کتاب پروژه‌ های کاربردی محاسبات بار و انرژی ساختمان در Design Builder software

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: رامین قاسمی اصل
محمدامین جوادی
بهنام آسایش

سال چاپ:1402

نوبت چاپ:1

شما با خرید این محصول 208 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

416,000 تومان 395,200 تومان

کتاب پروژه‌های کاربردی محاسبات بار و انرژی ساختمان در Design Builder software

مقدمه کتاب پروژه‌های کاربردی محاسبات بار و انرژی ساختمان در  Design Builder software :

این كتاب با هدف درک بهتر مباحث بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان و کاربردی بودن با جمع‌آوری مطالب، استاندارهای مختلف و تجربیات اجرایی پروژه‌های متعدد تدوین شده است. درزمینه طراحی بهینه‌سازی مصرف انرژی ساختمان کتابها و استانداردهای مختلف داخلی و بین‌المللی وجود دارد که هرکدام دارای نقاط قوت خاصی می‌باشند. از همین رو تلاش شده است تا کتاب پیش رو کامل‌ترین و جامع‌ترین منبع درزمینه محاسبات بار، انرژی و طراحی بهینه انواع ساختمان باشد. این کتاب با استفاده از جدیدترین مطالب استاندارد بین‌المللی و همچنین استفاده از مقررات ملی ساختمان ایران، دیدگاهی مناسب را درزمینه محاسبات بارهای گرمایی و سرمایی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در اختیار مهندسان فعال در زمینه ساختمان قرار می‌دهد.

ساختمان‌سازی حوزه‌ای است که در آن تصاویر، نقشه‌ها و جلوه‌های بصری بسیار حائز اهمیت است و انتقال اطلاعات از طریق تصاویر به‌مراتب کارایی آموزشی بیشتری دارد. همچنین انتقال اطلاعات از راه تصاویر به‌مراتب از انتقال آن از راه کلمات و جملات بسیار طولانی و پیچیده انرژی کمتری از مخاطب می‌گیرد. به همین جهت، در مدل آموزشی این کتاب تلاش شده تا بیشتر از تصاویر برای انتقال مفاهیم استفاده شود تا درک مناسب‌تری برای مخاطب ایجاد کند. یکی از نکات بسیار مهم در این کتاب استفاده از تصاویر کاربردی و دقیق است که باعث می‌شود وجه خلاقانه ذهن مهندسان شکوفا شده و این قدرت را پیدا کنند تا با استفاده از نکات موجود، مفاهیم را به‌ صورت کاملاً کاربردی و مناسب درک کرده و طراحی‌های دقیق‌تری با توجه به نیاز ساختمان‌های مختلف داشته باشند.

فهرست کتاب پروژه‌های کاربردی محاسبات بار و انرژی ساختمان در  Design Builder software :

مقدمه

فصل اول / مبانی محاسبات انرژی در ساختمان

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بهینه‌سازی انرژی در ساختمان

۱-۳- آسایش گرمایی

۱-۳-۱- تنظیم گرمای بدن

۱-۳-۲- تعادل دمایی بدن انسان (تحلیل ریاضی بدن انسان)

۱-۳-۳- روشهای بررسی آسایش گرمایی

۱-۳-۳-۱- روش پیمایش میدانی

۱-۳-۳-۲- روش آزمایشگاهی

۱-۳-۳-۳- روش تحلیلی

۱-۳-۴- عوامل مؤثر بر آسایش گرمایی افراد

۱-۳-۴-۱- لباس

۱-۳-۴-۲- میزان فعالیت

۱-۳-۴-۳- انتظارات افراد

۱-۳-۴-۴- دمای هوا

۱-۳-۴-۵- دمای تابشی

۱-۳-۴-۶- رطوبت

۱-۳-۴-۷- سرعت هوا

۱-۳-۵- دسته‌بندی ساختمان‌ها ازنظر نوع تهویه

۱-۳-۶- عوامل نارضایتی گرمایی

۱-۳-۶-۱- عوامل سراسری ایجاد نارضایتی گرمایی

۱-۳-۶-۲- عوامل نارضایتی گرمایی موضعی

۱-۳-۶-۲-۱- کوران

۱-۳-۶-۲-۲- تابش نا متقارن

۱-۳-۶-۲-۳- اختلاف دمای عمودی هوا

۱-۳-۶-۲-۴- دمای کف

۱-۳-۷- بررسی مدل‌های آسایش گرمایی رایج، مبتنی بر موازنه انرژی

۱-۳-۷-۱- مدل فنگر

۱-۳-۷-۲- مدل گایج

۱-۴- تقسیمات اقلیمی و شرایط آب‌وهوایی

۱-۴-۱- سایکرومتریک

۱-۴-۲- منحنی سایکرومتریک

۱-۴-۲-۱- محورهای مختلف نمودار سایکرومتریک

۱-۴-۲-۲- خطوط مختلف نمودار سایکرومتریک

۱-۴-۳- فرآیندهای اصلی در سایکرومتریک

۱-۵- اصول اولیه انتقال گرما

۱-۵-۱- انتقال گرمای رسانش

۱-۵-۱-۱- قابلیت رسانش گرمایی

۱-۵-۱-۲- ضریب انتقال گرمای سطحی

۱-۵-۱-۳- مقاومت گرمایی

۱-۵-۲- انتقال گرمای همرفت

۱-۵-۲-۱- همرفت طبیعی

۱-۵-۲-۲- همرفت اجباری

۱-۵-۲-۳- همرفت جوششی

۱-۵-۳- انتقال گرمای تابش

۱-۶- عوامل مؤثر بر محاسبه بارهای گرمایشی ساختمان

۱-۶-۱- بارهای جداری

۱-۶-۲- بارهای ناشی از هوای تازه

۱-۷- عوامل مؤثر بر بارهای سرمایشی ساختمان

۱-۷-۱- بارهای ناشی از جداره‌هایی که در معرض نور خورشید نیستند.

۱-۷-۲- بارهای ناشی از جداره‌هایی که در معرض نور خورشید هستند.

۱-۷-۳- بار ناشی از تابش شیشه

۱-۷-۴- بار ناشی از هوای تازه

۱-۷-۵- بار ناشی از افراد

۱-۷-۶- بار ناشی از روشنایی

۱-۷-۷- بار ناشی از تجهیزات

فصل دوم / ساختمان انرژی صفر

۲-۱- مقدمه

۲-۲- تعریف ساختمان‌های صفر انرژی

۲-۲-۱- صفر انرژی خالص در سایت

۲-۲-۲- صفر انرژی خالص در منبع

۲-۲-۳- صفر انرژی خالص در انتشار

۲-۲-۴- صفر انرژی خالص در هزینه

۲-۳- طبقه‌بندی ساختمان‌های صفر انرژی

۲-۴- رویکردهای جایگزین در صفر انرژی خالص

۲-۴-۱- ساختمان‌های صفر انرژی منفصل از شبکه

۲-۴-۲- ساختمان‌های صفر انرژی متصل به شبکه

۲-۴-۳- ساختمان‌های صفر انرژی ناتمام

۲-۴-۴- ساختمان‌های صفر انرژی نزدیک صفر

۲-۴-۵- ساختمان‌های ساخته‌شده جهت تبدیل‌شدن به صفر انرژی در آینده

۲-۴-۶- صفر انرژی برای ساختمان‌های بزرگ همچون مجتمعهای چندطبقه

 

فصل سوم / سیستم‌ها و تجهیزات تهویه مطبوع

۳-۱- سیستم‌های تمام هوایی

۳-۱-۱- حجم ثابت – دما متغیر

۳-۱-۱-۱- حجم ثابت – دما متغیر تک منطقه‌ای

۳-۱-۱-۲ حجم ثابت – دما متغیر چند منطقه‌ای به همراه کویل دوباره گرم‌کن در پایانه

۳-۱-۱-۳ حجم ثابت – دما متغیر چند منطقه‌ای دوطبقه

۳-۱-۱-۴ حجم ثابت – دما متغیر چند منطقه‌ای سه‌طبقه

۳-۱-۱-۵ حجم ثابت – دما متغیر دو کاناله

۳-۱-۱-۶ حجم ثابت – دما متغیر با تهویه معتدل

۳-۱-۱-۶ حجم ثابت – دما متغیر چهار لوله‌ای القایی

۳-۱-۲- حجم متغیر – دما ثابت

۱-۲-۱-۳ حجم متغیر – دما ثابت دارای کویل دوباره گرم‌کن در پایانه

۲-۲-۱-۳ حجم متغیر – دما ثابت دارای کویل دوباره گرم‌کن و فن در پایانه

۳-۲-۱-۳ حجم متغیر – دما ثابت دوطبقه با یک یا دو فن

۳-۱-۳- حجم متغیر – دما متغیر

۳-۲- سیستم‌های آبی – هوایی

۳-۲-۱- سیستم‌های تبخيري مستقيم

۳-۲-۲- سیستم‌های تبخیری غیرمستقیم

۳-۲-۳- سیستم‌های تبخیری تركيبي

۳-۲-۴- سیستم‌های تبخیری به همراه رطوبت‌گیری

۳-۳- سیستم‌های انبساط مستقیم

۳-۳-۱ کولر گازی پنجره‌ای

۳-۳-۲- کولر گازی اسپلیت (دوتکه)

۳-۳-۳- کولر گازی با سیستم جریان مبرد متغیر

۳-۳-۴- پکیج پشت‌بامی

۳-۳-۵- داکت اسپلیت

۳-۴- سیستم‌های تمام آبی

۳-۴-۱- فن کویل

۳-۴-۲- رادیاتور

۳-۵- شاخص‌های انتخاب سیستم تهویه مطبوع بهینه

۳-۵-۱- دسترسی به انرژی و انرژی موردنیاز جهت راه‌اندازی تجهیزات

۳-۵-۲- مقدار مصرف انرژی

۳-۵-۳- اقلیم

۳-۵-۴- مشخصات هندسی ساختمان

۳-۵-۵- کاربری ساختمان

۳-۵-۶- معماری ساختمان

۳-۵-۷- هزینه راه‌اندازی، نگهداری و تعمیرات

۳-۵-۸- آسایش گرمایی و کیفیت هوای داخل

۳-۵-۹- وضعیت انتقال امواج صوتی

۳-۵-۱۰- انعطاف‌پذیری سیستم

۳-۵-۱۱- سازگاری با صنایع موجود و دسترسی به کارکنان متخصص

۳-۵-۱۲- قابلیت اطمینان

۳-۵-۱۳- تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب تجهیزات بهینه

 

فصل چهارم / سیستم‌های نوین تأمین انرژی و کاربرد آن در ساختمان

۴-۱- انرژی خورشیدی

۴-۱-۱- سلول‌های فوتوولتائیک

۴-۱-۱-۱- سلول‌های مونو کریستال

۴-۱-۱-۲- سلول‌های پلی کریستال

۴-۱-۱-۳- سلول‌های فیلم نازک

۴-۱-۱-۴- فنّاوری‌های نوظهور

۴-۱-۱-۵- صرفه اقتصادی اجرای سلول‌های فتوولتائیک

۴-۲- انرژی زمین‌گرمایی

۴-۲-۱- پمپ‌گرمایی زمین‌گرمایی

۴-۲-۲- ذخیره‌سازی انرژی گرمایی

۴-۲-۳- ذخیره‌سازی انرژی گرمایی با استفاده از مبدل‌های زمینی

 

فصل پنجم / آموزش مقدماتی نرم‌افزار دیزاین بیلدر

۵-۱- مقدمه

۵-۲- مدل‌سازی هندسه پایه ساختمان

۵-۲-۱- رابط کاربری دیزاین بیلدر

۵-۲-۲- ساخت مدل، اضافه کردن بلاک و ساختمان

۵-۲-۳- اضافه کردن بلاک‌ها، حذف المان‌ها، کنترل ابعاد المان‌ها

۵-۲-۴- چرخش، کشیدن وجوه و ابزار خط راهنما

۵-۲-۵- اضافه کردن سقف‌ها

۵-۲-۶- ابزار برش و بلاک طرح

۵-۲-۷- رسم کمان در دیوارهای محیطی و گنبدها و سقف‌های کروی

۵-۲-۸- کامپوننت بلاک‌ها

۵-۲-۹- ایجاد فضای کنترل‌شده در زیر سقف‌ها

۵-۲-۱۰- فضاسازی بلاک‌ها توسط رسم پارتیشن‌ها و انواع زون‌بندی

۵-۲-۱۱- وارد کردن پلان دوبعدی DXF

۵-۳- داده‌های مدل پایه

۵-۳-۱- آشنایی با داده‌های کاربری ساختمان پارامترهای سربرگ Activity

۵-۳-۲- آشنایی با داده‌های مصالح ساختمان پارامترهای سربرگ Construction

۵-۳-۳- بازشوها در سطح ساختمان و آشنایی با داده‌ها و پارامترهای سربرگ Openings

۵-۳-۴- آشنایی با داده‌های سیستم‌های روشنایی ساختمان پارامترهای سربرگ Lighting

۵-۳-۵- آشنایی با داده‌های سیستم‌های تهویه مطبوع پارامترهای سربرگ HVAC

۵-۳-۶- آشنایی با داده‌های تولید برق توسط انرژی‌های نو پارامترهای سربرگ Generation

۵-۴- محاسبات

۵-۴-۱- آشنایی با پیش تنظیمات شبیه‌سازی پنجره Calculation Option Data

۵-۴-۲- بررسی و مدیریت صفحه نتایج حاصل از شبیه‌سازی

۵-۴-۳- اجرا و تحلیل شبیه‌سازی

 

فصل ششم / مدل‌سازی یک ساختمان تجاری در شهر زنجان

فصل هفتم / مدل‌سازی یک ساختمان صنعتی در شهر بندرعباس

 

فصل هشتم / مدل‌سازی یک ساختمان درمانی (بیمارستان) در شهر زاهدان

 

فصل نهم / مدل‌سازی یک ساختمان اقامتی (هتل) در شهر بندر جاسک

 

فصل دهم / مدل‌سازی یک ساختمان مسکونی در شهر مشهد

 

فصل یازدهم / مدل‌سازی یک ساختمان اداری در شهر طبس

 

منابع و مآخذ کتاب پروژه‌های کاربردی محاسبات بار و انرژی ساختمان 

 

کتاب پروژه‌های کاربردی محاسبات بار و انرژی ساختمان در Design Builder software کتاب پروژه‌های کاربردی محاسبات بار و انرژی ساختمان کتاب پروژه‌ های کاربردی محاسبات بار و انرژی ساختمان در Design Builder software 3026 235x300

کتاب پروژه‌های کاربردی محاسبات بار و انرژی ساختمان در Design Builder software

مشخصات: کتاب پروژه‌ های کاربردی محاسبات بار و انرژی ساختمان در Design Builder software

نویسنده

, ,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001686016

تعداد صفحات

320

لوح فشرده

ابعاد
وزن 550 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب پروژه‌ های کاربردی محاسبات بار و انرژی ساختمان در Design Builder software”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
کتاب قوانين و مقررات بيمه
- 20%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
پکیج آموزش جامع اصول پایپینگ به زبان ساده

پکیج آموزش جامع اصول پایپینگ به زبان ساده

فروشنده : آزمون تاپ
68,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
كتاب فوت و فن و ريزه كاريهای تقويت‌كننده‌های صوتی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
نشریه 1 - 167 مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات تیپ ساختمانی جلد اول
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آموزش کاربردی نرم افزار MS Project 2007

کتاب آموزش کاربردی نرم افزار MS Project 2007

فروشنده : آزمون تاپ
12,000 تومان 11,400 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 4
افزودن برای مقایسه
کتاب تجربیات عملی در نقشه خوانی ایستگاه های فشارقوی جلد دوم

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0