کتاب شرح و درس آزمون‌ های نظام‌ مهندسی شهرسازی

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: محمد عظیمی آقداش 

سال چاپ: 1401
نوبت چاپ: 3

شما با خرید این محصول 386 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

773,000 تومان

کتاب شرح و درس آزمون‌ های نظام‌ مهندسی شهرسازی

این کتاب حاوی مطالب اصلی منابع آزمون‌ نظام مهندسی می باشد.

بـراساس آخرین ویرایش مباحث  مقررات ملی ساختمان و منابع آزمون اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ بروز شده است. این کتاب همچنین

شامل تعاریف و مفاهیم شهرسازی، طرح‌های توسعه شهری می‌باشد. که می‌تواند قابل استفاده برای داوطلبان شرکت در

آزمون نظام مهندسی شهرسازی قرار گیرد.

 فهرست

بخش اول تعاریف و مفاهیم شهرسازی

بخش دوم  طرح‌های توسعه شهری

قسمت اول انواع طرح‌های شهرسازی

 طرح جامع سرزمین طرح یالبدی (ملی و منطقه‌ای) طرح‌ریزی یالبدی

مطالعات ناحیه شهری طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای طرح توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ محتوای طرح‌های توسعه و

عمران طرح‌های منطقه شهری طرح جامع شهرستان طرح مجموعه شهری طرح جامع شهر پیشینه طرح جامع در ایران اولین

طرح جامع ایران

نخستین قانون شهرسازی ایران طرح‌های جامع در برنامه‌های عمرانی طرح تفصیلی طرح آماده‌سازی زمین طرح موضوعی طرح

موضعی طرح هادی شهری طرح شهرهای جدید طرح شهری‌ها طرح شهری‌های مسیونی طرح‌های جزئیات شهرسازی

طرح‌های ویژه طرح‌های بهسازی، نوسازی، بازسازی و مرمت بافت‌ها طرحهای محور در حوزه حمل و نقل طرحهای تسهیلات

محلهای طرح‌های مناطق حساس و بحرانی طرحهای پیش‌گیری از مخاطرات طبیعی پروژههای نمایشی (دمونستراسیون) طرح

هادی روستا طرح ساماندهی فضا و سیونتگاه‌های روستایی

قسمت دوم- طراحی شهری

طراحی شهری ویژگی طراحی شهری فرآیند طراحی شهری عوامل مؤثر در طراحی شهری اهداف فرآیند طراحی

شهری ارزش‌های طراحی شهری طراحی شهری ایولوژییی طراحی اجتماعی اصول و مبانی طراحی شهری ییفیت طراحی

شهری پیش طراحی شهری نقش طراحی شهری در اجرا یار اصلی طراحی شهری دستورالعمل طراحی آفرینش مریز

شهری قاعده‌ درخت محصوریت راه شهرگرایی معاصر طرح ساختاری پایه همآوری استراتژی فضایی

قسمت سوم- طرح راهبردی ساختاری توسعه و عمران (طرح جامع تهران) 

شرح و درس آزمون‌ های نظام‌ مهندسی شهرسازی : چشم‌انداز توسعه شهر راهبردهای توسعه شهر سازمان فضائی و

پهنه‌بندی شهر ضوابط و مقررات ساخت و ساز و نحوه استفاده از ار برنامه‌ها و طرح‌های موضعی و موضوعی شهری

تهران شرایط تحقق‌پذیری طرح

قسمت چهارم  هویت شهری تهران

بخش سوم: قوانین شهرسازی

شرح و درس آزمون‌ های نظام‌ مهندسی شهرسازی : قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری  ایران قانون تعاریف و

ضوابط تقسیمات یشوری قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و  شهری ودستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و 

حریم شهر، روستا و شهری  طرح‌ریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ یشور و شهرهای اطراف آنها

بخش چهارم: ضوابط و مقررات شهرسازی

ضوابط احداث پناهگاه و ایمن‌سازی نسبی سازه‌ها محل احداث سازه امن (پناهگاه) پناهگاه خانگی مشخصات و ابعاد در سازه

امن (پناهگاه) خروج اضطراری ظرفیت پناهگاه بارگذاری ساده تأسیسات برقی و هوارسانی تأسیسات آب و

فاضلاب متفرقه دستورالعمل ینترل ترایم ساختمانی و  تعیین سطح اشغال در مناطق مسیونی  ضوابط احداث ساختمان‌های ۶

طبقه و  بیشتر در شهر تهران

ضوابط و مقررات میانیابی مساجد در  طرح‌های توسعه شهری ضوابط و مقررات پایسازی و بهسازی نماها  و جداره‌های

شهری شرح خدمات تهیه طرح امیان‌سنجی،  میانیابی و احداث باغستان‌های یشور  ۸۹ ضوابط و مقررات شهرسازی و

معماری محل استقرار ساختمان در زمین نحوه احداث بنا در شرق، غرب و یا جنوب ملی

نحوه اقدام در خصوص باقیمانده املای واقع در طرحهای اجرایی شهرداری نحوه احداث بنا در املای زیر ۱۰۰ مترمربع نحوه احداث

بنا در املای دارای اصلاحی حدایثر پیشآمدگی مجاز نحوه احداث بنا در حد ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر و عدم رعایت پخ ۴۵ درجه در

مجاورت گذر لزوم رعایت ۶۰% مساحت نحوه یاهش سطح اشغال و استفاده از ارتفاع تقلیل سطح اشغال با افزایش

ارتفاع ارتفاع و طبقه مجاز در ترایم ۱۲۰ درصد زمینهای شیبدار و نحوه احداث بنا زیرزمین،

در اراضی شیبدار عدم احداث ساختمان‌های مجزا نحوه احداث بنا در املای دارای واحد تجاری عدم احتساب سرسرای انتظار و

اطلاعات ساختمان در ترایم سطوح جزء ترایم وضعیت داخلی ساختمان‌ها تسهیلات مربوط به حیاط خلوت و راه‌پله ضوابط حیاط

خلوتها محاسبه زیربنای نورگیرها پیشروی طولی ساختمان نورگیرها ضوابط بالین‌ها ضوابط پاریینگ ضوابط و مقررات ساخت و ساز

در زیرپهنه‌ها ضوابط ساخت و ساز در پهنه سیونت (R) ضوابط ساخت و ساز در پهنه فعالیت (S) ضوابط ساخت و ساز در پهنه

مختلط (M) ضوابط ساخت و ساز در پهنه حفاظت (سبز و باز)

ضوابط بهسازی و نوسازی عناصر شهری

شرح و درس آزمون‌ های نظام‌ مهندسی شهرسازی : ضوابط عام و یلی طرح بهسازی و نوسازی ورودی شهر ضوابط عام و یلی

طرح بهسازی و نوسازی میدان شهری و جلوخان ضوابط یلی و عام طرح بهسازی و نوسازی فلیه ضوابط عام و یلی طرح

بهسازی و نوسازی خیابان شهری ضوابط طرح بهسازی و نوسازی خیابان عبوری ضوابط عام و یلی طرح بهسازی و نوسازی

بولوار ضوابط عام و یلی طرح بهسازی و نوسازی خیابان محلی ضوابط عام و یلی طرح بهسازی و نوسازی یوچه و بن‌بست ضوابط

عام و یلی طرح بهسازی و نوسازی پیاده‌راه ضوابط عام و یلی طرح بهسازی و نوسازی بزرگراه ضوابط مشتری طرح بهسازی و

نوسازی زیرگذر و روگذر پیاده و دوچرخه ضوابط عام و یلی طرح بهسازی و نوسازی روگذر ضوابط عام و یلی طرح بهسازی و

نوسازی سواحل

بخش پنجم: مقررات ملی ساختمان

مبحث اول- تعاریف

مبحث دوم- نظامات اداری

شرح و درس آزمون‌ های نظام‌ مهندسی شهرسازی :اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان شناسنامه

ساختمان دفاتر مهندسی طراحی ساختمان طراحان حقوقی ساختمان نظارت ساختمان قیمت خدمات مهندسی شناسنامه

فنی و ملیی ساختمان ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص

مبحث چهارم- الزامات عمومی ساختمان

تعاریف الزامات عمومی ساختمان بهره‌برداری و نگهداری دسته‌بندی ساختمان‌ها دسته‌بندی ساختمان‌ها از نظر تعداد طبقات و

نحوه قرار‌گیری بر زمین دسته‌بندی یلی گروه‌بندی جزئی حفاظت از ارزش‌های اسلامی- ایرانی الزامات ساخت و قرارگیری

ساختمان الزامات همجواری ساختمان‌ها، تصرف‌ها و فضاها الزامات شیل، حجم و نمای ساختمان پیش‌آمدگی در معابر

عمومی پیش‌آمدگی در داخل محدودة مالییت پیش‌آمدگی زیرزمین محدودیت پیش‌‌آمدگی‌ها فضاهای ورودی

ساختمان شیبراه‌های عبور پیاده توقفگاه‌های خودرو توقفگاه‌های واقع در زیرزمین ایمنی در برابر سوانح و خطرات

مبحث بیستم- ‏علائم و تابلوها

محدوده نصب انواع تابلوها محدودیت میان نصب تابلوها الزامات ایستایی و سازه تابلوها الزامات الیترییی تابلوها تعمیر و نگهداری

تابلوها نظارت بر تابلوها علایم تصویری و نوری در تابلوها ضوابط تابلوهای معابر و فضاهای شهری تابلوهای بدون نیاز به

مجوز تابلوهای غیرمجاز سطح مجاز تابلوها محدوده نصب تابلوها ارتفاع حد زیرین تابلوها ارتفاع مجاز حد فوقانی تابلوها پیشروی

مجاز تابلوها در حریم معابر عمومی حریم تابلوهای انتظامی حریم تابلوهای معرف یاربری حریم تابلوهای تبلیغاتی رنگ

تابلوها نورپردازی تابلوها تابلوهای ناهماهنگ

مبحث بیست‌ویکم- پدافند غیر عامل

مفهوم پدافند غیر عامل تأسیسات در پدافند غیر عامل گروه‌بندی ساختمان‌ها در پدافند غیر عامل ملاحظات معماری در پدافند

غیر عامل جانمایی ساختمان فضاهای باز پله و شیبراه در محوطه حجم ساختمان جداره خارجی ساختمان فضاهای امن پناهگاه

در پدافند غیر عامل گروه‌بندی پناهگاه‌ها از نظر درجه اهمیت گروه‌بندی پناهگاه‌ها از نظر نوع عملیرد گروه‌بندی پناهگاه‌ها از نظر

مدت زمان اقامت پناهگاه‌های اختصاصی و عمومی جانمایی پناهگاه ظرفیت پناهگاه تأسیسات در پدافند غیر عامل

بخش ششم: مدیریت شهری

مدیریت شهری در سطح ملی وزارت یشور سازمان شهرداری‌های یشور وزارت راه و شهرسازی وظایف وزارت راه و

شهرسازی شورای‌عالی شهرسازی و معماری یرانسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجلس شورای اسلامی وظایف و اختیارات

هیأت دولت مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیریت شهری در سطح منطقه‌ای و محلی شهرداری شورای اسلامی

شهر استانداری سازمان راه و شهرسازی استان شورای شهرسازی استان

وظایف اداره یل راه و شهرسازی استان سایر عناصر مؤثر در مدیریت شهری الگوهای اداره شهر در یشورهای مختلف الگوی

شهردار- شورا الگوی یمیسیونی هیأت‌ها و یمیسیونرها الگوی مدیر شهر (شورا- مدیر شهر) انتقال پایتخت تحقق و عدم تحقق

طرح‌های توسعه شهری اجرای صحیح طرح‌های توسعه دلایل تحقق‌ناپذیری طرح‌های توسعه شهری علل تحقق طرح‌های

توسعه شهری

عوامل مؤثر در تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه شهری مشیلات عمده شهرسازی ایران مشیلات ساختاری شهرداری‌ها وظایف

مدیریت ملی شهرسازی اهم مشیلات شهرسازی و معماری رئوس شرح خدمات طرح‌های توسعه و عمران علل نایارآمدی

طرح‌های توسعه شهری

بخش هفتم: شهر و شهرنشینی و شهرسازی

قسمت اول- تمدن‌های شهری

نخستین تمدن‌ها تمدن شهری انقلاب شهری تمدن هاراپا تمدن یونان تمدن مایا ازتی‌ها تمدن بشری زلزله‌های مهم تاریخ

قسمت دوم- شهر و شهرنشینی

دوره باستان دوره ماد هسته‌های شهری مادها و هخامنشیان شهرهای یونانی مرفولوژی شهرهای یونانی شهرهای

رومی شهرهای قرون وسطی مرفولوژی شهرهای قرون وسطی شهرهای دوره رنسانس مورفولوژی شهرهای دورة

رنسانس شهرهای فئودالی شهرهای استبدادگران شهرهای دوره سلوییان شهرهای دوره اشیانیان شهرهای دوره

ساسانیان سازمان فضایی شهر ساسانی شهرهای دوره اسلامیسیمای یالبدی شهرهای ایرانی- اسلامی مورفولوژی

شهرهای اسلامی دوره‌های دگرگونی و تحول مسجد جامع هجوم مغول شهرهای دوره صفویه شهرهای دوره قاجاریه شهرهای

دوره پهلوی شهرسازی باروی

قسمت سوم- شهر و آرمان‌شهر

اِبِنِز هاوراد و باغ‌شهر اتوواگنر اتین‌یابه ادموند بیین ادوارد رلف ادوارد هال ارسطو ارنست برگس اروینگ گافمن اسیار

نیومن اشپرای رگن اشتراوس افلاطون اوژن نارد اوسمان ایان بنتلیایروین آلتمن آدلف لوس آرتورو سوریا آلدو

روسّی آلدوفان‌آیی آلن گیلبرت آموس راپوپورت آنتونی یرایزر براین‌بری پاتریی گدس پاول زویر پل باران پل سینجر ترانسیی تونی

گارنیه تونی هیس جان راسیین جان فریدمن جان لنگ جرج چدویی جول‌گریو جین جییوب چارلز الیساندر جنیس چنسی  ریس و

ادوارد اولمن دانلد اپلیارد دنیس اسیات

براون دنیس راندینلی دیوید یانتز دیوید هاروی رابرت آوئن رابرت و نتوری راب‌یریر راجر ترانسیی راینهارد  اومایستر رنه دیارت روث

گلاس ریچارد راجرز ریچارد هدمن‌ ژرژیهل و اتو اشلوتر سرگئی چرمایف سسییا ساسن سقراط سنت الیا سن‌سیمون شارل- 

ادوارد ژانره  شهور به لویوربوزیه شارل فوریه شیویی حسین شولتز فارابی فرانی لویدرایت فریدریی لا آلمستد فریدمن فن

تونن فوریه یامیلو سیت یالوین اشمید یالین بیوینن یالین رو یریر یریستالر یریستوفر الیساندر یریستیان نوربرگ شولتز الیساندر

میچرلیخ ین

لیونیگستون ینستانتین دویسیادیس یوین لینچ گالپین گالستر گرد  لبرس گوردون چایلد گوردون یالن گئورگ زیمل گئورگی

یپس لارنس هالپرین لری بورن لوژیه لوفور لویس مامفورد لئون یریر میسرا میشائل تریب واحد همسایگی  نگلهارد واحد

همسایگی خوزه سرت واحد همسایگی یلرنس اشتاین واحد همسایگی یلرنس آرتر پری والتر یریستالر والتر گروپیوس ورجمیر

ویلیام وایت هانری  وفوو هانس مایر هربرت- جورج ولز همر هویت هنریی پتروس برلاگه هوزلیتس هیلی هیرشمن و میردال یان

گلیتس و گارنر

قسمت چهارم- میتب‌های شهرسازی

میتب آرمان‌گرایی میتب اصلاح‌گرایی میتب شییاگو میتب مدرنیسم میتب فرهنگ‌گرایی میتب طبیعت‌گرایی میتب

فلسفه‌گرایی میتب فن‌گرایی میتب  مایش انسانی میتب انسان محور جنبش شهر زیبا میتب اتمیسم یا تجزیه‌گرایی (نگرش

احیای تی بناها یا تجزیه‌گرایی)

قسمت پنجم- سبی‌های شهرسازی در ایران

سبی‌های شهرسازی در دوران قبل از اسلام سبی‌های شهرسازی در دوران اسلامی

قسمت ششم- نظریه‌های شهر و شهرسازی نظریه اقتصاد سیاسی

نظریه بهره‌برداری از منابع طبیعی نظریه اقتصاد انتظاری نظریه پخش نوآوری نظریه تحدید رشد ابرشهرها نظریه تغییر

پایتخت نظریه توسعه شهرهای درجه دو نظریه توسعه مناطق جدید نظریه چرخش روند توسعه شهری نظریه

حمایت‌گرایی نظریه دوگانگی نظریه عامل ریودی نظریه عملیرد شهری و توسعه روستایی نظریه قطب‌گریز ابرشهر نظریه

قطبی‌گریزی نظریه مدرن‌سازی نظریه نوسازی نظریه وابستگی نظریه‌های خرد و یلان نظریه ایولوژییی نظریه بخش

 غیررسمی نظریه توسعه مناطق مرزی نظریه‌های نظام سلسله مراتبی سیونتگاه‌ها نظریه اصالت‌بخشی نگرش موزه‌ای نظریه

نخبگان قدرت دیدگاه یثرت‌گرا نظریه حلقه‌های بالا دیدگاه ماشین رشد نظریه رژیم شهری تئوری مشروط فرضیه گالیی نظریه

ساختار اصلی

قسمت هفتم- ینگره‌‌ها و بیانیه‌های شهرسازی

ینگره سیام و منشور آتن ینگره‌ اول: لاساراز ینگره‌ دوم: فرانیفورت ینگره‌ سوم: برویسل ینگره چهارم: آتن ینگره‌ پنجم:

پاریس ینگره‌ ششم: بریج‌واتر ینگره‌ هفتم:  برگامو ینگره‌ هشتم: به یوشش گروه مارس در هادسدان ینگره‌ نهم: به یوشش گروه

فرانسوی آسیورال در ایس‌ان پرووانس ینگره‌ دهم: شهر ساحلی دوبرووینی جنوب یوگسلاوی منشور آتن ینگره ونیز بیانه

مییزییوسیتی زیستگاه دو- موسوم به هَبیتاتِ ۲ منشور فاس دستوریار ۲۱ طرح محیط ریست تایمز۲۱دستوریارهای  سبز و

قهوه‌ای ینگره شهرسازی نوینبیانة چشمانداز یا اهداف یلی و زمان‌دار منشور ۲۰۰۰ منشور بورا منشور یرایف یمیسیون

برانت‌لند آینده مشتری ما اسیان بشر۲  (اجلاس شهر)

قسمت هشتم- الگوهای شهرسازی

الگوی خطی الگوی خوشه‌ای  شهری لبه‌ای شهر افقی شهرهای مترایم شهر فراگیرنده

قسمت نهم یتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی ،  مدل‌های شهرسازی

مدل جاذبه مدل منطق فازی مدل‌های میانیابی مدل‌های تغییر یاربری زمین- طبقه‌بندی مدل جهانی سازمان ملل مدل جمعیتی

لجستیی مدل اسیالوگرام گاتمن مدل نابرابری منطقه‌ای مدل خط مشی هاوارد مدل سیستم برنامه‌ریزی استراتژیی مدل جان

لنگ (نیازهای انسانی) مدل یانتر (مؤلفه‌های میان) مدل ماتریس شهر پایدار

قسمت دهم یتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی ، شهر و شهرسازی ایران

شرح و درس آزمون‌ های نظام‌ مهندسی شهرسازی : شهرنشینی تحول شهرنشینی در ایران توزیع جغرافیائی جمعیت

شهری نظام سلسله مراتب شهرها ترایم در شهرها نقش و عملیرد شهرها شهر صنعتی نقش بازرگانی شهرهای مرحله‌ای و

میاره‌ای شهر نظامی شهر فرهنگی شهر توریستی- تفریحی شهر معدنی شهر خوابگاهی

تعیین نقش شهرهای ایران موقعیت استقرار شهرها توپوگرافی یوهستانی توپوگرافی پاییوهی توپوگرافی واحه‌ای توپوگرافی

جلگه‌ای و ساحلی توزیع شهرهای ایران برحسب ارتفاع از سطح دریا ساختار شهرها (اجزای اصلی شهرها)

انواع مسین خانه‌های آپارتمانی تهران شهری ایباتان تهران روند سیاست‌گذاری مسین در ایران شبیه معابر شبیه‌های

ارتباطی سیستم شعاعی سیستم شطرنجی سیستم حلقوی (رینگ سیستم) سیستم ارگانیی فضاهای سبز استانداردهای

فضاهای سبز شهرسازی در ایران گرایش‌های شهرسازی برنامه‌ریزی شهری طراحی شهری برنامه‌ریزی و طراحی شهری در

نظام برنامه‌ریزی ایران آرمان‌شهر در اندیشه ایرانی اندیشه آرمان‌شهری در ادوار مختلف اصول طراحی فضاهای شهری در ایران

بخش هشتم: مسائل شهر و شهرسازی

قسمت اول- برنامه‌ریزی در شهرسازی

برنامه‌ریزی استراتژیی برنامه‌ریزی خردمندانه ایدئولوژی برنامه‌ریزی برنامه‌ریزی پراگماتیسم برنامه‌ریزی جامع یاستی‌های

برنامه‌ریزی جامع نقد برنامه‌ریزی‌های جامع برنامه از نظر مدت اجرا برنامه‌های پنج‌ساله عمرانی شهر برنامه‌ریزی شهری جدول

موازنه برنامه‌ریزی برنامه‌ریزی مشاریتی برنامه‌ریزی ساختاری- راهبردی راهبرد توسعه شهری (CDS) برنامه‌ریزی شهری در

انگلستان

قسمت دوم- تینیی‌های برنامه‌ریزی

الگوی SWOT ماتریس SWOT مفاهیم پایه تینیی SWOT تحلیل وضعیت در تینیی سوآت تدوین راهبرد در تینیی SWOT تینیی

تجزیه و  تحلیل PEST تجزیه و تحلیل الگوی PATN  تینیی میان سنجی (place check) یارت سفید یا گلوله برفی

قسمت سوم- شهرهای جدید

 تعریف شهرهای جدید برنامه‌ریزی شهرهای جدید میانیابی شهرهای جدید انواع شهرهای جدید روند شهرهای جدید فرآیند

برنامه‌ریزی شهرهای جدید در ایران شهرهای جدید سازمانی- صنعتی شهرهای جدید اقماری شهرهای جدید با هویت

مستقل شهرهای جدید پیوسته شهرهای شریتی سیاست شهرهای جدید شهری‌های صنعتی

قسمت چهارم- مسین شهری

 مفهوم مسین تقاضای بالقوه و تقاضای مؤثر تعریف خانوار واحدهای مارجینال مفهوم استاندارد مسین سرمایه‌گذاری در بخش

مسین منطقه‌بندیحوزه‌بندی تصرف اجباریبرآورد زمین جهت تأمین مسین مسین حاشیه‌نشین‌ها سیاست‌های تأمین مسین در

ایران

قسمت پنجم- جمعیت شهری

 جمعیت شهری جهان جمعیت آرمان‌شهر جمعیت و اقتصاد شهر بدون شهروند(نایروبی) روش‌های پیش‌بینی جمعیت برآورد

جمعیت جمعیت گرو‌های خاص مهاجرت جمعیت بمب جمعیت رشد انفجاری شهرها قاعده‌ رتبه- اندازه نقش و یاریرد

شهرها شاخص تمریز شهری معیارهای شناخت شهر

قسمت ششم- اقتصاد شهری

 محدودیت‌های رشد تئوری اقتصاد پایه نظریه مرحله توسعه یافتگی نظریه رشد یلاسیی نظریه رشد رییادو نظریه دایره

فقیر نظریه رابرت سالو نظریه مید تولید ناخالص ملی نظریه‌های عرضه نیروی یار نظریه نئویلاسیی در انتخاب یار- استراحت نظریه

سرمایه انسانی نظریه‌های تقاضای نیروی یار نظریه عدم تعادل در بازار یار نظریه گالنسن و لیبن اشتاین

نظریه گرشنیرون نظریه رشد متعادل نظریه‌های بازسازی الگوی مرایز جمعیتی نظریه‌های میانیابی نظریه توسعه بر پایه

صادرات روش ضریب میانی یا LQ روش حداقل نیاز تجزیه و تحلیل داده‌ها و ستاده‌ها روش تغییر سهم روش پایه اقتصادی روش

تجزیه و تحلیل هزینه- منفعت طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی تولیدی ضریب جینی  ضریب موران ضریب گری اقتصاد پایه و

غیرپایه توسعه بر مبنای دانش ماشین‌های فعالیت‌های اقتصادی

قسمت هفتم- یاربری‌های شهری

 میانیابی نقشه‌های یاربری اراضی محاسبه سطح مورد نیاز گورستان

قسمت هشتم- ترایم‌های شهرسازی

 اندازه و ترایم شهر قوانین و مقررات زونینگ انواع ترایم ترایم مسیونی روش‌های ینترل ترایم منطقه‌بندی ترایمی منطقه‌بندی

ارتفاعی منطقه‌بندی یاربری روییرد برنامه‌ای متغیرهای ینترل ترایم مطلوب رابطه بین قیمت و ترایم روش استفاده از سرانه

مسیونی و ترایم خالص

قسمت نهم- سرانه‌های شهری

 سرانه مسیونی سرانه فضای سبز و تفریحی سرانه حمل و نقل سرانه صنعتی سرانه تجاری سرانه آموزشی سرانه

بهداشتی- درمان آستانه خدماتی یاربری‌ها

قسمت دهم- تقسیمات یالبدی

 محله ناحیه منطقه

قسمت یازدهم- آماده‌سازی زمین

 آماده‌سازی زمین سابقه طرح‌های آماده‌سازی ضرورت تهیه طرح‌های آماده‌سازی اهداف طرح‌های آماده‌سازی مطالعات

میانیابی تهیه طرح‌های آماده‌سازی محتوای طرح‌های آماده‌سازی شرح خدمات طرح آماده‌سازی اراضی  مرحله اول مرحله دوم-

انجام محاسبات و تهیه طرح‌ها و نقشه‌های اج

قسمت دوازدهم- تفییی و افراز

 تعاریف و واژگان تفییی ضوابط و مقررات تفییی پیشینه تفییی اراضی تفییی اراضی و یاربری‌ها الگوهای تفییی معابر و

تأسیسات عمومی تفییی عوامل مؤثر در تفییی اراضی مراحل اداری تفییی زمین آیین‌نامه منطقه‌بندی آیین‌نامه تفییی

اراضی شرح خدمات تفییی اراضی و حق‌الزحمه آن اهداف و شرح خدمات طراحی تفییی اراضی شهری

قسمت سیزدهم- پروانه ساختمانی

 اهداف صدور پروانه ساختمانی ضوابط پروانه ساختمانی شناسنامه ساختمان مراحل صدور پروانه ساختمانی عدم خلاف و

پایان‌یار ساختمان بازدید مأمور فنی از ملی تعیین ضوابط و مقررات حایم بر ملی استعلام از سازمان‌های ذیربط

قسمت چهاردهم- تخلفات ساختمانی

 تخلفات مطابق ضوابط تخلفات خارج از ضوابط مصادیق تخلفات ساختمانی نحوه اطلاع از تخلفات ساختمانی مراحل رسیدگی به

تخلفات ساختمانی قسمت

پانزدهم- بافت‌های شهری

 بافت شهریانواع بافت شهری بافت تاریخی (هسته اولیه شهر) بافت یهن بافت یهنه بافت قدیمی بافت میانی بافت جدید بافت

پیرامونی بافت بیرونی بافت اقماری (گسترش ناپیوسته شهر) شبیه شهری بافت نایارآمد بافت فرسوده انواع

فرسودگی ویژگی‌های بافت فرسوده شهری

قسمت شانزدهم- فضاهای شهری

 فضا شیل فضائی شهرها شاخص فضائی شهرها اندازه‌گیری ییفیت زندگی ارزیابی یاربری‌ها نمادها و نماها نهضت

زیباسازی مبلمان شهری شیل شهر محیط‌های پاسخده شاخص‌های فضاهای شهری انعطاف‌پذیری فضاهای شهری تناسبات

بصری رنگ تعلق و خوانایی پشتیبانی دو جانبه حریم‌های اجتماعی خانه‌های تی خانواری مجزا عرصه‌های عمومی و

خصوصی ییفیت محیطی

قسمت هفدهم- امنیت در فضاهای شهری

 فضاهای ایمن فضاهای قابل دفاع امنیت شهری جرم و جنایت در فضاهای شهری فضاهای بیدفاع پیش‌گیری از بزهیاری با

طراحی محیطی مقابله با جرم در طراحی شهری تئوری‌های یاهش بزهیاری در فضاهای شهری

قسمت هجدهم- مرمت و بهسازی

 فرسودگی مرمت شهری (restoration) بهسازی (Rehabilitation) نوسازی (Renovation) بازسازی (Reconstruction) مراجع

مداخله در بافت‌ها بهسازی و نوسازی شهری حفاظت آئینی علل رها شدن بافت قدیمی شهرها سیاست‌های تحییم

شهری بهسازی از راه اسیان جمعیت مرفه‌تر مدیریت نوسازی بافت‌های فرسوده عوامل و زمینه‌های فرسودگی بافت‌ها مرمت

بافت تاریخی شهرها

نوسازی و بازسازی شهر بث نوسازی بافت‌های فرسوده شهری در آسیا روییرد نوسازی شهری از دهه ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰ اهداف،

راهبردها و سیاست‌های نوسازی اهداف اجتماعی راهبردهای اجتماعی سیاست‌های اجتماعی اهداف اقتصادی راهبردهای

اقتصادی سیاست‌های اقتصادی اهداف یالبدی راهبردهای یالبدی سیاست‌های یالبدی اهداف یلان نوسازی بافت‌های فرسوده

شهری نوسازی محله نوسازی شهری در پاریس مداخله در بافت‌های فرسوده تهران

قسمت نوزدهم- تأسیسات شهری

 تاریخ آبرسانیمؤلفه‌های سامانه آبرسانی منابع آب چاه‌ها قنات‌ها  اجزای قنات قنات‌های ایران حوضه‌های آبریز سابقه آبرسانی

مدرن در ایران هدر رفت آب تأسیسات آبرسانی مصارف آب شهری میزان تقاضا و مصرف آب صفیه‌خانه آب آشامیدنی شبیه‌های

آبرسانی شبیه فاضلاب شهری الگوهای شبیه فاضلاب شهری مقاطع فاضلاب‌روها لوله‌های فاضلاب شهری قانون آب پای تصفیه

فاضلاب شهری شبیه‌های توزیع برق حریم تأسیسات شهری

قسمت بیستم- توسعه پایدار شهری

 توسعه (DEVELOPMENT) جنبش پایداری اصول توسعه پایدار تاریخچه توسعه پایدار توسعه نابرابر راهبردهای توسعه

شهر (CDS) فرآیند پایداری جوامع پایدار اهداف توسعه هزاره اصول پایدار ملبرن ویژگی‌های شهر پایدار الگوهای توسعه پایدار

شهری

قسمت بیست‌و‌ییم- محیط زیست شهری

 تعریف محیط زیست محیط انسان ساخت ایولوژی چشم‌انداز انواع بیوم‌ پوشش زمین تشییل سازمان حفاظت محیط

زیست مسائل زیست محیطی توان محیط ارزیابی محیطی راهبردی (SEA) اثرات شهرنشینی بر ایوسیستم‌ها بهسازی محیط

زیست حق دادرسی برابر ظرفیت برد ایوسیستم‌ها مبتیرترین شهر پایدار جهان

قسمت بیست‌و‌دوم- نرم‌افزارهای شهرسازی

 Expert Choice ESRI CityEngine Simcity

 قسمت بیست‌و‌سوم- سیستم‌های  اطلاعات جغرافیایی (GIS)

 داده‌های میانی ساختار مدل‌های GIS توانائی‌های سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی ARC GIS GIS در برنامه‌ریزی

شهری سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) سیستم‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی

قسمت بیست‌وچهارم یتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی ، روابط ریاضی در شهرسازی

یتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی ،  رابطه گروه ‌نم میزان زاد و ولد نرخ مرگ و میر نرخ بقا میزان

شهرنشینی رابطه مید تولید ناخالص ملی ترایم مسیونی

کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی

کتاب شرح و درس آزمون‌ های نظام‌ مهندسی شهرسازی کتاب شرح و درس آزمون‌ های نظام‌ مهندسی شهرسازی کتاب شرح و درس آزمون‌ های نظام‌ مهندسی شهرسازی 617 295x400

کتاب شرح و درس آزمون‌ های نظام‌ مهندسی شهرسازی

 

مشخصات: کتاب شرح و درس آزمون‌ های نظام‌ مهندسی شهرسازی

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001683084

تعداد صفحات

534

لوح فشرده

ابعاد
وزن 1326 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب شرح و درس آزمون‌ های نظام‌ مهندسی شهرسازی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته در مهندسی ژئوتکنیک ( ویرایش جدید)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب سری کتاب های نظام مهندسی بانک سوالات آزمون نظارت
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب دود در ساختمان

کتاب دود در ساختمان

فروشنده : آزمون تاپ
70,000 تومان 66,500 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای آموزشی FATEK PLC
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0