كتاب هزارنكته در مورد پاسخگويی به سوالات نظام مهندسی رشته برق جلد اول خلاصه نکات نظارتی(1)(طراحی-نظارت-اجرا)

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه

نویسنده : رضا حسن پور

سال چاپ: 1400

نوبت چاپ: 10

 

شما با خرید این محصول 75 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

150,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

فهرست مطالب   

فصل1 : روابط توان و ولتاژ و انرژی، ضریب قدرت و نحوه محاسبه خازن و…

تعاریف توان‌ها، ضریب قدرت، تلفات هادی شبکه

مروری بر روابط توان و ولتاژ و انرژی و ضریب قدرت

هدف و مزایای اصلاح ضریب قدرت، روش‌های اصلاح ضریب قدرت

بانک‌های خازنی ثابت و اتوماتیک و قطعات تشکیل دهنده بانک خازنی اتوماتیک

کنتاکتورهای خازنی

روش‌های محاسبه قدرت خازن مورد نیاز

آرایش پله‌های بانک‌های خازنی، آمپراژ ترانس جریان تغذیه‌کننده رگلاتور و نحوه محاسبه  و…
خازن‌های روشنایی

جبران‌سازی تکی ترانسفورماتورها
جبران‌سازی انفرادی موتورها
جدول فیوز و مقطع کابل ارتباطی بانک‌های خازنی

آئین نامه 13-4-2 برآورد توان کل نصب شده
آئین نامۀ 13-8- 2 کلیدها

فصل 2 : ترانس‌های جریان و ولتاژ

مقدمه

ترانس جریان ( CT )

ترانس ولتاژ ( PT و CVT )

فصل 3 : آئین‌نامه های تکمیلی تعرفه‌های برق 

کاهش موقّت قدرت

متقاضیان برق غیر دیماندی و دیماندی

زمین پست‌های عمومی برای متقاضیان فشارضعیف
ضریب همزمانی و تعداد کنتور

مالکیت زمین پست

فصل 4 : تعرفه‌های برق و شرایط عمومی

انواع مشترکین برق

مصرف تولید (صنعت و معدن)

دسته‌بندی مشترکین بر مبنای قدرت قراردادی

نحوۀ تعیین جریان اولیۀ ترانس جریان

محاسبۀ بهای کل مصرفی، عدم پرداخت بهای ناشی از توان راکتیو مصرفی
مراحل محاسبۀ بهای مصرف برق (قبض) برای یک مشترک با تعرفه 4- مصارف تولید
محاسبه افزایش دیماند در زمان توسعه یک ساختمان اداری و یا شرکت

فصل 5 : ملاحظات عمومی برای محاسبه و انتخاب اجزای یک مدار فشار ضعیف در شبکه توزیع

آئین نامۀ 800-1 ملاحظات عمومی

آئین نامۀ 13-2-2-6، سطح مقطع هادی‌ها

آئین نامۀ 13-2-2-8، تجهیزات حفاظتی

آئین نامۀ 716- 4 – حذف وسیلۀ حفاظتی در برابر اضافه بار با هدف جلوگیری از بی‌برق شدن مدار

آئین نامۀ 13-7 مدارها (کابل‌کشی- سیم‌کشی) و آئین نامۀ 13-7-1-5، افت ولتاژ کل مدار

انتخاب سطح مقطع هادی خنثی در مدارهای سه‌فاز

تأثیر هارمونیک‌های جریان در سیستم سه‌فاز

آئین نامۀ 13-7-1-14، حداقل سطح مقطع هادی‌ها

آئین نامه 13-7-1-15- رعایت نکات اساسی در صورت تغییر سطح مقطع در طول یک مدار
فلیکر، چراغ اضطراری و …

فصل 6  : سیستم‌های نیروی برق از دیدگاه ایمنی و مشخصه‌های اجزای سیستم منتخب و…

سیستم‌های نیروی برق

آئین نامۀ 4P2-1-2 هم‌بندی کم‌نوفه برای همولتاژ کردن

انواع هادی‌ها در تأسیسات الکتریکی
آئین نامۀ پ1-2 مشخصه‌های اصلی سیستم TN

حفاظت در برابر برق گرفتگی- نحوۀ تقسیم ولتاژ در طول هادی حفاظتی نسبت به زمین

نحوۀ محاسبۀ مقاومت معادل در اتصال زمین‌های مکرر

آئین نامۀ پ1-2-9 مبحث 13 قطع خودکار در اثر اتصال کوتاه

انواع اتصال کوتاه در تأسیسات فشارضعیف

آئین نامۀ 6P5-4- مدارهای 4/0 ثانیه و 5 ثانیه در یک فضا

آئین نامه 621-5-6، شرایطی که باید در سیستم IT رعایت شوند

فصل7 : نام‌گذاری کابل‌های برق و شناخت علائم کابل‌ها و سیم ها ، شعاع خمش کابل‌ها و…

نام‌گذاری کابل‌های برق و علائم کابل‌ها در استانداردها
شعاع خمش کابل‌ها

فاصله بست‌ها یا بازوهای تکیه کابل

محاسبه حداقل عرض سینی کابل

محاسبه قطر داخلی لوله کابل

حداقل عمق دفن کابل‌ها و حداقل عمق حفر کانال
فاصلۀ بست‌های اتصال سیم مهار به کابل در حالت کابل‌های آویزان بین تیرها

انواع سیم‌ها و محاسبه وزن سیم

فصل8 : مروری کلی به نکات مهم مبحث 13

انواع سیستم اتصال زمین، الکترود زمین، الکترودهای زمین مستقل

ابعاد اصلی اتاق ترانسفورماتورهای خشک و روغنی و …

اجزای اتاق‌های برق فشارمتوسط و فشارضعیف و خصوصیت آن‌ها

حفاظت در برابر اضافه ولتاژ ناشی از اثرات صاعقه
مرور کلی بر برخی از نکات مهم مطرح شده در فصل 5 (تابلوهای فشار ضعیف) نشریه 1-110
جداول مقادیر (فواصل) عددی مهم از مبحث 13
موارد غیرمجاز و راه‌کارهای آنها در مبحث 13

مروری بر سؤالات مرتبط با مبحث 13 و راهنمای طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان‌ها

فصل 9 : فیوزها و نکاتی مختصر در خصوص کلیدهای مینیاتوری

مقدمه

سایز فیوزهای استاندارد

بند (ث) از آئین نامۀ 13-6-1-2درخصوص استفاده از یک سری فیوز بالادست کلیدهای مینیاتوری

مشخصات فنی کلیدهای خودکار مینیاتوری

چند نکتۀ مهم در مورد کلیدهای خودکار مینیاتوری

خانوادۀ کلیدهای خودکار مینیاتوری

منحنی عملکرد کلیدهای خودکار مینیاتوری

محاسبات کلیدهای خودکار مینیاتوری

ارتفاع نصب کلیدها و پریزها و فشاری زنگ

چند نکتۀ مهم در خصوص کلیدهای خودکار مینیاتوری

فصل 10 : کلیدهای فشارضعیف

انواع کلیدهای فشارضعیف

مقدمه‌ای بر کلیدهای خودکار اتوماتیک فشارضعیف

کلید خودکار اتوماتیک و کلید غیر اتوماتیک

مشخصات فنی حک شده بر روی کلید خودکار اتوماتیک

کلیدهای خودکار اتوماتیک کمپکت (C.C.B)

کلیدهای هوایی (C.B)

کلید اتوماتیک محافظ موتوری (P.C.B)

کلیدهای خودکار مینیاتوری ( C.B)

کلیدهای خودکار محافظ جان (C.C.B)

نکاتی درخصوص کلید خودکار اتوماتیک

 فصل 11 : روش های راه اندازی موتورها

مقدمه

راه اندازی به روش مستقیم

راه اندازی به روش ستاره – مثلث

راه اندازی نرم (سافت استارتر)

راه اندازی نرم (با درایو اینورتر)

مروری کلی و مختصر بر روش‌های راه اندازی، حفاظت و موارد مربوطه

فصل 12 : راه‌اندازی موتورهای الکتریکی سه‌فاز با کلید الکترومغناطیسی (کنتاکتور)

مقدمه

اجزای تشکیل دهندۀ مدارهای کنترل

طراحی و تحلیل مدارات ساده (مثلاً مدارات روشنایی) با کنتاکتور
نکاتی مهم در مورد موتورها و کنتاکتورها

جریان نامی کلیدها، کنتاکتورها و بی متال‌ها از طریق محاسبات (بدون استفاده از جدول)

انتخاب کنتاکتور و مدار تغذیه کنتاکتور

موتورهای آسنکرون (القایی)

فن‌کویل‌ها

فصل 13 : ترانسفورماتورهای قدرت ، ترانسفورماتورهای ایزوله و… و دیزل ژنراتورها

مقدمه (شناخت کلی از ترانسفورماتورها)

گروه برداری در ترانسفورماتورهای سه فاز

مدار معادل ترانسفورماتور در حالت اتصال کوتاه

مدار معادل اتصال کوتاه خط

موازی بستن ترانسفورماتورهای سه فاز

فیوز کات اوت

ترانسفورماتورهای ایزوله

نحوۀ محاسبۀ ظرفیت ترانسفورماتور

تلفات و راندمان ترانسفورماتور

نحوۀ محاسبۀ قدرت دیزل ژنراتور
آئین‌نامۀ 13-4 برآورد در خواست نیروی برق (تقاضا، دیماند)، صفحۀ 39 مبحث 13
شرایط موازی بستن دو دستگاه دیزل ژنراتور
حالت‌های بارگیری از دیزل ژنراتور

تحلیل مصرف کنندگانی که از برق شبکه سراسری و دیزل ژنراتور تغذیه می کنند

 

 

فصل 14: محاسبه جریان های اتصال کوتاه و حفاظت در برابر اتصال کوتاه

کلیات

انواع اتصال کوتاه

آئین نامه 717حفاظت در برابر اتصال کوتاه

فصل 15: معیارهای انتخاب کابل و روابط افت ولتاژ در سیتم های تکفاز و سه فاز 

مقدمه

ولتاژ نامی

ظرفیت جریان دهی کابل ها

عوامل تعیین‌کننده سطح مقطع هادی‌ها
جریان مجاز و تعیین سطح مقطع کابل‌ها

روابط افت ولتاژ در سیستم‌های تکفاز و سه فاز

مقایسه کابل‌های سه و نیم رشته با کابل‌های چهار رشته‌ای

مقایسه سطح مقطع هادی‌ها ویا درصد افت ولتاژ دو فیدر خروجی از یک تابلو

فصل 16: محاسبات اتصال کوتاه در شبکه‌های فشار ضعیف

مقدمه

مدار اتصال کوتاه در سیستم TN-C
مدار معادل قطع نول (پارگی سیم نول) شبکه و ولتاژ تماس در سیستم TN-C-S
جریان اتصال کوتاه و ولتاژ تماس در سیستم TN-S

فصل 17: برآورد درخواست نیروی برق (دیماند)

تعاریف

توان وصل شده و ضریب در خواست ( آئین نامۀ 2-1-7P1 صفحۀ 381کتاب راهنمای طرح و اجرای…) …
محاسبۀ دیماند کل ساختمان

فصل 18 :  شینه‌ها

آشنایی کلی با شینه ها

چند نکته مهم در خصوص شینه ها

فصل 19 : باسداکت ها

سیستم باسداکت

مشخصات الکتریکی باسداکت با هادی مسی

کاربردها

طراحی سیستم باسداکت

محاسبه افت ولتاژ در باسداکت‌ها

فصل20 : حفاظت الکتریکی با موضوعات ” حفاظت الکتریکی ، حفاظت در برابر اضافه بار، حفاظت سلکتیو و ..

مقدمه

انواع حفاظت الکتریکی

انواع روش های حفاظت های اشخاص

آشنایی با وسائل و تجهیزات حفاظت و کنترل

تابلوهای توزیع نیرو، تجهیزات، وسایل، حفاظت و کنترل

روش چیدمان با ترتیب صحیح وسائل و تجهیزات حفاظت و کنترل در شبکۀ توزیع نیروی برق

مروری بر برخی نکات حفاظتی مطرح شده در 13-10 محیط‌های عادی و مخصوص مبحث 13
آئین نامه 71 حفاظت در برابر اضافه بار

حفاظت سلکتیو و کوردینه کردن (هماهنگی وسایل حفاظتی) و حفاظت پشتیبان در سیستم‌های توزیع
هماهنگی فیوزهای بالادست و پایین دست

فصل 21 : مروری بر روابط سیستم توزیع انرژی الکتریکی

شبکه‌های جریان متناوب تکفاز

شبکه‌های جریان متناوب سه فاز
محاسبه جریان و تلفات در سیم نول و

تلفات در شبکه‌های توزیع نیروی برق

فصل 22 : پیوست‌ها

نکات، جداول کاربردی و

تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آن‌ها

آئین‌نامه‌های تکمیلی تعرفه‌های برق

خلاصه روزمه مؤلف

منابع

مجموعه کتاب‌های هزار نکته … مناسب قبولی در آزمون نظارت تأسیسات برقی:
درسنامه‌ها: جلدهای اول و دوم و
پاسخنامه‌های تشریحی و آموزشی: پیوست جلد سوم – نظارت (پاسخنامه‌های تشریحی و آموزشی آزمون‌های نظام مهندسی و آزمون‌های کاردان‌ها از بهمن94 الی مهر98)، جلد اول کاردان‌ها (پاسخنامه‌های تشریحی و آموزشی آزمون‌های کاردان‌ها  از اسفندماه91 الی مردادماه 94)
مجموعه کتاب‌های هزار نکته… مناسب قبولی در آزمون طراحی (و یا طراحی – نظارت) تأسیسات برقی:
درسنامه‌ها: جلدهای اول، دوم و پنجم، طراحی و محاسبات شبکه‌های توزیع نیروی برق
پاسخنامه‌های تشریحی و آموزشی: پیوست جلد سوم – طراحی (پاسخنامه‌های تشریحی و آموزشی آزمون‌های نظام مهندسی از بهمن94 الی مهر99 و سؤالات تألیفی)، پیوست جلد سوم – چاپ چهارم (پاسخنامه‌های تشریحی و آموزشی آزمون‌های نظام مهندسی خردادماه93، آبان ماه93 و مردادماه94)، پیوست جلد سوم – نظارت (پاسخنامه‌های تشریحی و آموزشی آزمون‌های نظام مهندسی و آزمون‌های کاردان‌ها از بهمن94 الی مهر99)، کتابچه پاسخنامه‌ تشریحی و آموزشی آزمون‌ نظام مهندسی مردادماه 1400
جلد اول کاردان‌ها (پاسخنامه‌های تشریحی و آموزشی آزمون‌های کاردان‌ها از اسفندماه91 الی مردادماه 94)

مشخصات: كتاب هزارنكته در مورد پاسخگويی به سوالات نظام مهندسی رشته برق جلد اول خلاصه نکات نظارتی(1)(طراحی-نظارت-اجرا)

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9789648029017

تعداد صفحات

426

لوح فشرده

ابعاد
وزن 720 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “كتاب هزارنكته در مورد پاسخگويی به سوالات نظام مهندسی رشته برق جلد اول خلاصه نکات نظارتی(1)(طراحی-نظارت-اجرا)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تکنولوژی فیلدباس و کاربردهای آن

کتاب تکنولوژی فیلدباس و کاربردهای آن

فروشنده : آزمون تاپ
260,000 تومان 247,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب سیری در هنر و معماری ایران

کتاب سیری در هنر و معماری ایران

فروشنده : آزمون تاپ
225,000 تومان 213,750 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای انتخاب شیر

کتاب راهنمای انتخاب شیر

فروشنده : آزمون تاپ
150,000 تومان
موجود نیست
- 5%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آشنایی با معماری اسلامی ایران

کتاب آشنایی با معماری اسلامی ایران

فروشنده : آزمون تاپ
185,250 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
آموزش به صورت تئوری و عملی آسانسور
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی اجزای ماشین – شیگلی جلد ۲

کتاب طراحی اجزای ماشین – شیگلی جلد ۲

فروشنده : آزمون تاپ
9,500 تومان 9,025 تومان
موجود نیست

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0