کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: عماد قلعه نویی
محمد میرزا علی

سال چاپ: 1401
نوبت چاپ: 9

شما با خرید این محصول 129 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

258,000 تومان

کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری

 

کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری درسنامه کاملی از مهمترین منابع آزمون نظام مهندسی نقشه برداری به همراه پاسخ تشریحی پرسش های مربوطه است. برای این منظور، منابع مهم آزمون که غالب سوالات چالشی و مهم از آنها مطرح می شود در کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری خلاصه سازی شده و نکات بسیار مهم و کاربردی برای هر کدام ارائه گردیده است. بنابراین به صورت دقیق هر کدام از منابع آزمون نظام مهندسی نقشه برداری که در کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری مورد توجه قرار گرفته معرفی می شوند: درسنامه کاملی از مهمترین منابع آزمون نظام مهندسی نقشه برداری به همراه پاسخ تشریحی پرسش های مربوطه است. برای این منظور، منابع مهم آزمون که غالب سوالات چالشی و مهم از آنها مطرح می شود در کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری خلاصه سازی شده و نکات بسیار مهم و کاربردی برای هر کدام ارائه گردیده است. بنابراین به صورت دقیق هر کدام از منابع آزمون نظام مهندسی نقشه برداری که در کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری مورد توجه قرار گرفته معرفی می شوند.

 

 • تشریح کامل مطالب درسی نقشه برداری ویژه آزمونهای نظام مهندسی
 • ارائه نکات کلیدی و کاربردی متن درس
 • منتخب سوالات آزمونهای نظام مهندسی نقشه‌برداری بصورت طبقه‌بندی شده در انتهای هر فصل
 • بر اساس آخرین ویرایش و سرفصل‌های دستورالعمل‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
 • به همراه کلیدواژه نقشه برداری

 

فهرست مطالب کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری

فصل اول: نقشه‌برداری عمومی در کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری

 • مفاهیم نقشه‌برداری
 • تعریف نقشه
 • تعریف مقیاس
 • مقیاس ترسیمی یا خطی
 • طبقه‌بندی نقشه‌ها
 • طبقه‌بندی نقشه‌ها از نظر مقیاس
 • طبقه‌بندی از نظر محتوا
 • ترازیابی
 • شبكه ترازیابی درجه یك
 • شبكه ترازیابی درجه دو
 • شبكه ترازیابی درجه سه
 • استانداردهای شبكه‌های ارتفاعی
 • دستورالعمل ترازیابی
 • دستورالعمل‌های عملیات زمینی
 • دستورالعمل‌های عملیات ارتفاعی
 • طراحی و شناسایی ترازیابی درجه یك
 • ۱ـ طراحی مسیرهای ترازیابی درجه یك
 • ۲ـ شناسایی مسیرهای ترازیابی درجه یك
 • ۳ـ نام‌گذاری لوپ‌ها و خطوط درجه یك
 • ۴ـ انتخاب محل ایستگاه‌ها
 • ساختمان ایستگاه‌های ترازیابی درجه یك
 • تست و كالیبراسیون شاخص (پیش از اندازه‌گیری)
 • تنظیم‌های صحرایی
 • اندازه‌گیری
 • ترازیابی به شیوه خطی
 • ترازیابی به شیوه شعاعی
 • ترازیابی به شیوه تركیبی
 • ترازیابی به شیوه متقابل
 • ترازیابی به شیوه مثلثاتی یا غیرمستقیم
 • ترازیابی بارومتریك یا فشارسنجی
 • تصحیحات و خطاها در ترازیابی
 • ۱ـ اثر كرویت زمین
 • ۲ـ اثر انكسار نور
 • اندازه‌گیری طول
 • روش‌های محاسبه‌ای و ترسیمی
 • روش‌های مستقیم اندازه‌گیری طول
 • روش اندازه‌گیری فاصله با نوار فلزی
 • تصحیحات اندازه‌گیری طول با نوار
 • خطای سیستماتیك در متركشی با نوار
 • خطاهای اتفاقی در متركشی با نوار
 • نیمرخ‌های طولی و عرضی
 • روش تهیه نیمرخ عرضی
 • زاویه‌یابی
 • زاویه افقی
 • زاویه قائم
 • واحدهای زاویه
 • سازمان دستگاه زاویه‌یاب (تئودولیت)
 • روش اندازه‌گیری زاویه افقی
 • شیوه‌های تعیین زاویه افقی
 • ۱ـ روش كوپل یا قرائت مضاعف
 • ۲ـ روش دور افق
 • ۳ـ روش تكرار
 • ۴ـ روش تجدید
 • زاویه‌یابی خارج از ایستگاه
 • نكات تكمیلی
 • اندازه‌گیری زاویه قائم
 • تعیین اختلاف ارتفاع با تئودولیت
 • زمانی دستگاه زاویه‌یاب سالم است
 • مختصات
 • ۱ـ شمال حقیقی (شمال جغرافیایی)
 • ۲ـ شمال مغناطیسی
 • تعریف
 • رابطه بین شمال مغناطیسی و شمال حقیقی
 • روش‌های كلی تعیین آزیموت حقیقی
 • ۱ـ روش مغناطیسی
 • ۲ـ روش ژیروسكوپی
 • ۳ـ روش نجومی
 • شمال شبكه
 • تقارب نصف‌النهار
 • فاصله‌یابی اپتیكی
 • تاكئومتری: (استادیمتری)
 • تعیین ارتفاع یك ساختمان به كمك تئودولیت
 • انواع خطاهای تصادفی در استادیمتری
 • ۱ـ خطای قائم نبودن شاخص
 • ۲ـ خطا در اندازه‌گیری زاویه شیب
 • ۳ـ خطای قرائت
 • تعیین خطا در تعیین اختلاف ارتفاع به روش
 • فاصله‌یابی پارالاكتیك
 • خطای زاویه در رابطه فاصله‌یابی پارالاكتیك
 • تعیین ارتفاع ساختمان
 • فاصله‌یابی با دستگاه‌های الكترونیكی
 • اصول كلی
 • ۱ـ دستگاه‌های ماكروویو
 • ۲ـ فاصله‌یاب‌های الكترواپتیكی
 • خطاهای فاصله‌یابی با دستگاه‌های الكترونیكی
 • ۱ـ‌ خطای استقرار
 • ۲ـ خطای ثابت دستگاهی
 • پیمایش
 • پیمایش باز
 • پیمایش بسته
 • شرط زاویه‌ای در پیمایش بسته
 • شرط زاویه‌ای در پیمایش باز
 • خطای بست زاویه‌ای در پیمایش باز
 • تعدیل خطای بست زاویه‌ای
 • شرط ضلعی در پیمایش
 • خطای بست ضلعی در پیمایش بسته
 • ۱ـ روش بودیچ
 • ۲ـ روش ترانزیت
 • تقاطع
 • ترفیع
 • ۱ـ روش كولین (ایتالیایی)
 • مساحت
 • ۱ـ روش تشكیل مثلث‌ها
 • ۲ـ روش تشكیل ذوزنقه
 • ۳ـ روش سیمپسون
 • ۴ـ روش مختصات
 • تعیین حجم عملیات خاكی
 • ۱ـ فرمول سیمپسون (فرمول یك ششم)
 • ۲ـ روش استفاده از نیمرخ‌های عرضی
 • ۱ـ برش ارتفاعی
 • ۲ـ برش شیب‌دار ارتفاعی
 • ۳ـ برش تركیبی
 • حجم خاكبرداری یا خاكریزی در یك
 • نقشه‌برداری مسیر
 • قوس‌های افقی
 • ۱ـ قوس‌های دایره‌ای ساده
 • زاویه‌ی انحراف مسیر
 • فاصله‌ی بیرونی (بی‌سیكتریس)، (یا Bisector)
 • تفاضل بین قوس و وتر
 • پیاده كردن قوس دایره ساده
 • ۱ـ روش مختصات قطبی (وتر و زاویه‌ی انحراف)
 • حالت اول) پیاده كردن از شروع قوس و
 • نحوه پیاده‌سازی
 • حالت دوم) روش قطبی
 • حالت سوم) روش قطبی
 • ۲ـ پیاده كردن قوس به روش مختصات
 • حالت اول) امتداد وتر به عنوان محور x و
 • حالت دوم) روش قائم‌الزاویه
 • موانع در پیاده كردن قوس دایره
 • ۱ـ رأس قوس غیرقابل دسترسی
 • ۲ـ وجود مانع در شروع قوس
 • قوس‌های دایره‌ای مركب
 • قوس معادل
 • قوس‌های دایره‌ای معكوس
 • حالت خاص از قوس مركب معكوس
 • مقدار بر بلندی بدون در نظر گرفتن نیروی
 • شعاع حداقل قوس‌ها
 • K: شیب عرضی معمولی
 • روش‌های مختلف تأمین بر بلندی
 • روش اول ـ تأمین بر بلندی با دوران نیمرخ
 • حول لبه داخلی
 • روش دوم ـ تأمین بر بلندی با دوران مقطع عرضی حول لبه خارجی
 • روش سوم ـ تأمین بر بلندی با دوران مقطع عرضی حول محور طولی راه
 • تأمین طول بربلندی در قبل و بعد از قوس
 • منحنی اتصال
 • تعریف عمومی انحنای یك قوس
 • شرط برقراری منحنی اتصال
 • منحنی لمنیسكات
 • شرط برقراری منحنی لمنیسكات
 • قوس‌های قائم
 • انواع قوس‌های قائم
 • روابط در قوس قائم با افق مماس‌های مساوی
 • قوس قائم از نوع قوس سهمی با افق
 • عوامل مهم در طرح هندسی قوس‌ها و راه‌ها
 • طرح قوس‌های قائم
 • انواع فواصل دید
 • فاصله دید توقف
 • مسافت دید سبقت
 • فاصله دید انتخاب
 • نقشه‌برداری زیرزمینی
 • عملیات بر روی زمین
 • عملیات انتقال
 • روش مكانیكی
 • انتقال امتدادها
 • تصحیح خارج ایستگاهی
 • روش‌های تعیین ارتفاع در نقشه‌برداری زیرزمینی
 • قرائت زاویه ارتفاعی
 • اندازه‌گیری عمق چاه‌های قائم
 • ترازیابی در زیر زمین
 • ترازیابی مستقیم
 • ترازیابی مثلثاتی در زیر زمین

فصل دوم: ژئودزی

 • قوانین كپلر
 • صفحه‌ی اكلپتیك
 • روز خورشیدی
 • روز نجومی
 • حركت پرسشن
 • حركت نوتیشن
 • سیستم مختصات طبیعی زمین (NCS)
 • معایب سیستم NCS
 • حركت نوتیشن آزاد
 • تغییرات سرعت دوران زمین
 • نیروی گریز از مركز
 • سطوح هم‌پتانسیل
 • ژئوئید
 • ویژگی‌های سطوح هم‌پتانسیل
 • تلوروئید
 • شبكه‌های ژئودزی
 • انتخاب سطح ریاضی برای زمین
 • تغییر شكل زمین در سه فرم است
 • ویسكو الاستیك
 • جزر و مد
 • تأثیر جزر و مد بر میدان جاذبه‌ی زمین
 • مؤلفه‌های جزر و مد
 • انواع نقشه‌های جزر و مد
 • تأثیر جزر و مد بر سطح زمین
 • تعادل ایزوستازی
 • ژئودزی هندسی (ژئودزی ۲)
 • انواع سیستم‌های مختصات
 • تعاریف اولیه
 • سیستم‌های مختصات سماوی
 • انواع سیستم مختصات ژئوسنتریك
 • ۱ـ سیستم CT (یا AT)
 • ۲ـ سیستم IT
 • ۳ـ سیستم ژئودتیك (G)
 • شعاع نصف‌النهاری
 • شعاع مقطع نرمال قائم اولیه
 • شعاع دایره مداری
 • شعاع انحنای اویلر
 • شعاع انحنای گوسی (شعاع هندسی)
 • مختصات در سیستم ژئودتیك
 • انواع مختصات توپوسنتریك
 • ۱ـ ‌سیستم LA
 • ۲ـ سیستم LG
 • شرایط توپوسنتریك برای توازی CT و G
 • شرط آزیموت لاپلاس برای مناطق كوهستانی
 • خم ژئودزیك
 • مختصات كارترین روی كره
 • سیستم تصویر
 • انواع سیستم تصویر
 • ضریب مقیاس: (K) (یا ضریب اشل)
 • روابط كشی ریمان (شرط دوم متشابه بودن)
 • تقارب نصف‌النهارات
 • سیستم تصویر مركاتور
 • ضریب مقیاس در سیستم تصویر مركاتور
 • شرط سوم تشابه
 • سیستم تصویر ترانسفر مركاتور (TM)
 • سیستم تصویر UTM
 • ضریب مقیاس در UTM
 • سیستم تصویر لامبرت
 • سیستم تصویر هم‌مساحت
 • ژئودزی ماهواره‌ای (GPS)
 • روش‌های تعیین موقعیت
 • ۱ـ Range – Range
 • ۲ـ Rho – Rho
 • ۳ـ Pseudo – Range
 • ۴ـ سیستم هذلولی
 • ۵ ـ سیستم داپلر یا ترانزیت (NNSS)
 • ۶ ـ سیستم تعیین موقعیت GPS
 • ایستگاه‌های كنترل GPS
 • ماهواره‌های GPS
 • روند تكاملی ماهواره‌های GPS در فضا
 • سیستم مختصات مداری: (مطابق با قوانین كپلر)
 • المان‌های مشخص‌كننده وضعیت مدار ماهواره
 • المان‌های وضعیت ماهواره روی مدار
 • آنامولی متوسط برحسب رادیان
 • مشاهدات در GPS
 • ۱ـ شبه فاصله
 • ۲ـ فاز موج حامل
 • تعداد معادلات و مشاهدات در روش‌های اختلافی
 • خطای مدار ماهواره
 • خطای مختصات ایستگاه
 • دقت تعیین موقعیت و DOP
 • تركیب آزاد از یونوسفر
 • انواع تكنیك‌های مشاهداتی
 • ۱ـ DGPS
 • ۲ـ WADGPS
 • ۳ـ Psuedo kinematic
 • استاندارد دقت تعیین موقعیت در GPS
 • دستورالعمل ژئودزی
 • مناطق غیرسنگی ـ ساختمان دوطبقه
 • مناطق غیرسنگی ـ ساختمان یك طبقه
 • مناطق سنگی
 • شبكه مبنایی درجه ۳ـ مناطق خاكی
 • شبكه مبنایی درجه ۳ـ مناطق خاكی ـ سنگی
 • شبكه مبنایی درجه ۳ـ مناطق سنگی
 • شبكه مبنایی درجه ۳ـ پشت بام ساختمان
 • ایجاد شبكه‌های مسطحاتی موردی و محلی با
 • ۱ـ طراحی
 • الف) شبكه‌های اصلی با گسترش سطحی
 • ب) شبكه‌های اصلی با گسترش طولی
 • ج) شبكه‌های محلی كوچك
 • ۲ـ شناسایی و علامت‌گذاری
 • ۳ـ ساختمان
 • ساختمان ـ مناطق خاكی
 • ساختمان ـ مناطق خاكی ـ سنگی
 • ساختمان مناطق سنگی
 • ۴ـ اندازه‌گیری
 • تجهیزات اندازه‌گیری ـ گیرنده و آنتن
 • انجام مشاهدات
 • ۵ـ پردازش و سرشكنی
 • ۶ـ ارائه گزارش و نتایج
 • انتقال از شبكه‌های مبنایی موجود
 • ایجاد شبكه‌های مبنایی مسطحاتی
 • ۱- طراحی
 • ۲- شناسایی
 • ۳- اندازه‌گیری‌ها در ژئودزی كلاسیك
 • الف) اندازه‌گیری زوایای افقی
 • ب) اندازه‌گیری زاویه قائم
 • ج) اندازه‌گیری طول
 • میكروژئودزی
 • ساخت نقاط شبكه
 • معیارهای طراحی
 • بیضی خطای مطلق
 • بیضی خطای نسبی
 • قابلیت‌های آشكارسازی
 • قابلیت اطمینان
 • قابلیت اطمینان داخلی
 • قابلیت اطمینان خارجی
 • مراتب طراحی شبكه‌های میكروژئودزی
 • طراحی مرتبه صفر
 • طراحی مرتبه اول
 • طراحی مرتبه‌ی دوم
 • طراحی مرتبه‌ی سوم
 • قابلیت آشكارسازی شبكه
 • استفاده از سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS)
 • شبكه‌های میكروژئودزی دوره‌ای
 • انجام مشاهدات GPS
 • جمع‌آوری اطلاعات

فصل سوم: فتوگرامتری

 • تعریف فتوگرامتری
 • مفاهیم پایه
 • سیستم تصویر مركزی
 • سیستم تصویر موازی
 • حالت‌های عكسبرداری
 • فاصله كانونی
 • عكسبرداری هوایی
 • تجهیزات و مواد اصلی مورد نیاز در
 • ۱ـ هواپیمایی عكسبرداری هوایی
 • دوربین عكسبرداری هوایی
 • فیلم‌های هوایی
 • انواع دوربین‌های مورد استفاده در فتوگرامتری
 • ۱ـ از نظر ماهیت چگونگی تشكیل تصویر
 • ۲ـ از نظر دقت پارامترهای هندسی
 • الف) متریك
 • ب) غیر متریك
 • ۳ـ از نظر سكوها
 • الف) دوربین‌های هوایی
 • روش‌های صاف كردن فیلم
 • بدنه‌ی دوربین
 • ب) دوربین‌های فضایی
 • ۱ـ زاویه باریك
 • ۲ـ زاویه معمولی
 • ۳ـ زاویه باز
 • ۴ـ زاویه خیلی باز
 • متغییرهای اصلی در فرآیند عكسبرداری هوایی
 • ۱ـ محدوده عكسبرداری
 • ۲ـ مقیاس عكسبرداری
 • تعریف مقیاس
 • انواع مقیاس
 • روش‌های تعیین مقیاس
 • ۱ـ مقیاس نقشه از قبل تهیه شده باشد
 • ۲ـ براساس دقت ارتفاعی
 • ۳ـ بر اساس دستگاه تبدیل
 • ۳ـ مسیر و نوارهای عكسبرداری
 • ۴ـ پوشش‌های طولی و عرضی
 • ۵ـ مشخصات اپتیكی و مكانیكی دوربین هوایی
 • ۶ـ فیلم هوایی
 • ۱ـ نوع لایه‌ی حساس فیلم
 • ۲ـ سرعت فیلم هوایی (AFS یا EAFS)
 • علامت‌گذاری قبل از عكسبرداری هوایی
 • طبقه‌بندی نقاط
 • ۱ـ از نظر ماهیت و طبیعت
 • الف) نقاط برجسته
 • ب) نقاط طبیعی
 • ج) نقاط مصنوعی
 • ۲ـ از نظر محاسباتی
 • الف) نقاط كنترل (‍Control Point)
 • ب) نقاط گره‌ای (Tie Point)
 • ج) نقاط چك (Checked Point)
 • مراحل اجرایی پرواز و عكسبرداری هوایی
 • عملیات قبل از پرواز
 • عملیات حین پرواز
 • عملیات بعد از پرواز
 • استفاده از سیستم‌های GPS
 • موارد الزامی به منظور استفاده صحیح از
 • گیرنده و آنتن GPS:
 • اتصال دوربین هوایی و گیرنده GPS
 • طراحی و عملیات اجرایی پرواز
 • پردازش اطلاعات GPS و استخراج مختصات
 • حدود انحرافات مجاز از مقادیر اسمی
 • ۱ـ مقیاس
 • ۲ـ پوشش طولی
 • ۳ـ پوشش عرضی
 • ۴ـ چرخش نسبت به محور Z (دریفت)
 • ۵ـ قائم بودن
 • ۶ـ شرایط جوی
 • ۷ـ زاویه خورشید
 • ۸ـ مناطق پوشیده از برف
 • ۹ـ خطوط پروازی شكسته
 • ظهور و ثبوت فیلم‌های هوایی
 • تجهیزات و موارد مورد نیاز
 • ۱ـ دستگاه ظهور فیلم
 • ۲ـ دستگاه حساسیت منبع فیلم (سنسیتومتر)
 • ۳ـ دستگاه چگالی‌سنج (دانسیتومتر)
 • ۴- داروهای ظهور و ثبوت
 • شماره‌گذاری فیلم‌های هوایی
 • اطلاعات مورد نیاز برای ثبت بر روی
 • چاپ عكس و دیاپوزتیو
 • تجهیزات و مواد مورد نیاز
 • مشخصات كاغذ و فیلم حساس عكاسی
 • خطا‌های دوربین در لحظه عكسبرداری
 • ناشی از عدسی دوربین
 • ناشی از فیلم
 • خطای aberration
 • انواع aberration
 • روشنایی
 • عوامل تأثیرگذار بر قدرت تفكیك عدسی
 • انواع سیستم‌های مختصات در فضای عكسی
 • ۱ـ سیستم مختصات دلخواه اختیاری
 • ۲ـ سیستم مختصات عكسی
 • ۳ـ سیستم مختصات دوربین
 • تصحیح بر روی مختصات اندازه‌گیری
 • انواع خطاها
 • تغییر بعد فیلم
 • عوامل ایجاد این نوع خطا
 • انواع تغییر بعد فیلم
 • تغییر بعد فیلم یكنواخت
 • تغییر بعد در طول و عرض یكسان است
 • تغییر بعد فیلم غیریكنواخت
 • اعوجاج عدسی
 • ۱ـ اعوجاج مماسی
 • ۲ـ اعوجاج شعاعی
 • انواع اعوجاج شعاعی
 • روش‌های تصحیح
 • تصحیح انكسار در اتمسفر
 • ـ روش محاسبه
 • انحنای زمین
 • حركت تصویر
 • ـ عوامل ایجاد كننده
 • برجسته‌بینی
 • ۱ـ تشخیص عمق
 • روش‌های برجسته‌بینی
 • ۱ـ دید متقاطع
 • ۲ـ دید متقارب
 • ۳ـ دید موازی
 • تطابق
 • تقارب
 • استرئوسكوپ
 • انواع استرئوسكوپ
 • پارالاكس سه بعدی
 • پارالاكس
 • ویژگی‌های پارالاكس
 • پارالاكس مطلق
 • اغراق ارتفاعی در برجسته‌بینی
 • تبدیل عكس به نقشه
 • ـ عكس‌های قائم
 • مقیاس
 • روش‌هایی برای تعیین مقیاس
 • جابه‌جایی ارتفاعی در عكس قائم
 • ـ عكس مایل (غیرقائم)
 • سیستم مختصات كمكی
 • مشخصات سیستم
 • مقیاس عكس مایل
 • تعیین مختصات زمینی عكس مایل
 • جابه‌جایی ناشی از تیلت
 • روش محاسبه‌ی B
 • روش محاسبه‌ی اختلاف پارالاكس
 • تقریب معادله‌ی اختلاف پارالاكس
 • مثلث‌بندی هوایی
 • كلیات
 • مراحل كاری عملیات مثلث‌بندی هوایی
 • محصول فرآیند
 • اصلی‌ترین عوامل مؤثر بر دقت محصولات
 • كاربردهای محصولات حاصل از فرآیند
 • تجهیزات مورد نیاز
 • دستگاه ترانسفر نقاط عكس
 • دستگاه‌های اندازه‌گیری مختصات دستگاهی
 • اسناد و مدارك مورد نیاز
 • مراحل كاری
 • آماده‌سازی اولیه
 • اندازه‌گیری مختصات دستگاهی نقاط
 • محاسبات سرشكنی بلوك
 • مشخصات مورد نیاز از نظر كیفیت
 • رقومی‌سازی (اسكن) عكس‌های هوایی

فصل چهارم: هیدروگرافی در کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری

 • ۱-۱- مقدمه هیدروگرافی
 • هیدروگرافی
 • هیدروگرافی در ایران
 • سازمان‌های بین‌المللی
 • هیدروگرافی
 • وظایف و اهداف هیدروگرافی
 • چند عنوان از عملیات دریایی، كه به
 • علل نیاز بشر به دریا و آغاز فعالیت‌های دریایی
 • نقش یك هیدروگراف
 • قوانین دریاها
 • قوانین آب‌های ساحلی و مرزهای دریایی
 • قوانین فلات قاره
 • فعالیت‌های عملیاتی اجرای یك پروژه
 • ۱ـ تعیین موقعیت شناور در دریا
 • روش‌های اجرایی تعیین موقعیت
 • امواج صوتی
 • عمق‌یاب الكترواكوستیكی
 • ساندینگ
 • خطوط عمق‌یابی (ساندینگ)
 • نكات خطوط ساندینگ
 • خطوط عمق‌یابی كنترلی و میانی
 • خطاهای ناشی از تكان‌های كشتی در
 • تصحیح كشند (جزر و مد)
 • نظریه كشند (جزر و مد دریا) (tide)
 • سطوح مبنا و متوسط جزر و مدی
 • نظریه‌های مختلف در تحلیل پدیده جزر و مد
 • عناوین و اصطلاحات در نقشه‌های هیدروگرافی
 • چارت (نقشه دریایی)
 • اطلاعات موجود در چارت‌ها
 • مشخصات چارت خوب
 • مقیاس چارت
 • مقیاس‌های پیشنهاد شده توسط سازمان
 • تایدگیج
 • تایدگیج ساده
 • تایدگیج اتوماتیك

فصل پنجم: سیستم اطلاعات مكانی در کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری

 • مولفه‌های سیستم اطلاعات مكانی
 • المان‌های GIS داده‌ها و اطلاعات
 • نیاز اطلاعاتی سیستم GIS
 • طبقه‌بندی اطلاعات
 • لایه‌بندی عوارض در GIS
 • داده‌های مكانی
 • ۱ـ داده‌های موقعیتی یا گرافیكی
 • انواع داده‌های گرافیكی
 • ۲ـ داده‌های توصیفی
 • انواع داده‌های توصیفی
 • مدل داده
 • مدل داده رستری
 • مدل داده برداری
 • لایه
 • خطا و كیفیت داده
 • تعاریف صحت و دقت
 • صحت موقعیت
 • روش‌های مختلف ارزیابی صحت موقعیت
 • صحت داده‌های توصیفی
 • انواع داده‌های توصیفی
 • ماتریس طبقه‌بندی
 • سازگاری منطقی
 • انواع سازگاری منطقی
 • ارزیابی سازگاری منطقی
 • كامل بودن داده‌ها
 • پیشینه یا تاریخچه‌ی داده
 • قدرت تفكیك
 • مرجع‌دهی مكانی
 • زمین مرجع كردن داده‌ها
 • روش‌های رقومی‌سازی
 • نكات رقومی‌سازی نقشه‌های موجود
 • انواع اسكنرها
 • مشخصه‌های دسته‌بندی اسكنرها
 • توپولوژی
 • روابط توپولوژیك میان دو عارضه سطحی
 • بررسی ساختار عوارض در محیط دوبعدی
 • ذخیره‌سازی توپولوژی عمومی
 • عملیات GIS Ready
 • پاكسازی (Clean كردن) داده
 • انواع خطاهای توپولوژیكی
 • فرا داده (Meta data)
 • سازماندهی داده‌‌های توصیفی
 • ركورد، فیلد و كلید
 • مدل داده‌ی سلسله مراتبی یا درختی
 • مدل داده شبكه‌ای
 • مزایای مدل داده شبكه‌ای
 • معایب مدل داده شبكه‌ای
 • مدل داده رابطه‌ای
 • مدل داده شی‌گرا
 • وراثت (inheritance)
 • مراحل ایجاد سیستم اطلاعات مكانی (GIS)
 • امكان‌سنجی
 • مسائل مورد توجه در مرحله امكان‌سنجی
 • نیازسنجی
 • شناخت سازمان و فرآیندهای كاری مربوطه
 • شناسایی نیازهای اطلاعات مكانی و توصیفی
 • شناسایی كاربران سیستم
 • مدل خارجی (External Model)
 • طراحی مدل مفهوم (Conceptual Model)
 • بررسی داده‌های موجود
 • ارزیابی و انتخاب نرم‌افزار و سخت‌افزار
 • مجموعه نرم‌افزارهای مدیریت و ساختاردهی
 • مجموعه نرم‌افزارها و توابع پردازش
 • مجموعه نرم‌افزارها و توابع نمایش
 • طراحی منطقی مدل
 • طراحی مدل داخلی / فیزیكی
 • یكپارچه‌سازی سیستم
 • پیاده‌سازی نهایی سیستم
 • مستندسازی
 • آموزش

فصل ششم: كارتوگرافی در کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری

 • اطلاعات حاشیه‌ای
 • نمایش متن در كامپیوتر
 • قواعد كارتوگرافی
 • اندازه حروف و ابعاد نوشته‌ها
 • ۱ـ عوارض نقطه‌ای
 • ۲ـ عوارض خطی
 • ۳ـ عوارض سطحی
 • نحوه‌ی استفاده از رنگ
 • رنگ‌های اصلی
 • مدل‌های تشخیصی توسط انسان
 • مدل‌های رنگی صفحات نمایش‌گر و چاپ
 • انتخاب رنگ
 • كاربرد عملی رنگ
 • رقومی نمودن نقشه‌های موجود
 • مواردی كه در آماده‌سازی برای

فصل هفتم: داده‌های شبكه‌ای و تصویری

 • كاربرد داده‌های شبكه‌ای و تصویری
 • داده‌های شبكه‌ای یا رستری
 • نقشه‌های تصویری
 • تعاریف و اصطلاحات
 • اطلاعات توصیفی
 • داده
 • داده‌های شبكه‌ای
 • داده‌های تصویری
 • متادیتا (فراداده)
 • پیكسل
 • قدرت تفكیك
 • اجزای اصلی داده‌های شبكه‌ای و تصویری
 • ۱ـ المان‌های تصویری (پیكسل)
 • ۲ـ متادیتا
 • ۳ـ اطلاعات مربوطه به مرجع‌دهی هندسی
 • ۴ـ نحوه‌ی ذخیره‌سازی و فشرده‌سازی داده
 • مدل ارتفاعی رقومی زمین
 • نام‌های مختلف مدل ارتفاعی رقومی
 • اطلاعات قابل استخراج از مدل ارتفاعی رقومی
 • ساختار مدل ارتفاعی رقومی
 • خصوصیات مدل مورد استفاده
 • دو روش مورد استفاده برای نمایش سطوح به
 • ۱ـ شبكه منظم ماتریسی
 • ۲ـ شبكه نامنظم مثلثی
 • جمع‌آوری داده
 • نقشه‌های رقومی موجود
 • نقشه‌برداری زمینی
 • پردازش زوج تصاویر ماهواره‌ای
 • پردازش زوج تصاویر هوایی
 • نقشه‌های كاغذی موجود
 • عوامل مختلف مؤثر بر دقت رقومی‌سازی
 • موارد قابل توجه در رقومی نمودن نقشه‌ها
 • واسطه‌یابی
 • ویرایش
 • كنترل كیفیت
 • اشتباه در مدل ارتفاعی رقومی
 • دقت ارتفاعی
 • فرمول خطای مربعی میانگین
 • نقاط چك قابل قبول به ترتیب اولویت
 • ۱ـ مشخصات فایل‌های مدل ارتفاعی
 • ۲ـ سیستم مختصات و سیستم تصویر
 • ۱ـ واحد اندازه‌گیری
 • ۲ـ بیضوی مقایسه
 • ۳ـ سطح مبنای ارتفاعی
 • ۴ـ سیستم تصویر
 • مشخصات سیستم UTM
 • ۳ـ فرمت
 • فرمت رستری
 • فرمت متنی
 • نقشه‌های تصویری
 • مشخصه‌های المان‌های تصویری
 • انواع نقشه‌های تصویری
 • تصاویر قائم
 • تصاویر غیرقائم
 • تصاویر مختصات‌دار
 • تفاوت اصلی بین تصویر قائم و تصویر
 • تصاویر بدون مختصات
 • نقشه‌های تصویری قائم
 • موزاییك‌های تصویری كنترل شده
 • داده‌های ورودی در تهیه نقشه‌های تصویری
 • ۱ـ عكس‌های هوایی رقومی (اسكن) شده
 • دو نكته جهت تعیین اندازه‌ی پیكسل تصویر
 • ۲ـ تصاویر هوایی و ماهواره‌ای
 • ۳ـ مدل ارتفاعی رقومی زمین
 • ۴ـ نقاط كنترل
 • انواع نقاط كنترل قابل استفاده در
 • ۵ـ پارامترهای سنجنده
 • مشخصات فنی اطلاعات جانبی مورد نیاز
 • ۶ ـ اطلاعات‌برداری و نقشه‌های موجود
 • مشخصات نقشه‌های تصویری تهیه شده
 • مشخصات فنی
 • ۱ـ مقیاس
 • ۲ـ فرمت
 • ۳ـ قطع‌بندی
 • ۴ـ سیستم مختصات و سیستم تصویر
 • مشخصات كیفی
 • مراحل اجرایی
 • متادیتا (فراداده)
 • تعریف متادیتا
 • كاربرد و اهداف متادیتا
 • مجموعه داده‌ها

فصل هشتم: كاداستر

 • تاریخچه ثبت
 • زمین
 • تعریف زمین بنا به تعریف كارشناسان
 • وظایف نقشه‌برداران از نظر فدراسیون
 • محدوده
 • قطعه زمین
 • لزوم مدیریت بر روی زمین
 • سیستم اطلاعات زمینی
 • تاریخچه كاداستر
 • لغت كاداستر
 • تعریف كاداستر
 • سیستم یا نظام
 • خصوصیات سیستم
 • اجزای سیستم
 • دسته‌بندی سیستم‌ها از دیدگاه‌های متفاوت
 • بخش‌های مختلف كار در یك نظام كاداستر
 • انواع كاداستر
 • كاداستر ملكی
 • كاداستر ملكی شهری
 • كاداستر ملكی زراعی
 • كاداستر مالی
 • كاداستر آبی
 • كاداستر سیاسی
 • مراحل شكل‌گیری مرز
 • كاداستر جغرافیایی
 • كاداستر جامع
 • كاداستر در لحظه
 • اجزای كاداستر
 • روش‌های كاداستر
 • مشكلات ناشی از كاداستر تحریری
 • ۲ـ كاداستر خطی
 • ۳ـ كاداستر رقومی
 • ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاك
 • سه مورد پیش‌بینی شده مورد استفاده این نقشه‌ها
 • اعتراضات ملكی از نظر قانون
 • تفاوت افراز و تفكیك
 • روش اجرایی تفكیك
 • روش اجرایی افراز
 • ثبت و اصلاحات زمین
 • مزایای ثبت قطعات زمین
 • انواع سیستم‌های ثبتی
 • توصیفات قطعه زمین
 • انواع شناسه‌های قطعه زمین
 • نقش كاداستر جامع در برنامه‌ریزی‌های عمرانی
 • لایه‌های اطلاعاتی در كاداستر جامع
 • حدود و وضعیت اراضی
 • اجزای كاداستر جامع
 • اجزای كاداستر جامع
 • جایگاه كاداستر در سامانه‌های اطلاعات رایانه‌ای
 • تفاوت‌های GIS و LIS
 • سامانه‌های اطلاعات رایانه‌ای
 • سامانه‌های اطلاعات مكانی
 • تعریف برای سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی
 • سامانه‌های اطلاعات مكانی
 • دو تعریف برای سامانه‌های اطلاعات زمینی
 • شمای پیرامون سیستم اطلاعات
 • كاداستر از ضروریات توسعه
 • مسائل جهانی
 • مدیریت اراضی و كاداستر
 • مزایای كاداستر برای یك فرد یا شهروند
 • فایده‌های سامانه‌های كاداستر برای افراد
 • مزایای كاداستر برای دولت یا جامعه
 • نقشه‌های كاداستر
 • طبقه‌بندی نقشه‌های كاداستر از نظر تراكم
 • نقشه‌برداری كاداستر
 • روش متركشی
 • مزایای روش متركشی
 • معایب روش متركشی
 • روش نقشه‌برداری مستقیم زمینی
 • مزایای روش نقشه‌برداری مستقیم زمینی
 • معایب روش نقشه‌برداری مستقیم زمینی
 • مراحل كلی كار در روش نقشه‌برداری
 • روش فتوگرامتری
 • مزایای روش فتوگرامتری
 • معایب رورش فتوگرامتری
 • مراحل كلی كار در روش فتوگرامتری
 • مشخصات یك سیستم كاداستر و

فصل نهم : سنجش از دور (RS) 

 • سنجش از دور
 • تاریخچه
 • پرتاب اولین ماهواره به فضا
 • پرتاب اولین ماهواره منابع زمینی به فضا
 • تعریف سنجش از دور
 • مزایای سنجش از دور
 • سنجش از دور و كاربردهای آن
 • خصوصیات مهم سنجنده‌ها
 • ۱ـ میدان دید
 • ۲ـ قدرت تفكیك
 • الف) قدرت تفكیك مكانی
 • ب) قدرت تفكیك طیفی
 • ج) قدرت تفكیك رادیومتریكی
 • د) قدرت تفكیك زمانی
 • سنجنده‌ها
 • سنجنده‌ها از دیدگاه منبع انرژی به
 • الف) سنجنده‌های غیرفعال
 • ب) سنجنده‌های فعال
 • روند تكاملی سنجنده‌ها
 • سنجنده
 • سیستم‌های راداری
 • انواع سنجنده‌ها از لحاظ نوع داده
 • ۱) سنجنده‌ها براساس فیلم
 • ۲) سنجنده‌های رقومی
 • انواع سنجنده‌ها از لحاظ نوع و هندسه
 • ۱) سنجنده‌های سطحی
 • ۲) سنجنده‌های خطی
 • ۳) سنجنده‌های نقطه‌ای
 • ۴) سنجنده‌های راداری
 • مزایای سیستم‌های جاروبگر خطی
 • معایب سیستم‌های جاروبگر خطی
 • انواع سنجنده‌های از نظر طیفی
 • سكوها (Platforms)
 • انواع سكوها
 • سنجش از دور
 • ۱) هوایی (Airbone RS)
 • ۲) فضایی (Space RS)
 • انواع مدارها
 • ۱) مدارهای زمین مرجع (Geo – Stationary)
 • ۲) مدارهای زمین آهنگ (GeoSynchronous)
 • ۳) مدارهای خورشید آهنگ
 • ماهواره‌ NOAA
 • سنجنده‌های NOAA
 • كاربردهای این سنجنده عبارتند از
 • ماهواره NTMBUS
 • ماهواره LANDSAT
 • ماهواره SPOT
 • كاربردهای SPOT
 • ماهواره‌های راداری
 • ماهواره ERS-1
 • تصحیح خطا بر روی تصاویر ماهواره‌ای
 • خطاهای دستگاهی
 • خطاهای هندسی می‌توانند مربوط به
 • تصحیح خطاهای هندسی
 • ۱ـ روش‌های جزء به جزء
 • ۲ـ روش كلی (Global)
 • تفسیر سنتی
 • چرا ما از روش سنتی به روش رقومی می‌رویم
 • ضمیمه «الف»
 • تعریف دقت نقشه‌ها
 • دقت مسطحاتی نقشه‌ها
 • دقت ارتفاعی نقشه‌ها
 • ضمیمه «ب»
 • طراحی و شناسایی برای مثلث‌بندی
 • ۱ـ ۱ـ طراحی و شناسایی
 • ۱ـ۴ـ ژئودزی و اندازه‌گیری‌های مسطحاتی
 • ۱ـ ۵ـ شبكه‌های تكمیلی
 • ۱ـ ۶ـ برداشت‌ها
 • ۱ـ ۶ـ ۱ـ برداشت عوارض مسطحاتی
 • ۱ـ ۶ـ ۲ـ برداشت توام عوارض مسطحاتی
 • ۲ـ ۱ـ عكسبرداری هوایی
 • ۲ـ ۲ـ تهیه اندكس عكسی
 • ۲ـ ۳ـ نقاط كنترل عكسی
 • ۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ طراحی برای تبدیل بدون
 • ۲ـ۳ـ۱ـ۲ـ طراحی برای مثلث‌بندی هوایی به
 • ۲ـ ۳ـ ۱ـ ۳ـ طراحی برای مثلث‌بندی
 • ۲ـ ۵ـ مثلث‌بندی هوایی
 • ۲ـ ۷ـ تهیه برای تبدیل
 • ۲ـ ۸ـ تبدیل نقشه‌های خطی در مقیاس‌های

منابع و مآخذ کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری

كلیدواژه کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری

کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری 232 221x300

کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری

مشخصات: کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری

نویسنده

,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001681479

تعداد صفحات

344

لوح فشرده

ابعاد
وزن 610 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه
کتاب تحلیل و طراحی مدارهای مجتمع دیجیتال ( الکترونیک دیجیتال )
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب ساخت برنامه‌های کاربردی تحت وب با ArcGIS کتاب ساخت برنامه‌های کاربردی تحت وب با ArcGIS: برای این کتاب به چه چیزهایی نیاز دارید؟ برای این کتاب، به نرم‌افزارهای زیر نیاز دارید: ویندوز سرور: در این کتاب از ویندوز ۷ استفاده شده، ولی در ویندوز ۸ و بالاتر نیز قابل اجراست ESRI ArcGIS for Desktop10، برای انتشار سرویس نقشه ESRI ArcGIS Server برای میزبانی خدمات نقشه این کتاب برای چه افرادی است؟ این کتاب برای توسعه‌دهندگان وب طراحی شده است که می‌خواهند بدانند چگونه از مهارت‌های خود برای نوشتن برنامه‌های نقشه‌برداری تحت وب برای ArcGIS استفاده کنند. خواننده از قبل هیچگونه دانش ArcGIS نیاز ندارد. فهرست مطالب پیشگفتار و مقدمه فصل ۱: پروژه Bestaurent: این قسمت پروژه را به قطعات کوچک تقسیم می‎کند که در چهار فصل آینده عملی خواهند شد. این فصل همچنین مقدمه‎ای درباره خدمات نقشه، API جاوا اسکریپت و نحوه تنظیم سرویس‎های وب مورد نیاز را شامل می‌شود. فصل ۲: راه‌اندازی برنامه تحت وب: این فصل با عنوان راه‌اندازی برنامه کاربردی وب، به شما می‎آموزد که چگونه با یک صفحه وب نقشه اولیه را بر اساس طراحی پیشنهادی در فصل ۱ ایجاد کنید. شما سرور وب را راه‌اندازی می‎کنید، یک صفحه HTML ساده ایجاد کرده و کد مورد نیاز را برای نشان دادن خدمات نقشه منتشر شده در فصل قبل اضافه می‎کنید. می‎توانید به تدریج، در طول فصل‎های بعدی، صفحه را با قابلیت‎های جدید پر کنید. فصل ۳: سرویس‌های پرس و جو در ArcGIS: این فصل با عنوان پرسش‌های سرویس‌های ArcGIS، به شما می‎آموزد که با سرویس‌ها ارتباط برقرار کنید تا پرسش، بازیابی و نمایش نتایج را در مرورگر وب سایت خود مشاهده کنید. فصل ۴: غنی‌سازی محتوی و یکپارچه‌سازی موبایل: این فصل با عنوان محتوای غنی و یکپارچه‌سازی تلفن همراه، با افزودن ابزارهای غنی‎تر، برنامه وب را بیشتر قابل تعامل می‎کند. در این فصل، شما سوابق مربوطه را جستجو و نمایش می‎دهید و برخی از محاسبات را با نتایج انجام می‎دهید. این فصل همچنین سایت ما را در دستگاه موبایل قابل مشاهده خواهد کرد. فصل ۵: ارسال نظرات، رتبه‌بندی‌ها و تصاویر: این فصل با عنوان ارسال پست‌­ها، رتبه‌­بندی‎ها و عکس‎ها، ویژگی­‌های سرویس­‌ها و نحوه ویرایش آنها را معرفی می‎کند. این فصل آموزش می‎دهد که چگونه مشتری می‎تواند نظرات، امتیازات و عکس‎های رستوران را ارسال کند. پیوست: راه‌اندازی پروژه بر روی ArcGIS Online: در بخش ضمیمه، پروژه Bestaurants در ArcGIS Online، راه‌­حل­‌های پرطرفدار برای پیاده‌­سازی برنامه­‌های کاربردی تحت وب با استفاده از ArcGIS آنلاین مورد بحث قرار می‌گیرد.
- 7%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
كتاب هزارنكته در مورد پاسخگويی به سوالات نظام مهندسی رشته برق پیوست جلد سوم آزمون آخر
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب استفاده از مهارت های شهروند الکترونیکی (E-Citizen)
کتاب استفاده از مهارت های شهروند الکترونیکی (E-Citizen)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مخابرات ماهواره ای

کتاب مخابرات ماهواره ای

فروشنده : آزمون تاپ
300,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب درس و کنکور شیمی آلی( ارشد)

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه
نشریه شماره 119 دستورالعمل های همسان نقشه برداری ( دوره ی 7 جلدی )
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آمادگی برای آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب درسنامه و تشریح کامل سوالات آزمون‌های کارشناس رسمی رشته نقشه‌برداری
کتاب درسنامه و تشریح کامل سوالات آزمون‌های کارشناس رسمی رشته نقشه‌برداری
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 6
افزودن برای مقایسه
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب نكات جامع و طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب کلیدواژه آزمون نظام مهندسی نقشه‌ برداری
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0