهلت پروانه ساختمانی آن منقضی شده
نکته سی و پنجم: رسیدگی به تخلّف ساختمانی و تبعات ناشی ازآن
نکته سی و ششم: ماده واحده تعیین وضعیت املاك  واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها
نکته سی و هشتم: آرای متعارض نسبت به یك نوع تخلّف ساختمانی
نکته سی و نهم:‌ آرای غیر قطعی و قطعی
نکته چهلم: عدم امكان توقف اجرای آرای قطعی كمیسیون‌های ماده ۱۰۰
نکته چهل و یكم: عدم امكان درج شرط و شروط در متن آرای كمیسیون ماده ۱۰۰
نکته چهل و دوم: مرجع صادركننده رای مندرج در تبصره‌های ۲ و۳ ماده ۱۰۰
نکته چهل و سوم: اعتبار امضای اعضای كمیسیون ماده ۱۰۰
نکته چهل و چهارم: حدود رسیدگی كمیسیون تجدیدنظر  به آرای بدوی اعتراض شده
نکته چهل و پنجم: نحوه صدور رای قلع به تخلفات ساختمانی
نکته چهل و ششم: نحوه اجرای رای قلع قطعی شده
نکته چهل و هفتم: آرای قطعی و عدم تمکین
نکته چهل و هشتم: مالك یا قائم مقام مالك و ذینفع
نکته چهل و نهم: نحوه ارائه ابلاغ تخلفات ساختمانی و آرای كمیسیون‌ها به طرفین (ذینفع‌ها)
نکته پنجاهم: نحوه ابلاغ ‎آرای كمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و نحوه ء اعتراض به آرا
نکته پنجاه و یكم: مدت مراحل زمانی رسیدگی به تخلّف ساختمانی تا قطعی شدن رای
نکته پنجاه و دوم: اعتراض مسئولین دستگاههای دولتی به آرای کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰
نکته پنجاه و سوم: زمان وقوع تخلفات ساختمانی و قوانین مشمول
نکته پنجاه و چهارم: طرح‌های شهرسازی و زمان احداث ساختمان
الف: اعیانی‌های احداثی در زمان اجرای ضوابط موجود (مرحله زمانی کنونی)
ب: اعیانی‌های احداثی در زمان قبل از اجرای ضوابط موجود (مرحله زمانی گذشته)
نکته پنجاه و پنجم: موارد مؤثر در نقض آرای كمیسیون‌های ماده ۱۰۰
نکته پنجاه و ششم: تخلفات ‌ساختمانی‌ دوره زمانی طرح هادی یا جامع قبلی دوران قبل از طرح هادی یا جامع موجود
نکته پنجاه و هفتم: مقررات رسیدگی به تخلفات ‌ساختمانی‌ در زمان وجود شهرداری بدون طرح هادی یاجامع
نکته پنجاه و هشتم: تخلفات ساختمانی مجاز
نکته پنجاه و نهم: تاثیر تغییر ضوابط شهرسازی در رسیدگی به تخلفات ساختمانی
نکته شصتم: تخلفات ‌ساختمانی‌ زمان قبل از تاسیس شهرداری و ورود به محدوده و حریم شهر
 

فصل پنجم: مقررات احداث و رسیدگی به تخلفات ساختمانی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها

رسیدگی به تخلفات ساختمانی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها
مقررات احداث ساختمان در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها، در روستاها، شهرک‌ها و خارج از آنها و خارج از حریم شهرها
موادی ازآیین نامه مربوط به استفاده از اراضی
ضرورت دریافت پروانه ساختمانی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها
از آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا
آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا
آئین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات
از آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای و…
آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای
آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۵/۲/۸۲
محدوده و حریم روستا و شهرك‌ها
ماده ۳ محدوده روستا(از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و…)
مسئولیّت صدور پروانه ساختمان در محدوده روستاها
بند ۳۳وظیفه دهیاری (اساسنامه، تشكیلات و سازمان دهیاری)
مقررات رسیدگی به تخلفات ساختمانی  در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها
آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای و..:
آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد كاربری مسكونی
آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید
مواردی راجع به احداث ساختمان در روستاها
مقررات مربوط به نحوه جلوگیری از تخلفات ساختمانی
ساختمانهای مشمول ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴
نحوه تسری قوانین دورانهای مختلف به تخلفات ساختمانی روستاها و خارج از محدوده و حریم شهرها و روستاها
موارد تکمیلی راجع به نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی  در روستاها و در خارج از محدوده و حریم شهرها
نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانهای واقع خارج از محدوده و حریم شهرها و روستاها
نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانهای واقع در شهرکهای مسکونی و صنعتی و..:
ذینفع بودن ادارات و سازمانها کنترل و نظارت  در پرونده‌های دارای تخلفات ساختمانی
ماهیّت رای کمیسیون ماده ۹۹
رای جریمه کمیسیون ماده ۹۹
رای قلع کمیسیون ماده ۹۹
مطالبی چند جهت اطلاع مسئولین دستگاه‌های مربوط به نمایندگان عضو کمیسیون ماده ۹۹ استانها
نمونه حكم پیشنهادی نماینده وزارت كشور،  دادگستری و وزارت راه و شهرسازی در كمیسیون ماده ۹۹
 

فصل ششم: اظهار نظرهای حقوقی مرتبط با مفاد تبصره‌های ماده ۱۰۰ و آرایی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

اظهار نظرهای قوه قضائیه مرتبط با مفاد صدر ماده ۱۰۰
اظهار نظرهایی مرتبط با تبصره‌های ۱ و ۶ ماده ۱۰۰
اظهارنظرهایی مرتبط با تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰
اظهارنظرهایی مرتبط با تبصره ۴ ماده ۱۰۰
اظهارنظرهایی مرتبط با تبصره ۵ ماده ۱۰۰
اظهار نظری مرتبط با تبصره ۸ ماده ۱۰۰
اظهارنظرهایی مرتبط با تبصره ۹ ماده ۱۰۰
اظهارنظرهایی مرتبط با تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰
اظهارنظرهایی مرتبط با تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰
سؤال اعضای كمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تبریز ازمقام معظم رهبری راجع به ملاك عمل قرارگرفتن ارزش معاملاتی سال احداث اعیانیها درجرایم آنها
 

فصل هفتم: آرایی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و…  در خصوص آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها

نحوه تعیین حق‌الزحمه اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰
ضرورت احراز شرایط تبصره ۱ ماده ۱۰۰ برای صدور رای تخریب
نحوه شمول تبصره ۱ ماده ۱۰۰ به تخلفات ساختمانی
تایید تبدیل دو واحد به حالت اولیه دوبلکس
ذینفع بودن همسایگان یک ملک در اعتراض به تخلفات ساختمانی و آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ آن
پذیرش ذینفع بودن مستاجر مغازه برای اعتراض به آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰
پذیرش اعتراض شخص فاقد سند مالکیت به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ ملک
لزوم احداث و استفاده از ساختمانها مطابق با پروانه ساختمانی مربوط
ردِّ اعتراض به رای تبدیل استفاده تجاری از ساختمان مسکونی
تشدید مجازات مرتکبین به تخلّف ساختمانی توسط کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰
ابطال بخشنامه بر خلاف ضوابط طرح تفصلی شهر
تایید قلع و تخریب اعیانی‌های احداثی در کاربری زراعی و فاقد کاربری
صلاحیّت كمیسیون ماده ۹۹ در رسیدگی به تخلفات ساختمانی ساختمانهای الحاقی به محدوده و حریم شهر
تایید اجرای برهای اصلاحی ملک مطابق پروانه ساختمانی
ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۱۰۰ به دلیل عدم رسمیت جلسه کمیسیون ماده ۱۰۰
عدم رسیدگی به اعتراض ادارات دولتی  به آرای كمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری
ردِّ شکایت واحد دولتی علیه واحد دولتی دیگر به دیوان عدالت اداری
رد طرح مجدد پرونده‌ای که قبلاً موضوع همان پرونده  با طی رای دیوان عدالت اداری قطعیت یافته
ردِّ دخالت ادارات دیگر در امور ساخت و ساز  املاک واقع در داخل محدوده و حریم شهر
عدم توجه به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری  و تبدیل مجدد ساختمان مسکونی به تجاری
ضرورت احراز وقوع ملک در داخل محدوده در رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰۰  و استفاده از ارزش معاملاتی سال احداث در تعیین جریمه
الزام انجام تعهداتی علاوه بر رای کمیسیون ماده ۱۰۰
ردِّ صلاحیّت کمیته تثبیت اعیانیهای دارای رای تخریب از کمیسیونهای ماده ۱۰۰
ردِّ دریافت عوارض استفاده از ساختمانها… تا زمان تعیین تکلیف
ردِّ تجدید ارزش معاملاتی ساختمانها به دفعات در طول سال
ردِّ استفاده از ارزش بهره‌برداری بجای ارزش معاملاتی  برای جرایم کمیسیونهای ماده ۱۰۰
شرایط تعیین ارزش معاملاتی ساختمانها
لزوم اعمال ارزش معاملاتی ساختمان بر اساس ارزش تاریخ وقوع تخلّف
لزوم تبعیت کمیسیونهای هم عرض از آرای قطعی دیوان عدالت اداری

منابع و مآخذ کتاب رسیدگی به تخلفات ساختمانی

مشخصات: کتاب رسیدگی به تخلفات ساختمانی

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786229961384

تعداد صفحات

200

لوح فشرده

ابعاد
وزن 300 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب رسیدگی به تخلفات ساختمانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کاربردی PLC های آلن بردلی

کتاب مرجع کاربردی PLC های آلن بردلی

فروشنده : آزمون تاپ
49,900 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب دستیار مهندسان مجری و ناظر (۱) از عقد قرارداد تا اجرای فنداسیون
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای ساده ی نصب تجهیزات خورشیدی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی فراگیر ساختمان: محوطه سازی (8)

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0