سفارشات تا امروز ارسال می‌شوند و کلیه سفارشات ثبت شده از امروز به بعد از تاریخ 1402/01/14 ارسال خواهند شد.
توجه کنید به دلیل اینکه ما بانک کتاب هستیم احتمال افزایش قیمت کتب از طرف انتشارات برای بعد از عید وجود دارد.

کتاب روش تحقیق در علوم فنی و مهندسی (فرایندهاوابزارها)

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده :علی ثقفی نیا

علی محمد شریفی

سال چاپ: 1397

نوبت چاپ: 1

 

شما با خرید این محصول 45 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده
شناسه محصول : 1865 دسته بندی

90,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

کتاب روش تحقیق در علوم فنی و مهندسی (فرایندهاوابزارها)

کتاب روش تحقیق در علوم فنی و مهندسی (فرایندهاوابزارها)

فهرست مطالب :

پیشگفتار

 فصل اول :

مفاهیم مورد نیاز در تحقیق و پژوهش

۱-۱ مقدمه

1-2 مفهوم تحقیق و پژوهش

1-3 اهمیت تحقیق و پژوهش

1-4 اهداف تحقیق و پژوهش

1-5 ویژگی­های تحقیق

1-6 انواع تحقیق و پژوهش

1-7 روش علمی

1-8 تحقیقات علمی براساس روش­های انجام تحقیق

1-9 متغیرهای تحقیق

1-10 ابزار و روش­های گردآوری اطلاعات

1-11 استفاده از آثار دیگران و استنادات در تحقیق

۱-۱۱-۱ الگوها و روش­های ارجاع­دهی

1-۱۱-2 سرقت ادبی

1-۱۱-3 مصادیق سرقت علمی

1-12 نقش رایانه در تحقیقات علمی

1-13 مدیریت زمان و پیش­ بینی اعتبارات لازم برای انجام تحقیق

۱-۱۳-۱ فرآیند مدیریت زمان

1-14 اخلاق در پژوهش

۱-۱۴-۱ اصول اخلاقی در فرآیند پژوهش

1-۱۴-2 دلایل عدم رعایت اصول اخلاقی در پژوهش

1-۱۴-3 ملاحظات اخلاقی در پژوهش

مراجع

 

فصل دوم :

فرآیند انجام تحقیق

2-1 مقدمه

۲-۲ مراحل انجام تحقیق

2-3 انتخاب موضوع تحقیق

2-4 مطالعات میدانی، مرور منابع و پیشینه تحقیق

2-5 مشخص کردن مشکل(ها)

2-6 بیان اهداف

2-7 فرضیه­ها و محدودیت­ها

2-۷-1 ویژگی­های یک فرضیه خوب

۲-۷-۲ محدودیت­های تحقیق

2-8 طراحی مسیر انجام تحقیق

2-9 بحث در مورد نتایج موردانتظار و راستی ­آزمایی آنها

2-10 شبیه­ سازی و بیان نتایج تحقیق

مراجع

 

فصل سوم :

پیشنهاد طرح پژوهش

3-1 مقدمه

3-2 ساختار پروپوزال

3-3 مقدمات لازم جهت تهیه طرح پژوهشی

3-4 تدوین پروپوزال

3-5 جزئیات فرم پروپوزال

3-5-1 روکش فرم پروپوزال

3-5-2 اطلاعات مربوط به دانشجو

3-5-3 اطلاعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور

3-5-4 اطلاعات مربوط به پایان­نامه

3-5-4-1 عنوان تحقیق

3-5-4-2 تعداد واحد پایان­نامه

3-5-4-3 بیان مسئله اساسی تحقیق

3-۵-4-4 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

3-۵-4-5 مرور ادبیات و پیشینه تحقیق

3-۵-4-6 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

3-۵-4-7 اهداف تحقیق

3-۵-4-8 فرضیات/ سؤالات تحقیق

3-5-5 روش تحقیق

3-5-5-1 شرح کامل روش تحقیق

3-5-5-2 متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی

3-5-5-3 شرح کامل روش و ابزار گردآوری داده­ها

3-5-5-4 جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه

3-5-5-5 روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها

3-5-6 فهرست منابع و مراجع

3-5-7 مشخص کردن امکانات آزمایشگاهی مورد نیاز

3-5-8 زمان­بندی انجام تحقیق

3-5-9 صورتجلسات و فرم­های لازم

3-5-9-1 صورتجلسات

3-5-9-2 فرم­های لازم

3-6 نکات مهم در نگارش پیشنهاد طرح پژوهش

3-7 ارزیابی مطلوبیت پیشنهاد طرح پژوهش

3-8 پیشنهاد طرح پژوهش در صنعت

3-9 سامانه ملی ثبت پیشنهاد طرح پژوهش و پایان­نامه

3-۹-1 روش جستجوی موضوع پایان­نامه در ایرانداک

مراجع

ضمیمه فصل سوم

ضمیمه 3- 1: نمونه فرم پروپوزال دانشگاه تهران

ضمیمه 3-2: نمونه فرم پروپوزال دانشگاه آزاد

ضمیمه 3-3: یک نمونه روکش فرم پروپوزال

ضمیمه 3-4: یک نمونه تدوین شده از یک طرح پیشنهادی تحت عنوان «کنترل مستقیم گشتاور با خطی­سازی فیدبک در محرکه­های موتور القایی»

ضمیمه 3-4-1 : بیان مساله این تحقیق

ضمیمه 3-4-2 : اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق

ضمیمه 3-4-3 : قسمتی از پیشینه این تحقیق

ضمیمه 3-4-۴ : جنبه نوع آوری این تحقیق

ضمیمه 3-4-5 : اهداف این تحقیق

ضمیمه 3-4-6 : سؤالات یا فرضیه­های این تحقیق

ضمیمه 3-4-7 : متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی برای این تحقیق

ضمیمه 3-4-8 : جامعه آماري، روش نمونه‏گيري، حجم نمونه، روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها برای این تحقیق

ضمیمه 3-4-9 : فهرست منابع و مراجع برای این تحقیق

ضمیمه 3-5 : نمونه فرم پروپوزال فولاد مبارکه سپاهان

 

فصل چهارم :

ساختار پایان­نامه و رساله

4-1 مقدمه

4-2 نحوه تعیین موضوع پایان­ نامه کارشناسی ارشد

4-3 اطمینان از تکراری نبودن موضوع پایان­نامه

4-4 انتخاب اساتید راهنما و مشاور

4-5 آفت زدگی در فرآیند تدوین پایان­نامه.

4-6 راهنمای نگارش و تدوین پایان­نامه

4-6-1 نکات دستوری و ویرایشی

4-6-2 نشانه­گذاری­ها

4-7 ساختار پایان­نامه.

4-7-1 جلد روی پایان­نامه (به زبان فارسی)

4-7-2 صفحه آغازین

4-7-3 منشور اخلاقی پژوهش

4-7-4 فرم اصالت پایان­نامه

4-7-5 مجوز بهره­برداری از پایان­نامه

4-7-6 صفحه مشخصات پایان­نامه

4-7-7 صورتجلسه تائیدیه هیئت داوران (تصویب نامه)

4-7-8 صفحه تقدیم

4-7-9 صفحه سپاسگزاری

4-7-10 شرح حال

4-7-11 فهرست مطالب.

4-7-12 فهرست جداول

4-7-13 فهرست اشکال و تصاویر

4-7-14 فهرست نقشه­ها

4-7-15 فهرست نشانه­های اختصار

4-7-16 خلاصه یا چکیده (به زبان فارسی)

4-7-17 فصول پایان­نامه

4-7-17-1 فصل اول (کلیات تحقیق)

4-7-17-2 فصل دوم (مروری بر تحقیقات انجام شده)

4-7-17-3 فصل سوم (روش تحقیق)

4-7-17-4 فصل چهارم (نتایج)

4-7-17-5 فصل پنجم (بحث و نتیجه­گیری)

4-7-18 فهرست منابع

4-7-19 ضمائم و پیوست­ها

4-7-20 چکیده به زبان انگلیسی

4-۷-21 صفحه مشخصات پایان­نامه به زبان انگلیسی

4-8 نکات فنی مرتبط با نگارش و ویرایش پایان­نامه

4-۸-1 مشخصات جلد پایان­نامه

4-۸-2 اندازه و نوع قلم

4-۸-3 حاشیه­بندی و فاصله­گذاری

4-8-4 شماره­گذاری در پایان­نامه

4-۸-5 جداول و شکل­ها

4-8-6 روابط ریاضی، اعداد و فرمول­ها

4-۸-7 پاورقی­ها

4-۸-8 لغات انگلیسی در متن فارسی

4-9 برنامه­ریزی برای نوشتن پایان­نامه

4-10 تعداد صفحات پایان­نامه

4-11 نحوه چاپ، تکثیر و صحافی پایان­نامه

4-12 نگارش پایان­نامه به زبان انگلیسی

4-13 چک لیست نگارش پایان­نامه

4-14 معیارهای عمومی در ارزیابی یک پایان­نامه

4-15 اشتباهات متداول در فرآیند پایان­نامه نویسی

4-16 آئین­نامه­های مربوط به اخذ درس پایان­نامه

4-17 شیوه دفاع از پایان­نامه

4-17-1 نکات ضروری پیش از ارائه

4-17-2 نکات ضروری هنگام ارائه

مراجع

ضمیمه فصل چهارم

ضمیمه 4-1 : نمونه جلد روی پایان­نامه همراه با عطف

ضمیمه 4-2 : صفحه مشخصات پایان­نامه (مشابه طرح روی جلد)

ضمیمه 4-3 : صفحه مشخصات پایان­نامه به زبان انگلیسی

ضمیمه 4-4 : آئین­نامه­های مربوط به اخذ درس پایان­نامه در مقطع کارشناسی ارشد

ضمیمه 4-5 : مراحل برگزاری جلسه دفاع از پایان­نامه­های کارشناسی ارشد

 

فصل پنجم :

سمینار

5-1 مقدمه

5-2 آئین­نامه­های مربوط به اخذ درس سمینار

5-3 سرفصل مطالب درس سمینار

5-4 نحوه اجرای درس سمینار

5-5 تکلیف درس سمینار

5-6 انتخاب موضوع سمینار

5-7 ساختار گزارش کتبی سمینار

5-8 فصل­بندی سمینار

5-9 کنترل کیفی گزارش سمینار

5-10 ارائه شفاهی مینار

5-11 برگزاری ارائه شفاهی و نحوه ارزیابی آن

ضمیمه فصل پنجم

ضمیمه ۵-1 : آئین­نامه­های مربوط به اخذ این درس در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی

ضمیمه ۵-2 : فرم ارزشیابی درس سمینار

 

فصل ششم :

تهیه و تنظیم مقاله علمی

6-1 مقدمه.

6-2 انواع مقالات علمی

6-3 همایش­ها، کنگره­ها و کنفرانس­ها

6-3-1 مقالات کنفرانسی

6-3-2 نحوه پیدا کردن کنفرانس مناسب

6-3-3 نحوه ارسال مقاله و ثبت نام در کنفرانس

6-3-3-1 جزئیات ارسال مقاله به کنفرانس­های داخلی

6-3-3-2 جزئیات ارسال مقاله به کنفرانس­های خارجی

6-4 ژورنال­ها و مجلات تخصصی

6-4-1 اعتبار علمی نشریه­ها

6-4-2 جایگاه سردبیر نشریه

6-4-3 معرفی مجلات معتبر تحت پوشش ISI.

6-4-4 دسته­بندی ژورنال­ها و مجلات تخصصی

6-4-5 نشریات تخصصی با دسترسی آزاد

6-4-6 رتبه­بندی نشریات تخصصی

6-5 ژورنال­ها و مجلات علمی داخلی

6-5-1 مجلات علمی- پژوهشی

6-5-2 مجلات علمی- ترویجی

6-5-3 مجلات علمی- تخصصی

6-6 ارسال و داوری مقالات در ژورنال­های تخصصی

6-6-1 انتخاب ژورنال مناسب

6-6-2 آماده­سازی مقاله به فرم و قالب موردنظر مجله

6-6-3 ثبت و ارسال مقاله

6-6-4 پیگیری بعد از ارسال مقاله و دریافت نتایج داوری

6-6-5 فرآیند چاپ مقاله

6-7 نگارش مقالات علمی

6-7-1 ساختار مقاله علمی- پژوهشی

6-7-1-1 عنوان مقاله

6-7-1-2 نام نویسندگان و وابستگی سازمانی آنها

6-7-1-3 فهرست علائم

6-7-1-4 چکیده.

6-7-1-5 واژگان کلیدی

6-7-1-6 مقدمه

6-7-1-7 بدنه اصلی مقاله

6-7-1-8 نتیجه ­گیری

6-7-1-9 تقدیر و تشکر

6-7-1-10 منابع و مآخذ

6-7-1-11 ضمایم

6-7-2 نوشتن مقالات انگلیسی

6-7-3 ارزیابی مقالات علمی- پژوهشی

6-7-4 دلایل اصلی پذیرفته نشدن مقالات ارسالی به مجلات تخصصی

6-7-5 ملاحظات مربوط به تدوین مقالات علمی- پژوهشی

6-7-6 حجم مقالات علمی- پژوهشی

6-7-7 مزایای نگارش مقالات علمی- پژوهشی

6-7-8 اولویت چاپ مقالات براساس نمایه­های معتبر

6-7-9 نحوه نگارش پوستر در مقالات کنفرانسی

6-8 اصول اخلاقی در تهیه مقالات علمی

6-8-1 رعایت اصول اخلاقی در انتشار انواع مقالات

6-8-2 ملاحظات اخلاقی مطرح در مقام نویسندگی مقالات

6-8-3 ملاحظات اخلاقی مطرح در مقام داوری علمی

6-8-4 ملاحظات اخلاقی مطرح در مقام سردبیری و ویراستاری

6-8-5 سایر ملاحظات اخلاقی مطرح در انتشار یافته­های پژوهش

6-8-6 تصمیم­گیری اخلاقی در پژوهش

مراجع

ضمیمه فصل ششم

ضمیمه 6-1 : فراگرد مقاله کاوی

ضمیمه 6-2 : فهرست برخی از مجلات فنی مهندسی در زمینه برق و کامپیوتر مصوب کمسیون نشریات علمی کشور

ضمیمه 6-3 : معتبرترین مجلات تخصصی تحت پوشش ISI در حوزه مهندسی برق

ضمیمه 6-4 : مراحل ارسال و داوری مقالات علمی

ضمیمه 6-5 : نمونه یک cover letter برای ارسال یک مقاله به دفتر نشریه

ضمیمه 6-6 : نام نویسندگان، منصب آنها و آدرس الکترونیکی نویسنده مسئول

ضمیمه 6-7 : بخشی از فهرست علائم اختصار یک مقاله

ضمیمه 6-8 : یک نمونه چکیده از مجلات داخلی

ضمیمه 6-9 : یک نمونه چکیده از مجلات بین المللی

ضمیمه 6-10: بخش­های مختلف یک نمونه مقدمه از یک مقاله انتخابی آورده شده است

ضمیمه ۶-10-۱: اولین پاراگراف مقدمه­ی یک مقاله علمی- پژوهشی

ضمیمه ۶-10-2: پاراگراف سوم مقدمه یک مقاله علمی- پژوهشی

ضمیمه ۶-10-3 : آخرین پاراگراف از مقدمه­ی یک مقاله علمی- پژوهشی

ضمیمه 6-11 : طرح و بخش­بندیِ بدنه­ی اصلی در یک مقاله علمی- پژوهشی

ضمیمه 6-12 : قسمت نتیجه­گیری یک مقاله

ضمیمه 6-13 : نمونه­ای از قسمت ضمایم یک مقاله­ی علمی- پژوهشی معتبر

ضمیمه 6-14 : نمونه­ای از قالب طراحی پوستر مقالات مربوط به دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

 

فصل هفتم :

ابزارهای موردنیاز تحقیق

7-1 مقدمه

7-2 مفاهیم جستجو در اینترنت

7-2-1 نکات ضروری هنگام جستجو در اینترنت

7-2-2 استفاده از گوگل به عنوان موتور جستجوگر وب

7-3 کتابخانه­های دیجیتال

7-4 پایگاه­های اطلاعات علمی و نمایه­سازی ژورنال­ها و مجلات تخصصی

7-4-1 پایگاه استنادی تامسون

7-4-1-1 شاخص­های ارزشیابی اعتبار علمی نشریات

7-4-1-2 زیر مجموعه­های پایگاه استنادی تامسون

7-4-1-3 نمایه استنادی منابع نو ظهور

7-4-1-4 نحوه تعیین ISI بودن یک مجله

7-4-1-5 شماره شناسه بین­المللی (ISSN)

7-4-1-6 مجلات ایرانی تحت پوشش ISI

7-4-1-7 جستجو در پایگاه اطلاعاتی WOS

7-4-2 پایگاه استنادی اسکوپوس

7-4-2-1 شاخص h

7-4-2-2 شاخص i10-Index

7-4-2-3 نحوه جستجو در پایگاه اسکوپوس

7-4-3 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

7-4-3-1 گزارش­های استنادی نشریات

7-4-3-2 نمایه استنادی علوم ایران

7-4-3-3 طلایه­داران علم ایران

7-4-3-4 فهرست مندرجات جاری فارسی

7-4-3-5 نظام آگاهی­رسانی استناد فارسی

7-4-3-6 نظام شاخص­های عملکرد نشریات فارسی

7-4-3-7 رتبه­بندی دانشگاه­ها و مؤسسات پژوهشی کشورهای اسلامی

7-4-3-8 ژورنال­ها و مجلات تخصصی در ISC

7-4-3-9 ثبت همایش­ها در ISC.

7-4-4 پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

7-4-4-1 بانک نشریات علمی

7-4-4-2 روش­های جستجو در پایگاه SID

7-4-4-3 برگزاری کارگاه­های آموزشی

7-4-5  بنیاد بین­المللی DOI

7-4-5-1 اجزای تشکیل­دهنده شناسه دیجیتالی

7-۴-۵-2 کارکردهای شناسه دیجیتالی

7-4-5-3 کدهای DOI معتبر و نامعتبر

7-4-6 پایگاه اطلاعات علمی ساینس دایرکت

7-4-6-1 جستجو در پایگاه ساینس دایرکت

7-4-6-2 سایر امکانات پایگاه ساینس دایرکت

7-4-7 پایگاه اطلاعات علمی اِشپرینگِر.

7-4-7-1 جستجو در پایگاه اطلاعاتی اشپرینگر

7-۴-8 پایگاه اطلاعات علمی تخصصی

7-4-8-1 انجمن مهندسین برق و الکترونیک/ IEEE.. 402

7-4-8-2 انستیتو مهندسی و تکنولوژی/ IET.. 407

7-4-8-3 سایر پایگاه­های اطلاعاتی تخصصی… 409

7-4-9 سامانه پژوهشگران در گوگل… 413

7-4-9-1 نحوهی ثبت نام در پایگاه گوگل اسکولار. 415

7-4-9-2 سایر خدمات پژوهشی در مؤسسه گوگل.. 417

7-4-10 سامانه جستجوی آکادمیک مایکروسافت…. 418

7-4-11 سازمان­های جهانی اطلاع­رسانی… 420

7-4-12 پایگاه­های اطلاعاتی کتاب­شناختی شامل نمایه­نامه­ها و چکیده­نامه­ها 423

7-4-13 پایگاه­های اطلاعاتی کتاب­شناختی تمام متن جامع.. 426

7-4-14 پایگاه­های اطلاعاتی کتاب­شناختی وابسته به فروشگاه­های الکترونیکی کتاب… 448

7-4-15 اشتراک منابع و دسترسی آزاد. 451

7-4-15-1 اشتراک منابع.. 451

7-4-15-2 دسترسی آزاد. 452

7-4-15-3 معرفی برخی از منابع دسترسی آزاد. 454

7-4-16 پایگاه­های نمایه­ساز فارسی… 460

7-4-16-1 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام. 461

7-4-16-2 پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی… 461

7-4-16-3 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) 461

7-4-16-4 مرکز منطقه­ای اطلاع­رسانی علوم و فناوری… 462

7-4-16-5 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.. 464

7-4-16-6 سایر پایگاه­های اطلاعاتی و نمایه­ساز فارسی… 465

7-4-17 نحوهی دریافت رایگان مقالات و اسناد مورد نیاز از پایگاه­های اطلاعاتی… 467

7-5 پایگاه­های ثبت اختراعات… 471

7-5-1 پروانه­های ثبت اختراع آمریکا 471

7-5-2 پایگاه Espacenet 472

7-5-3 پروانه­های ثبت اختراع کانادا 474

7-6 معرفی نرم­ افزارهای مورد نیاز در فرآیند انجام تحقیق

7-6-1 نرم­افزارهای مورد نیاز در مرور تحقیقات قبلی و ایجاد بانک اطلاعاتی شخصی

7-6-1-1 نرم ­افزار OneNote. 479

7-6-1-2 نرم­ افزار dtSearch، ابزاری برای جستجو در فایل­های متنی… 485

7-6-1-3 ایجاد یک بانک مقالات شخصی به کمک نرم­افزار Microsoft Office Excel 489

7-6-1-4 نرم­ افزار Publish or Perlish، ابزاری برای علم سنجی و تحلیل استنادی… 490

7-6-2  نرم­ افزارهای مورد نیاز در تحلیل داده­ها 494

7-6-3 نرم­ افزارهای مورد نیاز در مستند سازی و ارائه­ی نتایج پژوهش….. 495

7-6-3-1 نرم­ افزارهای واژه­پرداز. 496

7-6-3-2 نرم­ افزارهای مدیریت مراجع و استناد. 511

7-6-3-3 نرم­ افزارهای افزونه جهت ویراستاری متون.. 535

7-6-3-4 برنامه­ های ذخیره­ ساز اسناد در رسانه­های ذخیره­ساز 544

7-6-3-5 نرم­ افزارهای ارائه­ ی مطالب…. 551

مراجع.. 561

ضمیمه فصل هفتم.. 563

ضمیمه 7-1 : معرفی یک موتور جستجوی علمی فارسی

ضمیمه 7-2 : پارسیجو- موتور جستجوگر ایرانی

ضمیمه 7-3 : یک نمونه پروفایل پژوهشگران در سامانه­ی گوگل اسکولار

ضمیمه 7-4 : صفحه­ی مربوط به جزئیات یک رکورد انتخابی در پروفایل پژوهشگران در سامانه­ی گوگل اسکولار

ضمیمه 7-5 : تصویر جلد پژوهشنامه­ی پردازش و مدیریت اطلاعات

ضمیمه 7-6 : معرفی برخی از تارنماهای مفید در فرآیند انجام پژوهش

ضمیمه 7-7 : معرفی نرم­افزار Visio..

ضمیمه 7-8 : معرفی یک برنامه کاربردی در اصلاح گرامری متون انگلیسی

 

کتاب روش تحقیق در علوم فنی و مهندسی (فرایندهاوابزارها) تحقیق کتاب روش تحقیق در علوم فنی و مهندسی (فرایندهاوابزارها) 1004 400x399

کتاب روش تحقیق در علوم فنی و مهندسی (فرایندهاوابزارها)

مشخصات: کتاب روش تحقیق در علوم فنی و مهندسی (فرایندهاوابزارها)

نویسنده

,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

ابعاد
وزن 1030 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب روش تحقیق در علوم فنی و مهندسی (فرایندهاوابزارها)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 9
افزودن برای مقایسه
کتاب مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان(پدافند غیر عامل)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب سوالات آزمون کارشناسی رسمی امور ثبتی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی فراگیر ساختمان: محوطه سازی (8)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب اصول طراحی سکوی شناور تولید,ذخیره سازی و تخلیه نفت (fpso)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آیین نگارش به همراه اصول نوشتن مقالات علمی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب اصول و مبانی معماری: 2. آب و فاضلاب

کتاب اصول و مبانی معماری: 2. آب و فاضلاب

فروشنده : آزمون تاپ
50,000 تومان 47,500 تومان

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0