- 5%

کتاب آزمون های پلکانی اجرای برق

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 5
افزودن برای مقایسه

نویسنده: علی اصغر امینی
ایمان سریری آجیلی

سال چاپ: 1400

نوبت چاپ: 1

 

 

شما با خرید این محصول 123 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

246,050 تومان

در انبار موجود نمی باشد

کتاب آزمون های پلکانی اجرای برق

فهرست مطالب بخش اول
آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق

1- هدف
2- محدوده اجرا
3- مسئولیت‌ها
1-3- مسئول اجرا
2-3- حکمیت
3-3- تفسیر
4- ضوابط اجرایی
فصل اول: تعاریف و اختصارات
1-4- متقاضی
2-4- مشترک
3-4- شرکت
4-4- شبکه‌های فشارضعیف عمومی
5-4- ولتاژ اولیه، ولتاژ ثانویه
6-4- شبکه‌های فشارقوی عمومی
7-4- فیدر
8-4- خطوط نیرورسانی
9-4- خط سرویس (در شبکه فشارضعیف)
11-4- نقطه تحویل
12-4- خطوط نیرورسانی و تأسیسات اختصاصی برقی مشترک
13-4- قرارداد برقراری انشعاب برق
14-4- انشعاب برق
15-4- تأمین برق
16-4- انواع انشعاب‌های برق
17-4- انرژی تحویلی
18-4- دوره مصرف
19-4- ماهانه
20-4- بهای انرژی
21-4- رقم ثابت (آبونمان)
22-4- حداقل بهای برق
23-4- قدرت متوسط و لحظه‌ای
24-4- قدرت قراردادی (مجاز)
25-4- حداکثر بار
26-4- ضریب قدرت
27-4- ضریب بار (نسبت بار)
28-4- فاصله زمانی قدرت
29-4- بهای قدرت
30-4- روشنایی معابر عمومی
31-4- محل نصب وسایل اندازه‌‌گیری
32-4- قرائت وسایل اندازه‌گیری
33-4- باز فروش برق
34-4- تعرفه:
فصل دوم: مقررات عمومی تأمین برق
35-4- شرایط درخواست برقراری و هرگونه تغییر در مشخصات انشعاب برق
36-4- ضوابط برخورداری از نرخ برق مصارف تولید (صنعت و معدن)
37-4- ضوابط برخورداری از نرخ برق مصارف تولید کشاورزی
38-4- نصب وسایل اندازه‌گیری
39-4- تغییر مکان داخلی وسایل اندازه‌گیری
40-4- جابجایی لوازم و وسایل عمومی شرکت
41-4- تغییر مکان خارجی انشعاب برق
42-4- تغییر نام مشترک (پرونده)
43-4- تعیین مقدار قدرت و انرژی تحویلی به مشترک و بهای برق مصرفی
44-4- تعهدات ناشی از صدور صورتحساب
45-4- تغییر در مصرف
46-4- دسترسی به اماکن
47-4- نحوه، شرایط و مسئولیت استفاده مشترک از انشعاب برق
48-4- مداومت جریان برق
49-4- اصلاح و تعویض وسایل و لوازم انشعاب
50-4- قطع موقت انشعاب برق
51-4- برقراری مجدد انشعاب برق
52-4- برچیدن دائم انشعاب برق
53-4- باز فروش برق
54-4- انصراف متقاضی از اجرای قرارداد
55-4- خسارات و سایر هزینه‌ها
56-4- قراردادهای برقراری انشعاب برق
57-4- قطع جریان برق
58-4- اطلاعیه قطع جریان برق
59-4- تأیید تجهیزات برقی مشترک
60-4- مسئولیت و ضمانت برای خسارت و آسیب
61-4- تجاوز از قدرت قراردادی
62-4- تغییر مشخصات انشعاب
63-4- کاهش موقت قدرت
فصل سوم: هزینه‌های تأمین برق
64-4- تأمین برق متقاضیان با قدرت کمتر از 30 کیلووات
65-4- متقاضیان با قدرت 30 کیلووات و بالاتر
2-65-4- خطوط نیرورسانی
66-4- بهره‌برداری از خطوط نیرورسانی و پست احداثی
67-4- زمین پست
68-4- هزینه زمین
69-4- تأمین برق یک یا چند متقاضی فشارضعیف خارج از محدوده خدمات شهری
70-4- تأمین برق واحدهای مسکونی، تجاری، عمومی واقع در پاساژها، بلوک‌های ساختمانی و مجموعه‌های ساختمانی واقع در سطح محصور
71-4- قراردادهای از دو مگاوات تا 15 مگاوات
72-4- قراردادهای از 15 مگاوات به بالا
فصل چهارم: انشعاب آزاد
73-4- شرایط واگذاری انشعاب آزاد
74-4- چگونگی برقراری انشعاب آزاد
75-4- ودیعه انشعاب آزاد
فصل پنجم: موارد متفرقه
76-4- هزینه‌های متفرقه
فصل ششم: هزینه‌های برقراری انشعاب برق
77-4- متقاضیان با قدرت تا 30 کیلووات
78-4- متقاضیان با قدرت 30 کیلووات و بالاتر
79-4- جدول هزینه‌های متفرقه

آئین‌نامه حفاظتی تأسیسات الکتریکی در کارگاه‌ها

هدف
فصل اول – تعاریف
اضافه جریان
باتری
برق‌دار
بی‌برق
تابلو برق
تجهیزات سرویس‌دهی
زمین
زمین مؤثر
سپر (شیلد)
سیستم سیم‌کشی
قسمت‌های برق‌دار
قطع کننده مدار
قوس الکتریکی
کلید محافظ جان (وسیله جریان تفاضلی -RCD )
ورودی اصلی برق
وسایل قطع
وسیله فرمان الکتریکی
ولتاژ فشارقوی
فصل دوم – مقررات عمومی
فصل سوم – سیم‌کشی
فصل چهارم – تجهیزات الکتریکی
فصل پنجم – سایر مقررات
شرایط عمومی پیمان
ماده ۱ – پیمان
ماده ۲ – موافقت‌نامه
ماده ۳ – شرایط عمومی
ماده ۴ – شرایط خصوصی
ماده ۵ – برنامه زمانی اجرای کار
ماده ۶ – کارفرما
ماده ۷ – پیمانکار
ماده ۸ – مدیر طرح
ماده ۹ – مهندس مشاور، مهندس ناظر
ماده ۱۰ – رئیس کارگاه
ماده ۱۱ – پیمانکار جزء
ماده ۱۲ – کار، کارگاه، تجهیز و برچیدن کارگاه
ماده ۱۳ – مصالح، تجهیزات، مصالح و تجهیزات پای کار، ماشین‌آلات و ابزار، تأسیسات و ساختمان‌های موقت، وسایل
ماده ۱۴-برآورد هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبلغ نهایی پیمان، ضریب پیمان، نرخ پیمان، مدت پیمان، مدت اولیه پیمان، متوسط کارکرد فرضی ماهانه
ماده ۱۵ – روز، ماه، تاریخ‌ها، مفرد و جمع، عنوان‌ها
ماده ۱۶ – تاییدات پیمانکار
ماده ۱۷ – کارکنان
ماده ۱۸-مسئولیت حسن اجرای کار، برنامه کار، گزارشی پیشرفت کار، هماهنگی با پیمانکاران دیگر، رئیس کارگاه
ماده ۱۹-کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه‌ها، اندازه‌گیری
ماده ۲۰ – تجهیز کارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات
ماده ۲۱ – حفاظت از کار و شخص ثالث، بیمه کار، مراقبت‌های لازم
ماده ۲۲ – ترتیب گردش مدارک، نقشه‌ها و ابلاغ دستور کارها
ماده ۲۳ – حفاظت تأسیسات زیر بنایی و تغییر وضع آنها
ماده ۲۴ – واگذاری، پیمانکاران جزء
ماده ۲۵ – اجرای کار در شب
ماده ۲۶ – آثار تاریخی و اشیای عتیقه
ماده ۲۷ – اقامتگاه قانونی
ماده ۲۸ – تحویل کارگاه
ماده ۲۹ – تغییر مقادیر کار، قیمت‌های جدید، تعدیل نرخ پیمان
ماده ۳۰ – تغییر مدت پیمان
ماده ۳۱ – مدیرت اجرا
ماده ۳۲ – نظارت بر اجرای کار
ماده ۳۳ – مهندس ناظر
ماده ۳۴ – تضمین انجام تعهدات
ماده ۳۵ – تضمین حسن انجام کار
ماده ۳۶ – پیش‌پرداخت
ماده ۳۷ – پرداختها
ماده ۳۸ – پرداخت‌های ارزی
ماده ۳۹ – تحویل موقت
ماده ۴۰ – صورت وضعیت قطعی
ماده ۴۱ – تحویل قطعی
ماده ۴۲ – مسئولیت‌های دوره تضمین
ماده ۴۳ – بروز حوادث قهری
ماده ۴۴ – ممنوعیت قانونی
ماده ۴۵ – حقوق انحصاری ثبت شده
ماده ۴۶ – موارد فسخ پیمان
ماده ۴۷ – اقدامات فسخ پیمان
ماده ۴۸ – خاتمه پیمان
ماده ۴۹ – تعلیق
ماده ۵۰ – هزینه تسریع کار، خسارت تأخیر کار
ماده ۵۱ – صورت حساب نهایی
ماده ۵۲ – تسویه حساب
ماده ۵۳ – حل اختلاف
ماده ۵۴ – قوانین و مقررات حاکم بر پیمان

 

فهرست مطالب بخش دوم
مجموعه سؤالات طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی برق

فصل اول : سیستم‌های برق‌رسانی

1_1) شمول مبحث سیزدهم
1_2) ایمنی در برق
1_3) ساختار سیستم‌های برق‌رسانی
1_4) ویژگی سیستم‌های برق‌رسانی
1_5) کاربرد سیستم‌های برق‌رسانی
1_6) EMI در سیستم‌های برق‌رسانی
1_7) خواص اتصال زمین ایمنی در سیستم TN
1_8) اتصالات شینه‌های نول، ارت و PEN در سیستم TN
1_9) عملکرد RCD
1_10) زمین، الکترود زمین و مقاومت آن
1_11) همبندی

فصل دوم : سیم و کابل

2_1) پارامترهای طراحی سطح مقطع سیم یا کابل
2_2) محاسبات کابل بر اساس جریان، دما، هم‌جواری
2_3) افت ولتاژ مجاز سیم و کابل
2_4) کابل‌های موازی
2_5) رنگ، نوع و جنس سیم‌ها
2_6) ملاحظات اجرای کابل
2_7) لولههای برق
2_8) نامگذاری سیم و کابل
2_9) سطح مقطع هادی خنثی(N)
2_10) سطح مقطع هادی‌های حفاظتی، همبندی اصلی ، همبندی اضافی و اتصال زمین

فصل سوم : منابع تغذیه (ترانسفورماتور- دیزل ژنراتور)

3_1) محاسبات امپدانس ترانسفورماتور
3_2) جریان اتصال کوتاه ترانسفورماتور
3_3) گروه برداری ترانسفورماتور
3_4) طراحی اتاق ترانسفورماتور
3_5) طراحی اتاق تابلوهای فشارقوی و فشارضعیف
3_6) شرایط و تعداد اتصال زمین در پست
3_7) ترانس‌های جریان و ولتاژ (CT & PT)
3_8) برق اضطراری و ایمنی
3_9) طراحی، کنترل و عملکرد دیزل ژنراتور
3_10) رابطه ترانس و دیزل ژنراتور
3_11) رژیمهای کاری دیزل ژنراتور

فصل چهارم : حفاظت و کنترل (تابلوهای فشارضعیف)

4_1) جریان اتصال کوتاه و کاربردهای حفاظتی
4_2) حفاظت سیستم TT توسط کلید RCD
4_3) حفاظت سیستم TN توسط کلیدRCD
4_4) کلید مینیاتوری در سیستم TN
4_5) کاربرد و ترتیب وسایل حفاظتی (سلکتیویته)
4_6) الزامات تابلو
4_7) قدرت قطع کلیدها و تجهیزات حفاظتی
4_8) حفاظت ترانسفورماتور
4_9) موتورهای الکتریکی، حفاظت، کنترل، راه‌اندازی
4_10) طراحی و کاربرد کنتاکتور
4_11) حفاظت اضافه ولتاژ
4_12) حریم خطوط انتقال

فصل پنجم : توان و انرژی

5_1) مفاهیم توان الکتریکی
5_2) اصلاح ضریب توان، رگولاتور بانک خازنی
5_3) اینترلاک دیزل، ترانس و بانک خازنی
5_4) محاسبه بهای برق

فصل ششم : روشنایی و پریز- محیط‌های خاص

6_1) مدارهای پریز و روشنایی
6_2) مینیاتوری و نحوه چیدمان
6_3) طراحی روشنایی
6_4) عدد شاخص حفاظت (IP) دستگاههای برقی
6_5) حفاظت در محیط‌های خاص

فصل هفتم : سیستم‌های جریان ضعیف

7_1) سیستم‌های اعلام حریق
7_2) سیستم‌های آنتن مرکزی
7_3) سیستم‌های صوتی
7_4) سایر سیستم‌های جریان ضعیف

فصل هشتم : آسانسور و پله برقی

8_1) دامنه کاربرد-الزامات تعبیه آسانسور
8_2) انواع آسانسورها
8_3) الزامات برقی آسانسور
8_4) محاسبات برقی آسانسور
8_5) حریق و آسانسور
8_6) الزامات مکانیکی
8_7) جانمایی – دسترسی – راهروی مناسب – درب‌ها
8_8) ابعاد چاه، چاهک و بالاسری
8_9) محاسبات مساحت و ظرفیت کابین
8_10) محاسبات ابعاد موتورخانه
8_11) تعداد، ظرفیت و سرعت آسانسورها
8_12) پله برقی
8_13) پیاده‌روی متحرک

فصل نهم : قانون نظام مهــندسی و مباحث مقررات ملی ساختمان

9_1) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
9_2) مبحث اول مقررات ملی ساختمان: تعاریف
9_3) مبحث دوم مقررات ملی ساختمان: نظامات اداری
9_4) مبحث سوم مقررات ملی ساختمان: حفاظت ساختمان در برابر حریق
9_5) مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
9_7) مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان: صرفه‌جویی در مصرف انرژی
9_8) مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان: پدافند غیرعامل
9_9) مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان: مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها

فصل دهم : آزمون نظارت مرداد 1400 + منتخب طراحی
فصل یازدهم : آزمون اجرا مرداد 1400
فصل دوازدهم : آزمون ماده 27 مرداد 1400
پیوست

کتاب آزمون های پلکانی اجرای برق

 

کتاب آزمون های پلکانی اجرای برق کتاب آزمون های پلکانی اجرای برق کتاب آزمون های پلکانی اجرای برق 3008 2 300x300

 

مشخصات: کتاب آزمون های پلکانی اجرای برق

نویسنده

,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001604256

تعداد صفحات

492

لوح فشرده

ابعاد
وزن 1000 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب آزمون های پلکانی اجرای برق”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
- 5%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب تأسیسات الکتریکی در صنعت و ساختمان، جلد اول: ارتینگ و همبندی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب موتورهای دیزل

کتاب موتورهای دیزل

فروشنده : آزمون تاپ
220,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب روش طراحی قالب های فلزی

کتاب روش طراحی قالب های فلزی

فروشنده : آزمون تاپ
19,900 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مشاهير معماري ايران و جهان: تادائو آندو (16)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تشریح مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی توماس جلد اول قسمت دوم
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی سردخانه

کتاب طراحی سردخانه

فروشنده : آزمون تاپ
70,000 تومان
موجود نیست

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

- 5%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 7
افزودن برای مقایسه
- 5%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 7
افزودن برای مقایسه
کتاب آزمون های پلکانی نظارت برق (پیش نیاز طراحی) اثر علی اصغر امینی و ایمان سریری

کتاب آزمون های پلکانی نظارت برق (پیش نیاز طراحی)

فروشنده : آزمون تاپ
242,250 تومان
موجود نیست
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0