کتاب فرمولر برق (دسترسی سریع و آسان به فرمول‌ها، جداول و اشکال تاسیسات برقی)

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه

نویسنده:ایمان سریری آجیلی

سمیه شوگردزاده

حامد ملکی

سال چاپ:1402

نوبت چاپ:1

شما با خرید این محصول 174 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

348,000 تومان 330,600 تومان

کتاب فرمولر برق (دسترسی سریع و آسان به فرمول‌ها، جداول، اشکال تاسیسات برقی)

ویژه آزمون‌های نظام مهندسی

(صلاحیت طراحی، نظارت و اجرا)

مقدمه کتاب فرمولر برق (دسترسی سریع و آسان به فرمول‌ها، جداول، اشکال تاسیسات برقی):

انگیزه اصلی برای انتشار کتاب فرمولر برق، تسلط، تقویت و همچنین دسترسی سریع و آسان به فرمول‌ها و روابط در آزمون نظام مهندسی طراحی،

نظارت و اجرا در تاسیسات برقی می‌باشد.

در این کتاب روش حل سریع و آسان با بیانی ساده و البته طبقه‌بندی شده با توجه به آزمون‌های چند دوره اخیر و تجربه مولف در زمینه آزمون‌های نظام

مهندسی برق آورده شده است. نقش کلیدی در هر موفقیتی طرز فکر درست، نظم، اشتیاق و وقت‌شناسی است. جداول مهم و کاربردی در مبحث

۱۳ (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان/ ویرایش سوم ۱۳۹۵)، مبحث ۱۵ (آسانسور و پله برقی/ ویرایش ۱۳۹۲)، مبحث ۱۹ (صرفه‌جویی در

مصرف انرژی/ ویرایش چهارم ۱۳۹۹) و همچنین کتاب راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها و نشریه ۱۱۰ گردآوری شده است.

کتاب فرمولر تاسیسات برقی جایگزین خوبی برای فرمول‌ها و روابط پراکنده‌ای است که گاهاً داوطلبان عزیز بر سر جلسه آزمون با خود در سیاهه‌ای به

صورت دست‌نویس می‌آورند.

فهرست کتاب فرمولر برق (دسترسی سریع و آسان به فرمول‌ها، جداول، اشکال تاسیسات برقی):

فصل اول/ دیماند و انشعابات (ضریب بار، درخواست، همزمانی)

۱-۱-نحوه تبدیل آمپراژ کنتور به توان (کیلووات)

۱-۲-روش‌های برآورد بار بلوکهای ساختمانی

فصل دوم/ توان و انرژی

۲-۱-سیستم تک فاز 

۲-۲-سیستم سه فاز 

۲-۳-محاسبه توان مورد نیاز خازن

۲-۴-توان خازن Qc با داشتن ظرفیت خازن

۲-۵-محاسبه ظرفیت خازن مورد نیاز 

۲-۶-توان خازن موتور در جبران سازی انفرادی

۲-۷-مشخصات بانک‌های خازنی تکفاز و سه فاز 

۲-۸-توان خازن مورد نیاز برای ترانسفورماتور

۲-۹-انتخاب تجهیزات حفاظتی بانک خازنی

۲-۱۰-رابطه قدرت خازن و ظرفیت

۲-۱۱-تغییرات ولتاژ و فرکانس و اثر آن بر قدرت خازن

۲-۱۲-اثر ضریب قدرت در مقدار افزایش و یا کاهش جریان ورودی

۲-۱۳-جبران‌سازی گروهی لامپ‌های تخلیه ای

۲-۱۴-ترانس جریان و ولتاژ

۲-۱۵-نکات کلی CT و PT 

فصل سوم/ کابل و افت ولتاژ 

۳-۱-محاسبه افت ولتاژ در سیستم‌های تک فاز و سه فاز (روش جریانی)

۳-۲-تکفاز

۳-۳-نصب کابل به صورت آویز بین دو یا چند تیر

۳-۴-شعاع خمش کابل‌ها

۳-۵-محاسبه وزن سیم

فصل چهارم/ حفاظت و کنترل

۴-۱-اتصال کوتاه در مدارهای سه فاز

۴-۲-اتصال کوتاه فاز به ارت در مدارهای سه فاز و تک‌فاز

۴-۳-طراحی حفاظت برق گرفتگی توسط کلید اتوماتیک

۴-۴-حفاظت برق گرفتگی سیستم TT توسط فیوز، مینیاتوری، کلید اتوماتیک

۴-۵-مینیاتوری

۴-۶-محاسبات قدرت قطح کلیدهای حفاظتی تابلو ترانس (ترانس‌های موازی)

۴-۷-شرط قطع مدار در زمان مجاز

۴-۸-تعویض وسیله حفاظتی

۴-۹-حفاظت پشتیبان مینیاتوری

فصل پنجم/ هارمونیک

۵-۱-ضریب پیک

۵-۲-هارمونیک سوم در نول

۵-۳-پیوستگی: (آزمون پیوستگی)

۵-۴-شرایط آزمون پیوستگی همبندی اصلی

۵-۵-هارمونیک و عوامل زیان‌آور آنها و تاثیر آن در مقاطع هادی فازها و نول

۵-۶-عمده‌ترین بارهایی که هارمونیک‌ها را تولدی می‌کنند، عبارتند از

۵-۷-آثار هارمونیک

۵-۸-مهمترین مشکلاتی که توسط هارمونیک‌های ولتاژ تولید می‌شوند

۵-۹-کرست فاکتور

۵-۱۰-تقسیم‌بندی موتورهای الکتریکی

۵-۱۱-روتور ماشین القایی بر دو نوع است.

۵-۱۲-لغزش و درصد لغزش

۵-۱۳-روش‌های راه‌اندازی موتور القایی سه فاز

۵-۱۴-گشتاور و موتور

۵-۱۵-تلفات متغیر

فصل ششم/ ترانسفورماتور

۶-۱-فشار مغناطیسی ایجاد شده در هسته ترانسفورماتور

۶-۲-روابط محاسبه امپدانس در ترانس

۶-۳-درصد تنظیم ولتاژ و افت و ولتاژ در ترانس

۶-۴-درصد ولتاژ اتصال کوتاه uk%

۶-۵-تلفات و راندمان ترانسفورماتور

۶-۷-راندمان (بازده یا ضریب بهره)

۶-۸-ضریب بارگیری از ترانس

۶-۹-راندمان دوره‌ای  ترانسفورماتورها

۶-۱۰-گروه برداری (اتصال) ترانس

۶-۱۱-روابط پارامترهای ترانس

۶-۱۲-موازی بستن ترانسفورماتورهای سه فاز

۶-۱۳-محاسبات بر پایه پریونیت

۶-۱۴-سهم بار ترانس

۶-۱۵-در حالت موازی

۶-۱۶-حداکثر بار در ترانس‌های موازی

۶-۱۷-نحوه محاسبه ظرفیت ترانسفورماتور

۶-۱۸-شیوه محاسبه قدرت دیزل ژنراتور

۶-۱۹-قدرت یا دیماند مصرفیP

۶-۲۰-ضریب ناشی از ارتفاع و درصد ناشی از تغییر ارتفاع

۶-۲۱-نحوه محاسبه مصرف سوخت برای دیزل ژنراتور

۶-۲۲-حجم منبع سوخت ذخیره به ازای Day روز

۶-۲۳-طراحی UPS

۶-۲۴-محاسبه زمان پشتیبانی باتری

۶-۲۵-انواع ساختار UPS

۶-۲۶-روابط تکمیلی

۶-۲۷-آزمایش اتصال کوتاه ترانسفورماتور

۶-۲۸-آزمایش مدار باز (بی‌باری) ترانسفورماتور

۶-۲۹-پریونیت و کاربرد آن

۶-۳۰-آزمایش اتصال کوتاه در پریونیت

۶-۳۱-اتصال کوتاه ترانسفورماتور در ولتاژ نامی شبکه

۶-۳۲-طراحی تلفات ترانسفورماتور

۶-۳۳-تلفات هسته ثابت

۶-۳۴-تلفات مس به بار وابسته است

۶-۳۵-طراحی تلفات ترانسفورماتور

۶-۳۶-راندمان ماکزیمم در ترانسفورماتور

۶-۳۷-محاسبه رگولاسیون و افت ولتاژ در ترانس

فصل هفتم/ زمین و مقاومت الکتریکی آن

۷-۱-روابط الکترود صفحه‌ای

۷-۲-روابط الکترود قائم

۷-۳-الکترودهای افقی

۷-۴-چگالی شدت ‌جریان در سطح الکترودها

۷-۵-آیین‌نامه ۴۹۲-۳ خلاصه روش تغییریافته ونر

۷-۶-الکترود زمین برای انتخاب فشار ضعیف

فصل هشتم/ خواص سیستم‌های TT و TN

۸-۱-خواص سیستم TN

۸-۲-دلایل برق دار شدن نول

۸-۳-محاسبات ولتاژ تماس و جریان برق‌گرفتگی در سیستم‌های برق‌رسانی

۸-۴-برق‌گرفتگی مستقیم در سیستم TT و TN

۸-۵-برق‌گرفتگی مستقیم در سیستم معیوب IT

۸-۶-برق‌گرفتگی غیر مستقیم در سیستم بدون ارت (هادی حفاظتی)

۸-۷-برق‌گرفتگی غیر مستقیم در سیستم TT

۸-۸-برق‌گرفتگی غیر مستقیم در سیستم IT

۸-۹-جریان برق گرفتگی بدون همبندی کردن

فصل نهم/ روشنایی

۹-۱-مراحل محاسبات روشنایی

۹-۲-محاسبه روشنایی خارجی

۹-۳-محاسبات کلیدهای خودکار مینیاتوری

فصل دهم/ آسانسور و پله برقی

۱۰-۱-حداکثر و حداقل مساحت مجار داخل کابین

۱۰-۲-محاسبه حداقل تعداد چراغ چاه آسانسور

۱۰-۳-محاسبه ارتفاع چاه آسانسور

۱۰-۴-حداقل ابعاد موتورخانه مشترک

۱۰-۵-پلکان برقی

۱۰-۶-محاسبه تعداد پله برقی

۱۰-۷-ارتفاع هر پله

۱۰-۸-توان خروجی موتور پلکان برقی

فصل یازدهم/ جریان ضعیف آنتن مرکزی ـ اعلان حریق – سیستم‌های صوتی

۱۱-۱-نحوه محاسبه حداقل قدرت تقویت‌کننده آنتن مرکزی

۱۱-۲-افت پریزها

۱۱-۳-افت جعبه تقسیم‌ها

۱۱-۴-آشکارسازهای حرارتی و دودی

۱۱-۵-فرمول‌ها و روابط (بخش اعلان حریق)

۱۱-۶-استاندارد BS5839

۱۱-۷-اصول و مبانی طراحی صوتی و فرمول و روابط آن

۱۱-۸-افزایش طراحی و محاسبات بلندگوهای سقفی

۱۱-۹-الگوهای اجرایی بلندگوها

۱۱-۱۰-قدرت آمپلی فایر از بلندگو

۱۱-۱۱-محاسبه راندمان Eff و SPL و LPA

پیوست یک جداول مبحث ۱۳، راهنمای مبحث ۱۳ و نشریه ۱۱۰

پیوست دوم جداول مبحث ۱۹

مشخصات: کتاب فرمولر برق (دسترسی سریع و آسان به فرمول‌ها، جداول و اشکال تاسیسات برقی)

نویسنده

, ,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9780000106803

تعداد صفحات

258

لوح فشرده

ابعاد
وزن 450 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب فرمولر برق (دسترسی سریع و آسان به فرمول‌ها، جداول و اشکال تاسیسات برقی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب یادگیری ماشین تخاصمی (نگرش امنیت اطلاعات )
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کامل آسانسور

کتاب مرجع کامل آسانسور

فروشنده : آزمون تاپ
400,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب اقتصاد مهندسی - تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه ها
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب افست میکرو پروسسورهای اینتل/ویرایش هفتم/The Intel Microprocessors

کتاب وری لاگ – افست /Verilog Digital System Design

فروشنده : آزمون تاپ
139,000 تومان 132,050 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب اصول کارکرد الکتروموتورهای القایی weg

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0