کتاب مدیریت سیلاب شهری

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده:محمدحسین رشیدمهرآبادی

سال چاپ:1398
نوبت چاپ:2

شما با خرید این محصول 75 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

150,000 تومان

کتاب مدیریت سیلاب شهری

 

کتاب مدیریت سیلاب شهری برای آموزش و تعلیم مدیریت سیلاب شهری گردآوری شده است و مسئولان و افراد حرفه ای در رشته‌های مختلف از جمله شهرداری‌ها، قانونگذاران،مهندسان،معمارها،زمین شناسان،زیست شناسان و دیگر افرادی که به هر نحوی در ارتباط با محیط زیست شهری هستند کمک نمایند و دانش ارزشمندی در اختیار آنها قرار دهد. کتاب مدیریت سیلاب شهری نگرشی جامع در زمینه مدیریت آب باران شهری و خوانندگان می‌دهد که شامل زهکش شهری و سیلاب رودخانه ای در شهر ها می باشد. کتاب مدیریت سیلاب شهری دربرگیرنده جنبه های ویژه مدیریت سیلاب شهری نیست اما تلاش می‌کند تا به جنبه‌های راهبردی مدیریت و تعامل با جنبه‌های مختلف سیلاب شهری و دیگر اجزای برنامه ریزی شهری و مدیریت آن بپردازد. این مطالب ابتدا در کشور برزیل سپس در برخی شهرهای آمریکای جنوبی در راستای تعامل و همکاری با جوامع مختلف ملی و بین‌المللی و با هدف جلوگیری از توسعه ناپایدار شهری و تاثیرات آن بر سیلاب و روان آب شهری ارائه شده است.
فصل یک بررسی کلی در زمینه توسعه شهری و شناسایی دو دلیل عمده ایجاد سیلاب می پردازد: توسعه شهری و سیلاب رودخانه ای. فصل دوم در تعامل با سیلاب رودخانه ای نحوه اندازه گیری آن اقدامات کنترلی برای کاهش تاثیرات آن و مدیریت آن در شهرها قرار دارد. فصل سوم جنبه های مهم مدیریت زهکش شهری مانند اصول و راهبردهای کنترل و همچنین اقدامات مربوط به کنترل پایدار برای شرایط مختلف را مطرح می‌کند. فصل چهارم نیز نگاهی به جنبه های مختلف مدیریت جامع در محیط شهری در راستای روابط داخلی و عملکردهای آن دارد. فصل پنجم نیز به ارائه طرح رواناب شهری و روابط آن با دیگر اجزای زیر بنای شهریور طرح آبخیزداری می‌پردازد.
گرچه کتاب مدیریت سیلاب شهری دربردارنده مفاهیم مختلف عمیقی از بررسی و ارائه راه حل در شرایط مختلف اقتصادی اجتماعی محیط زیست اقلیمی پردازد اما روشن است که تمامی جنبه های مرتبط با موضوع اصلی کتاب مدیریت سیلاب شهری را در بر نمی گیرد.

 

فهرست مطالب کتاب مدیریت سیلاب شهری :

پیشگفتار مترجم
پیشگفتار نویسنده

فصل اول / سیلاب شهری :

 • ۱- سیلاب شهری
 • ۱-۱ توسعه شهری
 • ۱-۱-۱ فرآیند شهرنشینی
 • ۱-۱-۲ تأثیر بر زیرساخت شهری
 • ۱-۱-۳ برنامه‌ریزی زیرساخت شهری
 • ۱-۲ سیستم‌های آب شهری
 • ۱-۳ میزان آب در دسترس بودن
 • ۱-۴ ارزیابی اجزاء آب شهری
 • ۱-۴-۱ آلودگی منابع آب
 • نمونه ۱-۱ قوانینی برای حفاظت از منابع آب برزیل
 • ۱-۴-۲ تأمین آب و سیستم تخلیه فاضلاب آب
 • نمونه ۱-۲ توجیه منطقی استفاده از آب (نشریه علمی آمریکا، ۲۰۰۱)
 • ۱-۴-۳ پسماند جامد
 • ۱-۴-۴ رواناب فاضلاب سطحی
 • ۱-۴-۵ خلاصه موقعیت فعلی
 • ۱-۵ بیماری‌های ناشی از آب
 • ۱-۶ مقایسه بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
 • مسائل
 • منابع

فصل دوم / مدیریت سیلاب رودخانه‌ای در کتاب مدیریت سیلاب شهری

 • ۲- مدیریت سیلاب رودخانه‌ای
 • ۲-۱ مشخصه‌های سیلاب رودخانه‌ای
 • ۲-۲ سکونت در مناطق شهری و اثر سیلاب
 • نمونه ۲-۱ تاریخ سکونت در مناطق مستعد سیلابی
 • نمونه ۲-۲ تاریخ و فرضیات نشان دهنده محدودیت‌های مدیریت سیلاب
 • ۲-۳ برآورد رخدادهای سیلابی
 • ۲-۳-۱ پیش‌بینی زمان واقعی سیلاب
 • ۲-۳-۲ احتمال یا خطر سیلاب
 • ۲-۴ پیشگیری‌های کنترل سیلاب رودخانه‌ای
 • ۲-۵ پیشگیری‌های سازه‌ای
 • ۲-۵-۱ پیشگیری‌های گسترده
 • ۲-۵-۲ پیشگیری متمرکز
 • ۲-۶ پیشگیری‌های غیرسازه‌ای
 • ۲-۶-۱ پیش‌بینی و سیستم هشدار اولیه
 • ۲-۶-۲ پهنه‌بندی مناطق مستعد سیلاب
 • ۲-۶-۳ ساختمان‌های ضد سیلاب
 • ۲-۶-۴ بیمه سیلاب
 • ۲-۷ ارزیابی تخریب سیلاب
 • ۲-۷-۱ منحنی تراز – تخریب
 • ۲-۷-۲ روش منحنی تخریب زمانی
 • ۲-۷-۳ معادله شدت-تخریب
 • مسائل
 • منابع

فصل سوم / مدیریت سیلاب در زهكشی شهری در کتاب مدیریت سیلاب شهری

 • ۳- مدیریت سیلاب‌ در زهکشی شهری
 • ۳-۱ تأثیر توسعه شهری بر چرخه آب
 • ۳-۲ تأثیر محیطی بر اکوسیستم آبزی
 • ۳-۳ مدیریت زهکش‌های بزرگ و اثرات آن
 • ۳-۳-۱ مدیریت زهکش شهری
 • ۳-۳-۲ سوء مدیریت مناطق حاشیه رودخانه در ترکیب با زهکش شهری
 • ۳-۴ اصول مدیریت پایدار
 • ۳-۵ انواع پیشگیری‌های کنترلی
 • ۳-۵-۱ پیشگیری‌های کنترلی توزیعی
 • ۳-۵-۲ پیشگیری‌های کنترلی در زهکش‌های بزرگ و کوچک
 • ۳-۵-۳ سازگاری سیستم‌ها – فاضلاب سطحی و گنداب
 • ۳-۵-۴ برنامه‌ریزی برای کنترل زهکش‌های بزرگ
 • مسائل
 • منابع

فصل چهارم / مدیریت یكپارچه آب شهری :

 • ۴- مدیریت یکپارچه آب شهری
 • ۴-۱ فازهای مدیریتی
 • ۴-۲ رویکردهای یکپارچه و پایدار برای توسعه شهری
 • ۴-۲-۱ رویکرد یکپارچه برای توسعه شهری
 • ۴-۲-۲ جنبه‌های سازمانی
 • ۴-۳ مدیریت شهری و حوزه آبخیز
 • منابع

فصل پنجم / برنامه‌ فاضلاب سطحی :

 • ۵- برنامه فاضلاب سطحی
 • ۵-۱ تعاملات بین برنامه‌ها
 • ۵-۱-۱ مدیریت
 • ۵-۱-۲ بهداشت و زهکشی شهری
 • ۵-۱-۳ زهکش شهری، فرسایش و پسماندهای جامد
 • ۵-۱-۴ تجدید زیست‌محیطی
 • ۵-۲ ساختار
 • ۵-۲-۱ اصول
 • ۵-۲-۲ اهداف برنامه
 • ۵-۲-۳ راهبردها
 • ۵-۲-۴ سناریوها
 • ۵-۳ پیشگیری‌ها
 • ۵-۳-۱ پیشگیری‌های غیرسازه‌ا‌ی
 • ۵-۳-۲ پیشگیری‌های سازه‌ای
 • ۵-۴ نتایج
 • ۵-۵ برنامه‌ها
 • ۵-۵-۱ برنامه نظارتی
 • ۵-۵-۲ مطالعات بیشتر

منابع کتاب مدیریت سیلاب شهری

کتاب مدیریت سیلاب شهری کتاب مدیریت سیلاب شهری کتاب مدیریت سیلاب شهری 193 222x300

کتاب مدیریت سیلاب شهری

مشخصات: کتاب مدیریت سیلاب شهری

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001681370

تعداد صفحات

176

لوح فشرده

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب مدیریت سیلاب شهری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب گنج آزمون برق صنعتی و ساختمان درجه 2
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتابساختمان‌های هوشمند و اتوماسیون ساختمان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تاریخ معماری غرب

کتاب تاریخ معماری غرب

فروشنده : آزمون تاپ
150,000 تومان 142,500 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مبانی نظری و عملی آبگرمکن گازی دیواری
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب سیگنالها و سیستم ها / افست/ ویرایش دوم / SIGNALAS & SYSTEMS
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها (ویرایش چهارم)

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آموزش کاربردی مدلسازی جریان و رسوب در HEC-RAS
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آموزش کاربردی مدلسازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز در HEC-HMS
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب ریخت شناسی رودخانه

کتاب ریخت شناسی رودخانه

فروشنده : آزمون تاپ
310,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب شبیه‌سازی دوبعدی سیلاب در محیط مدل عددی HEC-RAS 5
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب کاربرد کوانتوم GIS در علوم مهندسی آب
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0