کتاب طراحی شبکه‌های آبرسانی

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده:محسن نصرآبادی

سال چاپ:1400
نوبت چاپ:2

شما با خرید این محصول 153 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

306,000 تومان

کتاب طراحی شبکه‌های آبرسانی

 

با توجه به نیاز کشور در زمینه احداث و باز‌سازی شبکه‌های آبرسانی‏‏‎ْترجمه کتاب طراحی شبکه‌های آبرسانی با هدف تامین یک منبع کامل و جدید در زمینه طراحی شبکه‌های تحت فشار برای دانشجویان و کار‌‌شناسان مهندسی آب، انجام شده است تا اطلاعات لازم و تکمیلی را با استفاده از متنی گویا و مثال‌های متعدد، به مخاطبان ارائه کند. از آنجا که دو نفر از دانشمندان این سر‌شناس این مبحث، کتاب طراحی شبکه‌های آبرسانی را به رشته تحریر در آورده‌اند، جایکاه علمی آن قابل اتکاست و چون با توجه به تجربه‌های اجرایی آنها نگاشته شده،جنبه کاربردی آن نیز ملموس است. 
هدف کتاب طراحی شبکه‌های آبرسانی، ارائه مفهومی کامل از جنبه‌های طراحی و تحلیل شبکه‌های توزیع آب شهری است.از سوی دیگر، کتاب طراحی شبکه‌های آبرسانی جنبه‌های اقتصادی طراحی و موضوعات مربوط به تحلیل و طراحی شبکه‌های آبرسانی با کاربرد انتقال ذرات جامد به وسیله لوله‌ها را نیز پوشش می‌دهد که در کمتر کتابی به آن پرداخته شده است. مطالب کتاب طراحی شبکه‌های آبرسانی شامل اصول جریان در لوله‌ها و کاربرد آن‌ها در تحلیل شبکه‌‌های آبرسانی است. موضوعات دیگر کتاب، شامل تعیین اندازه بهینه شبکه‌های آبرسانی ثقلی و دارای پمپ، باز‌سازی و تفکیک شبکه‌های آبرسانی به وسیله خطوط لوله هستند. کاربرد روش‌‌های برنامه‌‌ریزی خطی و هندسی در طراحی بهینه‌ شبکه‌های توزیع‌ آب توصیف، و همچنین کد‌های رایانه‌ای به منظور تحلیل شبکه‌ها ارائه شده است، که با توضیحات تکمیلی از سوی مترجمان قابل استفاده است.

 

فهرست مطالب کتاب طراحی شبکه‌های آبرسانی

مقدمه مترجمان

مقدمه مؤلفان
فهرست نمادها

فصل اول: مقدمه :

 • ۱-۱- پیشگفتار
 • ۱-۲- پیکربندی شبکه آبرسانی
 • ۱-۳- هیدرولیک جریان و تحلیل شبکه
 • ۱-۴- ملاحظات اقتصادی
 • ۱-۵- ملاحظات طراحی
 • ۱-۶- انتخاب سیستم¬های ثقلی و سیستم¬های دارای پمپ
 • ۱-۷- تشکیل شبکه
 • ۱-۷-۱- طراحی جزء به جزء شبکه¬های فرعی
 • ۱-۷-۲- طراحی کامل سیستم
 • ۱-۷-۳- تقسیم ناحیه پروژه به زیرنواحی بهینه برای طراحی
 • ۱-۸- بازسازی سیستم‌های آبرسانی
 • ۱-۹- انتقال ذرات و قطعات جامد به وسیله لوله
 • ۱-۱۰- هدف کتاب طراحی شبکه‌های آبرسانی
 • ۱-۱۱- منابع و مراجع

فصل دوم: اصول جریان در لوله‌ها :

 • ۲-۱- افت اصطکاکی
 • ۲-۲- افت موضعی
 • ۲-۲-۱- خم لوله
 • ۲-۲-۲- زانویی¬ها
 • ۲-۲-۳- شیرآلات
 • ۲-۲-۴- تبدیل¬ها
 • ۲-۲-۵- محل تقاطع لوله¬ها
 • ۲-۲-۶- ورودی لوله
 • ۲-۲-۷- خروجی لوله
 • ۲-۲-۸- افت موضعی کلی
 • ۲-۲-۹- جریان در لوله به صورت سیفون
 • ۲-۳- مسایل جریان در لوله¬ها
 • ۲-۳-۱- مسئله بار آبی گره
 • ۲-۳-۲- مسئله دبی جریان
 • ۲-۲-۳- مسئله تعیین قطر
 • ۲-۴- لوله معادل
 • ۲-۴-۱- لوله¬های سری
 • ۲-۴-۲- لوله¬های موازی
 • ۲-۵- معادله مقاومت برای انتقال مخلوط آب و ذرات جامد
 • ۲-۶- معادله مقاومت برای انتقال کپسول
 • ۲-۷- تمرین¬ها
 • ۲-۸- منابع و مراجع

فصل سوم: تحلیل شبکه لوله :

 • ۳-۱- الگوی مصرف آب
 • ۳-۲- افت فشار در خط لوله
 • ۳-۲-۱- افت فشار در الگوی برداشت تجمعی
 • ۳-۲-۲- افت فشار در الگوی برداشت توزیعی
 • ۳-۳- تحلیل خطوط انتقال آب
 • ۳-۴- تحلیل لوله اصلی توزیع
 • ۳-۵- هندسه شبکه لوله‌ها
 • ۳-۶- تحلیل شبکه‌های شاخه‌ای
 • ۳-۷- تحلیل شبکه حلقوی
 • ۳-۷-۱- روش هاردی- کراس
 • ۳-۷-۲- روش نیوتن- رافسون
 • ۳-۷-۳- روش تئوری خطی
 • ۳-۸- تحلیل شبکه‌های توزیع آب دارای چند منبع ورودی
 • ۳-۸-۱- اطلاعات مربوط به خط لوله
 • ۳-۸-۲- اطلاعات مربوط به نقاط ورودی (منابع ورودی)
 • ۳-۸-۳- اطلاعات مربوط به حلقه
 • ۳-۸-۴- اتصال گره و لوله
 • ۳-۸-۵- تحلیل شبکه
 • ۳-۹- توصیف مسیر جریان
 • ۳-۱۰- تمرین‌ها
 • ۳-۱۱- منابع و مراجع

فصل چهارم: ملاحظات اقتصادی :

 • ۴-۱- توابع هزینه
 • ۴-۱-۱- منبع آبرسانی و توسعه آن
 • ۴-۱-۲- خطوط لوله
 • ۴-۱-۳- مخزن سرویس (مخزن توزیع)
 • ۴-۱-۴- هزینه انشعاب مسکونی
 • ۴-۱-۵- هزینه انرژی
 • ۴-۱-۶- هزینه احداث
 • ۴-۲- قیمت¬گذاری دوره عمر
 • ۴-۳- یکسان‌سازی هزینه‌ها
 • ۴-۳-۱- روش سرمایه‌گذاری
 • ۴-۳-۲- روش مستمری سالیانه
 • ۴-۳-۳- روش ارزش کنونی خالص یا ارزش خالص
 • ۴-۴- پارامترهای تابع هزینه
 • ۴-۵- ضریب هزینه نسبی
 • ۴-۶- اثر تورم
 • ۴-۷- تمرین‌ها
 • ۴-۸- منابع و مراجع

فصل پنجم: اصول تشکیل شبکه :

 • ۵-۱- محدودیت‌ها
 • ۵-۱-۱- محدودیت‌های اطمینان‌پذیری
 • ۵-۱-۲- محدودیت‌های سیستم
 • ۵-۲- فرمول‌بندی مسئله
 • ۵-۳- گرد کردن متغیرهای طراحی
 • ۵-۴- پارامترهای ضروری برای تعیین اندازه شبکه
 • ۵-۴-۱- میزان مصرف آب
 • ۵-۴-۲- نرخ آبرسانی
 • ۵-۴-۳- ضریب اوج مصرف
 • ۵-۴-۴- حداقل فشار مورد نیاز
 • ۵-۴-۵- حداقل قطر لوله اصلی توزیع
 • ۵-۴-۶- حداکثر اندازه شبکه توزیع
 • ۵-۴-۷- ملاحظات اطمینان‌پذیری
 • ۵-۴-۸- دوره طرح شبکه‌های آبرسانی
 • ۵-۴-۹- مناطق آبرسانی
 • ۵-۴-۱۰- انتخاب کلاس و جنس لوله
 • ۵-۵- تمرین‌ها
 • ۵-۶- منابع و مراجع

فصل ششم: خطوط انتقال آب :

 • ۶-۱- لوله‌های اصلی ثقلی
 • ۶-۲- لوله اصلی دارای پمپ
 • ۶-۲-۱- فرآیند طراحی تکراری
 • ۶-۲-۲- فرآیند طراحی صریح
 • ۶-۳- پمپاژ مرحله به مرحله
 • ۶-۳-۱- خطوط لوله طولانی در توپوگرافی مسطح
 • ۶-۳-۲- طراحی خطوط لوله در توپوگرافی با اختلاف ارتفاع زیاد
 • ۶-۴- اثر افزایش جمعیت
 • ۶-۵- انتخاب شبکه‌های ثقلی و شبکه‌های دارای پمپ
 • ۶-۵-۱- معیار انتخاب لوله اصلی ثقلی
 • ۶-۶- تمرین‌ها
 • ۶-۷- منابع و مراجع

فصل هفتم: لوله‌های اصلی توزیع آب :

 • ۷-۱- لوله‌های اصلی توزیع ثقلی
 • ۷-۲- لوله‌های اصلی توزیع دارای پمپ
 • ۷-۳- تمرین‌ها
 • ۷-۴- منابع و مراجع

فصل هشتم: شبکه‌های شاخه‌ای دارای یک منبع :

 • ۸-۱- سیستم شاخه‌ای، ثقلی
 • ۸-۱-۱- سیستم‌های شعاعی
 • ۸-۱-۲- سیستم شاخه‌ای
 • ۸-۲- سیستم‌های شاخه‌ای دارای پمپ
 • ۸-۲-۱- شبکه‌های شعاعی
 • ۸-۲-۲- سیستم‌های شاخه‌ای دارای پمپ
 • ۸-۳- اصول انتخاب جنس و کلاس لوله
 • ۸-۴- تمرین‌ها
 • ۸-۵- منابع و مراجع

فصل نهم: شبکه‌های حلقوی دارای یک منبع :

 • ۹-۱- شبکه‌های حلقوی و ثقلی
 • ۹-۱-۱- روش قطر پیوسته
 • ۹-۱-۲- روش قطر گسسته
 • ۹-۲- سیستم‌های دارای پمپ
 • ۹-۲-۱- روش قطر پیوسته
 • ۹-۲-۲- روش قطر گسسته
 • ۹-۳- تمرین‌ها
 • ۹-۴- منابع و مراجع

فصل دهم: شبکه‌های شاخه‌ای دارای چند منبع :

 • ۱۰-۱- شبکه‌های شاخه‌ای ثقلی
 • ۱۰-۱-۱- روش قطر پیوسته
 • ۱۰-۱-۲- روش قطر گسسته
 • ۱۰-۲- شبکه‌های دارای پمپ
 • ۱۰-۲-۱- روش قطر پیوسته
 • ۱۰-۲-۲- روش قطر گسسته
 • ۱۰-۳- تمرین‌ها
 • ۱۰-۴- منابع و مراجع

فصل یازدهم: شبکه‌های حلقوی دارای چند منبع :

 • ۱۱-۱- شبکه‌های حلقوی، ثقلی
 • ۱۱-۱-۱- روش قطر پیوسته
 • ۱۱-۱-۲- روش قطر گسسته
 • ۱۱-۲- شبکه¬های توزیع دارای پمپ
 • ۱۱-۲-۱- روش قطر پیوسته
 • ۱۰-۲-۲- روش قطر گسسته
 • ۱۱-۳- تمرین‌ها
 • ۱۱-۴- منابع و مراجع

فصل دوازدهم: تفکیک سیستم‌های بزرگ و تعیین اندازه بهینه منطقه :

 • ۱۲-۱- تفکیک یک شبکه حلقوی بزرگ و دارای چند منبع
 • ۱۲-۱-۱- توصیف شبکه
 • ۱۲-۱-۲- تحلیل مقدماتی شبکه
 • ۱۲-۱-۳- انتخاب مسیر جریان و انتخاب منبع
 • ۱۲-۱-۴- ایجاد مسیر جریان متصل به منابع ورودی
 • ۱۲-۱-۵- تعیین خط لوله ضعیف برای کوتاه کردن (قطع کردن) مسیر
 • ۱۲-۱-۶- تشکیل و ایجاد شبکه
 • ۱۲-۲- اندازه بهینه منطقه آبرسانی
 • ۱۲-۲-۱- مناطق دایره‌ای شکل
 • ۱۲-۲-۲- منطقه نواری (باریک)
 • ۱۲-۳- تمرین‌ها
 • ۱۲-۴- منابع و مراجع

فصل سیزدهم: بازسازی سیستم‌های توزیع آب :

 • ۱۳-۱- شبکه‌های موازی
 • ۱۳-۱-۱- لوله‌های اصلی ثقلی موازی
 • ۱۳-۱-۲- لوله‌های اصلی توزیع دارای پمپ
 • ۱۳-۱-۳- لوله‌های اصلی توزیع موازی و دارای پمپ
 • ۱۳-۱-۴- سیستم‌های شعاعی موازی و دارای پمپ
 • ۱۳-۲- بازسازی سیستم‌های توزیع آب
 • ۱۳-۲-۱- اصلاح دبی
 • ۱۳-۲-۲- بازسازی لوله اصلی دارای پمپ
 • ۱۳-۲-۳- بازسازی یک لوله اصلی توزیع
 • ۱۳-۲-۴- بازسازی شبکه‌های توزیع آب
 • ۱۳-۳- تمرین‌ها
 • ۱۳-۴- منابع و مراجع

فصل چهاردهم: انتقال ذرات جامد به وسیله خطوط لوله :

 • ۱۴-۱- خطوط لوله انتقال مخلوط آب و ذرات جامد
 • ۱۴-۱-۱- لوله‌های اصلی ثقلی انتقال مخلوط آب و ذرات جامد
 • ۱۴-۲-۲- لوله‌های اصلی دارای پمپ برای انتقال مخلوط آب و ذرات جامد
 • ۱۴-۲- خطوط لوله انتقال کپسول
 • ۱۴-۲-۱- خطوط لوله انتقال ثقلی کپسول
 • ۱۴-۲-۲- لوله‌های اصلی دارای پمپ برای انتقال کپسول
 • ۱۴-۳- تمرین‌ها
 • ۱۴-۴- منابع و مراجع

پیوست‌ها

 • پیوست ۱: روش برنامه‌ریزی خطی
 • پ ۱-۱- فرمول‌بندی مسئله
 • پ ۱-۲- الگوریتم سیمپلكس
 • پیوست ۲: روش برنامه‌ریزی هندسی
 • پیوست ۳: برنامه تحلیل شبکه توزیع آب
 • پ ۳-۱- برنامه تحلیل شبکه توزیع آب دارای یک منبع ورودی
 • پ ۳-۲- مجموعه داده‌ها
 • پ ۳-۳- کد منبع و توسعه آن
 • پ ۳-۴- برنامه تحلیل شبکه توزیع آب دارای چند منبع ورودی
 • پ ۳-۵- کد منبع و توسعه آن
 • پیوست ۴: واژه‌نامه انگلیسی به فارسی

منابع و مآخذ کتاب طراحی شبکه‌های آبرسانی

کتاب طراحی شبکه‌های آبرسانی کتاب طراحی شبکه‌های آبرسانی کتاب طراحی شبکه‌های آبرسانی 189 221x300

کتاب طراحی شبکه‌های آبرسانی

مشخصات: کتاب طراحی شبکه‌های آبرسانی

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

لوح فشرده

شابک

9786001681301

تعداد صفحات

360

ابعاد
وزن 637 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب طراحی شبکه‌های آبرسانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب ناگفته ها طراحی معماری
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب اصول و روش های طراحی نورپردازی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب از سیر تا پیاز ساختمان سازی اجرای ساختمان های فولادی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب سلول حافظه sram کم توان و قایل اطمینان و طراحی آرایه ای
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای جامع تعمیر و نگهداری استخر و جکوزی
- 5%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 5
افزودن برای مقایسه
کتاب ماشين های الكتريكی 2 ترانسفورماتورها و ماشين های القايی سه فاز

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
نشریه شماره ۴۳۶ راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های آب
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مبانی طراحی شبکه‌های آب‌رسانی

کتاب مبانی طراحی شبکه‌های آب‌رسانی

فروشنده : آزمون تاپ
110,000 تومان 104,500 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مهندسی شبکه‌های آب‌رسانی: برنامه‌ریزی، طراحی و بهره‌برداری
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0