کتاب تشریح کامل سؤالات طبقه بندی‌شده آزمون‌های نظام مهندسی عمران محاسبات

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه

نویسنده: محمدمهدی حری
محمد صفرپناه

سال چاپ: 1401

نوبت چاپ: 12

شما با خرید این محصول 339 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

678,000 تومان

توضیحات

کتاب تشریح کامل سؤالات طبقه بندی‌شده آزمون‌های نظام مهندسی عمران محاسبات

کتاب تشریح کامل سؤالات طبقه بندی‌شده آزمون‌های نظام مهندسی عمران محاسبات بر اساس آخرین ویرایش مباحث ۶ و ۹ مقررات ملی ساختمان بروز شده است. و در مورد منابعی از آزمون که با تغییر ویرایش مواجه شده‌اند، سعی شده است که با تغییرات و فرضیاتی اندک، امکان حل و بررسی سوالات وجود داشته باشد.

و برخی از موضوعات سوالات ادوار گذشته در ویرایش جدید مباحث دیگر مطرح نشده‌اند، یا تغییر قابل توجه داشته‌اند و دیگر قابل حل نیستند. البته عمده این سوالات در ویرایش جدید مباحث با تغییر اندک مواجه شده‌اند اما با فرضیاتی قابل حل می‌باشند.  این کتاب می‌تواند برای داوطلبان شرکت در آزمون محاسبات عمران مورد استفاده واقع شود. همچنین نکته قابل توجه این است که در این ویرایش کتاب، برای تمامی سوالات (به غیر از سوالات تحلیل سازه) کلیدواژه مدنظر سوال نیز ارائه شده است.

 

پیشگفتار:

مجموعه پیش‌رو از مجموعه کتاب‌های ویژه‌ی آزمون نظام مهندسی است که با توجه به تغییرات عمده در ویرایش سال ۱۳۹۹ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و تغییراتی که در ویرایش سال ۱۳۹۸ مبحث ششم مقررات ملی ساختمان رخ داده است، مورد بازنگری اساسی و ویرایش کلی قرار گرفت.

از ویژگی‌های بارز ویرایش جدید کتاب پیش‌رو باید به موارد ذیل اشاره کنیم:

۱) برای تمامی سؤالات آزمون که از مباحث مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ طرح شده‌اند (به‌جزء سؤالات تحلیل سازه‌ها)، در این ویرایش برای اولین بار کلیدواژه‌ی مدنظر سؤال ارائه شده است. این موضوع برای مخاطبین کتاب، اهمیت استفاده از کلیدواژه برای رسیدن به بند مدنظر طراح سؤال را روشن خواهد کرد. تمامی کلیدواژه‌های ارائه‌شده متناسب با “کلیدواژه طلایی انتشارات نوآور (عمران محاسبات)” می‌باشد تا داوطلبین بتوانند با نحوه‌ی استفاده از کتاب کلیدواژه نیز آشنا شوند. برای حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد سؤالات، کلیدواژه می‌تواند کمک‌کننده باشد.

 

۲) برای تمامی سؤالات سعی شده است حل تشریحی به‌صورت گام به گام ارائه گردد. به این صورت که قدم به قدم با استخراج الزامات آیین‌نامه‌ها و بررسی اطلاعات ارائه‌شده در سؤال، به حل مشروح سؤال پرداخته شده است.

۳) در مورد منابعی از آزمون که با تغییر ویرایش مواجه شده‌اند، سعی شده است که با تغییرات و فرضیاتی اندک امکان بررسی سؤالات وجود داشته باشد. در این مورد با چند وضعیت مواجه خواهیم شد:

الف) برخی از موضوعات سؤالات ادوار گذشته در ویرایش جدید مباحث، دیگر مطرح نشده‌اند یا تغییر قابل توجه داشته‌اند و دیگر قابل حل نیستند. در این موارد با درج علامت و برای مثال با بیان عبارت “مطابق با ویرایش ۱۳۹۹ امکان پاسخگویی به این سؤال وجود ندارد و بخش مد نظر طراح سؤال حذف شده است” از حل آن سؤال صرف‌نظر شد. تعداد این دسته سؤالات اندک است.

ب) عمده موضوعات سؤالات ادوار گذشته در ویرایش جدید مباحث، با تغییر اندک مواجه شده‌اند اما با فرضیاتی قابل حل هستند. در این موارد با بیان فرضیات مورد نیاز در ابتدای حل مسأله، به حل تشریحی سؤال مطابق با ویرایش جدید اقدام شده است.

 

پ) در برخی از موضوعات سؤالات ادوار گذشته، تغییرات در ویرایش جدید مباحث، منجر به تغییر نتیجه شده است که یا مقدار حاصل از محاسبات در بین گزینه‌ها نیست یا مقدار حاصل از محاسبات گزینه‌ای غیر از کلید اعلامی از سوی دفتر مقررات خواهد بود. در این موارد با درج علامت و برای مثال با بیان عبارت “مطابق با مبحث نهم ویرایش ۱۳۹۹، مقدار حاصل در بین گزینه‌ها وجود ندارد” و یا با درج علامت و برای مثال با بیان عبارت “مطابق با مبحث نهم ویرایش ۱۳۹۹، گزینه (۱) پاسخ صحیح می‌باشد” به این موضوع اشاره شده است و در انتهای حل، کلید اعلامی از سوی دفتر مقررات ارائه شده است.

در پایان، ضمن آرزوی موفقیت برای همه‌ی داوطلبان محترم آزمون، به منظور هر چه پربارتر شدن مطالب این کتاب، از تمام خوانندگان ارجمند خواهشمندیم با ارائه نظرات اصلاحی خود، ما را مورد لطف و عنایت خود قرار دهند. امید است که این کتاب به عنوان قطره‌ای از دریای بی‌کران علم، مورد پذیرش مهندسان و دانش‌پژوهان گرامی قرار بگیرد.

 

فهرست مطالب:

بخش اول: سؤالات طبقه‌بندی ‌شده مبحث ششم

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «آذرماه سال ۱۳۹۲»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «خردادماه سال ۱۳۹۳»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «آبان‌ماه سال ۱۳۹۳»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مردادماه سال ۱۳۹۴»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «شهریور سال ۱۳۹۵»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «اسفندماه سال ۱۳۹۵»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مهرماه سال ۱۳۹۶»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مهرماه سال ۱۳۹۸»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مهرماه سال ۱۳۹۹»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مردادماه سال ۱۴۰۰»

بخش دوم: سؤالات طبقه‌بندی ‌شده مبحث هفتم

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «آذرماه سال ۱۳۹۲»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «خردادماه سال ۱۳۹۳»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «آبان‌ماه سال ۱۳۹۳»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مردادماه سال ۱۳۹۴»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «شهریور سال ۱۳۹۵»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «اسفندماه سال ۱۳۹۵»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مهرماه سال ۱۳۹۶»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مهرماه سال ۱۳۹۸»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مهرماه سال ۱۳۹۹»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مردادماه سال ۱۴۰۰»

بخش سوم: سؤالات طبقه‌بندی ‌شده مبحث هشتم

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «آذرماه سال ۱۳۹۲»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «خردادماه سال ۱۳۹۳»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «آبان‌ماه سال ۱۳۹۳»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مردادماه سال ۱۳۹۴»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «شهریور سال ۱۳۹۵»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «اسفندماه سال ۱۳۹۵»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مهرماه سال ۱۳۹۶»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مهرماه سال ۱۳۹۸»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مهرماه سال ۱۳۹۹»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مردادماه سال ۱۴۰۰»

بخش چهارم: سؤالات طبقه‌بندی ‌شده مبحث نهم

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «آذرماه سال ۱۳۹۲»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «خردادماه سال ۱۳۹۳»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «آبان‌ماه سال ۱۳۹۳»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مردادماه سال ۱۳۹۴»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «شهریور سال ۱۳۹۵»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «اسفندماه سال ۱۳۹۵»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مهرماه سال ۱۳۹۶»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مهرماه سال ۱۳۹۸»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مهرماه سال ۱۳۹۹»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مردادماه سال ۱۴۰۰»

بخش پنجم: سؤالات طبقه‌بندی ‌شده مبحث دهم

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «آذرماه سال ۱۳۹۲»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «خردادماه سال ۱۳۹۳»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «آبان‌ماه سال ۱۳۹۳»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مردادماه سال ۱۳۹۴»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «شهریور سال ۱۳۹۵»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «اسفندماه سال ۱۳۹۵»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مهرماه سال ۱۳۹۶»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مهرماه سال ۱۳۹۸»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مهرماه سال ۱۳۹۹»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مردادماه سال ۱۴۰۰»

بخش ششم: سؤالات طبقه‌بندی ‌شده استاندارد ۲۸۰۰

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «آذرماه سال ۱۳۹۲»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «خردادماه سال ۱۳۹۳»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «آبان‌ماه سال ۱۳۹۳»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مردادماه سال ۱۳۹۴»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «شهریور سال ۱۳۹۵»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «اسفندماه سال ۱۳۹۵»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مهرماه سال ۱۳۹۶»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مهرماه سال ۱۳۹۸»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مهرماه سال ۱۳۹۹»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مردادماه سال ۱۴۰۰»

بخش هفتم: سؤالات طبقه‌بندی ‌شده تحلیل‌سازه

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «آذرماه سال ۱۳۹۲»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «خردادماه سال ۱۳۹۳»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «آبان‌ماه سال ۱۳۹۳»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مردادماه سال ۱۳۹۴»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «شهریور سال ۱۳۹۵»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «اسفندماه سال ۱۳۹۵»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مهرماه سال ۱۳۹۶»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مهرماه سال ۱۳۹۸»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مهرماه سال ۱۳۹۹»

سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  «مردادماه سال ۱۴۰۰»

ن

مشخصات: کتاب تشریح کامل سؤالات طبقه بندی‌شده آزمون‌های نظام مهندسی عمران محاسبات

نویسنده

,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001682612

تعداد صفحات

458

لوح فشرده

ابعاد
وزن 900 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب تشریح کامل سؤالات طبقه بندی‌شده آزمون‌های نظام مهندسی عمران محاسبات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب نانو در معماری

کتاب نانو در معماری

فروشنده : آزمون تاپ
70,000 تومان 66,500 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب بررسی تاخیر و روش های آنالیز آن در پروژه های عمرانی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب کتاب محاسبات پروژه های ساختما
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
- 5%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب ماشین‌های‌الکتریکی1 (مدارهای مغناطیسی،اصول تبدیل انرژی و ماشینهای دی سی)

کتاب ماشین‌های‌الکتریکی 1

فروشنده : آزمون تاپ
52,250 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب افست قطعات و مدارهای الکترونیک / ویراست نهم / Electronic Devices And Circuit Theory

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0