کتاب شرح و درس آزمون های نظام مهندسی مبحث هفتم پی و پی سازی و مکانیک خاک

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: سیدمحمد شعاری شعار

سال چاپ: 1400

نوبت چاپ: 2

شما با خرید این محصول 44 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

89,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

کتاب شرح و درس آزمون های نظام مهندسی مبحث هفتم پی و پی سازی و مکانیک خاک

ویژه آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات،‌ عمران نظارت، عمران اجرا

کتاب شرح و درس نظام مهندسی پی و پی سازی

با توجه به اهمیت آزمون‌های ورود به حرفه نظام مهندسی و استقبال زیاد مهندسین بر آن شدیم تا کتاب پی و پی سازی را برای داوطلبین آزمون‌های نظام مهندسی عمران محاسبات، عمران نظارت و عمران اجرا به رشته تحریر درآوریم. این کتاب در دو بخش تهیه شده است، در بخش اول مباحث پی و پی سازی در سه فصل تشریح شده که ویژه داوطلبین آزمون محاسبات میباشد. در حالیکه در بخش دوم کتاب به تشریح بندهای مهم مبحث ۷ پرداخته شده و تستهای آزمون محاسبات، نظارت و اجرا پوشش داده شده است لذا برای داوطلبین هر سه آزمون قابل استفاده خواهد بود.

هدف از نگارش بخش اول کتاب تهیه مرجعی جامع در درس پی سازی برای آزمون نظام مهندسی محاسبات است لذا تلاش شده علاوه بر سوالات جدید به پاسخ تشریحی سوالات قدیمیتر نیز پرداخته شود. همچنین سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری، کارشناسی قوه قضائیه و کارشناس ماده ۷۲ نیز در این بخش گنجانده شده است.

از طرفی در بخش دوم کتاب علاوه بر تفسیر بندهای مهم مبحث ۷ و تشریح نکات کلیدی به پاسخ تشریحی سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محاسبات، نظارت و اجرا پرداخته شده است. با توجه به اینکه در آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات، سوالات از هر دو بخش کتاب حاضر طرح میشود لذا به داوطلبین آزمون محاسبات توصیه میشود کل کتاب را مطالعه نمایند در حالیکه برای داوطلبین آزمونهای نظارت و اجرا مطالعه بخش دوم کتاب کفایت می‌کند. همچنین به منظور آشنایی داوطلبین محترم با بودجه‌ بندی سوالات آزمون محاسبات در چند دوره گذشته در انتهای بخش اول جدول بودجه بندی سوالات آورده شده است

فهرست مطالب کتاب شرح و درس نظام مهندسی پی و پی سازی

بخش اول: پی‌و‌پی سازی

فصل اول پي‌هاي سطحي

۱- نشست خاک

حباب تنش
محاسبه نشست آني
۱) پي سطحي
۲) پي عميق (شمع)
۳) پي نيمه‌عميق

۲- آشنايي با پي‌هاي سطحي

۳- کنترل فشار خاک زير پي

پي صلب و پي انعطاف‌پذير
نحوه محاسبه فشار خاک زير پي
طراحي ابعاد پي با کنترل تنش زير پي

۴- کنترل لغزش پي

۵- تنش موثر

بررسي کمي (عددي) کاهش تراز آب
بررسي کيفي (مفهومي) کاهش تراز آب

۶- روانگرايي

ظرفيت باربري نهايي پي با خروج از مرکزيت

۷- ظرفيت باربري نهايي پي‌هاي سطحي

ظرفيت باربري نهايي پي با بار مايل

۸- تاثير تراز آب زيرزميني بر ظرفيت باربري

۹- ظرفيت باربري مجاز پي

محاسبه مدول عکس‌العمل بستر

۱۰- پي سطحي در بالاي شيب

پي سطحي بر روي زمين شيبدار

۱۱- چهار بحث اجرايي

طراحي پي مرکب مستطيلي شکل

۱۲- تکمله

خروج از مرکزيت دومحوره

فصل دوم ديوار حائل و محاسبه فشار جانبي…

۱- مقدمه

۲- محاسبه فشار جانبي در حالت محرک

۳- محاسبه فشار محرک وارد بر ديوار با …

بررسي کيفي(مفهومي)
بررسي کمي (عددي)
محاسبه ضريب اطمينان ديوار در برابر واژگوني

۴- اثر فشار سربار

۵- محاسبه فشار جانبي محرک وارد بر ديوار …

بررسي مفهومي (کيفي)

۶- محاسبه فشار جانبي حالت محرک در …

بررسي کمي (عددي)
بررسي کيفي (مفهومي)
بررسي کمي (عددي)

۷- عمق خودايستا

۸- فشار جانبي خاک خشک در حالت‌ سکون

۹- فشار جانبي خاک اشباع در حالت سکون

۱۰- محاسبه فشار مقاوم خاک

۱۱- مقايسه ضرايب فشار جانبي …

طراحي ديوارهاي حائل T شکل (طره‌اي)

۱۲- تکمله

محاسبه نيروي جانبي محرک وارد بر ديوار …

فصل سوم پي‌هاي ‌عميق (شمع‌)

۱- مقدمه

۲- کاربردهاي متداول شمع‌ها

۳- روش‌هاي اجراي شمع

۴- اصطکاک منفي

ظرفيت باربري مجاز شمع
محاسبه ظرفيت باربري نهايي شمع

۵- ظرفيت باربري نهايي شمع در رس‌هاي …

۶- محاسبه ظرفيت کششي شمع

۷- ظرفيت باربري نهايي شمع در خاک‌هاي …

۸- راندمان (بازدهي) گروه شمع

نيروي هر شمع در گروه شمع

بخش دوم: تفسیر مبحث هفتم

فصل اول کلیات

۷-۱-۳- تعاريف

۷-۱-۳-۱- تنش مؤثر
۷-۱-۳-۲- پي
۷-۱-۳-۳- خاکريزي مهندسي
۷-۱-۳-۷- گمانه
۷-۱-۳-۹- زمين مناسب
۷-۱-۳-۱۰- لايه‌بندي پيچيده
۷-۱-۳-۱۱- ساختمان‌هاي با اهميت کم …

فصل دوم شناسايي ژئوتکنيکي زمین

۷-۲-۲- شرايط نياز به انجام عمليات شناسايي

۷-۲-۲-۱- در صورتي که تمام شرايط …

۷-۲-۳- شناسايي‌ها

۷-۲-۳-۴- اقدامات زير براي تعيين فاصله …
۷-۲-۳-۵- عمق گمانه‌ها

۷-۲-۴- حفاري و نمونه برداري خاک

۷-۲-۴-۴- روش‌هاي حفاري گمانه

فصل سوم گودبرداري و پایش

۷-۳-۲- آماده سازي و تسطيح

۷-۳-۲-۳- چنانچه ميزان خاک نباتي …
۷-۳-۲-۴- اگر تسطيح اراضي با خاکريزي …
۷-۳-۲-۵- تخمين نشست خاکريزي …
۷-۳-۲-۶- احداث سازه‌هاي سنگين …

۷-۳-۳- گودبرداري

۷-۳-۳-۱- بر اثر گودبرداري در زمين …
۷-۳-۳-۲- به منظور پايدارسازي ديواره …
۷-۳-۳-۴- ارزيابي خطر گود به …
۷-۳-۳-۵- تحليل پايداري گود

۷-۳-۴- پايش و کنترل

۷-۳-۴-۱- اهداف ابزارگذاري و پايش
۷-۳-۴-۵- تناوب اندازه‌گيري‌ها در پايش
۷-۳-۴-۶- مسئوليت طراحي، اجرا و …

فصل چهارم پي‌هاي سطحی

۷-۴-۲- ملاحظات طراحي پي‌هاي سطحي

۷-۴-۴- نشست مجاز

۷-۴-۴-۱- مقادير مجاز اوليه براي نشست …

۷-۴-۵- روش‌هاي طراحي پي سطحي

۷-۴-۵-۱- روش تنش مجاز
۷-۴-۵-۲- روش حالات حدي
۷-۴-۵-۳- ملاحظات لرزه‌اي در طراحي …

۷-۴-۶- پي‌هاي انعطاف‌پذير

۷-۴-۶-۱- براي تحليل پي‌هاي  …
۷-۴-۶-۲- براي تحليل سازه پي …
۷-۴-۶-۳- براي تحليل دقيق نشست پي …

۷-۴-۷- ملاحظات اجرايي پي‌هاي سطحي

۷-۴-۷-۱- انتخاب موقعيت و عمق پي

فصل پنجم سازه‌هاي نگهبان

۷-۵-۲- انواع سازه‌هاي نگهبان

۷-۵-۲-۱- ديوارهاي با عملکرد وزني
۷-۵-۲-۲- ديوارهاي سپرگونه
۷-۵-۲-۳- خاک مسلح
۷-۵-۲-۴- ميل مهاري و ميخکوبي
۷-۵-۲-۵- ديوار زيرزمين

۷-۵-۳- پايداري انواع سازه‌هاي نگهبان

۷-۵-۳-۱- حالت‌هاي حدي ديوارهايي …
۷-۵-۳-۲- حالت‌هاي حدي …
۷-۵-۴-۲- تعيين فشار خاک در …

۷-۵-۴- فشار خاک

۷-۵-۴-۳- تعيين فشار خاک در پشت ديوار

۷-۵-۵- روش‌هاي طراحي سازه‌هاي نگهبان

۷-۵-۵-۱- تنش مجاز
۷-۵-۵-۲- روش حالات حدي

۷-۵-۶- مهاربندي

۷-۵-۶-۱-کليات

۷-۵-۶-۲- طراحي مهارها

۷-۵-۶-۳- آزمايش مهارها

۷-۵-۷- خاکريز پشت ديوار

۷-۵-۸- زهکشي و آب‌بندي ديوارها

۷-۵-۸-۱- اگر فشار هيدرواستاتيکي …
۷-۵-۸-۲- ديوارهاي زيرزمين …

فصل ششم پي‌هاي عمیق

۷-۶-۲- مباني طراحي پي‌هاي عميق

۷-۶-۳- بارهاي طراحي

۷-۶-۴- شمع تحت بار محوري

۷-۶-۴-۳- شمع‌هاي کششي

۷-۶-۵- شمع‌هاي تحت بار جانبي

۷-۶-۵-۱- ظرفيت باربري جانبي
۷-۶-۵-۲- تغييرمکان جانبي

۷-۶-۶- گروه شمع

۷-۶-۶-۱- ظرفيت باربري گروه شمع
۷-۶-۶-۲- نشست گروه شمع نشست …
۷-۶-۶-۳- تحليل نيروها در گروه شمع …
۷-۶-۶-۴- طراحي گروه شمع
۷-۶-۷- بار مجاز طراحي شمع‌ها
۷-۶-۷-۱- روش تنش مجاز
۷-۶-۷-۲- روش حالت حدي

۷-۶-۸- آزمايش‌هاي بارگذاري شمع

۷-۶-۸-۱- آزمايش‌هاي بارگذاري استاتيکي
۷-۶-۸-۲- آزمايش‌هاي بارگذاري ديناميکي
۷-۶-۸-۳- شمع‌هاي آزمايشي
۷-۶-۸-۴- شمع‌هاي اصلي

۷-۶-۱۰- ملاحظات ساخت و اجراي شمع

۷-۶-۱۰-۵- براي ارزيابي کيفيت شمع‌هاي …

منابع و مآخذ کتاب شرح و درس نظام مهندسی پی و پی سازی

مشخصات: کتاب شرح و درس آزمون های نظام مهندسی مبحث هفتم پی و پی سازی و مکانیک خاک

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001683572

تعداد صفحات

240

لوح فشرده

ابعاد
وزن 432 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب شرح و درس آزمون های نظام مهندسی مبحث هفتم پی و پی سازی و مکانیک خاک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب هندبوک ASHRAE Fundamental
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب از طراحی تا معماری
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی دال‌ها و پی‌ها در SAFE 2016
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته در مهندسی ژئوتکنیک ( ویرایش جدید)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب انرژی های تجدیدپذیر

کتاب انرژی های تجدیدپذیر

فروشنده : آزمون تاپ
29,900 تومان
موجود نیست

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0