کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان (کتاب روش‌ها و مسائل اجرایی)

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه

نویسنده: محمد حسین علیزاده

سال چاپ: 1401
نوبت چاپ: 38

شما با خرید این محصول 170 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

340,000 تومان

کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان (کتاب روش‌ها و مسائل اجرایی)

 

مقدمه کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان (کتاب روش‌ها و مسائل اجرایی)

در آخر کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان (کتاب روش‌ها و مسائل اجرایی)، نمونه پرسش‌های نظام مهندسی دو آزمون پیشین مرتبط با عمران نظارت، عمران اجرا، معماری نظارت و معماری اجرا آمده و پاسخ آن با ارجاع به بند کتاب صورت گرفته است.

در آخر برای تمامی داوطلبان آزمون نظام مهندسی، داوطلبان تحصیلات تکمیلی و دانشجویان محترم آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان (کتاب روش‌ها و مسائل اجرایی) مورد قبول و رضایت عزیزان خواننده قرار گرفته و در رسیدن به اهدافشان مثمر ثمر قرار گیرد.

همچنین امیدوارم در فرصتی دیگر بتوانم با تألیفات دیگر ضمن ادای دین به علم و کشور عزیزم پاسخگوی حمایت خوانندگان عزیزم باشم (که با استقبال فراوان هم این اثر و هم دیگر آثارم را تهیه نمودند و انتخاب و اطمینان‌شان موجب شد تا این اثر پس از گذشت دو سال از چاپ بیستم بگذرد).

کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان (کتاب روش‌ها و مسائل اجرایی) از منابع بسیار مهم آزمون های نظام مهندسی می‌باشد.

معمولا با کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان (کتاب روش‌ها و مسائل اجرایی) ۱۵ تا ۲۰ سوال را میتوان پاسخ داد. برای تدوین و تالیف کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان (کتاب روش‌ها و مسائل اجرایی) حدودا از ۶۰ منبع بصورت کتابی و بسیاری از مقالات خارجی معتبر و بروز استفاده شده است.

بنابراین بدون شک کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان (کتاب روش‌ها و مسائل اجرایی) جزء کاملترین مراجع در حوزه روش های اجرایی ساختمان می‌باشد بطوریکه علاوه بر آزمونهای نظام مهندسی مرجع درسی بسیاری از دانشگاه ها در سراسر کشور می‌باشد.

 

فهرست کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان (کتاب روش‌ها و مسائل اجرایی)

فصل اول: شناخت زمین و خاک در کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان (کتاب روش‌ها و مسائل اجرایی)

 • ۱-۱ شناسایی ژئوتکنیکی زمین
 • ۱-۱-۱ طبقه‌بندی نوع خاک…
 • ۲-۱-۱ آزمایشات لازم به منظور…
 • ۳-۱-۱ وسعت شناسایی زمین از قبیل…
 • ۴-۱-۱ اقدامات زیر برای…
 • ۲-۱ تعاریف کلی واژه‌های مرتبط با عملیات ساختمانی
 • ۱-۲-۱ عملیات ساختمانی
 • ۲-۱-۱ کارگاه ساختمانی
 • ۳-۱-۱ محل کار
 • ۴-۱-۱ وسایل و تجهیزات
 • ۵-۱-۱ مرجع رسمی ساختمان
 • ۶-۱-۱ مرجع ذیصلاح
 • ۷-۱-۱ شخص ذیصلاح
 • ۸-۱-۱ مهندس ناظر
 • ۹-۱-۱ سازنده (مجری)
 • ۱۰-۱-۱ صاحب کار (براساس بند ۱۲-۱-۳-۱۰ مقررات ملی مبحث ۱۲)
 • ۱۱-۱-۱ پیمانکار
 • ۱۲-۱-۱ خویش‌فرما
 • ۱۳-۱-۱ کارفرما
 • ۱۴-۱-۱ کارگر
 • ۱۵-۱-۱ حفاظت
 • ۱۶-۱-۱ ایمنی
 • ۱۷-۱-۱ خطر
 • ۱۸-۱-۱ بهداشت کار (بهداشت حرفه‌ای)
 • ۱۹-۱-۱ محیط‌ زیست
 • ۲۰-۱-۱ حادثه
 • ۲۱-۱-۱ حادثه ناشی از کار
 • ۲۲-۱-۱ بیماری ناشی از کار یا بیماری شغلی
 • ۲۳-۱-۱ ریسک
 • ۲۴-۱-۱ مدیریت ریسک
 • ۲۵-۱-۱ ارزیابی ریسک
 • ۲۶-۱-۱ کار در ساعت غیرعادی
 • ۲۷-۱-۱ کار در شب
 • ۲۸-۱-۱ سازه موقت
 • ۲۹-۱-۱ برچسب‌گذاری
 • ۳۰-۱-۱ برگه اطلاعات ایمنی مواد
 • ۳-۱ مجوزهای خاص و اقدامات قبل از اجرا (براساس بند ۱۲-۱-۴ مقررات ملی مبحث ۱۲)
 • ۴-۱ مبدأ پیدایش خاک
 • ۵-۱ انواع خاک از نظر اندازه
 • ۶-۱ سیستم طبقه‌بندی خاک
 • ۷-۱ طبقه‌بندی خاک‌ها بر حسب بافت
 • ۸-۱ طبقه‌بندی خاک‌ها بر حسب استفاده
 • ۱-۸-۱ سیستم طبقه‌بندی آشتو
 • ۲-۸-۱ سیستم طبقه‌بندی متحد
 • ۳-۸-۱ آیین نامه استادارد ۲۸۰۰
 • ۹-۱ حفاری و نمونه‌برداری خاک
 • ۱-۹-۱ فرآیند حفاری و…
 • ۲-۹-۱ باید ناظر واجد صلاحیت…
 • ۳-۹-۱ باید صلاحیت مجموعه‌ای…
 • ۴-۹-۱ روش‌های حفاری گمانه
 • ۱۰-۱ نکات مهم و کاربردی الزامات ژئوتکنیکی
 • ۱-۱۰-۱ شناسایی نوع زمین
 • ۲-۱۰-۱ ناپایداری زمین ناشی از زلزله
 • ۳-۱۰-۱ بزرگ نمایی ناشی از توپوگرافی
 • ۴-۱۰-۱ دیوار نگهبان خاک
 • ۱۱-۱ ضوابط اجرایی و نکات کلیدی

فصل دوم: گودبرداری و سازه نگهبان

 • ۲-۱- گودبرداری
 • ۲-۱-۱- عملیات خاکی
 • ۲-۱-۲- گودبرداری
 • ۲-۱-۳- سطح خطر گودبرداری
 • ۲-۱-۴- اقدامات لازم الاجرا قبل از شروع عملیات خاکی
 • ۲-۱-۵- در صورتی که در عملیات خاکی
 • ۲-۱-۶- چنانچه محل مورد نظر برای عملیات خاکی
 • ۲-۲- گودبرداری
 • ۲-۲-۱- در صورتی که در عملیات گودبرداری و خاکبرداری
 • ۲-۲-۲- سازنده موظف است در عملیات گودبرداری
 • ۲-۲-۳- در مواردی که عملیات گودبرداری در مجاورت
 • ۲-۲-۵- برای جلوگیری از بروز خطرهایی نظیر پرتاب سنگ
 • ۲-۲-۶- در گودبرداریهایی که عملیات اجرایی
 • ۲-۳- حفاری چاههاو مجاری آب و فاضلاب
 • ۲ -۳-۱- قبل از آغاز عملیات حفاری
 • ۲ -۳-۲- به منظور ایجاد تهویه کافی در عملیات حفاری
 • ۲ -۳-۳- کلیه افرادی که فعالیت آنها با عملیات حفاری
 • ۲ -۳-۴- مقنی قبل از ورود به چاه برای عملیات چاهکنی
 • ۲ -۳-۵- پس از خاتمه کار روزانه و یا در مواقعی که حفاری
 • ۲ -۳-۶- در حفاری چاهها و مجاری آب و فاضلاب
 • ۲-۴- خاکبرداری و گودبرداری
 • ۲-۴-۱- حفاظت و حراست تأسیسات موجود
 • ۲-۴-۲- برداشت خاکهای فرسوده و یا نباتی
 • ۲-۴-۳- خاکبرداری
 • ۲-۴-۴- پیکنی و گودبرداری
 • ۲-۴-۵- خاکبرداری در زمینهای لجنی
 • ۲-۴-۶- خاکبرداری در زمینهای سنگی
 • ۲-۴-۷- حفاظت بدنه پیها و گودها
 • ۲-۵-خاکریزی
 • ۲-۵-۱- مصالح خاکریزی
 • ۲-۵-۲- اصلاح مصالح
 • ۲-۵-۳- انواع خاکریزی
 • ۲-۵-۴- کنترل رطوبت خاکریزها
 • ۲-۶- پخش، تسطیح و کوبیدن
 • ۲-۶-۱- کلیات
 • ۲-۶-۲- آماده سازی بستر خاکریزی
 • ۲-۶-۳- خاکریزهای باربر
 • ۲-۶-۴- خاکریزهای پر کننده (Back Fill)
 • ۲-۷- آمادهسازی و تسطیح اراضی برای پیریزی
 • ۲-۷-۱- قبل از تسطیح و آمادهسازی اراضی برای پیریزی،
 • ۲-۷-۲- پس از نقشهبرداری باید نقشه تسطیح تهیه گردد
 • ۲-۷-۳- چنانچه میزان خاک نباتی موجود در خاک زیر پی
 • ۲-۷-۴- اگر تسطیح اراضی با خاکریزی همراه است
 • ۲-۷-۵- تخمین نشست خاکریزی مهندسی
 • ۲-۷-۶ – احداث سازههای سنگین روی خاکریز
 • ۲-۷-۷- در تسطیح اراضی باید به زهکشی
 • ۲-۷-۸ – اگر عمق قسمت خاکریز پرکننده
 • ۲-۷-۹- اگر طراح قصد دارد پی
 • ۲-۷-۱۰- شیبدار کردن
 • ۲-۸- ارزیابی خطر گود
 • ۲-۸-۱- جهت ارزیابی خطر گود قائم
 • ۲-۸-۲- اگر فاصله ساختمان مجاور از لبه گود
 • ۲-۸-۳- در صورت حضور آب یا رطوبت بالا
 • ۲-۸-۴- تحلیل پایداری گود
 • ۲-۹- تحلیل تغییر شکل گود و سازههای مجاور
 • ۲-۹-۱- اگر ساختمان مجاور گود در اثر گودبرداری
 • ۲-۹-۲- اگر مقدار تغییر مکان افقی ساختمان مجاور
 • ۲-۹-۳- مهندس طراح باید به نسبت تغییر مکان قائم
 • ۲-۹-۴- کرنش افقی
 • ۲-۹-۵- اگر پیها برخلاف جهت یکدیگر حرکت کنند
 • ۲-۹-۶- مقدار مجاز تغییر مکان ساختمان مجاور گود
 • ۲-۱۰- زهکشی
 • ۲-۱۱- پایش و کنترل
 • ۲-۱۲- اهداف ابزارگذاری و پایش
 • ۲-۱۲-۱- تایید پارامترهای طراحی
 • ۲-۱۲-۲- ارزیابی عملکرد در طول ساخت و ساز
 • ۲-۱۲-۳- ارزیابی عملکرد سازههای موجود
 • ۲-۱۲-۴- تشخیص روند کوتاه مدت و بلندمدت
 • ۲-۱۲-۵- ایمنی
 • ۲-۱۲-۶- حمایت قانونی
 • ۲-۱۳- تعداد و نوع دستگاههای پایش
 • ۲-۱۴- برنامه پایش
 • ۲-۱۵- ابزار پایش
 • ۲-۱۶- تناوب اندازهگیریها در پایش
 • ۲-۱۷- مسئولیت طراحی، اجرا و نظارت پایش
 • ۲-۱۸- نگهبانسازی ساختمان همجوار
 • ۲-۱۹- انواع سازه نگهبان
 • ۲-۱۹-۱- دیوارهای با عملکرد وزنی
 • ۲-۱۹-۲- دیوارهای سپرگونه
 • ۲-۱۹-۳- خاک مسلح
 • ۲-۱۹-۴- میل مهاری و میخکوبی
 • ۲-۱۹-۵- دیوار زیرزمین
 • ۲-۲۰- پایداری انواع سازههای نگهبان
 • ۲-۲۰-۱- حالتهای حدی دیوارهایی که عملکرد وزنی دارند
 • ۲-۲۰-۲- حالتهای حدی دیوارهای سپرگونه
 • ۲-۲۰-۳- حالتهای حدی دیوارهای خاک مسلح
 • ۲-۲۱- فشار خاک
 • ۲-۲۲- فشار خاک در حالت سکون
 • ۲-۲۳- فشار در حالت محرک و مقاوم خاک
 • ۲-۲۴- فشار خاک در خاکریز متراکم شده
 • ۲-۲۵- فشار خاک تحت شرایط خاص
 • ۲-۲۶- فشار حالت محرک و مقاوم در شرایط دینامیکی
 • ۲-۲۶-۱- در صورت وجود زلزله فشار جانبی خاک
 • ۲-۲۶-۲- اضافه فشار مقاوم با اثر مساعد
 • ۲-۲۶-۳- فشار آب در شرایط زلزله
 • ۲-۲۷- تعیین فشار خاک در پشت دیوار
 • ۲-۲۷-۱- در دیوارهایی که به دلایل انعطافپذیری سازهای
 • ۲-۲۷-۲- در دیوارهایی که به دلایل انعطافپذیری سازهای
 • ۲-۲۷-۳- در دیوارهای طرهای یا دیوارهای سپری بدون مهار
 • ۲-۲۷-۴- در دیوارهای سپری مهار شده
 • ۲-۲۷-۵- در دیوارهای زیرزمین که انتهای آنها
 • ۲-۲۷-۶- در دیوارهای زیرزمین که انتهای آنها
 • ۲-۲۷-۷- فشار جانبی خاک در هنگام زلزله
 • ۲-۲۷-۸- طراح میتواند جهت تعیین فشار خاک
 • ۲-۲۸- طراحی سازه نگهبان به روش تنش مجاز
 • ۲-۲۸-۱- حداقل ضرایب اطمینان دیوارهای وزنی
 • ۲-۲۸-۲- حداقل ضرایب اطمینان دیوارهای سپرگونه
 • ۲-۲۸-۳- حداقل ضرایب اطمینان دیوارهای خاک مسلح
 • ۲-۲۹- طراحی سازه نگهبان به روش حالات حدی
 • ۲-۲۹-۱- در کلیه دیوارها
 • ۲-۲۹-۲- در ترکیبهای بارگذاری در شرایط زلزله
 • ۲-۲۹-۳- در ترکیبهای بارگذاری در شرایط استاتیکی
 • ۲-۲۹-۴- ضرایب کاهش مقاومت در دیوارهای وزنی
 • ۲-۲۹-۵- ضرایب تقلیل نیروی مقاوم در دیوارهای سپرگونه
 • ۲-۲۹-۶- ضرایب کاهش نیروی مقاوم در خاکریزها و شیروانی
 • ۲-۲۹-۷- ضرایب کاهش نیروی مقاوم در دیوارهای خاک
 • ۲-۳۰- مهاربندی
 • ۲-۳۱- خاکریز پشت دیوار
 • ۲-۳۲-قوانین و مقررات
 • ۲-۳۳- ایمنی در انجام عملیات خاکی
 • ۲-۳۳-۱- کلیات
 • ۲-۳۳-۲- مقدمات گودبرداری
 • ۲-۳۳-۳- گودبرداری
 • ۲-۳۳-۴- حفاظت عمومی هنگام انجام عملیات گودبرداری
 • ۲-۳۴- رعایت نکات ایمنی در حفر چاه
 • ۲-۳۴-۱- مقدمات حفر چاه
 • ۲-۳۴-۲- رعایت نکات ایمنی در عملیات حفر چاه
 • ۲-۳۵- انواع روشهای پایدار سازی گود
 • ۲-۳۶- مهاربندی جدارهها با المانهای افقی و مایل
 • ۲-۳۷- مهاربندی با المانهای کششی
 • ۲-۳۸- مهاربندی توسط سپر کوبی
 • ۲-۳۸-۱- مزایای روش سپرکوبی
 • ۲-۳۸-۲- معایب روش سپرکوبی
 • ۲-۳۹- مهاربندی توسط شمع و شمعهای درجا
 • ۲-۳۹-۱- مزایای روش اجرای شمع
 • ۲-۳۹-۲- معایب روش اجرای شمع
 • ۲-۴۰- مهاربندی توسط دیوار دیافراگمی
 • ۲-۴۰-۱- مراحل اجرای دیوار دیافراگمی
 • ۲-۴۰-۲- مزایای روش دیواره دیافراگمی
 • ۲-۴۰-۳- معایب روش دیواره دیافراگمی
 • ۲-۴۱- جدارههای مهاربندی شده توسط نیلینگ
 • ۲-۴۱-۱- مراحل اجرای سیستم نیلینگ (Nailing)
 • ۲-۴۱-۲- اصول طراحی نیلینگ (Nailing)
 • ۲-۴۱-۳- شرایط مطلوب خاک برای میخکوبی
 • ۲-۴۱-۴- مزایای روش میخکوبی (نیلینگ)
 • ۲-۴۱-۵- معایب روش میخکوبی یا نیلینگ
 • ۲-۴۱-۶- برخی از ظوابط حقوقی و قانونی در مورد روش نیلینگ
 • ۲-۴۲- جدارههای مهاربندی شده توسط انکراژ
 • ۲-۴۲-۱- مزایای روش مهاربندی توسط انکراژ یا مهارسازی
 • ۲-۴۲-۲- معایب روش مهاربندی توسط انکراژ (مهارسازی)
 • ۲-۴۲-۳- اجزای اصلی در پایدارسازی با استفاده از مهار
 • ۲-۴۳- جدارههای مهاربندی شده توسط دوخت
 • ۲-۴۳-۱- مزایای روش دوخت به پشت
 • ۲-۴۳-۲- معایب روش دوخت به پشت
 • ۲-۴۴- جدارههای مهاربندی شده توسط میکروپایل
 • ۲-۴۴-۱- روش اجرای میکروپایل
 • ۲-۴۵- جدارههای مهاربندی شده توسط خرپا
 • ۲-۴۵-۱- مزایای روش خرپایی
 • ۲-۴۵-۲- معایب روش خرپایی
 • ۲-۴۵-۳- مراحل اجرای یک سازه خرپایی
 • ۲-۴۶- شیبدار کردن(Sloping)
 • ۲-۴۷- دیوار برلنی
 • ۲-۴۷-۱- مزایای دیوار برلنی
 • ۲-۴۷-۲- معایب دیوار برلنی
 • ۲-۴۸- روش مهار متقابل

فصل سوم: پی و پی‌سازی

 • ۳-۱- تعریف پی
 • ۳-۲- انواع پیها
 • ۳-۳- پی‏های سطحی
 • ۳-۳-۱- تعریف
 • ۳-۳-۲- پی منفرد
 • ۳-۳-۳- شالوده‏ی دو ستونی (مرکب)
 • ۳-۳-۴- شالوده‏ی نواری
 • ۳-۳-۵- شالوده شبکه‏ای
 • ۳-۳-۶- شالوده گسترده
 • ۳-۴- فونداسیون‏های عمیق
 • ۳-۴-۱- تعریف
 • ۳-۴-۲- شمع‏ها
 • ۳-۴-۳- پایه‏های عمیق و کیسون‏ها
 • ۳-۵- قالب‏ریزی
 • ۳-۵-۱- نکات قالب‏ریزی
 • ۳-۵-۲- زمان قالب‏برداری
 • ۳-۶- انواع نشست پی
 • ۳-۷- پدیده‏ی تحکیم و تورم
 • ۳-۸- انواع نشست خاک زیر پی
 • ۳-۹- سطح آب زیرزمینی و پی
 • ۳-۱۰- پدیده‏ی روانگرایی و کنترل آن
 • ۳-۱۱- عمق مجاز یخبندان
 • ۳-۱۲- نکات مهم در مورد شالوده
 • ۳-۱۲-۱- احداث ساختمان در دامنه، بالا یا پایین شیب
 • ۳-۱۲-۲- ساخت شالوده شیبدار و شالوده در یک تراز
 • ۳-۱۳- تعاریف مهم مربوط به پی و پی سازی
 • ۳-۱۳-۱- تنش مؤثر
 • ۳-۱۳-۲- پی سطحی
 • ۳-۱۳-۳- پی عمیق و یا شمع
 • ۳-۱۳-۴- پی نیمه عمیق
 • ۳-۱۳-۵- خاکریزی مهندسی
 • ۳-۱۳-۶- گمانه
 • ۳-۱۳-۸- اهمیت ساختمان
 • ۳-۱۳-۹- سازههای نگهبان
 • ۳-۱۳-۱۰- شناسایی ژئوتکنیکی
 • ۳-۱۳-۱۱- داده های ژئوتکنیکی
 • ۳-۱۳-۱۲- طراحی ژئوتکنیکی
 • ۳-۱۳-۱۳- لایه بندی پیچیده
 • ۳-۱۳-۱۴- روش های طراحی.
 • ۳-۱۳-۱۵- روش تنش مجاز
 • ۳-۱۳-۱۶- روش حالت حدی
 • ۳-۱۳-۱۷- حالت حدی نهایی
 • ۳-۱۳-۱۸- حالت حدی بهرهبرداری
 • ۳-۱۴- ملاحظات طراحی پیهای سطحی
 • ۳-۱۵- ظرفیت باربری پیهای سطحی
 • ۳-۱۵-۱- استفاده از روابط نظری ظرفیت باربری
 • ۳-۱۵-۲- استفاده از آزمونهای درجا
 • ۳-۱۶- نشست مجاز
 • ۳-۱۶-۱- مقادیر مجاز اولیه برای نشست یکنواخت
 • ۳-۱۶-۲- باید توجه داشت که مقادیر مجاز مندرج
 • ۳-۱۷- روشهای طراحی پی سطحی
 • ۳-۱۷-۱- روش تنش مجاز
 • ۳-۱۷-۲- روش حالات حدی
 • ۳-۱۷-۳- ملاحظات لرزهای در طراحی پیهای سطحی
 • ۳-۱۸- پیهای انعطافپذیر
 • ۳-۱۸-۱- برای تحلیل پیهای انعطاف پذیر
 • ۳-۱۸-۲- میتوان به منظور تحلیل سازه پی انعطاف پذیر
 • ۳-۱۹- ملاحظات اجرایی مرتبط با انتخاب موقعیت
 • ۳-۱۹-۲- به منظور تعیین تراز زیر پی میبایست
 • ۳-۲۰- مبانی طراحی پیهای عمیق
 • ۳-۲۰-۱- دو روش طراحی به روش تنش مجاز
 • ۳-۲۰-۲- برای شرایط بهره‌برداری در هر دو روش
 • ۳-۲۱- بارهای طراحی
 • ۳-۲۱-۱- ترکیب بارهای وارده
 • ۳-۲۱-۲- نیروهای تغییر مکان زمین
 • ۳-۲۲- شمع تحت بار محوری
 • ۳-۲۲-۱- ظرفیت باربری
 • ۳-۲۲-۲- نشست شمعها
 • ۳-۲۲-۳- شمعهای کششی
 • ۳-۲۳- شمعهای تحت بار جانبی
 • ۳-۲۳-۱- ظرفیت باربری جانبی
 • ۳-۲۳-۲- تغییر مکان جانبی
 • ۳-۲۴- گروه شمع
  ۳-۲۴-۱- ظرفیت باربری گروه شمع
 • ۳-۲۴-۲- نشست گروه شمع
 • ۳-۲۴-۳- تحلیل نیروها در گروه شمع
 • ۳-۲۴-۴- طراحی گروه شمع
 • ۳-۲۵- بار مجاز طراحی شمعها
 • ۳-۲۵-۱- روش تنش مجاز
 • ۳-۲۵-۲- روش حالت حدی
 • ۳-۲۶- آزمایشهای بارگذاری شمع
 • ۳-۲۶-۱- آزمایشهای بارگذاری استاتیکی
 • ۳-۲۶-۲- آزمایشهای بارگذاری دینامیکی
 • ۳-۲۶-۳- شمعهای آزمایشی
 • ۳-۲۶-۴- شمعهای اصلی
 • ۳-۲۷- طراحی سازهای شمعها
 • ۳-۲۷-۱- طراحی سازهای شمعها باید براساس ضوابط
 • ۳-۲۷-۲- در طراحی سازهای شمعها باید به اثر زلزله
 • ۳-۲۸- ملاحظات ساخت و اجرای شمع
 • ۳-۲۸-۱- در اجرای شمع یا پیهای عمیق
 • ۳-۲۸-۲- چگونگی استقرار همه شمعها
 • ۳-۲۸-۳- اطلاعات ثبت شده در هنگام اجرا
 • ۳-۲۸-۴- در مواردی که مشاهدات و یا بازرسی اطلاعات
 • ۳-۲۸-۵- برای ارزیابی کیفیت شمعهای درجاریزی

فصل چهارم: جوشکاری، اتصالات و ساختمان‌های فولادی

 • ۴-۱- مقدمه
 • ۴-۲- تعریف جوش و فرآیندهای جوشکاری
 • ۴-۳- اتصالات جوشی
 • ۴-۴- انواع جوش
 • ۴-۵- وضعیتها یا موقعيّتهای جوشکاری
 • ۴-۶- الکترود
 • ۴-۷- روکش الکترود
 • ۴-۸- وظایف روکش الکترود یا پودر در جوش
 • ۴-۹- روکشهای کم هیدروژن
 • ۴-۱۰- تأثیر روکش بر قطبیت
 • ۴-۱۱- پودر آهن
 • ۴-۱۲- جوش شیاری
 • ۴-۱۳- جوش گوشه
 • ۴-۱۴- طبقهبندی و شمارهگذاری الکترودها طبق
 • ۴-۱۵- انتخاب نوع و قطر الکترود
 • ۴-۱۶- دسته‌بندی الکترودها از نظر ویژگی کاربردی
 • ۴-۱۶-۱- الکترودهای پرجوش (پر بازده)
 • ۴-۱۶-۲- الکترودهای زودجوش (الکترودهای نفوذی)
 • ۴-۱۶-۳- الکترودهای کم هیدروژن
 • ۴-۱۶-۴- الکترودهای ترکیبی
 • ۴-۱۷- تأثیر ضخامت و شکل فلزات مورد جوشکاری
 • ۴-۱۸- تأثیر وضعیت جوشکاری در انتخاب الکترود
 • ۴-۱۹- جذب رطوبت
 • ۴-۲۰- فاسد شدن روکش الکترود
 • ۴-۲۱- معایب ایجاد شده در جوش به سبب
 • ۴-۲۲- خشک کن الکترود
 • ۴-۲۳- بستهبندی و حملونقل و نگهداری الکترودها
 • ۴-۲۴- اندازه (قطر) و طول استاندارد
 • ۴-۲۵- بسته‌بندی و دسته‌بندی
 • ۴-۲۶- ضوابط بازرسی ظاهری الکترودها
 • ۴-۲۷- کیفیت اجرای جوشکاری
 • ۴-۲۸- مقاومت روکش در مقابل رطوبت
 • ۴-۲۹- استحکام روکش
 • ۴-۳۰- بازدید ظاهری روکش
 • ۴-۳۱- هم مرکز بودن روکش
 • ۴-۳۲- معرفی الکترودهای متعارف و کاربرد آنها
 • ۴-۳۳ -معایب اصلی جوش
 • ۴-۳۳-۱- تخلخل
 • ۴-۳۳-۲- ذوب ناقص
 • ۴-۳۳-۳- نفوذ ناقص
 • ۴-۳۳-۴- لکه قوس
 • ۴-۳۳-۵- جرقه و پاشش
 • ۴-۳۳-۶- بریدگی کناره جوش (سوختگی کناره جوش)
 • ۴-۳۳-۷- سر رفتن جوش روی فلز پایه، لوچه
 • ۴-۳۳-۸- انواع ترکها
 • ۴-۳۳-۹- عدم پر شدگی شیار
 • ۴-۳۳-۱۰- گرده اضافی در جوش
 • ۴-۳۳-۱۱- ناخالصیهای حبس شده (حبس سرباره)
 • ۴-۳۳-۱۲- ذرات محبوس شده (آخال)
 • ۴-۳۳-۱۳- خلل و فرج (مک)
 • ۴-۳۳-۱۴- پاشش
 • ۴-۳۳-۱۵- ترک جوش
 • ۴-۳۴- دهانه یا بازشدگی (R)
 • ۴-۳۵- تسمههای پشتبند
 • ۴-۳۶- گرده جوش
 • ۴-۳۷- ضخامت ریشه (پیشانی)
 • ۴-۳۸- سنگ زدن ریشه از پشت (شیارزنی پشت)
 • ۴-۳۹- انقباض عرضی
 • ۴-۴۰- هلالی شدن بال
 • ۴-۴۱- شمشیری شدن (انحنای طولی)
 • ۴-۴۲- حرارت تولیدی در فعالیت جوشکاری
 • ۴-۴۳- کربن معادل و سرعت خنک شدن
 • ۴-۴۴- بازرسی عینی (چشمی) جوش
 • ۴-۴۵- آزمایشهای مخرب
 • ۴-۴۶- آزمایشهای غیرمخرب
 • ۴-۴۷- پیشگرمایش
 • ۴-۴۸ شدت جریان و ولتاژ تقریبی
 • ۴-۴۹- ولتاژ و شدت جریان مورد نیاز الکترود
 • ۴-۵۰- انتخاب قطر کابل جوشکاری
 • ۴-۵۱- پارامترهای مؤثر بر خواص فیزیکی
 • ۴-۵۲- جوشپذیری فولاد
 • ۴-۵۳- پیچ و واشر
 • ۴-۵۳-۱- پیچهای معمولی
 • ۴-۵۳-۲- پیچهای پر مقاومت
 • ۴-۵۴- چگونگی اتصال پیچ و نقش واشر در اتصال
 • ۴-۵۴-۱- اتصال اصطکاکی
 • ۴-۵۴-۲- اتصال اتکایی
 • ۴-۵۵- ویژگیهای سوراخ پیچ
 • ۴-۵۵-۱- سوراخهای لوبیایی
 • ۴-۵۵-۲- سوراخ استاندارد
 • ۴-۵۵-۳- سوراخ لق یا فراخ
 • ۴-۵۵-۴- سوراخ صفحه ستون
 • ۴-۵۶- محاسن اتصالات پیچی
 • ۴-۵۷- معایت اتصالات پیچی
 • ۴-۵۸- پرچ
 • ۴-۵۹- اتصالات
 • ۴-۶۰- ضخامت گلوی مؤثر برای جوشهای شیاری
 • ۴-۶۱- حداقل طول پوششی در اتصالات پوششی
 • ۴-۶۲- ارزش جوش
 • ۴-۶۳- تنش مجاز جوش
 • ۴-۶۴- ضریب بازرسی جوش (ϕ)

فصل پنجم: ساختمان‌های فولادی در کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان (کتاب روش‌ها و مسائل اجرایی)

 • ۵-۱-معرفی فولاد
 • ۵-۲- عناصر و ترکیبات آلیاژ فولاد
 • ۵-۲-۱- کربن (C)
 • ۵-۲-۲- منگنز (Mn)
 • ۵-۲-۳- مس (Cu)
 • ۵-۲-۴- سیلسیم (Si)
 • ۵-۳- ایجاد اثرات و خواص مختلف در آلیاژ فولاد
 • ۵-۳-۱- فسفر (P)
 • ۵-۳-۲- گوگرد (S)
 • ۵-۳-۳- وانادیم (Va)
 • ۵-۳-۴- کروم
 • ۵-۳-۵- کبالت (Co)
 • ۵-۳-۶- نیکل (Ni)
 • ۵-۳-۷- مولبیدن (Mo)
 • ۵-۳-۸- تنگستن (W)
 • ۵-۴- فولادهای بیآلیاژ و با آلیاژ
 • ۵-۵- فولاد کم آلیاژ و پر آلیاژ
 • ۵-۳- ایجاد اثرات و خواص مختلف در آلیاژ فولاد
 • ۵-۴- فولادهای بیآلیاژ و با آلیاژ
 • ۵-۵- فولاد کم آلیاژ و پر آلیاژ
 • ۵-۶- ترتیب عملیات اجرایی ساختمانهای فولادی
 • ۵-۶-۱- عملیات برشکاری و آمادهسازی لبهها
 • ۵-۶-۲- ساخت اعضا
 • ۵-۶-۳- عملیات تمیزکاری و رنگ
 • ۵-۶-۴- عملیات حمل
 • ۵-۶-۵- عملیات پیش مونتاژ و مونتاژ در پای کار
 • ۵-۶-۶- عملیات واداشتن، نصب، خالجوش و اتصالات
 • ۵-۶-۷- شاقولی کردن ستونها
 • ۵-۶-۸- رواداری نصب ستون و نصب کف ستون
 • ۵-۷- مزیتهای سازه‌های فولادی
 • ۵-۸ ضعفها و معایب سازههای فولادی
 • ۵-۹- نیمرخهای نورد شده
 • ۵-۱۰- نیمرخ I معمولی یا نرمال
 • ۵-۱۱- نیمرخ IPE یا نیمرخ I بال موازی
 • ۵-۱۲- نیمرخهای بال پهن
 • ۵-۱۳- نیمرخهای نبشی (L)
 • ۵-۱۴- نیمرخهای سپری
 • ۵-۱۵- نیمرخهای ناودانی
 • ۵-۱۶- ورقها
 • ۵-۱۷- تسمه‌ها
 • ۵-۱۸- ستونها
 • ۵-۱۹- شکل مقطع ستونها
 • ۵-۲۰- انواع ستونها با مقاطع مرکب
 • ۵-۲۱- صفحهی ستون (base plate)
 • ۵-۲۲- نصب بیس پلیت بر پی
 • ۵-۲۳- محل نصب ستون بروی صفحه ستون
 • ۵-۲۴- تعیین ضخامت صفحه ستون
 • ۵-۲۵- نصب میل مهار
 • ۵-۲۶- رفتار ورق پای ستون
 • ۵-۲۷- محافظت از بیس پلیت
 • ۵-۲۸- تراز کردن کف ستون
 • ۵-۲۹- محافظت حدیدها
 • ۵-۳۰- جوش نبشیهای اتصال
 • ۵-۳۱- تیر و انواع آن
 • ۵-۳۲- چگونگی تقویت بالها
 • ۵-۳۳- مقاطع مرکب
 • ۵-۳۴- تیرهای لانه زنبوری
 • ۵-۳۵- تیرهای مختلط
 • ۵-۳۶- طویل کردن ستونها
 • ۵-۳۷- نحوه طویل کردن ستونها
 • ۵-۳۸- ستونها با مقاطع دایرهای
 • ۵-۳۹- ضوابط اجرایی ساختمانهای فولادی
 • ۵-۴۰- الزامات، ضوابط و روابط مهم در خصوص

فصل ششم: مصالح و فرآورده‌های ساختمانی در کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان (کتاب روش‌ها و مسائل اجرایی)

 • ۶-۱- مقدمه
 • ۶-۲- فرآورده‌های سفالی و آجرها
 • ۶-۳- کاشی
 • ۶-۴- سنگ
 • ۶-۵- سنگدانه
 • ۶-۶- سیمان هیدرولیکی و فرآورده‌های سیمانی
 • ۶-۷- مواد افزودنی شیمیایی بتن
 • ۶-۸- آهک و فرآورده‌های آن
 • ۶-۹- گچ و فرآورده‌های آن
 • ۶-۱۰- ملاتهای ساختمانی
 • ۶-۱۱- آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
 • ۶-۱۲- چوب و فرآورده‌های آن
 • ۶-۱۳- قیر و قطران
 • ۶-۱۴- شیشه
 • ۶-۱۵- رنگ و پوشش ساختمانی
 • ۶-۱۶- عایق رطوبتی
 • ۶-۱۷- عایقهای حرارتی
 • ۶-۱۸-پلیمرهای ساختمانی
 • ۶-۱۹- نانو مواد
 • ۶-۲۰- یراقآلات مهندسی
 • ۶-۲۱- فلزات غیرآهنی
 • ۶-۲۲- مصالح نوین

فصل هفتم: بتن و ساختمان‌های بتن مسلح

 • ۷-۱- مواد تشکیلدهندهی بتن
 • ۷-۱-۱- سیمان
 • ۷-۱-۲- آب
 • ۷-۱-۳- سنگدانه‌ها
 • ۷-۱-۴- مواد افزودنی
 • ۷-۲- مقاومت فشاری بتن و عوامل مؤثر بر آن
 • ۷-۲-۱- نسبت آب به سیمان
 • ۷-۲-۲- نوع سیمان
 • ۷-۲-۳- سن بتن
 • ۷-۲-۴- روش به عمل آوردن بتن
 • ۷-۲-۵- مواد افزودنی
 • ۷-۲-۶- نوع و حداکثر قطر مصالح سنگی
 • ۷-۳- کارایی بتن و عوامل مؤثر بر آن
 • ۷-۳-۱- میزان آب
 • ۷-۴- پایایی بتن
 • ۷-۳-۲- مصالح مصرفی
 • ۷-۳-۳- سن بتن
 • ۷-۳-۴- درجه حرارت
 • ۷-۴- پایایی بتن
 • ۷-۴-۱- یخبندانهای متناوب
 • ۷-۴-۲- عوامل شیمیایی خورنده
 • ۷-۴-۳- سایش و فرسایش
 • ۷-۴-۴- سنگدانه‌های واکنشزا
 • ۷-۴-۵- خوردگی آرماتور
 • ۷-۵- عوامل کاهش کیفیت سیمان
 • ۷-۶ -پذیرش سیمان
 • ۷-۷- آزمایش گیرش و آزمایش مقاومت فشاری
 • ۷-۸- پذیرش ماسه
 • ۷-۹- پذیرش شن
 • ۷-۱۰- نحوهی محاسبهی حداکثر شن موجود
 • ۷-۱۱- مقاومت بتن در برابر سایش
 • ۷-۱۱-۱- مقاومت فشاری
 • ۷-۱۱-۲- میزان هوا
 • ۷-۱۱-۳- پرداخت سطح بتن
 • ۷-۱۱-۴- فرسایش سطح بتن
 • ۷-۱۱-۵- دانهبندی مصالح
 • ۷-۱۱-۶- اسلامپ
 • ۷-۱۲- خزش
 • ۷-۱۳- ردههای بتن با مقاومت مشخصهی مختلف
 • ۷-۱۴- بتن پیشتنیده
 • ۷-۱۵- نفوذناپذیری بتن
 • ۷-۱۵-۱- نسبت آب به سیمان
 • ۷-۱۵-۲- نسبتهای اختلاط
 • ۷-۱۵-۳- ریختن، عمل آوردن و مراقبت
 • ۷-۱۵-۴- درزهای اجرایی
 • ۷-۱۶- اختلاط مصالح بتن
 • ۷-۱۷- ترتیب ورود مصالح بتن به دستگاه
 • ۷-۱۸- بتن آماده
 • ۷-۱۹- حداکثر زمان حمل بتن
 • ۷-۲۰- انتقال بتن توسط پمپ
 • ۷-۲۱- قالببندی بتن
 • ۷-۲۲- باز کردن قالبها
 • ۷-۲۳- پایههای اطمینان
 • ۷-۲۴- بتنریزی اجرایی ساختمان
 • ۷-۲۵- بتنریزی در هوای سرد
 • ۷-۲۶- بتنریزی در هوای گرم
 • ۷-۲۷- بتنریزی در زیر باران
 • ۷-۲۸- بتنریزی در زیر آب
 • ۷-۲۹- درزهای ساختمان
 • ۷-۲۹-۱- درز اجرایی (یا درز سرد)
 • ۷-۲۹-۳- درز انقطاع
 • ۷-۳۰- بتنهای مخصوص
 • ۷-۳۰-۱- بتن سبک سازهای
 • ۷-۳۰-۲- بتن سبک غیرسازهای
 • ۷-۳۰-۳- بتن سنگین
 • ۷-۳۰-۴- بتن پیشتنیده
 • ۷-۳۰-۵- بتن غلتکی
 • ۷-۳۱- آرماتورگذاری
 • ۷-۳۲- ردهبندی میلگردها از لحاظ مشخصات مکانیکی
 • ۷-۳۳- شبکههای مفتولی
 • ۷-۳۴- خم کردن، بریدن و حداقل قطر خم میلگردها
 • ۷-۳۵- بتن خود تراکم
 • ۷-۳۶- آزمایش تواتر
 • ۷-۳۷- اتصال میلگردها
 • ۷-۳۸- ستونهای بتنی
 • ۷-۳۹- نکات مهم در مورد بتن

فصل هشتم: دیوارچینی

 • ۸-۱- دیوار
 • ۸-۲- انواع دیوارها
 • ۸-۲-۱- دیوار بنایی ساده
 • ۸-۲-۲- دیوارهای بتن مسلح
 • ۸-۲-۳- دیوارهای مخصوص
 • ۸-۳- دیوار در ساختمانهای با مصالح بنایی
 • ۸-۴- دیوار چینهای
 • ۸-۵- ساختمانهای خشتی
 • ۸-۶- دیوار خشتی
 • ۸-۷- دیوار سنگی
 • ۸-۸- دیوار آجری
 • ۸-۹- ویژگیها و الزامات کاربردی آجر
 • ۸-۱۰- دیوار یک نیمه
 • ۸-۱۱- آجرکاری به روش خندانچینی
 • ۸-۱۲- دیوار یک آجره
 • ۸-۱۳- دیوار یک آجره با پیوند بلوکی
 • ۸-۱۴- دیوار یک و نیم آجره کله و راسته
 • ۸-۱۵- دیوار ۵/۱ آجره بلوکی
 • ۸-۱۶- دیوارسازی سبک
 • ۸-۱۷- دیوار یک آجره مجوف
 • ۸-۱۸- دیوار آجری حفرهای جناغی
 • ۸-۱۹- دیوار آجری حفرهای بال کبوتری
 • ۸-۲۰- دیوارسازی آجری توخالی صندوق‌های
 • ۸-۲۱- تقاطع دیوارها
 • ۸-۲۲- دیوارهای بلوک بتنی
 • ۸-۲۳- برخی اصطلاحات دیوارچینی
 • ۸-۲۳-۱- کله و راسته
 • ۸-۲۳-۲- ریسمانی کردن کار
 • ۸-۲۳-۳- بندکشی
 • ۸-۲۳-۴- کلافبندی افقی
 • ۸-۲۳-۵- مشخصات و محل تعبیه میلگردها
 • ۸-۲۳-۶- اتصال کلافهای افقی
 • ۸-۲۳-۷- کلافبندی قائم
 • ۸-۲۳-۸- مشخصات و محل تعبیه میلگردها
 • ۸-۲۳-۹- اتصال کلافهای قائم
 • ۸-۲۳-۱۰- معادل کردن کلافهای قائم
 • ۸-۲۳-۱۱- پیوند بلوکی یا انگلیسی
 • ۸-۲۳-۱۲- پیوند هلندی
 • ۸-۲۳-۱۳- پیوند هشتگیر
 • ۸-۲۳-۱۴- پیوند لابند
 • ۸-۲۳-۱۵- دیوار لاریز
 • ۸-۲۳-۱۶- ماکادام (بلوکاژ، قلوهچینی)
 • ۸-۲۳-۱۷- فارسی بر کردن
 • ۸-۲۳-۱۸- سه قدی، کلوک، نیم لانی، قلمدانی
 • ۸-۲۳-۱۹- لغاز (گوشوار)
 • ۸-۲۴- نکات و ضوابط اجرایی دیوارسازی

فصل نهم: کف‌سازی و عایق‌کاری رطوبتی

 • ۹-۱- کفسازی و انواع آن
 • ۹-۱-۱- کفسازی بر روی خاک (یا زمین)
 • ۹-۱-۲- کفسازی طبقات
 • ۹-۱-۳- کفسازی سرویسها در طبقات
 • ۹-۲- قلوهچینی کف
 • ۹-۳- پوشش‌های کف
 • ۹-۳-۱- موزائیک
 • ۹-۳-۲- سنگ
 • ۹-۳-۳- لینولیم
 • ۹-۳-۵- پارکت
 • ۹-۳-۶- لاستیک
 • ۹-۳-۷- PVC:
 • ۹-۳-۸- آرملات
 • ۹-۴- عایقکاری رطوبتی
 • ۹-۵- جذب رطوبت توسط دیوار
 • ۹-۶- مواد و مصالح عایقکاری رطوبتی
 • ۹-۶-۱- قیر
 • ۹-۶-۲- گونی
 • ۹-۷- عایقکاری رطوبتی دیوارهای داخلی
 • ۹-۸- عایقکاری رطوبتی دیوارهای داخلی
 • ۹-۹- عایقکاری رطوبتی دیوارهای خارجی
 • ۹-۱۰- عایقکاری رطوبتی دیوارهای خارجی
 • ۹-۱۱- عایقکاری رطوبتی خارجی
 • ۹-۱۲- عایقکاری رطوبتی دیوار زیرزمین
 • ۹-۱۳- توضیح دو اصطلاح مهم
 • ۹-۱۳-۱- کرسیچینی

فصل دهم: پله، رامپ، آسانسور و پله برقی

 • ۱۰-۱- پله
 • ۱۰-۲- تعاریف مربوط به پله
 • ۱۰-۲-۱- پاگرد: سطحی است که شخص
 • ۱۰-۲-۲- کف پله: به سطح بالایی
 • ۱۰-۲-۳- ارتفاع پله: به فاصله‌ی عمودی
 • ۱۰-۲-۴- پیشانی پله: قطعه‌ی عمودی
 • ۱۰-۲-۵- گونهی پله: سطوح بغل پله را گونه مینامند.
 • ۱۰-۲-۶- لب پله: به پیشآمدگی کف پله از پیشانی
 • ۱۰-۲-۷- شیار کف پله: در کف پله، یک یا چند شیار
 • ۱۰-۲-۸- ردیف پله: به مجموعه‌ی پله‌های متوالی
 • ۱۰-۲-۹- خط مسیر پله: این خط نشان میدهد
 • ۱۰-۲-۱۰- خط شیب پله: به خطی گفته میشود
 • ۱۰-۲-۱۱- حجم پله: ضخامت سقف زیر یک
 • ۱۰-۲-۱۲- طول راه‌پله: به مجموعه‌ی طول پله و پاگرد
 • ۱۰-۲-۱۳- نردهی پله: نردهی پله به منظور ایمنی
 • ۱۰-۲-۱۴- دستانـداز پله: به وسیلهای گویند
 • ۱۰-۲-۱۵- چشم پله: اگر فاصلهای بین دو ردیف پله باشد
 • ۱۰-۲-۱۶- فضای پله: به سطحی میگویند که پلهها
 • ۱۰-۳- ارتفاع و کف پله
 • ۱۰-۴- عرض پله و پاگرد
 • ۱۰-۵- ارتفاع سرگیر پله
 • ۱۰-۶- پله فرار
 • ۱۰-۷- مقررات حفاظت ساختمانها در برابر حریق
 • ۱۰-۸- رامپ
 • ۱۰-۹- شیب رامپ
 • ۱۰-۱۰- رامپهای عابر پیاده (در اماکن عمومی)
 • ۱۰-۱۱- رامپهای جدول (یا رامپ در فضای شهری)
 • ۱۰-۱۲- رامپهای دسترسی به پارکینگ
 • ۱۰-۱۳- شیبراه در حفاظت ساختمانها در برابر حریق
 • ۱۰-۱۴- آسانسور و پلکان برقی بر اساس مبحث پانزدهم

فصل یازدهم: سقف

 • ۱۱-۱- سقف و انواع آن
 • ۱۱-۲- سقف‌های مستوری
 • ۱۱-۳- سقف طاق ضربی
 • ۱۱-۴- سقف تیرچه و بلوک
 • ۱۱-۴-الف- تیرچه‌های بتنی و خرپای فلزی
 • ۱۱-۴-ب- تیرچه‌های با قالب فلزی
 • ۱۱-۴-د- تیرچه‌های فلزی با جان باز (کرمیت)
 • ۱۱-۵- سقف کاذب
 • ۱۱-۵-الف- سقف کاذب بارابیتس و اندود
 • ۱۱-۵-ب- سقف کاذب با آکوستیک
 • ۱۱-۵-ج- سقف کاذب با قطعات گچی
 • ۱۱-۵-د- سقف کاذب با لمبه چوبی
 • ۱۱-۶- سقف شیبدار
 • ۱۱-۶-۱- پوشش سقفهای شیبدار
 • ۱۱-۷- سقف دال بتنی دو طرفه
 • ۱۱-۸- سقف مرکب (کامپوزیت)
 • ۱۱-۹- سقفهای منحنی
 • ۱۱-۹-۱- قوس نیمدایره
 • ۱۱-۹-۲- قوس دایره
 • ۱۱-۹-۳- قوس اژیوی ساده
 • ۱۱-۹-۴- قوس اژیوی چهار قسمتی
 • ۱۱-۱۰- مصالح مصرفی در سقف ساختمانهای بنایی

فصل دوازده: ملات

 • ۱۲-۱- ملات و انواع آن
 • ۱۲-۱-الف- ملات آبی
 • ۱۲-۱-ب- ملاتهای هوایی
 • ۱۲-۱-۱- ملات ساروج
 • ۱۲-۱-۲- ملات سیمان بنایی
 • ۱۲-۱-۳- ملات ماسه آهک
 • ۱۲-۱-۴- ملات سیمان ـ پوزولانی و آهک ـ پوزولانی
 • ۱۲-۱-۵- ملات گچ و پرلیت
 • ۱۲-۱-۶- ملات گچ و خاک
 • ۱۲-۱-۷- ملات گچ و آهک
 • ۱۲-۱-۸- ملات گل آهک
 • ۱۲-۱-۹- ملات شفته آهکی
 • ۱۲-۱-۱۰- ملات گچ کشته
 • ۱۲-۱-۱۱- ملات گچ خالص
 • ۱۲-۱-۱۲- ملات کاهگل و گل
 • ۱۲-۱-۱۳- ملات گچ مرمری
 • ۱۲-۱-۱۴- ملات ماسه سیمان
 • ۱۲-۱-۱۵- ملات باتارد
 • ۱۲-۱-۱۶- ملاتهای ضد اسید
 • ۱۲-۱-۱۷- ملات گچ و ماسه
 • ۱۲-۱-۱۸- ملاتهای قیری (ماسه آسفالت)
 • ۱۲-۲- نکات مهم در خصوص ملاتها

فصل سیزدهم: نماسازی

 • ۱۳-۱- نماسازی و انواع آن
 • ۱۳-۲- نماسازی با آجر
 • ۱۳-۳- نماسازی با آجر گری
 • ۱۳-۴- نماسازی با آجر تراش و آبساب
 • ۱۳-۵- نماسازی با آجر ماشینی
 • ۱۳-۶- اجرای نماسازی با آجر
 • ۱۳-۷- نقشهای مختلف نماسازی با آجر
 • ۱۳-۸- مقابله با آلوئک و سفیدک در نمای آجری
 • ۱۳-۹- نماسازی با سنگ
 • ۱۳-۱۰- ملات مصرفی برای دیوارهای سنگی
 • ۱۳-۱۱- روش نماسازی با سنگ
 • ۱۳-۱۲- انواع نماسازی
 • ۱۳-۱۲-۱- نماسازی با سنگهای غیرمنظم
 • ۱۳-۱۲-۲- نماسازی با سنگهای منظم
 • ۱۳-۱۲-۳- نماسازی با سنگ پلاک
 • ۱۳-۱۴-۱- چکشکاری آجدار
 • ۱۳-۱۴-۲- شکلدهی سوزنی
 • ۱۳-۱۳- نماسازی با گچ
 • ۱۳-۱۴- نماسازی با اندودها
 • ۱۳-۱۵- نماسازی با مواد و مصالح شیمیایی
 • ۱۳-۱۶- روشهای تمیزکاری برای انواع نماها
 • ۱۳-۱۶-الف- سنگهای آهکی
 • ۱۳-۱۶-ب- سنگهای آذرین
 • ۱۳-۱۶-ج- نماهای آجری
 • ۱۳-۱۷- نکات نماسازی

فصل چهاردهم: کف‌سازی بام

 • ۱۴-۱- کفسازی بام مسطح
 • ۱۴-۲- زیرسازی
 • ۱۴-۳- شیببندی
 • ۱۴-۴- عایقکاری بام
 • ۱۴-۵- دستانداز اطراف بام
 • ۱۴-۶- محافظت از عایقکاری
 • ۱۴-۷ جزئیات اجرای کفسازی بام

کلیدواژه کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان (کتاب روش‌ها و مسائل اجرایی)

 • عمران نظارت- بهمن ماه سال ۹۴
 • عمران اجرا-بهمن ماه سال ۱۳۹۴
 • معماری نظارت-بهمن ماه سال ۱۳۹۴
 • معماری اجرا-بهمن ماه سال ۱۳۹۴
 • عمران نظارت- شهریورماه سال ۱۳۹۵
 • معماری نظارت- شهریورماه سال ۱۳۹۵
 • عمران اجرا- شهریورماه سال ۱۳۹۵
 • معماری اجرا- شهریورماه سال ۱۳۹۵
 • عمران نظارت- اسفندماه سال ۱۳۹۵
 • معماری نظارت- اسفندماه سال ۱۳۹۵
 • عمران اجرا- اسفندماه سال ۱۳۹۵
 • معماری اجرا- اسفندماه سال ۱۳۹۵

منابع و مآخذ کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان (کتاب روش‌ها و مسائل اجرایی)

کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان (کتاب روش‌ها و مسائل اجرایی) کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان (کتاب روش‌ها و مسائل اجرایی) کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان (کتاب روش‌ها و مسائل اجرایی) 233 222x300

کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان (کتاب روش‌ها و مسائل اجرایی)

مشخصات: کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان (کتاب روش‌ها و مسائل اجرایی)

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001683442

تعداد صفحات

448

لوح فشرده

ابعاد
وزن 900 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان (کتاب روش‌ها و مسائل اجرایی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب تشریح کامل سؤالات طبقه بندی‌شده آزمون‌های نظام مهندسی عمران محاسبات
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

کتاب مواد مناسب برای موتور دیزل

فروشنده : آزمون تاپ
3,800 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آموزش تخصصی الکترونیک خودرو
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کاربردی تهویه مطبوع

کتاب مرجع کاربردی تهویه مطبوع

فروشنده : آزمون تاپ
90,000 تومان 85,500 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

کتاب طراحی و ساخت کویل‌های آبی و DX

فروشنده : آزمون تاپ
14,000 تومان
موجود نیست
- 20%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
نرم افزار آموزش جامع Civil 3D

نرم افزار آموزش جامع Civil 3D

فروشنده : آزمون تاپ
52,000 تومان

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
کتاب آيين‌نامه طراحی ساختمان‌‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب استاتیک،مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب جداول اشتال پروفیل‌های فولادی (رنگی)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی ویژه آزمون‌ های نظام مهندسی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0