کتاب تحلیل و طراحی سوله در SAP

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: فرشاد نجومی

سال چاپ: 1401
نوبت چاپ: 2

شما با خرید این محصول 139 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

279,000 تومان

کتاب تحلیل و طراحی سوله در SAP

 

 • طراحی به روش تنش مجاز
 • تحلیل و طراحی دستی پی، ورق کف ستون، جراثقال
 • تحلیل و طراحی وال‌پست، لاپه (پرلین‌ها)
 • طراحی دستی اتصال زانویی و طراحی پی SAFE
 • تفسیر نکات مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

 

تجربیات اینجانب در امر محاسبات و اجرا، که در طول سالیان متمادی در ارتباط با تدریس دوره‌های آموزشی نرم‌افزار، دوره‌های آموزشی ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی، کنترل مضاعف شهرداری، رئیس گروه مدیریت امور اجرایی مسکن در ارتباط با کنترل مضاعف و احرا در سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران، کنترل سازه در ارتباط با مهندسین مشاور، به دست آمده است مرا بر آن داشت تا کتاب تحلیل و طراحی سوله در SAP را که شامل پروژه‌هایی که توسط بنده حقیر محاسبه و اجرا شده و این چهار پروژه که طیف وسیعی از انواع سوله‌ها از نظر ابعاد و هندسه را در بر می‌گیرد ارائه نمایم.

کتاب تحلیل و طراحی سوله در SAP برای دانشجویان و طراحان سازه این امکان را فراهم می‌سازد تا با تغییرات اندک در پروژه‌هایی مشابه مورد استفاده قرار دهند.

در لوح فشرده کتاب تحلیل و طراحی سوله در SAP جهت کنترل، فایل‌های این چهار پروژه ایجاد گردیده و دارای تیپ دفترچه محاسبات، دتایل‌های بارگذاری سقف و دیوار می‌باشد.

در ” کتاب تحلیل و طراحی سوله در SAP ” سعی شده ضوابط مقررات ملی ساختمان‌ در نرم افزار sap در قالب پروژه‌های متنوع، مورد تفسیر و انطباق قرار گیرد.

نگارنده ” کتاب تحلیل و طراحی سوله در SAP ” با توجه به تجربیات خود در امر محاسبات و اجرا، در طول سالیان متمادي در ارتباط با کنترل مضاعف شهرداري، کنترل سازه در ارتباط با مهندسین مشاور، تدریس نرم‌افزار، تدریس دوره‌هاي آموزشی ارتقاء پایه سازمان نظام‌مهندسی، برآن شده به مسائلی که براي مهندسین همواره بین ارتباط این نرم افزار و مقررات ملی ساختمان‌هاي خاص سوال برانگیز بوده مورد تفسیر قرار دهد و تا حد امکان با ذکر پروژه‌هایی به این بحث بپردازد.

 


فهرست مطالب کتاب تحلیل و طراحی سوله در SAP

فصل اول پروژه سوله به دهانه ۱۶ متر و به طول ۶×۶ متر و ارتفاع ۲/۸ متر تحليل و طراحي با نرم‌افزار Sap 2000

 • ۱-۱ انتخاب واحدها
 • ۱-۲ معرفي هندسه سازه
 • ۱-۳ ترسيم خطوط كمكي
 • ۱-۴ تعريف خواص فولاد (Material Property Data)
 • ۱-۵ تعريف مقاطع اوليه با روش توليد I شکل
 • ۱-۶ تعريف مقاطع متغير Add Nonprismatic))
 • ۱-۷ ترسيم ستون‌ها
 • ۱-۸ ترسيم تير‌ها
 • ۱-۹ ترسيم مهاربند
 • ۱-۱۰ گره‌هاي تکيه‌گاهي
 • ۱-۱۱ بارگذاري برف
 • ۱-۱۲ بارگذاري نامتقارن برف
 • ۱-۱۳ بارهاي مرده سقف و ديوار و دتايل‌هاي اجرايي
 • ۱ -۱۴ بارگذاري اثر باد
 • ۱-۱۴-۱ الف- روش تحلیل استاتیکی
 • ۱-۱۴-۲ ب- روش تحلیل دینامیکی
 • ۱-۱۴-۳ روش تجربی استفاده از تونل باد
 • ۱-۱۴-۴ اثر نيروي باد بر ساختمان
 • ۱-۱۴-۵ سرعت مبناي باد
 • ۱-۱۴ -۶ فشار مبنای ب
 • ۱-۱۵ بارگذاري استاتيكي زلزله
 • ۱-۱۵-۱ شتاب مبنای طرح A
 • ۱-۱۵-۲ ضریب بازتاب ساختمان B
 • ۱-۱۵-۳ ضریب اهمیت ساختمان I
 • ۱-۱۵-۴ ضریب رفتار و شکل پذیری سازه R
 • ۱-۱۶ معرفي تركيب بار(Define Load Combinations)
 • ۱-۱۷ تعريف جرم مشاركت در نيروي جانبي (Mass Source)
 • ۱-۱۸ نسبت دادن نواحي صلب (Frame End Length Offsets)
 • ۱-۱۹ معرفي تحليل سازه
 • ۱-۲۰ انجام طراحي
 • ۱-۲۱ روش محاسبه ضریب کمانش
 • ۱-۲۲ وارد کردن ضریب ‌K
 • ۱-۲۳ وارد کردن نسبت طول مهار نشده جهت محور ضعیف تیر‌ها
 • ۱-۲۴ نسبت دادن ترکیب‌بار طراحي
 • ۱-۲۵ کنترل تغییر مکان جانبی
 • ۱-۲۶ بررسی نتایج خروجی نیروی جانبی باد و زلزله در کنترل واژگونی
 • ۱-۲۷ طراحی Wall Post
 • ۱-۲۸ طراحي لاپه (پرلين‌ها) با نيمرخ Z
 • ۱-۲۹ طراحی ورق کف‌ستون
 • ۱-۳۰ طراحي جرثقیل
 • ۱-۳۰-۱ محاسبه تیر زیرسری
 • ۱-۳۱ طراحي پي
 • ۱-۳۱-۱ قدم اول تعيين ابعاد پي
 • ۱-۳۱-۲ قدم دوم كنترل ضخامت پي (برش منگنه‌اي)
 • ۱-۳۱-۳ قدم دوم تعيين ميزان آرماتور مورد نياز
 • ۱-۳۲ طراحي اتصال تير به ستون
 • ۱-۳ انتقال اطلاعات براي طراحي پي از برنامه SAP به SAFE
 • ۱-۳۲-۱ ترسيم هندسه پي
 • ۱-۳۲-۲ معرفي مشخصات فولاد
 • ۱-۳۲-۳ معرفي مشخصات بتن پي
 • ۱-۳۲-۴ معرفي خاک زير پي
 • ۱-۳۲-۵ نسبت دادن مشخصات Slab 50 به پي
 • ۱-۳۲-۶ نسبت دادن مشخصات خاک به پي
 • ۱-۳۲-۷ معرفي سطح انتقال بار از بیس‌پلیت به پی
 • ۱-۳۲-۸ معرفي ترکيب بارها جهت کنترل تنش خاک زير پي
 • ۱-۳۲-۹ ترسيم نوارهاي طراحي آرماتورها
 • ۱-۳۲-۱۰ آناليز و كنترل ابعاد پي
 • ۱-۳۲-۱۱ کنترل تنش‌هاي خاک زير پي
 • ۱-۳۲-۱۲ طراحي ميلگردها
 • ۱-۳۲-۱۳ کنترل برش منگنه‌اي
 • ۱-۳۳ نقشه‌هاي اجرايي

فصل دوم سوله به دهانه ۰/۲۰ متر و به طول ۶×۸ متر و ارتفاع ۰/۹ متر تحليل و طراحي با نرم‌افزار Sap 2000

 • ۲-۱ انتخاب واحدها
 • ۲-۲ معرفي هندسه سازه
 • ۲-۳ ترسيم خطوط كمكي
 • ۲-۴ تعريف خواص فولاد (Material Property Data)
 • ۲-۵ تعريف مقاطع اوليه با روش توليد I شکل
 • ۲-۶ تعريف مقاطع متغير Add Nonprismatic))
 • ۲-۷ ترسيم ستون‌ها
 • ۲-۸ ترسيم تير‌ها
 • ۲-۹ ترسيم مهاربند
 • ۲-۱۰ گره‌هاي تکيه‌گاهي
 • ۲-۱۱ بارگذاري برف
 • ۲-۱۲ بارگذاري نامتقارن برف
 • ۲-۱۳ بارهاي مرده سقف و ديوار و دتايل‌هاي اجرايي
 • ۲-۱۴ اثر نيروي باد بر ساختمان
 • ۲-۱۴-۱ سرعت مبناي باد
 • ۲-۱۴ -۲ فشار مبنای باد
 • ۲-۱۵ بارگذاري استاتيكي زلزله
 • ۲-۱۵-۱ شتاب مبنای طرح A
 • ۲-۱۵-۳ ضریب اهمیت ساختمان I
 • ۲-۱۵-۴ ضریب رفتار و شکل پذیری سازه R
 • ۲-۱۶ معرفي تركيب بار(Define Load Combinations)
 • ۲-۱۷ تعريف جرم مشاركت در نيروي جانبي (Mass Source)
 • ۲-۱۸ نسبت دادن نواحي صلب (Frame End Length Offsets)
 • ۲-۱۹ معرفي تحليل سازه
 • ۲-۲۰ انجام طراحي
 • ۲-۲۱ روش محاسبه ضریب کمانش
 • ۲-۲۲ وارد کردن ضریب ‌K
 • ۲-۲۳ وارد کردن نسبت طول مهار نشده جهت محور ضعیف تیر‌ها
 • ۲-۲۴ نسبت دادن ترکیب‌بار طراحي
 • ۲-۲۵ بررسی نتایج خروجی نیروی جانبی باد و زلزله در کنترل واژگونی
 • ۲-۲۶ طراحی Wall Post
 • ۲-۲۷ کنترل تغییر مکان جانبی
 • ۲-۲۸ طراحی ورق کف ستون
 • ۲-۲۹ طراحي پي
 • ۲-۲۹-۱ قدم اول تعيين ابعاد پي
 • ۲-۲۹-۲ قدم دوم كنترل ضخامت پي (برش منگنه‌اي)
 • ۲-۲۹-۳ قدم دوم تعيين ميزان آرماتور مورد نياز
 • ۲-۳۰ طراحي اتصال تير به ستون
 • ۲۲-۳۱ نسبت دادن ضريب طول موثر مهاربندهاي ضربدري
 • ۲-۳۲ طراحي لاپه (پرلين‌ها) با نيمرخ ناوداني
 • ۲-۳۳ طراحي جراثقال با نرم‌افزار
 • ۲-۳۳-۱ طراحي پل جراثقال
 • ۲-۳۴ انتقال اطلاعات براي طراحي پي از برنامه SAP به SAFE
 • ۲-۳۴-۱ ترسيم هندسه پي
 • ۲-۳۴-۲ معرفي مشخصات فولاد
 • ۲-۳۴-۳ معرفي مشخصات بتن پي
 • ۲-۳۴-۴ معرفي خاک زير پي
 • ۲-۳۴-۵ نسبت دادن مشخصات Slab 60 به پي
 • ۲-۳۴-۶ نسبت دادن مشخصات خاک به پي
 • ۲-۳۴-۷ معرفي سطح انتقال بار از بیس پلیت به پی
 • ۲-۳۴-۸ معرفي ترکيب بارها جهت کنترل تنش خاک زير پي
 • ۳-۳۴-۹ ترسيم نوارهاي طراحي آرماتورها
 • ۲-۳۴-۱۰ آناليز و كنترل ابعاد پي
 • ۲-۳۴-۱۱ کنترل تنش‌هاي خاک زير پي
 • ۲-۳۴-۱۲ طراحي ميلگردها
 • ۲-۳۴-۱۳ کنترل برش منگنه‌اي
 • ۲-۳۵ نقشه‌هاي اجرايي

فصل سوم سوله دو دهانه ۱۴×۲ متر و به طول ۶×۳ متر و ارتفاع ۴۰/۸متر تحليل و طراحي با نرم‌افزار Sap 2000

 • ۳-۱ انتخاب واحدها
 • ۳-۲ معرفي هندسه سازه
 • ۳-۳ ترسيم خطوط كمكي
 • ۳-۴ تعريف خواص فولاد (Material Property Data)
 • ۳-۵ تعريف مقاطع اوليه با روش توليد I شکل
 • ۳-۶ تعريف مقاطع متغير Add Nonprismatic))
 • ۳-۷ ترسيم ستون‌ها
 • ۳-۸ ترسيم تير‌ها
 • ۳-۹ ترسيم مهاربند
 • ۳-۱۰ گره‌هاي تکيه‌گاهي
 • ۳-۱۱ بارگذاري برف
 • ۳-۱۲ بارگذاري نامتقارن برف
 • ۳-۱۳ بارهاي مرده سقف و ديوار و دتايل‌هاي اجرايي
 • ۳-۱۴ اثر نيروي باد بر ساختمان
 • ۳-۱۴-۱ سرعت مبناي باد
 • ۳-۱۴-۲ فشار مبنای باد
 • ۳-۱۵ بارگذاري استاتيكي زلزله
 • ۳-۱۵-۱ شتاب مبنای طرح A
 • ۳-۱۵-۲ ضریب بازتاب ساختمان B
 • ۳-۱۵-۳ ضریب اهمیت ساختمان I
 • ۳-۱۵-۴ ضریب رفتار و شکل پذیری سازه R
 • ۳-۱۶ معرفي تركيب بار(Define Load Combinations)
 • ۳-۱۷ تعريف جرم مشاركت در نيروي جانبي (Mass Source)
 • ۳-۱۸ نسبت دادن نواحي صلب (Frame End Length Offsets)
 • ۳-۱۹ معرفي تحليل سازه
 • ۳-۲۰ انجام طراحي
 • ۳-۲۱ روش محاسبه ضریب کمانش
 • ۳-۲۲ وارد کردن ضریب ‌K
 • ۳-۲۳ وارد کردن نسبت طول مهار نشده جهت محور ضعیف تیر‌ها
 • ۳-۲۵ بررسی نتایج خروجی نیروی جانبی باد و زلزله در کنترل واژگونی
 • ۳-۲۶ کنترل تغییر مکان جانبی
 • ۳-۲۷ طراحی Wall Post
 • ۳-۲۸ طراحي لاپه (پرلين‌ها) با نيمرخ Z
 • ۳-۲۹ طراحی ورق کف‌ستون
 • ۳-۳۰ طراحي پي
 • ۳-۳۰-۱ قدم اول تعيين ابعاد پي
 • ۳-۳۰-۲ قدم دوم كنترل ضخامت پي (برش منگنه‌اي)
 • ۲-۳۰-۳ قدم دوم تعيين ميزان آرماتور مورد نياز
 • ۳-۳۱ طراحي اتصال تير به ستون
 • ۳-۳۲ انتقال اطلاعات براي طراحي پي از برنامه SAP به SAFE
 • ۳-۳۲-۱ ترسيم هندسه پي
 • ۳-۳۲-۲ معرفي مشخصات فولاد
 • ۳-۳۲-۳ معرفي مشخصات بتن پي
 • ۳-۳۲-۴ معرفي خاک زير پي
 • ۳-۳۲-۵ نسبت دادن مشخصات Slab 50 به پي
 • ۳-۳۲-۶ نسبت دادن مشخصات خاک به پي
 • ۳-۳۲-۷ معرفي سطح انتقال بار از بیس‌پلیت به پی
 • ۳-۳۲-۸ معرفي ترکيب بارها جهت کنترل تنش خاک زير پي
 • ۳-۳۲-۹ ترسيم نوارهاي طراحي آرماتورها
 • ۳-۳۲-۱۰ آناليز و كنترل ابعاد پي
 • ۳-۳۲-۱۱ کنترل تنش‌هاي خاک زير پي
 • ۳-۳۲-۱۲ طراحي ميلگردها
 • ۳-۳۲-۱۳ کنترل برش منگنه‌اي
 • ۳-۳۳ نقشه‌هاي اجرايي

فصل چهارم سوله به دهانه‌ ۴۵ متر و به طول ۶×۱۰ متر و ارتفاع ۲۵/۱۲ متر تحليل و طراحي با نرم‌افزار Sap 2000

 • ۴-۱ انتخاب واحدها
 • ۴-۲ معرفي هندسه سازه
 • ۴-۳ ترسيم خطوط كمكي
 • ۴-۴ تعريف خواص فولاد (Material Property Data)
 • ۴-۵ تعريف مقاطع اوليه با روش توليد I شکل
 • ۴-۶ تعريف مقاطع متغير Add Nonprismatic))
 • ۴-۷ ترسيم ستون‌ها
 • ۴-۸ ترسيم تير‌ها
 • ۴-۹ ترسيم مهاربند
 • ۴-۱۰ بارگذاري برف
 • ۴-۱۱ بارگذاري نامتقارن برف
 • ۴-۱۲ بارهاي مرده سقف و ديوار و دتايل‌هاي اجرايي
 • ۴-۱۳ اثر نيروي باد بر ساختمان
 • ۴-۱۳-۱ سرعت مبناي باد
 • ۴-۱۳-۲ فشار مبنای باد
 • ۴-۱۴ بارگذاري استاتيكي زلزله
 • ۴-۱۴-۱ شتاب مبنای طرح A
 • ۴-۱۴-۲ ضریب بازتاب ساختمان B
 • ۴-۱۴-۳ ضریب اهمیت ساختمان I
 • ۴-۱۴-۴ ضریب رفتار و شکل پذیری سازه R
 • ۴-۱۵ معرفي تركيب بار(Define Load Combinations)
 • ۴-۱۶ تعريف جرم مشاركت در نيروي جانبي (Mass Source)
 • ۴-۱۷ گره‌هاي تکيه‌گاهي
 • ۴-۱۸ نسبت دادن نواحي صلب (Frame End Length Offsets)
 • ۴-۱۹ تحليل سازه
 • ۴-۲۰ انجام طراحي
 • ۴-۲۱ روش محاسبه ضریب کمانش
 • ۴-۲۲ وارد کردن ضریب ‌K
 • ۴-۲۳ وارد کردن نسبت طول مهار نشده جهت محور ضعیف تیر‌ها
 • ۴-۲۴ نسبت دادن ترکیب‌بار طراحي
 • ۴-۲۵ بررسی نتایج خروجی نیروی جانبی باد و زلزله در کنترل واژگون
 • ۴-۲۶ طراحی Wall Post
 • ۴-۲۷ کنترل تغییر مکان جانبی
 • ۴-۲۸ طراحي لاپه (پرلين‌ها) با نيمرخ Z
 • ۴-۲۹ طراحی ورق کف‌ستون
 • ۴-۳۰ طراحي پي
 • ۴-۳۱-۱ قدم اول تعيين ابعاد پي
 • ۴-۳۱-۲ قدم دوم كنترل ضخامت پي (برش منگنه‌اي)
 • ۴-۳۱-۳ قدم دوم تعيين ميزان آرماتور مورد نياز
 • ۴-۳۲ طراحي اتصال تير به ستون
 • ۴-۳۳ انتقال اطلاعات براي طراحي پي از برنامه SAP به SAFE
 • ۴-۳۳-۱ ترسيم هندسه پي
 • ۴-۳۳-۲ معرفي مشخصات فولاد
 • ۴-۳۳-۳ معرفي مشخصات بتن پي
 • ۴-۳۳-۴ معرفي خاک زير پي
 • ۴-۳۳-۵ نسبت دادن مشخصات Slab 50 به پي
 • ۴-۳۳-۶ نسبت دادن مشخصات خاک به پي
 • ۴-۳۳-۷ معرفي سطح انتقال بار از بیس‌پلیت به پی
 • ۴-۳۳-۸ معرفي ترکيب بارها جهت کنترل تنش خاک زير پي
 • ۴-۳۳-۹ ترسيم نوارهاي طراحي آرماتورها
 • ۴-۳۳-۱۰ آناليز و كنترل ابعاد پي
 • ۴-۳۳-۱۱ کنترل تنش‌هاي خاک زير پي
 • ۴-۳۳-۱۲ طراحي ميلگردها
 • ۴-۳۳-۱۳ کنترل برش منگنه‌اي
 • ۴-۳۴ نقشه‌هاي اجرايي

فهرست مراجع کتاب تحلیل و طراحی سوله در SAP

کتاب تحلیل و طراحی سوله در SAP کتاب تحلیل و طراحی سوله در sap کتاب تحلیل و طراحی سوله در SAP 238 222x300

کتاب تحلیل و طراحی سوله در SAP

مشخصات: کتاب تحلیل و طراحی سوله در SAP

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001681776

تعداد صفحات

390

لوح فشرده

ابعاد
وزن 390 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب تحلیل و طراحی سوله در SAP”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آموزش تضمینی طراحی ساخت و نصب کابینت
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تئوری و پیاده سازی الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کامل طراحی و ساخت روبات‌های مسیریاب
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تشریح مسائل مبانی فیزیک هالیدی جلد دوم الکتریسیته و مغناطیس
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب کنترل سیستم‌های درایو ماشین الکتریکی
- 5%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب روشهای نوین ساخت

کتاب روشهای نوین ساخت

فروشنده : آزمون تاپ
123,500 تومان

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آموزش کاربردی SAP با پروژه‌های عملی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تحلیل و طراحی سوله با نرم‌افزارهای SAP&ETABS
کتاب تحلیل و طراحی سوله با نرم‌افزارهای SAP&ETABS
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تحلیل و طراحی سوله به روش LRFD در SAP
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی سازه با SAP2000

کتاب طراحی سازه با SAP2000

فروشنده : آزمون تاپ
60,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طرح و ساخت ساختمان های صنعتی (سوله)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کاربردی مدلسازی، تحلیل و طراحی سوله در SAP
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0