کتاب استاتیک،مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه

نویسنده: حمیدرضا روانشادنیا
هومان بابا احمدی میلانی
امیر ناصری دهکردی

سال چاپ: 1401
نوبت چاپ: 11

شما با خرید این محصول 107 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

214,000 تومان

کتاب استاتیک،مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها

کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌ مهندسی تحلیل سازه‌ها

 

کتاب استاتیک،مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها انتشارات نوآور جهت استفاده داوطلبان آزمون نظام مهندسی عمران نظارت_ محاسبات می باشد. با توجه به اینکه حل سوالات تحلیل سازه ها در آزمون نظام مهندسی نیازمند تسلط کافی بر استاتیک می باشد. لذا در کتاب استاتیک،مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها سعی شده است مفاهیم کلی و پایه ای استاتیک شرح داده شود تا داوطلبان از رجوع به کتب دیگر استاتیک بی نیاز باشند.

روند کتاب شرح و درس آزمون های نظام‌ مهندسی تحلیل سازه‌ها به این صورت است که پس از توضیح و آموزش هر روش تحلیل سازه، با طرح مثال های ساده مراحل تحلیل پیاده سازی شده است. و در انتهای هر فصل نیز سوالات غیر تکراری از آزمون سال های اخیر نظام مهندسی حل شده است.

 

مقدمه مؤلف کتاب استاتیک،مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها

موفقيت در آزمون نظام مهندسي در گرو بررسي دقيق منابع آزمون و انتخاب كتب مناسب است، در اين آزمون حدود ۱۰% سؤالات مربوطه به درس تحليل سازه‌ها مي‌باشد.

بديهي است كه حل مسائل تحليل سازه نيازمند تسلط كافي بر استاتيك مي‌باشد، لذا در کتاب استاتیک،مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها سعي شده مفاهيم كلي و پايه‌اي شامل معرفي انواع تكيه‌گاهها و شناخت رفتار اعضاء شرح داده شده تا از رجوع به كتب استاتيك بي‌نياز شويد.

فصل اول کتاب استاتیک،مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها بصورت اختصاصی برای یادآوری استاتیک و مقاومت مصالح نوشتار شده است. لازم به ذکر است که سوالی از این فصل بصورت مستقیم در آزمون نظام مهندسی مطرح نمی شود و اگر تسلط نسبی بر موضوع دارید مطالعه این فصل ضروری نیست و مطالب مهم این فصل فراخور نیاز در فصول بعدی بصورت گزیده ارائه شده است.

و اما فصل دوم

در فصل دوم کتاب استاتیک،مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها مفاهيم كلي و چگونگي تعيين پايداري سازه ارائه شده و در فصل سوم نحوه محاسبه درجه نامعيني سازه مشخص شده است. در صورتيكه سازه بررسي شده در فصل سوم از نوع معين باشد، براي تحليل آن بايستي از روشها تحليل شرح داده شده در فصل چهارم و در صورتي كه سازه نامعين باشد بايستي از روشهاي تحليل سازه فصل پنجم استفاده گردد.

انتخاب روش تحليل مناسب يكي از مهم‌ترين مراحل در تحليل يك سازه مي‌باشد. در ابتداي فصول ۴ و ۵ براي بارگذاري‌هاي مختلف و با توجه به مجهولات مسئله، پيشنهاداتي جهت انتخاب روش تحليل سازه به شرح تفصيلي آن روش و مثال‌هاي حل شده مراجعه نموده و مجهولات مسئله محاسبه مي‌گردد.

اميد است رويكرد تأليف کتاب استاتیک،مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها، كمك شاياني به يادآوري مفاهيم پايه‌اي و انتخاب روش مناسب تحليل سازه ارائه نمايد.

 

فهرست مطالب کتاب استاتیک،مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها

مقدمه

فصل اول / استاتیک و مقاومت مصالح

 • ۱-۱ مقدمه
 • ۱-۲ نیرو
 • ۱-۳ بردار
 • ۱-۳-۱ جمع ترسیمی بردارها
 • ۱-۳-۲ تجزیه بردار به مولفه‌های آن
 • ۱-۳-۳ جمع تحلیلی دو بردار
 • ۱-۳-۴ ضرب داخلی و بردار
 • ۱-۳-۵ ضرب خارجی دو بردار
 • ۱-۴ ایستایی یک جسم صلب
 • ۱-۴-۱ جهت قراردادی نیروها
 • ۱-۴-۲ انواع نیرو و نقطه اثر
 • ۱-۴-۳ گشتاور یک نیرو
 • ۱-۴-۴ جابجایی نیروها
 • ۱-۴-۵ گشتاور کوپل
 • ۱-۵ معادله تعادل
 • ۱-۶ عضو دو نیرویی
 • ۱-۶-۱ عضو سه نیرویی و بیشتر
 • ۱-۷ قیود و تکیه‌گاه‌های دو بعدی
 • ۱-۸ نمودار جسم آزاد
 • ۱-۹ روش حل مسائل تعادل جسم صلب
 • ۱-۱۰ خرپا
 • ۱-۱۰-۱ معین ـ نامعین
 • ۱-۱۰-۲معینی یا نامعینی خرپا
 • ۱-۱۰-۳ تحلیل خرپا
 • ۱-۱۰-۴ تحلیل خرپا به روش مفصل
 • ۱-۱۰-۵ تحلیل خرپا به روش مقطع
 • ۱-۱۰-۶ تشخیص اعضا صفر نیروئی
 • ۱-۱۱ مرکز سطح
 • ۱-۱۲ لنگر اول سطح یا ممان استاتیک
 • ۱-۱۳ لنگر دوم سطح یا ممان اینرسی
 • ۱-۱۳-۱ حاصلضرب اینرسی
 • ۱-۱۳-۲ ممان اینرسی قطبی
 • ۱-۱۳-۳ قضیه محورهای موازی
 • ۱-۱۳-۴ ممان اینرسی مقاطع پر کاربرد
 • ۱-۱۴ شعاع ژیراسیون
 • ۱-۱۵ نیروهای داخلی و ترسیم نمودارهای آنها
 • ۱-۱۶ نیروهای خارجی وارد شده به تیر
 • ۱-۱۶-۲ نیروهای داخلی
 • ۱-۱۶-۳ جهت‌های قراردادی در ترسیم نمودارهای نیروی محوری و لنگر خمشی
 • ۱-۱۶-۴ عکس‌العمل‌های تکیه‌گاهی
 • ۱-۱۷ محاسبه نیروهای برشی و لنگر خمشی
 • ۱-۱۷-۱ رسم نمودار نیروی برشی و لنگر خمشی
 • ۱-۱۷-۲ روابط میان نیروی بار، نیروی برشی و لنگر خمشی
 • ۱-۱۸ مقاومت مصالح
 • ۱-۱۸-۱ تنش عمودی
 • ۱-۱۸-۲ تنش برشی (متوسط)
 • ۱-۱۸-۳ تنش برشی در پین‌های اتصال
 • ۱-۱۸-۴ تنش حرارتی
 • ۱-۱۸-۵کرنش
 • ۱-۱۸-۶ پیچش
 • ۱-۱۸-۷ تنش خمشی در تیرها

فصل دوم / مبانی، مفاهیم و کلیات تحلیل سازه

 • ۲-۱- سازه و تحليل سازه
 • ۲-۲- معرفی انواع اعضاي سازه‌اي
 • ۲-۲-۱- معرفی عضو دو نيرویي (محوري)
 • ۲-۲-۲- تعریف تير
 • ۲-۲-۳- تعریف سُتون
 • ۲-۲-۴- تعریف قاب
 • ۲-۳- انواع قيدها و اتّصالات سازه‌اي
 • ۲-۳-۱- تعریف قيد سازهای
 • ۲-۳-۱-۶- قيد کامل، صلب، گيردار، فیکس
 • ۲-۴- انواع تكيه‌گاه‌ها و شرايط تکيه‌گاهي
 • ۲-۴-۱- تكيه‌گاه ساده
 • ۲-۴-۲- تكيه‌گاه غلتکي
 • ۲-۴-۳- تكيه‌گاه گيردار
 • ۲-۴-۴- تكيه‌گاه لغزنده گيردار
 • ۲-۴-۵- تكيه‌گاه رابط يا ميله‌اي
 • ۲-۵- معرفی انواع فنرها
 • ۲-۶- انواع نيروهاي وارد بر سازه‌ها
 • ۲-۷- مفاهيم تعادل، پايداري و ناپايداري در سازه‌ها
 • ۲-۷-۱- تعادل
 • ۲-۷-۱-۱- عضو دو نيروئي
 • ۲-۷-۱-۲- عضو سه نيرويي
 • ۲-۷-۲- پايداري
 • ۲-۷-۲-۱ ناپايداري ايستايي
 • ۲-۷-۲-۲- ناپايداري هندسي داخلي
 • ۲-۷-۲-۳- ناپايداري هندسي خارجي
 • ۲-۷-۳- الگوهاي پايداري در سازه‌ها
 • ۲-۷-۳-۱- مفصل موهومی
 • ۲-۸- پايداري نسبي (اتصال دو سازه، سه سازه)
 • ۲-۸-۱- انواع اتصال دو جسم بهم
 • ۲-۸-۱-۱-اتصال دو جسم توسط سه ميله غير همرس و غير موازي
 • ۲-۸-۱-۲- اتصال دو جسم توسط يک ميله و يک مفصل
 • ۲-۸-۲- انواع اتصال سه جسم متصل
 • ۲-۸-۲-۱- اتصال سه جسم توسط سه مفصل
 • ۲-۸-۲-۲- اتصال سه جسم توسط شش عضو دو نیروئی

فصل سوم / معين و نامعين بودن سازه‌ها

 • ۳-۱- درجه نامعيني سازه‌ها
 • ۳-۲- تعيين درجه نامعيني در قاب‌ها
 • ۳-۲-۱- روش شمارش معادلات و مجهولات
 • ۳-۲-۱-۱- معادلات شرط
 • ۳-۲-۲- روش شمارش حلقه‌ها و کادرهاي بسته
 • ۳-۲-۳- روش تبديل قاب به شاخه‌هاي معين
 • ۳-۳- تعيين درجه نامعيني در تيرهاي سراسری
 • ۳-۴- تعيين درجه نامعيني در خرپاها
 • ۳-۵- تعيين درجه نامعيني در سازه‌هاي دارای کابل
 • ۳-۶- تعيين درجه نامعيني در سازه‌هاي داراي فنرهاي انتقالي، و فنرهاي دوراني

فصل چهارم / تحليل سازه‌هاي معين

 • پيش‌نيازهاي فصل چهارم
 • ۴- ۱- مقدمه
 • ۴-۲- راهنماي انتخاب روش براي تحليل سازه‌هاي معين
 • ۴-۲-۱- راهنمای روش‌هاي انرژي برای تحلیل سازههای معین
 • ۴-۲-۲- راهنمای روش تير مزدوج
 • ۴-۲-۳- راهنمای روش لنگر سطح
 • ۴-۲-۴- راهنمای روابط تيرهاي پايه
 • ۴-۳- یادآوری از استاتیک
 • ۴-۳-۱- تعریف نیروی برشی
 • ۴-۳-۲- تعریف نیروی محوری
 • ۴-۳-۳- تعریف لنگر خمشی
 • ۴-۳-۴- نمودار تغییرات نیروی برشی و لنگر خمشی (روش جمع زدن)
 • ۴-۳-۴-۱- ترسیم نمودار تغییرات نیروی برشی با استفاده از روش جمع زدن
 • ۴-۳-۴-۲- ترسیم نمودار لنگر خمشی به روش جمع زدن
 • ۴-۳-۴-۳- مثال‌هایی برای ترسیم نمودار برش و لنگر خمشی در سازه‌های معین
 • ۴-۴- تعیین تغییرشکل‌هاي سازه معین
 • ۴-۵- روش كار مجازي ”بار واحد“ برای تحلیل سازههای معین
 • ۴-۵-۱- گامهای روش کار مجازی برای تحلیل سازه معین
 • ۴-۵-۲- محاسبه تغییر شکل سازه معین در صورتیکه نشست تكيه‌گاهي، تغییر دما یا خطای ساخت وجود داشته باشد
 • ۴-۵-۳- رابطه كار مجازي برای تحلیل خرپاهای معین
 • ۳-۶- روش كار حقيقي ـ انرژي برای تحلیل سازههای معین
 • ۴-۶-۱- قضیه کاستیگلیانو
 • ۴-۶-۲- انرژی کرنشی داخلی تحت بارهای محوری
 • ۴-۶-۳- انرژی کرنشی داخلی تحت خمش خالص
 • ۴-۶-۴- انرژی کرنشی داخلی بر اثر تلاش برشی
 • ۴-۶-۵- انرژی کرنشی در تیر بر اثر نیروی برشی
 • ۴-۶-۶- انرژی کرنشی در میله بر اثر گشتاور پیچشی
 • ۴-۶-۷- تعیین تغییر شکل تیر و قابها به روش انرژی
 • ۴-۶-۷-۱- تعیین تغییر شکل تیرهای خمیده
 • ۴-۷- روش تير مزدوج برای تحلیل سازههای معین
 • ۴-۷-۱- گام‌هاي روش تير مزدوج
 • ۴-۷-۲- چند نكته مهم در روش تير مزدوج
 • ۴-۸- روش لنگر سطح
 • ۴-۸-۱- مراحل روش لنگرسطح
 • ۴-۸-۲- چند نكته مهم در روش لنگر سطح
 • ۴-۹- استفاده از روابط تیرهای پایه برای تحلیل سازههای معین
 • ۴-۱۰- تحلیل خرپاهای معین
 • ۴-۱۰-۱- روش مفصل برای تحلیل خرپای معین
 • ۴-۱۰-۲- روش مقطع برای تحلیل خرپاهای معین
 • تست‌هاي فصل چهارم آزمـون نظام مهندسي سال‌‌هاي گذشته

فصل پنجم / تحلیل سازه‌های نامعین

 • ۵-۱- پیش نیازهای فصل ۵
 • ۵-۲- خلاصه تحلیل سازههای نامعین
 • ۵-۳- راهنمای انتخاب روش تحلیل سازههای نامعین
 • ۵-۳-۱- راهنمای استفاده از روش نیرو (نرمي)
 • ۵-۳-۲- راهنمای استفاده از روش تغییر مکان (سختي)
 • ۵-۳-۳- راهنمای استفاده از روش معادل‌سازی با فنر
 • ۵-۳-۴- راهنمای استفاده از روش تحلیل تقريبي
 • ۵-۴- روش سازگاری تغییر شکل‌ها برای تحلیل سازههای نامعین
 • ۵-۵- روش معادل‌سازی با فنر برای تحلیل سازههای نامعین
 • ۵-۵-۱- معرفی انواع فنر و نحوه معادل سازی یک عضو با فنر
 • ۵-۵-۱-۱- سختی فنرهای خطی، معادل با اعضاء تحت نیروی محوری
 • ۵-۵-۱-۲- سختی فنرهای خطی، معادل با اعضاء تحت خمش
 • ۵-۵-۱-۳- سختی فنرهای دورانی، معادل با اعضاء تحت پیچش
 • ۵-۵-۱-۴- فنرهاي موازي
 • ۵-۵-۱-۵- فنرهای سری
 • ۵-۶- روش شيب افت
 •  ۵-۶-۱ درجه آزادی
 • ۵-۶-۱-۱ درجه آزادي انتقالي (D1)
 • ۵-۶-۱-۱-۱- چند نکته در محاسبه درجه آزادی انتقالی
 • ۵-۶-۱-۲ درجه آزادي چرخشي (D2)
 • ۵-۶-۱-۳ نکات درجه‌ي آزادي
 • ۵-۶-۲ مجهولات، قراردادها و روابط روش شیب افت
 • ۵-۶-۲-۱- قرارداد علامت شیب‌ها و دوران‌ها در روش شیب‌افت
 • ۵-۶-۲-۲- روابط شیب افت
 • ۵-۷ روش توزیع لنگر
 • ۵-۷-۱ تعاریف و اصطلاحات مربوط به روش توزیع لنگر
 • ۵-۷-۱-۱- سختی دورانی
 • ۵-۷-۱-۱-۱- جدول مقادیر سختی دورانی
 • ۵-۷-۱-۲- ضریب انتقال لنگر عضو (C)
 • ۵-۷-۱-۳- ضریب توزیع لنگر (D)
 • ۵-۷-۱-۳-۱- جدول ضرایب انتقال
 • ۵-۷-۱-۴- لنگرهای گیرداری F.E.M.
 • ۵-۷-۲ مراحل تحلیل سازه به روش توزیع لنگر
 • ۵-۸ روش پرتال
 • ۵-۹ تعاريف تقارن و پادمتقارن
 • ۵-۹-۱- نمونه‌هایی از بارگذاري متقارن
 • ۵-۹-۲- نمونه‌هايي از بارگذاري پادمتقارن
 • ۵-۹-۳- سازه متقارن ـ بار متقارن
 • ۵-۹-۴- سازه متقارن – بار پاد متقارن
 • ۵-۹-۵- سازه پادمتقارن ـ بار متقارن
 • ۵-۹-۶- سازه پادمتقارن ـ بار پادمتقارن
 • تسـت‌هاي فصل پنجم آزمـون نظام مهندسي سال‌هاي گذشته

فصل ششم / خط تاثیر

 • ۶-۱- خط تأثير چيست؟
 • ۶-۲- روش مولر ـ برسلاو
 • ۶-۲-۱- خط تأثير لنگر خمشي
 • ۶-۲-۲- خط تأثير نيروي برشي در عضو
 • ۶-۳- خط تأثير در سازه‌هاي نامعين
 • ۶-۴- كاربرد خط تأثير
 • تسـت‌هاي فصل ششم آزمـون نظام مهندسي سال‌‌هاي گذشته

كليد واژه

منابع و مآخذ کتاب استاتیک،مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها

کتاب استاتیک،مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها کتاب استاتیک،مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها کتاب استاتیک،مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها 284

کتاب استاتیک،مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها

مشخصات: کتاب استاتیک،مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها

نویسنده

, ,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001685569

تعداد صفحات

252

لوح فشرده

ابعاد
وزن 400 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب استاتیک،مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب آموزش تخصصی نصب، راه اندازی و عيب يابی درب اتوماتيك، راه بند و كركره برقی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مشاهیر معماری ایران و جهان: پیروان و رهبران مکتب باوهاوس (28)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب درسنامه و تشریح کامل سوالات آزمون‌های کارشناس رسمی رشته نقشه‌برداری
کتاب درسنامه و تشریح کامل سوالات آزمون‌های کارشناس رسمی رشته نقشه‌برداری
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۱
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مدل های ریاضی آبهای زیرزمینی (آموزش کاربردی مدل GMS7.1)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی فیکسچر های کنترل مبتنی برتلرانسهای هندسی

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب تشریح کامل سؤالات طبقه بندی‌شده آزمون‌های نظام مهندسی عمران محاسبات
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تشریح کامل سوالات آزمون‌های نظام مهندسی عمران نظارت
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب جداول اشتال پروفیل‌های فولادی (رنگی)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی ویژه آزمون‌ های نظام مهندسی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان ( کتاب روش‌ها و مسائل اجرایی )
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0