کتاب شرح تفصیلی بر مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده:مهدی بیات

سال چاپ:1401
نوبت چاپ:3

شما با خرید این محصول 80 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

160,000 تومان

کتاب شرح تفصیلی بر مبحث سوم مقررات ملی ساختمان حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق

منطبق با ویرایش ۹۵

(ویژه آزمون‌های نظام مهندسی)

کتاب شرح تفصیلی بر مبحث سوم مقررات ملی ساختمان حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق

مباحث مقررات ملی ساختمان، جهت ارائه الزامات و ضوابط واحد در سطح کشور برای طراحی، نظارت و اجرای ساختمان است.

این مباحث بعنوان قوانین لازم‌الاجرا در کشور می‌باشند.

از این رو متن ارائه شده در این مباحث نیز جنبه حقوقی داشته و امکان ارائه توضیحات تکمیلی در قالب این مباحث وجود ندارد لذا متون این مباحث نسبتا سنگین بوده و درک مطالب ارائه شده در آن‌ها به سادگی امکان پذیر نمی‌باشد.

خصوصا این موضوع در مورد ویرایش جدید مبحث سوم بیشتر نمود پیدا کرده است.

ویرایش جدید مبحث سوم نسبت به ویرایش قبلی تخصصی‌تر شده است.

مطالب ارائه شده در فصل‌های مختلف این مبحث کاملا به یکدیگر وابسته می‌باشند لذا با توجه به ارجاع‌دهی‌های ارائه شده در بند‌های مختلف برای درک درست هر فصل از این مبحث، مطالعه سایر فصول نیز باید همزمان انجام گیرد.

به همین دلیل مطالعه و درک صحیح این مبحث برای مهندسان مشکل و زمان‌بر می‌باشد.

در ” کتاب شرح تفصیلی بر مبحث سوم مقررات ملی ساختمان” به همراه الزامات مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، توضیحات تکمیلی با استناد به استانداردهای بین‌المللی و آیین‌نامه‌های داخلی ارائه شده است.

توضیحات تکمیلی با زبان ساده و با تصاویر و دیاگرام‌ها همراه می‌باشد که درک آن را برای مهندسین ساده‌تر می‌نماید.

لذا مطالعه کتاب شرح تفصیلی بر مبحث سوم مقررات ملی ساختمان برای داوطلبان آزمون‌های نظام مهندسی و کارشناسی رسمی دادگستری و همچنین مهندسین طراح ، ناظر و مجری توصیه می‌گردد.

فهرست کتاب شرح تفصیلی بر مبحث سوم مقررات ملی ساختمان حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق:

مقدمه کتاب شرح تفصیلی بر مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

فصل اول: کلیات

۳-۱-۱ تعاریف

۳-۱-۲ علائم اختصاری

۳-۱-۳ هدف و دامنه کاربرد

۳-۱-۳-۱ دامنه کاربرد

۳-۱-۴ انتظارات عملکردی

۳-۱-۴-۱ کشف و اعلام به موقع حریق

۳-۱-۴-۲ طراحی مسیرهای خروج

۳-۱-۴-۳ جلوگیری از گسترش داخلی و خارجی آتش‌سوزی

۳-۱-۴-۴ سیستمهای خاموش‌کننده آتش

۳-۱-۴-۵ تسهیلات برای دسترسی و عملیات نیروهای آتش‌نشان

فصل دوم: تقسیم‌بندی تصرفهای ساختمانی در کتاب شرح تفصیلی بر مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

۳-۲- تقسیم‌بندی تصرفهای ساختمانی

۳-۲-۱ کلیات

۳-۲-۱-۱ ثبت تصرف

۳-۲-۲ دسته‌بندی تصرف‌ها

۳-۲-۲-۱ تصرف‌های مسکونی (م)

۳-۲-۲-۲ تصرف‌های آموزشی (آ)

۳-۲-۲-۳ تصرف‌های درمانی / مراقبتی (د)

۳-۴-۲-۲ تصرف‌های تجمعی (ت)

۳- ۲- ۲-۵ تصرف‌های حرفه‌ای / اداری (ح)

۳-۲-۲-۶ تصرف‌های کسبی / تجاری (ک)

۳-۲-۲-۷ تصرف‌های صنعتی (ص)

۳-۲-۲-۸ تصرف‌های انباری (ن)

۳-۲-۲-۹ تصرف‌های مخاطره‌آمیز (خ)

۳-۲-۲-۱۰ تصرف‌های متفرقه (ف)

۳-۲-۳ فضاهای فرعی حادثه‌خیز

۳-۲-۴ تصرف‌های مختلط

۳-۲-۴-۱ کاربری‌های جداسازی نشده

۳- ۲-۴-۲ کاربری‌های جداسازی شده

۳-۲-۵ استفاده از یک فضا با کاربری‌های مختلف

۳-۲-۶ جدول راهنمای حروف اختصاری تصرف‌ها

فصل سوم: دسته‌بندی انواع ساختارها در کتاب شرح تفصیلی بر مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

۳-۳ دسته‌بندی انواع ساختارها

۳-۳-۱ هدف و دامنه کاربرد

۳-۳-۲- تعریف و دسته‌بندی ساختارها

۳-۳-۲-۱ کلیات

۳-۳-۲-۲ ساختارهای نوع ۱ و ۲ (غیر قابل سوختن)

۳-۳-۲-۳ ساختار نوع ۳ (ساختار با دیوار خارجی غیر قابل سوختن)

۳-۳-۲-۴ ساختار نوع ۴ (ساختمان چوبی سنگین با دیوار خارجی غیر قابل سوختن)

۳-۳-۲-۵ ساختار نوع ۵ (ساختار با اجزای قابل سوختن)

۳-۳-۳ مصالح قابل سوختن مجاز در ساختارهای نوع ۱ و ۲

فصل چهارم: محدودیتهای ارتفاع و مساحت ساختمانها

۳-۴ محدودیتهای ارتفاع و مساحت ساختمانها

۳-۴-۱ هدف و دامنه کاربرد

۳-۴-۲ محدودیتهای کلی مساحت و ارتفاع

۳-۴-۲-۱ کلیات

۳-۴-۳ افزایش مجاز ارتفاع

۳-۴-۳-۱ کلیات

۳-۴-۳-۲ افزایش ارتفاع و تعداد طبقات در صورت نصب شبکه بارنده خودکار

۳-۴-۴ میان طبقه‌ها

۳-۴-۴-۲ محدودیت مساحت

۳-۴-۴-۳ خروج

۳-۴-۴-۴ باز بودن میان طبقه‌ها

۳-۴-۴-۵ سکوهای تجهیزات صنعتی

۳-۴-۵ افزایش مساحت مجاز

۳-۴-۵-۱ کلیات

۳-۴-۵-۲ افزایش به دلیل فاصله با ساختمانهای مجاور

۳-۴-۵-۳ افزایش به دلیل وجود شبکه بارنده خودکار

۳-۴-۵-۴ تعیین حداکثر مساحت مجاز ساختمان (زیربنا)

۳-۴-۶ ساختمانهای بدون محدودیت مساحت

۳-۴-۶-۱ ساختمانهای (ص -۲) و ( ن – ۲) یک طبقه بدون شبکه بارنده خودکار

۳-۴-۶-۲ ساختمان یک طبقه با شبکه بارنده خودکار

۳-۴-۶-۳ ساختمانهای دو طبقه

۳-۴-۶-۴ کاهش پهنای فضای باز

۳-۴-۶-۵ ساختمانهای گروه (ت – ۳)

۳-۴-۶-۶ ساختمانهای گروه (آ)

۳-۴-۶-۷ سالن‌های سینما

۳-۴-۷ مقررات در برخی شرایط خاص

۳-۴-۷-۱ کلیات

۳-۴-۷-۲ پارکینگ محصور گروه (ن – ۲) با گروه (ت)، (ح)، (ک) یا (م) در طبقات بالای آن

۳-۴-۷-۳ ساختمانهای گروه (م-۲) با ساختار نوع (۲- الف)

فصل پنجم: سیستمهای کشف و اعلام حریق

۳-۵ سیستمهای کشف و اعلام حریق

۳-۵-۱ کلیات

۳-۵-۲ سیستم اعلام حريق

۳-۵-۲-۱ سیستم اعلام حریق دستی

۳-۵-۲-۲- سیستم اعلام حریق خودکار

۳-۵-۳ نقشه‌ها و مدارک فنی

۳-۵-۴ مکانهای الزامی برای نصب سیستمهای کشف و اعلام حریق

۳-۵-۴-۱ ساختمانهای تصرف مسکونی

۳-۵-۴-۲ ساختمانهای تصرف آموزشی و فرهنگی

۳-۴-۵-۳ ساختمانهای تصرف درمانی- مراقبتی

۳-۵-۴-۴ ساختمانهای تصرف تجمعی (ت)

۳-۵-۴-۵ ساختمانهای تصرف اداری/ حرفه‌ای (ح)

۳-۵-۴-۶ ساختمانهای تصرف کسبی/تجاری (ک)

۳-۵-۴-۷ ساختمانهای تصرف صنعتی (ص)

۳-۵-۴-۸ ساختمانهای با تصرف انباری (ن)

۳-۵-۴-۹ ساختمانهای تصرف مخاطره آمیز (خ)

۳-۵-۵ ضوابط تکمیلی ساختمانهای بلند

۳-۵-۵-۱ کاشف‌های خودکار حریق

۳-۵-۵-۲ قطع‌کننده دستی

۳-۵-۵-۳ پیامهای زنده صوتی

۳-۵-۶ مرکز کنترل یا اتاق فرمان

۳-۵-۷ ضوابط طراحی

۳-۵-۷-۱ کلیات

۳-۵-۷-۲ دسترسی به کاشف‌ها

۳-۵-۷-۳ جعبه‌های هشدار دستی (شستی اعلام حریق)

۳-۵-۷-۴ آژیر یا زنگ اعلام حریق

۳- ۵ -۷-۵ محل نصب اعلام‌کننده‌ها

۳-۵-۷-۶ محل نصب تابلوی مرکزی اعلام حریق

۳-۵-۸ منطقه‌بندی (زون‌بندی)

۳-۵-۹ نگهداری

فصل ششم: راه‌های خروج از بنا و فرار از حریق

۳-۶ راه‌های خروج از بنا و فرار از حریق

۳-۶-۱ تعاریف اختصاصی

۳-۶-۲ مقررات کلی

۳-۶-۲-۱ کلیات

۳-۶-۲-۲ دامنه کاربرد

۳-۶-۲-۳ بناهای موجود

۳-۶-۲-۴ تغییرات در بنا

۳-۶-۲-۵ تدابیر اضافی و جایگزین

۳-۶-۲-۶ ایجاد فرصت برای خروج ایمن

۳-۶-۲-۷ خروج بدون مانع

۳-۶-۲-۸ مشخص بودن راه خروج

۳-۶-۲-۹ قفل و وسایل سد‌کننده

۳-۶-۲-۱۰ شبکه کشف و اعلام حریق

۳-۶-۲-۱۱دوربندی راه های خروج قائم

۳-۶-۲-۱۲ ارتفاع سقف

۳-۶-۲-۱۳ قسمتهای برآمده

۳-۶-۲-۱۴سطح کف

۳-۶-۲-۱۵ تغییر تراز کف

۳-۶-۲-۱۶ پیوستگی راه‌های خروج

۳-۶-۲-۱۷ آسانسور، پله برقی و پیاده روهای متحرک

۳-۶-۳ بخش‌های سه گانه راه خروج

۳-۶-۳-۱ کلیات

۳-۶-۳-۲ دسترسی خروج

۳-۶-۳-۳ خروج

۳-۶-۳-۴ تخلیه خروج

۳-۶-۴ اجزای تشکیل‌دهنده راه خروج

۳-۶-۴-۱ کلیات

۳-۶-۴-۲ درها

۳-۶-۴-۳ پلکان

۳-۶-۴-۴ شیبراه‌ها

۳-۶-۴-۵ میله‌های دستگرد

۳- ۶-۴-۶ جانپناه‌ها و حفاظ‌ها

۳-۶-۴-۷ دروازه‌ها

۳-۶-۴-۸ سرسره‌های فرار

۳-۶-۵ ظرفیت راههای خروج

۳-۶-۵-۱ بار تصرف

۳-۶-۵-۲ حفظ ظرفیت خروج

۳-۶-۶ پهنای راه خروج

۳-۶-۶-۱ حداقل پهنای راه خروج

۳-۶-۶-۲ اندازه‌گیری عرض مفید

۳-۶-۶-۳ اشغال فضایی راه خروج توسط در

۳-۶-۷ چگونگی قرار گرفتن راههای خروج

۳-۶-۷-۱ دو خروج و بیشتر

۳-۶-۷-۲ پلکانهای طرح قیچی به عنوان دو راه خروج

۳-۶-۷-۳ عبور مسیر خروج از سایر فضاها

۳-۶-۷-۴ قابل تشخیص بودن مسیرها و درها

۳-۶-۸ روشنایی راههای خروج

۳-۶-۸-۱ وضعیت و سطح روشنایی مورد نیاز

۳-۶-۸-۲ گستردگی نورپردازی

۳-۶-۸-۳ نیروی برق اضطراری برای روشنایی

۳-۶-۸-۴ عملکرد سیستم نیروی برق اضطراری

۳-۶-۸-۵ مطابقت با استانداردها

۳-۶-۹ علامت گذاری راههای خروج

۳-۶-۹-۱ محل‌های الزامی

۳-۶-۹-۲ علامت درهای حریق خود بسته شو

۳-۶-۹-۳ قابلیت دیده شدن علائم

۳-۶-۹-۴ گرافیک علامت خروج

۳-۶-۹-۵ راه‌های غیر خروج

۳-۶-۹-۶ روشنایی علامت خروج

۳-۶-۹-۷ شدت روشنایی علامت خروج

۳-۶-۹-۸ منبع نیرو

۳-۶-۱۰ راههای خروج قابل دسترس

۳-۶-۱۰-۱ راههای خروج قابل دسترس الزامی

۳-۶-۱۰-۲ پیوستگی و اجزا

۳-۶- ۱۰-۳ راه پله‌ها به عنوان بخشی از راه خروج قابل دسترس

۳- ۶-۱۰-۴ آسانسورها

۳- ۶-۱۰-۵ بالابرهای کفی

۳-۶-۱۰-۶ فضاهای پناه گرفتن

۳-۶-۱۰-۷ نشان دهنده روی خروج‌های غیر قابل دسترس

۳-۶-۱۱ ضوابط اختصاصی راههای خروج در تصرف‌های مسکونی

۳-۶-۱۱-۱ هتلها و خوابگاه‌ها

۳-۶-۱۱-۲ بناهای آپارتمانی

۳-۶-۱۱-۳ اقامتگاه‌ها و بناهای مسافر پذیر

۳-۶-۱۱-۴ خانه‌های یک یا دو خانواری

۳-۶-۱۱-۵ استقرار تصرف مسکونی در طبقات بالای سایر تصرف ها

۳-۶-۱۲ضوابط اختصاصی راههای خروج در تصرف‌های اموزشی/فرهنگی

۳-۶-۱۲-۱ کلیات

۳-۶-۱۲-۲ استقرار کلاسهای دبستان

۳-۶-۱۲-۳ عرض راهروهای دسترس خروج

۳-۶-۱۲-۴ استقرار درها

۳-۶-۱۲-۵ حداقل پهنای راهروهای دسترسی به ردیف صندلیهای ثابت

۳-۶-۱۲-۶ راهروها و بالکن‌های بیرونی

۳-۶-۱۲-۷ ساختار راهروها و بالکنهای بیرونی

۳-۶-۱۲-۸ کلاس درس در پایین‌تر از تراز تخلیه خروج

۳-۶-۱۲-۹ کاربرد قفل

۳-۶-۱۲-۱۰ پنجره کلاسهای آموزشی

۳-۶-۱۳ ضوابط اختصاصی راههای خروج در تصرف‌های درمانی/ مراقبتی

۳-۶-۱۳-۱ تصرف‌های مراقبت تندرستی

۳-۶-۱۳-۲ تصرف‌های مراقبت بازداشتی (تحت نظری)

۳-۶-۱۴ ضوابط اختصاصی راههای خروج در تصرف‌های تجمعی

۳-۶-۱۴-۱ کلیات

۳-۶-۱۴-۲ خروج اصلی تصرف تجمعی

۳-۶-۱۴-۳خروج‌های غیراصلی تصرف تجمعی

۳-۶-۱۴-۴ سالن‌های انتظار و سرسراها

۳-۶-۱۴-۵ راههای خروج بالکنهای داخلی

۳-۶-۱۴-۶ پهنای راه های خروج برای تصرف‌های تجمعی

۳-۶-۱۴-۷ فاصله تردد

۳-۶-۱۴-۸ مسیر مشترک تردد

۳-۶-۱۴-۹ راهروهای الزامی در تصرف‌های تجمعی

۳-۶-۱۴-۱۰ عرض آزاد دسترس نشیمن گاه‌ها به راهرو

۳-۶-۱۴-۱۱ پوشش سطوح تردد راهروهای میان ردیفهای مکانهای تجمعی

۳-۶-۱۴-۱۲ تثبیت محلهای نشستن

۳-۶-۱۴-۱۳ میله‌های دستگرد

۳-۶-۱۴-۱۴ حفاظهای (جانپناه های) مکانهای تجمعی

۳-۶-۱۴-۱۵ بار تصرف در نشیمنگاه نیمکتی

۳-۶-۱۵ ضوابط اختصاصی راههای خروج در تصرفهای کسبی/ تجاری

۳-۶-۱۵-۱ کلیات

۳-۶-۱۵-۲ دسته‌بندی فرعی تصرف‌های کسبی/ تجاری

۳-۶-۱۵-۳ دوربندی الزامی راه خروج

۳-۶-۱۵-۴ تراز خروج به معبر

۳-۶-۱۵-۵ بار تصرف طبقه همکف

۳-۶-۱۵-۶ دسترس مستقیم خروج در هر طبقه

۳-۶-۱۵-۷ دیوار اصلی خروج

۳-۶-۱۵-۸ خروج بدون کنترل کردن مشتری

۳-۶-۱۶ ضوابط اختصاصی راههای خروج در تصرف‌های صنعتی و تصرف‌های انباری

۳-۶-۱۶-۱ کلیات

۳-۶-۱۶-۲ استفاده از یک در کشویی در خروج‌های افقی با دو در

۳-۶-۱۶-۳ کاربرد نردبان فرار از حریق

۳-۶-۱۶-۴ کاربرد سرسره‌های فرار

۳-۶-۱۷ ضوابط اختصاصی دیگر فضاهای تاسیساتی و خدماتی

۳-۶-۱۷-۱ اتاق‌های دیگ بخار، زباله سوزی و کوره

۳-۶-۱۷-۲ اتاق دستگاههای تهویه و تبرید

۳-۶-۱۷-۳ فضاها یا اتاقهای سرد شده (سردخانه‌ها)

۳-۶-۱۷-۴ راه‌های خروج گالری‌ها، کف های شبکه فلزی و راهروهای تأسیساتی

۳-۶-۱۸ فرار اضطراری و نجات

۳-۶-۱۸-۱ کلیات

۳-۶-۱۸-۲ حداقل سطح بازشو

۳-۶-۱۸-۳ حداقل ابعاد بازشو

۳-۶-۱۸-۴ حداکثر ارتفاع از کف

۳-۶-۱۸-۵ ضوابط عملیاتی

۳-۶-۱۸-۶ چاه‌های پنجره

فصل هفتم: الزامات واکنش در برابر آتش برای  مصالح نازک کاری‌های داخلی و نما در کتاب شرح تفصیلی بر مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

۳- ۷ الزامات واکنش در برابر آتش برای مصالح، نازک کاری‌های داخلی و نما

۳-۷-۱ هدف و دامنه کاربرد

۳-۷-۲ روش طبقه‌بندی مصالح نازک کاری از نظر واکنش در برابر آتش

۳-۷-۳ مصالح نازک کاری دیوار و سقف

۳-۷-۳-۱ مصالح نازک کاری نسبتاً نازک

۳-۷-۳-۲ الزامات واکنش در برابر آتش برای مصالح

نازک کاری دیوار و سقف

۳-۷-۳-۳ الزامات برای مصالح با طبقه E

۳-۷-۴ عایقهای حرارتی پلاستیکی

۳-۷-۴-۱ پلی استایرن منبسط شده

۳-۷-۴-۱-۳ اتصال مکانیکی اندود

۳-۷-۴-۲ الزامات ایمنی در برابر آتش برای بلوکهای سقفی از جنس پلی استایرن منبسط شده

۳-۷-۴-۳ الزامات ایمنی در برابر آتش برای قالبهای ماندگار بتن از جنس پلی استایرن منبسط شده (در سیستم ICF)

۳-۷-۴-۴ الزامات ایمنی در برابر آتش برای فوم پلی استایرن در دیوارهای D3

۳-۷-۴-۵ عدم پیوستگی پلی استایرن بین واحدهای مستقل

۳-۷-۴-۶ استفاده همزمان از فوم پلی استایرن در سیستمهای سقفی و دیواری

۳-۷-۵ مصالح نما

۳-۷-۵-۱ کلیات

۳-۷-۵-۲ الزامات واکنش در برابر آتش برای مصالح نمای خارجی

۳-۷-۵-۳ الزامات خاص برای کاربرد مصالح فوم پليمری در نمای ساختمان

فصل هشتم: مقاومت در برابر آتش

۳-۸ مقاومت در برابر آتش

۳-۸-۱ هدف و دامنه کاربرد

۳-۸-۲ درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش و آزمونهای آتش

۳-۸-۲-۱ دیوار نامتقارن

۳-۸-۳ دیوارهای خارجی

۳-۸-۳-۱ کلیات

۳-۸-۳-۲ پیش آمدگی‌ها

۳-۸-۳-۳ ساختمانهای مستقر در یک ملک (قطعه زمین یا محوطه مشترک)

۳-۸-۳-۴ مصالح

۳-۸-۳-۵ درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش

۳-۸-۳-۶ مساحت مجاز بازشوها

۳-۸-۳-۷ جداسازی قائم بازشوها

۳-۸-۳-۸ وضعیت دیوار خارجی در ساختمانهای

مجاور با ارتفاع متفاوت

۳-۸-۳-۹ دیوار جان پناه

۳-۸-۳-۱۰ محافظت بازشوها

۳-۸-۳-۱۱ درزها

۳-۸-۳-۱۲ کانالها و گشودگی‌های انتقال هوا

۳-۸-۴ دیوارهای داخلی

۳-۸-۴-۱ منافذ

۳-۸-۴-۲ درزها

۳-۸-۴-۳ کانالها و گشودگی‌های انتقال هوا

۳-۸-۵ دیوارهای مانع آتش

۳-۸-۵-۱ کلیات

۳-۸-۵-۲ دوربند شفت ها

۳-۸-۵-۳ پیوستگی دیوارهای مانع آتش

۳-۸-۵-۴ بازشوها

۳-۸-۶ دوربند شفت‌ها

۳-۸-۶-۱ کلیات

۳-۸-۶-۲ دوربند الزامی شفت‌ها

۳-۸-۶-۳ مصالح

۳-۸-۶-۴ درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش

۳-۸-۶-۵ دیوارهای خارجی دوربند شفت ها

۳-۸-۶-۶ بازشوها

۳-۸-۶-۷ انتهای پایینی دوربند شفت

۳-۸-۶-۸ انتهای بالای دوربند شفت

۳-۸-۶-۹ شوت زباله و لباس

۳-۸-۶-۱۰ شفت آسانسور و بالابر ظروف

۳-۸-۷ دیوار جداکننده آتش

 

۳-۸-۷-۱ کلیات

۳-۸-۷-۲ مصالح

۳-۸-۷-۳ درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش

۳-۸-۷-۴ پیوستگی

۳-۸-۷-۵ بازشوها

۳-۸-۸ ساختارهای افقی

۳-۸-۸-۱ کلیات

۳-۸-۸-۲ مصالح

۳-۸-۸-۳ درجه مقاومت در برابر آتش

۳-۸-۸-۳-۱ نصب دریچه‌های دسترسی

۳-۸-۸-۴ پیوستگی

۳-۸-۸-۵ منافذ

۳-۸-۸-۶ درزها

۳-۸-۸-۷ کانال‌ها و گشودگیهای انتقال هوا

۳-۸-۹ آتش‌بندی منافذ و درزها

۳-۸-۹-۱ ساختارهای افقی بدون درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش

۳-۸-۹-۲ نصب سیستم درزبند آتش

۳-۸-۹-۳ محل تلاقی دیوار پرده‌ای با کف

۳-۸-۱۰ درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش و محافظت اعضای سازه‌ای

۳-۸-۱۰-۱ الزامات

۳-۸-۱۰-۲ محافظت اعضای سازه ای

۳-۱۰-۳ شبکه بارنده خودکار

۳-۸-۱۰-۳ اجزای سازه‌ای خارجی

۳-۸-۱۰-۴ موارد مجاز برای عدم محافظت بال پایین نعل درگاه‌ها

۳-۸-۱۰-۵ سیستمهای جداگر لرزه‌ای

۳-۸-۱۰-۶ سیستمهای مقاوم سازی کف‌های بتن مسلح

۳-۸-۱۰-۷ ستونکهای قاب فولادی سبک

۳-۸-۱۱ محافظت بازشوها

۳-۸-۱۱-۱ کلیات

۳-۸-۱۱-۲مجموعه‌های درهاوکرکره‌های آتش

۳-۸-۱۲ محافظت گشودگیهای انتقال هوا و کانالها

۳-۸-۱۲-۱ کلیات

۳-۸-۱۲-۲ گشودگی‌های انتقال هوا و کانالهای بدون دمپر

۳-۸-۱۲-۳ درجه الزامی محافظت در برابر آتش

۳-۸-۱۲-۴ آزمایش و درجه‌بندی دمپرها

۳-۸-۱۲-۵ نصب

۳-۸-۱۲-۶ محل‌های مورد لزوم

فصل نهم: سیستمهای اطفاء حریق و کنترل دود

۳-۹ سیستمهای اطفاء حریق و کنترل دود

۳-۹-۱ کلیات

۳-۹-۲ خاموش کننده‌های دستی

۳-۹-۲-۱کلیات

۳-۹-۲-۲ انتخاب نوع و تعداد خاموش کننده‌های دستی

۳-۹-۲-۳ توزیع مناسب خاموش کننده‌های دستی

۳-۹-۲-۴ نصب خاموش‌کننده ها

۳-۹-۲-۵ ملاحظات دوره بهره‌برداری

۳-۹-۳ شبکه‌های لوله آب آتش‌نشانی

۳-۹-۴ شبکه‌های بارنده خودکار (اسپرینکلرها) و سایر سیستمهای خودکار اطفای حریق

۳-۹-۵ دوربندهای پلکان محافظت شده در برابر دود

۳-۹-۵-۱ دسترسی

۳-۹-۵-۲ ساختار

۳-۹-۵-۳ درهای مقاوم در برابر آتش

۳-۹-۵-۴ راهکار تهویه طبیعی

۳-۹-۵-۵ راهکار تهویه مکانیکی

۳-۹-۵-۶ راهکار ایجاد فشار پلکان

۳-۹-۵-۷ فعال شدن تجهیزات تهویه

۳-۹-۶ راهکار تنظیم فشار برای محافظت شفت آسانسور در برابر دود

۳-۹-۶-۱ فعال سازی سیستم تنظیم فشار

فصل دهم: ضوابط اختصاصی ساختمانهای بلند مرتبه

۳-۱۰ ضوابط اختصاصی ساختمانهای بلند مرتبه

۳-۱۰-۱ دامنه کاربرد

۳-۱۰-۲ ساختار

۳-۱۰-۲-۱ کاهش مجاز در درجه مقاومت در برابر آتش

۳-۱۰-۲-۲ ملاحظات لرزه‌ای و مقاومت سازه‌ای دوربند شفت‌ها

۳-۱۰-۲-۳ مصالح محافظت‌کننده در برابر آتش از نوع معدنی پاششی

۳-۱۰-۳ شبکه بارنده خودکار

۳-۱۰-۳-۱ تعداد رایزرهای شبکه بارنده خودکار و طرح سیستم

۳-۱۰-۳-۲ محل استقرار پمپ آتش‌نشانی

۳-۱۰-۴ سیستمهای ایمنی در برابر آتش

۳-۱۰-۴-۱ سیستمهای کشف و اعلام حریق

۳-۱۰-۴-۲ سیستم لوله قائم

۳-۱۰-۴-۳ مرکز فرماندهی آتش‌نشانی در ساختمان

۳-۱۰-۴-۴ نیروی برق اضطراری

۳-۱۰-۵ راه خروج

۳-۱۰-۵-۱ پلکان خروج اضافی

۳-۱۰-۵-۲ قفل بودن در پلکان خروج

۳-۱۰-۵-۳ دوربندهای محافظت شده در برابر دود

۳-۱۰-۵-۴ علائم نورانی مسیر خروج

۳-۱۰-۵-۵ فرار اضطراری و نجات

۳-۱۰-۶ آسانسور دسترسی آتش‌نشانی

فصل یازدهم: ضوابط فضاها و ساختمانهای خاص

۳- ۱۱ ضوابط فضاها و ساختمانهای خاص

۳-۱۱-۱ آتریومها

۳-۱۱-۱-۱ کلیات

۳-۱۱-۱-۲ نیاز به شبکه بارنده خودکار

۳-۱۱-۱-۳ نصب سیستم کشف و اعلام حریق  کتاب راهنمای مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان

۳-۱۱-۱-۴ کنترل دود

۳-۱۱-۱-۵ دوربندی آتریومها

۳-۱۱-۱-۶ نیروی برق اضطراری

۳-۱۱-۱-۷ نازک کاریهای داخلی

۳-۱۱-۱-۸ مسافت تردد راه خروج

۳-۱۱-۲ ساختمانهای عمیق

۳-۱۱-۲-۱ کلیات

۳-۱۱-۲-۲ ساختار

۳-۱۱-۲-۳ شبکه بارنده خودکار (اسپرینکلر)

۳-۱۱-۲-۴ تقسیم‌بندی فضاها

۳-۱۱-۲-۵ سیستم کنترل دود

۳-۱۱-۲-۶ نصب سیستمهای کشف دود

۳-۱۱-۲-۷ سیستم اعلام حریق

۳-۱۱-۲-۸ راههای خروج

۳-۱۱-۲-۹ برق اضطراری

۳-۱۱-۳ الزامات اختصاصی پارکینگ اتومبیلهای سبک

۳-۱۱-۳-۱ ارتفاع

۳-۱۱-۳-۲ شیبراه

۳-۱۱-۳-۳ کف سازی پارکینگ

۳-۱۱-۳-۴ ساختار

۳-۱۱-۳-۵ جداسازی

۳-۱۱-۳-۶ ارتباط با اتاق‌هایی همجوار

۳-۱۱-۳-۷ تهویه پارکینگ‌های بسته

فصل دوازدهم: ضوابط اختصاصی دسترسی نیروهای آتش‌نشانی

۳-۱۲ ضوابط اختصاصی دسترسی نیروهای آتش‌نشانی

۳-۱۲-۱ کلیات

۳-۱۲-۲ حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان بر حسب عرض معابر

۳-۱۲-۳ محل استقرار خودروی امدادی

۳-۱۲-۳-۱ فاصله محل استقرار خودروهای آتش‌نشانی تا ساختمان

۳-۱۲-۳-۲ حداقل مقاومت زمین

پیوست ۱ / نظامات اداری کتاب شرح تفصیلی بر مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

پیوست ۲ / اطلاعات کلی در خصوص طبقه‌بندی  مصالح از نظر واکنش در برابر آتش   

پیوست ۳ / آشنايي با استاندارد NFPA  کتاب شرح تفصیلی بر مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

کلیدواژه کتاب شرح تفصیلی بر مبحث سوم مقررات ملی ساختمان حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق

کتاب شرح تفصیلی بر مبحث سوم حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق کتاب شرح تفصیلی بر مبحث سوم مقررات ملی ساختمان کتاب شرح تفصیلی بر مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 03 1 313x400

مشخصات: کتاب شرح تفصیلی بر مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001683725

تعداد صفحات

280

لوح فشرده

ابعاد
وزن 500 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب شرح تفصیلی بر مبحث سوم مقررات ملی ساختمان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای آسان تعمیر و نگهداری خودرو
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب نمایش بزرگتر نصب، راه اندازي و پارامتردهي درايو Inverter DELTA
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب از طراحی تا معماری
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کامل میکروکنترلرهای ARM سری LPC 176X
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تشریح مسائل دینامیک خاک
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب ترمودینامیک و مکانیک آماری

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران(حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 5
افزودن برای مقایسه
کتاب شرح تفصیلی بر مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب شرح تفصیلی بر مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 4
افزودن برای مقایسه
کتاب مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق)
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0