کتاب مخلوط‌های میکرو سرفیسینگ

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: محمودرضا کی منش

سال چاپ: 1400
نوبت چاپ: 2

شما با خرید این محصول 28 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

56,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

کتاب مخلوط‌های میکرو سرفیسینگ

 

در کتاب مخلوط‌های میکرو سرفیسینگ سعی شده به تشریح میکروسرفیسینگ که یکی از کارآمدترین تکنولوژی های نوین در زمینه آسفالت‌های حفاظتی به شمار می‌رود پرداخته شود. لذا پیمانکاران, مشاوران, محققان به شمار می‌رود پرداخته شود. لذا پیمانکاران, مشاوران, محققان و متخصصان روسازی می‌توانند با مطالعه آن با چگونگی طراحی و اجرای این نوع آسفالت حفاظتی آشنا شوند. در انتهای کتاب مخلوط‌های میکرو سرفیسینگ و در قسمت ضمیمه, راهنمای پیشنهادی برای اجرای میکروسرفیسینگ که توسط انجمن بین‌الملی اسلاری سیل ISSA تدوین گردیده است آورده شده است. شایان ذکر است که در اکثر کشورهای جهان بر اساس استاندارد این موسسه, میکروفسینگ را طراحی و اجرا می‌کند.

 

فهرست مطالب کتاب مخلوط‌های میکرو سرفیسینگ

فصل اول: مفاهیم اولیه :

 • مقدمه
 • هدف این گزارش
 • پیش زمینه
 • تاریخچه
 • تعاریف
 • تفاوت بین اسلاری سیل و میکروسرفیسینگ

فصل دوم: روش‌های طراحی :

 • ۲-۱- مقدمه
 • ۲-۲- انتخاب جاده مناسب
 • ۲-۳- اثرات زیست محیطی
 • ۲-۴- انتخاب مواد اولیه
 • ۲-۵- تعیین فرمول کارگاهی و انجام آزمایش بر روی مخلوط‌های ساخته شده
 • ۲-۶- نرخ تولید مخلوط میکروسرفیسینگ
 • ۲-۷-عمر بهره‌برداری
 • ۲-۸- افزایش عمر روسازی
 • ۲-۹- تعیین عمر بهره‌برداری

فصل سوم: بررسی برخی نکات و مسائل اجرایی :

 • ۳-۱- مقدمه
 • ۳-۲- آماده‌سازی سطح رویه
 • ۳-۳- شرایط اجرا
 • ۳-۴- انواع اجرا
 • ۳-۵- اجرای لایه روکش میکروسرفیسینگ
 • ۳-۶- لایه رگلاژ
 • ۳-۷- میکروسرفیسینگ به عنوان ماده پر کننده برای شیارهای ایجاد شده بر روی سطح راه
 • ۳-۸- روش اجرای دستی
 • ۳-۹-تمهیدات پس از اجرا
 • ۳-۹-۱-آزمایش کفش ایستا
 • ۳-۹-۲-آزمایش کفش چرخان
 • ۳-۱۰- اقدامات بعد از ساخت

فصل چهارم: تجهیزات پخش و اجرا در کتاب مخلوط‌های میکرو سرفیسینگ

 • ۴-۱- مقدمه
 • ۴-۲- ماشین اختلاط و پخش مخلوط
 • ۴-۳-کالیبره نمودن ماشین پخش و ساخت مخلوط
 • ۴-۴- آماده‌سازی قطعه آزمایشی (پایلوت)
 • ۴-۵- جاروها و غلتک‌ها

فصل پنجم: کنترل کیفیت، اطمینان از کیفیت و معیـارهـای سنجـش عملـکـرد :

 • ۵-۱- مقدمه
 • ۵-۲-کیفیت اجرای لایه میکروسرفیسینگ
 • ۵-۳-اطمینان از کیفیت اجرا (QA)
 • ۵-۴- عملکرد لایه میکروسرفیسینگ
 • ۵-۴-۱-تعریف عملکرد
 • ۵-۴-۲-حداقل نمودن خرابی لایه روکش میکروسرفیسینگ بعد از اجرا
 • ۵-۵- عملکرد نامطلوب لایه روکش میکروسرفیسینگ
 • ۵-۶- عمر بهره‌برداری لایه روکش میکروسرفیسینگ
 • ۵-۷- نتایج
 • ۵-۸- نکات اجرایی

فصل ششم: مروری بر مطالعات موردی انجام یافته در کتاب مخلوط‌های میکرو سرفیسینگ

 • ۶-۱- مقدمه
 • ۶-۲- اداره راه و ترابری ایالت مین آمریکا (میکروسرفیسینگ به عنوان یک روش حفاظتی)
 • ۶-۳- اداره راه و ترابری ایالت یورک کانادا (میکروسرفیسینگ به عنوان نگهداری پیشگیرانه)
 • ۶-۴- اداره راه و ترابری ایالت جورجیا (کاربرد میکروسرفیسینگ در راههای پر ترافیک)
 • ۶-۵- اداره راه و ترابری ایالت کانزانس (عملکرد میکروسرفیسینگ برای روسازی‌های بتنی)
 • ۶-۶-اداره راه و ترابری ایالت مینسوتا (عملکرد مخلوط میکروسرفیسینگ ساخته شده با قیر نرم تر)

فصل هفتم: نتایج کتاب مخلوط‌های میکرو سرفیسینگ

 • ۷-۱- مقدمه
 • ۷-۲-نتایج
 • ۷-۳- نکات اجرایی
 • ۷-۴- زمینه‌های تحقیقاتی در آینده
 • ضمیمه: راهنمـای پیشنهـادی بـرای اجرای میکروسرفیسینگ ISSA A143 (تجدیـدنظـر شـده در سال ۲۰۱۰)

فهرست جداول کتاب مخلوط‌های میکرو سرفیسینگ

 • جدول ۱ ارتباط بین میکروسرفیسینگ و سایر روش‌های ترمیم و نگهداری
 • جدول ۲ تفاوت‌های بین تعاریف مختلف اسلاری سیل و میکروسرفیسینگ
 • جدول ۳ تفاوت‌های بین اسلاری سیل و میکروسرفیسینگ از نظر ایالت کالیفرنیا
 • جدول ۴ مقایسه اثرات زیست محیطی لایه روکش میکروسرفیسینگ و لایه روکش HMA
 • جدول ۵ خصوصیات فنی قیر امولسیون مخلوط‌های میکروسرفیسینگ
 • جدول ۶ خصوصیات فنی مصالح سنگی مورد استفاده در مخلوط‌های میکروسرفیسینگ
 • جدول ۷ دانه‌بندی مناسب برای مخلوط‌های میکروسرفیسینگ
 • جدول ۸ مشخصات فنی مخلوط‌های میکروسرفیسینگ
 • جدول ۹ نرخ تولید پیشنهادی در هر عبور
 • جدول ۱۰ خلاصه‌ای از عمر بهره‌برداری گزارش شده در منابع مختلف
 • جدول ۱۱ شرایطی که برای پر نمودن شیارها مطلوب است

فهرست اشکال کتاب مخلوط‌های میکرو سرفیسینگ

 • شکل ۱ نمایی از ماشین پخش میکروسرفیسینگ
 • شکل ۲ تفاوت بین اسلاری سیل و میکروسرفیسینگ
 • شکل ۳ نمودار درختی برای روش ترمیم و نگهداری شن زدگی رویه‌های انعطاف‌پذیر
 • شکل ۴ نمودار درختی برای روش ترمیم و نگهداری شیارشدگی رویه‌های انعطاف‌پذیر
 • شکل ۵ نمودار درختی برای روش ترمیم و نگهداری انواع خرابی رویه‌های انعطاف‌پذیر
 • شکل ۶ نمودار درختی برای روش ترمیم و نگهداری کاهش اصطکاک سطح برای رویه‌های صلب
 • شکل ۷ نمودار درختی برای روش ترمیم و نگهداری شیارشدگی سطح برای رویه‌های صلب
 • شکل ۸ نمودار درختی برای روش ترمیم و نگهداری انواع خرابی سطح برای رویه‌های صلب
 • شکل ۹ نمایی از مخلوط میکروسرفیسینگ همگن
 • شکل ۱۰ نمایی از تجهیزات آزمایش TB 139
 • شکل ۱۱ نمودار چسبندگی – زمان حاصل از آزمایش TB 139
 • شکل ۱۲ نمایی از تجهیزات آزمایش TB 100
 • شکل ۱۳ نمایی از تجهیزات آزمایش TB 109
 • شکل ۱۴ نحوه تعیین درصد قیر بهینه آزمایشگاهی
 • شکل ۱۵ جعبه‌های پخش استاندارد
 • شکل ۱۶ نمونه‌ای از اجرای لایه روکش میکروسرفیسینگ به صورت نواری
 • شکل ۱۷ جعبه پخش مخصوص پر نمودن شیارها
 • شکل ۱۸ ماشین پخش و اجرای پیوسته (چپ) و منقطع (راست)
 • شکل ۱۹ نحوه پر نمودن مخزن مصالح ماشین پیوسته
 • شکل ۲۰ نمونه‌ای از مدار منطقی کنترل کامپیوتری ماشین پخش و اجرا
 • شکل ۲۱ جاروهای مورد استفاده برای تمیز نمودن سطح لایه میکروسرفیسینگ
 • شکل ۲۲ استفاده از نمدهای قیرگونی
 • شکل ۲۳ مثالی از نحوه کاربرد اسکی دراجرای لایه آسفالتی

منابع و مآخذ کتاب مخلوط‌های میکرو سرفیسینگ

کتاب مخلوط‌های میکرو سرفیسینگ کتاب مخلوط‌های میکرو سرفیسینگ کتاب مخلوط‌های میکرو سرفیسینگ 268 221x300

کتاب مخلوط‌های میکرو سرفیسینگ

مشخصات: کتاب مخلوط‌های میکرو سرفیسینگ

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001682858

تعداد صفحات

80

لوح فشرده

ابعاد
وزن 159 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب مخلوط‌های میکرو سرفیسینگ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهسازی (Geometric Design of Roads)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
نرم افزار آموزش اتوماسیون صنعتی پیشرفته Wincc Flexible
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مدیریت پروژه، با رویکرد پروژه های فناوری اطلاعات
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب یادگیری تقویتی عمیق مرزهای هوش مصنوعی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
كتاب روسازی بتن غلتکی

كتاب روسازی بتن غلتکی

فروشنده : آزمون تاپ
150,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آنالیز و طراحی روسازی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تشریح مسائل آنالیز و طراحی روسازی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0