کتاب مرجع کاربردی طراحی تأسیسات مکانیکی ساختمان تأسیسات بهداشتی

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: پیمان ابراهیمی ناغانی
بهنام آسایش
حمیدرضاوفایی

سال چاپ: 1400

نوبت چاپ: 1

شما با خرید این محصول 339 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

679,000 تومان

کتاب مرجع کاربردی طراحی تأسیسات مکانیکی ساختمان تأسیسات بهداشتی

شامل ساختمان‌های بلندمرتبه

HAND BOOK HVAC III

فهرست کتاب مرجع کاربردی طراحی تأسیسات مکانیکی ساختمان تأسیسات بهداشتی:

پیشگفتار

فصل اول / تعاریف اولیه در تاسیسات بهداشتی ساختمان

فصل دوم / توزیع و انتقال آب در ساختمان

مقدمه
تشریح لوله‌کشی ساختمان
اتصال شبکه آب داخلی ساختمان به شبکه آب شهری
کنتور آب هوشمند
کنتورهای مکانیکی
سیستم قرائت از راه دور کنتورهای مکانیکی
کنتورهای مخصوص برای مصارف صنعتی
انواع کنتور از نظر نحوه تماس قطعات داخلی با سیال
انواع کنتورهای آب از نظر دقت کاری

معیار انتخاب کنتورهای مکانیکی
ملاحضات انتخاب کنتورهای مکانیکی
کیفیت آب مصرفی
طراحی شبکه آبرسانی ساختمان
تعیین تعداد لوازم بهداشتی مورد نیاز
محاسبه مقدار آب بهداشتی مصرفی (روش تقریبی)
محاسبه مقدار آب بهداشتی مصرفی (روش تعداد نفرات و کاربری ساختمان)

محاسبه مقدار آب بهداشتی مصرفی (روش SFU)
تعیین حداکثر مصرف لحظه‌ای احتمالی
محاسبه آب گرم بهداشتی مصرفی ساختمان
تجهیزات تولید‌کننده آب گرم مصرفی (آبگرمکنها)
پکیج‌های تولید آب گرم
آبگرمکن با سوخت فسیلی
‌آب گرمکن برقی
آب گرمکن خورشیدی
منابع تولید غیرمستقیم آب گرم مصرفی
طراحی شبکه لوله‌کشی آب بهداشتی مصرفی
سایزینگ لوله‌کشی آب بهداشتی مصرفی
استفاده از نرم افزار جهت سایزینگ لولهها
لوله‌کشی آب بهداشتی مصرفی و انواع لوله
حفاظت آب آشامیدنی
جلوگیری از برگشت جریان

ضربه قوچ

علل به وجود آمدن ضربه قوچ آب
راههای حذف ضربه قوچ
پمپ‌های آبرسانی
آرایش پمپها
دسته‌بندی پمپ‌ها
محاسبه فشار مورد نیاز پمپ
انتخاب پمپ از روی منحنی عملکرد
کاویتاسیون
پمپاژ و انتقال آب بهداشتی مصرفی ساختمان بلند مرتبه (فشار، دبی جریان)
انواع روش‌های آبرسانی ساختمان‌های بلندمرتبه
منطقهبندی ساختمانهای بلندمرتبه جهت تنظیم فشار (زون‌بندی)
طبقه تاسیسات در ساختمان‌های بلند (SERVICE FLOOR)
مخازن ذخیره آب بهداشتی مصرفی و تنظیم فشار توزیع
انواع مخازن ذخیره آب به لحاظ کاربري
انواع مخازن ذخیره آب بر اساس ظرفیت
انواع مخازن ذخیره آب به لحاظ نوع مصالح ساخت و سطوح داخلی
محاسبات انتخاب مخزن ذخیره آب
محاسبه حجم مخزن ذخیره آب شرب
پوشش مخزن ذخیره آب
تمهیدات بهداشتی ذخیره آب
انواع ابزار دقیق و کنترلی مخازن ذخیره آب
نگهداري و تعمیرات مخازن ذخیره آب

مخازن بتنی
مخازن فولادی
مخازن کامپوزیتی مدولار (فایبرگلاس)
شیرآلات ساختمان
وظایف اصلی شیرآلات ساختمانی
انواع شیرآلات ساختمانی
الزامات نصب و اجرای شیرآلات بهداشتی
خنک‌کن‌های آب شرب
آب سردکن‌های منفرد
مشخصه آب سردکنها
انواع آب سردکنها
اجزای آب سردکنها
آبسردکن‌های مرکزی

فصل سوم / جمع‌آوری، انتقال و دفع فاضلاب ساختمان

مقدمه
طراحی شبکه دفع فاضلاب ساختمان
اجزای شبکه لوله‌کشی فاضلاب داخل ساختمان
مشخصات تخلیه لوازم بهداشتی
محاسبه مقدار حجم فاضلاب ساختمان
طراحی شبکه لوله‌کشی فاضلاب
جریان فاضلاب در لوله‌های افقی و عمودی شبکه فاضلای ساختمان و تخلیه لوازم بهداشتی
فشار هوا در سیستم‌های فاضلاب لوازم بهداشتی
اندازهگذاری لوله‌های فاضلاب
شیببندی لوله‌های فاضلاب افقی

کتاب مرجع کاربردی طراحی تأسیسات مکانیکی ساختمان تأسیسات بهداشتی

ظرفیت و تعیین قطر لوله فاضلاب
انواع لوله‌های فاضلاب ساختمانی
اجرای شبکه لوله‌کشی فاضلاب
آزمایش و بازدید لوله‌های فاضلاب
انتخاب سیستم دفع فاضلاب
فاضلاب خانگی
انواع فاضلاب خانگی
شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری (اگو)
چاه فاضلاب جذبی
طراحی و محاسبه سطح و حجم انباره چاه جذبی
سپتیک تانک
محاسبه حجم سپتیک تانک
راندمان حذف آلاینده‌ها در سپتیک تانک

ایمهاف تانک تصفیه فاضلاب

تخلیه فاضلاب به بالا (SUMP TANK)
جزئیات انتخاب، نصب و تعداد مورد نیاز لوازم بهداشتی در ساختمان
جانمایی تجهیزات آشپزخانه
جانمایی و نصب تجهیزات سرویس بهداشتی و حمام
تذکرات کلی در خصوص جانمایی تجهیزات تاسیساتی
سینک روشویی (دستشویی)
سینک ظرفشویی
توالت شرقی
توالت فرنگی (غربی)
بیده (توالت غربی دیواری)
پیسوار
دوش
وان حمام
کفشوی
ماشین رختشویی (ظرفشویی)

فصل چهارم / سیستم هواکش فاضلاب (ونت)

مقدمه
پدیده سیفوناژ
روش سنتی حل مشکل سیفوناژ
استفاده از شیر ونت جهت رفع مشکل سیفوناژ
استفاده از مخزن تحت فشار جهت رفع مشکل سیفوناژ ساختمان بلند مرتبه
هواکش (ونت) خشک
هواکش (ونت) مداری
هواکش (ونت) تر
سیستم هواکش موازی مستقیم و غیرمستقیم
سیستم هواکش ثانویه (کمکی)
سیستم مشترک فاضلاب و هواکش
اجرای لوله‌کشی ونت

فصل پنجم / جمع‌آوری آب‌های سطحی و محاسبات آب باران

مقدمه
آب‌های زیرزمینی
قنات
چاه
آب‌های سطحی
اصلیترین ویژگی‌های آب‌های سطحی
عوامل مؤثر بر سيلاب‌هاي سطحي يا روانابها
جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی
اجزای یک شبکه جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی
کنترل سیلاب
ضوابط سرعت، شیب، ابعاد و عمق مجاری فاضلاب و آب‌های سطحی
کانال‌های رو باز
ضوابط محاسبات بارش باران

داده‌های پایه

طراحي يك سيستم جمعآوري و دفع آب باران
اجزای سيستم جمعآوري و دفع آب باران
تعیین میزان بارندگی
توزیع مکانی و زمانی بارندگی
منحنی‌های شدت – مدت – فراوانی برای ایستگاه‌های منتخب
ضریب رواناب
روش‌های محاسباتی مقدار رواناب
طراحی لوله‌کشی آب باران در ساختمان
الزامات اجرای لوله‌کشی آب باران
کف شوی آب باران
ذخیرهسازی و تصفیه آب باران

فصل ششم / تصفیه آب و فاضلاب

تصفیه آب
نمک زدایی
تصفیه فاضلاب
آلودگی موجود در فاضلاب‌های صنعتی
روش‌های مختلف تصفیه فاضلاب
فاضلاب خاکستری
تکنولوژی‌های دفع و منافع استفاده مجدد فاضلاب
الزامات استفاده مجدد از فاضلاب خاکستری

فصل هفتم / تهویه فضای تاسیسات بهداشتی و طراحی سـامـانـه‌هـای فشـار مثبت راه پلـهها

اگزاست فن
فن‌های پروانه‌ای یا جریان محور
فن‌های سانترفیوژ یا شعاعی
نحوۀ انتخاب اگزاست فن تخلیه
نکات اجرایی در سیستم‌های جابجایی هوا
نصب و راهاندازی سیستم‌های جابجایی هوا
الزامات نصب هواکش
کانال هوا
طراحی سامانه کنترل دود و فشار مثبت ساختمان‌های بلند مرتبه
اثر دودکشی
مشکلات ایجاد شده در ساختمان توسط اثر دودکشی
روش‌های کاهش اثر دودکشی در ساختمان
کنترل، تخلیه دود و تهویه پارکینگها
سامانه فشار مثبت راه پله
طراحی سامانه‌های فشار مثبت راه‌پله فرار ساختمان‌ها با استفاده از معادلات جبری

فصل هشتم / بست، ساپورت و تکیه‌گاه لولهها

مقدمه
انواع مهارکننده
تکیه‌گاههای وزنی
مهارکننده‌های صلب
مهار‌کننده دینامیکی
مهارکننده ارتعاشی (SWAVE BRACE)
نکات عمومی در اجرای تکیه‌گاه
بست و تکیه‌گاه لوله‌های رایزری (عمودی)

بست و تکیه‌گاه لوله‌های افقی
مسائل و پروژه‌های نمونه طراحی تاسیسات بهداشتی ساختمان بلند مرتبه
پروژه شماره ۱: ساختمان ۱۹ طبقه اداری تجاری در تهران
پروژه شماره ۲: ساختمان ۵۴ طبقه تجاری و اداری در تهران
پروژه شماره ۳: هتل ۱۳ طبقه در شهر شیراز
پروژه شماره ۴: ساختمان هفت طبقه مسکونی در تهران
پروژه شماره ۵: ساختمان ۱۳ طبقه تجاری و اداری در تهران

تبدیل واحدهای اندازه‌گیری

مراجع و منابع

مشخصات: کتاب مرجع کاربردی طراحی تأسیسات مکانیکی ساختمان تأسیسات بهداشتی

نویسنده

, ,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001684838

تعداد صفحات

522

لوح فشرده

ابعاد
وزن 914 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب مرجع کاربردی طراحی تأسیسات مکانیکی ساختمان تأسیسات بهداشتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
آموزش مباحث کاربردیEtap پیشرفته
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مقدمه‌ای بر آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای سیستم‌های سردکننده

کتاب راهنمای سیستم‌های سردکننده

فروشنده : آزمون تاپ
200,000 تومان 190,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

كتاب پمپ‌های سانتريفيوژ

فروشنده : آزمون تاپ
70,000 تومان 66,500 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

کتاب راهنمای نشریه ۵۵

فروشنده : آزمون تاپ
413,000 تومان

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0