کتاب طراحی سازه‌های موقت

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: بهمن سبحانی

سال چاپ: 1400
نوبت چاپ: 1

شما با خرید این محصول 139 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

279,000 تومان

کتاب طراحی سازه‌های موقت

 

کتاب طراحی سازه‌های موقت، اولین کتابی است که در زمینه اصول، مفاهیم مربوط به سازه‌‌های موقت نظیر: داربست‌ها، تیرک‌های حائل‌، مهارهای دوخت به پشت، پایه‌های موقت و … نوشته شده است.

در کتاب طراحی سازه‌های موقت به مطالب زیر پرداخته شده است: 

 1. اصول ایمنی داربست‌های موقت و معلق ، انواع داربست‌ها، اجزای تشکیل دهنده داربست و ارائه مثال‌های طراحی داربست‌ها.
 2. تشریح انواع سیستم‌های نگهدارنده گودبرداری، انواع تیرها و شمع‌ها، مهارهای کششی، طراحی تیرک‌های حائل و قطعات چوبی و فلزی مربوط به تخته پوش‌ها.
 3. بیان اصول سپرکوبی، مصالح و تجهیزات موردنیاز در سپرکوبی، تشریح مثال‌های طراحی برای سپرکوبی.
 4. تشریح خصوصیات مصالح بتنی، نحوه محاسبه نیروهای وارد بر قالب‌بندی و پایه‌های موقت در اثر فشارهای ناشی از بتن و بتن‌ریزی.
 5. بیان موارد کلی طراحی قالب‌بندی، طراحی مهارهای کششی مورد استفاده در قالب‌بندی، طراحی قالب‌بندی بر اساس پارامترهای برش، خیز و خمش، و استفاده از چارت‌های طراحی آماده برای طراحی قالب‌بندی.
 6. تشریح انواع و درجه ریسک‌پذیری در استفاده از پایه‌های موقت، فرآیندهای طراحی و نحوه توزیع بار در پایه‌های موقت، نحوه استفاده از چارت‌های آماده طراحی برای پایه‌های موقت.
 7. تشریح انواع سیستم‌های مهاری موقت شامل: کابل‌های مهاری، لوله‌های مهاری ، نحوه مهارسازی کابل‌های مهاری با مهارهای بتنی، و طراحی مهارهای کششی کابلی با مثال‌های متنوع.
 8. بیان جزئیات و تجهیزات مربوط پل‌های موقت، نحوه بارگذاری پل‌های موقت، طراحی جزئیات پل‌های موقت شامل تیرهای زیرسری و شاه‌تیرها، مهارهای جانبی تیرها، و طراحی عرشه پل موقت از مصالح چوبی و بتنی آماده.

پیشگفتار کتاب طراحی سازه‌های موقت

مهندسین عمران در طی دوره تحصیلات کارشناسی در دانشگاه ، دروس متعددی را در زمینه تحلیل و طراحی سازه‌های فولادی و بتنی آموزش می‌بینند . اما طراحی مواردی از قبیل داربست‌ها، کابل‌های مهاری، قالب‌بندی و … در طی این دوره کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. و اغلب مهندسین مهارت لازم را در این زمینه کسب نمی‌کنند.

این موضوع مترجم را بر آن داشت که تا با ترجمه اولین کتابی که در این زمینه تاکنون منتشر شده و توسط Chris Souder نوشته شده و در سال ۲۰۱۴ به بازار کتاب‌های فنی در آمریکا وارد شده، بپردازد.

کتاب طراحی سازه‌های موقت مشتمل بر ۱۳ فصل بوده، که مترجم با توجه به نیاز بازار ایران ۸ فصل آن را ترجمه و تالیف نموده است.

۴ فصل مربوط به نحوه بارگذاری‌های مختلف در سازه‌های آبی، خاکی و ساختمانی و یک فصل دیگر مربوط به سازه‌های نیروگاهی است که از حوصله و بحث سازه‌های متداول اشاره شده در کتاب طراحی سازه‌های موقت خارج است، صرف‌نظر شده، از طرفی در این زمینه کتابهای متنوعی در ایران به چاپ رسیده ، لذا نیاز به ارائه مطالبی که تاکنون به آنها پرداخته نشده است، می‌باشد.

در کتاب طراحی سازه‌های موقت سعی شده که مراحل طراحی، به صورت گام به گام و مرحله‌‌ای بیان شود.

مسائل حل شده در کتاب طراحی سازه‌های موقت با دو سیستم U.S و سیستم بین‌المللی SI بررسی و در اختیار خوانندگان قرار گرفته است.

تمامی مطالب ذکر شده منطبق  بر آیین‌نامه‌های معتبر موجود در آمریکا (AICI و ACI347) ویرایش سال ۲۰۱۳ می‌باشد. البته در هر فصل مطالبی با عنوان مطالعه موردی بیان شده، که این مطالب بیانگر استفاده از سیستم سازه‌های موقت اشاره شده در هر فصل در پروژه‌های واقعی و اجرایی می‌باشد.

 

فهرست مطالب کتاب طراحی سازه‌های موقت :

پیشگفتار کتاب طراحی سازه‌های موقت

فصل اول / طراحی داربست در کتاب طراحی سازه‌های موقت

 • ۱-۱نظام نامه
 • ۲-۱انواع داربست
 • ۳-۱بارگذاري داربست
 • ۴-۱ضریب ایمنی داربست
 • ۵-۱اجزاي تشکیل‌دهنده داربست
 • ۱-۵-۱صفحه پوش
 • ۲-۵-۱تیرهاي عرضی (تکیه‌گاه‌هاي جانبی)
 • ۳-۵-۱تیرهاي طولی (میله‌هاي طولی داربست)
 • ۴-۵-۱پایه‌هاي داربست
 • ) OSHA 5-5-1موسسه ایمنی و بهداشت فردي(
 • ۶-۱طراحی داربست
 • ۱-۶-۱تامین ایمنی سازه داربست
 • ۲-۶-۱داربست معلق (آویزان)

 فصل دوم / تیرك حائل (وادار)، صفحات چوبی و مهار کششی دوخت به پشت در کتاب طراحی سازه‌های موقت

 • ۱-۲تشریح سیستم‌هاي نگهدارنده گود و واحدهاي اندازه‌گیري آنها
 • ۱-۱-۲تیرها و شمعها
 • ۲-۱-۲صفحه‌گذاري
 • ۳-۱-۲مهارهاي کششی
 • ۲-۲مصالح مورد استفاده
 • AISC فولاد۱-۲-۲
 • ۲-۲-۲قطعات چوبی و مشخصات طراحی آیین‌نامه NDSبراي سازه‌هاي چوبی
 • ۳-۲-۲صفحات چوبی
 • ۴-۲-۲طراحی تیرك حائل (تیر پایه)

فصل سوم / سپرکوبی و مهارهای جانبی در کتاب طراحی سازه‌های موقت

 • ۱-۳اصول سپرکوبی
 • ۱-۱-۳مصالح مورد استفاده در سیستم سپر کوبی
 • ۲-۱-۳تشریح سیستم سپر کوبی و واحدهاي اندازه گیري صفحات سپر کوبی
 • ۳-۱-۳تجهیزات و وسایل نصب سپرهاي فولادي

فصل چهارم / محاسبه نیروها و فشار وارد بر قالب بندي و پایه هاي موقت :

 • ۱-۴خصوصیات مصالح
 • ۱-۱-۴وزن واحد مصالح
 • ۲-۱-۴نیروهاي ناشی از بتنریزي

فصل پنجم / طراحی قالب بندي بتن :

 • ۱-۵موارد کلی براي طراحی قالب
 • ۱-۱-۵خصوصیات بتن
 • ۲-۵طراحی قالب‌بندي
 • ۱-۲-۵طراحی بر اساس خمش، برش و خیز (تغییر مکان)
 • ۲-۲-۵مثال‌هاي طراحی قالب براي انواع چوب‌ها همراه با مهارهاي فشاري و مغزي
 • ۳-۲-۵چارت‌ها (نمودارهاي) طراحی قالب‌بندي
 • ۴-۲-۵تخمین هزینه قالب‌بندي بتن
 • ۳-۵نتیجه‌گیري

فصل ششم / طراحی پایه‌هاي موقت :

 • ۱-۶خطر ریسک مربوط به پایه‌هاي موقت
 • ۱-۱-۶حوادث در پایه‌هاي موقت
 • ۲-۱-۶فرآیند بازنگري سیستم پایه‌هاي موقت
 • ۳-۱-۶معیارهاي طراحی سیستم پایه‌هاي موقت
 • ۴-۱-۶نحوه توزیع بار در طراحی سیستم پایه‌هاي موقت
 • ۵-۱-۶طراحی سیستم پایه‌هاي موقت با استفاده از نمودارهاي (چارتها) طراحی قالب‌بندي
 • ۶-۱-۶پروژه‌هاي پل
 • ۲-۷مهاربندي قالب‌ها با استفاده از لوله‌هاي فولادي و بلوك‌هاي بتنی مهاري (وزنه مهاري بتنی)
 • ۱-۲-۷کاربرد نیروي اصطکاك در زندگی
 • ۳-۷مهارهاي میل‌هاي مورد استفاده در پروژه بزرگراه‌ها
 • ۴-۷روش مهار متناوب (یک درمیان)

فصل هشتم / طراحی پل موقت و تجهیزات مربوط به آن :

 • ۱-۸ترکیب اصلی یک پل موقت استاندارد
 • ۱-۱-۸فونداسیون یا شمع شمع لول‌هاي، شمع با مقطع فولادي ، H Pشمع مقاطع Wو شمع‌هاي کامپوزیتی پل موقت
 • ۲-۱-۸تیرهاي پوششی یا تیرهاي حمال (تیرهاي بال پهن به همراه سخت‌کننده)
 • ۳-۱-۸مهاربندي تیرهاي زیر سري یا شاه تیرها از نوع تیرآهن بال پهن
 • ۴-۱-۸مهاربندي جانبی
 • ۵-۱-۸محاسبات مورد نیاز مهاربندي جانبی جهت جلوگیري از کمانش بال
 • ۵-۱-۸اجراي عرشه چوبی یا بتن پیش ساخته جهت عبور جرثقیل خرپایی یا کامیون ضریب ضربه
 • ۶-۱-۸عوامل محیطی در طراحی پل موقت
 • ۷-۱-۸طراحی تیرهاي زیر سري (طولی)پیوست ها

پیوست شماره :۱مقاطع فولادي مربوط به تیرها براساس AISC

پیوست شماره :۲لوله هاي فولاد

پیوست شماره :۳پروفیلهاي Hشکل بــراســـاس AISC

پیوست شماره :۴مقادیر تنش مجاز کمانشی

پیوست شماره :۵سپرهاي فولادي

پیوست شماره :۶مشخصات الوارهاي چوبی

پیوست شماره :۷چارتهاي طراحی قالب‌بندي Williams

منابع و مآخذ کتاب طراحی سازه‌های موقت

کتاب طراحی سازه‌های موقت کتاب طراحی سازه‌های موقت کتاب طراحی سازه‌های موقت 258 221x300

کتاب طراحی سازه‌های موقت

مشخصات: کتاب طراحی سازه‌های موقت

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

لوح فشرده

شابک

9786001682476

تعداد صفحات

328

ابعاد
وزن 582 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب طراحی سازه‌های موقت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب قوانين و مقررات مربوط به رفاه و تامين اجتماعی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب خوشه بندی در یادگیری ماشین

کتاب خوشه بندی در یادگیری ماشین

فروشنده : آزمون تاپ
30,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 14
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب نانو مواد هوشمند در مهندسی محیط زیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب بررسی جایگاه هندسه،معماری و سازه در کبوترخان های سنتی ایران
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۴

کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۴

فروشنده : آزمون تاپ
90,000 تومان
موجود نیست

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی سازه های بتن مسلح (جلد اول)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی سازه های فولادی (جلد اول)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی سازه های هیدرولیکی

کتاب طراحی سازه های هیدرولیکی

فروشنده : آزمون تاپ
235,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی پلاستیک سازه های بتنی مقاوم در برابر زلزله براساس سطح عملکرد
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مدل سازی برای طراحی سازه ها
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0