کتاب دستیار آزمون تأسيسات مکانیکی(صلاحیت و طراحی)

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه

نویسنده: داریوش هادی زاده 

سال چاپ: 1401

نوبت چاپ: 1

شما با خرید این محصول 140 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

280,000 تومان

کتاب دستیار آزمون تأسيسات مکانیکی(صلاحیت و طراحی)

جهت دسترسی سریع و آسان به فرمول‌ها، جداول‌ و نقشه‌ها

 

فهرست کتاب دستیار آزمون تأسيسات مکانیکی(صلاحیت و طراحی):

مقدمه مولف
بخش اول / فرمول‌ها

افت فشار
نرخ و تعداد تعویض هوا
تعویض هوای موتورخانه تبرید بصورت طبیعی
تعویض هوای موتورخانه تبرید بصورت مکانیکی(در شرایط عادی)
تعویض هوای موتورخانه تبرید در شرایط اضطراری
حداكثر ظرفيت گرمايي بخاري خانگي گازسوز بدون دودكش
رابطه فشار و دمای بخاراشباع
بلوداون دیگ بخار
رطوبت نسبی
دبی

دبی پمپهاي روتاري با پره لغزنده

دبی پمپ سيركولاتور سرمایشی
دبی پمپ سيركولاتور گرمایشی
دبی پمپ پیستونی
توان مفید پمپ‌ها
توان ترمزي پمپ‌ها
محاسبه توان ورودی به موتور پمپ‌ها
روابط تشابه پمپها
ANPSH @ RNPSH
سرعت مخصوص
تغییرات سرعت مخصوص با دور

ضربه قوچ

حداکثر عمق مکش پمپ
رابطه قطر و هد پمپ سانتریفیوژ
هد پمپ سیرکولاتور گرمایشی (دیگ و…)
هد پمپ سیرکولاتور سرمایشی(چیلرو …)
هد پمپ برج خنك‌كن
محاسبه زمان تخلیه آب توسط پمپ
محاسبات پمپ برگشت آبگرم مصرفي
زونبندی
دبی آب درگردش خنك‌كن (دبی پمپ برج)
دامنه و تقارب برج خنك‌كن
راندمان حرارتی برج خنك‌كن
تبخیر آب دربرج خنك‌كن
ايرواشر
محاسبه نرخ تبخير آب درايرواشرها

تن تبرید (TR)

ضریب عملکرد (COP)
نسبت کارایی انرژی ((EER
رطوبت مخصوص (W)
فشار جزيي بخار (PV)
ظرفیت سختیگیر
ضریب شير كنترلي
محاسبه توان فن‌ها
تعیین چگالی و تصحیح سرعت و چگالی
روابط تشابه فنها
قطر و شعاع هیدرولیکی
محاسبه قطر لوله گاز فشار قوی
سرعت گاز در لوله‌کشی گاز فشار قوی
سری و ضخامت لوله‌های تک لایه پلاستیکی
حجم منبع انبساط باز

قطر لوله‌های منبع انبساط باز

حجم منبع انبساط بسته بالشتکي
ظرفیت حرارتی دیگ بخار و دبی تولیدی بخار
کیفیت بخار اشباع
محاسبه قطر دودكش‌هاي فلزي (با فرمول)
بخار فلش
حرارت نهان اتاق
حرارت نهان هواي تازه ورودي به فضا
حرارت نهان موثر اتاق
حرارت نهان کل
حرارت کل
حرارت کل هواي تازه به فضا

حرارت کل موثر

مجموع کل حرارت مورد نياز
ضرايب حرارت
ضريب حرارت محسوس
ضريب حرارت محسوس اتاق
ضريب حرارت محسوس موثر
ضريب حرارت محسوس موثر کل
مقاومت حرارتی عايق آب گرم‌كن
محاسبه افت فشار و قطر لوله‌های آتش نشانی
گرمای محسوس
گرمای نهان

گرمای کل

ضریب گرمای محسوس
انتقال حرارت هدایتی
مقاومت حرارتی
مقاومت حرارتی سطوح تخت
انتقال حرارت به روش هدایتی از جدارهای سری
انتقال حرارت به روش هدایتی با احتساب لایه‌های هوا
انتقال حرارت به روش جابجایی
انتقال حرارت به روش تشعشع
انتقال حرارت جرمی
شعاع بحرانی
محاسبه احتراق برای گاز طبیعی
محاسبه سطح برای تامین هوای احتراق طبیعی از بیرون
محاسبه سطح برای تامین هوای احتراق طبیعی از فضای مجاور
محاسبه توان
عدد رینولدز
سرعت صوت در آب

گازهای کامل

فرایندهای هوا
معادله برنولی
ویسکوزیته
ضخامت پرشر وسل
هد وفشار ديناميك (سرعتی)
ضریب کنار گذر (B.F)
رابطه قطر پولیها
طول تسمه
محاسبه حجم سوخت مصرفی
دمای اختلاط در هواساز
محاسبه حرارت برای آب گرم
جابجایی افراد توسط پله برقی
اینرسی حرارتی

ضریب جابجایی انرژی

نسبت تراکم
دمای اختلاط آب در کلکتور
رابطه تبدیل سطح مستطیلی به سطح گرد
کارایی یک کویل سرمایی
راندمان حرارتی کولر آبی
روز-درجه گرمایی/سرمایی سالانه (ADDH@ADDC)
ضریب انتقال حرارت مرجع و طرح
محاسبه حجم چربیگیر

بخش دوم / جداول

جدول ۱- نرخ تخلیه یا تعویض هوا
جدول ۲- کلیه سرعتهای مندرج در مباحث
جدول ۳- کلیه آزمایشهای مندرج در مباحث
جدول ۴- فواصل دستگاهها و تجهیزات تاسیساتی از مواد مختلف
جدول ۵- حداقل مقاومت در برابر آتش قسمتها و اجزا مختلف
جدول ۶- مقدار غلظت گاز و مواد مختلف در هوا و یا آب برحسب ppm
جدول ۷- شیب مجاز لوله‌ها و کانالها
جدول۸- ابعاد توری و صافی‌ها

جدول۹- شرح اعداد درجه حفاظت موتورها

جدول ۱۰- دماي طرح داخل و رطوبت مطلوب هوا مكانهاي مختلف
جدول۱۱- شرايط طراحي تابستاني و زمستاني مراكز استانهاي ايران
جدول ۱۲- خواص ترمودینامیکی آب
جدول ۱۳- حداقل قطر لوله‌های آبرسانی ساختمان
جدول۱۴- حداقل و حداکثر فشار آب پشت شیر لوازم بهداشتی
جدول۱۵- انواع لوله‌ها در سیستم آب‌رسانی ساختمان
جدول ۱۶- جنس و نحوه اتصال و … لوله‌های پلاستیکی
جدول ۱۷- روش‌های حفاظت آب آشامیدنی در اتصال به وسایل مختلف

جدول۱۸- فاصله تکیه‌گاه‌ها در سیستم لوله‌کشی آب سرد و گرم مصرفی و فاضلاب و آب باران

جدول۱۹- درصدمجاز سرب در اجزاء لوله‌کشی آب سرد و گرم مصرفی
جدول۲۰- حداقل ضخامت عایق لوله‌های آبگرم مصرفی
جدول۲۱- فرمولهای تشابه پمپ‌های سانتریفوژ
جدول۲۲- فرمولهاي محاسبه توان پمپ‌ها
جدول۲۳- مقايسه مشخصات انواع پمپ‌ها
جدول۲۴-
جدول۲۵- مقادیر SHG برای عرض جغرافیایی ۴۰ درجه و موقعیتهای مختلف
جدول۲۶- حدود تقریبی ضریب عملکرد چیلرها
جدول۲۷- ساعت وقوع حداکثر بار حرارتی برای جهات محتلف جغرافیایی برای کشور ایران
جدول۲۸- کیفیت آب در گردش برج و کندانسور
جدول۲۹- کیفیت آب تغذیه برج
جدول۳۰- دماي خروجي از دستگاه‌هاي با سوخت مايع يا گاز

جدول۳۱- حداقل ضخامت دودكش فلزي

جدول۳۲-حداقل ضخامت ورق لوله رابط دودكش با دماي پايين با سوخت مايع يا گاز
جدول۳۳- تعیین قطر دودکش دستگاه‌های گازسوز مکش طبیعی
جدول۳۴- فرمولهاي محاسبه توان فن‌ها
جدول۳۵- قوانین تشابه فن‌های سانتریفوژ
جدول۳۶- الزامات کانال‌های تخلیه سیستم‌های مختلف و کانال‌های تامین هوای احتراق
جدول۳۷- الزامات دهانه‌های سیستم‌های مختلف
جدول ۳۸- تغییرات مشخصات هوا در فرایندهای مختلف

جدول۳۹- مشخصات و شرایط کار کلیه لوله‌های مقررات ملی ساختمان

جدول ۴۰- طبقه‌بندي سيستم‌هاي لوله‌كشي در تأسيسات گرمايي و سرمايي
جدول ۴۱-جنس و مشخصات لوله‌های فولادی سیاه در سیستمهای
جدول ۴۲-جنس و مشخصات لوله‌های فولادی سیاه در سیستمهای
جدول۴۳- جنس و مشخصات لوله‌های مسی در
جدول۴۴- حداکثر فاصله دوتکیهگاه در لولهکشی‌های
جدول ۴۵- حداكثر قطرنامي لوله انشعاب از لوله اصلي با اتصال جوشي
جدول ۴۶- فرمولهای تعیین ابعاد خم و لوپ‌های انبساطی

جدول ۴۷- خم کردن لوله‌های فولادی

جدول۴۸- غلاف لوله‌های و مجاری سیستم‌های مختلف
جدول ۴۹- SFU لوازم بهداشتي
جدول ۵۰- مقدار D,F.U براي لوازم بهداشتي مختلف
جدول ۵۱- اندازه‌گذاري لوله اصلي افقي فاضلاب
جدول۵۲- مقدار D.F.U براي لوازم بهداشتي برحسب قطر نامي سيفون
جدول ۵۳- اندازه‌گذاري شاخه‌هاي افقي و لوله‌هاي قائم فاضلاب

جدول ۵۴- جنس لوله‌های آب باران و فاضلاب

جدول ۵۵- حداقل قطر سیفون لوازم بهداشتی و لوه فاضلاب و هواکش متصل به سیفون
جدول ۵۶- قطر نامي لوله‌هاي قائم آب باران بام بر مبناي ۴/۲۵ ميلي‌متر (يك اينچ) بارندگي در ساعت
جدول ۵۷ – قطر نامي لوله‌هاي افقي آب باران بام بر مبناي ۴/۲۵ ميلي‌متر (يك اينچ) بارندگي در ساعت (سيستم واحدهاي انگليسي)
جدول ۵۸- قطر نامي لوله‌هاي افقي آب باران بام بر مبناي ۴/۲۵ ميلي‌متر (يك اينچ) بارندگي در ساعت (سيستم واحدهاي بين‌المللي)
جدول۵۹- الزامات دریچه بازدید سیستم‌های مختلف

جدول۶۰- حداقل قطر اسمی لوله هواکش مخازن سوخت مایع

جدول ۶۱- ابعاد مخزن سوخت مایع طبق استاندارد (۱۳۵۱) ۴۳۳ ISIRI
جدول۶۲- مساحت دهانه‌های تامین هوای احتراق
جدول۶۳- تبدیل کانال گرد به مقطع چهارگوش
جدول ۶۴- تعیین قطر لوله‌های گاز
جدول۶۵- ضرایب تصحیح برای چگالی‌های مختلف گاز طبیعی با فشار

جدول ۶۶- ظرفیت لوله‌ها با قطر و طول مختلف بر حسب مترمکعب در ساعت برای گاز طبیعی با چگالی ۶۵/۰ و فشار اولیه ۲ پوند بر اینچ مربع (۱۳۷۹۰ پاسکال) و حداکثر افت فشار ۱۰ درصد

جدول ۶۷- ظرفیت لوله‌ها با قطر و طول مختلف بر حسب متر مکعب در ساعت برای گاز طبیعی با چگالی ۶۵/۰ و فشار اولیه ۵ پوند بر اینچ مربع (۳۴۴۷۴ پاسکال) و حداکثر افت فشار ۱۰ درصد

جدول ۶۸- ظرفیت لوله‌ها با قطر و طول مختلف بر حسب مترمکعب در ساعت برای گاز طبیعی با چگالی ۶۵/۰ و و فشار اولیه ۱۵ پوند بر اینچ مربع (۱۰۳۴۲۱ پاسکال) و حداکثر افت فشار ۱۰ درصد

جدول ۶۹- ظرفیت لوله‌ها با قطر و طول مختلف بر حسب مترمکعب در ساعت برای گاز طبیعی با چگالی ۶۵/۰ و فشار اولیه ۳۰ پوند بر اینچ مربع (۲۰۶۸۴۳ پاسکال) و حداکثر افت فشار ۱۰ درصد

جدول ۷۰- ظرفیت لوله‌ها با قطر و طول مختلف بر حسب مترمکعب در ساعت برای گاز طبیعی با چگالی ۶۵/۰ و فشار اولیه ۶۰ پوند بر اینچ مربع (۴۱۳۶۸۶ پاسکال) و حداکثر افت فشار ۱۰ درصد
جدول ۷۱- ضرایب تصحیح برای گاز طبیعی با چگالی‌های مختلف
جدول ۷۲- دستگاههای گازسوز- مصرف گاز، علامت اختصاری آنها
جدول۷۳- مشخصات لوله و اتصالات فولادی گاز
جدول ۷۴- مشخصات لوله‌های گاز ۱/۴ PSIG

جدول ۷۵- نوع و مشخصات و جنس لوله‌های سیستم‌های گازرسانی

جدول۷۶- حدود و دامنه کاربرد سیستم‌های گازرسانی
جدول۷۷- مشخصات لوله‌های گاز با فشار ۲ پوند بر اینچ مربع و بیشتر
جدول۷۸- الکترودهای جوشکاری در لوله‌کشی گاز
جدول۷۹-تعداد دنده و طول قسمت دنده شده لوله‌های گاز
جدول ۸۰- در پخ زدن لوله‌های فولادی گاز هنگام جوشکاری
جدول۸۱-تطابق قطر اسمی لوله‌ها
جدول ۸۲-انواع ساختمانها در موضوع گاز
جدول ۸۳- فاصله تکیه‌گاهها در لوله‌کشی گاز
جدول۸۴- شیرهای سوخت گاز و مایع
جدول ۸۵- قطر شیر مجاز قابل نصب در سیستم

کتاب دستیار آزمون تأسيسات مکانیکی(صلاحیت و طراحی)

جدول۸۶- فاصله نصب شیر مصرف دستگاه گازسوز
جدول۸۷- حدود و دامنه کاربرد سیستم‌های گازرسانی
جدول ۸۸- فواصل لوله‌ها و کنتور و شیرهای گاز از تجهیزات و اجزاء مختلف
جدول۸۹- حريم خطوط لوله گاز در مجاورت و تقاطع با تأسيسات
جدول ۹۰-شرایط دفن لوله‌های گاز و سوخت مایع
جدول۹۱-اثرات استنشاق گاز CO
جدول ۹۲- ضريب انتقال حرارت اجسام مختلف (منبع مبحث ۱۹)
جدول ۹۳-ضريب انتقال حرارت اجسام مختلف(منبع مبحث ۱۹)
جدول ۹۴- مقاومت حرارتی مصالح ساختمانی مختلف
جدول ۹۵ – مقادیر مقاومت حرارتی بلوک سیمانی در دیوار

جدول ۹۶- مقادیر مقاومت حرارتی لایة ساختمانی آجر توپر در دیوار

جدول ۹۷- مقادیر مقاومت حرارتی بلوک سفالی در دیوار
جدول ۹۸- مقاومت حرارتی عایق سیستم‌های مختلف
جدول ۹۹- گروه اينرسي حرارتي ساختمان، بر حسب جرم سطحي مؤثر ساختمان در واحد سطح زيربناي مفيد
جدول ۱۰۰- محاسبه‌ي ضريب براي ساختمان‌هاي غيرمستقل – فضاهاي بااستفادة مداوم بر حسب اينرسي حرارتي ساختمان و شاخص خورشيدي

جدول ۱۰۱- تعيين گروه ساختمان از نظر ميزان صرفه‌جويي در مصرف انرژي
جدول ۱۰۲- ضرايب تبديل واحدهاي ويسكوزيته
جدول ۱۰۳- حداكثر ناشاقولي مجاز ابعاد چاه آسانسور
جدول ۱۰۴- حداقل فاصله كف به كف طبقات

جدول ۱۰۵- حداقل ابعاد موتورخانه مشترك آسانسورهاي كششي، به استثناي آسانسورهاي مسكوني كم تردد

جدول ۱۰۶- حداقل مساحت كابين متناسب با تعداد نفرات
جدول۱۰۷- اندازه موتورخانه
جدول ۱۰۸- حداقل فاصله كف به كف طبقات
جدول ۱۰۹- عمق (عرض يا طول هم‌راستاي عمق كابين) راهرو مقابل ورودي‌هاي آسانسور
جدول ۱۱۰- طول مسير پيمايش، بن‌بست‌ها و مسير مشترك پيمايش
جدول ۱۱۱- راهنماي حروف اختصاري تصرف‌ها
جدول ۱۱۲- مقاومت لازم براي جداسازي تصرف‌ها در روش جداسازي شده (بر حسب ساعت)
جدول ۱۱۳- محافظت فضاهاي فرعي حادثه‌خيز
جدول ۱۱۴- علامت‌گذاري لوله و ديگر اجزاي لوله‌كشي با رنگ

بخش سوم / نقشه‌ها

شکل ۱- نمونه‌ای از یک فلودیاگرام موتورخانه آبگرم
شکل ۲- نمونه‌ای از یک فلودیاگرام موتورخانه بخار
شکل۳- نمونه‌ای از یک فلودیاگرام موتورخانه بخار(۲)
شکل۴- جزییات نصب دیگ چدنی
شکل۵- جزییات نصب دیگ فولادی بخار
شکل۶- شماتیکی از اجزاء دیگ فولادی بخار
شکل۷- جزییات نصب دیگ فولادی آبگرم
شکل۸- شماتیکی از اجزاء دیگ فولادی آبگرم
شکل۹- شماتیکی از دیگ فولادی سه پاس عقب خشک
شکل۱۰- شماتیکی از مقطع یک دیگ واتر تیوب
شکل۱۱- جزئيات لوله‌كشي گاز به مشعل و اجزاء مربوطه
شکل۱۲- شماتیک‌هایی از سیکل تبرید تراکمی
شکل ۱۳- جزییات نصب چیلر تراکمی
شکل۱۴- شماتیکی از سیکل چیلر جذبی تک اثره

شكل ۱۵- فلودياگرام مبرد و جاذب يك چيلر جذبي دواثره و قسمتهاي مختلف آن

شکل ۱۸- جزئيات نصب پمپ سیرکولاتور
شکل ۱۹- جزئيات نصب پمپ سیرکولاتور خطی
شکل ۲۰- نمونه‌ای از منحنی مشخصه پمپ سانتریفوژ
شکل۲۳– جزییات نصب منبع کویلدار(آب/آب)
شکل ۲۴- جزییات نصب منبع کویلدار(بخار/آب)
شکل ۲۵- جزییات نصب مبدل لوله پوسته ای(آب/آب)
شکل ۶۱- جزییات نصب مبدل لوله پوسته ای(بخار/آب)
شکل ۲۷- جزییات نصب مبدل صفحه ای(بخار/آب)
شکل ۲۸- شماتیکی از یک هواساز با ایرواشر
شکل ۲۹- جزئيات نصب مخزن سوخت دفنی(۱)
شکل ۳۱- جزئيات نصب مخزن سوخت دفنی(۳)
شکل ۳۲- شماتیکی از یک دی اریتور
شکل ۳۳- دیاگرام اسمز معکوس (R.O)
شکل ۳۴- شماتیک سختیگیر رزینی

شکل ۳۵- جزییات لوله‌کشی فنکویل با شیر ترموستایک دوراهه

شکل ۳۶- جزییات لوله‌کشی فنکویل با شیر ترموستایک سه راهه
شکل۳۷- جزییات لوله‌کشی یونیت بخاری
شکل ۳۸- جزییات نصب رادیاتور
شکل۳۹- جزییات نصب کولر آبی
شکل ۴۰- شماتیک ساده‌ای از سیستم آب سرد کننده با چیلر تراکمی و برج

کتاب دستیار آزمون تأسيسات مکانیکی(صلاحیت و طراحی)

شکل ۴۱- نمودار ترموديناميكي آنتالپي – فشار فريون R134a
شکل ۴۲- جزییات نصب کولر گازی پنجره ای
شکل ۴۵- نمونه از خمها و حلقه انبساطی
شکل ۴۶- جزییات اجرای قطعه انبساطی
شکل ۴۷-
شکل ۴۸-روشهای ساخت زانو
شکل ۴۹- لوله‌کشی اولیه- ثانویه(سری)
شکل ۵۰- لوله‌کشی اولیه- ثانویه(موازی)
شکل ۵۱- سیستم لوله‌کشی دو لولهای
شکل ۵۲- جزییات و ابعاد جداکننده هوا
شکل ۵۳- جزییات ساخت و اجرای هواگیر(AIR VENT)
شکل ۵۴- جزییات اجرای شیر هواگیر اتوماتیک
شکل ۵۵- شماتیک نصب شیر سه راهه ترموستایک تقسیم‌کننده
شکل ۵۷- نمودار تعیین قطر لوله‌های بخار
شکل۵۸- ایستگاه تقلیل فشار بخار یک مرحله ای
شکل۵۹- جزییات اجرای شیر فشارشکن بخار
شکل ۶۲- جزییات اجرای سیستم لوله‌کشی هواساز(بخار)
شکل ۶۳- جزییات اجرای ساخت زانوهای کانال‌کشی
شکل ۶۴- شماتیک از جداکننده آب از بخار

شکل۶۵- شماتیک چاله کندانس و مخزن و پمپ کندانس

شکل۶۶- تعویض هوای فضای واقع در زیرزمین
شکل ۶۷- سطح مقطع کانال تامین هوای دستگاه گازسوز احتراق توسط یک کانال
شکل ۶۸- سطح مقطع کانال تامین هوای دستگاه گازسوز احتراق توسط دو کانال
شکل ۶۹- تامین هوای احتراق از فضای مجاور
شکل ۷۰- روشهای مختلف تامین هوای احتراق از بیرون
شکل ۷۳- سیکل تبرید در دوحالته سرمایش(b) و گرمایش یا پمپ حرارتی(a)
شکل ۷۴-
شکل ۷۵- نمودار تعیین قطر کانالهای هوارسانی
شکل ۷۶- تبدیل و دوخم در کانال
شکل۷۷- جزییات انشعاب گیری ۹۰ درجه از کانال هوارسانی

شکل۷۸- جزییات انشعاب گیری از کانال هوارسانی

شکل۷۹- جزییات انشعاب گیری از کانال هوارسانی(۲)
شکل۸۰- جزییات انشعاب گیری از کانال هوارسانی(۳)
شکل ۸۱- ابعاد و جزییات نصب دریچه ماسه گیر
شکل۸۲- جزییات انشعاب گیری از کانال هوارسانی
شکل۸۳- جزییات اجرای دهانه تخلیه کانال روی بام

شکل ۸۴- جزییات اجرای دهانه تخلیه کانال روی بام

شکل ۸۵- نمودار تعیین قطر لوله‌های فولادی آب رسانی(۱)
شکل ۸۶- نمودار تعیین قطر لوله‌های فولادی آب رسانی(۲)
شکل ۸۸- نمودار افت فشار کنتور نوع دیسکی(IP)
شکل ۸۹- نمونه‌ای از منطقه‌بندی آبرسانی ساختمان با بوستر پمپ
شکل۹۰- شماتیک شیر یکطرفه دوتایی
شکل ۹۱- جزییات نصب دستشویی
شکل ۹۲- جزییات نصب دوش
شکل ۹۳- جزییات نصب وان
شکل ۹۴- جزییات نصب سینک آشپزخانه

کتاب دستیار آزمون تأسيسات مکانیکی(صلاحیت و طراحی)

شکل ۹۵- جزییات نصب توالت شرقی با فلاش والو
شکل ۹۶- جزییات نصب توالت شرقی با فلاش تانک
شکل ۹۷- جزییات نصب توالت فرنگی با فلاش تانک
شکل ۹۸- جزییات نصب توالت فرنگی با فلاش والو
شکل۹۹- جیدمان و فواصل توالت شرقی از اطراف
شکل ۱۰۰- فواصل لوازم بهداشتی از اطراف و از سایر لوازم بهداشتی
شکل ۱۰۱- جزییات نصب آبسرد کن
شکل ۱۰۲- دیاگرام بازیافت فاضلاب خاکستری برای آبیاری زیرزمینی
شکل ۱۰۳- دیاگرام بازیافت فاضلاب خاکستری برای آبیاری زیرزمینی

شکل ۱۰۴- شماتیکی از یک سیفون

شکل ۱۰۵- روش اتصال انشعاب به لوله قایم فاضلاب
شکل ۱۰۶- اتصال آخرین انشعاب لوله افقی به لوله قایم فاضلاب
شکل ۱۰۷-زانوی پایین لوله قایم فاضلاب
شکل ۱۰۸- روش‌های اتصال هواکش به علم فاضلاب
شکل ۱۰۹- روش‌های اتصال هواکش به دوخم فاضلاب
شکل ۱۱۱- انواع دوخم قایم لوله فاضلاب
شکل ۱۱۲- دو نمونه هواکش مداری
شکل شماره (۱۶-۶-۲۵) اندازه‌گذاری هواکش
شکل ۱۱۴- اندازه گذاری هواکش مشترک برای وسایل بهداشتی در یک طبقه

شکل ۱۱۵- اندازه گذاری هواکش مشترک برای وسایل بهداشتی در طبقات مختلف

شکل ۱۱۶-حداکثر فاصله نقطه اتصال هواکش خشک از لبه سرریز سیفون
شکل ۱۱۷- نمونه‌هایی از هواکش مداری
شکل ۱۱۸- روش‌های اتصال هواکش خشک به لوله قایم و افقی فاضلاب
شکل ۱۱۹- ارتفاع لوله افقی هواکش تا تراز سرریز وسیله(۲)
شکل ۱۲۰- گزینه‌های مختلف اتصال لوله قایم هواکش به قسمت پایین لوله قابم فاضلاب
شکل۱۲۲- نمونه‌ای از اجرای علمک گاز و لوله رابط آن
شکل ۱۲۳- جزییات انشعاب علمک پلی اتیلن(۱)
شکل ۱۲۴- جزییات انشعاب علمک پلی اتیلن(۲)
شکل ۱۲۶- کانال دفن برای دو لوله موازی گاز
شكل ۱۲۷- فلودياگرام استخر (گندزدايي با ازن و كلر)

منابع و مآخذ

مقدمه کتاب دستیار آزمون تأسيسات مکانیکی(صلاحیت و طراحی):

كتاب دستیار مهندس مجموعه‌اي نسبتاً كامل از فرمول‌ها، جداول و شکل‌هایی که در تأسيسات كاربرد بيشتري دارند جهت دسترسی سریع مهندسان مخصوصاً متقاضیان آزمون پایه سه تاسیسات مکانیکی گرد آوری شده است.

در این کتاب سعی شده است فرمولهای مهم در مهندسی تاسیسات آورده شود علاوه بر این جداول مهم مباحث ۳-۱۴-۱۶-۱۷-۱۹ و نشریات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نیز در حد امکان در کتاب گنجانده شده است.

همچنین توسط مولف ده‌ها جدول اقتباسی از مطالب مباحث مقررات ملی استنتاج شده و آورده شده است. شکل‌های مباحث و نشریات بعلاوه شکلهای ترسیمی زیادی توسط مولف، در حد نیاز در کتاب گنجانده شده است.
از آنجايي كه هيچ اثري خالي از اشكال نيست مؤلف از هرگونه انتقاد و پيشنهادي پيرامون مطالب كتاب جهت پربارتر كردن آن استقبال مي‌كند.

مشخصات: کتاب دستیار آزمون تأسيسات مکانیکی(صلاحیت و طراحی)

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001684814

تعداد صفحات

200

لوح فشرده

ابعاد
وزن 564 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب دستیار آزمون تأسيسات مکانیکی(صلاحیت و طراحی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب عملکرد و نگهداری پمپهای سانتریفیوژ
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب فوت و فن‌های ساختمان‌سازی (۳) تاسیسات مکانیکی ساختمان
کتاب فوت و فن‌های ساختمان‌سازی (۳) تاسیسات مکانیکی ساختمان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب ساختمان های گسسته

کتاب ساختمان های گسسته

فروشنده : آزمون تاپ
180,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب موتورهای دیزل

کتاب موتورهای دیزل

فروشنده : آزمون تاپ
220,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
آموزش جامع شبکه CCNA V.3.0

آموزش جامع شبکه CCNA V.3.0

فروشنده : آزمون تاپ
150,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
کتاب سوالات آزمون‌های کارشناسی رسمی رشته برق، الکترونیک و مخابرات

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0