کتاب شرایط عمومی و خصوصی پیمان نشریه ۴۳۱۱

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: محمدعلی فرشادفر

سال چاپ: 1401

نوبت چاپ: 2

شما با خرید این محصول 76 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

153,000 تومان

کتاب شرایط عمومی و خصوصی پیمان نشریه ۴۳۱۱

کتاب شرایط عمومی و خصوصی پیمان نشریه ۴۳۱۱:

توجه: این کتاب به مقایسه تطبیقی موافقتنامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان که همان نشریه ۴۳۱۱ است با شرایط عمومی پیمان قراردادهای طرح و ساخت (EPC) پرداخته است.

شرایط عمومی پیمان عمده شرایطی ست که در طرح های عمرانی، حاکم بر پیمان ها و قراردادهای منعقده فی ما بین پیمانکاران و کارفرمایان بوده و از بدو تولد یک پروژه و آغاز فعالیت پیمانکار با مبادله قرارداد و تحویل زمین رعایت مفاد آن برای طرفین قرارداد الزام آور بوده و تا مرحله اتمام عملیات که با تحویل موقت انجام می پذیرد، ادامه میابد.

به دلیل اهمیت فراوان مفاد شرایط عمومی پیمان، لازم است کلیه کارشناسان مرتبط با طرح های عمرانی با مطالعه دقیق مواد و فصول آن سطح آشنایی خود را با قوانین و مقررات ابلاغی از طرف مراجع ذی ربط افزایش دهند. در مقابل شرایط عمومی پیمان قراردادهای طرح و ساخت علیرغم جامعیت و نکات بسیار ارزنده و ظرفیت فراوان <آن در بین کارشناسان و مهندسین مزتبط با طرح های عمرانی از شهرت چندانی برخوردار نمی باشد. آشنایی با این شرایط از ویژگی کتاب پیشرو با عنوان  مقایسه تطبیقی موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان و شرایط عمومی پیمان قراردادهای طرح و ساخت (EPC) می باشد.

فهرست مطالب کتاب شرایط عمومی و خصوصی پیمان نشریه ۴۳۱۱:

پیشگفتار کتاب شرایط عمومی و خصوصی پیمان نشریه ۴۳۱۱

دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات مربوط به آنها

پیوست بخشنامه شماره ۸۴۲/۵۴ ۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۳/۳/۱۳۷۸. ۱۰

۱- موافقتنامه

۲- شرایط عمومی

۳- شرایط خصوصی

موافقتنامه

بخش اول: متن كامل شرايط عمومي پيمان نشریه ۴۳۱۱

فصل اول / تعاريف و مفاهيم کتاب شرایط عمومی و خصوصی پیمان نشریه ۴۳۱۱

ماده ۱ـ پيمان

ماده ۲ـ موافقت‌نامه

ماده ۳ـ شرايط عمومي

ماده ۴ـ شرايط خصوصي

ماده ۵ـ برنامه زماني اجراي كار

ماده ۶ـ كارفرما

ماده ۷ـ پيمانكار

ماده ۸ـ مدير طرح

ماده ۹ـ مهندس مشاور، مهندس ناظر

ماده ۱۰ـ رئيس كارگاه

ماده ۱۱ـ پيمانكار جزء

ماده ۱۲ـ كار، كارگاه، تجهيز و برچيدن كارگاه

ماده ۱۳ـ

ماده ۱۴ـ

ماده ۱۵ـ روز، ماه، تاریخ‌ها، مفرد و جمع، عنوان‌ها

فصل دوم / تأييدات و تعهدات پيمانكار کتاب شرایط عمومی و خصوصی پیمان نشریه ۴۳۱۱

ماده ۱۶ـ تأييدات پيمانكار

ماده ۱۷ـ كاركنان

ماده ۱۸ـ

ماده ۱۹ـ كنترل نقاط نشانه‌، پياده كردن نقشه‌ها، اندازه‌گيري‌ها

ماده ۲۰ـ تجهيز كارگاه، تدارك مصالح، تجهيزات و ماشين‌آلات

ماده ۲۱ـ حفاظت از كار و شخص ثالث، بيمه كار، مراقبت‌هاي لازم

ماده ۲۲ـ ترتيب گردش مدارك، نقشه‌ها و ابلاغ دستور كارها

ماده ۲۳ـ حفاظت تأسیسات زير بنايي و تغيير وضع آن‌ها

ماده ۲۵ـ اجراي كار در شب

ماده ۲۶ـ آثار تاريخي و اشياي عتيقه

ماده ۲۷ـ اقامتگاه قانوني

فصل سوم / تعهدات و اختيارات كارفرما کتاب شرایط عمومی و خصوصی پیمان نشریه ۴۳۱۱

ماده ۲۸ـ تحويل كارگاه

ماده ۲۹ـ تغيير مقادير كار، قيمت‌هاي جديد، تعديل نرخ پيمان.. ۳

ماده ۳۰ـ تغيير مدت پيمان

ماده ۳۱ـ مديريت اجرا

ماده ۳۲ـ نظارت بر اجراي كار

ماده ۳۳ـ مهندس ناظر

فصل چهارم / تضمين، پرداخت، تحويل كار

ماده ۳۴ـ تضمين انجام تعهدات

ماده ۳۵ـ تضمين حسن انجام كار

ماده ۳۶ـ پیش‌پرداخت

ماده ۳۷ـ پرداخت‌ها

ماده ۳۸ـ پرداخت‌هاي ارزي

ماده ۳۹ـ تحويل موقت

ماده ۴۰ـ صورت‌وضعیت قطعي

ماده ۴۱ـ تحويل قطعي

ماده ۴۲ـ مسئوليت‌هاي دوره تضمين

فصل پنجم / حوادث قهري، فسخ، ختم، تعليق، هزينه تسريع، خسارت تأخير، تسویه‌حساب، حل اختلاف

ماده ۴۳ـ بروز حوادث قهري

ماده ۴۴ـ ممنوعيت قانوني

ماده ۴۵ـ حقوق انحصاري ثبت‌شده

ماده ۴۶ـ موارد فسخ پيمان

ماده ۴۷ـ اقدامات فسخ پيمان

ماده ۴۸ـ خاتمه پيمان

ماده ۴۹ـ تعليق

ماده ۵۰ـ هزينه تسريع كار، خسارت تأخير كار

ماده ۵۱ـ صورتحساب نهايي

ماده ۵۲ـ تسویه‌حساب

ماده ۵۳‌ـ حل اختلاف.

ماده ۵۴ـ قوانين و مقررات حاكم بر پيمان

شرايط خصوصي

بخش دوم: متـن کامل شرايط عمومي پيمان  قـراردادهای طرح و ساخت EPC

فصل اول / كليات

۱ـ۱. تعاريف

۱ـ۱ـ۱. پيمان

۱ـ۱ـ۲. طرف‌ها و اشخاص

۱ـ۱ـ۳. تاريخ‌ها، آزمايش‌ها، دوره‌ها و تكميل

۱ـ۱ـ۴. پول و پرداخت‌ها

۱ـ۱ـ۵. كارها و كالاها

۱ـ۱ـ۶. ديگر تعاريف۱ـ۲. تفسير

۱ـ۳. ارتباطات

۱ـ۴. قانون و زبان

۱ـ۵. اولويت مدارك

۱ـ۶. موافقت‌نامه پيمان

۱ـ۷. واگذاري

۱ـ۸. نگهداري و اراية مدارك

۱ـ۹. اشتباه در خواسته‌هاي كارفرما

۱ـ۱۰. استفاده كارفرما از مدارك پيمانكار

۱ـ۱۱. استفاده پيمانكار از مدارك كارفرما

۱ـ۱۲. جزئيات محرمانه

۱ـ۱۳. رعايت قوانين

۱ـ۱۴. مسئوليت تضامني و انفرادي

۱ـ۱۵. محرمانه بودن

فصل دوم / كارفرما

۲ـ۱. حق دسترسي به كارگاه

۲ـ۲. مجوزها، گواهي‌ها يا تأييديه‌ها

۲ـ۳. كاركنان كارفرما

۲ـ۴. ترتيب‌هاي تأمين مالي كارفرما

۲ـ۵. دعاوي كارفرما

فصل سوم / مهندس مشاور

۳ـ۱. اختيارها و وظايف مهندس مشاور

۳ـ۲. تفويض اختيار از سوي مهندس مشاور

۳ـ۳. دستورهاي مهندس مشاور

۳ـ۴. تعويض مهندس مشاور

۳ـ۵. تصميم‌ها

فصل چهارم / پيمانكار

۴ـ۱. تعهدهاي عمومي پيمانكار

۴ـ۲. تضمين انجام تعهدات

۴ـ۳. نماينده پيمانكار

۴ـ۴. پيمانكاران دست‌دوم

۴ـ۵. پيمانكاران دست‌دوم منتخب

۴ـ۶. همكاري

۴ـ۷. پياده كردن كارها

۴ـ۸. روش‌هاي ايمني

۴ـ۹. تضمين كيفيت

۴ـ۱۰. داده‌هاي مربوط به كارگاه

۴ـ۱۱. كفايت مبلغ پذيرفته شده پيمان

۴ـ۱۲. شرايط فيزيكي غیرقابل‌پیش‌بینی

۴ـ۱۳. حق عبورها و تسهيلات

۴ـ۱۴. اجتناب از دخالت

۴ـ۱۵. راه‌هاي دسترسي

۴ـ۱۶. حمل كالا

۴ـ۱۷. ماشين‌آلات پيمانكار

۴ـ۱۸. حفاظت از محیط‌زیست

۴ـ۱۹. برق، آب و گاز

۴ـ۲۰. ماشين‌آلات و ابزار كارفرما و مصالحي كه رايگان در اختيار قرار داده مي‌شود

۴ـ۲۱. گزارش‌هاي پيشرفت

۴ـ۲۲. امنيت كارگاه

۴ـ۲۳. عمليات پيمانكار در كارگاه

۴ـ۲۴. فسیل‌ها و آثار باستاني

فصل پنجم / طراحي

۵ـ۱. تعهدهاي عمومي طراحي

۵ـ۲. مدارك پيمانكار

۵ـ۳. تقبل كردن پيمانكار

۵ـ۴. استانداردهاي فني و مقررات

۵ـ۵. آموزش

۵ـ۶. مدارك چون ساخت

۵ـ۷. دستورالعمل‌هاي بهره‌برداري و نگهداري

۵ـ۸. اشتباه طراحي

فصل ششم / كارمندان و كارگران

۶ـ۱. به‌کارگیری كارمندان و كارگران

۶ـ۲. نرخ دستمزد و شرايط كارگري

۶ـ۳. افراد در خدمت كارفرما

۶ـ۴. قوانين كار

۶ـ۵. ساعات كار

۶ـ۶. تسهيلات براي كارمندان و كارگران

۶ـ۷. بهداشت، سلامت و ايمني

۶ـ۸. كنترل و نظارت پيمانكار

۶ـ۹. كاركنان پيمانكار

۶ـ۱۰. سوابق كاركنان و ماشين‌آلات پيمانكار

۶ـ۱۱. رفتار مخل نظم

۶ـ۱۲. كارمند و كارگر خارجي

۶ـ۱۳. پيشگيري از مزاحمت حشرات و حيوانات مضر

۶ـ۱۴. مشروب‌هاي الكلي يا مواد مخدر

۶ـ۱۵. اسلحه و مهمات

۶ـ۱۶. جشن‌ها و مراسم مذهبي

فصل هفتم / تجهيزات، مصالح و چگونگي اجرا

۷ـ۱. چگونگي اجرا

۷ـ۲. نمونه‌ها

۷ـ۳. بازرسي

۷ـ۵. رد كردن

۷ـ۶. كارهاي علاج بخشی

۷ـ۷. مالكيت تجهيزات و مصالح

۷ـ۸. حقوق امتياز

۷ـ۹. شرايط تأمين مالي

فصل هشتم / آغاز، تأخيرها و تعليق

۸ـ۱. آغاز كار

۸ـ۲. مدت تكميل

۸ـ۳. برنامه زماني

۸ـ۴. تمديد مدت تكميل

۸ـ۵. تأخيرهاي ناشي از مقام‌هاي قانوني

۸ـ۶. آهنگ پيشرفت

۸ـ۷. خسارت‌هاي تأخير

۸ـ۸. تعليق كار

۸ـ۹. پيامدهاي تعليق

۸ـ۱۰. پرداخت بهاي تجهيزات و مصالح، در صورت تعليق

۸ـ۱۱. طولاني شدن تعليق

۸ـ۱۲. آغاز مجدد كار

۸ـ۱۳. پاداش براي تكميل زودتر از موعد

فصل نهم / آزمايش‌هاي زمان تكميل

۹ـ۱. تعهدهاي پيمانكار

۹ـ۲. آزمايش‌هاي به تأخير افتاده

۹ـ۳. تكرار كردن آزمايش

۹ـ۴. با موفقيت نگذشتن آزمايش‌هاي زمان تكميل

فصل دهم / تحويل كارها به كارفرما

۱۰ـ۱. تحويل گرفتن كارها يا بخش‌ها

۱۰ـ۲. تحويل قسمت‌هايي از كارها

۱۰ـ۳. مداخله در آزمايش‌هاي زمان تكميل

۱۰ـ۴. سطوحي كه نياز به ترميم دارند

فصل یازدهم / مسئوليت نقص

۱۱ـ۱. تكميل كار باقي‌مانده و رفع نقص

۱۱ـ۲. هزينه رفع نقص

۱۱ـ۳. تمديد دوره اعلام نقص

۱۱ـ۴. قصور در رفع نقص

۱۱ـ۵. خارج كردن كارهاي معيوب از كارگاه

۱۱ـ۶. آزمايش‌هاي بيشتر

۱۱ـ۷. حق دسترسي

۱۱ـ۸. تحقيق به‌وسیله پيمانكار

۱۱ـ۹. گواهي عملكرد

۱۱ـ۱۰. تعهدهاي ايفا نشده

۱۱ـ۱۱. پاک‌سازی كارگاه

فصل دوازدهم / آزمايش‌هاي پس از تكميل

۱۲ـ۱. روش انجام آزمايش‌هاي پس از تكميل

۱۲ـ۲. آزمايش‌هاي به تأخير افتاده

۱۲ـ۳. تكرار كردن آزمايش

۱۲ـ۴. با موفقيت نگذشتن آزمايش‌هاي پس از تكميل

فصل سیزدهم / تغييرها و اصلاح‌ها

۱۳ـ۱. حق تغيير دادن

۱۳ـ۲. مهندسي ارزش

۱۳ـ۳. روش تغيير

۱۳ـ۴. پرداخت به پول‌هاي قابل كاربرد

۱۳ـ۵. مبالغ مشروط

۱۳ـ۶. كارهاي روزمزدي

۱۳ـ۷. اصلاحات به علت تغيير در قوانين

۱۳ـ۸. تعديل به علت تغيير در هزينه‌ها

فصل چهاردهم / مبلغ پيمان و پرداخت

۱۴ـ۱. مبلغ پيمان

۱۴ـ۲. پیش‌پرداخت

۱۴ـ۳. درخواست صدور گواهي پرداخت مياني

۱۴ـ۴. جدول پرداخت‌ها

۱۴ـ۵. تجهيزات و مصالح مورد نیاز كارها

۱۴ـ۶. صدور گواهي پرداخت‌هاي مياني

۱۴ـ۷. پرداخت‌ها

۱۴ـ۸. تأخير در پرداخت

۱۴ـ۹. پرداخت سپرده حسن انجام كار

۱۴ـ۱۰. صورت‌وضعیت زمان تكميل

۱۴ـ۱۱. درخواست صدور گواهي پرداخت نهايي

۱۴ـ۱۲. اقرارنامه

۱۴ـ۱۳. صدور گواهي پرداخت نهايي

۱۴ـ۱۴. پايان يافتن مسئوليت كارفرما

۱۴ـ۱۵. نوع پول‌هاي پرداخت

فصل پانزدهم / فسخ پيمان به‌وسیله كارفرما

۱۵ـ۱. اعلام براي اصلاح

۱۵ـ۲. فسخ به‌وسیله كارفرما

۱۵ـ۳. ارزيابي در تاريخ فسخ

۱۵ـ۴. پرداخت پس از فسخ

۱۵ـ۵. حق كارفرما براي فسخ

فصل شانزدهم / تعليق و فسخ به‌وسیله پيمانكار

۱۶ـ۱. حق پيمانكار براي تعليق كار

۱۶ـ۲. فسخ پيمان به‌وسیله پيمانكار

۱۶ـ۳. توقف كار و خارج كردن ماشين‌آلات پيمانكار

۱۶ـ۴. پرداخت پس از فسخ پيمان

فصل هفدهم / خطرپذيري و مسئوليت

۱۷ـ۱. مصونيت‌ها

۱۷ـ۲. مراقبت پيمانكار از كارها

۱۷ـ۳. ريسك‌هاي كارفرما

۱۷ـ۴. پيامد ريسك‌هاي كارفرما

۱۷ـ۵. حقوق مالكيت فكري و صنعتي

۱۷ـ۶. محدوديت مسئوليت

فصل هجدهم / بيمه کتاب شرایط عمومی و خصوصی پیمان نشریه ۴۳۱۱

۱۸ـ۱. الزام‌هاي عمومي بيمه‌ها

۱۸ـ۲. قصور در تهيه و تمديد بيمه‌نامه‌ها

۱۸ـ۳. محتواي بيمه‌نامه‌ها

۱۸ـ۴. بيمه‌نامه‌هاي در تعهد كارفرما

۱۸ـ۵. دريافت خسارت از بيمه

۱۸ـ۶. بيمه‌نامه‌ها، در شرايط تحويل قسمتي از كارها

۱۸ـ۷. انطباق بيمه‌نامه‌ها با شرايط پيمان

۱۸ـ۸. مراجع صادركننده بيمه‌نامه‌ها

۱۸ـ۹. تغيير در بيمه‌نامه‌ها، ناشي از تغيير كارها

فصل نوزدهم / حوادث غيرمترقبه (فورس ماژور)

۱۹ـ۱. تعريف فورس ماژور

۱۹ـ۲. اخطار فورس ماژور

۱۹ـ۳. وظیفه به حداقل رساندن تأخير

۱۹ـ۴. پيامدهاي فورس ماژور

۱۹ـ۵. تأثير فورس ماژور بر پيمانكار دست‌دوم

۱۹ـ۶. فسخ اختياري، پرداخت، و آزادسازي

۱۹ـ۷. معافيت از انجام كار طبق قانون

فصل بیستم / دعاوي، اختلاف‌ها و داوري

۲۰ـ۱. دعاوي پيمانكار

۲۰ـ۲. انتصاب هيئت حل اختلاف

۲۰ـ۳. عدم توافق در انتصاب هيئت حل اختلاف

۲۰ـ۴. تصميم‌گيري هيئت حل اختلاف

۲۰ـ۵. حل‌وفصل دوستانه

۲۰ـ۶. داوري

۲۰ـ۷. عدم تبعيت از تصميم هيئت حل اختلاف

۲۰ـ۸. خاتمه دوره انتصاب هيئت حل اختلاف

بخش سوم: مقـایسه تطبيـقي شرايط عمومـي
پيمان در  قـراردادهاي دوعاملی (EPC) با قراردادهاي
متعارف سه عاملي (DBB) در طرح‌هاي عمراني

۱) تعريف پيمان

۲) اولويت مدارك پيمان نسبت به يكديگر

۳) واگذاري، پيمانكاران جزء

بررسي تطبيقي شرايط عمومي پيمان در قراردادهاي دوعاملی (EPC) با قراردادهاي سه عاملي (DBB)

منابع و مآخذ کتاب شرایط عمومی و خصوصی پیمان نشریه ۴۳۱۱

مشخصات: کتاب شرایط عمومی و خصوصی پیمان نشریه ۴۳۱۱

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001683671

تعداد صفحات

180

لوح فشرده

ابعاد
وزن 446 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب شرایط عمومی و خصوصی پیمان نشریه ۴۳۱۱”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

كتاب الكترونيک صفر تا صد قطعات و تجهيزات صوتی

فروشنده : آزمون تاپ
10,000 تومان 9,500 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

کتاب مفاهیم پایه در معماری

فروشنده : آزمون تاپ
100,000 تومان 95,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کاربردی آموزش نرم افزار 3D STUDIO MAX در معماری
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
آموزش جامع نرم افزار رله ومپ (VAMPSET)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تجارت الکترونیکی

کتاب تجارت الکترونیکی

فروشنده : آزمون تاپ
16,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب سلام بر LED…!

کتاب سلام بر LED…!

فروشنده : آزمون تاپ
13,900 تومان
موجود نیست

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0