کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی معماری (نظارت و اجرا)

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده:مهندس مهدی بیات 

سال چاپ: 1401
نوبت چاپ: 5

شما با خرید این محصول 475 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

950,000 تومان

فهرست کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی معماری (نظارت و اجرا)

فصل اول شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی معماری : اصول و استانداردهای طراحی معماری :

شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی معماری

۱-۱- دسته‌بندی ساختمان‌ها
۱-۲- الزامات حریم‌ها، بر و کف و همجواری‌ها
۱-۲-۱-حریم‌ها
۱-۲-۲- بر و کف
۱-۲-۳- ضوابط مربوط به دید و اشرافیت
۱-۳- عوامل تعیین‌کننده سطح بنا
۱-۳-۱- ضریب سطح اشغال
۱-۳-۲- مساحت میان طبقه‌ها
۱-۳-۳- مساحت طبقات زیرزمین
۱-۴- الزامات حجمی ساختمان
۱-۴-۱- ارتفاع ساختمان
۱-۴-۲- الزامات نمای ساختمان
۱-۴-۳- الزامات پیش‌آمدگی‌های ساختمان

۱-۵- الزامات پلان

۱-۵-۱- فضاهای ورود، خروج، ارتباط و دسترسی
۱-۵-۲- الزامات اختصاصی ساختمان‌های مسکونی آپارتمانی و خوابگاهی
۱-۵-۳- فضای اشتغال
۱-۵-۴- فضاهای نیمه‌باز
۱-۵-۵- فضاهای باز
۱-۵-۶- پارکینگ (فضای توقفگاه) وسایل نقلیه در ساختمان
۱-۵-۷- انبارها
۱-۵-۸- شیرها، کلیدها و کنتورهای اصلی
۱-۵-۹- فضای موتورخانه و تأسیسات
۱-۵-۱۰- سرایداری

۱-۵-۱۱- استخر

۱-۵-۱۲- محل بازی کودکان
۱-۵-۱۳- هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، متل‌ها و مسافرخانه‌ها
۱-۵-۱۴- تصرف‌های حرفه‌ای اداری
۱-۵-۱۵- تصرف‌های آموزشی – فرهنگی
۱-۵-۱۶- تصرف‌های درمانی مراقبتی
۱-۵-۱۷-تصرف‌های تجمیعی
۱-۵-۱۸- مقررات خاص ساختمان‌های بلند (گروه ۸)
۱-۶- الزامات عمومی تجهیزات ساختمان
۱-۶-۱- نگهداری و دفع زباله
۱-۶-۲- سایر تجهیزات و تاسیسات ساختمان
۱-۷- الزامات تکمیلی آتش‌نشانی و راه‌های خروج
۱-۷-۱- جزئیات عمومی ایمنی در برابر سوانح و سایر خطرات

۱-۷-۲- مقررات کلی راه‌های خروج

۱-۷-۳- بخش‌های سه‌گانه راه‌های خروج
۱-۷-۵- ظرفیت راه‌های خروج
۱-۷-۶- حداقل تعداد راه‌های خروج الزامی
۱-۷-۷- چگونگی استقرار راه‌های خروج
۱-۷-۸- روشنایی راه‌های خروج
۱-۷-۹- علامت‌گذاری راه‌های خروج
۱-۷-۱۰- ضوابط اختصاصی راه‌های خروج در تصرف‌های اداری حرفه‌ای
۱-۷-۱۱- ضوابط اختصاصی راه‌های خروج در تصرف‌های کسبی – تجاری
۱-۷-۱۲- ضوابط اختصاص راه‌های خروج در تصرف‌های صنعتی
۱-۷-۱۳- ضوابط اختصاصی استقرار خودروهای آتش‌نشانی

۱-۷-۱۴- ضوابط اختصاصی فضای امن

۱-۷-۱۵- ضوابط اختصاصی فضای ارتباطی
۱-۷-۱۶- ضوابط اختصاصی آتریوم‌ها
۱-۷-۱۷- کنترل الزامات ساختمان‌ها جهت حفاظت در برابر حریق
۱-۷-۱۸- شبکه آب آتش‌نشانی
۱-۸- پدافند غیرعامل و الزامات طراحی پناهگاه و فضای امن
۱-۸-۱- پدافند غیرعامل
۱-۸-۲- گروه‌بندی ساختمان‌ها
۱-۸-۳- ملاحظات معماری
۱-۸-۴- طراحی معماری
۱-۸-۵- فضاهای امن
۱-۸-۶- پناهگا

فصل دوم شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی معماری : تجهیزات و تاسیسات ساختمانی :

شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی معماری :

۲-۱- آسانسورها
۲-۱-۱- الزامات کمی وکیفی آسانسور در ساختمان‌های مختلف
۲-۱-۲- قسمت‌های مختلف تشکیل‌دهنده سیستم آسانسور
۲-۱-۳- ویژگی آسانسورهای مورد استفاده افراد ناتوان جسمی
۲-۱-۴- ویژگی‌های آسانسورهای هیدرولیک
۲-۱-۵- الزامات آسانسورهای حمل خودرو
۲-۱-۶- آزمایش و تحویل‌گیری
۲-۱-۷- حفاظت در مقابل آتش
۲-۲- پلکان برقی و پیاده‌رو متحرک
۲-۲-۱- الزامات کلی
۲-۲-۲- مشخصات فنی پلکان برقی و پیاده‌رو متحرک
۲-۲-۳- حفاظت در مقابل آتش

فصل سوم شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی معماری : آماده‌سازی زمین :

شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی معماری :

۳-۱- تخریب و برچیدن سازه‌های قدیمی
۳-۱-۱- تخریب کف و سقف
۳-۱-۲- تخریب دیوارها
۳-۱-۳- سازه‌های بتنی
۳-۱-۴- تخریب سایر سازه‌ها
۳-۱-۵- مصالح و ضایعات
۳-۲- بررسی و شناسایی‌های ژئوتکنیکی خاک
۳-۲-۱- شناسایی‌ها
۳-۳- گودبرداری و پایش
۳-۳-۱- آماده‌سازی و تسطیح
۳-۳-۲- گودبرداری
۳-۳-۳- تناوب اندازه‌گیری‌ها در پایش
۳-۳-۴- مسئولیت طراحی، اجرا و نظارت پایشی

۳-۳-۴- زهکشی

۳-۳-۵- ملاحظات ایمنی در گود‌برداری
۳-۴- سازه‌های نگهبان
۳-۴-۱- روش دیوارهای با عملکرد وزنی
۳-۴-۲- دیوار‌های سپر گونه
۳-۴-۳- خاک مسلح (REINFORCED EARTH)
۳-۴-۴- خاک مسلح با میل مهاری نیلینگ (میخ‌کوبی و میخ‌گذاری) و انکراژ (دوخت به پشت) بتن پاششی رویه
۳-۴-۵- روش خرپایی
۳-۴-۶- روش مهار متقابل
۳-۴-۷- دیوار برلنی
۳-۴-۸- دیوار مهار شده
۳-۴-۹- دیوار زیر زمین
۳-۴-۱۰- مهار‌بندی
۳-۵- فشار خاک
۳-۵-۱- فشار خاک در حالت سکون
۳-۵-۲- فشار در حالت محرک و مقاوم خاک
۳-۶- پی
۳-۶-۱- پی‌های سطحی
۳-۶-۲- پی‌های عمیق یا شمع‌ها
۳-۶-۳- پی‌های نیمه‌عمیق

فصل چهارم شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی معماری : مصالح ساختمانی :

شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی معماری :

۴-۱ سنگ ساختمانی
۴-۱-۱- سنگ آهک ساختمانی
۴-۱-۲- سنگ گرانیت
۴-۱-۳- سنگ کوارتز ساختمانی
۴-۱-۴- مرمر (مرمریت)
۴-۱-۵- تراورتن
۴-۱-۶- سنگ لوح
۴-۱-۷- سنگ مصرفی ساخت ساختمان‌های سنگی
۴-۲- آهک و فرآورده‌های آن
۴-۲-۱- آهک ساختمانی
۴-۲-۲- آهک زنده یا آهک هوایی

۴-۲-۳- آهک شکفته یا آهک هیدراته

۴-۲-۴- آهک هیدرولیک هیدراته (آهک آبی)
۴-۲-۵- آهک نیمه‌آبی
۴-۲-۶- فرآورده‌های آهکی
۴-۲-۷- استانداردها
۴-۲-۸- آزمایش‌های استاندارد آهک زنده، آهک هیدراته و سنگ آهک
۴-۲-۹- نکاتی درباره ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی و سازگاری آهک
۴-۳- گچ و فرآورده‌های آن
۴-۳-۱- فرآورده‌های گچی
۴-۳-۲- ویژگی‌ها
۴-۳-۳- آزمایش‌های استاندارد
۴-۳-۴- نکاتی درباره ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی، سازگاری و حمل و نگهداری گچ
۴-۴- ملات‌های ساختمانی
۴-۴-۱- ملات‌ها از نظر گیرش و سخت شدن،
۴-۴-۲- ملات‌های ساختمانی، از نظر مواد چسباننده،
۴-۴-۳- ملات‌ها از نظر تحمل فشار وقدرت چسبانندگی
۴-۴-۴- نکاتی درباره ملات‌ها

۴-۴-۵- دوغاب

۴-۴-۶- افزودنی‌های ملات و دوغاب
۴-۵- چوب
۴-۵-۱- چوب‌های طبیعی
۴-۵-۳- فرآورده‌های چوبی
۴-۶- قیر و قطران
۴-۶-۱-قیر طبیعی
۴-۶-۳- نکاتی درباره قیرها
۴-۷- شیشه

۴-۷-۳- انواع شیشه

۴-۷-۴- فرآورده‌های شیشه
۴-۸- رنگ و پوشش ساختمانی
۴-۸-۱- انواع رنگ‌ها و پوشش‌ها
۴-۸-۲- انواع رنگ‌ها و پوشش‌ها از نظر تشکیل فیلم
۴-۸-۳- انواع ترکیبات رنگدانه‌ها
۴-۸-۴- الزامات مخلوط با مصالح
۴-۸-۵- آزمایش‌های استاندارد
۴-۸-۶- بسته‌بندی حمل و نگهداری رنگ‌ها و پوشش‌ها
۴-۹- عایق‌های رطوبتی
۴-۹-۱- انواع عایق رطوبتی
۴-۹-۲- آزمایش‌های استاندارد
۴-۹-۳- بسته بندی، حمل و نگهداری

۴-۱۰- عایق‌های حرارتی

۴-۱۰-۱- دسته بندی عایق‌های حرارتی
۴-۱۰-۲- آزمایش‌های استاندارد
۴-۱۱- پلیمرهای ساختمانی
۴-۱۱-۱- ترموپلاستیکها (گرمانرم‌ها)
۴-۱۱-۲- ترموست‌ها(گرماسخت‌ها)
۴-۱۱-۳- الاستومرها
۴-۱۱-۴- الاستومرهای ترموپلاستیک
۴-۱۲- فلزات و نانو مواد

۴-۱۲-۱- فلزها

۴-۱۲-۱-۱- فلزهای آهنی
۴-۱۲-۲- نانو مواد
۴-۱۳- آجر و خشت
۴-۱۳-۱- آجرپزی
۴-۱۳-۲- شکل آجر
۴-۱۳-۳- دسته‌بندی آجر
۴-۱۳-۴- الزامات کلی آجر
۴-۱۳-۵- خشت
۴-۱۴- بلوک ساختمانی
۴-۱۴-۱- انواع بلوک سفالی
۴-۱۴-۲- بلوک‌های سیمانی
۴-۱۵- تایل‌های ساختمانی
۴-۱۵-۱- موزاییک
۴-۱۵-۲- ورق‌های سیمانی الیاف‌دار (تخته‌های سیمانی)

۴-۱۵-۳- سنگ‌های بتنی

۴-۱۵-۴- کاشی سرامیکی
۴-۱۶- سنگدانه‌ها
۴-۱۶-۱-انواع سنگدانه‌ها از نظر اندازه
۴-۱۶-۲- انواع سنگدانه از نظر جرم مخصوص
۴-۱۶-۳- استانداردها
۴-۱۶-۴- آزمایش‌ها
۴-۱۶-۴- حمل و نگهداری
۴-۱۶-۵- تواتر نمونه‌برداری سنگدانه‌ها
۴-۱۷- سیمان
۴-۱۷-۱- سیمان‌های پرتلند
۴-۱۷-۲- سیمان‌های آمیخته
۴-۱۷-۴- سیمان پرتلند سفید
۴-۱۷-۵- سیمان پرتلند رنگی
۴-۱۷-۶- ضوابط پذیرش سیمان‌های پرتلند
۴-۱۷-۷- آزمایش‌های استاندارد
۴-۱۷-۸- بسته بندی، حمل و نگهداری
۴-۱۸- مواد افزودنی شیمیایی بتن
۴-۱۸-۱- سایر آزمایشات بر روی افزودنی‌ها

فصل پنجم شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی معماری : سازه‌های بتنی :

۵-۱- آب مصرفی در بتن
۵-۱-۱- تواتر نمونه‌برداری
۵-۱-۲- لزامات آب مصرفی در بتن
۵-۲- مبانی تعیین نسبت‌های اختلاط بتن
۵-۳- روش‌های تعیین نسبت‌های اختلاط
۵-۴- اختلاط بتن
۵-۴-۱- الزامات بتن مخلوط شده در کارگاه با مخلوط‌کن
۵-۴-۲- اختلاط بتن‌های غیرسازه‌ای با دست
۵-۵- پرسنل اجرایی بتن
۵-۶- تجهیزات و وسایل
۵-۷- آماده‌سازی محل بتن‌ریزی
۵-۸- انتقال بتن
۵-۸- ۱- چرخ‌های دستی و دامپر
۵-۸- ۲- ناوه شیب‌دار یا شوت شیب‌دار

۵-۸-۳- تلمبه دستی بتن

۵-۸- ۴- باکت یا جام
۵-۹- ضوابط پذیرش بتن‌های مصرفی در کارگاه
۵-۹-۱- نمونه‌برداری
۵-۹-۲- تواتر نمونه‌برداری از بتن
۵-۹-۳- ضوابط و شرایط مجاز بودن عدم نمونه‌گیری
۵-۹-۴- ارزیابی مقاومت بتن ساخته شده
۵-۱۰- بتن‌ریزی
۵-۱۰-۱- بتن‌ریزی شالوده
۵-۱۰-۲- بتن‌ریزی در سقف‌ها و دال‌ها
۵-۱۰-۳- بتن‌ریزی دیوارها، ستون‌ها و تیرهای اصلی
۵-۱۱- تراکم بتن
۵-۱۲- پرداخت سطح بتن
۵-۱۲-۱- پرداخت سطح
۵-۱۲-۲- مرحله ماله‌کشی با ماله دسته بلندیاکوتاه (تیکشی)
۵-۱۲-۳- مرحله ماله‌کشی
۵-۱۲-۴- پرداخت نهایی
۵-۱۲-۵- جنس ابزار

۵-۱۲-۶- زمان توقف عملیات پرداخت

۵-۱۲-۷- تصمیم‌گیری در خصوص مراحل پرداخت
۵-۱۳- عمل‌آوری
۵-۱۳-۱- روش‌های عمل‌آوری
۵-۱۴- پایایی (دوام) بتن
۵-۱۴-۱- مکانیزم‌های کاهنده پایایی
۵-۱۴-۲- ضوابط ویژه برای افزایش پایایی در شرایط محیطی مختلف
۵-۱۵- انواع آسیب دیدگی‌های بتن
۵-۱۵-۱- آسیب دیدگی بر اثر دوره‌های یخ زدن و آب شدن
۵-۱۵-۲- واکنش قلیایی سنگدانه‌ها
۵-۱۵-۳- خوردگی فولاد مدفون
۵-۱۵-۴- سایش و فرسایش

۵-۱۵-۵- حمله یون کلر

۵-۱۵-۶- حمله سولفاتی
۵-۱۶- پوشش بتن روی میلگردها (کاور میلگرد)
۵-۱۷- اجرای بتن در شرایط غیر‌متعارف
۵-۱۷-۱- اجرای بتن در هوای گرم
۵-۱۷-۲- ضوابط ویژه اجرای بتن در مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان
۵-۱۷-۳- ضوابط ویژه اجرای بتن در هوای سرد
۵-۱۸- مشخصات بتن پمپی (پمپ شونده)
۵-۱۹- بتن‌های پاششی (شاتکریت)
۵-۲۰- مشخصات بتن‌های مصرفی برای بتن‌ریزی از طریق ترمی (قیف و لوله)
۵-۲۱- مشخصات بتن‌های مصرفی در شمع‌های بتنی در جاریز

۵-۲۲- بتن‌های ویژه

۵-۲۲-۱- بتن پرمقاومت
۵-۲۲-۲- بتن الیافی
۵-۲۲-۳- بتن خود متراکم شونده
۵-۲۲-۴- بتن اصلاح شده با پلیمر
۵-۲۲-۵- بتن سنگین
۵-۲۲-۶- بتن سبک
۵-۲۳- ضوابط قالب‌بندی در بتن، لوله‌ها و مجراهای مدفون و درزهای بتن
۵-۲۳-۱- قالب‌های انواع اعضای سازه‌ای
۵-۲۳-۲- مصالح مصرفی در قالب
۵-۲۳-۳- اجرای قالب
۵-۲۳-۴- قالب‌برداری
۵-۲۳-۵- بارهای وارد بر قالب‌های بتن
۵-۲۳-۶- لوله‌ها و ماجراهای مدفون در بتن

۵-۲۳-۷- درزهای بتن

۵-۲۴- الزامات کلی طراحی سازه‌های بتنی
۵-۲۴-۱- روش‌های طراحی
۵-۲۴-۲- بارهای موثر در طراحی ساختمان‌ها
۵-۲۴-۳- ضرایب ایمنی در محاسبات به شرح زیر است
۵-۲۴-۴- مشخصات مصالح
۵-۲۵- اعضای سازه ای
۵-۲۵-۱- اعضای میله‌ای
۵-۲۵-۲- اعضای صفحه‌ای
۵-۲۵-۳- اعضای پوسته‌ای
۵-۲۵-۴- اعضای سه بعدی
۵-۲۵-۵- سقف‌های تیرچه بلوک
۵-۲۶- میلگرد فولادی مصرفی در بتن

۵-۲۶-۱- تعاریف

۵-۲۶-۲- طبقه‌بندی میلگردها از نظر روش ساخت
۵-۲۶-۳- طبقه‌بندی میلگردها از نظر مکانیکی
۵-۲۶-۴- طبقه بندی میلگردها از نظر شکل رویه
۵-۲۶-۵- الزامات میلگردهای آج دار
۵-۲۶-۶- جوش‌پذیری میلگردهای مصرفی در بتن
۵-۲۶-۷- نشانه‌گذاری و بسته‌بندی میلگرد
۵-۲۶-۸- گواهینامه فنی
۵-۲۶-۹- ضوابط حمل و نقل، انبار کردن و نگهداری
۵-۲۶-۱۰- آزمایش‌های میلگرد فولادی
۵-۲۷- میلگردهای کامپوزیتی
۵-۲۸- ضوابط فولاد‌گذاری(آرماتور بندی)
۵-۲۸-۱- بریدن
۵-۲۸-۲- خم کردن میلگردها
۵-۲۸-۳- جایگذاری و بستن آرماتورها
۵-۲۸-۴- کاربرد توام انواع مختلف فولاد
۵-۲۸-۵- نقشه‌ها و جزئیات لازم برای اجرای میلگردها
۵-۲۸-۶- مهار میلگردها
۵-۲۸-۷- قلاب‌های استاندارد

۵-۲۸-۸- وصله میلگردها

۵-۲۸-۹- نکاتی در مورد میلگرد‌گذاری
۵-۲۸-۱۰- آرماتور‌بندی (بند‌زنی)
۵-۲۹- ساختمان‌های بتنی پیش‌ساخته
۵-۲۹-۱- مصالح
۵-۲۹-۲- خوردگی و روش‌های جلوگیری از آن
۵-۲۹-۳- نقشه‌های ساخت
۵-۲۹-۴- شالوده
۵-۲۹-۵- اجزای سازه‌ای
۵-۲۹-۶- ملاحظات معماری
۵-۲۹-۷- بارهای طراحی
۵-۲۹-۸- سیستم‌های مقاوم در برابر بارها
۵-۲۹-۹- اجزای اصلی
۵-۲۹-۱۰- ملاحظات اجرایی
۵-۲۹-۱۱- تولید
۵-۲۹-۱۲- رواداری‌ها
۵-۳۰- مدت زمان مقاومت سازه بتنی در برابر حریق
۵-۳۱- ایمنی اجرای سازه‌های بتنی

فصل ششم شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی معماری : سازه‌های فولادی :

۶-۱- مشخصات مصالح فولادی
۶-۲- دسته‌بندی سیستم‌های قاب‌بندی‌شده و طول موثر کمانشی اعضا
۶-۲-۱- قاب‌های مهار شده
۶-۲-۲- قاب‌های مهار نشده
۶-۲-۳- قاب‌های ثقلی
۶-۲-۴- طبقه‌بندی مقاطع فولادی از نظر کمانش موضعی
۶-۳- محدودیت لاغری در اعضای کششی
۶-۳-۱- اعضای کششی با تسمه سر پهن
۶-۴- اعضای ساخته شده
۶-۴-۱- محدودیت‌های ابعادی اعضای ساخته شده
۶-۵- ملاحظات ورق‌های تقویتی در بال‌های مقاطع اعضای خمشی
۶-۵-۱- تقویت بال‌ها
۶-۵-۲- اتصال بال به جان
۶-۵-۳- قطع ورق‌های تقویتی بال‌ها
۶-۶- ملاحظات سخت‌کننده‌ها
۶-۷- اعضاء مختلط
۶-۷-۱- محدودیت‌های مصالح در اعضای با مقطع مختلط
۶-۷-۲- اعضای محوری با مقطع مختلط

۶-۷-۳- اعضای خمشی با مقطع مختلط

۶-۷-۴- عرض موثر دال بتنی
۶-۷-۵- الزامات سقف کامپوزیت (اعضای خمشی با مقطع مختلط)
۶-۸- انواع اتصالات در سازه های فولادی
۶-۸-۱- اتصال ساده
۶-۸-۲- اتصال خمشی (گیردار)
۶-۹- وسایل اتصالات
۶-۹-۱- جوش
۶-۹-۲- پرچ
۶-۹-۳- پیچ
۶-۹-۴- ترکیب پیچ و جوش
۶-۹-۵- ترکیب پیچ و پرچ
۶-۱۰- سوراخ‌کاری و برش وخم کردن اعضاء فولادی
۶-۱۰-۱- انواع سوراخ‌ها در اتصالات پیچی
۶-۱۰-۲- محدودیت ابعاد سوراخ‌ها و دامنه کاربرد آنها
۶-۱۰-۳- فاصله سوراخ‌ها
۶-۱۰-۴- سوراخ‌کاری
۶-۱۰-۵- اصلاح سوراخ‌ها
۶-۱۰-۶- خم کردن
۶-۱۰-۷- بریدن قطعات فولادی
۶-۱۰-۸- پخ‌زنی و آماده کردن لبه

۶-۱۱- اتصالات اعضا

۶-۱۱-۱- اتصال ستون به کف ستون
۶-۱۱-۲- وصله‌ها در مقاطع سنگین
۶-۱۱-۳- ورق‌های پرکننده (لقمه‌ها)
۶-۱۱-۴- سخت‌کننده‌های عرضی و قطری
۶-۱۲- الزامات کلی طراحی
۶-۱۳- الزامات طراحی لرزه‌ای
۶-۱۳-۱- شکل‌پذیری قاب‌ها
۶-۱۳-۲- ناحیه حفاظت شده اعضا (ناحیه شکل‌پذیر عضو)
۶-۱۳-۳- اتصالات اعضای سیستم باربر لرز‌ه‌ای

۶-۱۵-۴- الزامات لرزه‌ای ستون‌ها

۶-۱۳-۵- الزامات تکمیلی طراحی لرزه‌ای قاب‌های خمشی معمولی
۶-۱۳-۶- الزامات تکمیلی طراحی لرزهای قاب‌های خمشی متوسط
۶-۱۳-۷- تیرها و ستون‌ها در قاب‌های خمشی ویژه
۶-۱۳-۸- الزامات تکمیلی طراحی لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی شده همگرای معمولی
۶-۱۳-۹- الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قاب‌های مهاربندی شده همگرای ویژه
۶-۱۴- ساخت، نصب و کنترل
۶-۱۴-۱- ساخت قطعات فولادی
۶-۱۴-۲- پیش نصب
۶-۱۴-۳- نصب
۶-۱۴-۴- انبار کردن، حمل و رفع معایب

فصل هفتم شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی معماری : جوش :

شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی معماری :

۷-۱- انواع اتصالات جوشی
۷-۲- انواع جوش
۷-۲-۱- جوش‌های شیاری
۷-۲-۲- جوش گوشه
۷-۲-۳- جوش انگشتانه و کام
۷-۲-۴- ترکیب جوش‌ها
۷-۳- وضعیت‌های جوشکاری
۷-۴- انواع روش‌های جوشکاری با قوس الکتریکی
۷-۴-۱- روش اتوماتیک و نیمه‌اتوماتیک
۷-۴-۲- جوشکاری دستی (جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود روکش دار) (SMAW)
۷-۵- منابع انرژی جهت جوشکاری قوس الکتریکی
۷-۵-۱- دستگاه موتور – مولد (موتور ژنراتور و دینام)

۷-۵-۲- مبدل – یکسوکننده DC (رکتیفایر)

۷-۵-۳- ماشین‌های جوشکاری جریان متناوب (AC)
۷-۶- کابل‌های جوشکاری و اتصالات آنها
۷-۷- الکترود
۷-۷-۱- اثرات روکش الکترود
۷-۷-۲- شناسایی الکترودها
۷-۷-۳- انتخاب الکترود
۷-۷-۴- خشک‌کن کن الکترود
۷-۷-۵- بسته‌بندی الکترودها
۷-۸- پیش گرمایش فولادهای ساختمانی فلز پایه
۷-۹- تغییر شکل‌های جوشکاری
۷-۱۰- عیوب جوش
۷-۱۰-۱- امتزاج (ذوب) ناقص
۷-۱۰-۲- نفوذ ناقص
۷-۱۰-۳- تخلخل
۷-۱۰-۴- بریدگی کناره جوش
۷-۱۰-۵- تداخل سرباره (گل جوشکاری)
۷-۱۰-۶- شره یا سررفتن جوش روی فلز پایه (لوچه)

۷-۱۰-۷- گرده اضافی در جوش

۷-۱۰-۸- لکه قوس
۷-۱۰-۹- انواع ترک‌ها
۷-۱۰-۱۰- جوش‌های تردشکن
۷-۱۰-۱۱- عدم پرشدگی شیار
۷-۱۰-۱۲- معایب ابعادی جوش
۷-۱۰-۱۳- جرقه و پاشش جوش
۷-۱۱- عوامل موثر بر کیفیت جوش
۷-۱۱-۱- مواردی که قبل از جوشکاری باید کنترل شود
۷-۱۱-۲- مواردی که در هنگام جوشکاری و پس از آن باید کنترل شود
۷-۱۲- آزمایش‌های جوش
۷-۱۲-۱- آزمایش‌های غیر‌مخرب
۷-۱۲-۲- آزمایش‌های مخرب
۷-۱۲-۳- بازرسی چشمی (عینی) جوش
۷-۱۳- الزمات حین جوشکاری
۷-۱۴- رواداری‌ها
۷-۱۴-۱- رواداری‌های جوش
۷-۱۴-۲- کنترل اعوجاج و جمع شدگی
۷-۱۴-۳- رواداری ابعادی
۷-۱۴-۴- رواداری سخت کننده‌ها
۷-۱۴-۵- ناشاقولی ستون‌ها
۷-۱۵- ملاحظات ایمنی در اجرای سازه‌های فولادی

فصل هشتم شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی معماری : ساختمان‌ها با مصالح بنایی :

شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی معماری :

۸-۱- الزامات عمومی جزئیات ساختمانی
۸-۱-۱- دیوار زیر زمین
۸-۱-۳- بازشوها و تقویت‌کننده‌های اطراف آن
۸-۱-۴- دیوارهای چند جداره
۸-۱-۵- دیوارهای غیرسازه‌ای و تیغه‌ها
۸-۱-۶- نعل درگاه
۸-۱-۷- نصب و اجرای در و پنجره
۸-۱-۸- بام‌های مسطح
۸-۱-۹- بام‌های شیب‌دار
۸-۱-۱۰- عایقکاری رطوبتی
۸-۱-۱۱- جان پناه
۸-۱-۱۲- میله‌های دستگرد
۸-۱-۱۳- دودکش، شومینه و بخاری دیواری
۸-۱-۱۴- سقف‌های کاذب

۸-۱-۱۵- بادگیر

۸-۱-۱۶- تکیه‌گاه‌های بنایی
۸-۱-۱۷ – حفاظت از بستها و میلگردهای بستر
۸-۱-۱۸- لوله‌ها و مجاری توکار
۸-۱-۱۹- جاگذاری پیچ‌های مهاری مدفون
۸-۱-۲۰- میلگرد بازشوها
۸-۱-۲۱- حداقل ضخامت دیوار باربر
۸-۱-۲۳- دیوارهای جدا شده از سیستم اصلی سازه‌ای
۸-۱-۲۴- ضوابط استفاده از بتن برای تقویت دیوارهای سازه‌ای
۸-۲- ساختمان‌های بنایی مسلح
۸-۲-۱- تحلیل و طراحی ساختمان‌های بنایی
۸-۲-۲- ضوابط مسلح کردن برای شرایط مناطق با خطر زلزله
۸-۳- ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف

۸-۳-۱- درز انقطاع

۸-۳-۲- محدودیت‌های ارتفاعی ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
۸-۳-۳- پیش‌آمدگی سقف ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
۸-۳-۴- اختلاف سطح در ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
۸-۳-۵- شالوده ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
۸-۳-۶- کرسی‌چینی ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
۸-۳-۷- دیوار ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
۸-۳-۸- سقف
۸-۴- ساختمان‌های بنایی غیره مسلح
۸-۴-۱- الزامات عمومی
۸-۴-۲- شالوده ساختمان‌های بنایی غیره مسلح
۸-۴-۳-کرسی‌چینی ساختمان‌های بنایی غیره مسلح
۸-۴-۴- دیوار ساختمان‌های بنایی غیره مسلح
۸-۴-۵- سقف ساختمان‌های بنایی غیره مسلح
۸-۴-۶- نعل درگاه ساختمان‌های بنایی غیره مسلح
۸-۴-۷-دودکش
۸-۴-۸- محافظت از سطوح

فصل نهم: سازه‌های نوین ساختمانی :

۹-۱- سیستم ساختمانی قاب‌های سبک فولادی سرد نورد شده (LSF)
۹-۱-۱- ملاحظات معماری قاب‌های سبک فولادی سرد نورد شده (LSF)
۹-۱-۲- ملاحظات طراحی
۹-۱-۳- مصالح قاب‌های سبک فولادی سرد نورد شده (LSF)
۹-۱-۴- اتصالات
۹-۱-۵- شالوده
۹-۱-۶- اجزای سازه ای
۹-۱-۷- ملاحظات اجرایی
۹-۱-۸- صفحات پوششی سازه ای
۹-۱-۹- رواداری‌ها قاب‌های سبک فولادی سرد نورد شده (LSF)
۹-۲- سیستم دیوار سازه‌ای بتن مسلح با قالب‌های عایق ماندگار (ICF)

۹-۲-۱- مصالح مصرفی

۹-۲-۲- دسته‌بندی سیستم‌های ICF
۹-۲-۳- محدودیت‌ها
۹-۲-۴- الزامات کلی
۹-۲-۵- شالوده
۹-۲-۶- الزامات
۹-۲-۷- ملاحظات طراحی
۹-۲-۸- ملاحظات اجرایی
۹-۲-۹- مزایای روش ساخت ساختمان با قالب‌های ماندگار
۹-۳- سیستم پانل پیش‌ساخته سبک سه بعدی(۳D)
۹-۳-۱- دامنه کاربرد
۹-۳-۲- تعاریف اختصاصی سیستم پانل سه بعدی(۳D‌‌)
۹-۳-۳- مصالح
۹-۳-۴- شالوده
۹-۳-۵- ملاحظات معماری

۹-۳-۶- ملاحظات طراحی

۹-۳-۷- ملاحظات اجرایی
۹-۳-۸- آزمایش‌های قبل از اجرا
۹-۳-۹- آزمایش‌های بعد از اجرا
۹-۳-۱۰- حمل، انبار و نگهداری
۹-۳-۱۱- رواداری‌ها
۹-۴- ساختمان‌های بتن مسلح دیوارباربر با صفحات دولایه ساندویچی (۳D) بتن میانی در جا
۹-۵- سیستم قالب تونلی
۹-۵-۱- ملاحظات معماری
۹-۵-۲- ملاحظات طراحی
۹-۵-۳- ملاحظات اجرایی
۹-۵-۴- دیوارها و سقف‌های بتن درجا
۹-۵-۵- پله‌ها
۹-۵-۶- تمهیدات کلی در بتن‌ریزی
۹-۶- ساختمان‌های بتن مسلح متشکل از دیوار باربر دولایه و سقف‌های نیمه‌پیش‌ساخته با بتن در جا
۹-۷- سیستم قاب خمشی مختلط بتنی – فولادی (RCS)
۹-۸- سیستم قاب خمشی با اتصالات (Con XL)
۹-۹- سیستم با قاب‌های ساده مرکب فولادی-بتنی به همراه دیوار برشی …
۹-۱۰- سیستم قاب ساده بتن مسلح پیش‌ساخته به همراه مهاربند همگرای فولادی
۹-۱۱- سیستم‌های نوین سقف
۹-۱۲- سایر فناوری‌ها

فصل دهم: ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی :

۱۰-۱- مدیریت ریسک در کارگاه‌ها
۱۰-۱-۱- اجتناب از وقوع ریسک
۱۰-۱-۲- کاهش ریسک
۱۰-۱-۳- انتقال ریسک
۱۰-۱-۴- پذیرش ریسک
۱۰-۲- مسئول ایمنی و بهداشت کارگاه‌های ساختمانی
۱۰-۲-۱- مسئول تامین ایمنی
۱۰-۲-۲- نظارت بر ایمنی
۱۰-۲-۳- شناسایی خطرات
۱۰-۳- اقدامات لازم قبل از شروع عملیات ساختمانی
۱۰-۴- ملاحظات ایمنی در حین اجرای عملیات ساختمانی

۱۰-۴-۱- ایمنی عابران و مجاوران کارگاه ساختمانی

۱۰-۴-۲- راهرو سرپرشیره موقت
۱۰-۴-۳- جلوگیری از سقوط افراد
۱۰-۴-۴- جلوگیری از حریق، سوختگی و برق گرفتگی
۱۰-۴-۵- مایعات قابل اشتعال
۱۰-۴-۶- ایمن بودن وسایل گرم‌کننده موقت
۱۰-۴-۷- پخت قیر و آسفالت
۱۰-۴-۸- برشکاری و جوشکاری با گاز و برق
۱۰-۴-۹- مراقبت و نگهداری از سیلندرهای گاز تحت فشار
۱۰-۴-۱۰- خطوط انتقال نیروی برق
۱۰-۴-۱۱- وسائل و تجهیزات اطفاء حریق
۱۰-۵- تسهیلات رفاهی و بهداشتی لازم در کارگاه‌ها
۱۰-۵-۱- آب آشامیدنی
۱۰-۵-۲- سرویس‌های بهداشتی
۱۰-۵-۳- محل‌های تعویض لباس (رختکن)

۱۰-۵-۴- غذا خوری، محل اقامت و استراحت کارگران

۱۰-۵-۶- تهویه
۱۰-۵-۷- کمک‌های اولیه
۱۰-۶- وسایل و تجهیزات حفاظت فردی
۱۰-۶-۱- کلاه ایمنی
۱۰-۶-۲- حمایل‌بند کامل بدن و طناب مهار
۱۰-۶-۳- عینک ایمنی و سپر محافظ صورت
۱۰-۶-۴- ماسک تنفس حفاظتی
۱۰-۶-۵- کفش و پوتین ایمنی
۱۰-۶-۶- چکمه و نیم چکمه لاستیکی
۱۰-۶-۷- دستکش حفاظتی
۱۰-۶-۸- لباس کار
۱۰-۶-۹- گوشی حفاظتی .
۱۰-۶-۱۰- جلیقه نجات
۱۰-۶-۱۱- گتر حفاظتی
۱۰-۷- وسایل و سازه‌های حفاظتی
۱۰-۷-۱- جان‌پناه و نرده حفاظتی موقت .
۱۰-۷-۲- پاخورهای حفاظتی
۱۰-۷-۳- راهرو سرپوشیده موقت
۱۰-۷-۴- سرپوش حفاظتی
۱۰-۷-۵- پوشش موقت فضاهای باز

۱۰-۷-۶- سقف موقت

۱۰-۷-۷- تورهای ایمنی
۱۰-۷-۸- حصار حفاظتی موقت
۱۰-۹- وسایل دسترسی
۱۰-۹-۱- داربست
۱۰-۹-۲- نردبان
۱۰-۹-۳- راه‌پله موقت
۱۰-۹-۴- راه شیب‌دار و گذرگاه
۱۰-۱۰- ایمنی وسایل، تجهیزات و ماشین‌آلات ساختمانی
۱۰-۱۰-۱- دستگاه‌ها و وسایل موتوری بالابر
۱۰-۱۰-۲- وسایل موتوری نقل و انتقال، خاکبرداری و جابه‌جایی مصالح ساختمانی
۱۰-۱۱- سایر مقررات مربوط
۱۰-۱۲- تابلو ها و علائم ایمنی
۱۰-۱۲-۱- مفاهیم رنگ و شکل در علائم ایمنی
۱۰-۱۲-۲- انواع روش‌های اعلام هشدار یا پیغام
۱۰-۱۲-۳- ضوابط کلی علائم هشدار‌دهنده الزامی در کارگاه‌ها
۱۰-۱۲-۴- انواع تابلو‌ها
۱۰ -۱۲-۵- ضوابط کلی علائم و تابلوها

فصل یازدهم: تعمیر و نگهداری ساختمان :

۱۱-۱- تعاریف
۱۱-۲- اقدامات کلی
۱۱-۳- تعمیر و نگهداری از معماری و سازه

فصل دوازدهم: مدیریت تشکیلات کارگاهی :

۱۲-۱- تعاریف اشخاص در پروژه
۱۲-۲- تعاریف مالی موجود در قراردادها
۱۲-۳- روابط مالی بین كارفرما، پیمانكار و مهندس مشاور
۱۲-۴- آشنایی با فهرست بها
۱۲-۴-۱- معرفی فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه (فهرست بهای ابنیه)
۱۲-۵- قراردادهای ساختمانی
۱۲-۵-۱- انواع قرار دادهای پیمانکاری
۱۲-۶- مدیریت پروژه
۱۲-۶-۱- فرآیندهای مدیریت پروژه
۱۲-۶-۲- حوزه‌های مدیریت پروژه
۱۲-۷- برنامه‌ریزی و کنترل زمان پروژه
۱۲-۷-۱- اطلاعات مورد نیاز برای برنامه‌ریزی و کنترل زمان
۱۲-۷-۲- ابزارهای برنامه‌ریزی و کنترل زمان پروژه

فصل سیزدهم: اصول و مبانی آکوستیک در ساختمان :

۱۳-۱- کمیت‌های صوت
۱۳-۲- مقررات آکوستیکی انواع ساختمان‌ها
۱۳-۳- مراحل مختلف طراحی آکوستیکی ساختمان
۱۳-۴- جدا‌کننده‌ها با صدابندی مناسب

فصل چهاردهم شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی معماری : صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساختمان :

۱۴-۱- عوامل ویژه اصلی و گروه‌بندی ساختمان‌ها
۱۴-۱-۱- گونه‌بندی کاربری ساختمان‌ها
۱۴-۱-۲- گونه‌بندی نیاز سالانه انرژی محل استقرار ساختمان
۱۴-۱-۳- گونه‌بندی سطح زیربنای مفید ساختمان
۱۴-۱-۴- گونه‌بندی شهر محل استقرار ساختمان
۱۴-۱-۵- گروه‌بندی ساختمان‌ها از نظر میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی

۱۴-۲- عوامل ویژه فرعی

۱۴-۲-۱- گونه‌بندی ساختمان‌ها از نظر شرایط بهره‌گیری از انرژی خورشیدی
۱۴-۲-۲- گونه‌بندی نحوه استفاده از ساختمان‌های غیرمسکونی
۱۴-۳- روش‌های طراحی پوسته خارجی ساختمان
۱۴-۳-۱- روش (الف) کارکردی
۱۴-۳-۲- روش (ب) تجویزی
۱۴-۴- اصول کلی و توصیه‌ها در زمینه طراحی ساختمان
۱۴-۵- تأسیسات سرمایش و گرمایش
۱۴-۶- سیستم روشنایی و انرژی الکتریکی
۱۴-۷- تعیین جرم سطحی موثر جدار

فصل پانزدهم شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی معماری : تعاریف :

محتوای فصول و راهنمای مطالعه

محتوای فصول و راهنمای مطالعه
فصل اول این فصل یکی از فصول پر کاربرد و مهم در آزمونهای نظام مهندسی می‌باشد که استانداردهای حاکم بر طراحی در آن ارائه گردیده است. از آنجایی که این اصول طراحی در مباحث ۴-۳-۸ و الزامات معلولین بصورت پراکنده می‌باشد (بطور مثال هر بخش از استانداردهای دست انداز در شرایط مختلف در یکی از مباحث ۳-۴-۸ و یا ۲۲ ارائه گردیده است) در این فصل مطالب مشابه و موازی بصورت منسجم در کنار هم به همراه شرح درس و تصاویر ارائه گردیده و بعضا تناقض‌های ظاهری آنها شرح داده شده است. بر اساس آزمونهای اخیر ۵ تا ۷ سوال مربوط به مطالب این فصل می‌باشد.
فصل دوم در این فصل به تعاریف و الزامات آسانسور و پله برقی اشاره شده است و علاوه بر شرح درس-الزامات مربوطه برقی بر اساس مباحث ۱۵-۱۲ و ۳ بیان شده است. از مطالب ذکر شده در این فصل حدود ۳ تا ۴ سوال در آزمونهای نظام مهندسی طرح می گردد.
فصل سوم مطالب این فصل در برگیرنده الزامات مربوط به تخریب ساختمان-آماده سازی بستر و اجرای فونداسیون می‌باشد. در ابتدا به نحوه تخریب ساختمانها و الزامات ایمنی این کار بر اساس مبحث ۱۲ و آیین نامه حفاظت کارگاه‌ها پرداخته شده است. در ادامه به نحوه شناسایی زمین و آزمایش‌های استاندارد جهت شناسایی مقاومت خاک به استناد مبحث ۷ اشاره شده است.همچنین در ادامه به الزامات گودبرداری و موارد ایمنی آن بر اساس مبحث ۷-۱۲-۲۰ و آیین نامه حفاظت از کارگاه‌ها پرداخته شده است. در قسمت سوم از این فصل به انواع روش‌های گودبرداری پرداخته شده است. در ادامه به تعاریف و الزامات انواع پی پرداخته شده است. بر اساس آزمون‌های اخیر ۳ تا ۵ سوال مربوط به مطالب این فصل می‌باشد. توصیه می‌گردد جهت آشنایی بیشتر به کتاب گودبرداری و سازه‌های نگهبان، تألیف حمیدرضا اشرفی، انتشارات نوآور مراجعه شود.
فصل چهارم در این فصل الزمات مربوط به مصالح ساختمانی بر اساس مباحث ۵-۸-۹ و ۱۰ ارائه گردیده است. در این فصل علاوه بر شرح درس به همراه تصاویر و الزامات هر یک از مصالح بصورت منسجم ارائه گرده است. بر اساس آزمونهای اخیر ۳ تا ۴ سوال مربوط به مطالب این فصل می‌باشد.
فصل پنجم این فصل مربوط به سازه‌های بتنی می‌باشد. این فصل شامل شرح درس به همراه تصاویر و تمام استانداردهای مربوط به سازه‌های بتنی بر اساس مباحث ۵-۸-۹-۱۱ می‌باشد. به همراه مطالب هر بخش مانند سایر فصول سوالات تالیفی قرار داده شده است. بر اساس آزمونهای اخیر ۲ تا ۳ سوال مربوط به مطالب این فصل می‌باشد.
فصل ششم این فصل در بر گیرنده مطالب مربوط به سازه‌های فلزی و ترکیبی (کامپوزیت) می‌باشد. این مطالب شامل شرح درس و استانداردها بر اساس مباحث ۱۰-۱۱ می‌باشد. در هر بخش سوالات تالیفی قرار داده شده است. بر اساس آزمونهای اخیر ۲ تا ۴ سوال مربوط به مطالب این فصل می‌باشد.
فصل هفتم این فصل مربوط به اتصالات جوشی می‌باشد. در آزمون‌های دوره های قبل مبحث جوش یکی از مهمترین مباحث بوده است و ۲-۵ سوال از این مبحث مطرح بوده است. منابعی که این سوالات از آن طرح شده شامل مبحث ۱۰-۱۱ و راهنمای جوش می‌باشد.در این فصل علاوه بر شرح درس استانداردهای مربوط به جوش در منابع گفته شده بصورت منسجم ارائه گردیده است. توصیه می‌گردد جهت آشنایی بیشتر به کتاب جوش و اتصالات جوشی، تألیف محمد حسین علیزاده، انتشارات نوآور مراجعه شود.
فصل هشتم این فصل مربوط به ساختمان‌ها با مصالح بنایی می‌باشد. و شامل شرح درس و جزئیات اجرایی می‌باشد. الزامات ارائه شده در این فصل به استناد مباحث ۴-۵ و ۸ مقررات ملی می‌باشد. بر اساس آزمون‌های اخیر ۳ تا ۶ سوال نظارت و ۲ تا ۴ سوال اجرا مربوط به مطالب این فصل می‌باشد.
فصل نهم این فصل مربوط به سازه‌های نوین می‌باشد. استانداردها و الزامات ارائه شده در این فصل به استناد مبحث ۵-۱۱ مقررات ملی و الزامات ارائه شده از طرف مرکز تحقیقات ساختمان می‌باشد. بر اساس آزمون‌ها اخیر نظارت و اجرا-۲ تا ۳ سوال در هر دو آزمون مربوط به این فصل می‌باشد.
فصل دهم این فصل مربوط به ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی می‌باشد. الزامات ارائه شده در این فصل به استناد مبحث ۲-۱۲-۲۰ و آیین نامه ایمنی کارگاه‌های ساختمانی می‌باشد. بر اساس آزمون‌های نظارت و اجرا در دوره های اخیر ۲ تا ۴ سوال در هر دو آزمون مربوط به این فصل می‌باشد.
فصل یازدهم این فصل شامل الزامات تعمیر و نگهداری ساختمانهای موجود می‌باشد که علاوه بر شرح درس شامل استانداردهای نگهداری ساختمان بر اساس مبحث ۲۲ می‌باشد. بر اساس آزمون‌های نظارت و اجرا در دوره های اخیر ۱ تا ۲ سوال در هر دو آزمون مربوط به مطالب این فصل می‌باشد.
فصل دوازدهم این فصل مربوط به مدیریت کارگاههای ساختمانی می‌باشد. مباحث حقوقی و مبانی مربوط به مدیریت پروژه در این فصل شرح داده شده است. این فصل در آزمون اجرا از اهمیت بالاتری برخوردار است و ۱-۲ سوال از اجرا مربوط به این فصل می‌باشد

مشخصات: کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی معماری (نظارت و اجرا)

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001682926

تعداد صفحات

704

لوح فشرده

ابعاد
وزن 1157 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی معماری (نظارت و اجرا)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب کتاب آموزش عملی شبکه-به همراه فیلم های آموزشی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب رهنمودها و راهکارهای ساده و کاربردی در تست و ارزیابی قطعات سادۀ الکترونیکی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کامل طراحی با FPGA
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مدیریت انرژی در موتور و تراکتور

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0