کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه جلد ۱

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه

نویسنده: محمدعلی فرشادفر

سال چاپ: 1401
نوبت چاپ: 2

شما با خرید این محصول 148 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

296,000 تومان

کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه جلد ۱

مباحث حقوقی و موضوعات کارشناسی

(برای دارندگان پروانه کارشناسی)

 

به بخشی از مقدمه کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه جلد ۱توجه بفرمایید:

مجموعه حاضر ” کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه جلد ۱ ” نتیجه بیش از دو سال تحقیق و پژوهش و جمع‌آوری مطالب مفید و مرتبط با موضوعات کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسان رسمی قوه قضائیه معروف به ماده ۱۸۷، کارشناسان ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و نیز مهندسین ناظر دارای پروانه اشتغال به‌کار مهندسی ساختمان می‌باشد.

کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه جلد ۱ مربوط به چه رشته‌هایی میشود؟

به جهت عمومی بودن موضوعات و مباحث کتاب اول که برای تمامی رشته‌­های کارشناسی کاربرد دارد، این قسمت تحت عنوان «مباحث حقوقی و موضوعات کارشناسی» جمع آوری گردید. بدون شک تمامی کارشناسان رشته­‌های مختلف به مباحث ارائه‌شده در این مجلد علاقه‌­مند بوده و در تمام دوران حرفه کارشناسی خود با این موضوعات مواجه خواهند شد.

لازم به ذکر است که این مجموعه برای همه متقاضیان درخواست پروانه حرفه کارشناسی و کارآموزان قبول شده در آزمون­های اخیر نیز بسیار مفید و ارزنده می‌باشد.

 

فهرست کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه جلد ۱

فصل اول کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه جلد ۱ : فرهنگ اصطلاحات کاربردی حقوقی

فصل دوم کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه جلد ۱: درباره مراجع قضايی بيشتر بدانيم

آشنایی با اوراق قضایی- عرض حال حقوقی یا دادخواست

دادخواست تجدیدنظر

موارد رد دادخواست تجدیدنظر

دادخواست دیوان عدالت اداری

عرض حال کیفری شکوائیه

اظهارنامه

مراحل ارسال اظهارنامه

اخطاریه

برگ جلب

برگ اجراییه

برگ اجرائیه دارای ستون‌های زیر است

محکوم‌علیه مکلف است از تاریخ ابلاغ اجرائیه

دادنامه

حکم و قرار

برگ بازجویی و صورت‌مجلس

آشنایی با مراجع قضایی ـ مراجع عمومی و صلاحیت آنها

دادگاه‌های نخستین و صلاحیت آنها

دادگاه عمومی حقوقی

دادگاه خانواده، سازمان، صلاحیت و آیین دادرسی آن

دادگاه عمومی جزایی

دادگاه کیفری استان

دادگاه تجدیدنظر استان و صلاحیت آن

مراجع استثنایی (اختصاصی) و صلاحیت آنها

مراجع استثنایی (اختصاصی) حقوقی

مرجع استثنایی حقوق دادگستری

مراجع غیر دادگستری

شورای حل اختلاف

مراجع پیش‌بینی‌شده در قانون کار

مراجع ثبتی

هیئت حل اختلاف پیش‌بینی‌شده در مقررات ثبتی

سایر مراجع ثبتی

مراجع استثنایی کیفری

دادگاه‌های نظامی

دادگاه انقلاب

دادگاه ویژه روحانیت

دیوان عالی کشور

قسمت شعب و هیئت‌‌های عمومی دیوان عالی کشور

دادسرای دیوان عالی کشور (دادسرای کل)

وظایف دیوان عالی کشور

دادسرا

وظایف دادسرا

فصل سوم کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه جلد ۱ : علائم اختصاری رشته حقوق

علائم اختصاری رشته حقوق که آشنایی با آنها برای کارشناسان مفید است

 

فصل چهارم کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری جلد۱ : شوراهای حل‌اختلاف

هر آنچه كه بايد درباره صلاحيتهاى شوراى حل اختلاف بدانيد

دو نظريه مشورتى مربوط به قانون شوراى حل اختلاف منتشرشده در روزنامه رسمى مورخه ۲۰/۱۱/۱۳۹۵

مراحل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف

فصل پنجم کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه جلد ۱ : تأمین دلیل

تأمین دلیل در قانون آیین دادرسی مدنی

مواد قانونی تأمین دلیل در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

تفاوت تأمین دليل و تأمین خواسته

نمونه دادخواست صدور قرار تأمین دلیل با کارشناس

صدور رأی با استناد به نظریه کارشناسی در ضمن اجرای قرار تأمین دلیل

نظر کمیسیون نشست قضایی در خصوص تأمین دلیل

پرسش و پاسخ در خصوص حق‌الزحمه کارشناسی در تأمین دلیل

قرار رد درخواست تأمین دلیل

تأمین دلیل جهت کارشناسی ساختمان

اعتراض به نظریه کارشناس در تأمین دلیل رسیدگی نمی‌شود

ممانعت متصرف یا طرف دعوی از اجرای قرار کارشناسی یا اجرای قرار تأمین دلیل

دو مثال جهت آشنایی بیشتر با مفهوم تأمین دلیل

درخواست تأمین دلیل فوری با جلب نظر کارشناس و برآورد هزینه‌های انجام‌شده جهت تعمیر مغازه

تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس در خصوص خسارت وارده در اثر گودبرداری

ادعای عدم انجام تعهدات و درخواست تأمین دلیل

تأمین دلیل مبنی بر عدم رعایت درز انقطاع

تأمین دلیل مبنی بر عدم اتمام نقاشی ساختمان

تقاضای تأمین دلیل بدون ابلاغ به خوانده و ارزیابی ارزش ملک

تقاضای تأمین دلیل و برآورد خسارت وارد به ساختمان در اثر آتش

تأمین دلیل فرسوده بودن یک باب منزل در مجاورت ملک خواهان

تأمین دلیل جهت آماده تحویل نبودن مغازه

تأمین دلیل خسارت وارده

نمونه نظریه کارشناسی تأمین دلیل میزان خسارت واردشده

تأمین دلیل در دعاوی پیمان

فصل ششم کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری جلد۱ : مراحل اقامه دعاوی در دادگستری

مراحل اقامه دعاوی در دادگستری

جهات تجدیدنظر

آرای قابل تجدیدنظر در امور مدنی

چه اشخاصی حق تجدیدنظر دارند

مهلت تجدیدنظر

خاتمه صلاحیت دادگاه بدوی

تصمیمات دادگاه تجدیدنظر

 

فصل هفتم کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری جلد۱ : قرار کارشناسی و مسئولیت کارشناس چیست؟

رجوع به کارشناس در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

یک نکته در مورد انتخاب کارشناس

شرایط انتخاب کارشناسان و تشریفات اظهار عقیده

اعتبار نظر اکثریت در کارشناسی هیئتی

تخلف کارشناس دادگستری

رأی بر اساس نظر کارشناس

اجرای قرار کارشناسی از حیث ارائه محل و تهیه وسیله

سؤالات موضوع تعرفه دستمزد کارشناسی

حداکثر حق‌الزحمه کارشناسی

ايداع دستمزد كارشناس

غیرتجاری بودن دفتر کارشناسان رسمی دادگستری… با شرط مالک بودن

یادآوری قوانین کارشناسان رسمی

چگونه نظریه کارشناسی خود را به مرجع کارشناسی برسانیم؟

استفاده از نظرات کارشناسان غیررسمی در صورت نبود کارشناسان رسمی

قاضی الزامی به تبعیت از نظر کارشناسی ندارد

جهات رد کارشناسی

توصیه‌های کارشناسی برای کاهش مراجعه به شورای انتظامی

آیا دریافت دستی حق‌الزحمه می‌تواند برای کارشناس جرم تلقی شود؟

مدت نگهداری نظریه دادگستری

کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می‌باشد

تأخیر در ارائه اظهارنظر کارشناس

اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است

منع قانونی کارشناسان دولتی

چنانچه کارشناس در خارج از مهلت تعیین‌شده مبادرت به اظهارنظر کرده باشد

شرایط تغییر رشته کارشناسان رسمی

آیا بازنشستگان سازمانهای دولتی می‌توانند امور کارشناسی سازمانهای مذکور را بپذیرند یا خیر؟

آیا کارشناس می‌تواند به لحاظ کسر هزینه نسبت به نرخ تعرفه رسمی از انجام کارشناسی خودداری کند؟

آیا تعیین حق‌الزحمه بر اساس تعرفه با توجه به ماده ۲۶۴ ق.آ.د.م برای محاکم الزامی است یا خیر؟

درخواست‌های شفاهی

استمهال

درجایی که پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی بعهده طرفین است و اگر یک‌طرف از پرداخت امتناع نماید چه باید کرد؟

کاهش دستمزد کارشناسی

قرار کارشناسی

مطالبه ضرر و زيان از کارشناس

حقوق صنفی کارشناسان

کارشناس در چه حالتی توسط دادگاه جلب می‌شود؟

کارشناس در آیین دادرسی کیفری (جدید)

بازدید از محل موضوع کارشناسی

اطاله دادرسی و ارتباط آن با امر کارشناسی

نحوه استعلام در مورد ابهامات پرونده

تحصیل دلیل در کارشناسی

انواع نظریات کارشناسی

اولویت شرکت کارشناس در محاکم دادگستری

پرونده خوانی در محکمه

انواع قرارهای کارشناسی

اقدامات لازم در بازدید و معاینه محلی

اقدامات پس از اجرای قرار کارشناسی

تخلفات کارشناس رسمی و دادگاه انتظامی

آشنایی با خلاصه قوانین عمومی مورد نیاز کارشناسان در تمام رشته‌ها (۱)

آشنایی با خلاصه قوانین عمومی مورد نیاز کارشناسان در تمام رشته‌ها (۲)

آشنایی با خلاصه قوانین اختصاصی مورد نیاز کارشناسان رسمی راه و ساختمان

آیا درج کلمه منحصراً در پروانه کارشناسان رسمی صحیح است؟

 

فصل هشتم کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری جلد۱ : مروري بر قواعد مهم حقوقی برگرفته از قواعد فقه

فصل نهم کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری جلد۱ : نظرات مشورتی قوه قضائیه

آیا کارشناس می‌تواند تسلیم نظریه کارشناسی را منوط به وصول مابه‌التفاوت هزینه کارشناسی نماید؟

دستمزد هیئت کارشناسی

وصول دستمزد کارشناسی یا مازاد بر آن

منظور از عبارت «تجدیدنظرخواهی متوقف» خواهد شد چیست؟

اعتراض به نظر کارشناس در مرحله اجرای حکم چگونه است؟

آیا می‌توان به‌جای کارشناس رسمی از اهل خبره انتخاب کرد؟

اشتغال کارشناس در خارج از منطقه جغرافیایی

اجرای قرار کارشناسی نیاز به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین ندارد

میزان تاثیر نظريه كارشناسي در تعيين تكليف نهايي پرونده

تشتت نظرات کارشناسی در یک‌رشته کارشناسی با موضوع مشابه

قبول یا عدم قبول نظریه کارشناس با دادگاه است

در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی، دادگاه می‌تواند…

تعیین کارشناس و تعیین هزینه و دستمزد کارشناسی با نیابت قضائی

آیا ارجاع کارشناسی به کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت‌اسناد و املاک ممنوع است؟

عدم ممانعت اجرای قرار کارشناسی از مورد اجاره پلمپ شده

آیا تهیه وسیله قرار کارشناسی با کارشناس است؟

در چه شرایطی امکان جلب کارشناس خبره وجود دارد؟

درصورتی‌که ملکی در رهن بانک قرار داشته باشد

در مورد معاینه محل و کارشناسی چنانچه خانه یا باغ محصور و دربسته باشد

آیا گزارش خلاف واقع کارشناس رسمی دادگستری عنوان جعل را دارد؟

تعیین و اعلام وقت و محل رسیدگی به کارشناس و طرفین دعوی

عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محلی و ابطال دادخواست

پرداخت خسارت تأخیر تأدیه توسط ادارات دولتی

مازاد هزینه کارشناسی

ملاحظه سند مالکیت خواهان توسط کارشناس

شکایت از کارشناس

کارشناس برای مطالبه دستمزد کارشناسی احتیاج به تقدیم دادخواست ندارد

آیا کارشناس در اظهارنظر خود محدود به رقم و مبلغ عنوان شده توسط خواهان است؟

هزينه ارزياب و كارشناس، انتخاب ارزياب از خبرگان محلي، اجراي كارشناسي

آیا خسارت تأخیر تأدیه به مبلغی که کارشناسان به‌عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد تعیین کرده‌اند، تعلق می‌گیرد؟

آیا استفاده از عبارت «کارشناس رسمی ماده ۲۷ سازمان نظام‌مهندسی» امکان‌پذیر است یا خیر؟

عدم لزوم تعیین هیئت کارشناسان طبق مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک اشخاص

منظور از عدم النفع چیست؟

مقوم نمودن خواسته دعوی از طرف خواهان

نحوه کارشناسی خانه یا باغ محصور

کارشناسی و نحوه رسیدگی و صدور حکم پس از اجرای نیابت قضائی و اعاده پرونده

اظهارنظر کارشناس در خارج از مهلت کارشناسی نیز ممکن است مورد استناد قرار گیرد

ارزیابی و فروش کالای قاچاق

چنانچه صحت گواهی مورد تردید باشد

اعلام نظریه کارشناسی

فصل دهم کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه جلد ۱: مختصر و مفید از حسابرسی بدانیم

انواع حسابرسی

وجوه تشابه و اختلاف در گزارشات حسابرسی و گزارشات کارشناسی

دعاوی مالی و غیرمالی

۲۰۰ نکته کلیدی و مهم در حسابرسی

فصل یازدهم کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه جلد ۱ : حقوق ارتفاقی

شرح کامل حق ارتفاق

حق ارتفاق چگونه ایجاد می‌شود؟

تفاوت حق ارتفاق و حق انتفاع چیست؟

پرسش و پاسخکارشناسی  در مورد حق عبور

فصل دوازدهم کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه جلد ۱ : نکاتی در باب عقود

طبقه‌بندی عقود

تفاوت میان تفاهم‌نامه، توافق‌نامه و قرارداد از دیدگاه حقوقی

شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی

قرارداد ارفاقی چیست؟

انواع خیارات قانونی

احکام کلی خیارات

تفاوت مبایعه‌نامه و قولنامه

بیع ماده ۳۳۸ قانون مدنی

اهلیت در معاملات

نکات حقوق مدنی درباره عقود

عقود معینه و غیرمعینه

قرارداد خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند درصورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است

وجه التزام در قرارداد به چه معناست؟

پیمان، عقد لازم است یا جایز؟

شرایط صحت معامله، مشروعیت جهت معامله

رسمی بودن سند

انتفاع

روشهای انحلال عقود

حق حبس

انواع فسخ

چند نکته ساده حقوقی در باب عقد

قاعده خسارت

انواع عقود اسلامی

در هر قرارداد لااقل باید ارکان و موارد زیر درج شود

پرسش و پاسخ در خصوص قرارداد کارشناسی

در چه مواردی در ماده ۴۸ خیار شرط به نفع پیمانکار است؟

جوینت ونچر و کنسرسیوم

عقد هبه

انواع عقود در قانون مدنى

فصل سیزدهم کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه جلد ۱ : آشنایی با شرکت‌های تجاری

انواع شرکت‌های تجارتی

مقررات مربوط به مدیریت شرکت‌ها

شباهت‌ها و تفاوت‌های شرکت تضامنی با شرکت با مسئولیت محدود

نکات مهم حقوق تجارت

قانون تجارت سهام شرکت

نکاتی در خصوص شرکت‌های حقوقی

فصل چهاردهمکتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه جلد ۱ : نکات کاربردی و مهم حقوقی

آیا می‌دانید اظهارنامه چیست و در چه مواردی کاربرد دارد؟

آیا حتماً باید به اظهارنامه ابلاغ‌شده پاسخ دهیم؟

آیا موارد دیگری را می‌‌‌‌‌توان جایگزین اظهارنامه کرد؟

راه‌حلی مفید برای لغو نمودن وکالت‌نامه‌های بلا عزل

ضرر و زیان ناشی از عدم النفع در رابطه با کارشناس

لزوم جبران خسارت تأخیر در پرداخت مطالبات

آیا صدای ضبط‌شده می‌تواند جز دلایل قانونی در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد؟

مسبب و ضامن

تفاوت میان خسارت و غرامت

اجرت

انتخاب سبب مسئول از بین دیگر اسباب

کارشناسی و دادرسی شباهت‌ها و تفاوت‌ها

دادورز کیست؟

ابلاغ واقعى و ابلاغ قانونى

آیا رهن با وثیقه فرق دارد؟

مرور زمان در مسؤولیت مدنی مهندسان

چه کسانی ضابطان دادگستری هستند؟

تقسیم ادله اثبات دعوی به لحاظ منشأ آنها

تفاوت حکم و قرار

قرار ابطال دادخواست

قرار اناطه

 

وظایف دادسرا عبارت‌اند از:

چند نکته از آیین دادرسی مدنی – دعواي طاري

تقسیم‌بندی جرم

حق استفاده از نماینده حقوقی

نکته‌های جزای اختصاصی

نکات قابل‌توجه در امور قضائی

بدون شاهد چگونه ادعای خود در دادگاه را اثبات کنیم

اصل صحت

مرجع تعقیب و مرجع تحقیق طبق قانون آیین دادرسی کیفری

چه کسی می‌تواند وکالت کند؟

استناد به حالت ضرورت

اموال مشمول و معاف از ماليات بر ارث

نکاتی در خصوص وکالت بلا عزل و بقای وکالت و حق توکیل

هزینه‌های دادرسی مطالبه مهریه

حق‌وحقوق مالی زن

در موارد زیر پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است

رأی بر دو نوع است

نکات مهم آیین دادرسی مدنی

لایحه جدید در مورد مهریه و سکه چه می‌گوید؟

اقسام دفاع شكلي

اخذ به السوم

آیا پدر و مادر می‌توانند قبل از فوت ارثیه فرزندان را تقسیم کنند؟

رزق

توضیحاتی در مورد دادخواست

وضعیت پرونده در صورت فوت اصحاب دعوا

چه کسانی می‌توانند شهادت دهند؟

چند نکته حقوقی در مورد ازدواج

آيا بعد از مرگ شوهر ارث و مهریه به همسر ایشان تعلق می‌گیرد یا خیر؟

وصیت

عقد وکالت مطلق

مستثنیات دین

دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت از حق

اقاله

تفاوت‌های ادعای جعل با انکار و تردید

بیع

تعريف مال منقول و غیرمنقول

مواعد (مواد ۴۴۲ تا ۴۵۳)

حق شفعه چیست؟

درخواست‌هایی که نیازی به تنظیم دادخواست ندارند

شروط نامشروع در قانون مدنی

در باب خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات در قانون مدنی

تقسیم ترکه در طبقه اول با مثال

کیفرخواست

نکات بسیار مهم و آزمونی حقوقی

اقسام دعاوی تصرف

وقف

انواع اجراییه

اموالی که تابع اموال غیرمنقول هستند

نكات كاربردى قانون مدنى ارث

در چه صورت دیوان عدالت اداری مصوبه دولتی را ابطال می‌نماید؟

حکم حضوری و غیابی

انواع وقت رسیدگی

انواع اشخاص حقوقی

اعسار

مرجع رسیدگی به شکایت و تصمیمات و دستورات مقامات دولتی و شهرداری‌ها

نحوی رسیدگی به دادخواست در دیوان عدالت اداری

ادله اثبات دعوا

تأمین خواسته

فروش مال غیر

آشنایی با مبانی اولیه حقوقی و کارشناسی

آشنایی با تعدیل سهم و تقسیم ترکه

روش‌های سه‌گانه تعدیل سهام

مثال‌های مختلف تعدیل به قیمت

مثال‌هایی بر مبنای ۲۴۰ سهم

مثال‌هایی بر مبنای درصد، در برخی موارد قدرالسهم براساس درصد می‌باشد

تقاضای تقسیم ترکه و تعدیل سهم‌الارث ورثه

درخواست مهریه از محل فروش اموال همسر

تقاضای تقسیم ماترک

قرار در دعاوی حقوقی

حكم و قرار

تفاوت حكم و قرار

مثال پرداخت تضامنی اجرت‌المثل ایام تصرف

فصل پانزدهم کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه جلد ۱: مثال‌هایی کاربردی از آرای دادگاه‌های‌مرتبط با موضوعات کارشناسی

شکایت کیفری علیه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر ارزیابی غیرواقع ملک رهنی

شکایت شاکی از حکم برائت کارشناس

دادنامه ديوان عالى كشور حقوقى

دادنامه بدوى و تجدیدنظر حقوقى

نمونه قرار کارشناسی

فصل شانزدهم کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه جلد ۱ : نکات کاربردی و مهم کارشناسی

حقوقی فکر کنیم، فنی بنویسیم

تفاوت قیمت و ارزش

تفاوت قیمت و ثمن

فرق بین علی‌الحساب و پیش‌پرداخت

جریب چیست؟

لزوم جبران خسارت تأخیر در پرداخت مطالبات

پذیرش مدارک جدید توسط کارشناس

اﺳﺎس تصمیم‌گیری ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮ ﭼﻪ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ می‌باشد؟

انواع کارشناس رسمی دادگستری و مقایسه آنها

آیا کارشناس یا هیئت کارشناسی می‌تواند از نظریه قبلی خود عدول نماید؟

آیا اسکرین شات‌ها سند محسوب می‌شود؟

همکار محترم کارشناس آیا می‌دانید

پرسش و پاسخ در خصوص حق‌الزحمه کارشناسی در شورای حل اختلاف

آیا کارشناسان رسمی می‌توانند همزمان به‌عنوان کارشناس خبره اعلام نظر نمایند؟

مفهوم «جمیع جهات» در گزارش کارشناسی

نکات مورد توجه در ارجاع امر به کارشناسی

پرداخت دستمزد کارشناسی بعهده کیست؟

مرخصی کارشناسان

اخذ توضیح از کارشناس و در صورت نقض نظر کارشناس صدور قرار تکمیلی

دیدگاه دادگاه نسبت به نظریه کارشناس

نکاتی در خصوص ارجاعات کارشناسی به همکاران محترم

عدم اظهارنظر کارشناس در مهلت مقرر

قبول کارشناسی تکلیف یا اختیار

گزارش اصلاحی کارشناس

آیا نظریه تکمیلی کارشناس می‌تواند در ارزیابی خسارات، کمتر یا بیشتر از نظریه اول باشد؟

کارشناسی در موارد صدور حکم خلع ید و قلع بنا

استفاده از نقشه‌برداری موجود در نظریه کارشناسان قبلی

آیا کارشناسی در ایام تعطیل بلامانع است؟

انتخاب کارشناس توسط طرفین دعوا و قطعیت لازم‌الاجرا شدن نظر کارشناس

آيا محكوميت انتظامي كارشناس به لحاظ اظهارنظر خارج از صلاحيت در فرض درستي و صحت نظر موجبات محكوميت وي به پرداخت خسارت زیان‌دیده را فراهم می‌سازد؟

اخذ توضیح از کارشناس فرع بر ارجاع کارشناسی است

زمان در جرائم مربوط به نظریه کارشناسی

محل دفتر کارشناسی

تعارض بین نظر کارشناسی و شهادت شهود

آیا در کارشناسی می‌توان به فاکتور‌‌های ارائه شده از سوی طرفین استناد کرد؟

درخواست تأخیر در امر کارشناسی

تخلف كارشناس

مدت‌زمان اعتبار گزارش کارشناسی

کارشناس نباید رأی صادر کند

اعتبار نظریه کارشناسی برای اجرای احکام

آیا کارشناس می‌تواند به لحاظ کسر هزینه نسبت به نرخ تعرفه رسمی از انجام کارشناسی خودداری کند؟

آیا رعایت حق‌الزحمه بر اساس تعرفه با توجه به ماده ۲۶۴ ق.آ.د.م برای محاکم الزامی است یا خیر؟

در کارشناسی از چه مراکزی باید استعلام گرفت؟

فرم خلاصه‌برداری از پرونده

آشنایی با سیر مراحل پرونده‌های ارجاعی به کارشناسان رسمی دادگستری

طرفین پرونده، مدارک موجود در پرونده و بازدید از محل

دغدغه پاسخ گوئی به مجموعه‌های بازرسی و انتظامی در رابطه با کارشناسی

فصل هفدهم کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه جلد ۱ : غلط ننویسیم

بعضى از لغات حقوقى و معادل آن در زبان پارسى

فصل هجدهم کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه جلد ۱ : داوري

داوری

علل رجوع به داوري

مشخصات داوري

داوري و كارشناسي

داوري و سازش

داوري و گواهي

فرق داوري با قضاوت دولتي

قرارداد داوري

تعريف قرارداد داوري

طرفين قرارداد داوري

انواع قرارداد داوري

قرارداد داوري مقيد و اشكال آن

اشكال ديگر قراردادهاي مقيد

قرارداد داوري مطلق

قرارداد متضمن تراضي در مورد نحوه انتخاب داور

روش‌های تعيين سرداور

اجراي قرارداد داوري

قوانین داوری در آیین دادرسی مدنی

تفاوت کارشناس با داور

احراز ابلاغ رأی داور توسط قاضی محترم

نکاتی در خصوص داوری

پرسش و پاسخ کارشناسی داوری

آئین نگارش رأی داوری

فصل نوزدهم کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه جلد ۱ : راهنما و اصول نظریه ‌نویسی

آئین نگارش برای کارشناسان رسمی دادگستری

دستورالعمل سربرگ و گزارشهای کارشناسی مصوبه ۲۵ تیرماه ۹۶ به شماره ۵۷۰۷

نکاتی که باید جهت نگارش نظریه کارشناسی رعایت شود

ویژگی‌های نظريه کارشناسي از منظر قانون

نکاتی در تهیه و تنظیم نظریه کارشناسی

انواع سربرگ کارشناسی

متن نویسی نظریه کارشناسی

ساده‌نویسی چيست؟

آشنایی با قسمت‌های اصلی نظریه کارشناسی

کلیات روش تهیه گزارش‌های کارشناسی

تکالیف و وظایف کارشناسان رسمی دادگستری

رفتار و ویژگی‌های ظاهری کارشناس در زمان حضور در دادگاه

منابع و مآخذ  کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه جلد ۱مباحث حقوقی و موضوعات کارشناسی

کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه جلد ۱ (مباحث حقوقی و کارشناسی) (برای دارندگان پروانه کارشناسی) کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه جلد ۱ کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه جلد ۱ 10 235x300

 

مشخصات: کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه جلد ۱

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001684128

تعداد صفحات

348

لوح فشرده

ابعاد
وزن 550 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه جلد ۱”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب پمپ‌‌های تاسیسات

کتاب پمپ‌‌های تاسیسات

فروشنده : آزمون تاپ
250,000 تومان 237,500 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب اصول حفاظت شبکه های قدرت

کتاب اصول حفاظت شبکه های قدرت

فروشنده : آزمون تاپ
19,900 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب معماری آمریکا

کتاب معماری آمریکا

فروشنده : آزمون تاپ
80,000 تومان 76,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
کتاب آموزش رسمی plc های allen bradley و نرم افزار rslogix 5000
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب شبکه های عصبی و یادگیری عمیق

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
مجموعه آزمون های کارشناسی رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان1
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب کاربرد پردازش تصویر در مهندسی راه کتاب کاربرد پردازش تصویر در مهندسی راه : فصل اول : مبانی پردازش تصویر فصل دوم : فن‌آوری‌های مبتنی بر پردازش تصویر در حمل و نقل جاده‌ای فصل سوم : فـن‌آوری‌هـای مبتنـی بـر پـردازش تصویر در حمل و نقل ریلی و هوایی فصل چهارم : فن‌آوری‌های مبتنی بر پردازش تصـویر در مدیریت روسـازی فصل پنجم : کـاربـرد پـردازش تصـویر در شناسایی مخلوط‌های آسفالتی منابع و مآخذ کتاب کاربرد پردازش تصویر در مهندسی راه کتاب کاربرد پردازش تصویر در مهندسی راه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه جلد ۲ (مباحث ثبتی و املاکی) (برای دارندگان پروانه کارشناسی)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه جلد ۳ (مباحث ساختمانی) (برای دارندگان پروانه کارشناسی)
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0