کتاب همراه ناظر ساختمان

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: سیامک الهی فر
حامد خانجانی

سال چاپ: 1401
نوبت چاپ: 12

شما با خرید این محصول 136 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

272,000 تومان

فهرست کتاب همراه ناظر ساختمان :

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول / اخلاق مهندسی :

۱. مقدمه

۲. معانی مسئولیت

۳. نامه وزیر راه و شهرسازی

۴. پیوست نامه وزیر راه و شهرسازی

فصل دوم / سازمان‌ها و عوامل اجرایی- کارگاهی مسئول در ساخت ‌و ساز شهری :

۱. عوامل مسئول در ساخت‌وساز شهری

۱-۱. وزارت راه و شهرسازی

۱-۲. سازمان نظام مهندسی ساختمان

۱-۳. وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، شورای شهر، شهرداری

۱-۴. طرح‌های شهری

۱-۵. وزارت کار، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای

۱-۶. معاونت امور عمرانی استانداری

۱-۷. وزارت صنایع و سازمان ملّی استاندارد

۲. سازمان‌های مسئول در ساخت‌وساز شهری

۲-۱. صاحب کار

۲-۲. طراح

۲-۲-۱. اهم وظایف طراحان

۲-۳. ناظر

۲-۳-۱. اهم وظایف ناظران

۲-۴. مجری ـ سازنده

۲-۴-۱. اهم وظایف سازندگان

فصل سوم: بررسی چالش‌های حرفه نظارت و ناظران در ساخت‌ و سازهای شهری :

۱. مقدمه

۲. تعریف نظارت

۳. گردش کار تعیین ناظران

۴. چالشهای نظارت و ناظران

۴-۱. تعریف نشدن نظارت به عنوان شغل تمام وقت

۴-۲. ابهام در مفهوم نظارت مستمر

۴-۳. عدم وجود مجری ذیصلاح در کارگاه و محول شدن بخشی از وظایف مجری به ناظر

۴-۴. ورود به حرفه بدون کارآموزی‌های لازم

۴-۵. نحوه نامناسب ارجاع کار

۴-۶. تک رشته بودن نظارت ساختما‌ن‌های تا متراژ ۱۵۰۰ متر

۴-۷. عدم وجود چک‌لیست‌های همسان

۴-۸. نحوه محاسبه حق‌الزحمه نظارت

۴-۹. قید عدم ایجاد رابطه مالی بین مالک و ناظر

۴-۱۰. فرم‌های تعهدآور تحمیلی از سوی شهرداری

۴-۱۱. نقشه‌های ناقص اجرایی

۵. نتیجه‌گیری و پیشنهادات

فصل چهارم / گزارش و گزارش‌نویسی :

۱. گزارش و گزارش‌نویسی

۲. تعریف مفاهیم، واژه‌ها و اصطلاحات شهرسازی و معماری پایه

۳. الزامات گزارش‌نویسی در ارائه خدمات مهندسی نظارت

۳-۱. نکات مهم در تهیه گزارشات مرحله‌ای

۳-۱-۱. ارائه و ثبت به موقع گزارشات مرحله‌ای توسط شخص مهندس ناظر

۳-۱-۲. اعلام خلاف در صورت عدم رعایت مسائل ایمنی و یا فنی در کارگاه

۳-۱-۳. تهیه گزارشات مرحله‌ای بانگاهی به امروز (زمان‌ساخت) و آینده (دوران بهره‌برداری)

۳-۱-۴. اشاره به عدم حضور مجری ذیصلاح در هر یک از گزارشات مرحله ای

۳-۱-۵. حداقل تعداد گزارشات مرحله ای

۳-۲. گزارش شروع به کار عملیات ساختمانی :

۳-۲-۱. بازدید از ملک و کنترل چک لیست تجهیز کارگاه قبل از تایید فرم شروع به کار

۳-۲-۲. ثبت فرم شروع به کار عملیات ساختمانی توسط ناظر

۳-۲-۳. لزوم کنترل نقشه‌های مصوب قبل از تایید فرم شروع به کار

۳-۲-۴. اخذ تعهدنامه رعایت موارد ایمنی از مالک قبل از تایید فرم شروع به کار

۳-۲-۵. تخریب و گودبرداری پرونده [توسط مالک و بدون اطلاع رسانی به ناظر قبل از تایید فرم شروع به کار

۳-۲-۶. بررسی بیمه‌نامه‌های ساختمانی لازم قبل از تایید فرم شروع به کار

۳-۲-۷. بازدید از پلاک‌های مجاور قبل از تایید فرم شروع به کار

۳-۲-۸. بررسی پلاک‌های مجاور از نظر ایستایی ذاتی قبل از تایید فرم شروع به کار

۳-۲-۹. اخذ رضایت نامه پلاکهای مجاور در صورت گودبرداری به روش نیلینگ و انکراژ قبل از تایید فرم شروع به کار

۳-۲-۱۰. بررسی وجود زیرزمین، قنات، چاه‌های فاضلاب یا آب انبار در ملک قبل از تایید فرم شروع به کار

۳-۳. بهره‌برداری از ساختمان قبل از ثبت گزارش اتمام کار

۳-۴. توجه ویژه در استفاده از عبارت “توقف کار” در گزارش بازدید با توجه به خطرات احتمالی کار

۳-۵. معرفی جانشین ناظر در هنگام مسافرت

۳-۶. اعلام اتمام مهلت قانونی تعهد نظارت بر اساس پروانه ساختمانی

۳-۷. اعلام عدم اجرای اسکوپ سنگها در مرحله گزارش اتمام نازک کاری

۳-۸. ارسال گزارش تخلفات ساختمانی به بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۴. نمونه گزارشات، نامه‌ها و ابلاغیه‌های کاربردی در حرفه نظارت ساختمان :

۴-۱. نمونه‌هایی از توضیحات گزارش بازدید مرحله‌ای ناظر

۴-۱-۱. گزارش اعلام خلاف در مرحله شروع به کار (بلافاصله پس از ثبت فرم گزارش شروع عملیات ساختمانی)

۴-۱-۲. گزارش خلاف ساختمانی (در مرحله اجرای ستونهای طبقه زیر همکف سازه بتنی)

۴-۱-۳. گزارش مرحله آرماتوربندی سقف همکف (سازه بتنی)

۴-۱-۴. گزارش اعلام رفع خلاف در مرحله اجرای سقف همکف (سازه بتنی)

۴-۱-۵. گزارش مرحله اتمام آرماتوربندی سقف سوم (سازه بتنی)

۴-۱-۶. گزارش خلاف ساختمانی (در زمان ساخت، مونتاژ و برپایی اسکلت فولادی در کارگاه)

۴-۱-۷. گزارش خلاف ساختمانی در مرحله اسکلت‌بندی سازه فولادی

۴-۱-۸. گزارش خلاف ساختمانی در مرحله اتمام سقف‌های سازه فولادی

۴-۱-۹. گزارش خلاف ساختمانی در اواسط مرحله سفتکاری

۴-۱-۱۰. گزارش خلاف در مرحله اتمام عملیات سفتکاری

۴-۱-۱۱. گزارش خلاف ساختمانی در مرحله سفت‌کاری و زمان اجرای تیغه ها

۴-۱-۱۲. گزارش خلاف ساختمانی در اواسط مرحله نازک‌کاری

۴-۱-۱۳. گزارش خلاف ساختمانی در مرحله اتمام عملیات ساختمانی

۴-۲. نمونه ابلاغیه‌های ناظر به مالک و مجری :

کتاب همراه ناظر ساختمان :

۴-۲-۱. نمونه ۱ ابلاغیه اقدام جهت رفع اشکالات فنی و ایمنی مشاهده شده در بازدید

۴-۲-۲. نمونه ۲ ابلاغیه اقدام جهت رفع اشکالات فنی و ایمنی مشاهده شده در بازدید

۴-۲-۳. نمونه ۳ ابلاغیه اقدام جهت رفع اشکالات فنی و ایمنی مشاهده شده در بازدید

۴-۲-۴. نمونه ۴ ابلاغیه اقدام جهت رفع اشکالات فنی و ایمنی مشاهده شده در بازدید

۴-۲-۵. نمونه ۵ ابلاغیه اقدام جهت رفع اشکالات فنی و ایمنی مشاهده شده در بازدید

۴-۲-۶. صورتجلسه ابلاغ مبحث ۱۲ و ۲۰ مقررات ملی ساختمان به وکیل مالک

۴-۲-۷. ابلاغ لزوم بازنگری نقشه‌های سازه‌ای به مالک

۴-۲-۸. ابلاغ لزوم تکمیل و بروزرسانی نقشه‌های سازه‌ای به مالک

۴-۳. نمونه‌نامه‌های مهندس ناظربه سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص تخلفات و وضعیت پرونده تحت نظارت

۴-۳-۱. نامه اعلام خلاف ساختمانی به سازمان نظام مهندسی ساختمان در مرحله گودبرداری

۴-۳-۲. نامه اعلام خلاف ساختمانی به سازمان نظام مهندسی ساختمان در مرحله اجرای فونداسیون

۴-۳-۳. نامه گزارش وضعیت موجود پرونده و درخواست پیگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان

۵. فرم‌های نظارت بر ساختمان

۵-۱. فرم تعهد نظارت

۵-۲. فرم اعلام شروع عملیات ساختمانی

۵-۳. فرم گزارش وضعیت همجواریها و پایدارسازی

۵-۴. فرم تایید استحکام و تعهد نظارت

۵-۵. فرم اعلام اتمام عملیات ساختمانی

۶. فلوچارت نظارت

فصل پنجم / چک‌لیست‌های نظارت بر اجرای ساختمان :

۱. مقدمه

۲. چک‌لیست گزارش‌های مرحله‌ای صادره توسط ناظر

۳. چک‌لیست ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

۴. چک‌لیست تجهیز کارگاه ـ فرم برنامه تخریب ـ فرم گزارش روزانه عملکرد کارگاه

۵. چک‌لیست مستندات زونکن کارگاهی

۶. چک‌لیست تخریب

۷. چک‌لیست پیاده‌سازی نقشه

۸. چک‌لیست گودبرداری و سازه نگهبان خرپایی

۹. چک‌لیست فونداسیون

۱۰. چک‌لیست سازه فولادی

۱۱. چک‌لیست سازه بتن‌آرمه

۱۲. چک‌لیست ساخت، حمل، ریختن و عملآوری بتن

۱۲. چک‌لیست سفت‌کاری

۱۳. چک‌لیست تاسیسات مکانیکی ـ چک‌لیست تاسیسات آتش‌نشانی

۱۴. چک‌لیست تاسیسات الکتریکی

۱۵. چک‌لیست نازک‌کاری

۱۶. چک‌لیست اتمام عملیات ساختمانی

فصل ششم / مستندسازی پـروژه و تهیه گزارش با استناد به مفاد قانونی (به‌صورت مصور) :

۱. مقدمه

۲. اطلاعات حقوقی کارگاه، مالک، ناظرو سازنده

۳. افراد حاضر در کارگاه در زمان بازدید

۴. زونکن کارگاهی و مدارک موجود

۵. میزان پیشرفت عملیات ساختمانی

۶. بخش مصور گزارش بازدید

۶-۱. وضعیت عمومی، مقررات ایمنی و بهداشتی

۶-۱-۱. تابلوی اطلاعات حقوقی و علائم هشدار دهنده

۶-۱-۲. دیوار در شرف ریزش

۶-۱-۳. علمک گاز

۶-۱-۴. دپوی مصالح در معبر عمومی

۶-۱-۵. سرپوش حفاظتی و پرده برزنتی

۶-۱-۶. عدم استفاده از داربست‌های استاندارد

۶-۱-۷. حصار حفاظتی موقت

۶-۱-۸. محافظت از پرتگاه‌ها

۶-۱-۹. مسائل بهداشتی

۶-۱-۱۰. تناسب نوع کار و سن پرسنل

۶-۱-۱۱. جعبه کمک‌های اولیه

۶-۱-۱۲. عدم رعایت ضوابط استاندارد و ایمنی نرده‌های راه‌پله

۶-۲. اشکالات رایج در مراحل سفت‌کاری و نازک‌کاری :

۶-۲-۱. اجرای غیر اصولی و عدم مهار تیغه‌ها و دیوارهای ساختمان به اجزای سازه‌ای

۶-۲-۲. عدم اجرای دیوارهای دودبند

۶-۲-۳. اسکوپ نکردن سنگ‌های نما

۶-۲-۴. اجرای غیراصولی جانپناه

۶-۲-۵. تخریب بتن و اتصال قطعات الحاقی (نما و نازک کاری ها) به میلگردها

۶-۲-۶. آویزها و ساپورتهای غیر اصولی کانالهای کولر

۶-۲-۷. تخریب تیرچه‌ها و سقف بتنی جهت عبور تاسیسات

۶-۲-۸. عدم استفاده از بست و ساپورت استاندارد برای لوله‌های تاسیسات

۶-۲-۹. اجرای مستقیم نازک‌کاری روی بلوکهای پلی استایرن

۶-۲-۱۰. استفاده از پنجره‌هایی با فریمهای فلزی در پوسته پیرامون ساختمان

۶-۲-۱۱. کفسازی با خاک و قلوه سنگ به جای استفاده از مصالح سبک

۶-۲-۱۳. استفاده از ملات گچ و خاک زیر محل نصب سنگ نما

۶-۳. اشکالات رایج در ساختما‌ن‌های بتن مسلح

۶-۳-۱. قلاب استاندارد (خم ۹۰ درجه) میلگردها

۶-۳-۲. عدم توجه به تراز ارتفاعی مناسب ستونها در هنگام بتن‌ریزی

۶-۳-۳. وجود حفره در اعضای اصلی سازه بتنی

۶-۳-۴. عدم مهار و درگیری مناسب میلگردهای کششی تیرچه‌ها در بتن تیرها

۶-۳-۵. عدم اجرای اصولی ژوئن‌های سقف‌های تیرچه بلوک

۶-۳-۶. ناشاقولی ستون

۶-۳-۷. اجرای تیرچه به جای تیر رابط

۶-۳-۸. پوشش (کاور) بتنی روی میلگردها

۶-۳-۹. نظافت قالب‌ها و سقف پیش از بتنریزی

۶-۳-۱۰. تغییر سیستم سازه‌ای پاگردها

۶-۳-۱۱. جدایی سنگدانه‌ها و کرمو شدن بتن

۶-۳-۱۲. آرماتوربندی غیر اصولی

۶-۳-۱۳. اجرای غیراصولی میلگردهای حرارتی سقف‌ها

۶-۳-۱۴. عدم رعایت اصول بتن‌ریزی صحیح در اجرای ستونها

۶-۳-۱۵. عدم رعایت اصول بتن‌ریزی صحیح در اجرای ستونها

۶-۳-۱۶. عدم اجرای خاموت‌های چشمه اتصال

۶-۳-۱۷. استفاده از تیرچه‌های غیر استاندارد

۶-۴. اشکالات رایج در ساختما‌ن‌های فولادی :

۶-۴-۱. ساخت اسکلت فلزی در پای کار

۶-۴-۲. عدم دقت در ساخت و اجرای اعضا مطابق با نقشه‌های محاسباتی مصوب

۶-۴-۳. عدم دقت در اجرای جزئیات اجرایی سقف‌ها و تیغه ها

۶-۴-۴. استفاده از اسکلت ساختمان به عنوان سازه یا شاسی انتقال بار آسانسور

۶-۴-۵. پیچیدگی ستونها در حین ساخت و نصب

۶-۴-۶. عدم توجه به راستای اتصال و برشکاری صحیح ورق اتصال

۶-۴-۷. عدم توجه و دقت به جزئیات اجرایی ساخت ستونهای فولادی

۶-۴-۸. عدم اجرای صحیح وصله ستونها

۶-۴-۹. استفاده از پروفیلهای مستعمل در ساخت اسکلت

۶-۴-۱۰. اجرای دستکهای فشاری و اعمال بار آن‌ها به ستونها

۶-۴-۱۱. عدم دقت در پیاده سازی صحیح سازه راه پله‌ها

۶-۴-۱۲. عدم توجه به جهت اجرای تیرچه‌ها و انتقال بار سقف‌ها

۶-۴-۱۳. استفاده از رابیتس به عنوان قالب در اجرای دال راه پله‌ها

۶-۴-۱۴. لزوم اجرای ضد زنگ پیش از برپایی اسکلت

۶-۴-۱۵. لزوم حذف گِل جوش از محل جوشکاری‌ها

۶-۴-۱۶. ساخت و مونتاژ غیراصولی ستون

۶-۴-۱۷. کوتاه بودن طول رزوه شده بولتها بعد از بتن‌ریزی فنداسیون

۶-۴-۱۸. اجرای غیر اصولی گاست پلیت مهاربندی

۶-۴-۱۹. اجرای غیر اصولی گاست پلیت مهاربندی

فصل هفتم / آشنایی با مراجع قضایی و انتظامی و مروری بر قوانین حقوقی مهم برای ناظران :

۱. مقدمه

۲. دسته‌بندی مراجع قضایی کشور

۳. دادخواست تامین دلیل

۳-۱. تأمین دلیل منظور از آن

۳-۲. مصادیق استفاده از تامین دلیل

۳-۳. زمان مناسب و نکات لازم جهت دادخواست تأمین دلیل

۳-۴. وظایف عضو مجری قرار

۳-۵. مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تأمین دلیل

۳-۶. مراحل تامین دلیل

۴. لایحه

۵. نکات قابل توجه قبل از طرح شکایت

۶. تفاوت شکایت کیفری یا جزائی با شکایت حقوقی

۶-۱. شکایت کیفری

۶-۱-۱. شکوائیه و اقامه دعوی کیفری

۶-۱-۲. شروع تحقیقات

۶-۱-۳. کیفرخواست

۶-۲. شکایت یا دادخواست حقوقی

۶-۲-۱. نکات اولیه در تنظیم دادخواست حقوقی

۶-۲-۲. نکات مهم در تنظیم دادخواست حقوقی

۶-۲-۲. تقدیم دادخواست به دادگاههای کیفری (استثنا)

۷. اظهارنامه :

۷-۱. نکات مهم در تنظیم اظهارنامه

۸. دادسرای عمومی و انقلاب

۸-۱. اعتراض به تصمیمات دادسرا

۸-۲. تفاوت اعتراض با تجدیدنظرخواهی

۸-۳. مراجع تجدیدنظر

۸-۴. تقدیم اعتراض و تجدیدنظرخواهی

۸-۵. آراء قابل تجدید نظر

۸-۶. اعاده دادرسی

۸-۷. حکم قطعی

۸-۹. جهات اعاده دادرسی نسبت به احکام کیفری

۸-۱۰. مهلت مراجعه برای رسیدگی فوق‌العاده

۸-۱۱. مرجع درخواست اعاده دادرسی

۹. شورای انتظامی: مرجع رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی

۹-۱. واکاوی دو مورد پرونده انتظامی

۹-۱-۱. واکاوی پرونده اول

۹-۱-۲. واکاوی پرونده دوم

۱۰. قوانین، تعاریف و اصطلاحات کلیدی مهم مورد نیاز مهندسان ناظر

۱۰-۱. قانون مدنی

۱۰-۲. قانون مسئولیت مدنی

۱۰-۳. قانون مجازات اسلامی

۱۰-۴. مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ویرایش سال ۱۳۸۴- نظامات اداری

۱۰-۵. مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان ویرایش سال ۱۳۹۲ – ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

۱۰-۶. قانون شهرداری

۱۰-۷. آیین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی

فصل اول- هدف، دامنه شمول و تعاریف:

۱۰-۸. قانون کار

۱۰-۹. قانون تامین اجتماعی

فصل هشتم / بیمه و مالیات :

۱. بیمه

۱-۱. بیمه‌نامه مسولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در قبال اشخاص ثالث

۱-۲. بیمه‌نامه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در مقابل کارکنان ساختمانی

۱-۲-۱. نکات مهم در بیمه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در برابر کارکنان ساختمانی

۱-۲-۲. کلوزهای بیمه‌نامه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در برابر کارکنان ساختمانی

۱-۳. بیمه‌نامه مسولیت حرفه‌ای مهندسان

۱-۴. بیمه‌نامه عیوب پنهان و اساسی ساختمان

۱-۵. فرانشیز در بیمه‌های مهندسی

۲. مالیات

۲-۱. تعریف واژه‌ها

۲-۲. تکالیف مالیاتی اعضاء سازمان

۲-۳. جرائم قانونی

منابع و مآخذ کتاب همراه ناظر ساختمان

کلمات کلیدی: همراه ناظر ساختمان، مهندس ناظر، گزارش نویسی، نمونه گزارشات، نظام مهندسی، چک لیس نظارت و اجرا،

مهندس مجری، مجری

کتاب همراه ناظر ساختمان کتاب همراه ناظر ساختمان کتاب همراه ناظر ساختمان 619 295x400

کتاب همراه ناظر ساختمان

مشخصات: کتاب همراه ناظر ساختمان

نویسنده

,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001683091

تعداد صفحات

320

لوح فشرده

ابعاد
وزن 569 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب همراه ناظر ساختمان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طرح و نمای حفاظ راه پله
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
پکیج منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران اجرا
- 20%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
ANSYSY 19آموزش در محیط Apdl و Workbench

ANSYSY 19آموزش در محیط Apdl و Workbench

فروشنده : آزمون تاپ
40,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
كتاب سيستم های سيم كشی و عيب يابی

كتاب سيستم های سيم كشی و عيب يابی

فروشنده : آزمون تاپ
35,000 تومان 33,250 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب تمرینات کاربردی FATEK plc

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0