کتاب آشنایی با مدیریت طرح(Cm) و مدیریت پیمان(Mc)

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: محمدعلی فرشادفر

سال چاپ: 1401
نوبت چاپ: 3

شما با خرید این محصول 98 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

196,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

کتاب آشنایی با مدیریت طرح(Cm) و مدیریت پیمان(Mc)

 

شناخت جایگاه و نحوه عقد قرارداد و شرح وظایف مدیر طرح در طرح های عمرانی و نیز چند نزول مدیریت پیمان و موضوعات مرتبط با آن در بخش خصوصی و دولتی از جمله اهدافی بوده که در کتاب آشنایی با مدیریت طرح(Cm) و مدیریت پیمان(Mc) در پی کسب و آن بوده‌ایم.
به جهت آشنایی هر چه بیشتر کارشناسان نمونه هایی از جداول و فرمت های مورد نیاز و نیز بخشنامه‌های مرتبط در این حوزه در حد توان جمع‌آوری و ارائه گردیده است.
فرهنگ اصطلاحات و واژگان تخصصی مورد نیاز نیز از ویژگی‌های منحصر به فرد کتاب آشنایی با مدیریت طرح(Cm) و مدیریت پیمان(Mc) بوده که به همه کارشناسان تقدیم می گردد.

 

فهرست مطالب کتاب آشنایی با مدیریت طرح(Cm) و مدیریت پیمان(Mc)

پیشگفتار

بخش اول / كلیات :

 • روشهای عرضه پروژه (Project Delivery Methods)
 • ۱ـ گروه روشهای متعارف ساخت (DBB)
 • ۲ـ گروه روشهای طرح و ساخت:
 • ۱ـ۲) طرح و ساخت (D/B)
 • ۲ـ۲) مهندسی، تدارك، ساخت / كلیدگران (EPC)
 • ۳ـ گروه رو شهای مدیریتی
 • ۴ـ گروه روشهای ساخت، بهره‌برداری و انتقال (B.O.T)

بخش دوم / مدیریت طرح (CM) عامل چهارم :

 • عامل چهارم، (مدیریت ساخت / مدیریت طرح) (Construction Management) (CM)
 • تعریف مدیریت طرح در مجامع حرفه‌ای ایران
 • مفهوم رایج مدیریت طرح در داخل كشور
 • نمونة گواهینامه صلاحیت خدمات مدیریت طرح
 • رئوس كلی شرح خدمات مدیریت طرح
 • روش انتخاب مدیر طرح (عامل چهارم)
 • ۱) روش انتخاب براساس كیفیت و قیمت (QCBS)
 • ۲) روش انتخاب براساس كیفیت (QBS)
 • ۳) روش بودجه ثابت
 • ۴) رو ش انتخاب تك گزینه‌ای
 • ۵) روش انتخاب براساس تعرفه
 • ۶) روش مسابقه
 • نحوة محاسبه حق بیمه سهم مشاور و كارفرما در طرحهای عمرانی و غیرعمرانی
 • ۱) طرح‌های عمرانی
 • ۲) طرح‌های غیرعمرانی
 • نكات ویژه شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح
 • محدودة همكاری مدیر طرح (CM) در مدیریت پروژه‌ها
 • اندازه‌گیری پیشرفت قرارداد مدیریت طرح (CM)
 • سازمان و شرح وظایف تیم مدیریت طرح (CM) در یك پروژه
 • مدیر مهندسی
 • مدیر ساخت
 • مدیر برنامه‌ریزی و كنترل پروژه مركزی
 • مدیریت امور اجرایی (مدیر كارگاه)
 • مدیر تضمین و كنترل كیفیت (كارگاه)
 • مدیر ایمنی و بهداشت كارگاه
 • مدیر دفتر فنی كارگاه
 • مدیر نصب و راه‌اندازی
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بخش سوم / اسناد و مدارك قراردادی مدیریت طرح :

 • دستورالعمل نحوه تكمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و پیوستهای قراردادهای واحد خدمات مدیریت طرح و مقررات مربوط به آنها
 • ۱ـ موافقتنامه
 • ۲ـ شرایط عمومی
 • ۳ـ پیوستها

شرایط عمومی قراردادهای مدیریت طرح

فهرست

شرایط عمومی تعاریف و مفاهیم

 • ماده ۱ـ قرارداد
 • ماده ۲ـ موافقتنامه
 • ماده ۳ـ شرایط عمومی
 • ماده ۴ـ شرایط خصوصی
 • ماده ۵ ـ كارفرما
 • ماده ۶ ـ مدیر طرح
 • ماده ۷ـ خدمات
 • ماده ۸ ـ مرحله، قسمت
 • ماده ۹ـ مدارك و گزارشها
 • ماده ۱۰ـ برنامه زمانی كلی
 • ماده ۱۱ـ برنامه زمانی تفصیلی
 • ماده ۱۲ـ برآورد اولیه
 • ماده ۱۳ـ مدت اولیه
 • ماده ۱۴ـ متوسط حق‌الزحمه ماهانه
 • ماده ۱۵ـ روز، ماه، تاریخها، مفرد و جمع، عنوانها

تعهدات مدیر طرح

 • ماده ۱۶ـ حدود خدمات
 • ماده ۱۷ـ تغییر حدود خدمات
 • ماده ۱۸ـ نحوه انجام خدمات
 • ماده ۱۹ـ گزارشها
 • ماده ۲۰ـ اقدامهای مدیر طرح كه نیاز به تأیید كارفرما دارد
 • ماده ۲۱ـ عدم دخالت
 • ماده ۲۲ـ استانداردهای فنی، مقررات و دستورالعمل‌ها
 • ماده ۲۳ـ دقت و كوشش
 • ماده ۲۴ـ مسئولیت مدیر طرح
 • ماده ۲۵ـ محرمانه بودن اطلاعات
 • ماده ۲۶ـ ارتباط با طرحهای دیگر
 • ماده ۲۷ـ بیمه
 • ماده ۲۸ـ رعایت مقررات ایمنی

تعهدات كارفرما :

 • ماده ۲۹ـ اطلاعات، تصمیمات
 • ماده ۳۰ـ دسترسی به زمین
 • ماده ۳۱ـ تسهیلات، مجوزها
 • ماده ۳۲ـ پرداخت حق‌الزحمه
 • ماده ۳۳ـ آزاد كردن تضمینها
 • ماده ۳۴ـ تصویب مدارك و گزارشها
 • ماده ۳۵ـ تغییر كارفرما

نمایندگان ـ كاركنان

 • ماده ۳۶ـ نماینده كارفرما
 • ماده ۳۷ـ نماینده مدیر طرح
 • ماده ۳۸ـ كاركنان مدیر طرح
 • ماده ۳۹ـ قراردادهای كاركنان
 • ماده ۴۰ـ به كار گماردن كاركنان كارفرما، مشاور و پیمانكار
 • ماده ۴۱ـ به كار گماردن كاركنان مدیر طرح

تعهدات مالی ـ حق‌الزحمه مدیر طرح

 • ماده ۴۲ـ حق‌الزحمه مدیر طرح
 • ماده ۴۳ـ پیش‌پرداخت
 • ماده ۴۴ـ تضمین حسن انجام كار
 • ماده ۴۵ـ مالیات، حق بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی
 • ماده ۴۶ـ خسارت تأخیر

تغییر مدت ـ تعلیق خاتمه ـ فسخ

 • ماده ۴۷ـ شروع و نفوذ قرارداد
 • ماده ۴۸ـ تغییر مدت قرارداد
 • ماده ۴۹ـ تأخیر
 • ماده ۵۰ ـ تعلیق
 • ماده ۵۱ ـ حوادث قهری
 • ماده ۵۲ ـ خاتمه دادن به قرارداد
 • ماده ۵۳ ـ فسخ قرارداد

مقررات عمومی

 • ماده ۵۴ ـ زبان قرارداد
 • ماده ۵۵ ـ قانون حاكم بر قرارداد
 • ماده ۵۴ ـ مالكیت اسناد
 • ماده ۵۷ ـ انتقال به غیر
 • ماده ۵۸ ـ اشخاص یا قراردادهای ثالث
 • ماده ۵۹ ـ ابلاغ‌ها

حل اختلاف

 • ماده ۶۰ ـ حل اختلاف

دستورالعمل انتخاب و ارجاع كار به واحدهای خدمات مدیریت طرح

شرح عمومی خدمات مدیریت طرح برای تهیه و اجرای طرح‌های غیرصنعتی (نشریة شمارة ۲۴۲۳)

فهرست (شرح عمومی خدمت مدیریت طرح)

دستورالعمل كاربرد

 • قسمت اول: خدمات هماهنگی، برنامه‌ریزی و كنترل پیشرفت كار
 • قسمت دوم: مدیریت بر خدمات تهیه طرح (خدمات مرحله اول)
 • قسمت سوم: مدیریت بر خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی (خدمات مرحله دوم)
 • قسمت چهارم: مدیریت بر خدمات تدارك كالا (مصالح و تجهیزات)
 • قسمت پنجم: خدمات سازماندهی برای بهره‌برداری
 • قسمت ششم: مدیریت بر اجرای كار، راه‌اندازی و تحویل

بخش چهارم / مدیریت پیمان پیمانكاری مدیریت (MC)Management Contracting / Contractor :

 • جایگاه مدیریت پیمان در طرحهای عمرانی
 • معرفی سازندگان، انبوه‌سازان و پیمانكاران دارای صلاحیت
 • الف) سازنده حقیقی
 • شرایط احراز صلاحیت سازندگان حقیقی
 • حداكثر تعداد كار مجاز و ظرفیت اشتغال به كار اشخاص حقیقی
 • نمونه پروانه اشتغال به كار سازندگان مسكن و ساختمان
 • نمونه پروانه اشتغال به كار سازندگان مسكن و ساختمان
 • دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسكن و ساختمان
 • اصلاحیه دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسكن و ساختمان
 • مدارك و اسناد قراردادی
 • قرارداد اجرای ساختمان (پیمان مدیریت)
 • شرایط عمومی قرارداد برای قراردادهای اجرای ساختمان

فصل اول: تعاریف و مفاهیم :

 • ماده ۱ـ قرارداد اجرای ساختمان
 • ماده ۲ـ شرایط عمومی
 • ماده ۳ـ شرایط خصوصی
 • ماده ۴ـ انواع قرارداد اجرای ساختمان
 • ماده ۵ـ اجرای ساختمان
 • ماده ۶ـ صلاحیت حرفه‌ای، حدود آن و ظرفیت اشتغال
 • ماده ۷ – ناظر
 • ماده ۹ـ پیمانكار
 • ماده ۱۰ـ كارگاه، تجهیز و برچیدن آن
 • ماده ۱۱ـ مدت قرارداد ـ برنامه زمانبندی
 • ماده ۱۲ـ مبلغ قرارداد – نحوه پرداخت

فصل دوم: تعهدات و اختیارات صاحب‌كار :

 • ماده ۱۳ـ تعهدات صاحب‌كار
 • ماده ۱۴ـ اختیارات صاحب‌كار

فصل سوم: تعهدات و اختیارات مجری :

 • ماده ۱۵ـ تعهدات
 • ماده ۱۶ـ اختیارات مجری

فصل چهارم: تضمین انجام تعهدات قرارداد، تهیه صورت‌هزینه‌ها، نحوه پرداختها و تعلیق كار :

 • ماده ۱۷ـ تضمین انجام تعهدات
 • ماده ۱۸ـ صورت‌هزینه‌ها
 • ماده ۱۹ـ نحوه پرداختها
 • ماده ۲۰ـ تعلیق

فصل پنجم: تحویل كار، برچیدن كارگاه، تسویه حساب و پایان كار :

 • ماده ۲۱ـ تحویل كار
 • ماده ۲۲ـ برچیدن كارگاه
 • ماده ۲۳ـ تسویه حساب و پایان كار

فصل ششم: موارد فسخ، اقدامات پس از فسخ، خسارات عدم انجام تعهدات حل اختلاف :

 • ماده ۲۴ـ موارد فسخ
 • ماده ۲۵ـ اقدامات پس از فسخ
 • ماده ۲۶ـ خسارت عدم انجام تعهدات
 • ماده ۲۷ـ حل اختلاف

فصل هفتم: حوادث قهری، تسریع كار، اقامتگاه و ابلاغها، اعتبار شرایط عمومی قرارداد :

 • ماده ۲۸ـ حوادث قهری
 • ماده ۲۹ـ اقامتگاه و ابلاغها
 • ماده ۳۰ـ اعتبار شرایط عمومی
 • شرایط خصوصی قرارداد
 • تصویب‌نامه هیئت وزیران بخشنامه ۶۶۹۰۰ پیمان مدیریت

بخش پنجم / بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها :

 • آیین‌نامة خرید خدمات مشاور
 • راهنمای نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره
 • تبیین مفاهیم آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره ـ شماره یك
 • فلوچارت نحوه خرید خدمات مشاوره
 • مستندات راهنمائی حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب

بخش ششم / نمونه‌هایی از فرم‌های گزارشگیری :

 • (نمونة یك) ساختمان مسكونی
 • (نمونة دو) ساختمان اداری
 • (نمونه سه) مجتمع مسكونی مسكن مهر
 • (نمونة چهار) پروژه احداث بزرگراه

بخش هفتم / فرهنگ واژگان تخصصی :

منابع و مآخذ کتاب آشنایی با مدیریت طرح(Cm) و مدیریت پیمان(Mc)

کتاب آشنایی با مدیریت طرح(Cm) و مدیریت پیمان(Mc) کتاب آشنایی با مدیریت طرح(cm) و مدیریت پیمان(mc) کتاب آشنایی با مدیریت طرح(Cm) و مدیریت پیمان(Mc) 171 222x300

کتاب آشنایی با مدیریت طرح(Cm) و مدیریت پیمان(Mc)

مشخصات: کتاب آشنایی با مدیریت طرح(Cm) و مدیریت پیمان(Mc)

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001680427

تعداد صفحات

230

لوح فشرده

ابعاد
وزن 541 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب آشنایی با مدیریت طرح(Cm) و مدیریت پیمان(Mc)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی،محاسبات و ترسیم کانال‌های تهویه مطبوع
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب معماری دانشگاه - جلد اول ( دانشگاه دالیان)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای طراحی سیستم های حفاظت کاتدی جهت گازرسانی به صنایع
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی جواهرات با مروارید

کتاب طراحی جواهرات با مروارید

فروشنده : آزمون تاپ
120,000 تومان 114,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای طراحی ASHRAE برای تاسیسات ساختمان‌های بلند مرتبه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

کتاب رهیافت حل مسئله در الکترومغناطیس

فروشنده : آزمون تاپ
29,000 تومان
موجود نیست

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
كتاب مهارت‌های ضروری اشتغال در مهندسی عمران
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب اصول مدیریت ساخت و آنالیز بهاء ساختمان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب قرارداد و مدیریت ادعا

کتاب قرارداد و مدیریت ادعا

فروشنده : آزمون تاپ
60,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مدیریت پروژه‌های عمرانی بر اساس استاندارد PMBOK
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0