کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلدسوم

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: محمدعلی فرشادفر

سال چاپ: 1399
نوبت چاپ: 2

شما با خرید این محصول 105 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

210,000 تومان

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلدسوم

 

پیشگفتار کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلدسوم

در ادامه سلسله کتاب های مرسوم به طرح‌های عمرانی بر آن شدیم تا با توفیقات الهی مجموعه ای از قوانین و مقررات حاکم بر این طرح ها را در سه حوزه کارفرمایان،مشاوران و پیمانکاران گردآوری نموده به شیوه ای نو دسته بندی و تنظیم و به همه شاغلان در این بخش تقدیم نماییم.
می دانیم در قراردادهای معروف به سه عاملی ، کارفرما، مشاور و پیمانکار به عنوان سه ضلع درگیری در طرح‌های عمرانی از بدر تولد یک طرح تا اجرا و بهره‌برداری از آن نقش حیاتی ایفا می نماید
فلذا‌ در این مجموعه سعی بر آن شدیم کلیه قوانین و مقررات مرتبط و مورد نیاز را از منابع مختلف جمع آوری و به روز رسانی نموده و در دسترس قرار دهیم.
در جلد اول تلاش شده است تا تمامی قوانین و مقررات مرتبط با طرح های عمرانی را که در سایر قوانین ساری و جاری می باشند از قبیل، قانون برنامه و بودجه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و… استخراج و ارائه گردد.این مجموعه برای کارفرمایان علی‌الخصوص بسیار مفید به فایده بوده و آنها را از مراجعه و دهها کتاب دیگر بی نیاز می کند.
سریال دوم مقررات مرتبط با پیمانکاران تهیه و ارائه شده است عنوان انتخاب شده به این معنا نیست که این مجلد صرفاً برای پیمانکاران تهیه شده است، خیر به تجربه ثابت شده است که کارفرمایان و مشاوران در بسیاری از زمینه ها بیشتر از پیمانکاران به این قوانین نیاز دارند.
جلد سه کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلدسوم با قوانین و مقررات مربوط به مشاوران اختصاص داده شده است تا تمامی حوزه های مشاوره ای از مقررات و آیین‌نامه‌های انتخاب مشاور گرفته تا بخشنامه های اختصاصی رشته های ساختمان، راه،شهرسازی،نیرو و… در این مجموعه آورده شود. باز هم تکرار می کنم، هر سه عامل ، کارفرما، پیمانکار و مشاور بی نیاز از آشنایی و قوانین و مقررات یکدیگر نبوده و لزوماً به خصوص برای کارفرمایان باید با این ضوابط آشنا بوده و اشراف داشته باشند.

 

فهرست مطالب کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلدسوم

امور مشاوران

پیشگفتار

بخش اول / مقررات مشترك :

 • آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
 • فصل اول – كلیات
 • فصل دوم – اصول و ضوابط خرید خدمات مشاوره
 • فصل سوم – ارزیابی كیفی مشاوران
 • فصل چهارم – ارزیابی پیشنهادها و انتخاب مشاور
 • تبیین مفاهیم آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره ـ شماره یك
 • بخشنامه فلوچارت نحوه خرید خدمات مشاوره
 • بخشنامه راهنمای نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره
 • بخشنامه تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاوره
 • بخشنامه راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب
 • بخشنامه نحوه و مهلت اطلاع‌رسانی در بانك اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات برای خرید خدمات مشاور
 • بخشنامه دستورالعمل نحوه مشاركت، همكاری و ارجاع كار گروه مشاركت مشاوره
 • بخشنامه دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه‌كننده ضوابط، معیارها و استانداردها

اطلاعیه راجع‌به نحوه محاسبه حق‌الزحمه مرحله دوم خدمات مهندسان مشاور :

 • بخشنامه اصلاح كاربرد بخشنامه‌های تعرفه حق‌الزحمه مهندسان مشاور بر مبنای درصدی از برآورد اجرای كار
 • بخشنامه موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره
 • دستورالعمل نحوه تكمیل و تنظیم موافقتنامه شرایط عمومی و پیوست‌‌های قراردادهای خدمات مشاوره و مقررات مربوط به آنها
 • دستورالعمل تنظیم اسناد و مدارك قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانهای پیمانكاران
 • بخشنامه به دستگاههای اجرایی و مشاوران ساختمانهای عمومی و دولتی
 • موافقتنامه در قراردادهای خدمات مشاوره
 • شرایط عمومی همسان در قراردادهای خدمات مشاوره
 • دستورالعمل نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره

شرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل كار برای طرحهای غیرصنعتی نشریة شمارة ۳۳۲۷

 • بخشنامه جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره ۲۰۶۳۷/ت ۲۸۴۳۷ هـ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ هیأت محترم وزیران
 • اصلاح جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره ۲۰۶۳۷/ت ۲۸۴۳۷ هـ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ هیأت وزیران برای تخصص‌های گروه میراث فرهنگی، انرژی، صنعت
 • استاندار محترم استان (گلستان، كردستان، كهكیلویه و بویراحمد، هرمزگان، اردبیل، مركزی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، مازندران)
 • تشخیص صلاحیت شركت‌های مهندسین مشاور در پایه ۳
 • استاندار محترم استان (ایلام، بوشهر، كرمانشاه، گیلان، همدان، یزد، خراسان رضوی)
 • تشخیص صلاحیت شركت‌های مهندسین مشاور در پایه ۳
 • استاندار محترم استان (اصفهان، خراسان جنوبی، زنجان، سیستان و بلوچستان، قزوین)
 • تشخیص صلاحیت شركت‌های مهندسین مشاور در پایه ۳
 • بخشنامه دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاوره
 • بخشنامه حداكثر مبلغ مناسب در رشته‌ها و پایه‌های مختلف اشخاص حقیقی
 • بخشنامه حداكثر مبلغ مناسب ظرفیت اشخاص حقیقی

گواهینامه مشاوره اشخاص حقیقی :

 • دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال ۱۳۹۰
 • اهم عناوین شرح خدمات عوامل نظارت كارگاهی و نظارت عالیه
 • راهنمای محاسبه حق‌الزحمه ماهانه، اضافه كاری و شب‌كاری عوامل نظارت كارگاهی
 • بخشنامه ضریب‌های منطقه‌ای حقوق عوامل نظارت كارگاهی
 • سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان ضریب منطقه‌ای حقوق عوامل نظارت كارگاهی
 • سازمان برنامه و بودجه استان كرمانشاه ضریب منطقه‌ای حقوق عوامل نظارت كارگاهی
 • سازمان برنامه و بودجه استان فارس ضریب منطقه‌ای حقوق عوامل نظارت كارگاهی ۲۲۸
 • تعداد نسخ گزارش و نقشه‌های مرحله اول و دوم قراردادهای مشاوران
 • ارسال یك نسخه از مدارك و نقشه‌های مصوب برای سازمان برنامه و بودجه
 • بخشنامه رعایت ظرفیت مهندسین مشاور

 

 • بخشنامه قراردادهای مهندسین مشاور به روش درصدی
 • دستورالعمل مربوط به ضوابط عمومی و مشترك كارهای خدمات مشاوره‌ای كه حق‌الزحمه آنها به روش درصدی تعیین می‌شود
 • بخشنامه دستورالعمل بهنگام كردن برآورد هزینه مبنای تعیین حق‌الزحمه مطالعه و طراحی
 • مثال حق‌الزحمه مرحله سوم مهندسان مشاور
 • بخشنامه فهرست و روش انتخاب و ارجاع كار به واحدهای خدمات مشاوره
 • بخشنامه رعایت ظرفیت مجاز واحدهای خدمات مشاوره
 • كسورات حق بیمه تأمین اجتماعی قراردادهای مهندسین مشاور
 • دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای خدمات مشاوره

بخش دوم / سیویل و ساختمان :

 • بخشنامه حق‌الزحمه مهندسین مشاور برای كارهای سیویل
 • دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه خدمات مطالعه و طراحی و نظارت در رسته ساختمان
 • بخشنامه پرداخت مطالبات مهندسان مشاور
 • بخشنامه پرداخت مطالبات مشاوران از محل سپرده حسن انجام كار

بخش سوم / نقشه‌برداری و ژئوفیزیك :

 • موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات نقشه‌برداری
 • دستورالعمل نحوه تكمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و پیوست‌های قراردادهای خدمات نقشه‌برداری و مقررات مربوط به
 • آنها
 • موافقتنامه قراردادهای خدمات نقشه‌برداری
 • شرایط عمومی قراردادهای خدمات نقشه‌برداری
 • فهرست شرایط عمومی قراردادهای خدمات نقشه‌برداری
 • بخشنامه تعرفه خدمات نقشه‌برداری
 • بخشنامه حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیك

بخش چهارم / راه، پل، تونل، راه‌آهن :

 • بخشنامه حق‌الزحمه مطالعات راه
 • بخشنامه حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
 • بخشنامه حق‌الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل، تونل، باند فرودگاه، راه و زیرسازی راه‌آهن
 • بخشنامه حق‌الزحمه مطالعات تونل راه و راه آهن
 • بخشنامه حق‌الزحمه مطالعات پل راه و راه‌آهن

بخش پنجم / بهسازی لرزه‌ای و مهندسی آب :

 • بخشنامه دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای پل‌های موجود
 • بخشنامه دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود
 • بخشنامه دستورالعمل نحوه تعیین حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب

بخش ششم / طرحهای هادی، جامع، تفصیلی :

 • بخشنامه مطالعات تهیه طرح‌های هادی روستایی
 • نحوه محاسبه حق‌الزحمه طرح هادی روستایی
 • تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
 • قرارداد تهیة طرح‌های توسعه و عمران، حوزة نفوذ و تفصیلی شهرها
 • شرح خدمات تهیه طرح جامع ـ تفصیلی برای شهرهای زیر ۲۰۰۰ نفر جمعیت
 • شرح خدمات طرح جامع ـ تفصیلی برای شهرهای كوچك
 • تعاریف و مفاهیم كاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها
 • آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری كشور
 • شرح خدمات همسان مطالعه كارهای معماری
 • بخشنامه ضوابط و استاندارد بكارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
 • راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران (نشریه شماره ۲۴۰)

منابع و مآخذ کتاب مرجع کامل قوانین و طرح‌های عمرانی جلدسوم

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلدسوم کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلدسوم کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلدسوم 175 222x300

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلدسوم

مشخصات: کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلدسوم

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

لوح فشرده

شابک

9786001680588

تعداد صفحات

568

ابعاد
وزن 746 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلدسوم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب سازه در معماری (الگوها،سیستم‌ها و طراحی)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب ماشین های الکتریکی

کتاب ماشین های الکتریکی

فروشنده : آزمون تاپ
110,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب روشنایی فنی و تاسیسات الکتریکی

کتاب روشنایی فنی و تاسیسات الکتریکی

فروشنده : آزمون تاپ
9,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آمادگی آزمون نظام مهندسی - مدیریت ساخت و نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب سیاست، اقتصاد معماری و شهر

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب اصول حرفه ای و مسائل حقوقی و فنی امور پیمان از قرارداد تا صورت وضعیت
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای جامع انتخاب مشاور در در طرح‌های عمرانی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای عقد قرارداد به روش طرح و ساخت (EPC) در طرح‌های عمرانی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای نظارت در طرح‌های عمرانی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کامل قوانین و طرح‌های عمرانی جلد دوم
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0