کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: محمدعلی فرشادفر

سال چاپ: 1399
نوبت چاپ: 2

شما با خرید این محصول 114 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

229,000 تومان

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

 

پیشگفتار کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

در ادامه سلسله کتاب های مرسوم به طرح‌های عمرانی بر آن شدیم تا با توفیقات الهی مجموعه ای از قوانین و مقررات حاکم بر این طرح ها را در سه حوزه کارفرمایان،مشاوران و پیمانکاران گردآوری نموده به شیوه ای نو دسته بندی و تنظیم و به همه شاغلان در این بخش تقدیم نماییم.
می دانیم در قراردادهای معروف به سه عاملی ، کارفرما، مشاور و پیمانکار به عنوان سه ضلع درگیری در طرح‌های عمرانی از بدر تولد یک طرح تا اجرا و بهره‌برداری از آن نقش حیاتی ایفا می نماید
فلذا‌ در این مجموعه سعی بر آن شدیم کلیه قوانین و مقررات مرتبط و مورد نیاز را از منابع مختلف جمع آوری و به روز رسانی نموده و در دسترس قرار دهیم.
در جلد اول کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول تلاش شده است تا تمامی قوانین و مقررات مرتبط با طرح های عمرانی را که در سایر قوانین ساری و جاری می باشند از قبیل، قانون برنامه و بودجه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و… استخراج و ارائه گردد. کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول برای کارفرمایان علی‌الخصوص بسیار مفید به فایده بوده و آنها را از مراجعه و دهها کتاب دیگر بی نیاز می کند.
سریال دوم مقررات مرتبط با پیمانکاران تهیه و ارائه شده است عنوان انتخاب شده به این معنا نیست که این مجلد صرفاً برای پیمانکاران تهیه شده است، خیر به تجربه ثابت شده است که کارفرمایان و مشاوران در بسیاری از زمینه ها بیشتر از پیمانکاران به این قوانین نیاز دارند.
جلسه با قوانین و مقررات مربوط به مشاوران اختصاص داده شده است تا تمامی حوزه های مشاوره ای از مقررات و آیین‌نامه‌های انتخاب مشاور گرفته تا بخشنامه های اختصاصی رشته های ساختمان، راه،شهرسازی،نیرو و… در این مجموعه آورده شود. باز هم تکرار می کنم، هر سه عامل ، کارفرما، پیمانکار و مشاور بی نیاز از آشنایی و قوانین و مقررات یکدیگر نبوده و لزوماً به خصوص برای کارفرمایان باید با این ضوابط آشنا بوده و اشراف داشته باشند.

 

فهرست مطالب کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

مقررات عمومی

پیشگفتار

طرحهای عمرانی و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰) :

 • نمودار گردشی قانون بودجه كل كشور
 • نمودار سلسله مراتب بودجه در طرحهای عمرانی
 • طبقه‌بندی عملیات بودجه‌ریزی
 • الف) امور عمومی
 • ب) امور دفاعی
 • ج) امور اجتماعی
 • د) امور اقتصادی
 • فصل
 • برنامه
 • فعالیت جاری
 • طرح عمرانی
 • اعتبارات طرحهای تملك داراییهای سرمایه‌ای به تفكیك فصول
 • نمونه‌هایی از برنامه‌های زیرمجموعة فصول

طرحهای عمرانی و قانون برنامه و بودجه :

 • ماده (۱) قانون برنامه و بودجه
 • (تعاریف)
 • مواد (۲) و ( ۳) قانون برنامه و بودجه
 • (شورای اقتصاد)
 • ماده (۵) قانون برنامه و بودجه
 • مواد (۷ )، (۹) و (۱۰) قانون برنامه و بودجه
 • لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶ كل كشور مصوبه شماره ۲۲۳۲ د مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۵۸
 • مواد (۱۱) الی (۱۵) قانون برنامه و بودجه
 • (بودجه كل كشور)
 • مواد (۱۷) الی ( ۲۰ ‌) قانون برنامه و بودجه
 • (بودجه كل كشور)
 • ماده (۲۱) قانون برنامه و بودجه
 • (اجرای طرحهای عمرانی)
 • ماده ‌(۲۲ ) قانون برنامه و بودجه
 • (اجرای طرحهای عمرانی)
 • مواد ‌(۲۴) و (۲۵) قانون برنامه و بودجه
 • (منابع مالی)
 • مواد ‌( ۲۸) الی (۳۰) قانون برنامه و بودجه
 • (تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی)
 • مصوبه شماره ۷۵۱۲۸ مورخ ۱۵/۲/۱۳۵۳

آیین‌نامه اجرایی تخصیص اعتبار بودجه عمومی دولت :

 • ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه
 • مواد (۳۱) و (۳۲) قانون برنامه و بودجه
 • (تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی)
 • مواد (۳۴) الی (۳۷) قانون برنامه و بودجه
 • (نظارت)
 • گزارش پیشرفت عملیات پروژه‌های عمرانی ملی
 • گزارش پیشرفت عملیات پروژه‌های عمرانی ملی سال
 • مواد (۳۹) الی (۴۱) قانون برنامه و بودجه
 • (مقررات مختلف)
 • مواد (۴۸) و (۵۰) قانون برنامه و بودجه
 • (مقررات مختلف)
 • مصوبه شماره ۲۴۳۸ د مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب
 • لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت

آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و كارگروهای تخصصی :

 • بخش اول ـ كلیات
 • بخش دوم ـ كارگروه برنامه‌ریزی تحول اداری
 • بخش سوم ـ كارگروه زیربنایی و عمران
 • بخش چهارم ـ كارگروه آب كشاورزی و منابع طبیعی
 • بخش پنجم ـ كارگروه صنعت و معدن
 • بخش ششم ـ كارگروه بهینه‌سازی مصرف سوخت
 • بخش هفتم ـ كارگروه شهرسازی و معماری
 • بخش هشتم ـ كارگروه آمایش و محیط زیست
 • بخش نهم ـ كارگروه گردشگری و میراث فرهنگی
 • بخش دهم ـ كارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری
 • بخش یازدهم ـ كارگروه توسعه صادرات
 • بخش دوازدهم ـ كارگروه پژوهش، آمار و فناوری اطلاعات
 • بخش سیزدهم ـ كارگروه آموزش و پرورش
 • بخش چهاردهم ـ كارگروه اجتماعی
 • بخش پانزدهم ـ كارگروه بهداشت، درمان و تأمین اجتماعی
 • بخش شانزدهم ـ كارگروه فرهنگ، هنر و تربیت بدنی
 • بخش هفدهم ـ اعضای كارگروه بانوان و جوانان
 • بخش هجدهم ـ كارگروه ساماندهی گلزار شهدا در استانها

آیین‌نامه نحوه كار شورای فنی استان :

 • طرحهای عمرانی و لایحه قانونی واگذاری اختیارات فنی به استانها
 • طرحهای عمرانی و دستورالعمل‌های تكمیل فرمهای موافقتنامه طرحهای تملك دارایی‌های سرمایه‌ای
 • نمودار طبقه‌بندی اقتصادی اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای (طرحهای عمرانی)
 • طبقه‌بندی اقتصادی اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای
 • دستورالعمل طبقه‌بندی اقتصادی اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای

 

موضوع نظام جدید بودجه‌ریزی مرداد ماه ۱۳۸۱ :

 1. دارایی‌های ثابت (۱۱۰۰۰۰)
 2. موجودی انبار (۱۲۰۰۰۰)
 3. اقلام گرانبها (۱۳۰۰۰۰)
 4. دارایی‌های تولید نشده (۲۰۰۰۰۰)
 • راهنمای طبقه‌بندی هزینه‌ها (شرح مواد هزینه) (اعتبارات جاری)
 • آئین‌نامه استانداردهای اجرائی طرحهای عمرانی
 • قانون حداكثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی كشور
 • دستورالعمل نظارت بر اجرای ماده ۳ قانون حداكثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی كشور
 • سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور
 • «نظام فنی و اجرایی كشور»
 • آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی

طرحهای عمرانی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت :

 • مواد (۶) و (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 • موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 • ماده (۲۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 • ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»
 • ماده (۳۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 • ماده (۳۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 • مواد (۴۱) و (۴۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 • مواد (۴۴)، (۴۵) و (۴۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 • مواد (۶۱) و (۶۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 • مواد (۶۵)، (۶۸) و (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 • ماده (۷۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 • مواد (۷۸) و (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 • ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:
 • ماده (۸۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:
 • آیین‌نامه اجرای ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 • مواد (۸۲)، (۸۳) و (۸۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 • مواد (۸۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 • آیین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور
 • مواد (۱۰۳) و (۱۰۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

قانون تشكیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوبه شماره ۳۸۶/دش مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۸ :

 • قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹
 • مصوبه شماره ۳۲۴۸۲/ت ۲۳۰۲۰ هـ مورخ ۱۴/۳/۱۳۸۰ موضوع ماده (۱۰) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
 • ماده (۱۰۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 • طرحهای عمرانی و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
 • «آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۷»
 • دستورالعمل حسابداری موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ
 • آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشورـ وزارت امور اقتصادی و دارایی :

 • بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
 • “آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی”
 • طرحهای عمرانی و آیین‌نامه اموال دولتی
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور
 • برای ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه
 • لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری
 • مصوبه شماره ۴۰۳۵۸/ت ۲۵۶۱۷ هـ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۰ موضوع كاركنانی كه در قالب طرحهای عمرانی، مطالعاتی و قراردادهای خدماتی به صورت خرید خدمت با دستگاه‌ها همكاری می‌نمایند.
 • بند «ب» ماده (۱۰۴) قانون استخدام كشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵
 • ماده (۸۷)، (۱۵۴) و (۱۸۱) قانون كار
 • مواد (۱۲) و (۱۹) قانون مدنی

طرحهای عمرانی و قانون محاسبات عمومی كشور :

 • ماده (۱) قانون محاسبات عمومی كشور
 • مواد (۶) الی (۸) قانون محاسبات عمومی كشور
 • دستورالعمل اجرایی مربوط به دیون بلامحل موضوع ماده (۸) محاسبات عمومی كشور
 • مواد (۹) الی (۱۴) قانون محاسبات عمومی كشور
 • مواد (۱۸) الی (۳۶) قانون محاسبات عمومی كشور
 • مصوبه شماره ۸۱۲۷۸/ت مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۶۷ موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۶) قانون محاسبات عمومی كشور
 • مواد (۳۷) الی (۳۹) قانون محاسبات عمومی كشور
 • (درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار)
 • ماده (۵۰) قانون محاسبات عمومی كشور
 • (هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها)
 • مواد (۵۲) الی (۶۲) قانون محاسبات عمومی كشور
 • (هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها)

آیین‌نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌گردان‌های موضوع ماده (۵۴) قانون محاسبات عمومی كشور :

 • ماده (۵۵) قانون محاسبات عمومی كشور
 • مواد (۵۶) الی (۶۲) قانون محاسبات عمومی كشور
 • ماده (۶۳) قانون محاسبات عمومی كشور
  (هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها)
 • مواد (۶۵) و (۷۲) قانون محاسبات عمومی كشور
  (هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها)
 • ماده (۷۴) قانون محاسبات عمومی كشور
  (هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها)
 • آیین‌نامه موضوع ماده (۷۴) قانون محاسبات عمومی كشور
 • مواد (۷۵) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی كشور
 • مواد (۹۰) الی (۹۴) قانون محاسبات عمومی كشور
  (نظارت مالی)
 • ماده (۹۵) قانون محاسبات عمومی كشور
 • بخشنامه ۱۵۵۱۳/۵۹۱۷۵/۵۳ مورخ ۱۱/۵/۱۳۶۸
 • دستورالعمل تبصره (۴) ماده (۹۵) قانون محاسبات كشور
 • مواد (۹۶) و (۹۷) قانون محاسبات عمومی كشور

(تنظیم حساب و تفریغ بودجه) :

 • دستورالعمل اجرایی ماده (۹۷) قانون محاسبات عمومی كشور
 • مواد (۹۹) الی (۱۰۲) قانون محاسبات عمومی كشور
  (تنظیم حساب و تفریغ بودجه)
 • ماده (۱۰۵) قانون محاسبات عمومی كشور
 • مواد (۱۰۶)، (۱۱۳)، (۱۲۲) و (۱۲۴) قانون محاسبات عمومی كشور
  طرحهای عمرانی و قانون دیوان محاسبات كشور
 • مواد (۱) الی (۷) قانون دیوان محاسبات كشور
 • مواد (۲۳) الی (۲۶) قانون دیوان محاسبات كشور
 • مواد (۲۸) الی (۳۷) قانون دیوان محاسبات كشور
 • ماده (۳۹) قانون دیوان محاسبات كشور
 • ماده (۴۴) قانون دیوان محاسبات كشور

«طرحهای عمرانی و قانون نحوه هزینه كردن اعتباراتی كه به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مستثنی هستند» :

 • قانون نحوه هزینه كردن اعتباراتی كه به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات دولت مستثنی هستند
 • مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۶۴
 • مصوبه شماره ۴۱۳۰ مورخ ۲۸/۲/۱۳۶۵
 • «آیین‌نامه اجرایی بند «م» قانون نحوه هزینه كردن اعتبارات مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴»

دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانكاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصاحساب) :

 • فصل اول ـ مواد قانونی
 • فصل دوم ـ طبقه‌بندی قراردادها
 • فصل سوم ـ نحوه احتساب جرائم قراردادهای پیمانكاری
 • فصل چهارم ـ وظایف واگذارندگان كار، پیمانكاران و سازمان تأمین اجتماعی
 • فصل پنجم ـ فصل حساب قراردادهای پیمانكاری و مهندسین مشاور و نحوه صدور آن
 • فصل ششم ـ پیگیری وصول مطالبات و ارسال آمارهای مربوطه

بخشنامه به وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی :

 • طرحهای عمرانی و سازمان حسابرسی
 • مواد (۶) و (۷) اساسنامه سازمان حسابرسی
  (موضوع، وظایف و اختیارات)
 • طرحهای عمرانی و قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت
 • مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت
 • مواد (۷)، (۱۰)، (۱۲) و (۱۳) قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲) اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، مصوب ۱۳۷۹
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت

«طرحهای عمرانی و قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب» :

 • مواد (۱ ) و (۲) قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب»
 • ماده (۴) و بند «۴» قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب»
 • طرحهای عمرانی و آیین‌نامه مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی
 • آیین‌نامه مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی
 • مواد (۱۲۸) و (۱۳۲) قانون محاسبات عمومی كشور
 • آیین‌نامه افتتاح اعتبار اسناد موضوع ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی كشور
 • رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه‌های عمرانی

طرحهای عمرانی و تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی :

 • تبصره (۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۵۲
 • ضوابط مربوط به تغییر در اعتبار مواد هزینه طرحهای عمرانی
 • تبصره (۵۹) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴
 • تعیین اعتبارات ارزی دستگاه‌های اجرایی
 • تبصره (۶۷) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴
 • تأیید پرداخت بهای خرید زمین از محل اعتبارات مصوب در بودجه عمومی دولت
 • تبصره (۶۸) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ موضوع پیشنهاد سازمان برنامه و تأیید شورای اقتصاد جهت
 • افزایش سرمایه دولت در بانك‌های تخصصی از محل تمام یا قسمتی از اعتبارات عمرانی كه به صورت وام پرداخت شده است.
 • تبصره (۶۷) قانون بودجه سال ۱۳۵۵
 • مشاركت در تنظیم دستورالعمل تبصره (۶۷) قانون بودجه سال ۱۳۵۵ (نظارت مالی)
 • تبصره (۵۵) قانون بودجه سال ۱۳۵۷

ابلاغ نقل و انتقال اعتبارات جاری وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و طرحهای خاص ناحیه‌ای و طرحهای منطقه‌ای ناشی از تغییر تقسیمات كشوری به مقامات محلی :

 • تبصره (۳۳) قانون بودجه كل كشور سال ۱۳۵۸
 • تبصره (۴۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۹
 • تسویه حساب برنامه‌های عمرانی گذشته تا پایان برنامه چهارم و انجام اقدامات قانونی لازم در زمینه متخلفان از حكم مندرج در تبصره (۴۰) قانون بودجه ۱۳۵۹
 • بند «ت» تبصره (۴۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۹
 • پیشنهاد ضوابط برای تنظیم و تكمیل اسناد ناقص و رفع واخواهی از اسناد واخواهی شده و ممیزی برنامه‌های عمرانی گذشته تا پایان برنامه عمرانی چهارم
 • جلوگیری از اجرای كارها به روش امانی
 • ضوابط اجرایی كارهای امانی در طرح‌های تملك دارایی سرمایه‌ای استانی
 • دستورالعمل تنظیم اسناد و مدارك قراردادهای مهندسان مشاور و پیمان‌های پیمانكاران
 • وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

دستورالعمل ارسال اسناد و مدارك پیمان در قالب لوح‌های رایانه‌ای :

 • عدم پیش‌بینی وسیله نقلیه در اسناد و مدارك پیمان
 • رسیدگی به صورت وضعیتهای قطعی از طریق استفاده از كارشناسان دستگاه اجرایی ذیربط
 • اهداف كمی طرح مبتنی بر اهداف كمی برنامه
 • آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به كلیه اشخاص حقوقی ایرانی
 • دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در
 • سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
 • آیین‌نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی

منابع و مآخذ کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول 173 222x300

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

مشخصات: کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

لوح فشرده

شابک

9786001680564

تعداد صفحات

424

ابعاد
وزن 746 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب پردازش گفتار جلد اول / مبانی نظری، الگوریتم ها و توسعه محصول
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب خودآموز جوشکاری

کتاب خودآموز جوشکاری

فروشنده : آزمون تاپ
150,000 تومان 142,500 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب بتن‌های الیافی

کتاب بتن های الیافی

فروشنده : آزمون تاپ
84,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مروری بر مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای کامل نرم‌افزارهای RHVAC-CHVAC

کتاب راهنمای کامل نرم‌افزارهای RHVAC-CHVAC

فروشنده : آزمون تاپ
70,000 تومان 66,500 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب شرح تفصیلی بر مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان تأسیسات بهداشتی (۱)

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای جامع انتخاب مشاور در در طرح‌های عمرانی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای نظارت در طرح‌های عمرانی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کامل قوانین و طرح‌های عمرانی جلد دوم
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلدسوم
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

کتاب همراه ناظر ساختمان

فروشنده : آزمون تاپ
272,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب پرسش و پاسخ‌های شرایط عمومی پیمان
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0