کتاب الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران شهری

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: محمدعظیمی اقداش

سال چاپ: 1401

نوبت چاپ: 2

شما با خرید این محصول 36 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

72,000 تومان

کتاب الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران شهری

به انضمام: آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران از سطح ملی تا محلی

ویژه آزمون‌های نظام مهندسی (رشته شهرسازی) به همراه كليدواژه

مقدمه کتاب الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران شهری:

در راستای تکمیل و تدوین مجموعه کتاب‌های آزمون نظام مهندسی ساختمان، و با توجه به اضافه شدن عناوین «راهنمای دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران شهری» و «آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران از سطح ملی تا محلی» به منابع آزمون رشته شهرسازی اسفند ماه ۱۳۹۸، مصمم شدیم تا کتاب «الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمـران شهری» را به انضمام «آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران از سطح ملی تا محلی» جهت استفاده داوطلبان گرامی تدوین نمائیم.

فهرست کتاب الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران شهری:

مقدمه
بخش اول / اسناد و قوانین بالادستی پدافند غیرعامل

اسناد بالادستی پدافند غیرعامل
سند چشم‌انداز بیست‌ ساله جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
سیاست‌های کلی نظام در امور پدافند غیرعامل
سیاست‌های کلی نظام در تدوین برنامه‌های پنج ساله پنجم توسعه
پدافند غيرعامل در برنامه پنجم توسعه
پدافند غیرعامل در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه

بخش دوم / دستورالعمل الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران شهری

دستورالعمل مکان‌یابی مراکز حیاتی و حساس غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران شهری
کلیات و مفاهیم الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل
اهمیت الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل
حوزه شمول دستورالعمل الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل
واژگان کلیدي الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه
گروه‌بندي شهرها در الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل

تعاریف الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه
دامنه كاربرد الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل
حوزه شمول الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل
مراكز و تأسیسات مرتبط با دفاع غيرعامل
مراكز حياتي و حساس
مراكز مهم
مراكز تأمین ايمني و امدادرساني
گذرگاه آسيب‌پذير
الزامات مکانیابی مراکز حیاتی و حساس
الزامات پیاده‌سازی دستورالعمل
الگوی مکانیابی

اصول و معیارهای مکانیابی
مکانیابی
معیارهای همجواری
استقرار تجهیزات و تأسیسات شهری
اصل چند عملکردی بودن فضا(چند منظوره بودن)
معیار امنیت
معیار ظرفیت
معیار تجهیزات
معیار دسترسی
الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل و مکانیابی‌ها
مکانیابی كلاسيك
مکانیابی مدرن(با تأکید بر سيستم اطلاعات جغرافيايي)
مکانیابی تركيبي

بخش سوم / راهنمای دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران شهری

راهنمای دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران شهری
تعاریف پایه دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل
مراکز کلیدي در الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل
معیارهاي مکانیابی مراکز کلیدي با رویکرد پدافند غیرعامل
مراکز خطرزاي شهري در الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل

مراکز خطرزاي غیرشهري در الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل
جهت‌گیري توسعه شهر در الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل
تعیین جهات توسعه شهرهاي مرزي در الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل
عوارض طبیعی در الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل

استقرار موقت جمعیت در الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل
زمین‌شناسی در الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل
منابع آب در الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل
جهت وزش باد در الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل

آب‌هاي سطحی در الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل
کاربری‌ها در الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل
دسترسی‌ها در الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل
کاربری‌هاي بزرگ مقیاس در الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل
بافت شهري در الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل
دسترسی‌ها و حمل و نقل در الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل

تخلیه اضطراري
سطوح مختلف تخلیه اضطراري
تخلیه جمعیت در درون شهر از مناطق مورد تهدید به مناطق امن‌تر
تخلیه اضطراري جمعیت از مناطق شهري به مناطق امن‌تر بیرون از شهر
معیارهای طراحی مسیرهاي تخلیه اضطراري جمعیت
برنامه تخلیه اضطراري در روسیه

کتاب الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران شهری

زیرساخت‌هاي امداد و نجات در الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل
کاهش خطر ریزش آوار در الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل
الگوي توسعه شبکه معابر در الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل
کاربری‌هاي چند منظوره در الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل
مترو
مزایاي استفاده از سیستم مترو به‌عنوان پناهگاه
تونل‌هاي جاده‌اي شهري
پارکینگ‌هاي طبقاتی
فروشگاه‌هاي عمومی

بخش چهارم / مقررات ملی ساختمان و پدافند غیرعامل

مبحث بیست‌ویکم مقررات ملی ساختمان (پدافند غیرعامل)
پدافند غیرعامل
تهدیدها در پدافند غیرعامل
اهداف و دامنه کاربرد پدافند غیر عامل
پدافند غیرعامل در شهرسازی
پدافند غیرعامل در معماری
سطوح عملکرد ساختمان‌ها در پدافند غیرعامل
ملاحظات معماری و محوطه در پدافند غیرعامل

جانمایی ساختمان در پدافند غیرعامل
ورودی مجموعه‌های زیستی در پدافند غیرعامل
دسترسي مجموعه‌های زیستی در پدافند غیرعامل
طراحي حجم ساختمان در پدافند غیرعامل

مسیرهای حرکت در پدافند غیرعامل
فضاهاي امن در پدافند غیرعامل
زیرساخت‌های تأسیساتی در پدافند غیرعامل
لانگومار، نشمين‌گاه چند منظوره
نيمكت‌هاي مدولار هبي
تراکم ساختمانی و فضاهای باز

بخش پنجم / آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران از سطح ملی تا محلی

آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور
فصل اول- تعاريف و طبقه‌بندي طرح‌ها، اختصارها و مراجع بررسي و تصويب
‌فصل دوم- نحوه بررسي و تصويب طرح‌ها و مقررات شهرسازي و معماري

‌فصل سوم- نحوه تشکيل شوراي استان و بررسي و تصويب طرح‌ها در شوراي مذکور
‌فصل چهارم- نحوه تشکيل کميته فني و گروه‌هاي تخصصي شورای‌عالی و بررسي و تصويب
‌فصل پنجم- نحوه تشکيل جلسات شورای‌عالی و چگونگي بررسي و تصويب طرح‌ها
‌فصل ششم- نحوه تشکيل کميسيون طرح‌هاي تفصيلي و گردش کار بررسي و تصويب طرح‌ها

کلیدواژه
منابع و مآخذ

مشخصات: کتاب الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران شهری

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001684708

تعداد صفحات

152

لوح فشرده

ابعاد
وزن 280 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران شهری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 6
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای استفاده سریع از سرو سری ASDA (دلتا DELTA-b2)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب معماری تکنولوژیک

کتاب معماری تکنولوژیک

فروشنده : آزمون تاپ
95,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای سیستم‌های سردکننده

کتاب راهنمای سیستم‌های سردکننده

فروشنده : آزمون تاپ
200,000 تومان 190,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای سریع طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب پروژه های کاربردی با آردوینو ( ARDUINO )
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع لغات زبان عمومی ارشد و دکتری

کتاب مرجع لغات زبان عمومی ارشد و دکتری

فروشنده : آزمون تاپ
129,000 تومان 122,550 تومان

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0