کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۳

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: ایرج فصیحی
امید هاشمی

سال چاپ: 1395
نوبت چاپ: 3

شما با خرید این محصول 158 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

316,000 تومان

کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۳

نصب تجهیزات مکانیکی آسانسوز

 

کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۳ سومین جلد از مجموعه دوره جامع آسانسور و پله‌برقی می‌باشد که به چاپ رسیده است. کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۳ شامل اطلاعات و دستورالعمل‌های عملی مفیدی پیرامون نصب تجهیزات مکانیکی آسانسور می‌باشد. همچنین هر آنچه که یک نصاب در هنگام اجرای یک پروژه به آن نیاز دارد در کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۳ گنجانده شده است. در ضمن نصب تجهیزات پله‌برقی آسانسور و تجهیزات برقی و مکانیکی پله‌برقی در جلد چهارم از همین مجموعه خواهد آمد.
باعث افتخار است که کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۳ از لحاظ نگاه به مسائل, منحصر به فرد بوده و چکیده تجربه استادکاران محترم و ده‌ها دستورالعمل صنعتی و کتاب دانشگاهی و بروشور آموزشی است که با نگرشی عملی و کارگاهی در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.
در پایان نویسندگان این نوید را می‌دهند که در جلدهای بعدی این مجموعه, به مسائلی مانند استاندارد و بازرسی, سرویس و نگهداری, برق و الکترونیک و روانشناسی در آسانسور پرداخته خواهد شد.

 

فهرست مطالب کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۳

مقدمه کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۳

فصل اول: حدود کار و مسئولیتها در کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۳

 • -۱مقدمه
 • ۱ـ ۲ـ تضمین کیفیت کارهای اجرایی
 • ۱ـ ۳ـ مسئولیتها
 • ۱ـ ۳ـ ۱ـ طراح
 • ۱ـ ۳ـ ۲ـ مجری )مدیر پروژه پیمانکار(
 • ۱ـ ۳ـ ۳ـ مهندس ناظر )بازرس(
 • ۱ـ ۴ـ مراجع و مستندات قانونی

فصل دوم: نقشه کشی و نقشه خوانی و وسایل اندازه گیری :

 • ۲ـ ۱ـ مقدمه
 • ۲ـ ۲ـ نقشهکشی و نقشهخوانی
 • ۲ـ ۲ـ ۱ـ نمایش اجسام صنعتی
 • الف: تصویر قائم نقطه و خط بر روی یک صفحه
 • ب: تصویر چند ضلعی بر روی صفحه
 • ۲ـ ۲ـ ۲ـ تصاویر اجسام
 • طریقه تصویر نمودن اجسام با استفاده از جعبه تصویر
 • ۲ـ ۲ـ ۳ـ انواع خطوط
 • -۱خط اصلی )خط دید(
 • -۲خط چین )خط ندید(
 • -۳خط محور یاخط نقطه
 • -۴خط هاشور
 • ۲ـ ۲ـ ۴ـ اندازهگیری
 • اجزاء اندازه گیری
 • ۲ـ۲ـ۵ـ اصول پلان ساختمان
 • ۲ـ ۲ـ ۵ـ ۱ـ مقیاس
 • ۲ـ ۲ـ ۵ـ ۲ـ علائم در نقشهکشی معماری
 • ۲ـ ۲ـ ۵ـ ۳ـ ترسیم پلان
 • ۲ـ ۲ـ ۵ـ ۴ـ درها در پلان
 • ۲ـ ۲ـ ۵ـ ۵ـ پنجره ها در پلان
 • ۲ـ ۲ـ ۵ـ ۶ـ پله ها در پلان
 • ۲ـ ۲ـ ۵ـ ۷ـ علامت شمال در پلان
 • ۲ـ ۲ـ ۵ـ ۸ـ اندازه گذاری پلان
 • ۲ـ۲ـ۶ـ نقشهه ای آسانسوری
 • ۲ـ ۲ـ ۷ـ بخشی از علایم اختصاری در نقشه های آسانسوری )نمونه(
 • ۲ـ ۳ـ وسایل اندازه گیری
 • ۳-۲ـ ۱ـ مترو خط کش
 • ۲ـ ۳ـ ۲ـ کلیس
 • ورنیه
 • خواندن کلیس
 • کلیس دیجیتالی
 • ۲ـ ۳ـ ۳ـ میکرومتر
 • اصول کارمیکرومتر
 • خواندن میکرومتر
 • مراقبت از میکرومتر
 • طرز به کار بردن میکرومتر
 • ۲ـ ۳ـ ۴ـ پرگار
 • ۲ـ ۳ـ ۵ـ وسایل اندازهگیری ثابت )شابلن(
 • ۲ـ ۳ـ ۶ـ وسایل اندازهگیر زاویه
 • ۲ـ ۳ـ ۷ـ وسایل کنترل

فصل سوم: ابزار، ابزار دستی و جوشکاری در کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۳

 • ۳ـ ۱ـ ابزار
 • ۳ـ ۲ـ چکش
 • ۳ـ ۲ـ ۱ـ انواع چکش
 • دسته چکش
 • ۳ـ ۲ـ ۲ـ نکات کار با چکش
 • ۳ـ ۳ـ قلم
 • ۳ـ ۴ـ اره
 • جنس تیغه
 • کمان اره
 • ماشین اره
 • نکات ایمنی و پیشگیری از سوانح در اره کاری
 • ۳ـ ۵ـ سوهان
 • انواع آج سوهان
 • سوهانهای یک آجه
 • سوهانهای دو آجه
 • اندازه آج سوهانها
 • انواع سوهان از نظر فرم
 • روش سوهانکاری
 • نکاتی که درسوهان کاری بایستی مورد توجه قرار گیرند
 • ۳ـ ۶ـ مته
 • دنباله )دم( مته
 • فازمته
 • جان مته
 • شیار مته
 • زوایای مته
 • تیز کردن متهها
 • جنس متهها
 • فرمهای دنباله مته
 • الف ـ دنباله استوانهای
 • ب ـ دنباله مخروطی
 • ج ـ دنباله هرم ناقص
 • ماشینهای مته دستی
 • ماشین مته پایه دار
 • الف- ماشین مته رومیزی
 • ب- ماشین مته ستونی
 • بستن مته
 • نکاتی که در سوراخ کاری بایستی مورد توجه قرار گیرد
 • نکات ایمنی و پیشگیری از سوانح در سوراخ کاری
 • خزینه کاری
 • ۳ـ ۷ـ پیچ و مهرهها
 • شکل دندانههای پیچ و مهره
 • پیچ و مهره از جهت گردش
 • پیچهای متریک دنده مثلثی
 • پیچهای دنده مثلث اینچی
 • شکل پیچ و مهرهها )آچارخور(
 • فرم مهرهها
 • واشرها
 • ضامن پیچ و مهرهها
 • پیچهای مخصوص
 • ۳ـ ۸ـ سنگ سنباده
 • تراکم دندانههای سنگ سنباده
 • انتخاب سنگ سنباده
 • بستن سنگ سنباده
 • ماشینهای سنگ سنباده
 • تیزکردن ابزارها
 • نکاتی که در سنگزنی بایستی مورد توجه قرار گیرند
 • مقررات ایمنی و پیشگیری از سوانح در سنگزنی
 • ۳ـ ۹ـ قیچی
 • اصول قیچی کاری
 • لقی بین تیغهها
 • قیچیهای دستی
 • ۳ـ ۱۰ـ سوراخ کاری با سمبه ماتریس
 • ۳ـ ۱۱ـ ابزارهای دستی
 • ۳ـ ۱۱ـ ۱ـ پیچ گوشتی
 • ۳ـ ۱۱ـ ۲ـ درفش
 • ۳ـ ۱۱ـ ۳ـ حلزونی
 • ۳ـ ۱۱ـ ۴ـ انبردست
 • ۳ـ ۱۱ـ ۵ـ دم باریک
 • ۳ـ ۱۱ـ ۶ـ آچارتخت
 • ۳ـ ۱۱ـ ۷ـ آچار رینگی
 • ۳ـ ۱۱ـ ۸ـ آچار بکس
 • ۳ـ ۱۱ـ ۹ـ آچار فرانسه
 • ۳ـ ۱۱ـ ۱۰ـ آچار چپقی
 • ۳ـ ۱۱ـ ۱۱ـ آچار آلن)مغزی(
 • ۳ـ ۱۱ـ ۱۲ـ انبر قفلی
 • ۳ـ ۱۱ـ ۱۳ـ پولی کش
 • ۳ـ ۱۱ـ ۱۴ـ آچار ترك متر
 • ۳ـ ۱۱ـ ۱۵ـ روغن دان
  ۳ـ ۱۲ـ جوشکاری با قوس الکتریکی
 • دستگاههای جوشکاری
 • الکترودها
 • تجهیزات محل جوشکاری
 • زاویه نگهداری و هدایت الکترود
 • برش با گاز
 • نکات ایمنی و پیشگیری از سوانح در برش با گاز

فصل چهارم: ایمنی در کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۳

 • ۴ـ ۱ـ مقدمه
 • ۴ـ ۲ـ موارد عمومیدرایمنی کارکنان
 • ۴ـ ۳ـ تجهیزات حفاظت شخصی )انفرادی(
 • ۴ـ ۳ـ ۱ـ لباس کار
 • ۴ـ ۳ـ ۲ـ کفشها
 • ۴ـ ۳ـ ۳ـ کلاه ایمنی )کلاه خود(
 • ۴ـ ۳ـ ۴ـ عینک حفاظتی
 • ۴ـ ۳ـ ۵ـ دست کشها
 • ۴ـ ۴ـ نکات اساسی در جلوگیری از خطر سقوط )پرت شدگی(
 • ۴ـ ۴ـ ۱ـ جلیقه ایمنی
 • ۴ـ ۴ـ ۲ـ موانع و نردههای حفاظ
 • ۴ـ ۵ـ کابینهای مجازی و وسایل دیگر در چاه آسانسور
 • ۴ـ ۵ـ ۱ـ سکوهای متحرك
 • ۴ـ ۵ـ ۲ـ آسانسورهای موقت
 • ۴ـ ۵ـ ۳ـ بالابر خاص
 • ۴ـ ۶ـ داربست
 • ۴ـ ۷ـ نردبانهای قابل حمل
 • ۴ـ ۸ـ امداد و نجات در سانحه برقگرفتگی
 • ۴ـ ۸ـ -۱جداسازی مصدوم
 • ۴ـ ۸ـ ۲ـ امدادرسانی به مصدوم
 • ۴ـ ۸ـ ۲ـ ۱ـ تنفس مصنوعی
 • الف – روش دمیدن هوا
 • ب – روش سیلوستر
 • ج- روش هولگر نیلسون
 • د- هوارد- فشردن قفسه صدری از جلو
 • ه ـ روش شفر یا فشردن دندهها از پشت
 • و – روش الاکلنگی و یا تاب دادن تمامیبدن
 • ۴ـ ۸ـ -۲-۲ماساژ قلبی
 • ۴ـ ۸ـ ۲ـ ۲ـ ۱ـ تزریق دارو به قلب
 • ۴ـ ۸ـ ۲ـ ۲ـ ۲ـ شوك الکتریکی
 • ۴ـ ۸ـ ۲ـ ۲ـ ۳ـ ماساژ داخلی قلب
 • ۴ـ ۸ـ ۲ـ ۲ـ ۴ـ ماساژ خارجی قلب
 • ۴ـ ۸ـ ۲ـ ۳ـ سوختگی

فصل پنجم: تجهیزات و متعلقات بالابرها در کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۳

 • ۵ـ ۱ـ مقدمه
 • ۵ـ ۲ـ بالابرهای دستی
 • ۵ـ ۲ـ ۱ـ قرقره زنجیر دستی
 • ۵ـ ۲ـ ۲ـ تیرفور )(Tirfor
 • ۵ـ ۲ـ ۳ـ بالابرهای موتوری ـ برقی
 • ۵ـ۲ـ۴ـ بالابرهای خاص
 • ۵ـ ۲ـ ۵ـ نکات اساسی در بالابردن بار

فصل ششم: مدیریت حمل و انبار کالا در پروژه در کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۳

 • ۶ـ ۱ـ حمل و انبار کالا
 • ۶ـ ۱ـ ۱ـ انبار و جابجایی کالا و تجهیزات
 • ۶ـ ۱ـ ۲ـ اقلام تأئید نشده و غیر مصرفی
 • ۶ـ ۱ـ ۳ـ تخلیۀ ضایعات و نظافت محل کار
 • ۶ـ ۲ـ برنامۀ زمانبندی مراحل اجرایی
 • ۶ـ ۳ـ بستهبندی
 • ۶ـ ۴ـ انبارداری
 • ۶ـ ۵ـ جابجایی

فصل هفتم: چاه آسانسور در کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۳

 • ۷ـ ۱ـ مقدمه
 • ۷ـ ۲ـ آمادهسازی چاه آسانسور
 • ۷ـ ۲ـ ۱ـ پلان چاهک و نقشۀ سازه کف آن:
 • ۷ـ ۲ـ ۲ـ مقطع برش طولی از چاه با قید اندازههای کامل از تراز کـف چاهـک تـا زیـر سـقف
  موتورخانه
 • ۷ـ ۲ـ ۳ـ پلان محل استقرار نیروی محرکه در موتورخانه به همراه سوراخهای محل عبور سـیم
  بکسلها و جزئیات اجرای آن
 • ۷ـ ۴ـ توصیههای مهم در اجراء چاه آسانسور
 • ۷ـ ۵ـ موتورخانه آسانسور و شرایط آن
 • فهرست مطالب ۱۳

فصل هشتم: موتورخانه و تجهیزات داخل فضای بالاسری در کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۳

 • ۸ـ ۱ـ مقدمه
 • ۸ـ ۲ـ شرایط موتورخانه
 • ۸ـ ۳ـ موتورگیربکس
 • ۸ـ ۴ـ موتور بدون گیربکس )گیرلس(
 • ۸ـ۵ـ گاورنر
 • ۸ـ ۶ـ سقف چاه
 • ۸ـ ۷ـ شاسی
 • ۸ـ ۸فلکههای هرزگرد
 • ۸ـ ۹ـ نیروی محرکه در موتورخانه بالای چاه
 • ۸ـ۱۰ـ موتور در پایین و کنار چاه
 • ۸ـ ۱۱ـ ترمز مغناطیسی )مکانیکی(
 • -۱-۱۱-۸همسطح سازی دقیق
 • (Rope Gripper) – ترمز سیمبکسل۱۲-۸

فصل نهم: نصب ریلها و درب طبقه در کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۳

 • راهنمای جامع آسانسور و پله برقی۳
 • ۹ـ ۱ـ مقدمه
 • ۹ـ ۲ـ نقشه ریلهای چاه آسانسور
 • ۹ـ ۳ـ شاقولریزی ریلهای چاهآسانسور
 • ۹ـ ۴ـ شاقولریزی درآسانسورهای گروهی و با دو درب مجاور
 • ۹ـ ۵ـ تیرهای الگوی شاقول اندازی
 • ۹ـ ۶ـ نحوه بکارگیری از سیمهای شاقول
 • ۹ـ ۷ـ ریلها و براکتها
 • ۹ـ ۷ـ ۱ـ کلیات
 • ۹ـ ۷ـ ۲ـ ریلها
 • ۹ـ ۷ـ ۳ـ براکتها
 • ۹ـ ۷ـ ۴ـ براکتهای پایه
 • ۹ـ ۷ـ ۵ـ )بست( لقمه ریل
 • ۹ـ ۸ـ نصب براکتها
 • ۹ـ ۸ـ ۱ـ نصب براکت برروی سازه آهنی
 • ۹ـ ۸ـ ۲ـ نصب براکت برروی سازه بتنی
 • ۹ـ ۸ـ ۳ـ روش نصب براکتها
 • ۹ـ ۹ـ آمادهسازی ریلها برای نصب
 • ۹ـ ۹ـ ۱ـ تمیزکاری و کنترل چشمی
 • ۹ـ ۹ـ ۲ـ سوار و نصب ریلها
 • ۹ـ ۹ـ ۳ـ شاقول کردن ریلها
 • ۹ـ ۹ـ ۴ـ اندازهگیرفاصله دهانه ریلها
 • ۹ـ ۱۰ـ عملیاتنهایی و تکمیلی ریلگذاری
 • ۹ـ ۱۱ـ ریل معلق
 • ۹ـ ۱۱ـ ۱ـ اجراء )آویزان کردن( ریلهای معلق
 • ۹ـ ۱۱ـ ۲ـ بستن براکتها
 • ۹ـ ۱۱ـ ۳تنظیم ریل
 • ۹ـ ۱۱ـ ۴ـ بتنریزی براکتها
 • ۹ـ ۱۱ـ ۵ـ تنظیمات نهائی
 • ۹ـ ۱۲ـ درب طبقه
 • ۹ـ ۱۲ـ ۱ـ درب لولایی
 • ۹ـ ۱۲ـ ۲ـ درب از وسط باز شود دو لته )سانترال(
 • ۹ـ ۱۲ـ ۳ـ درب کنار بازشو دولته )تلسکوپی(
 • ۹ـ ۱۳ـ آستانه )سیل(
 • ۹ـ ۱۴ـ نگهدارندههای عمودی در دو طرف
 • فهرست مطالب ۱۵
 • ۹ـ ۱۵ـ سردرب و تجهیزات آن
 • ۹ـ ۱۶ـ لتههای )پنلها( درب طبقه
 • ۹ـ ۱۷ـ نصب درب طبقه
 • ۹ـ ۱۷ـ ۱ـ نصب درب لولائی
 • ۹ـ ۱۷ـ ۲ـ نصب درب تمام اتوماتیک
 • ۹ـ ۱۸ـ روش تنظیم موقعیت دقیق سیل هر طبقه
 • ۹ـ ۱۸ـ ۱ـ نصب آستانه )سیل(درب طبقات
 • ۹ـ ۱۹ـ نصب لتههای )پنلها( درب طبقه
 • ۹ـ ۱۹ـ ۱ـ مراحل نصب لتههای درب
 • ۹ـ ۲۰ـ نصب سیمبکسل تک رشته
 • ۹ـ ۲۱ـ اینترلاك
 • ۹ـ ۲۲ـ عامل بستن درب
 • ۹ـ ۲۳ـ نصب اینترلاك و عامل بستن درب
 • ۹ـ ۲۴ـ سینی پاخور آستانه )سیل( درب طبقه

فصل دهم: نصب کابین و وزنه تعادل در کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۳

 • ۱۰ـ ۱ـ مقدمه
 • ۱۰ـ ۲ـ کابین
 • ۱۰ـ ۳ـ نصب قاب یوك کابین
 • ۱۰ـ ۴ـ نصب کف کابین )بدون لرزه گیر(
 • -۵-۱۰نصب کف کابین )بهمراه لرزه گیر(
 • -۶-۱۰نصب )سوار کردن( اتاق کابین – )مسافربری(
 • -۷-۱۰نصب )سوارکردن( اتاق کابین )آسانسور باربر(
 • -۸-۱۰کف سازی اتاق کابین
 • -۹-۱۰نصب وزنه تعادل
 • -۱۰-۱۰اجرای کابین در داخل به صورت کامل
 • ۱۰ـ ۱۱ـ نصب درب کابین
 • -۱-۱۱-۱۰مقدمه
 • -۲-۱۱-۱۰نصب درب کابین
 • -۳-۱۱-۱۰مراحل نصب درب کابین
 • -۴-۱۱-۱۰تجهیزات سیستم حفاظت

فصل یازدهم: سیمبکسلریزی )سیمبکسلهای تعلیق، گاورنر، جبران(

 • ۱۱ـ ۱ـ کلیات
 • ۱۱ـ ۲ـ حمل و نقل و جابجایی سیم بکسل و سرهمبندی انتهای آزاد آن در محل برش
 • ۱۱ـ ۳ـ سیم بکسل ریزی در آسانسور با سیم بکسلبندی )(۱ :۱
 • ۱۱ـ ۴ـ سیم بکسل ریزی آسانسور با سیم بکسلبندی )(۲ :۱
 • ۱۱ـ ۵ـ نصب سیم بکسل گاورنر
 • ۱۱ـ ۶ـ جبران کننده )زنجیر و سیم بکسل جبران(
 • ۱۱ـ ۷ـ نصب زنجیر جبران
 • ۱۱ـ ۸ـ کنترل کشش بار در سیم بکسلها

فصل دوازدهم: عملیات اجرایی در چاهک

 • ۱۲ـ ۱ـ کلیات
 • ۱۲ـ ۲ـ اجرای پایه )ستون( ضربهگیرها
 • ۱۲ـ ۳ـ نصب ضربهگیر روغنی
 • ۱۲ـ ۴ـ فلکه کششی هرزگرد ته چاه )گاورنر(
 • ۱۲ـ ۵ـ نصب فلکه کششی سیم بکسل جبران

فصل سیزدهم: آزمونها و کنترل تنظیمات پس از اتمام عملیات نصب آسانسور

 • ۱۳ـ ۲ـ کنترل و بازرسی
 • ۱۳ـ ۳ـ موتورخانه
 • ۱۳ـ ۳ـ ۱ـ موارد عمومی
 • ۱۳ـ ۳ـ ۲ـ نیروی محرکه
 • ۱۳ــ ۳ـ ۳ـ گاورنر
 • ۱۳ـ ۳ـ ۴ـ تابلو کنترل
 • ۱۳ـ ۴ـ چاه آسانسور
 • ۱۳ـ ۴ـ ۱ـ موارد عمومی
 • ۱۳ـ ۴ـ ۲ـ دربها
 • ۱۳ـ ۴ـ ۳ـ بالاسری
 • ۱۳ـ ۴ـ ۴ـ سیمکشی
 • ۱۳ـ ۴ـ ۵ـ چاهک
 • ۱۳ـ ۵ـ کنترل موارد اجرای کابین
 • ۱۳ـ ۵ـ ۲ـ یوك )قاب( کابین
 • ۱۳ـ ۵ـ ۳ـ سقف کابین

مراجع کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۳

کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۳ کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۳ کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۳ 222 221x300

کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۳

مشخصات: کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۳

نویسنده

,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

لوح فشرده

شابک

9786001681653

تعداد صفحات

576

ابعاد
وزن 1006 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۳”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی کاربردی و آیین‌نامه ای سازه‌های فولادی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی نفت و گاز
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب موضوعی ASHRAE: کندانسورها (کتاب 20)

کتاب موضوعی ASHRAE: کندانسورها (کتاب 20)

فروشنده : آزمون تاپ
30,000 تومان 28,500 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب بهسازی لرزه ای سازه ها با تحلیل غیر خطی (PUSHOVER)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
تشریح کامل و تفصیلی سوالات آزمون های نظام مهندسی شهرسازی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه
كتاب مرجع تخصصی نصب و اجراي آسانسور به همراه طراحی ، نقشه‌كشی و محاسبات با lifedesigner
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب اصول، مبانی و ایمنی در سرویس و نگهداری آسانسورها
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۴

کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۴

فروشنده : آزمون تاپ
90,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مبانی آسانسور

کتاب مبانی آسانسور

فروشنده : آزمون تاپ
120,000 تومان 114,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مبانی آسانسور‌های کششی و هیدرولیک
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع عیب‌یابی آسانسور
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0