کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی)

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه

نویسنده: دفتر مقررات ملی ساختمان

سال چاپ: 1399
نوبت چاپ: 1

شما با خرید این محصول 30 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

60,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی)(ویرایش ۹۹)

 

در کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی)(ویرایش ۹۹)، ضوابط مرتبط با صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ساختمان تعیین می‌شود. برای این منظور، روش‌های طرح ، محاسبه و اصول کلی اجرای عایق کاری حرارتی پوسته خارجی، سیستم‌های تاسیسات گرمایی، سرمایی، تهویه، تهویه مطبوع، تامین آب گرم مصرفی، و الزامات طراحی سیستم روشنایی الکتریکی در ساختمان‌ها، برای بهینه‌سازی مصرف انرژی مشخص می‌شود.

ضوابط ارائه شده در مورد پوسته خارجی برای تمام ساختمان‌های جدیدالاحداث به جز ساختمان‌های گروه چهار، از نظر صرفه جویی در مصرف انرژی لازم الاجراست. این ضوابط در قالب دو روش (کارکردی و تجویزی) ارائه شده است.

 

فهرست مطالب کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی)

فصل اول کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی)- کلیات

 • 19-1-1 دامنه کاربرد
 • 19-1-2 تعاریف

فصل دوم کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی)- مقررات کلی طراحی واجرا

 • 19-2-1 مدارک مورد نیاز برای اخذ پروانه ساختمان
 • 19-2-1-1 گواهی صلاحیت مهندس یا شرکت طراح
 • 19-2-1-2 چک لیست انرژی
 • 19-2-1-3 نقشه های ساختمان
 • 19-2-1-4 مشخصات فیزیکی مصالح و سیستم‌های عایق حرارت
 • 19-2-1-5 مشخصات فنی سیستم های مکانیکی و روشنائی
 • کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی)
 • 19-2-2 عوامل ویژه اصلی و گروه بندی ساختمان ها
 • 19-2-2-1 گونه بندی کاربری ساختمان
 • 19-2-2-2 گونه بندی نیاز سالانه انرژی محل استقرار ساختمان
 • 19-2-2-3 گونه بندی سطح زیربنای مفید ساختمان
 • 19-2-2-4 گونه بندی شهر محل استقرار ساختمان
 • 19-2-2-5 گروه بندی ساختمان‌ها از نظر میزان صرفه جوئی در مصرف انرژی
 • کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی)
 • 19-2-3 عوامل ویژه فرعی
 • 19-2-3-1 گونه بندی از نظر شرایط بهره گیری از انرژی خورشیدی
 • 19-2-3-2 گونه بندی نحوه استفاده از ساختمان های غیر مسکونی
 • 19-2-4 روش های طراحی پوسته خارجی ساختمان
 • 19-2-5 طراحی سیستم های مکانیکی
 • 19-2-6 طراحی سیستم های روشنایی

فصل سوم کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی)- پوسته خارجی ساختمان

 • 19-3-1 روش الف- روش کارکردی
 • 19-3-1-1 محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع
 • 19-3-1-2ضرایب انتقال حرارت مرجع برای عناصر ساختمانی پوسته خارجی
 • 19-3-1-3 محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح و کنترل مشخصات پوسته
 • 19-3-2 روش ب – روش تجویزی
 • 19-3-2-1 الزامات در راه حل های فنی روش تجویزی
 • 19-3-2-2 اثر بهره گیری مناسب از نور خورشید
 • 19-3-2-3 اثر بهره گیری از سایبان مناسب
 • 19-3-2-4 نکاتی درباره مجموعه راه حل های فنی روش تجویزی
 • 19-3-2-5 مجموعه راه حل های فنی تجویزی ب-1 (با پنجره برتر)
 • 19-3-2-6 مجموعه راه حل های فنی تجویزی ب-2 (با پنجره ساده)
 • 19-3-3 اصول کلی و توصیه ها در زمینه طراحی ساختمان
 • 19-3-3-1 جهت گیری ساختمان
 • 19-3-3-2 حجم کلی وفرم ساختمان
 • 19-3-3-3 جانمائی فضاهای داخلی
 • 19-3-3-4 جدارهای نور گذر
 • 19-3-3-5 سایبان ها
 • 19-3-3-6 اینرسی حرارتی
 • 19-3-3-7 تهویه طبیعی

فصل چهارم کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی)- تاسیسات مکانیکی

 • 19-4-1 مقررات کلی
 • 19-4-2 تأسیسات سرمایش و گرمایش
 • 19-4-2-1 تأمین سرمایش و گرمایش
 • 19-4-2-2 مدارهای توزیع
 • 19-4-2-3 پایانه های سرمایش و گرمایش
 • 19-4-3 سیستم های تهویه
 • 19-4-3-1 تأمین هوای تازه
 • 19-4-3-2 کیفیت درز بندی بازشوها
 • 19-4-4 تأسیسات آب گرم مصرفی
 • 19-4-4-1 ملاحظات کلی
 • 19-4-4-2 عایق کاری حرارتی لوله و مخزن

فصل پنجم کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی)- سیستم روشنائی و انرژی الکتریکی

 • 19-5-1 سیستم ها و تجهیزات روشنائی
 • 19-5-2 سیستم های کنترل روشنائی
 • 19-5-2-1 روشنائی فضاها
 • 19-5-2-2 سیستم های کاهش میزان و یا مدت روشنائی
 • کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی)
 • 19-5-2-4 کنترل خاموش کردن روشنائی
 • 19-5-3 شدت روشنائی فضاها
 • 19-5-4 روشنائی محوطه و بیرون ساختمان
 • 19-5-4-1 لامپ ها
 • 19-5-4-2 کنترل روشنائی محوطه و خارج ساختمان
 • 19-5-5 کنتور
 • 19-5-6 موتورها

پیوست های کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی):

 • پیوست 1 – روش تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان
 • پ 1-1 تعیین جرم سطحی موثرجدار
 • پ-1-1-1 جدار در تماس با خارج
 • پ-1-1-2 جدار مجاور خاک
 • پ-1-1-3 جدار در تماس با ساختمان مجاور یا فضای کنترل نشده
 • پ-1-1-4 جدارهای داخل فضای کنترل شده ساختمان
 • پ-1-2 جرم سطحی موثر ساختمان در واحد سطح زیربنای مفید
 • پ-1-3 گروه بندی اینرسی حرارتی ساختمان یا بخشی از آن
 • پیوست 2 – روش محاسبه شاخص خورشیدی
 • پیوست 3 – گونه بندی نیازسالانه انرژی شهرهای ایران
 • پیوست 4 – گونه بندی کاربری ساختمان‌ها
 • پیوست 5 – تعیین گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جوئی در مصرف انرژی
 • پیوست 6 – مقادیر فیزیکی اصلی ، تعاریف ، علائم
 • پیوست 7 – ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول
 • پیوست 8 – مقاومت حرارتی لایه های هوا و قطعات ساختمانی
 • پ 8-1 مقاومت حرارتی لایه هوای مجاور سطوح داخلی و خارجی
 • پ 8-2 مقاومت حرارتی لایه های هوای محبوس
 • پ8-3 مقاومت حرارتی برخی لایه های عناصر ساختمانی متداول
 • پ8-3-1 آجر پلاک (نما)
 • پ8-3-2 آجر توپر (دیوار)
 • پ8-3-3 آجر سوراخ دار (دیوار)
 • پ8-3-4 بلوک سفالی (دیوار)
 • پ8-3-5 بلوک سیمانی (دیوار)
 • پ8-3-6 تیرچه و بلوک سفالی (سقف)
 • پ8-3-7 تیرچه و بلوک سیمانی (سقف)
 • پ8-3-8 تیرچه و بلوک پلی استایرن منبسط (سقف)
 • پیوست 9 – ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها
 • پ-9-1 ضرایب انتقال حرارت شیشه ها
 • پ-9-1-1 شیشه های ساده
 • پ-9-1-2 شیشه های دو جداره عمودی
 • پ-9-1-3 شیشه های دو جداره افقی(سقفی)
 • پ-9-2 ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر
 • پ-9-2-1 جدارهای نورگذر دارای شیشه تک جداره ساده
 • پ-9-2-2 جدارهای نورگذر دارای انواع شیشه دو جداره
 • پ-9-3 مثال های ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر
 • پ-9-4 ضرایب انتقال حرارت درها
 • کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی)
 • پیوست 10 – سایه بان ها
 • پیوست 11- روش های محاسبه پل های حرارتی
 • پ-11-1 گونه های مختلف پل های حرارتی
 • پ-11-2 روند محاسبات عددی
 • پ-11-3 ضرایب انتقال حرارت پل های حرارتی متداول
 • پ-11-3-1 کف های زیرین مجاور خاک
 • پ-11-3-2 دیوار های مجاور خاک
 • پ-11-3-3 اتصالات متداول کف های مجاور خارج یا فضای کنترل نشده
 • پ-11-3-4 اتصالات متداول سقف های میانی
 • پ-11-3-5 اتصالات متداول بام ها و دیوار
 • کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی)
 • پ-11-3-6 اتصال دیوارهای داخلی و خارجی
 • پ-11-3-5 اتصالات بین بازشوها و جدارهای غیرنورگذر

کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی)(ویرایش ۹۹) کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی) کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی) 819 400x400

کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی)

مشخصات: کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی)

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001132742

تعداد صفحات

306

لوح فشرده

ابعاد
وزن 278 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه

کتاب مهندسی راه‌ آهن ویژه مهندسان عمران

فروشنده : آزمون تاپ
104,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مسجد و جهان مدرن (معماری، بانیان خصوصی، حامیان دولتی)

کتاب مسجد و جهان مدرن (معماری، بانیان خصوصی، حامیان دولتی)

فروشنده : آزمون تاپ
150,000 تومان 142,500 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
تشریح کامل مسائل کتاب سیستم‌های فازی و کنترل فازی
- 6%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه
کتاب پاسخ یاب جامع روبون

کتاب پاسخ یاب جامع + پاسخ یاب قانون روبون

فروشنده : آزمون تاپ
1,690,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب مبحث یازدهم مقررات‌ملی‌ساختمان (طرح‌و‌اجرای‌صنعتی ساختمان‌ها)

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان جلد دوم
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب دانشنامه‌ی بهینه‌سازی مصرف انرژی

کتاب دانشنامه‌ی بهینه‌سازی مصرف انرژی

فروشنده : آزمون تاپ
120,000 تومان 114,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی)
بهترین قیمت
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب راهکارهای صرفه جویی در مصرف انرژی با اینورترهای LS
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی)( ویرایش 89)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0