کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی عمران نظارت و اجرا

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: محمد عظیمی آقداش

سال چاپ: 1401

نوبت چاپ: 2

شما با خرید این محصول 499 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

999,000 تومان

کتاب شرح و درس نظام مهندسی عمران نظارت و اجرا

کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی عمران نظارت و اجرا

کتاب شرح و درس نظام مهندسی عمران نظارت بر اساس آخرین ویرایش تمام مباحث مقررات ملی ساختمان، به شیوه «آزمون محور و آسان‌ساز و جزء به جزء»، در ۳ بخش و ۳۰ فصل به شرح زیر تدوین گردیده‌ است:

بخش اول/ ویژه تمام داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون‌های عمران-نظارت عمران-اجرا شامل:

فصل اول                          قوانین نظام مهندسي و کنترل ساختمان
فصل دوم                         وظایف و مسئولیت‌های مجریان ساختمان
فصل سوم                       قراردادهای اجرای ساختمان
فصل چهارم                      آشنایی با مصالح ساختمانی
فصل پنجم                       حمل و نقـل و انبـار كـردن مواد، مصالح و فرآورده‌هـاي ساختماني
فصل ششم                     بارگذاری و دیوارهای حائل
فصل هفتم                      گودبرداری‌ها و پی‌سازی‌ها
فصل هشتم                     قالب و قالب‌بندی‌ها
فصل نهم                         سازه‌های بتنی و بتن آرمه
فصل دهم                        سازه‌ها و ساختمان‌های فلزی
فصل یازدهم                     ساختمان‌های بنایی و صنعتی
فصل دوازدهم                   ایمنی و حفاظت کار
فصل سیزدهم                  پدافند غیرعامل
فصل چهاردهم                 مراقبت و نگهداری ساختمان‌ها
فصل پانزدهم                   طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله
فصل شانزدهم                 راهنمای جوش و اتصالات جوشی


بخش دوم / صرفاً مختص داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون عمران – اجرا شامل:

فصل هفدهم                    الزامات عمومی ساختمان‌ها
فصل هجدهم                   حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق
فصل نوزدهم                     تأسیسات برقی ساختمان‌ها
فصل بیستم                      تأسیسات مکانیکی ساختمان‌ها
فصل بیست و یکم              تأسیسات بهداشتی ساختمان‌ها
فصل بیست و دوم              تأسیسات گازرسانی ساختمان‌ها
فصل بیست و سوم            عایق‌بندی و کنترل صدا
فصل بیست و چهارم           صرفه جویی در مصرف انرژی
فصل بیست و پنجم            تابلوها و علائم


بخش سوم/ اطلاعات تکمیلی و نکات کاربردی ویژه تمام داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون‌های عمران-نظارت عمران-اجرا شامل:

فصل بیست و ششم          قوانین و مقررات ساخت و ساز
فصل بیست و هفتم            اطلاعات تکمیلی
فصل بیست و هشتم          نکات کاربردی و مسائل اجرائی
فصل بیست و نهم              واژگان اجرایی
فصل سی‌ام                      تعاریف و مفاهیم


فهرست مطالب کتاب شرح و درس نظام مهندسی عمران نظارت:

فصل اول: قوانین نظام مهندسي و کنترل ساختمان

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
آیین‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
آیین‌نامه اجرایی ماده۳۳ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
گردش کار نحوه اعمال نظارت عالیه
نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان

فصل دوم: وظایف و مسئولیت‌های مجریان ساختما

اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان
تابلو مشخصات ساختمان
دفاتر مهندسی طراحی ساختمان
طراحان حقوقی
وظایف و مسئولیت‌های مجریان ساختمان
دفاتر مهندسی اجرای ساختمان
مقررات عمومی مربوط به ناظران حقیقی
رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری
قیمت خدمات مهندسی
شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

فصل سوم: قراردادهای اجرای ساختمان

شرایط عمومی قراردادهای اجرای ساختمان
قرارداد اجرای ساختمان (با مصالح)
قرارداد اجرای ساختمان (بدون مصالح یا دستمزدی)
قرارداد اجرای ساختمان (پیمان مدیریت)

فصل چهارم: آشنایی با مصالح ساختمانی

سیمان‌های ساختمانی
آهک‌های ساختمانی
گچ‌های ساختمانی
ملات‌های ساختمانی
سنگ‌های ساختمانی
کاشی سرامیک
آجرهای ساختمانی
قیر و قطران
عایق‌های رطوبتی
عایق‌های حرارتی
شیشه‌های ساختمانی
رنگ و پوشش‌های ساختمانی
پلیمرهای ساختمانی
فرآورده‌های چوبی
آهن و مصالح جوشکاری
نانو موادها

فصل پنجم: حمل و نقـل و انبـار كـردن مواد،  مصالح و فرآورده‌هـاي ساختماني

بارگیری و حمل آجرها
حمل و نگهداری سنگ‌های ساختمانی
نگهداری و انبار کردن سیمان‌ها
حمل و نگهداری سیمان‌های فله‌ای
حمل بتن آماده
حمل و نگهداری مصالح فلزی
حمل و نگهداری الکترودها
بسته‌بندی و انبار کردن پیچ و مهره‌ها
حمل و انبار کردن بلوک‌های سفالی
حمل و انبار کردن تیرچه‌ها
حمل و نگهداری آهک
بسته‌بندی و انبار کردن کاشی‌ها
انبار کردن و نگهداری عایق‌های رطوبتی
حمل و نگهداری قیرها
حمل و نگهداری رنگ‌های ساختمانی
حمل و نگهداری پلیمرهای ساختمانی

فصل ششم: بارگذاری و دیوارهای حائل

گروه‌بندی خطرپذیری ساختمان‌ها
بار زنده متمرکز
بارهای وارده بر سیستم‌های نرده و حفاظ
بار وارده به دست‌انداز
بار وارده به سیستم حفاظ پارکینگ
بار وارده به نردبان ثابت
بار زنده نامشخص
کاهش بارهای زنده یکنواخت
بام‌های تخت، شیب‌دار و قوسی
بارهای زنده گسترده یکنواخت
الزامات و بارهای طراحی سیل
بار برف زمین
بار برف بام
بار برف حداقل برای بام‌های با شیب کم
ضریب برف‌گیری
برف لغزنده
سربار باران بر برف
ناپایداری برکه‌ای
بارهای ناشی از باران طرح
بار یخ
فشار ناشی از باد بر ساختمان‌ها و سازه‌ها
فشار مبنای باد
روش محاسبه باد
بارگذاری جزئی بادها
اعضای قاب‌های سازه‌ای، سازه‌های گرد
بار باد افزایش یافته در اثر یخ‌زدگی
اثرات ریزش گردبادی
خطرپذیری ساختمان‌ها در زلزله
زلزله‌های خفیف و شدید و خیلی شدید
ملاحظات معماری و پیکربندی لرزه‌ای سازه‌ها
ملاحظات طراحی و ساخت ساختمان در پهنه‌های گسلی
نامنظمی در پلان
نامنظمی در ارتفاع
سیستم دیوارهای باربر
سیستم قاب ساختمانی ساده
سیستم قاب خمشی
سیستم دوگانه یا ترکیبی
زلزله طرح
تغییر مکان جانبی طرح
درز انقطاع
بار انفجار
بار بر پوسته ساختمان
خیز سرعت در تپه‌ها و بالاآمدگی‌ها
تغییر شکل جانبی ساختمان‌های بلند
دیوارهای حائل
دیوارهای وزنی و نیمه‌وزنی
دیوارهای طره‌ای
سازه‌های نگهبان
دیوارهای وزنی
دیوارهای سپرگونه
دیوارهای خاک مسلح
دیوارهای حایل سپری
دیوارهای سپری مهارشده

فصل هفتم: گودبرداری‌ها و پی‌سازی‌ها

انواع پی
انواع فونداسیون
شالوده و شمع‌ها
پی و پی‌سازی
شناسایی ژئوتکنیکی
فاصله گمانه‌ها و چاهک‌ها
عمق گمانه‌ها
روش‌های حفاری گمانه‌ها
آماده‌سازی و تسطیح
گودبرداری پی‌ها
ارزیابی خطرگود
تحلیل پایداری گودها
پایش و کنترل
تناوب اندازه‌گیری‌ها در پایش
مسئولیت طراحی، اجرا و نظارت پایش
ملاحظات طراحی پی‌های سطحی
انتخاب موقعیت و عمق پی
فشار خاک در حالت سکون
فشار خاک در حالت محرک و مقاوم خاک
طراحی دیوارهای وزنی
مهاربندی‌ها
خاکریز پشت دیوار
شمع‌های کششی
شمع‌های تحت بار جانبی
روش تنش مجاز در طراحی شمع‌ها
ملاحظات ساخت و اجرای شمع
طراحی شالوده سازه‌های بتنی و بتن آرمه
انواع شالوده‌ها
انواع شمع‌ها
ضوابط کلی طراحی شالوده‌ها
ضوابط تعیین بارهای وارد بر شالوده‌ها
محدودیت آرماتورهای شالوده‌ها و شمع‌ها
انتقال نیرو به شالوده‌ها
محدود کردن حرکت نسبی شالوده‌ها
آرماتورهای حرارت و جمع‌شدگی در شالوده‌ها
آرماتور جلدی
دستورالعمل اجرایی گودبرداری‌های ساختمانی
وظایف و مسئولیت‌های صاحب کار در گودبرداری
وظایف و مسئولیت‌های طراح در گودبرداری
وظایف و مسئولیت‌های سازنده در گودبرداری
وظایف و مسئولیت‌های ناظر در گودبرداری
وظایف و مسئولیت‌های شرکت خدمات فنی آزمایشگاهی ژئوتکنیک در گودبرداری
وظایف و مسئولیت‌های مرجع کنترل مضاعف طراحی‌ها در گودبرداری
وظایف و مسئولیت‌های شهرداری در گودبرداری
چک‌لیست ارزیابی خطر گودبرداری
فرم درخواست صدور مجوز شروع عملیات ساختمانی
گزارش وضعیت گودبرداری
گزارش بازرسی گودبرداری
گزارش طراحی و نقشه‌های اجرایی ایمنی گودبرداری
روش نیلینگ یا میخ‌کوبی

فصل هشتم: قالب و قالب‌بندی‌ها

قالب‌های پلاستیکی
قالب‌های گرم
کنترل قالب‌ها
قالب‌بندی سطوح شیبدار
قالب‌بندی بتن پاشیده
قالب‌بندی شمع‌ها
قالب‌بندی لوله‌ها و مجاری مدفون
نقشه قالب‌بندی
مصالح قالب‌بندی
قالب‌های بتن پیش‌آکنده
قالب‌های ماندگار
قالب قطعات بتنی پیش‌ساخته
نحوه قالب‌برداری
زمان قالب‌برداری
پایه‌های اطمینان
برداشتن پایه‌های اطمینان
قالب‌بندی درزهای اجرایی
درزهای انبساط
درزهای انقطاع
قالب‌بندی سقف‌های بتنی درجا
تعمیر قالب‌های چوبی
ایمنی در قالب‌بندی
قالب‌های لغزان
قالب‌های لغزنده
قالب‌های پانلی دیوار
استفاده از نایلون در قالب‌بندی
سیستم قالب‌بندی
رواداری قالب‌بندی‌ها
اجرای قالب‌بندی‌ها
قالب‌بندی بتن‌ریزی زیر آب
طراحی قالب‌ها
حداکثر تغییر شکل مجاز اعضای خمشی
فشار مجاز بتن روی تخته لایه‌ها
فشار جانبی بتن بر روی قالب‌ها
نیرو ناشی از باد بر قالب‌های افقی
بارهای قائم ارد بر قالب‌ها

فصل نهم: سازه‌های بتنی و بتن آرمه

نقشه سازه‌های بتنی
نظارت و بازرسی سازه‌های بتنی
آزمایش بارگذاری
مشخصات هندسی میلگردها
جوش‌پذیری میلگردها
نشانه‌گذاری و بسته‌بندی میلگردها
گواهینامه فنی میلگردها
تعیین نسبت‌های اختلاط بتن
مقاومت فشاری متوسط بتن
محاسبه انحراف استاندارد
تقلیل یا افزایش مقاومت فشاری متوسط
پایایی (دوام) بتن
آسیب‌دیدگی بتن بر اثر دوره‌های یخ زدن و آب شدن
افزایش پایایی بتن
دسته‌بندی شرایط محیطی
مقدار مجاز کلرید در بتن
تخمین عمر مفید ساختمان‌های بتن مسلح
استفاده از مواد حباب‌ساز در بتن
مقدار مجاز سولفات‌ها در بتن
پوشش بتنی روی میلگردها
اختلاط بتن
انتقال بتن
بتن‌ریزی شالوده‌ها
بتن‌ریزی دال‌ها و سقف‌ها
بتن‌ریزی دیوارها، ستون‌ها و تیرهای اصلی
تراکم بتن
پرداخت سطح بتن
عمل‌آوری بتن‌ها
اجرای بتن در هوای گرم
اجرای بتن در مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان
اجرای بتن در هوای سرد
مشخصات بتن پمپی (پمپ‌شونده)
مشخصات بتن‌های پاشیدنی (شاتکریت)
بتن‌ریزی به وسیله ترمی (قیف و لوله)
مشخصات بتن‌های مصرفی شمع‌های بتنی
بتن‌های ویژه
بتن‌های پر مقاومت
اجرای بتن‌های ویژه
بتن‌های الیافی
بتن‌های خودمتراکم
بتن‌های سنگین
بتن‌های سبک
بتن مکیده
بتن پیش‌آکنده
بتن پاششی (شاتکریت)
بتن مقاومت بالا
بتن توانمند
بتن با کارایی بالا
بتن سازه‌ای سبک
بتن غلتکی
بتن گازی
ضوابط پذیرش بتن
تواتر نمونه‌برداری و ضوابط پذیرش سیمان‌های پرتلند
تواتر نمونه‌برداری سنگدانه‌ها
ضوابط پذیرش آب مصرفی در بتن
ضوابط پذیرش میلگردهای مصرفی در بتن
آزمونه و نمونه‌برداری بتن‌های مصرفی در کارگاه
مبانی پایه‌ای ضوابط پذیرش کیفیت بتن‌های ساخته شده
ارزیابی مقاومت بتن‌های ساخته شده
مراحل گام به گام ارزیابی مقاومت بتن‌های ساخته شده
بتن‌های «غیرقابل قبول از نظر مقاومت»
نحوه برخورد با بتن‌های «عدم پذیرش قطعی»
آزمونه‌های ارزیابی روش عمل آوردن و مراقبت بتن
آزمونه‌های آگاهی بتن‌های مصرفی در کارگاه
تحلیل آماری نتایج نمونه‌های آزمایشگاهی
ارزیابی بتن‌های ساخته شده با انواع سیمان‌های پرتلند
بریدن میلگردها
خم کردن میلگردها
جایگذاری و بستن آرماتورها
اصول تحلیل و طراحی اعضای سازه‌ای
مشخصات هندسی در تحلیل و طراحی سازه‌ها
اثر ترک‌خوردگی در تحلیل سازه‌ها
گستره خمش و بارهای محوری
فرضیات طراحی مقطع
ضوابط کلی طراحی خمش و بارهای محوری
حداکثر مقدار آرماتور کششی در قطعات خمشی
حداقل مقدار آرماتور کششی در قطعات خمشی
ضوابط تیرهای T شکل
فاصله تکیه‌گاه‌های جانبی خمشی
ابعاد طراحی برای قطعات فشاری
محدودیت‌های آرماتورها در قطعات فشاری (ستون‌ها)
دورپیچ‌ها
مقاومت اتکایی
محدودیت‌های فاصله میلگردهای در تماس اعضای خمشی یا فشاری
میلگردهای انتظار خم شده اعضای خمشی یا فشاری
انواع آرماتورهای برشی
نیروهای برشی مقاوم آرماتورها
مهار آرماتورهای عرضی در مقطع
حداقل آرماتور برشی
حداکثر فواصل خاموت برشی
آرماتورهای پیچشی
محدودیت‌های آرماتورهای پیچشی
ضوابط ویژه اعضای خمشی با ارتفاع زیاد (تیرهای عمیق)
حالت حدی مقاوم نهایی در برش در تیرهای عمیق
محدودیت‌های آرماتورهای برشی تیرهای عمیق
ضوابط کلی طراحی برش و پیچش
اثر لاغری و کمانش
طبقات مهارشده جانبی
طول آزاد قطعات فشاری
طول مؤثر قطعات فشاری
شعاع ژیراسیون
ضوابط اثر لاغری
حداقل برون محوری بار
اثر لاغری در قطعات فشاری تحت اثر خمش دو محوره
تشدید لنگر خمشی در قطعات خمشی متصل به قطعات فشاری
محاسبه تغییر شکل در تیرها و دال‌های یک‌طرفه
ترک‌خوردگی‌ها
آرماتورگذاری دال‌ها
طراحی دیوار
محدودیت آرماتورها در دیوارها
دیوارهای باربر
قلاب‌های استاندارد
حداقل قطر خم‌ها
ضوابط خاص مهار آرماتور عرضی در جان قطعات خمشی
وصله میلگردها
ضوابط خاص وصله آرماتورها در ستون‌ها
طول وصله دور پیچ‌ها
اعضای تجت خمش در قاب‌ها
اعضای تحت فشار و خمش در قاب‌ها
اعضای تحت خمش در قاب‌ها
اعضای تحت اثر توأم فشار و خمش در قاب‌ها
دیوارهای سازه‌ای، دیافراگم‌ها و خرپاها
اتصالات تیر به ستون در قاب‌ها
طول گیرایی میلگردهای کششی
قطعات بتن پیش‌تنیده
روش‌های پیش‌تنیدگی بتن
جمع‌شدگی بتن
فولاد پیش‌تنیدگی
مقادیر حداکثر کشش در کابل‌ها
محل قرارگیری و پوشش بتنی کابل‌ها

فصل دهم: سازه‌ها و ساختمان‌های فلزی

انواع سازه‌های فولادی
محاسن سازه‌های فلزی
معایب سازه‌های
آیین‌نامه سازه‌های فولادی
نیمرخ‌های فولادی
ستون‌های فلزی
تیرهای فزی
خرپاهای فلزی
قاب‌های فزی
بادبندها
درزهای انبساط و انقطاع
سوله و قاب‌های شیبدار
حالت‌های حدی طرح ساختمان‌های فولادی
محدودیت‌های روش تحلیل غیرالاستیک سازه‌های فولادی
مشخصات مصالح ساختمان‌های فولادی
مدارک فنی ساختمان‌های فولادی
الزامات طراحی ساختمان‌های فولادی
تحلیل و طراحی برای تأمین پایداری
آثار مرتبه دوم در تحلیل و طراحی سازه‌های فولادی
دسته‌بندی سیستم‌های قاب‌بندی شده
روش‌های تحلیل و طراحی
محدودیت‌ها و الزامات روش تحلیل مستقیم
ملاحظات نواقص هندسی اولیه در روش تحلیل مستقیم
محدودیت‌ها و الزامات روش طول مؤثر
محدودیت‌ها و الزامات روش تحلیل مرتبه اول
سطح مقطع کل و سطح مقطع خالص
الزامات طراحی اعضای کششی
سطح مقطع خالص مؤثر اعضای کششی
مقاومت کششی در طراحی اعضای کششی
الزامات اعضای کششی مرکب از چند نیمرخ یا نیمرخ ورق
محدودیت‌های ابعادی تسمه‌های لولا شده با خار مغزی در اعضای کششی
محدودیت‌های ابعادی تسمة سرپهن در اعضای کششی
الزامات طراحی اعضای فشاری
محدودیت ضرب لاغری اعضای فشاری
مقاومت خمشی اسمی اعضای با مقطع سیری و نبشی
سخت‌کننده‌های عرضی اعضای برشی
محدودیت‌های مصالح در اعضای با مقطع مختلط
طبقه‌بندی مقاطع مختلط پر شده با بتن
اعضای محوری با مقاطع مختلط
محدودیت‌های اعضای محوری با مقطع مختلط محاط در بتن
مقاومت کششی اعضای محوری با مقطع مختلط محاط در
بتن
محدودیت اعضای محوری با مقطع مختلط پر شده با بتن
اعضای خمشی با مقطع مختلط
عرض مؤثر دال بتنی اعضای خمشی با مقطع مختلط
مقاومت در حین اجرای اعضای خمشی با مقطع مختلط
محدودیت‌های مقاومت خمشی مقاطع مختلط دارای برشگیر
جزئیات‌بندی اعضای با مقطع مختلط محاط در بتن
جزئیات‌بندی اعضای با مقطع مختلط پر شده با بتن
برش گیرها در اعضای با مقطع مختلط
اتصالات خمشی (گیردار)
اتصال ستون به کف ستون
وصله‌ها در مقاطع سنگین
سوراخ‌های دسترسی برای جوشکاری
آرایش جوش‌ها و پیچ‌ها در محل اتصالات
ترکیب پیچ و جوش در اتصالات
ترکیب پیچ و پرچ در اتصالات
محدودیت‌های اتصالات جوشی و پیچی
جوش‌های شیاری
جوش‌های گوشه
جوش‌های انگشتانه و کام
ترکیب جوش‌ها
فلز جوش مختلط
پیش گرمایش فولادهای ساختمانی
انواع پیچ اتصالات سازه‌های فولادی
انواع سوراخ‌ها در اتصالات پیچی
محدودیت ابعاد اسمی سوراخ‌ها در اتصالات پیچی
حداقل فاصله سوراخ پیچ‌ها در اتصالات پیچی
حداقل فاصله سوراخ‌ها تا لبه در اتصالات پیچی
حداکثر فاصلة مرکز سوراخ تا لبه در اتصالات پیچی
حداکثر فاصلة مرکز تا مرکز سوراخ‌ها در اتصالات پیچی
مقاومت کششی طراحی و مقاومت برشی طراحی در اتصالات
میل مهارها در اتصالات
برش در چشمه اتصال مقاطع تحت اثر بارهای متمرکز
مقررات تکمیلی سخت‌کننده‌ها
الزامات طراحی لرزه‌ای
شکل‌پذیری
ناحیة حفاظت شدة اعضا
ضریب Ry تولیدات فولاد
ترکیبات بار زلزلة تشدید یافته
مشخصات فولاد مصرفی
اتصالات جوشی
اتصالات پیچی
الزامات طراحی لرزه‌ای ستون‌ها
موقعیت وصلة ستون‌ها
الزامات تکمیلی طراحی لرزه‌ای قاب‌های خمشی معمولی
الزامات تکمیلی طراحی لرزه‌ای قاب‌های خمشی متوسط
الزامات تکمیلی طراحی لرزه‌ای قاب‌های خمشی ویژه
الزامات عمومی قاب‌های مهاربندی شده همگرای معمولی
مهاربندی‌های به شکل ۷ و ۸
الزامات تکمیلی طراحی لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی شدة همگرای معمولی
الزامات تکمیلی طراحی لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی شده همگرای ویژه
الزامات تکمیلی طراحی لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی شدة واگرا
الزامات عمومی اتصالات گیردار از پیش‌تأیید شده
اتصال گیردار فلنجی بدون استفاده از ورق لچکی
مشخصات فولادی مصرفی در ساختمان‌های فولادی
ساخت قطعات فولادی ساختمان‌ها
بریدن و سوراخ کردن قطعات فولادی
ساخت و آماده کردن قطعات فولادی قبل از مونتاژ
پیش نصب در ساخت قطعات فولادی
اصلاح سوراخ‌ها در اتصالات پیچی قطعات فولادی
بستن و محکم کردن پیچ‌های اصطکاکی
کنترل پیش‌تنیدگی پیچ‌ها
مواد مورد استفاده در رنگ‌آمیزی قطعات فولادی
آماده‌سازی سطوح جهت رنگ‌آمیزی قطعات فولادی
درجات کیفیت آماده‌سازی سطوح در رنگ‌آمیزی قطعات
فولادی
رنگ‌آمیزی قطعات فولادی
گالوانیزه کردن قطعات فولادی
رواداری‌های ابعادی قطعات فولادی
سخت‌کنندة تکیه‌گاهی در محل بارهای متمرکز
جفت شدن سخت‌کننده‌ها
انحنای داخل و خارج از صفحة لبة سخت‌کننده‌های میانی
انحنای داخل و خارج از صفحة لبة سخت‌کننده‌های تکیه‌گاهی
ناشاقولی ستون‌ها

فصل یازدهم: ساختمان‌های بنایی و صنعتی

مشخصات مصالح مصرفی در ساختمان‌های بنایی
مشخصات ملات‌های مصرفی در ساختمان‌های بنایی
روش انتخاب و استفاده از ملات‌ها در ساختمان‌های بنایی
دوغاب‌ها مصرفی در ساختمان‌های بنایی
مشخصات افزودنی‌های ملات و دوغاب ساختمان‌های بنایی
مشخصات شفته و بتن آهکی مصرفی در ساختمان‌های بنایی
مشخصات بتن سیمانی ساختمان‌های بنایی
درز انقطاع در ساختمان‌های بنایی
پیوستگی سازه‌ای ساختمان‌های بنایی
ضوابط دیوارهای زیرزمین در ساختمان‌های بنایی
الزامات بازشوها در ساختمان‌های بنایی
بست‌های دیواری در دیوارهای میان تهی
بست‌های دیواری در دیوارهای چند جداره
الزامات میلگردهای بستر در ساختمان‌های بنایی
نسبت‌های لاغری در ساختمان‌های بنایی
الزامات دیوارهای غیرسازه‌ای و تیغه‌ای ساختمان‌های بنایی
الزامات نعل درگاه در ساختمان‌های بنایی
الزامات نما و جان‌پناه در ساختمان‌های بنایی
الزامات دودکش و بادگیر در ساختمان‌های بنایی
تکیه‌گاه‌ها در ساختمان‌های با مصالح بنایی
لوله‌ها و مجاری توکار در ساختمان‌های بنایی
ضخامت و عرض مؤثر در ساختمان‌های بنایی
ارتفاع و مساحت مؤثر در ساختمان‌های بنایی
پیچ‌های مهاری مدون در ساختمان‌های بنایی
الزامات میلگرد بازشوها در ساختمان‌های بنایی
دیوارهای جداشده از سیستم اصلی سازه‌ای
حداقل ضخامت دیوارهای باربر در ساختمان‌های بنایی
تحلیل و طراحی ساختمان‌های بنایی مسلح
الزامات میلگردها در ساختمان‌های مسلح (مناطق با خطر نسبی کم)
مهار میلگردهای خمشی ساختمان‌های مسلح (مناطق با خطر نسبی
کم)
مهار میلگردهای برشی ساختمان‌های مسلح (مناطق با خطر نسبی
کم)
تنگ‌های جانبی در ساختمان‌های مسلح (مناطق با خطر نسبی کم)
ضوابط میلگردها در ستون و جرز (مناطق با خطر نسبی کم)
پوشش میلگردها در ساختمان‌های مسلح (مناطق با خطر نسبی کم)
قلاب‌ها در ساختمان‌های بنایی مسلح (مناطق با خطر نسبی کم)
حداقل قطر خم میلگردها در ساختمان‌های مسلح (مناطق با خطر نسبی کم)
میلگردگذاری ستون‌ها در ساختمان‌های مسلح (مناطق با خطر نسبی متوسط)
میلگرد قائم دیوارها در ساختمان‌های مسلح (مناطق با خطر نسبی متوسط)
میلگرد افقی دیوارها در ساختمان‌های مسلح (مناطق با خطر نسبی متوسط)
دیوارهای جداشده در ساختمان‌های مسلح (مناطق با خطر نسبی متوسط)
میلگرد عرضی ستون‌ها در ساختمان‌های مسلح (مناطق با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد)
حداقل ابعاد ستون‌ها در ساختمان‌های مسلح (مناطق با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد
میلگردگذاری دیوارها در ساختمان‌های مسلح (مناطق با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد
الزامات عمومی ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
برش قائم در ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
سازه ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
شالوده ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
کرسی‌چینی ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
دیوارهای باربر در ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
دیوار نسبی در ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
دیوارهای جداگر در ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
دیوارچینی در ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
بازشوها در ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
نعل درگاه در ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
کلاف‌های افقی در ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
میلگرد کلاف‌های افقی ساختمان‌های محصور شده با کلاف
محل اتصال کلاف‌های افقی ساختمان‌های محصور شده با کلاف
کلاف‌های قائم در ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
مشخصات میلگرد کلاف‌های قائم ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
اتصال کلاف‌های قائم ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
معادل‌سازی کلاف‌های قائم در ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
سقف ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
سقف‌های طاق ضربی در ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
سقف‌های تیرچه بلوک در ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
سقف کاذب در ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
عایق‌کاری رطوبتی در ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
الزامات عمومی (ساختمان‌های بنایی غیرمسلح)
برش قائم در ساختمان‌های بنایی غیر مسلح
شالوده ساختمان‌های بنایی غیر مسلح
دیوارهای باربر در ساختمان‌های بنایی غیر مسلح
دیوارهای جداگر در ساختمان‌های بنایی غیرمسلح
دیوار چینی در ساختمان‌های بنایی غیرمسلح
بازشوها در ساختمان‌های بنایی غیرمسلح
سقف ساختمان‌های بنایی غیرمسلح
سقف تخت در ساختمان‌های بنایی غیرمسلح
سقف‌های شیب‌دار ساختمان‌های بنایی غیرمسلح
پوشش سقف‌های شیب‌دار ساختمان‌های بنایی غیرمسلح
سقف‌های قوسی در ساختمان‌های بنایی غیرمسلح
سقف‌های استوانه‌ای در ساختمان‌های بنایی غیرمسلح
سقف‌های گنبدی در ساختمان‌های بنایی غیرمسلح
نعل درگاه‌ها در ساختمان‌های بنایی غیرمسلح
جان‌پناه در ساختمان‌های بنایی غیرمسلح
دودکش‌ها و بادگیرها در ساختمان‌های بنایی غیرمسلح
محافظت از سطوح در ساختمان‌های بنایی غیرمسلح
عایق‌کاری رطوبتی در ساختمان‌های بنایی غیرمسلح
مصالح ساختمان‌های فولادی با مقاطع گرم نورد شده
ملاحظات معماری ساختمان‌های فولادی با مقاطع گرم نورد شده
ملاحظات ساخت ساختمان‌های فولادی با مقاطع گرم نورد شده
زنگ‌زدایی و رنگ‌آمیزی ساختمان‌های فولادی با مقاطع گرم نورد
شده
ملاحظات نصب ساختمان‌های فولادی با مقاطع گرم نورد شده
اتصالات پیچی در ساختمان‌های فولادی با مقاطع گرم نورد شده
رواداری‌های ساخت ساختمان‌های فولادی با مقاطع گرم نورد شده
سیستم قاب فولادی سبک
فولاد سرد نورد شده در سیستم قابب فولادی سبک
شالوده سیستم قاب فولادی سبک
اجزای سازه‌ای سیستم قاب فولادی سبک
ملاحظات معماری سیستم قاب فولادی سبک
ملاحظات طراحی سیستم قاب فولادی سبک
اتصالات در سیستم قاب فولادی سبک
ساخت قطعات سیستم قاب فولادی سبک
نصب قطعات سیستم قاب فولادی سبک
بست‌ها و مهاربندها در سیستم قاب فولادی سبک
صفحات پوششی سازه‌ای سیستم قاب فولادی سبک
صفحات پوششی سازه‌ای سیستم قاب فولادی سبک
رواداری‌های سیستم قاب فولادی سبک
مشخصات بتن ساختمان‌های بتنی پیش ساخته
اتصالات ساختمان‌های بتنی پیش‌ساخته
جلوگیری از خوردگی ساختمان‌های بتنی پیش‌ساخته
ملاحظات معماری ساختمان‌های بتنی پیش‌ساخته
جابه‌جایی قطعات در ساختمان‌های بتنی پیش‌ساخته
رواداری ساختمان‌های بتنی پیش‌ساخته
سیستم دیوار سازه‌ای بتن مسلح با قالب‌های عایق ماندگار
محدودیت‌های سیستم دیوار سازه‌ای بتن مسلح با قالب‌های عایق ماندگار
مشخصات مصالح سیستم دیوار سازه‌ای بتن مسلح با قالب‌های عایق ماندگار
شالوده سیستم دیوار سازه‌ای بتن مسلح با قالب‌های عایق ماندگار
اجزای سازه‌ای سیستم دیوار سازه‌ای بتن مسلح با قالب‌های عایق ماندگار
ملاحظات معماری سیستم دیوار سازه‌ای بتن مسلح با قالب‌های عایق ماندگار
ملاحظات اجرایی سیستم دیوار سازه‌ای بتن مسلح با قالب‌های عایق ماندگار
سیستم پانل پیش‌ساخته سبک سه‌بعدی
مشخصات مصالح سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بُعدی
هسته عایق (لایه پلی استایرن) سیستم پانل پیش‌ساخته سبک سه بُعدی
نقشه‌ها و مدارک فنی سیستم پانل پیش‌ساخته سبک سه بُعدی
شالوده سیستم پانل پیش‌ساخته سبک سه‌ بعدی
ملاحظات معماری سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدی
ملاحظات طراحی سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدی
نصب پانل‌های دیوار در سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدی
آزمایش‌های قبل از اجرا در سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدی
آزمایش‌های بعد از اجرا در سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدی
حمل و نگهداری پانل‌ها در سیستم پانل پیش ساخته سبک
سه بعدی
سیستم قالب تونلی
ملاحظات طراحی سیستم قالب تونلی
ملاحظات اجرایی سیستم قالب تونلی
شالوده سیستم قالب تونلی
دیوارها و سقف‌ها در سیستم قالب تونلی
پله‌ها در سیستم قالب تونلی
تمهیدات بتن‌ریزی در سیستم قالب تونلی

فصل دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار

ایمنی عابران و مجاوران کارگاه ساختمانی
مایعات قابل اشتعال
وسایل گرم‌کننده موقت
پخت قیر و آسفالت
خطوط انتقال نیروی برق
وسائل و تجهیزات اطفاء حریق
آب آشامیدنی
سرویس‌های بهداشتی
کمک‌های اولیه
وسایل و تجهیزات حفاظت فردی
حمایل‌بند کامل بدن و طناب مهار
عینک ایمنی و سپر محافظ صورت
ماسک تنفسی حفاظتی
کفش و پوتین ایمنی
چکمه و نیم چکمه لاستیکی
دستکش حفاظتی
لباس کار
گوشی حفاظتی
گتر حفاظتی
جان‌پناه و نرده حفاظتی موقت
پاخورهای چوبی
راهرو سرپوشیده موقت
سرپوش حفاظتی
پوشش موقت فضاهای باز
سقف موقت
تورهای ایمنی
حصار حفاظتی موقت
وسایل، تجهیزات و ماشین‌آلات ساختمانی
دستگاه‌ها و وسایل موتوری بالابر
وسایل موتوری نقل و انتقالات، خاکبرداری و جابه‌جایی مصالح ساختمانی
وسایل دسترسی
داربست‌ها
نردبان‌ها
راه‌پله موقت
راه شیبدار و گذرگاه
تخریب کف و سقف
تخریب دیوارها
تخریب سازه‌های بتنی
تخریب دودکش‌های بلند صنعتی
گودبرداری (حفر طبقات زیرزمین و پی‌کنی‌ ساختمان‌ها)
حفاری چاه‌ها و مجاری آب و فاضلاب
اجرای سازه‌های فولادی
اجرای سازه‌های بتنی
سیم‌کشی برای استفاده‌های موقت
نصب قطعات پیش‌ساخته بتنی
کار بر روی بام ساختمان‌ها، سقف‌های شیب‌دار و شکننده
حمل و نقل، جابه‌جایی و انبار کردن مصالح

فصل سیزدهم: پدافند غیرعامل

سطوح عملکرد ساختمان‌ها در پدافند غیرعامل
بارهای ناشی از انفجار
جانمایی ساختمان در پدافند غیرعامل
فضاهای باز پیرامون ساختمان در پدافند غیرعامل
ورودی مجموعه‌های زیستی در پدافند غیرعامل
دسترسی مجموعه‌های زیستی در پدافند غیرعامل
جان‌پناه‌ها در پدافند غیرعامل
طراحی حجم ساختمان در پدافند غیرعامل
مسیرهای حرکت در پدافند غیرعامل
نمای ساختمان در پدافند غیرعامل
پنجره‌ها و بازشوها در پدافند غیرعامل
اجزای غیرسازه‌ای در پدافند غیرعامل
آسانسور و راه‌پله در پدافند غیرعامل
فضاهای امن در پدافند غیرعامل
اتاق مرکز کنترل و مدیریت ساختمان در پدافند غیرعامل
انواع موج انفجار
انواع انفجار
انفجار سطحی
ویژگی‌های مصالح در پدافند غیرعامل
ترکیبات بارگذاری برای انفجار
انهدام پیش‌رونده در پدافند غیرعامل
رهیافت‌های طراحی در برابر انهدام پیش‌رونده
انتخاب روش طراحی برای مقابله با انهدام پیش‌رونده
ضوابط روش مقاومت کلافی در انهدام پیش‌رونده
ملاحظات تأسیسات مکانیکی در پدافند غیرعامل
سامانه‌های سرمایش و گرمایش در پدافند غیرعامل
پدافند غیرعامل در سیستم گازرسانی
پدافند غیرعامل در تأسیسات آبرسانی
پدافند غیرعامل در تأسیسات آتش‌نشانی
زیرساخت‌های تأسیساتی در پدافند غیرعامل
ملاحظات تأسیسات برقی در پدافند غیرعامل
سامانه برق اضطراری و ایمنی در پدافند غیرعامل
ترانسفورماتورها در پدافند غیرعامل
آسانسورهای اضطراری در پدافند غیرعامل
تأسیسات فضای امن در پدافند غیرعامل

فصل چهاردهم: مراقبت و نگهداری ساختمان‌ها

وظایف مسئول نگهداری ساختمان
آزمایش‌های تشخیص عیب و نقص در نگهداری ساختمان‌ها
تجهیزات غیرایمن و ممنوعیت سکونت در ساختمان‌ها
تغییر کاربری و نگهداری ساختمان‌ها
مسئولیت‌های مراقبت و نگهداری از ساختمان
نگهداری نقشه‌های چون‌ساخت ساختمان‌ها
نگهداری زمین‌ها و ساختمان‌های خالی
بررسی و بازرسی قسمت‌های خارجی ملک
نگهداری و حصارکشی دور استخرها
نگهداری و مراقبت از نرده‌ها و حفاظت‌های ساختمان
دوره تناوب بازرسی قطعات معماری و سازه ساختمان‌ها
نور، تهویه و شرایط سکونت در ساختمان‌ها
بازرسی دهانه‌ها، صافی‌ها و پلنوم هوا
بازرسی فن (هواکش)، یاتاقان و تسمه پروانه
بازرسی کانال‌کشی‌ها، دریچه‌های توزیع و برگشت هوا
تعویض هوا و هودهای آشپزخانه
بازرسی دمپرهای ضدآتش
معاینه فنی تجهیزات موتورخانه ساختمان‌ها
بازبینی دیگ‌های آب گرم و بخار
بازرسی آبگرم‌کن‌ها، مبدل‌ها و مخازن تحت فشار
بازرسی منابع انبساط
بازرسی بخاری‌های خانگی، شومینه و آبگرمکن
بازرسی کوره‌های هوای گرم
بازرسی بخاری برقی و گرم‌کننده برقی سونا
تعمیر و تنظیم کولرهای گازی
تعمیر و تعویض کولرهای آبی
رفع اشکال از دودکش دستگاه‌های گرمایی
بازرسی تأسیسات ذخیره‌سازی و لوله‌کشی سوخت مایع
بازرسی و کنترل تأسیسات لوله‌کشی
دوره تناوب بازرسی تأسیسات مکانیکی
بازرسی تأسیسات توزیع آب مصرفی ساختمان
بازرسی لوله‌کشی فاضلاب ساختمان
کنترل و بازرسی لوازم بهداشتی ساختمان
بازرسی لوله‌کشی آب باران
بازرسی بست‌ها و تکیه‌گاه‌های لوله‌کشی تأسیسات بهداشتی
آزمون عملکرد تأسیسات برقی
دوره تناوب بازرسی تأسیسات برقی
کنترل و بازرسی موتورهای الکتریکی
بازرسی موتورهای الکتریکی در حالت نصب و در حال کار
بازرسی موتورهای الکتریکی در حالت نصب و بی‌بار
بازرسی موتورهای الکتریکی در حالت بازدید اساسی
بازدید از تجهیزات گازسوز فصلی
بازدید از شبکه لوله‌کشی گاز
بازدید از شیرها و تنظیم‌کننده فشار گاز
نگهداری نقشه‌های چون‌ساخت لوله‌کشی گاز
دوره تناوب بازرسی تأسیسات لوله‌کشی گاز
بازرسی و نگهداری آسانسورها و پلکان برقی

فصل پانزدهم: طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله

ملاحظات معماری در آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله
گروه‌بندی ساختمان‌ها بر حسب اهمیت
ساختمان‌ها با اهمیت خیلی زیاد (گروه ۱)
ساختمان‌های با اهمیت زیاد (گروه ۲)
ساختمان‌های با اهمیت متوسط (گروه ۳)
ساختمان‌های با اهمیت کم (گروه ۴)
نامنظمی پلان ساختمان‌ها در آیین‌نامه زلزله
نامنظمی ارتفاع ساختمان‌ها در آیین‌نامه زلزله
محدودیت احداث ساختمان‌های نامنظم
گروه‌بندی ساختمان‌ها بر حسب سیستم سازه‌ای
ضریب بازتاب ساختمان (B)
طبقه‌بندی نوع زمین در آیین‌نامه زلزله
تاریخچه زمانی شتاب، شتاب‌نگاشت
ضوابط طراحی لرزه‌ای سازه‌های ساختمانی
روش‌های تحلیل سازه در آیین‌نامه طراحی زلزله
روش‌های تحلیل خطی در آیین‌نامه طراحی زلزله
روش‌های تحلیل غیرخطی در آیین‌نامه طراحی زلزله
روش تحلیل استاتیی معادل در آیین‌نامه طراحی زلزله
نیروی برشی پایه
تراز پایه
زمان تناوب اصلی نوسان T، در ساختمان‌های متعارف
زمان تناوب اصلی نوسان T، در ساختمان‌های غیرمتعارف
ضریب اهمیت ساختمان I
ضریب رفتار ساختمان Ru
توزیع نیروی برشی زلزله در پلان ساختمان
محاسبه ساختمان در برابر واژگونی
نیروی قائم ناشی از زلزله
روش تحلیل دینامیکی تعداد مدهای نوسان
تغییر مکان جانبی نسبی طبقات
کنترل سازه برای بار زلزله سطح بهره‌برداری
ترکیب نیروی زلزله با سایر بارها
نیروی برش پایه
توزیع نیروی جانبی زلزله در ارتفاع ساختمان
ضوابط طراحی لرزه‌ای اعضای غیرسازه‌ای
نیرو جانبی زلزله
ضوابط دیوارهای خارجی اجزای معماری
ضوابط دیوارهای داخلی و تیغه‌های اجزای معماری
ضوابط سقف‌های کاذب اجزای معماری
ضوابط طراحی لرزه‌ای سازه‌ای غیرساختمانی
حداقل نیروی جانبی، برش پایه در سازه‌های غیر ساختمانی
نیروی جانبی سازه‌های صلب در سازه‌های غیرساختمانی
تغییر مکان‌های جانبی در سازه‌های غیر ساختمانی
نیروی جانبی موارد خاص در سازه‌های غیرساختمانی
نیروی جانبی موارد خاص در سازه‌های غیرساختمانی
ضوابط تحلیل و طراحی سازه‌های غیرساختمانی غیرمشابه
شناسایی نوع زمین در آیین‌نامه زلزله
روانگرایی زمین ناشی از زلزله
روش‌های کاهش خطرهای ناشی از روانگرایی و گسترش جانبی
تمهیدات سازه‌ای جهت کاهش خطرهای ناشی از روانگرایی
تمهیدات ژئوتکنیکی جهت کاهش خطرهای ناشی از روانگرایی
تمهیدات تغییر محل ساختگاه جهت کاهش خطرهای ناشی از روانگرایی
بزرگ‌نمایی ناشی از توپوگرافی
ارتفاع و تعداد طبقه‌های مجاز ساختمانی بنایی
محدودیت‌های پلان ساختمان‌های بنایی
شالوده‌های ساختمان‌های بنایی
بازشوهای (در ـ پنجره ـ گنجه) ساختمان‌های بنایی
انواع دیوار مصالح بنایی
دیوارهای سازه‌ای ساختمان‌های بنایی
میلگرد میانی ساختمان‌های بنایی
جان‌پناه ساختمان‌های بنایی
بادگیر و دودکش ساختمان‌های بنایی
کلاف‌بندی ساختمان‌های بنایی
میلگرد کلاف افقی بتن آرمه ساختمان‌های بنایی
موقعیت کلاف‌های قائم ساختمان‌های بنایی
میلگرد کلاف قائم بتن آرمه ساختمان‌های بنایی
نحوه اجرای کلاف قائم بتن آرمه ساختمان‌های بنایی
کلاف‌های قائم معادل ساختمان‌های بنایی
کلاف‌های قائم فولادی ساختمان‌های بنایی
کلاف‌های قائم چوبی ساختمان‌های بنایی
میلگردگذاری معادل ساختمان‌های بنایی
اتصال کلاف‌های قائم ساختمان‌های بنایی
کلاف‌بندی دیوارهای مثلثی شکل ساختمان‌های بنایی
سقف ساختمان‌های بنایی
اتصال سقف به تکیه‌گاه در ساختمان‌های بنایی
سقف طاق ضربی ساختمان‌های بنایی
سقف تیرچه بلوک ساختمان‌های بنایی
سقف خرپایی ساختمان‌های بنایی
سقف کاذب ساختمان‌های بنایی
سقف‌های قوسی ساختمان‌های بنایی
نماسازی ساختمان‌های بنایی
خرپشته ساختمان‌های بنایی
راهنمای تحلیل‌های غیرخطی
زمان تناوب اصلی مؤثر در تحلیل استاتیکی غیرخطی

فصل شانزدهم: راهنمای جوش و اتصالات جوشی

جوش قوس الکتریکی
فرآیندهای جوشکاری
جوشکاری دستی با الکترود روکش‌دار
جوش زیرپودری
جوش تحت حفاظت گاز با الکترود مصرفی
جوش تحت حفاظت گاز با الکترود توپودری
جوشکاری گاز الکتریکی
جوشکاری سرباره الکتریکی
جوش خمیری
جوشکاری گل میخ
وضعیت‌های جوشکاری
انواع اتصالات جوشی
انواع جوش
جوش‌های گوشه
جوش شیاری
جوش‌پذیری
پیش‌گرمایش
ماشین‌های مورد استفاده در جوشکاری دستی
منبع تغذیه جریان مستقیم
تجهیزات جوشکاری قوسی زیرپودری
طبقه‌بندی الکترودهای جوشکاری
الکترودهای روکش‌دار
روکش‌های کم هیدروژن
انتخاب نوع و قطر الکترود
الکترودهای پربازده (پُرجوش)
وضعیت جوشکاری و انتخاب الکترود
معرفی و کاربرد الکترودهای متعارف
جذب رطوبت الکترودهای متعارف
جذب رطوبت الکترودها
فاسد شدن روکش الکترودها
بسته‌بندی الکترودها
ضوابط بازدید ظاهری الکترودها
استحکام و مقاومت روکش الکترودها
درزهای لب‌به‌لب
طراحی درز جوش
انواع درزها در جوشکاری
دهانه یا بازشدگی ریشه جوش
گرده جوش
ضخامت ریشه (پیشانی) جوش
سنگ زدن ریشه جوش از پشت (شیارزنی پشت)
معایب اصلی جوش
ذوب ناقص جوش
تخلخل جوش
بریدگی کناره جوش
حبس سرباره
سررفتن جوش روی فلز پایه (لوچه)
گرده اضافی در جوش
لکه قوس در جوشکاری
ترک در جوشکاری تحت حفاظت گاز
ترک در جوشکاری با قوس زیرپودری
ترک در زیر نوار جوش
عدم پرشدگی شیار
جرقه و پاشش جوش
ذرات محبوس شده (آخال) در جوشکاری تحت حفاظت گاز
خلل و فرج (مک) در جوشکاری تحت حفاظت گاز
ذوب ناقص در جوشکاری تحت حفاظت گاز
نفوذ ناقص در جوشکاری تحت حفاظت گاز
سوختگی کناره جوش در جوشکاری تحت حفاظت گاز
پاشش در جوشکاری تحت حفاظت گاز
تخلخل در جوشکاری با قوس زیرپودری
جوش ورق‌های ضخیم
عوامل مؤثر در تغییر شکل‌های ناشی از جوشکاری
عوامل اعوجاج ناشی از جوش
کنترل پیچیدگی جوشکاری
تأثیر سرعت جوشکاری در تغییر شکل
کنترل آثار انقباضی جوش
انقباض عرضی ناشی از جوش
کاهش انقباض زاویه‌ای
هلالی شدن بال ناشی از جوشکاری
شمشیری شدن (انحنای طولی) ناشی از جوش
استفاده از حرارت برای رفع انقباض‌های جوشکاری
حرارت تولیدی در هنگام جوشکاری
سرعت خنک شدن ورق‌های جوشکاری
بازرسی جوش‌ها
حصول کیفیت در جوش
دستورالعمل جوشکاری
بازرسی چشمی (عینی) جوش
بازرسی عینی در جوشکاری
زاویه پخی جوش
آزمایش مناسب بازرسی جوش در عمل
آزمایش‌های ارزیابی و تأیید جوش
آزمایش حک در جوشکاری
آزمایش ضربه در جوشکاری
آزمایش‌های مخرب جوش
آزمایش‌های غیرمخرب جوش
بازرسی با مواد نافذ
آزمایش با رنگ نافذ قرمز
آزمون ذرات مغناطیسی
آزمون فراصوتی در جوشکاری
آزمون پرتونگاری در جوشکاری
ضوابط پذیرش بازرسی‌های پرتونگاری
آزمایش جریان گردابی در جوشکاری
آزمایش نشت در جوشکاری
آزمایش سختی در جوشکاری
زمان انجام پس از جوشکاری
عملیات سوراخ‌کاری قطعات فولادی
هم‌راستا کردن ورق‌ها
ریزش انتهای جوش
تحذب بال و سخت‌کننده‌های عرضی
روش ساخت ستون مرکب با بست‌های موازی (ستون دوبل پاباز)
جوش ثانویه ـ جوش سخت‌کننده‌ها
موقعیت جوشکاری
ورق‌های تقویت بال تیر
وصله کاری کارگاهی
سوراخ‌های دسترسی در جان
عملیات تمیزکاری و رنگ
عملیات پیش‌مونتاژ و مونتاژ در پای کار
شاقولی کردن ستون‌ها، هم‌محور کردن تیرها
نصب کف ستون
رواداری نصب ستون
حداکثر اندازه ساق جوش گوشه
حداقل طول مؤثر جوش گوشه
جوش شیاری با نفوذ نسبی
انواع جوش‌ها
انواع جوشکاری
شرایط جوشکاری
ارزش جوش
انواع اتصالات
پیچ‌ها و پرچ‌ها
خم کردن قطعات
قاب خمشی فولادی ویژه
ورق‌های پیوستگی در اتصالات فولادی
وصلة ستون‌ها در اتصالات فولادی
محل وصله در اتصالات فولادی
پرکننده‌ها در اتصالات فولادی
اتصال عضو قطری مهاربند به ورق اتصال
مهار میلة مهارها
اتصالات لوله‌ها و قوطی‌ها
جوش خوب
رواداری جوش‌ها در قطعات فولادی
رواداری‌های اعوجاج و جمع‌شدگی قطعات فولادی
رواداری‌های مقطع جوش

فصل هفدهم: الزامات عومی ساختمان‌ها

حفظ انرژی ساختمان‌ها (معیارهای ساختمان‌های سبز و پایدار)
حفاظت از ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی
دسته‌بندی فضاها و تصرف‌ها
دسته‌بندی ساختمان‌ها از نظر طبقات
ارتفاع مجاز گروه‌های ساختمانی
مساحت میان طبقه ساختمان‌ها
الزامات ساخت و قرارگیری ساختمان
الزامات شکل، حجم و نمای ساختمان
پیش‌آمدگی‌های مجاز در معابر عمومی
پیش‌آمدگی‌های مجاز در محدوده مالکیت
پیش‌آمدگی زیرزمین
محدودیت پیش‌آمدگی‌ها
مناس‌سازی ساختمان برای کم‌توان جسمی ـ حرکتی
الزامات فضاهای ورودی ساختمان‌ها
الزامات عمومی فضای راهروها
الزامات درهای ورودی اصلی
ایوان‌ها و بالکن‌های مسیر ورود و خروج
الزامات راه‌پله‌های ورود و خروج
شیبراه‌های عبور پیاده
نورگیری و تهویه راه‌های ورود و خروج
الزامات دست‌اندازها، نرده‌ها و میله‌های دستگرد
کف‌سازی و نازک‌کاری‌ها راه‌های ورود و خروج
الزامات و اندازه فضاهای اقامت
الزامات و اندازه فضاهای اشتغال
الزامات و اندازه فضاهای پخت
الزامات و اندازه‌های فضاهای بهداشتی
الزامات حیاط‌های خلوت و پاسیوها
الزامات گودال باغچه‌ها
الزامات محفظه‌های آفتاب‌گیر
الزامات و اندازه توقف‌گاه‌های خودرو
الزامات عمومی انبارها
الزامات کانال‌های تأسیساتی
الزامات فضای اقامت سرایدار
الزامات فضای استخر و امکانات ورزشی
الزامات محل بازی کودکان
الزامات نورگیری و تهویه فضاها
مقررات ساختمان‌های مسکونی
مقررات هتل‌ها و مسافرخانه‌ها
مقررات تصرف‌های آموزشی / فرهنگی
مقررات تصرف‌های درمانی / مراقبتی
مقررات تصرف‌های تجمعی
مقررات ساختمان‌های بلند (گروه ۸)
الزامات عمومی بام‌های مسطح
الزامات عمومی بام‌های شیبدار
الزامات نصب در و پنجره
الزامات حفاظ‌ها و جان‌پناه‌ها
الزامات میله‌های دستگرد
الزامات شومینه و دودکش‌ها
ایمنی در برابر سوانح و خطرات
الزامات نگهداری و دفع زباله
الزامات تجهیزات ساختمان

فصل هجدهم: حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق

فضاهای فرعی حادثه‌خیز
محدودیت‌های ارتفاع و مساحت
ضوابط میان طبقه‌ها
سیستم‌های اعلام حریق
مکان‌های الزامی نصب سیستم‌های کشف و اعلام حریق
مقررات راه‌های خروج از بنا
بخش‌های سه‌گانه راه‌های خروج
اجزای تشکیل‌دهنده راه‌های خروج
ظرفیت راه‌های خروج
قرارگیری راه‌های خروج
روشنایی راه‌های خروج
علامت‌گذاری راه‌های خروج
راه‌های خروج قابل دسترس
ضوابط راه‌های خروج هتل‌ها و خوابگاه‌ها
ضوابط راه‌های خروج بناهای آپارتمانی
ضوابط راه‌های خروج اقامتگاه‌ها و بناهای مسافرپذیر
ضوابط راه‌های خروج خانه‌های یک یا دو خانواری
ضوابط راه‌های خروج تصرف‌های آموزشی / فرهنگی
ضوابط راه‌های خروج تصرف‌های درمانی / مراقبتی
ضوابط راه‌های خروج تصرف‌های تجمعی
ضوابط راه‌های خروج تصرف‌های کسبی / تجاری
راه‌های خروج فرار اضطراری و نجات
مقاومت دیوارهای خارجی در برابر آتش
دیوارهای مانع آتش
دوربند شفت‌ها
دیوارهای جداکننده آتش
محافظت اعضای سازه‌ای
سیستم‌های اطفاء حریق و کنترل دود
ضوابط ساختمان‌های بلندمرتبه در برابر حریق
ضوابط آتریوم در مقابل حریق
ضوابط ساختمان‌های عمیق در مقابل حریق
الزامات پارکینگ اتومبیل‌های سبک در مقابل حریق

فصل نوزدهم: تأسیسات برقی ساختمان‌ها

انتخاب تجهیزات الکتریکی ساختمان‌ها
برآورد درخواست نیروی برق (تقاضا، دیماند)
منابع تأمین نیروی برق (سرویس مشترک)
انشعاب برق فشار متوسط (اختصاصی)
اتاق ترانسفورماتور پست اختصاصی
محل و جهت اتاق ترانسفورماتور
ابعاد اتاق ترانسفورماتور
اجزای اتاق ترانسفورماتور
اجزای اتاق‌های برق فشار متوسط
الکترود زمین برای انشعاب برق فشار ضعیف
نیروی برق اضطراری (برق اضطراری)
سیستم‌های تأمین ایمنی
روشنایی ایمنی
کلیدهای خودکار
مدارها (کابل‌کشی ـ سیم‌کشی)
کابل و کابل‌کشی در تأسیسات برقی
سیم‌کشی در تأسیسات برقی
کلیدها در تأسیسات برقی
پریزها در تأسیسات برقی
تأسیسات برقی جریان ضعیف
سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
محیط‌های عادی و مخصوص
محیط‌های با شرایط عادی (محیط خشک)
محیط‌های نمناک ـ محیط‌های مرطوب
محیط‌های گرم
سطح مقطع هادی خنثی
سطح مقطع هادی حفاظتی، حفاظتی ـ خنثی
الکترود زمین
انواع الکترودهای زمین
سیستم اعلام حریق
حریم شبکه‌های برقی

فصل بیستم: تأسیسات مکانیکی ساختمان

مقررات نصب دستگاه‌های تأسیسات مکانیکی
فضاهای دسترسی تأسیسات مکانیکی
مقررات تخلیة چگالیده
تعویض هوای طبیعی تأسیسات مکانیکی
تعویض هوای مکانیکی تأسیسات مکانیکی
تخلیه هوا در تأسیسات مکانیکی
تخلیه مکانیکی هوا در تأسیسات مکانیکی
تخلیه هوای مراکز تولید و نگهداری مواد خطرزا
تخلیه هوای آشپزخانه خانگی
کانال‌کشی تأسیسات مکانیکی
کانال‌کشی پلنوم در تأسیسات مکانیکی
طراحی و ساخت کانال‌های فلزی
طراحی و ساخت کانال‌های غیرفلزی
طراحی و ساخت کانال‌های قابل انعطاف
نصب کانال‌ هوا در تأسیسات مکانیکی
عایق کاری کانال‌های هوا
آب گرم‌کن و مخزن آب‌گرم
دیگ آب گرم و بخار
دیگ آب گرم و بخار
مخزن انبساط
دستگاه‌های گرم‌کننده
شومینه و بخاری‌ها
کوره هوای گرم
گرم‌کننده برقی سونا
کولرها
گرم‌کننده تابشی
برج‌های خنک‌کننده
تأمین هوای احتراق
تأمین هوای احتراق از داخل ساختمان
تأمین هوای احتراق از خارج ساختمان
تأمین هم‌زمان هوای احتراق از داخل و خارج ساختمان
تأمین مکانیکی هوای احتراق
دهانه‌ها و کانال‌های ورود هوای احتراق
طراحی لوله‌کشی تأسیسات مکانیکی
مصالح لوله‌کشی تأسیسات مکانیکی
اجرای لوله‌کشی تأسیسات مکانیکی ساختمان
دودکش تأسیسات مکانیکی
دودکش با مکش طبیعی
دودکش با مکش یا رانش مکانیکی
دودکش مشکرت برای چند دستگاه
دودکش قائم فلزی
دودکش قائم با مصالح بنایی
مخزن سوخت مایع
نصب مخزن دفنی سوخت مایع
نصب مخزن در خارج از ساختمان و بر روی زمین
نصب مخازن غیرمحصور داخل ساختمان
نصب مخازن محصور داخل ساختمان
لوله‌کشی مخزن سوخت مایع
تبریدها در تأسیسات مکانیکی
گروه‌بندی مبرد از نظر سمی بودن و آتش‌گیری
کاربرد سیستم‌های تبرید در ساختمان‌های مختلف
الزامات کاربرد سیستم‌های تبرید در کاربری‌های مختلف
محاسبة حجم فضاهای تحت پوشش سیستم تبرید
الزامات عمومی در موتورخانة سیستم تبرید
سیستم‌های خورشیدی

فصل بیست و یکم: تأسیسات بهداشتی ساختمان

فضای نصب لوازم بهداشتی
حفاظت اجزای ساختمان در تأسیسات بهداشتی
تعداد لوازم بهداشتی
الزامات نصب دستشویی
الزامات نصب دستشویی
الزامات نصب توالت غربی
الزامات نصب توالت شرقی
الزامات نصب یورینال
الزامات نصب دوش
الزامات نصب وان
الزامات نصب آب‌خوری (آب‌سردکن)
الزامات نصب سینک
الزامات نصب کف‌شوی
الزامات نصب توالت و یورینال
آب مورد نیاز ساختمان‌ها
اندازه لوله‌های آب‌رسانی لوازم بهداشتی
فشار و مقدار جریان آب
ضربه قوچ
مصالح لوله‌کشی توزیع آب مصرفی
حداکثر فشار و دمای کار مجاز در تأسیسات بهداشتی
ذخیره‌سازی و تنظیم فشار آب
تنظیم فشار آب در تأسیسات بهداشتی
حفاظت لوله‌های آب زیرزمینی
لوله‌کشی توزیع آب گرم مصرفی
دما و فشار کار
لزوم حفظ دمای آب گرم مصرفی
عایق‌کاری لوله‌کشی توزیع آب گرم
لوله‌کشی آب‌گرم‌کن
طراحی لوله‌کشی فاضلاب بهداشتی
اتصال لوله و فیتینگ پی‌وی‌سی
اتصال لولة فاضلاب به لوازم بهداشتی
لوله‌گذاری در ترنچ (لوله‌کشی فاضلاب)
لوله‌کشی هواکش فاضلاب ساختمان
لوله‌های قائم هواکش فاضلاب
شیب و اتصال لوله هواکش فاضلاب بهداشتی
هواکش مشترک فاضلاب بهداشتی ساختمان
هواکش تر فاضلاب بهداشتی ساختمان
لوله قائم مشترک فاضلاب و هواکش
هواکش مداری فاضلاب بهداشتی ساختمان
سیستم مشترک فاضلاب و هواکش
هواکش دو خم لولة قائم فاضلاب
لوله‌کشی آب باران ساختمان
لوله‌گذاری در ترنج (لوله‌کشی آب باران)
آزمایش و نگهداری لوله‌کشی آب باران ساختمان
بست‌ها و تکیه‌گاه‌ها
فاصله تکیه‌گاه‌ها
اندازه‌گیری لوله‌ها در لوله‌کشی توزیع آب مصرفی
اندازه‌گیری لوله‌ها در لوله‌کشی فاضلاب
اندازه‌گذاری لوله‌ها در لوله‌کشی هواکش فاضلاب
اندازه‌گذاری لوله‌ها در لوله‌کشی آب باران
علائم ترسیمی در لوله‌کشی
آب خاکستری

فصل بیست و دوم: تأسیسات گازرسانی ساختمان‌

مسئولیت‌های طراح و مجری در لوله‌کشی گاز طبیعی
مسئولیت‌های سازندگان و نصب‌کنندگان وسایل گازسوز
مسئولیت‌های استفاده‌کنندگان وسایل گازسوز
گروه‌بندی ساختمان‌ها در لوله‌کشی گاز
ساختمان‌های مسکونی در لوله‌کشی گاز
ساختمان‌های عمومی در لوله‌کشی گاز
ساختمان‌های خاص در لوله‌کشی گاز
ممنوعیت نصب وسایل گازسوز گرمایشی
الزامات نصب تجهیزات ایمنی
محدودیت عبور لوله گاز از سقف‌های کاذب
انتخاب مسیر دودکش وسایل گازسوز
انتخاب مسیر لوله‌کشی گاز
نقشه‌های لوله‌کشی گاز
انتخاب قطر لوله گاز
تعیین طولانی‌ترین مسیر لوله‌کشی گاز
لوله‌کشی رابط (لوله‌کشی بین رگولاتور و کنتور)
کنتور سیستم لوله‌کشی گاز
شیرها و محل نصب آنها در لوله‌کشی گاز
توسعه سیستم لوله‌کشی گاز
لوله‌های مسی در لوله‌کشی گاز
لوله‌های قابل انعطاف (شیلنگ) وسایل گازسوز
شیرها در سیستم لوله‌کشی گاز
الکترودها در لوله‌کشی گاز
مواد عایق‌کاری (مواد پوششی)
محفظه تجمع ذرات داخلی لوله
خم کردن لوله در لوله‌کشی گاز
شیرهای لوله‌کشی گاز
لوله‌کشی روکار در لوله‌کشی گاز
لوله‌کشی توکار در لوله‌کشی گاز
عایق‌کاری لوله‌های توکار
تعمیر عایق‌کاری در لوله‌کشی گاز
جوشکاری لوله‌کشی گاز
تعمیر معایب جوش و صلاحیت جوشکار در سیستم لوله‌کشی گاز
مسئولیت کنترل کیفیت در لوله‌کشی گاز
آزمایش مجدد سیستم لوله‌کشی
ضوابط نصب دستگاه‌های گازسوز
محدودیت‌های نصب وسایل گازسوز
قابلیت دسترسی به دستگاه‌های گازسوز
تأمین هوای احتراق از داخل
تأمین هوای احتراق از خارج
تأمین همزمان هوای احتراق از داخل و خارج
تأمین مکانیکی هوای احتراق
دهانه‌ها و کانال ورود هوای احتراق
قطر دودکش دستگاه‌های گازسوز
طراحی و اجرای دودکش‌‌ها در لوله‌کشی گاز
ضوابط نصب دودکش‌ها در سیستم لوله‌کشی گاز
ضوابط بهره‌بردای لوله‌کشی گاز
تغییر در سیستم لوله‌کشی گاز داخل ساختمان‌ها
تعمیر سیستم لوله‌کشی گاز داخل ساختمان‌ها
حفاظت لوله‌کشی گاز داخل ساختمان‌ها
مسئولیت‌های طراح و مجری در لوله‌کشی گاز (مصرف‌کنندگان عمده)
مسئولیت‌های دستگاه نظارت در لوله‌کشی گاز (مصرف‌کنندگان عمده)
لوله‌های مسی در لوله‌کشی گاز (مصرف‌کنندگان عمده)
لوله‌های قابل انعطاف (شیلنگ) وسایل گازسوز (مصرف‌کنندگان عمده)
برآورد مصرف لوله‌کشی گاز (مصرف‌کنندگان عمده)
خم‌کاری لوله‌های فولادی (مصرف‌کنندگان عمده)
لوله‌کشی دفنی (لوله‌های پلی اتیلن)
لوله‌کشی روکار (مصرف‌کنندگان عمده گاز)
عایق‌کاری لوله‌های گاز (مصرف‌کنندگان عمده)
زنگ‌زدائی و تمیزکاری لوله‌های گاز
عایق‌کاری سرد لوله‌های گاز (نوار پیچی)
پرایمرزنی لوله‌های گاز
نوارپیچی لایه اول لوله‌های گاز
نوارپیچی لایه دوم لوله‌های گاز
نوارپیچی سرجووش‌ها و اتصالات لوله‌های گاز
کیفیت عایق‌کاری سرد لوله‌های گاز
عایق‌کاری گرم لوله‌ها (عایق‌کاری با قیر)
آزمایش و کنترل کیفیت عایق‌کاری گرم
جوشکاری شبکه‌های گازرسانی
ایمنی سیستم لوله‌کشی گاز
پیدا کردن محل نشت گاز
تغییرات در لوله‌کشی گاز
حریم خطوط لوله گاز
حریم خطوط لوله گاز

فصل بیست و سوم: عایق‌بندی و کنترل صدا

مقررات عمومی آکوستیکی
کلیات طراحی آکوستیکی
استفاده از جداکننده با صدابندی مناسب
زمان واخنش بهینه

فصل بیست و چهارم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی

عوامل ویژه اصلی تعیین‌کننده گروه‌بندی ساختمان
گونه‌بندی در صرفه‌جویی مصرف انرژی
عوامل ویژة فرعی صرفه‌جویی انرژی
گونه‌بندی از نظر شرایط بهره‌گیری از انرژی خورشیدی
گونه‌بندی نحوة استفاده از ساختمان‌های غیرمسکونی
روش‌های طراحی پوستة خارجی ساختمان
محاسبه و طراحی عایق‌کاری حرارتی پوستة ساختمان‌ها
روش (الف) یا روش کارکردی (طراحی عایق کاری حرارتی پوستة ساختمان)
محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع
محاسبة محیط پل‌های حرارتی پوستة خارجی
ضریب انتقال حرارت ططرح
روش (ب) یا روش تجویزی (طراحی عایق‌کاری حرارتی پوستة ساختمان‌ها)
اثر بهره‌گیری مناسب از نور خورشید
اثر بهره‌گیری از سایه‌بان مناسب
مجموعه راه‌حل‌های فنی روش تجویزی
اصول کلی و توصیه‌ها در زمینه طراحی ساختمان
جهت‌گیری ساختمان
حجم و فرم کلی ساختمان
جانمایی فضاهای داخلی
سایبان
تهویه طبیعی
مقررات کلی تأسیسات مکانیکی
سیستم مرکزی سرمایش و گرمایش
عایق‌کاری حرارتی لوله‌های سرمایش و گرمایش
عایق‌کاری حرارتی کانال‌های سرمایش و گرمایش
تأمین هوای تازه در سیستم‌های تهویه
کیفیت درزبندی بازشوها
تأسیسات آب گرم مصرفی
عایق‌کاری حرارتی لوله و مخزن
سیستم‌ها و تجهیزات روشنایی
سیستم‌های کاهش میزان و یا مدت روشنایی
روشنایی محوطه و بیرون ساختمان
تعیین جرم سطحی مؤثر جدار در تماس با خارج
تعیین جرم سطحی مؤثر جدار مجاور خاک
تعیین جرم سطحی مؤثر جدار در تماس با ساختمان مجاور
تعیین جرم سطحی مؤثر جدارهای داخل فضای کنترل شد
گروه‌بندی اینرسی حرارتی ساختمانی
روش محاسبه شاخص خورشیدی
گونه‌بندی کاربری ساختمان‌ها
ضریب انتقال حرارت شیشه‌ها
ضریب انتقال حرارت درها
روش‌های محاسبة پل‌های حرارتی

فصل بیست و پنجم: تابلوها و علائم

تابلوهای الزامی برای نصب در تصرف‌های مختلف ساختمان‌ها
محدوده نصب علائم تصویری و تابلوها
محدودیت مکان نصب علائم تصویری و تابلوها
الزامات ایستائی و سازه علائم تصویری و تابلوها
تعمیر و نگهداری تابلوها
ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی تصویری و تابلوها
ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی در برابر حریق
ضوابط کلی استفاده از علائم صوتی
ضوابط علائم خروج اضطراری
تابلوهای راهنمای واکنش اضطراری
تابلوهای غیرمجاز
ضوابط کلی تابلوهای واقع در معابر و محوطه‌های ساختمانی
حریم تابلوهای انتظامی، راهنمای شهری، راهنمای مسیر
حریم تابلوهای معرف کاربری
حریم تابلوهای تبلیغاتی
حریم تابلوهای اطلاع‌رسانی
مطالب تابلوهای واقع در معابر و محوطه‌های بیرونی
خط در تابلوهای واقع در معابر و محوطه‌های بیرونی
رنگ تابلوهای واقع در معابر و محوطه‌های بیرونی
نورپردازی تابلوهای واقع در معابر و محوطه‌های بیرونی ناهماهنگ

فصل بیست و ششم / قوانین و مقررات ساخت و ساز

موادی از قانون مدنی
موادی از قانون مجازات اسلامی
موادی از قانون شهرداری‌ها
موادی از قانون اراضی شهری
قانون پیش‌فروش ساختمان
موادی از حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق
دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان

فصل بیست و هفتم: اطلاعات و توضیحات تکمیلی

آشنایی با انواع سقف‌ها
سقف طاق ضربی
سقف تیرچه و بلوک
سقف سرد
سقف گرم
آشنایی با ماشین‌آلات ساختمانی
لودرها
بولدوزرها
ریپرها
گریدرها
اسکریپرها
کامیون‌ها
بکهو لودر
بیل مکانیکی
دراگلاین‌ها
ماشین‌های T.B.M
غلتک‌ها
خرابی‌های پنهان ماشین‌آلات
روش‌های محاسبه استهلاک ماشین‌آلات
استاتیک و تحلیل سازه
قوانین حرکت (نیوتن)
گشتاور اول یا ممان استاتیک
گشتاور دوم سطح یا ممان اینرسی
شعاع ژیراسیون
مدول یا اساس مقطع
روش حل خرپاها

فصل بیست و هشتم: نکات کاربردی و مسائل اجرایی

نکات کاربردی و مسائل اجرایی

فصل بیست و نهم: واژگان اجرایی

واژگان اجرایی

فصل سی‌ام: تعاریف و مفاهیم

تعاریف و مفاهیم مقررات ملی ساختمان

کلیدواژه
فهرست تفصیلی مطالب و مندرجات کتاب

مشخصات: کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی عمران نظارت و اجرا

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001683930

تعداد صفحات

724

لوح فشرده

ابعاد
وزن 1200 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی عمران نظارت و اجرا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
- 5%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب اصول حفاظت سیستم قدرت

کتاب اصول حفاظت سیستم قدرت

فروشنده : آزمون تاپ
180,500 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آزمون استخدامی نیروهای مسلح(عمومی و تخصصی)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب چیلر جذبی

کتاب چیلر جذبی

فروشنده : آزمون تاپ
250,000 تومان 237,500 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب ارزیابی معماری معاصر غرب
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مهندسی کنترل آلودگی هوا
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع جیبی NFPA: ایمنی در برق بر اساس مستندات NFPA

کتاب مرجع جیبی NFPA: ایمنی در برق بر اساس مستندات NFPA

فروشنده : آزمون تاپ
50,000 تومان 47,500 تومان
موجود نیست

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0