کتاب متن کامل قرارداد در طرح‌های عمرانی دولتی و غیردولتی

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: محمدعلی فرشادفر

سال چاپ: 1399
نوبت چاپ: 6

شما با خرید این محصول 119 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

238,000 تومان

کتاب متن کامل قرارداد در طرح‌های عمرانی دولتی و غیردولتی

 

پیشگفتار کتاب متن کامل قرارداد در طرح‌های عمرانی دولتی و غیردولتی

در بخش اول کتاب متن کامل قرارداد در طرح‌های عمرانی دولتی و غیردولتی، در ابتدا قراردادهای پیمانکاری آمده است طبقه‌بندی معاملات دولتی و انواع مناقصات به استناد بخشنامه های مربوطه تهیه و تنظیم گردیده و در ادامه به دلیل حساسیت خاص مناقصات دو مرحله ای فرایند کامل ارزیابی کیفی پیمانکاران به همراه کلیه معیارهای ارزیابی تهیه و ارائه گردیده است، مرجع مورد حضور در این فصل آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات بوده است به جهت آشنایی هر چه بیشتر همکاران و متولیان این بخش، گزیده ای از فعالیت های قبل حین و بعد از مناقصه آمده است.
در طرح های عمرانی حماسه ۹ قرارداد مواجه هستیم قراردادهای فهرست بهایی, زیربنایی و طرح تشریفات مناقصه. مدارک مورد نیاز جهت عقد اینگونه قراردادها تهیه و ارائه گردیده به جهت تکراری نشدن پیوست ها و مدارک مشترک در این سه نوع قرارداد بر روی صفحات مدارک در گوشه سمت چپ بالا کد زمینه درس گردیده است کلیه این زمینه ها جداگانه در ادامه آورده شده است.
زمینه‌ها مدارکی هستند که به جهت اخذ قراردادهای دولتی از آنها استفاده می شود.
بعد از برگزاری مناقصه و مشخص شدن برنده مناقصه جهت اعلام و ابلاغ قرارداد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اعلام وصول قرارداد مدارک مورد نیاز است که شرح آن آورده شده است.
در ادامه کتاب متن کامل قرارداد در طرح‌های عمرانی دولتی و غیردولتی قراردادهای خدمات مشاوره آورده شده است. در این بخش در ابتدا فرآیند ارزیابی کیفی فنی و مالی مشاور بر اساس روش کیفیت و قیمت برگرفته از آیین نامه بند ه-ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که در میان روشهای ذکر شده پرکاربردترین روش میباشد، آنها و معیارهای ارزیابی کیفی فنی و مالی صورت مجالس و… تهیه و ارائه گردیده در ادامه دستورالعمل‌ نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه و نیز متن موافقتنامه و سرفصل شرایط عمومی پیمان قراردادهای خدمات مشاوره جهت استفاده در قراردادهای مطالعاتی آورده شده است.
در این قسمت بخشنامه ها و دستورالعمل های کاربردی مورد نیاز در تنظیم قراردادها به جهت دسترسی سهل‌الوصول به آنها آورده شده است.
در ارائه این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها سعی بر آن بوده تا آخرین نسخه های موجود ارائه شود دست اندرکاران امر در داشته باشند با مراجعه به سایت اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آخرین تغییرات را دریافت و استفاده نمایند.
در بخش دوم  کتاب متن کامل قرارداد در طرح‌های عمرانی دولتی و غیردولتی به جهت آشنایی و در دسترس بودن قراردادهای اجرای ساختمان در بخش‌های غیر دولتی متن قراردادهای پیمان مدیریت اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی، اجرای ساختمان با مصالح به همراه شرایط عمومی و خصوصی مربوطه برگرفته از مقررات ملی ساختمان, مبحث دوم، نظامات اداری تهیه و ارائه گردیده است. فرزند رم طرح‌های عمرانی بعد از تحویل موقت به دلیل انجام بعضی تعهدات کارفرما از قبیل نصب انشعابات آب و برق لزوم گماردن نگهبان از طرف کارفرما در محل پروژه الزامی خواهد شد نمونه ای از قرارداد مقاطعه کاری جهت اشتغال نگهبان در این بخش آورده شده است.
در بخش سوم کتاب متن کامل قرارداد در طرح‌های عمرانی دولتی و غیردولتی نمونه هایی از قراردادهای متفرقه از قبیل نظارت بر اجرای ساختمان جهت مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی که نظارت پروژه های شهرداری در بخش خصوصی را به عهده دارند تنظیم گردیده و نیز نمونه مبایعه نامه جهت خرید ساختمان اداری که معمولاً در دستگاه‌های دولتی کاربرد دارد ارائه گردیده است.

 

فهرست کتاب متن کامل قرارداد در طرح‌های عمرانی دولتی و غیردولتی

بخش اول: قراردادهای عمرانی دولتی (تملک داراییهای سرمایه ای)

 • نمودار فرآیند انجام مراحل مطالعات و طراحی و اجرای پروژه های عمرانی
 • انواع قراردادها در یک نگاه
 • طبقه بندی معاملات دولتی بر اساس نصاب معاملات
 • طبقه بندی انواع مناقصات از نظر مراحل بررسی
 • طبقه بندی انواع مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران (پیمانکاران)
 • روشهای انجام مناقصه در معاملات دولتی
 • فرآیند ارزیابی کیفی پیمانکاران در مناقصات دو مرحله ای
 • آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (به روش دو مرحله ای نوبت
 • فرم گزارش شناخت پروژه
 • فرم استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران در مناقصات دو مرحله ای
 • معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکاران در کارهای پیمانکاری عمومی)
 • فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکاران (در کارهای پیمانکاری عمومی)
 • اقدامات قبل از برگزاری مناقصه
 • اقداماتی که توسط پیمانکاران صورت می پذیرد
 • اقداماتی که در روز بازگشایی پاکتها صورت می پذیرد
 • اقدامات مشترک پس از برگزاری مناقصه
 • لیست مدارک لازم جهت برگزاری مناقصه
 • لیست مدارک لازم جهت انعقاد قرارداد به صورت برگزاری مناقصه و قرارداد فهرست بها
 • لیست مدارک لازم جهت انعقاد قرارداد به صورت برگزاری مناقصه و پیمان مترمربع زیربنا
 • لیست مدارک لازم جهت انعقاد قرارداد به صورت ترک تشریفات و قرارداد فهرست بها
 • لیست مدارک لازم جهت انعقاد قرارداد به صورت ترک تشریفات و پیمان مترمربع زیربنا
 • مدارک لازم جهت ابلاغ قرارداد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 • ضمیمه ها
 • دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی
 • مشخصات پیمان
 • پیمان اجرای کارهای ساختمانی با نرخ متر مربع زیربنا
 • سر فصل مواد شرایط عمومی پیمان
 • شرایط خصوصی پیمان
 • پیوست شماره یک
 • پیوست شماره دو
 • صورتجلسه تحویل زمین از بهره بردار جهت طرح واستقرار پروژه
 • (فرم آ)
 • شرایط مناقصه
 • تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله
 • نمونه فرم بیمه نامه کارها
 • مدارک و اسنادی که باید در پاکت الف قرارداده شود
 • مدارک و اسنادی که باید در پاکت ب قرار داده شود
 • فرم شرکت در مناقصه – پیوست پاکت ب
 • اسناد و مدارکی که باید در پاکت ج قرارداده شود
 • ضمانتنامه شرکت در مناقصه
 • نامه دعوت به ارائه پیشنهاد
 • نمونه لیست مصالح و مشخصات فنی
 • فهرست پیوست بخشنامه ها
 • برگ پیشنهاد قیمت
 • فرم شرکت در مناقصه – پیوست پاکت ج
 • صورتجلسه برنده مناقصه مورخ
 • موافقتنامه طرحهای عمرانی
 • موافقتنامه قراردادهای پیمانکاری
 • صورتجلسه باز گشایی پاکتهای مناقصه مورخ
 • پیوست شماره ۴ فرم خوداظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار
 • قراردادهای خدمات مشاوره ای
 • فرآیند ارزیابی و انتخاب مشاوران
 • شرح کلی خدمات پروژه (ماده ۶ آیین نامه) (Ferilis or Reference)
 • آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران (ماده ۷ آیین نامه)
 • فرم استعلام ارزیابی کیفی مشاوران (ماده ۱۵ آیین نامه)
 • معیارهای ارزیابی کیفی مشاوران
 • فرم خلاصه ارزیابی و بررسی کارشناسی هیئت ارزیابی کیفی انتخاب مشاور (امتیازات مشاوران)
 • صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران
 • فهرست کوتاه (مشاوران)
 • روش امتیازدهی و انتخاب مشاور
 • فرم درخواست پیشنهاد فنی و مالی از مشاور (RFP)
 • تهيه و تحویل پیشنهادها (ماده ۲۱ آیین نامه)
 • ارزیابی فنی پیشنهادها (ماده ۲۳)
 • معیارهای اصلی ارزیابی فنی پیشنهادها و اهمیت وزنی آنها (مشاوران)
 • صورتجلسه ارزیابی فنی پیشنهادهای مشاوران
 • صورتجلسه پایانی
 • دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه شرایط عمومی و پیوستهای قراردادهای خدمات مشاوره و مقررات مربوط به آنها
 • موافقتنامه قراردادهای مشاوره ای
 • سرفصل شرایط عمومی پیمان در قراردادهای خدمات مشاوره ای
 • بخشنامه ها و دستورالعمها
 • راهنمای مناقصه
 • دستورالعمل تنظیم اسناد و مدارک قراردادهای مشاوران و پیمانکاران
 • نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران
 • دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل های فهرست بها
 • آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی
 • دستورالعمل استفاده از تضمین های نوع «ه» آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
 • دستورالعمل تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه
 • تشخیص صلاحیت و کنترل ظرفیت مشاوران و پیمانکاران
 • ضوابط اجرایی کارهای امانی در طرحهای تملک دارایی سرمایهای استانی

بخش دوم: قراردادهای عمرانی غیردولتی

 • قرارداد اجرای ساختمان (بدون مصالح یا دستمزدی)
 • قرارداد اجرای ساختمان (با مصالح)
 • قرارداد اجرای ساختمان (پیمان مدیریت)
 • شرایط عمومی قرارداد برای قراردادهای اجرای ساختمان

بخش سوم: قراردادهای متفرقه

 • قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان
 • قرارداد مشارکت در ساخت بنا
 • قرارداد خدمات طراحی و نظارت پروژه مسکونی با مشاور
 • مبایعه نامه
 • قرارداد مقاطعه کاری معین و موقت

منابع و مآخذ کتاب متن کامل قرارداد در طرح‌های عمرانی دولتی و غیردولتی

کتاب متن کامل قرارداد در طرح‌های عمرانی دولتی و غیردولتی کتاب متن کامل قرارداد در طرح‌های عمرانی دولتی و غیردولتی کتاب متن کامل قرارداد در طرح‌های عمرانی دولتی و غیردولتی 166 222x300

کتاب متن کامل قرارداد در طرح‌های عمرانی دولتی و غیردولتی

مشخصات: کتاب متن کامل قرارداد در طرح‌های عمرانی دولتی و غیردولتی

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

لوح فشرده

شابک

9786005514582

تعداد صفحات

336

ابعاد
وزن 596 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب متن کامل قرارداد در طرح‌های عمرانی دولتی و غیردولتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب یادگیری تقویتی عمیق مرزهای هوش مصنوعی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب برنامه نویسی شی گرا در زبان #C اصول، مفاهیم و تکنیک‌ها
- 5%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
پکیج رلیاژ روژبین

پکیج رلیاژ روژبین

فروشنده : آزمون تاپ
7,115,500 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
کتاب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای جامع انتخاب مشاور در در طرح‌های عمرانی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای عقد قرارداد به روش طرح و ساخت (EPC) در طرح‌های عمرانی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب روش‌های نوین و کاربردی در قرارداد‌ها و مناقصات طرح‌های عمرانی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب قرارداد‌های طرح‌های عمرانی دستگاههای دولتی و غیردولتی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0