کتاب مقاومت مصالح (۱)

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: بهمن سبحانی

سال چاپ: 1400
نوبت چاپ: 1

شما با خرید این محصول 105 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

210,000 تومان

کتاب مقاومت مصالح (۱)

 

کتاب مقاومت مصالح (۱) : ویرایش هشتم _بر اساس SI، قابل استفاده برای دانشجویان مهندسی عمران درس مقاومت مصالح (۱) و رشته های مهندسی مکانیک، معماری، شیمی، متالوژی و هوافضا و داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری عمران و مکانیک

کتاب مقاومت مصالح (۱)، بر اساس کتاب مقاومت مصالح اساتید دانشگاه استانفورد آمریکا ترجمه شده است. کتاب اصلی شامل ۱۲ فصل بوده که بر اساس سرفصل های درس مقاومت مصالح (۱) در دوره کارشناسی رشته های مهندسی عمران و مکانیک، پنج فصل آن در این مجلد ترجمه شده است. و بقیه مطالب در کتاب مقاومت مصالح (۱)که در آینده نزدیک به چاپ خواهد رسید، بیان می‌گردد. موضوعاتی که در کتاب مقاومت مصالح (۱) مورد بررسی قرار میگیرند، شامل موضوعات ذیل میباشد:

 1. مروری بر استاتیک و بیان مفهوم تنش، کرنش و رابطه بین تنش و کرنش، بیان مفهوم تنش برشی و کرنش برشی، خصوصیات مصالح و تنش های مجاز.
 2. بررسی تغییر طول های محوری تحت شرایط یکنواخت و غیر یکنواخت، سازه های نامعین استاتیکی و نحوه حل این گونه مسائل. بیان تاخیرات حرارتی ، خطاهای ساخت، بارهای ضربه ای و خستگی و نیز بیان رفتار غیر خطی مصالح و تحلیل الاستوپلاستیک.
 3. بررسی تغییر شکل های پیچشی درمفاطع مدور و غیرمدور تحت پیچش های یکنواخت و غیر یکنواخت ، بیان پیچش میله های نامعین استاتیکی و نیز بررسی انرژی کرنشی در حالت پیچش و برش خالص، و در نهایت بررسی تمرکز تنش در حالت پیچش.
 4. بررسی انواع تیرها، بارها و عکس العمل های وارد بر آنها، بیان نیروهای برشی و لنگرهای خمشی و ترسیم نمودارهای برشی و خمشی درتیرها تحت بارگذاری های مختلف.
 5. تعریف خمش و انواع خمش: شامل خمش خالص و غیریکنواخت، بررسی انحنای تیر و بیان رابطه لنگر _ انحنا، بررسی تنش ها و کرنش های عمودی در تیرهای تحت خمش، طراحی تیرها بر اساس خمش، بررسی تنش های برشی در مقاطع دایره ای، مستطیلی و جان مقاطع فولادی بال پهن، تعریف جریان برش و بررسی تیرهای چوبی و فلزی چند تکه، و درنهایت ارائه تمرکز تنش تیرها تحت خمش.

 

 

فهرست مطالب کتاب مقاومت مصالح (۱) :

پیشگفتار کتاب مقاومت مصالح (۱)

فصل اول: کشش، فشار و برش در کتاب مقاومت مصالح (۱)

 • ۱-۱ مقدمه ای بر مکانیک مواد
 • ۱-۲ مروری بر استاتیک
 • ۱-۳ تنش و کرنش نرمال (عمودی)
 • ۱-۴ خواص مکانیکی مواد
 • ۱-۵ الاستیسیته، پلاستیسیته و خزش
 • ۱-۶ الاستیسیته خطی، قانون هوک و نسبت پواسون
 • ۱-۷ تنش و کرنش برشی
 • ۱-۸ بارها و تنش های مجاز
 • ۱-۹ طراحی بارهای محوری و برش مستقیم
 • خلاصه و مروری بر فصل اول
 • مسایل فصل اول
 • مسایل بخش ۱-۲- مروری بر استاتیک
 • مسایل بخش ۱-۳- تنش و کرنش نرمال (عمودی)
 • مسایل بخش ۱-۴- خواص مکانیکی و دیاگرام های تنش و کرنش
 • مسایل بخش ۱-۵- الاستیسیته و پلاستیسیته
 • مسایل بخش ۱-۶- قانون هوک و نسبت پواسون
 • مسایل بخش ۱-۷- تنش و کرنش برشی
 • مسایل بخش ۱-۸-بارهای مجاز
 • مسایل بخش ۱-۹- طراحی بارهای مجاز و برش مستقیم
 • مسایل دوره ای و چهار گزینه ای فصل اول

فصل دوم: عضوهای تحت بار محوری (كـشـشــی یـا فـشــاری) در کتاب مقاومت مصالح (۱)

 • پیش گفتار فصل
 • ۲-۱ مقدمه
 • ۲-۲ تغییر طول عضوهای تحت بار محوری
 • ۲-۳ تغییر طول میله های غیر یکنواخت
 • ۲-۴ سازه های نامعین استاتیکی
 • ۲-۵ تاثیرات حرارتی، خطای ساخت اعضاء سازه ای و پیش خیزها (پیش کرنش ها)
 • ۲-۶ تنش بر روی سطوح مایل
 • ۲-۷ انرژی کرنشی
 • ۲-۸ بارهای ضربه ای
 • ۲-۹ بارگذاری تکراری و خستگی
 • ۲-۱۰ تمرکز تنش
 • ۲-۱۱ رفتار غیر خطی
 • ۲-۱۲ تحلیل الاستوپلاستیک
 • خلاصه و مروری بر فصل دوم
 • مسایل فصل دوم
 • مسایل بخش ۲-۲- تغییر طول عضوهای تحت بار محوری.
 • مسایل بخش ۲-۳- تغییر طول میله های غیر یکنواخت.
 • مسایل بخش ۲-۴- سازه های نامعین استاتیکی
 • مسایل بخش ۲-۵- تاثیرات حرارتی
 • مسایل بخش ۲-۶- تنش در سطوح مایل
 • مسایل بخش ۲-۷- انرژی کرنشی
 • مسایل بخش ۲-۸- بارگذاری ضربه ای
 • مسایل بخش ۲-۱۰- تمرکز تنش
 • مسایل بخش ۲-۱۱- رفتار غیر خطی (تغییر طول میله ها)
 • مسایل بخش ۲-۱۲- تحلیل الاستو پلاستیک
 • مسایل دوره ای و چهار گزینه ای فصل دوم

فصل سوم: پیچش در کتاب مقاومت مصالح (۱)

 • پیش گفتار فصل
 • ۳-۱ مقدّمه
 • ۳-۲ تغییر شکلهای پیچشی میله های مدوّر
 • ۳-۳ میله های مدوّر با مصالح الاستیک خطی
 • ۳-۴ پیچش غیر یکنواخت
 • ۳-۵ تنش و کرنش در برش خالص
 • ۳-۶ رابطه بین مدول الاستیسیته و
 • ۳-۷ انتقال قدرت توسط شفت های مدوّر
 • ۳-۸ عضوهای پیچشی نامعین استاتیکی
 • ۳-۹ انرژی کرنشی در پیچش و برش خالص
 • ۳-۱۰ پیچش در شفت های منشوری غیر مدوّر
 • ۳-۱۱ لوله های جدار نازک
 • خلاصه و مروری بر فصل سوم
 • مسایل فصل سوم
 • مسایل بخش ۳-۲- تغییر شکل های پیچشی
 • مسایل بخش ۳-۳- میله ها و لوله های مدور
 • مسایل بخش ۳-۴- پیچش غیر یکنواخت
 • مسایل بخش ۳-۵- برش خالص
 • مسایل بخش ۳-۷- انتقال قدرت
 • مسایل بخش ۳-۸- عضوهای پیچش نامعین استاتیکی
 • مسایل بخش ۳-۹- انرژی کرنشی در پیچش
 • مسایل بخش ۳-۱۱- لوله های جدار نازک
 • مسایل بخش ۳-۱۲- تمرکز تنش در پیچش
 • مسایل دوره ای و چهار گزینه ای فصل سوم

فصل چهارم: نیروهای برشی و لنگرهای خمشی در کتاب مقاومت مصالح (۱)

 • پیش گفتار فصل
 • ۴-۱ مقدمه
 • ۴-۲ انواع تیرها، نیروها و عكس العمل ها
 • ۴-۳ نیروهای برشی و لنگرهای خمشی
 • ۴-۴ رابطه بین بارها، نیروهای برشی و لنگرهای خمشی
 • ۴-۵ نمودارهای نیروی برشی و لنگر خمشی
 • خلاصه و مروری بر فصل چهارم
 • مسایل فصل چهارم
 • مسایل بخش ۴-۳- نیروهای برشی و لنگرهای خمشی
 • مسایل بخش ۴-۵- نمودارهای نیروی برشی و لنگر خمشی
 • مسایل دوره ای و چهار گزینه ای فصل چهارم

فصل پنجم: تنش در تیرها (مباحث پایه) در کتاب مقاومت مصالح (۱)

 • پیش گفتار فصل
 • ۵-۱ مقدمه
 • ۵-۲ خمش خالص و خمش غیر یكنواخت
 • ۵-۳ انحناء تیر
 • ۵-۴ كرنش های طولی در تیرها
 • ۵-۵ تنش عمودی در تیرها (مصالح الاستیك خطی)
 • ۵-۶ طراحی تیرها بر اساس تنش های خمشی
 • ۵-۷ تیرهای غیر منشوری
 • ۵-۸ تنش برشی در تیرهای دارای مقطع مستطیلی
 • ۵-۹ تنش های برشی در تیرهای با مقطع دایره ای
 • ۵-۱۰ تنش های برشی در جان تیرهای بالدار
 • ۵-۱۱ تیرهای چند تكه ای و جریان برش
 • ۵-۱۲ تیر تحت اثر بارهای محوری
 • ۵-۱۳ تمركز تنش در خمش
 • خلاصه و مروری بر فصل پنجم
 • مسایل فصل پنجم
 • مسایل بخش ۵-۴-كرنش های طولی در تیرها
 • مسایل بخش ۵-۵- تنش های عمودی (نرمال) در تیرها
 • مسایل بخش ۵-۶- طراحی تیرها
 • مسایل بخش ۵-۷- تیرهای غیر منشوری
 • مسایل بخش ۵-۸- تنش های برشی در تیرهای مستطیلی
 • مسایل بخش ۵-۹- تنش های برشی در تیرهای دایره ای
 • مسایل بخش ۵-۱۰- تنش های برشی در جان تیرهای بالدار
 • مسایل بخش ۵-۱۱- تیرهای چند تكه ای
 • مسایل بخش ۵-۱۲- تیرها تحت بارهای محوری
 • – بارهای محوری خارج از محور
 • مسایل بخش ۵-۱۳- تمركز تنش
 • مسایل دوره ای و چهار گزینه ای فصل پنجم

پیوست ها

 • پیوستA: سیستم آحاد و ضرایب تبدیل
 • پیوستB: تبدیل واحدها
 • پیوستC: فرمول های ریاضی
 • پیوستD: خصوصیات سطوح تخت
 • پیوستE: خواص پروفیل های ساختمانی
 • پیوستF: مشخصات الوارهای چوبی سازه ای
 • پیوستH: خصوصیات مواد و مصالح
 • پاسخ مسایل
 • فصل اول
 • فصل دوم
 • فصل سوم
 • فصل چهارم
 • فصل پنجم

منابع و ماخذ کتاب مقاومت مصالح (۱)

کتاب مقاومت مصالح (۱) کتاب مقاومت مصالح (۱) کتاب مقاومت مصالح (۱) 265 222x300

کتاب مقاومت مصالح (۱)

مشخصات: کتاب مقاومت مصالح (۱)

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001682704

تعداد صفحات

568

لوح فشرده

ابعاد
وزن 992 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب مقاومت مصالح (۱)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب از سیر تا پیاز ساختمان سازی خدمات عمومی مهندسی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

کتاب انتخاب جنس در لوله کشی صنعتی

فروشنده : آزمون تاپ
35,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

کتاب راهنمای نشریه ۵۵

فروشنده : آزمون تاپ
268,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب تشریح مسائل بررسی سیستم های قدرت هادی سعادت (جلد دوم)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب عناصر رنگ ایتن

کتاب عناصر رنگ ایتن

فروشنده : آزمون تاپ
70,000 تومان 66,500 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آموزش ساده تعمیر کار تلفن

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
مجموعه آموزش مقاومت مصالح
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب استاتیک سازه های خطی و مقاومت مصالح
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب بارگذاری و تحلیل سازه‌ها
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تحلیل دینامیکی سازه‌ها در برابر باد و زلزله
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب جامع و تصویری مصالح ساختمانی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0