کتاب خلاصه و نکات کلیدی مباحث تاسیسات مکانیکی و برقی ۱۳،۱۴،۱۶،۱۷ مقررات ملی برای مهندسان معماری وعمران

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: محمدعظیمی آقداش

سال چاپ: 1401

نوبت چاپ: 18

شما با خرید این محصول 149 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

299,000 تومان

خلاصه و نکات کلیدی مباحث تاسیسات مکانیکی و برقی ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷ مقررات ملی برای مهندسان معماری و عمران

(خلاصه مباحث ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷ مقررات ملی)

خلاصه مباحث ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷ مقررات ملی ساختمان، کتابی است با عنوان “خلاصه و نکات کلیدی مباحث تاسیسات مکانیکی و برقی ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷ مقررات ملی برای مهندسان معماری و عمران” این کتاب در رشته‌ های آزمون نظام مهندسی عمران اجرا، آزمون نظام مهندسی معماری نظارت و آزمون نظام مهندسی معماری اجرا جزء مواد آزمون های نظام مهندسی است و شامل مطالبی از مباحث غیر تخصصی برق و مکانیک است که مهندسین عمران و معماری باید از آن مطالب مطلع باشند و در آزمون نظام مهندسی از آن سوال طرح میشود.

در آزمون نظام مهندسی در رشته عمران بطور متوسط دو الی سه سوال و در رشته معماری پنج الی هفت سوال از این مباحث طرح میشود که با این کتاب به راحتی قابل پاسخ دادن می‌باشد. یکی از ویژگی‌های مهم این کتاب برای داوطلبان آزمونهای نظام مهندسی این است با داشتن این کتاب، تقربیا تمامی مطالب مورد نیاز در آزمون نظام مهندسی را در اختیار داشته و از  مطالعه مباحث سيزدهم، چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مقررات ملّی ساختمان که جزو مباحث تخصصی مهندسین رشته برق و مکانیک هست بی نیاز شده و لازم نیست زمان بسیار زیادی را صرف یادگیری این مباحث نمایند.

 فهرست مطالب  کتاب مسائل مكانیكی و برقی در ساختمان (ویژه آزمون‌ های نظام‌ مهندسی) : 

فصل اول:تعاريف و مفاهيم

مباني عمومي تأسيسات برقي ساختمانها

دامنه کاربرد تأسيسات برقي ساختمانها

فصل دوم:مباني عمومي تأسيسات برقي

بخش اول: اساس، اهداف و دامنه کاربرد تأسيسات برقي اهداف

طرح و اجراي تأسيسات برقي

تعاريف عمومي تأسيسات برقي

 بخش دوم: اصول اساسي تأسيسات برقي ساختمان

اصول حفاظت در تأسيسات برقي ساختمان‌ها

حفاظت در برابر تماس مستقيم

حفاظت در برابر تماس غير مستقيم

حفاظت در برابر اثرهاي حرارتي در بهره‌برداري …

حفاظت در برابر اضافه جريان

حفاظت در برابر جريان‌هاي اتصالي

حفاظت اشخاص و حيوانات در برابر اضافه ولتاژ

 بخش سوم: طراحي تأسيسات برقي ساختمان‌ها

مشخصه‌هاي منبع يا منابع تغذيه

انواع جريان

انواع و تعداد هادي‌ها

مقادير و حدِ گذشت‌ها

تدابير حفاظتي

مقررات مخصوص

عوامل تعيين کننده براي درخواست نيروي برق

منابع تغذيه اضطراري

شرايط محيط

سطح مقطع هادي‌ها

انواع سيم‌کشي و طريقه‌هاي نصب آن

تجهيزات حفاظتي

فرمان اضطراري

وسايل جداکننده

پيشگيري از تأثير … تأسيسات برقي و غير برقي

قابليت دسترسي تجهيزات الکتريکي

ويژگي‌هاي مصالح و تجهيزات الکتريکي

بخش چهارم: انتخاب تجهيزات الکتريکي ساختمان‌ها

ولتاژ

شدت جريان

فرکانس

توان

شرايط انتخاب و نصب

جلوگيري از اثرهاي زيان‌آور

بخش پنجم: نصب و برپايي تجهيزات الکتريکي ساختمان‌ها
بخش ششم: آزمون‌هاي اوليه و کنترل … الکتريکي ساختمان‌ها

فصل سوم: الزامات و مقررات عمومي تأسيسات مکانيکي

 بخش اول: الزامات تأسيسات مکانيکي ساختمان‌ها
 بخش دوم: مقررات عمومي تأسيسات مکانيکي ساختمان‌ها

فصل چهارم: الزامات قانوني و مقررات عمومي …

بخش اول: الزامات قانوني تأسيسات بهداشتي ساختمان‌ها بخش دوم: مقررات عمومي تأسيسات بهداشتي ساختمان‌ها

فصل پنجم: الزامات و مقررات ويژه لوله‌کشي گاز

 بخش اول: الزامات لوله‌کشي گاز طبيعي ساختمان‌ها
 بخش دوم :گروه‌بندي ساختمان‌ها در لوله‌کشي گاز طبيعي
 بخش سوم: انواع ساختمان‌هاي عمومي در لوله‌کشي گاز …
 بخش چهارم: مقررات ويژه گازرساني ساختمان‌هاي …

فصل ششم: تعويض هوا در تأسيسات ساختمان‌ها

تعويض هوا در تأسيسات مکانيکي ساختمان‌ها

فصل هفتم: تخليه هوا در تأسيسات ساختمان‌ها

تخليه هوا در تأسيسات مکانيکي ساختمان‌ها

کانال‌کشي در تأسيسات مکانيکي ساختمان

فصل هشتم: کانال‌کشي تأسيسات مکانيکي

پلنوم

نصب کانال هوا

عايق‌کاري کانال هوا

دمپر آتش

ديگ و آب گرم‌کن در تأسيسات مکانيکي

فصل نهم: ديگ و آب گرم‌کن در تأسيسات مکانيکي

فصل دهم: دستگاه‌هاي گرم‌کننده و خنک‌کننده

 بخش اول: دستگاه‌هاي گرم‌کننده ويژه

دستگاه‌هاي گرم‌کننده

شومينه و بخاري

کوره هواي گرم

آب گرم‌کن

گرم‌کننده برقي سونا

 بخش دوم: دستگاه‌هاي خنک‌کننده ويژه

کولر گازي

کولر آبي

فصل يازدهم: تأمين هواي … تأسيسات مکانيکي

هواي احتراق در تأسيسات مکانيکي ساختمان

لوله‌كشي در تأسيسات مکانيکي ساختمان‌ها

فصل دوازدهم: لوله‌کشي تأسيسات مکانيکيدودکش

در تأسيسات مکانيکي ساختمان‌ها

فصل سيزدهم: دودکش تأسيسات مکانيکي

فصل چهاردهم: ذخيره‌سازي و مخزن سوخت

روش‌هاي ذخيره‌سازي و مخزن سوخت

طبقه‌بندي سيستم‌هاي تبريد

طبقه‌بندي ساختمان‌ها در سيستم‌هاي تبريد

فصل پانزدهم: سيستم‌هاي تبريد

کاربري ساختمان‌ها در استفاده از سيستم‌هاي تبريد

فصل شانزدهم: توزيع آب مصرفي در ساختمان‌ها

 بخش اول: الزامات توزيع آب مصرفي
 بخش دوم: آب مورد نياز ساختمان‌ها
 بخش سوم: طراحي لوله‌كشي توزيع آب مصرفي
 بخش چهارم: مصالح لوله‌كشي توزيع آب
 بخش پنجم: اجراي لوله‌كشي … آب مصرفي ساختمان‌ها
 بخش ششم: ذخيره‌سازي و تنظيم فشار … آب مصرفي
 بخش هفتم: حفاظت آب آشاميدني در توزيع آب مصرفي
 بخش هشتم: لوله‌كشي توزيع آب گرم مصرفي
 بخش نهم: ضد عفوني، آزمايش و … مصرفي ساختمان

فصل هفدهم: لوله‌کشي فاضلاب بهداشتي ساختمان‌ها

 بخش اول: طراحي لوله‌كشي فاضلاب ساختمان

دو خم

دريچه بازديد

اتصال غير مستقيم

حفاظت ساختمان

 بخش دوم: اجراي لوله‌كشي فاضلاب ساختمان
 بخش سوم: آزمايش … لوله‌كشي فاضلاب ساختمان

فصل هجدهم: لوله‌کشي هواکش فاضلاب

 بخش اول: طراحي لوله‌كشي هواکش فاضلاب ساختمان
 بخش دوم: اجراي لوله‌كشي هواکش فاضلاب ساختمان

فصل نوزدهم: لوازم بهداشتي ساختمان‌ها

 بخش اول: تعداد لوازم بهداشتي در ساختمان
 بخش دوم: نصب لوازم بهداشتي ساختمان
 بخش سوم: الزامات انتخاب و نصب لوازم بهداشتي ساختمان

دستشويي

توالت غربي

توالت شرقي

پيسوار

دوش

وان

آب‌خوري (آب سردکن)

سينک

کفشوي

ماشين رختشويي

ماشين ظرفشويي

توالت و پيسوار

فصل بيستم: لوله‌کشي آب باران

 بخش اول: طراحي لوله‌كشي آب باران ساختمان
 بخش دوم: انتخاب مصالح در لوله‌كشي آب باران ساختمان
 بخش سوم: اتصالات در لوله‌كشي آب باران ساختمان

اتصال لوله و فيتينگ چدني سرکاسه‌دار

اتصال لوله و فيتينگ چدني بدون سرکاسه

اتصال لوله و فيتينگ پي ‏وي ‏سي

اتصال لوله و فيتينگ پلي‌‏اتيلن

اتصال لوله و فيتينگ فولادي گالوانيزه

 بخش چهارم: اجراي لوله‌كشي آب باران ساختمان
 بخش پنجم: آزمايش و نگهداري … باران ساختمان

فصل بيست و يکم: بست و تکيه‌گاه در تأسيسات بهداشتي

 بخش اول: نکات عمومي
 بخش دوم: بست و تكيه‌گاه لوله‌هاي قائم

لوله‌هاي چدني قائم

لوله‌هاي فولادي گالوانيزه قائم

لوله‌هاي مسي قائم

لوله‌هاي پلاستيکي تک لايه و چند لايه قائم

 بخش سوم: بست و تكيه‌گاه لوله‌هاي افقي

لوله‌هاي چدني افقي

لوله‌هاي فولادي گالوانيزه افقي

لوله‌هاي مسي افقي

لوله‌هاي پلاستيکي تک لايه و چند لايه افقي

فصل بيست و دوم: اندازه‌گيري … تأسيسات بهداشتي

اندازه‌گيري لوله‌ها در تأسيسات بهداشتي

اندازه‌گذاري لوله‌ها در لوله‌کشي توزيع آب

اندازه‌گذاري لوله‌ها در لوله‌كشي فاضلاب بهداشتي

اندازه‌گذاري لوله‌ها در لوله‌كشي هواکش فاضلاب

اندازه‏گذاري لوله‏‌ها در لوله‌كشي آب باران

بازگرداني فاضلاب خاکستري ساختمان‌ها

علائم ترسيمي در لوله‏کشي

فصل بيست و سوم: مقررات گازرساني ساختمان‌ها

 بخش اول: طراحي سيستم لوله‌كشي گاز ساختمان‌ها

انتخاب مسير لوله‌کشي گاز

تهيه نقشه‌هاي سيستم لوله‌كشي گاز

کنتور سيستم لوله‌كشي گاز

مشخصات مواد و مصالح … لوله‌کشي گاز

شيرها و محل نصب … سيستم لوله‌كشي گاز

انتخاب قطر لوله گاز

اطلاعات مورد نياز براي محاسبه قطر لوله گاز

مقدار برآورد مصرف گاز

تعيين طولاني‌ترين مسير لوله‌كشي گاز

توسعه سيستم لوله‌كشي گاز موجود خانگي

 بخش دوم: مشخصات مصالح … سيستم لوله‌كشي گاز

لوله‌هاي فولادي

لوله‌هاي مسي

لوله‌هاي قابل انعطاف (شيلنگ) … وسايل گازسوز

شيرها در سيستم لوله‌كشي گاز

الکترودها در سيستم لوله‌كشي گاز

مواد عايقکاري (مواد پوششي) … لوله‌كشي گاز

مواد آب‌بندي اتصال‌هاي دنده‌اي … لوله‌كشي گاز

مصالح مستعمل در سيستم لوله‌كشي گاز

اتصالات نوع جوشي در سيستم لوله‌كشي گاز

 بخش سوم: اجراي سيستم لوله‌كشي گاز طبيعي ساختمان‌ها

اجراي سيستم لوله‌کشي

لوله‌کشي دفني با استفاده از لوله‌هاي پلي‌اتيلن

الزامات اجراي سيستم لوله‌کشي گاز

شيرها در لوله‌کشي گاز

تعمير عايقکاري در سيستم لوله‌كشي گاز

بخش چهارم: عايقکاري لوله‌ها … سيستم لوله‌كشي گاز

عايقکاري لوله‌هاي توکار

عايقکاري سرد لوله‌ها (نوارپيچي)

نوارپيچي لايه اول

پرايمرزني

آزمايش و کنترل کيفيت عايقکاري

نوارپيچي لايه دوم

نوارپيچي سرجوش‌ها، اتصالات و نقاط تعميري

 بخش پنجم: جوشکاري در سيستم لوله‌كشي گاز

جوشکاري شبکه‌هاي گازرساني فولادي

جوشکاري پاس يک

جوشکاري پاس دو

جوشکاري پاس‌هاي پُر کننده و تاج جوش

جوشکاري اتصالات نهايي

جوشکاري شيرها، اتصالات و فلنج‌ها

معايب ظاهري جوش در سيستم لوله‌كشي گاز

شيار پاي جوش

تخلخل

ناخالصي سرباره‌اي

ترک

سوختگي ناشي از قوس الکتريکي

تورق در فلز پايه

نفوذ بيش از حد

عدم نفوذ جوش

ذوب ناقص در جوش

عدم يکنواختي تاج جوش

حدود قبولي شيار پاي جوش

تعمير معايب جوش‌ها در گازرساني

تعمير جوش‌ها

صلاحيت جوشکار

تهيه گزارش‌هاي روزانه جوشکاري

بازرسي جوش‌ها در سيستم گازرساني

پرتونگاري

 بخش ششم: کنترل کيفيت در سيستم لوله‌كشي گاز

مسئوليت کنترل کيفيت در لوله‌كشي گاز

آزمايش نشت در سيستم لوله‌كشي گاز

بستن مجاري خروجي گاز

بررسي نشت گاز در سيستم لوله‌كشي … جريان گاز

بررسي نشت گاز با استفاده از کنتور

بررسي نشت گاز بدون استفاده از کنتور

اقدامات لازم در صورت وجود نشت گاز

فصل بيست و چهارم: نصب و راه‌اندازي وسايل گازسوز

نصب و راه‌اندازي وسايل گازسوز در ساختمان

تأييديه دستگاه‌هاي گازسوز

تنظيم دستگاه گازسوز

امکان تخليه گازهاي حاصل از احتراق

ظرفيت لوله‌كشي در سيستم لوله‌كشي گاز

ضوابط نصب دستگاه‌هاي گازسوز

محدوديت‌هاي نصب وسايل گازسوز

نصب شومينه

قابليت دسترسي در سيستم لوله‌كشي گاز

فاصله کارگذاري در دستگاه‌هاي گازسوز

تأمين هواي لازم براي احتراق و تهويه

محدوديت نصب وسايل گازسوز پُرمصرف

نصب‌کنندگان وسايل گازسوز

فصل بيست و پنجم از کتاب خلاصه مباحث ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷ مقررات ملی: دودکش دستگاه‌هاي گازسوز

دودکش‌ دستگاه‌هاي گازسوز در ساختمان‌ها

تعيين قطر دودکش يک دستگاه گازسوز

نکات ضروري در طراحي و اجراي دودکش‌ها

ضوابط نصب دودکش‌ها در سيستم لوله‌كشي گاز

فصل بيست و ششم از کتاب خلاصه مباحث ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷ مقررات ملی: ضوابط … لوله‌کشي گاز

ضوابط … سيستم لوله‌كشي گاز داخل ساختمان‌ها

نکات … دوره بهره‌برداري در سيستم لوله‌كشي گاز

تغيير در سيستم لوله‌كشي گاز داخل ساختمان

تعمير سيستم لوله‌كشي گاز داخل ساختمان

فصل بيست و هفتم از کتاب خلاصه مباحث ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷ مقررات ملی: تقاضا و ديماند تأسيسات برقي

برآورد درخواست نيروي برق ( تقاضا، ديماند)

برآورد توان کل نصب شده

غير همزماني مصارف و تخمين ضريب همزماني

فصل بيست و هشتم از کتاب خلاصه مباحث ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷ مقررات ملی: تأمين نيروي برق ساختمان‌ها

منابع تأمين نيروي برق (سرويس مشترک)

تأسيسات انشعاب برق فشار ضعيف

انشعاب برق فشار متوسط (اختصاصي)

اتاق ترانسفورماتور پُست اختصاصي

انتخاب محل و جهت اتاق ترانسفورماتور

ابعاد اتاق ترانسفورماتور

اجزاي اتاق ترانسفورماتور  و خصوصيات آن

اجزاي اتاق‌هاي فشار متوسط و ضعيف و …

اتصال زمين

نيروي برق اضطراري (برق اضطراري)

الکترود زمين براي انشعاب برق فشار ضعيف

الکترود يا الکترودهاي زمين پُست ترانسفورماتور

نيروي برق ايمني

سيستم‌هاي تأمين ايمني

روشنايي ايمني

ساختمان تابلوهاي توزيع نيرو

مشخصات اصلي الکتريکي تابلوهاي توزيع نيرو

فصل بيست و نهم از کتاب خلاصه مباحث ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷ مقررات ملی: تابلوها و تجهيزات توزيع

محل نصب تابلوهاي توزيع نيرو

تجهيزات، وسايل حفاظت و کنترل تأسيسات برقي

فيوزها

کليدهاي خودکار مينياتوري

کليدهاي خودکار (اتوماتيک)

کليدهاي مغناطيسي (کنتاکتورها)

کليدهاي مجزاکننده زيربار

کليد يا وسيله حفاظتي جريان باقيمانده (RCD)

فصل سي‌ام از کتاب خلاصه مباحث ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷ مقررات ملی: مدارهاي تأسيسات برقي ساخ

مدارها (کابل‌کشي- سيم‌کشي)

SP- تابلوي برق ترانسفورماتور توزيع

D- شبکه توزيع

DB- نقطه تغذيه

F- مدار داخلي

E- تجهيزات مصرف

كابل‌ها کابل‌کشي در تأسيسات برقي

سيم‌کشي در تأسيسات برقي

فصل سي و يکم از کتاب خلاصه مباحث ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷ مقررات ملی: … سيم‌کشي در تأسيسات

تجهيزات سيم‌کشي

کليدها

پريزها

فصل سي و دوم از کتاب خلاصه مباحث ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷ مقررات ملی: جريان ضعيف تأسيسات

تأسيسات جريان ضعيف

سيستم تلفن

سيستم‌هاي احضار، در بازکن … و زنگ اخبار

سيستم اعلام حريق

سيستم صوتي و اعلام خطر

سيستم آنتن مرکزي تلويزيون و ماهواره

سيستم مديريت هوشمند ساختمان (BMS)

محيط‌هاي عادي و مخصوص

فصل سي و سوم از کتاب خلاصه مباحث ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷ مقررات ملی: محيط‌هاي عادي و مخصوص

محيط‌هاي با شرايط عادي (محيط‌هاي خشک)

پارتمان‌ها و منازل مسکوني

محيط‌هاي نمناک- محيط‌هاي مرطوب

حمام‌ها و دوش‌ها در منازل و هتل‌ها

محيط‌هاي گرم

محيط‌هاي مخصوص

فصل سي و چهارم از کتاب خلاصه مباحث ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷ مقررات ملی: نقشه‌ها و مدارک فني طرح

محتواي نقشه‌ها و مدارک فني طرح تأسيسات برقي …

فصل سي و پنجم از کتاب خلاصه مباحث ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷ مقررات ملی: سيستم‌هاي نيروي

مشخصه‌هاي اصلي سيستم TN

سطح مقطع هادي مشترک حفاظتي- خنثي

رنگ عايق هادي‌هاي مدارهاي توزيع نيرو و مدارهاي نهايي

رنگ عايق سيم‌ها در مدارهاي نهايي

ممنوع بودن وصل مجدد هادي‌هاي حفاظتي و خنثي

لزوم دقت در نصب هادي‌هاي خنثي و حفاظتي

انواع وسايل حفاظتي قابل استفاده در سيستم‌هاي TN

هم‌بندي اصلي براي هم‌ولتاژ کردن

هم‌بندي اضافي براي هم‌ولتاژ کردن

قطع خودکار مدار در اثر اتصال کوتاه

سطح مقطع هادي‌ خنثي

سطح مقطع هادي حفاظتي

سطح مقطع هادي هم‌بندي اصلي

سطح مقطع هادي هم‌بندي اضافي

ترمينال يا شينه اصلي اتصال زمين

مقررات مربوط به هادي‌هاي حفاظتي، …

فصل سي و ششم از کتاب خلاصه مباحث ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷ مقررات ملی: الکترودهاي

الکترود زمين

اندازه‌گيري مقاومت الکتريکي الکترود زمين

الکترود زمين اساسي

فصل سي و هفتم از کتاب خلاصه مباحث ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷ مقررات ملی: ضرايب همزماني تأسيسات

مباني استفاده از ضريب همزماني

اصول و مباني عمومي

حداکثر درخواست نيروي برق (تقاضا، ديماند) تأسيسات برقي

مدارهاي توزيع

مدارهاي نهايي

فصل سي و هشتم از کتاب خلاصه مباحث ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷ مقررات ملی: سيستم روشنايي 

مباني عمومي سيستم روشنايي داخلي

نکات عمومي طراحي سيستم روشنايي داخلي

کليد واژه

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي مرتبط با این کتاب

ضمائم و الحاقيه 

منابع و مآخد 

مشخصات: کتاب خلاصه و نکات کلیدی مباحث تاسیسات مکانیکی و برقی ۱۳،۱۴،۱۶،۱۷ مقررات ملی برای مهندسان معماری وعمران

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001682841

تعداد صفحات

352

لوح فشرده

ابعاد
وزن 514 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب خلاصه و نکات کلیدی مباحث تاسیسات مکانیکی و برقی ۱۳،۱۴،۱۶،۱۷ مقررات ملی برای مهندسان معماری وعمران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب از سیر تا پیاز ساختمان سازی مقدمات ساخت و اجرای فونداسیون
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب دیوارهای برشی فولادی طراحی به روش ضرایب بار و مقاومت
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
كتاب هزارنكته در مورد پاسخگويي به سوالات نظام مهندسي رشته برق جلد پنجم
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب زنجیره تامین خدمات و ارزیابی عملکرد آن
کتاب زنجیره تامین خدمات و ارزیابی عملکرد آن
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آموزش ساخت سایت وب و پرتال با share point
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0