کتاب تشریح کامل سوالات آزمون‌ های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی جلد دوم

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: پیمان ابراهیمی ناغانی

فاطمه رسولی

محمدحسین اکباتان همدانی

سال چاپ: 1401
نوبت چاپ: 11

شما با خرید این محصول 361 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

722,000 تومان

کتاب تشریح کامل سوالات آزمون‌ های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی جلد دوم

(مجموعه آزمون‌های دوره‌ای)

 

کتاب تشریح کامل سوالات آزمون‌ های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی جلد دوم حاوی خلاصه دروس مورد نیاز آزمون‌ها و دارای نکات جامع کاربردی و اجرایی مرتبط با هر سوال و سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان تاسیسات مکانیکی از سال 77 تا کنون به همراه پاسخنامه تشریحی است

 

 • به همراه خلاصه دروس مورد نیاز آزمون ها
 • نکات جامع و کاربردی و اجرایی مرتبط با هر سوال
 • پاسخنامه کاملا تشریحی از اولین دوره تا کنون
 • بر اساس آخرین ویرایش و سرفصل های شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

 

فهرست کتاب تشریح کامل سوالات آزمون‌ های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی جلد دوم

 • مقدمه
 • مطالب كاربردی و جداول (خلاصه دروس)
 • کتاب تشریح سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی
 • آزمون ورود به حرفه مهندسان «تأسیسات مكانیكی» آذر سال ۱۳۷۷
 • پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی آذر ماه ۱۳۷۷
 • آزمون ورود به حرفه مهندسان «تأسیسات مكانیكی» تیر سال ۱۳۷۸
 • پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی تیر ماه ۱۳۷۸
 • آزمون ورود به حرفه مهندسان «تأسیسات مكانیكی» اردیبهشت سال ۱۳۷۹
 • پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی اردیبهشت ماه ۱۳۷۹
 • آزمون ورود به حرفه مهندسان «تأسیسات مكانیكی» آذر سال ۱۳۷۹
 • پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی تاریخ آذر ماه ۱۳۷۹
 • آزمون ورود به حرفه مهندسان «تأسیسات مكانیكی» تیر سال ۱۳۸۰
 • پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی تیر ماه ۱۳۸۰
 • آزمون ورود به حرفه مهندسان «تأسیسات مكانیكی» فروردین سال ۱۳۸۱
 • پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی فروردین ماه ۱۳۸۱
 • آزمون ورود به حرفه مهندسان «تأسیسات مكانیكی» خرداد سال ۱۳۸۲
 • پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی خرداد ماه ۱۳۸۲
 • آزمون ورود به حرفه مهندسان «تأسیسات مكانیكی» اسفند سال ۱۳۸۲
 • پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی اسفند ماه ۱۳۸۲
 • آزمون ورود به حرفه مهندسان «تأسیسات مكانیكی» بهمن ماه ۱۳۸۳
 • پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی بهمن ماه ۱۳۸۳
 • آزمون ورود به حرفه مهندسان «تأسیسات مكانیكی» آذر سال ۱۳۸۴
 • پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی آذر ماه ۱۳۸۴
 • آزمون ورود به حرفه مهندسان «تأسیسات مكانیكی» شهریور سال ۱۳۸۶
 • پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی شهریور ماه ۱۳۸۶
 • آزمون ورود به حرفه مهندسان «تأسیسات مكانیكی» اسفند سال ۱۳۸۷
 • پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی اسفند ماه ۱۳۸۷
 • آزمون ورود به حرفه مهندسان «تأسیسات مكانیكی» خرداد سال ۱۳۸۹
 • پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی خرداد ماه ۱۳۸۹
 • آزمون ورود به حرفه مهندسان «تأسیسات مكانیكی» اسفند سال ۱۳۸۹
 • پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی اسفند ماه ۱۳۸۹
 • آزمون ورود به حرفه مهندسان «تأسیسات مكانیكی» آذر سال ۱۳۹۰
 • پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی آذر ماه ۱۳۹۰
 • آزمون ورود به حرفه مهندسان «تأسیسات مكانیكی» شهریور سال ۱۳۹۱
 • پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی شهریور ماه ۱۳۹۱
 • آزمون ورود به حرفه مهندسان «تأسیسات مكانیكی» اسفند ماه ۱۳۹۱
 • پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی اسفند ماه ۱۳۹۱
 • آزمون ورود به حرفه مهندسان «تأسیسات مكانیكی» آذر سال ۱۳۹۲
 • پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی آذر ماه ۱۳۹۲
 • آزمون ورود به حرفه مهندسان «تأسیسات مكانیكی» خرداد سال ۱۳۹۳
 • پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی خرداد ماه ۱۳۹۳
 • آزمون ورود به حرفه مهندسان تاسیسات مکانیکی آبان ماه ۱۳۹۳
 • پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی آبان‌ماه ۱۳۹۳
 • آزمون ورود به حرفه مهندسان تاسیسات مکانیکی مردادماه ۱۳۹۴
 • پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی مردادماه ۱۳۹۴
 • آزمون ورود به حرفه مهندسان تاسیسات مکانیکی بهمن‌ماه ۱۳۹۴
 • پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی بهمن‌ماه ۱۳۹۴
 • آزمون ورود به حرفه مهندسان تاسیسات مکانیکی شهریور‌ماه ۱۳۹۵
 • پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی شهریور‌ماه ۱۳۹۵
 • آزمون ورود به حرفه مهندسان تاسیسات مکانیکی (نظارت) اسفند‌ماه ۱۳۹۵
 • پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی (نظارت) اسفند‌ماه ۱۳۹۵
 • آزمون ورود به حرفه مهندسان تاسیسات مکانیکی (طراحی) اسفند‌ماه ۱۳۹۵
 • پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی (طراحی) اسفند‌ماه ۱۳۹۵
 • آزمون ورود به حرفه مهندسان تاسیسات مکانیکی (نظارت) مهرماه۱۳۹۶
 • پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی (نظارت) مهر‌ماه ۱۳۹۶
 • آزمون ورود به حرفه مهندسان تاسیسات مکانیکی (طراحی) مهر‌ماه ۱۳۹۶
 • پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی (طراحی) مهرماه ۱۳۹۶
 • آزمون ورود به حرفه مهندسان تاسیسات مکانیکی (نظارت) اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
 • پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی (نظارت) اردیبهشت‌ ۱۳۹۷
 • آزمون ورود به حرفه مهندسان تاسیسات مکانیکی (طراحی) اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
 • پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی (طراحی) اردیبهشت‌ ۱۳۹۷
 • آزمون ورود به حرفه مهندسان تاسیسات مکانیکی (نظارت) بهمن ماه ۱۳۹۷
 • پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی (نظارت) بهمن‌ ۱۳۹۷
 • آزمون ورود به حرفه مهندسان تاسیسات مکانیکی (طراحی) بهمن ماه ۱۳۹۷
 • پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی (طراحی) بهمن‌ ۱۳۹۷
 • آزمون ورود به حرفه مهندسان تاسیسات مکانیکی (نظارت) مهر ماه ۱۳۹۸
 • پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی (نظارت) مهر ۱۳۹۸
 • آزمون ورود به حرفه مهندسان تاسیسات مکانیکی (طراحی) مهر ماه ۱۳۹۸
 • پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی (طراحی) مهر ۱۳۹۸
 • آزمون ورود به حرفه مهندسان تاسیسات مکانیکی (نظارت) مهر سال ۱۳۹۹پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی (نظارت) مهر سال ۱۳۹۹

  آزمون ورود به حرفه مهندسان تاسیسات مکانیکی (طراحی) مهر سال ۱۳۹۹

  پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی (طراحی) مهر سال ۱۳۹۹

  آزمون ورود به حرفه مهندسان تاسیسات مکانیکی (نظارت) مرداد سال ۱۴۰۰

  پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی (نظارت) مرداد سال ۱۴۰۰

  آزمون ورود به حرفه مهندسان تاسیسات مکانیکی (طراحی) مرداد سال ۱۴۰۰

  پاسخنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان تأسیسات مکانیکی (طراحی) مرداد سال ۱۴۰۰

کتاب تشریح کامل سوالات آزمون‌ های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی جلد دوم کتاب تشریح کامل سوالات آزمون‌ های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی جلد دوم کتاب تشریح کامل سوالات آزمون‌ های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی جلد دوم 290

کتاب تشریح کامل سوالات آزمون‌ های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی جلد دوم

مشخصات: کتاب تشریح کامل سوالات آزمون‌ های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی جلد دوم

نویسنده

, ,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001685507

تعداد صفحات

454

لوح فشرده

ابعاد
وزن 700 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب تشریح کامل سوالات آزمون‌ های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی جلد دوم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه
مجموعه کنکورهای کارشناسی ارشد مهندسی برق
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب اصول تعمیر ماشین های ظرفشویی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مشاهیر معماری ایران و جهان: بن فان برکل و کارولین بس (32)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه

کتاب نقشه کشی و نقشه خوانی الکتریکی

فروشنده : آزمون تاپ
32,900 تومان
موجود نیست

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه
کتاب تشریح سوالات آزمون‌‌های نظام مهندسی تاسیسات مكانیكی (طبقه‌بندی)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب جمع‌بندی و طبقه‌بندی نکات کلیدی مباحث تخصصی تاسیسات مکانیکی (نظارت)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
کتاب دستیار آزمون تأسيسات مکانیکی(صلاحیت و طراحی)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای نشریه ۱۲۸

کتاب راهنمای نشریه ۱۲۸

فروشنده : آزمون تاپ
476,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب شرح و درس آزمون‌ های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی جلد اول
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0