کتاب تقویت سازه‌های بتن مسلح با FRP

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: حسین بابا
سیداحمد میرشریفی

سال چاپ: 1400
نوبت چاپ: 2

شما با خرید این محصول 114 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

230,000 تومان

کتاب تقویت سازه‌های بتن مسلح با FRP

 

در سال‌های اخیر تقویت سازه‌های بتنی مسلح با استفاده از کامپوزیت‌های پلیمری مسلح شده با الیاف (FRP) به ویژه رفتار سازه‌های بتنی مسلح تقویت شده با الیاف بسیار عمومیت یافته است. این امر به واسطه ضرورت پشتیبانی و بروز رسانی زیرساخت‌ها‌ی اصلی در اقصی نقاط دنیا و نیز مزایای کاملا شناخته شده کامپوزیت‌های FRP شامل مقاومت در برابر خوردگی بالا، سهولت حمل مواد در کارگاه به دلیل وزن اندکشان و کاهش مستمر قیمت این کامپوزیت‌ها می‌باشد.

کتاب تقویت سازه‌های بتن مسلح با FRP خلاصه ای از دانش روز تحقیقات علمی و آزمایشگاهی انجام شده موجود بر روی ساز‌ه‌های بتنی مسلح تقویت شده با الیاف را با تاکید بر رفتار سازه‌ای و مدل‌های مقاومتی بیان می‌دارد. موضوعات اصلی کتاب تقویت سازه‌های بتن مسلح با FRP شامل مواد ، رفتار چسبندگی، تقویت برشی و خمشی تیرها ، تقویت ستون‌ها، تقویت خمشی دال‌ها می‌باشد. که برای هر کدام از این موضوعات ابتدا روش‌های تقویت بحث شده و سپس با توصیف رفتار و مدل‌های خرابی، توصیه‌های طراحی به منظور استفاده مستقیم در طرح‌های عملی ارائه شده است.

امید است که کتاب تقویت سازه‌های بتن مسلح با FRP بتواند به عنوان یک منبع کمکی برای محققین، مهندسان اجرائی، نویسندگان آئین‌نامه ها، دانشجویان کارشناسی ارشد سازه و مواد، مهندسین مشاور و شرکت‌های پیمانکاری، موسسات و اداره‌های دولتی و تهیه‌کنندگان مواد FRP مفید واقع شود.

 

فهرست مطالب کتاب تقویت سازه‌های بتن مسلح با FRP

مقدمه مترجمین
فهرست نمادگذاری کتاب تقویت سازه‌های بتن مسلح با FRP

فصل اول / كامپوزیتهای FRP در تقویت سازه‌های بتنی مسلح : 

 1. مقدمه
 2. روشهای تشكیل كامپوزیتهای FRP
 3. خواص مكانیكی كامپوزیتهای FRP
 4. رزینها
 5. مقایسه عملكردی كامپوزیت‌های FRP درتقویت سازه‌ها
 6. ضرائب جزئی ایمنی
 7. سخن پایانی
 • Reference

فصل دوم / مقاومت چسبندگی اتصالات FRP به بتن : 

 • ۱- مقدمه
 • ۲- روشهای آزمایشی، رفتار و مود خرابی
 • ۳- مدلهای مقاومت چسبندگی
 • ۳-۱ مدلهای تجربی
 • ۳-۲ مدل مبتنی بر مكانیك شكست
 • ۳-۳ پیشنهادات طراحی
 • ۳-۴ عملكرد مدلهای مقاومت چسبندگی
 • ۴- مدل چن و تنگ
 • ۵- توصیه‌های طراحی
 • ۶- نتیجه‌گیری
 • Reference

فصل سوم / تقویت خمشی تیرها : 

 • ۱- مقدمه
 • ۲- روشهای تقویت
 • ۲-۱ روش عمومی
 • ۲-۲ ورق‌های فاقد پیش تنیدگی در وجه تحتانی تیرها
 • ۲-۳ مهار انتهایی در ورقهای فاقد پیش تنیدگی در وجه تحتانی تیر بتنی مسلح
 • ۲-۴ ورقهای پیش تنیده تحتانی
 • ۲-۵ سخن پایانی
 • ۳- رفتار و مودهای خرابی
 • ۳-۱ طبقه‌بندی مودهای خرابی
 • ۳-۲ خرابی خمشی
 • ۳-۳ خرابی برشی
 • ۳-۴ خرابی به دلیل جدایش در قسمت انتهایی ورق FRP
 • ۳-۴-۱ جدایی پوشش بتنی
 • ۳-۴-۲ جدایش بین لایه‌ای انتهای ورق FRP
 • ۳-۵ جدایش بین لایه‌ای به دلیل ترك در قسمت میانی ورق
 • ۳-۵-۱ جدایش بین لایه‌ای به دلیل ترك خمشی در قسمت میانی
 • ۳-۵-۲ جدایش بین لایه‌ای به دلیل ترك برشی _ خمشی در قسمت میانی
 • ۳-۶ مودهای خرابی جدایشی دیگر
 • ۳-۷ جنبه‌های دیگری از جدایش
 • ۳-۷-۱ آماده‌سازی سطح بتن
 • ۳-۷-۲ لایه پیوندساز (چسب)
 • ۳-۷-۳ آماده‌سازی سطح FRP
 • ۳-۸ مهارهای انتهایی به صورت نوارهای U شكل
 • ۴- تقویت خمشی : 
 • ۴-۱ كلیات
 • ۴-۲ معادلات طراحی
 • ۴-۳ اثر پیش بارگذاری
 • ۵- تنش‌های بین لایه‌ای
 • ۵-۱ کلیات
 • ۵-۲ روش‌ها یا راه حلهای تحلیلی تقریبی
 • ۵-۳ نتایج روش اجزاء محدود
 • ۵-۴ روش‌های تحلیلی مرتبه بالاتر
 • ۵-۵ ملاحظات
 • ۶- مدلهای مقاومتی جدایش انتهائی ورق
 • ۶-۱ کلیات
 • ۶-۲ مروری بر مدل‌های مقاومتی جدایش
 • ۶-۲-۱ مدلهای مبتنی بر ظرفیت برشی
 • ۶-۲-۲ مدل‌های دندانه‌ای بتن
 • ۶-۲-۳ مدلهای مبتنی بر تنش بین لایه ای
 • ۶-۲-۴ محدودیتهای مدل
 • ۶-۳ داده‌های تجربی
 • ۶-۳-۱ معیار انتخابی در پایگاه داده‌های اسمیت و تنگ
 • ۶-۳-۲ فرضیات مربوط به خصوصیات هندسی و مشخصات مصالح
 • ۶-۴ عملكرد مدل‌های مقاومتی جدایش
 • ۶-۴-۱ جدائی پوشش بتن: مدل برتر
 • ۶-۴-۲ جدائی پوشش بتن: مدل‌های ضعیفتر
 • ۶-۴-۳ نتایج همه آزمایشات
 • ۶-۴-۴ مقایسه نموداری مدلهای مقاومتی جدایش
 • ۶-۴-۵ سایر ملاحظات در مورد مدل‌های مقاومتی جدایش
 • ۶-۵ مدل اسمیت وتنگ
 • ۶-۵-۱ مدل اهلر
 • ۶-۵-۲ مدل اسمیت و تنگ
 • ۶-۵-۳ مزایای مدل اسمیت و تنگ
 • ۷- مدل مقاومتی جدایش بین لایه‌ای به دلیل ترک میانی
 • ۷-۱ کلیات
 • ۷-۲ جدایش به دلیل ترک خمشی میانی
 • ۷-۳ جدایش بین لایه‌ای به دلیل ترک خمشی – برشی میانی
 • ۸- توصیه‌های طراحی
 • ۸-۱ مقاطع بحرانی و مهار انتهائی ورق
 • ۸-۲ کنترل مقاومت
 • ۸-۳ ضرایب جزئی ایمنی
 • ۸-۴ نحوه کاربرد روند طراحی تیرهای ساده برای تیر‌های نامعین
 • ۹- نتیجه‌گیری
 • ۱۰- پیوست (الف)
 • ۱۱- پیوست (ب)
 • ۱۱-۱ مدل‌های مبتنی بر ظرفیت برشی
 • ۱۱-۱-۱ مدل اهلر
 • ۱۱-۱-۲ مدل جانسز
 • ۱۱-۱-۳ مدل احمد و ون جمرت
 • ۱۱-۲ مدل‌های دندانه‌ای بتن
 • ۱۱-۲-۱ مدل رئوف و ژنگ
 • ۱۱-۲-۲ مدل ونگ و لینگ
 • ۱۱-۲-۳ مدل رئوف و حسانن
 • ۱۱-۳ مدل‌های مبتنی بر تنش بین لایه‌ای
 • ۱۱-۳-۱ مدل‌های زیرابا و همکاران
 • ۱۱-۳-۲ مدل وارسته پور و حاملین
 • ۱۱-۳-۳ مدل سعادتمنش و مالک
 • ۱۱-۳-۴ مدل تومیالان و همکاران
 • Reference

فصل چهارم / تقویت برشی تیرها :

 • ۱- مقدمه
 • ۲- روش‌های تقویت
 • ۲-۱ طرح‌های تقویت
 • ۲-۲ انتخاب روش تقویت
 • ۳- مودهای خرابی
 • ۳-۱ كلیات
 • ۳-۲ خرابی برشی با گسیختگی FRP
 • ۳-۳ خرابی برشی بدون گسیختگی FRP
 • ۳-۴ خرابی برشی ناشی از جدایش FRP
 • ۳-۵ خرابی‌های موضعی در اطراف مهارهای مكانیكی
 • ۴- تحقیقات موجود در زمینه مدل‌های مقاومت برشی
 • ۵- مدل مقاومت برشی چن و تنگ
 • ۵-۱ كلیات
 • ۵-۲ خرابی برشی کنترل شونده با گسیختگی FRP
 • ۵-۳ خرابی برشی کنترل شونده با جدایش FRP
 • ۶- توصیه‌های طراحی
 • ۶-۱ معادلات كلی
 • ۶-۲ خرابی برشی کنترل شونده با گسیختگی FRP
 • ۶-۳ خرابی برشی کنترل شونده با جدایش FRP
 • ۶-۴ فاصله مورد نیاز برای نوارهای FRP
 • ۶-۵ طرح تقویت برای تیرهای نامعین
 • ۷- مقایسه مدل پیشنهادی با مشاهدات تجربی
 • ۸- نتیجه‌گیری
 • Reference

فصل پنجم / تقویت خمشی دال‌ها : 

 • ۱- مقدمه
 • ۲- روش‌های تقویت
 • ۲-۱ کلیات
 • ۲-۲ دال‌های یکطرفه یا دوطرفه با تكیه‌گاه ساده
 • ۲-۳ دال‌های طره‌ای
 • ۳- رفتار و مودهای خرابی
 • ۳-۱ دال‌های طره‌ای و دال‌های یکطرفه
 • ۳-۲ دال‌های دوطرفه
 • ۴- توصیه‌های طراحی برای دال‌های یکطرفه
 • ۵- توصیه‌های طراحی برای دال‌های دو طرفه
 • ۵-۱ مقاومت خمشی با روش ضریب لنگر
 • ۵-۲ تعیین مقاومت خمشی با تحلیل خطوط تسلیم
 • ۵-۳ مقاومت‌های جدایشی
 • ۵-۴ مهار کردن نوارها یا صفحات FRP
 • ۶- نتیجه‌گیری
 • Reference

فصل ششم / تقویت ستون‌ها تحت بار محوری و بار خارج از محور : 

 • ۱- مقدمه
 • ۲- روش‌های تقویت
 • ۲-۱ كلیات
 • ۲-۲ دور پیچ كردن
 • ۲-۳ دورپیچ كردن با رشته‌های الیاف یکپاچه
 • ۲-۴ روکش کردن با ورق‌های پیش ساخته
 • ۲-۵ مقایسه روش‌های تقویت
 • ۲-۶ جنبه‌‌های ساختمانی
 • ۲-۷ اصلاح شكل مقطع
 • ۳- مودهای خرابی و نحوه رفتار ستون‌های محصور شده با ورق‌های FRP
 • ۳-۱ ستون‌های بتنی با مقطع دایره
 • ۳-۲ ستون‌های بتنی با مقطع مستطیلی
 • ۳-۳ ستون‌های بتنی با مقطع بیضی
 • ۴- مقاومت فشاری ستون‌های محصور شده با FRP
 • ۴-۱ كلیات
 • ۴-۲ مروری بر مدل‌های مقاومتی
 • ۴-۳ داده‌های تجربی
 • ۴-۴ بررسی روند داده‌های آزمایشی
 • ۴-۵ عملکرد مدل‌های مقاومتی موجود
 • ۴-۶ مدل لم و تنگ
 • ۵- رفتار تنش-كرنش بتن‌های محصور شده باFRP
 • ۵-۱ كلیات
 • ۵-۲ مرور مدل‌های تنش- كرنش
 • ۵-۳ داده‌های تجربی
 • ۵-۴ بررسی روند داده‌های تجربی
 • ۵-۴-۱ كرنش محوری نهائی
 • ۵-۴-۲ نقطه برخورد قسمت خطی دوم منحنی تنش-کرنش با محور تنش
 • ۵-۴-۳ كرنش حلقویFRP در زمان گسیختگی
 • ۵-۵ عملكرد مدل‌های تنش- كرنش موجود
 • ۵-۵-۱ كرنش محوری نهائی
 • ۵-۵-۲ منحنی‌های تنش- كرنش
 • ۵-۶ مدل تنش-كرنش لم و تنگ
 • ۵-۶-۱ بهترین برازش مدل تنش-كرنش
 • ۵-۶-۲ مدل تنش-كرنش جهت استفاده در مقاصد طراحی
 • ۶- ستون‌های بتنی مستطیلی محصور شده با FRP
 • ۶-۱ كلیات
 • ۶-۲ مدل‌های موجود
 • ۶-۲-۱ معادلات كلی
 • ۶-۲-۲ ضریب شکل
 • ۶-۲-۳ قطر ستون دایروی معادل
 • ۶-۳ داده‌های تجربی
 • ۶-۴ مدل لم و تنگ
 • ۷- ستون‌های بیضوی محصور شده با FRP
 • ۸- توصیه‌های طراحی برای ستون‌های تحت بار محور
 • ۸-۱ کلیاتی در مورد مقاومت محوری بتن‌های محصور شده با FRP
 • ۸-۲ مقاومت نهائی ستون‌های بتن مسلح محصورشده با FRP تحت بار‌های محوری
 • ۹- توصیه‌های طراحی برای ستون‌های تحت بار خروج از محور
 • ۹-۱ کلیات
 • ۹-۲ مطالعات موجود روی ستون‌های بتنی مسلح محصور شده با FRP تحت بار خروج از محور
 • ۹-۳ مقاومت نهائی ستون‌های بتنی مسلح محصور شده با FRP تحت بارهای خروج از محور
 • ۹-۴ تحلیل لنگر -انحنای ستون‌های بتن مسلح محصور شده با FRP
 • ۹-۵ منحنی‌های اندرکنش نمونه
 • ۱۰- نتیجه‌گیری
 • Reference

فصل هفتم / بهسازی لرزه‌ای ستون‌ها : 

 • ۱- مقدمه
 • ۲- مودهای معمول خرابی ستون‌های بتن مسلح تحت اثر بار‌های لرزه‌ای
 • ۲-۱ کلیات
 • ۲-۲ خرابی برشی
 • ۲-۳ خرابی ناشی از ایجاد مفصل پلاستیک خمشی
 • ۲-۴ خرابی در محل وصله پوششی آرماتورها
 • ۲-۵ خرابی برشی-خمشی ستون‌ها در محل قطع آرماتورهای طولی
 • ۲-۶ خرابی شالوده
 • ۳- روش‌های بهسازی
 • ۳-۱ روکش‌های FRP با الیاف افقی
 • ۳-۲ ایجاد قید طولی با FRP
 • ۴- شکل‌پذیری خمشی ستون‌های بهسازی شده
 • ۴-۱ ضرایب شکل‌پذیری
 • ۴-۲ شکل‌پذیری ستون‌های بتنی مسلح بهسازی شده
 • ۵- حالت یا وضعیت نهائی ستون‌های بهسازی شده
 • ۵-۱ کلیات
 • ۵-۲ خرابی برشی
 • ۵-۳ خرابی ناشی از ایجاد مفصل پلاستیک خمشی
 • ۵-۴ خرابی در محل وصله پوششی
 • ۵-۵ خرابی خمشی ستون‌های تقویت شده با FRP طولی
 • ۶- توصیه‌های طراحی
 • ۶-۱ کلیات
 • ۶-۲ مقاومت برشی
 • ۶-۳ محصور نمودن مفصل پلاستیک خمشی
 • ۶-۴ ایجاد محدودیت در محل وصله پوششی
 • ۶-۵ جزئیات طراحی
 • ۷- نتیجه‌گیری
 • Reference

واژه‌نامه

منابع و مآخذ کتاب تقویت سازه‌های بتن مسلح با FRP

کتاب تقویت سازه‌های بتن مسلح با FRP کتاب تقویت سازه‌های بتن مسلح با frp کتاب تقویت سازه‌های بتن مسلح با FRP 480 295x400

کتاب تقویت سازه‌های بتن مسلح با FRP

مشخصات: کتاب تقویت سازه‌های بتن مسلح با FRP

نویسنده

,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

لوح فشرده

شابک

9786001681745

تعداد صفحات

288

ابعاد
وزن 514 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب تقویت سازه‌های بتن مسلح با FRP”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب کلید مهارت آموزش کاربردی پردازش تصویر در MATLAB به همراه فیلم های آموزشی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب اسکیس معماری داخلی (گام به گام)

کتاب اسکیس معماری داخلی (گام به گام)

فروشنده : آزمون تاپ
150,000 تومان 142,500 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب نمونه سوالات تالیفی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (نظارت و اجرا)
کتاب نمونه سوالات تالیفی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (نظارت و اجرا)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب سیاست‌های بومی‌سازی در بخش نفت و گاز
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب روش‌های تولید صنعتی ساختمان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی سازه های بتن مسلح (جلد اول)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی پلاستیک سازه های بتنی مقاوم در برابر زلزله براساس سطح عملکرد
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طرح هندسی راه‌های شهری ایران
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طرح و محاسبه سازه های بتن مسلح
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مباحث ویژه بتن مسلح
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0