مهندس محمد عظیمی آقداش مهندس محمد عظیمی آقداش مهندس محمد عظیمی آقداش                      100x100

مهندس محمد عظیمی آقداش
متولد 1350

فارغ التحصیل:
کارشناسی عمران – کارشناسی ارشد شهرسازی
پایه یک نظام مهندسی ساختمان – کارشناس رسمی دادگستری

رزومه

 • کارشناس رسمی دادگستری
 • پایه یك نظام مهندسی ساختمان
 • مدیر قراردادهای شهرداری تبریز
 • مشاور فنی و عمرانی شهرداری تبریز
 • ناظر پروژه‌های عمرانی شهرداری‌های استان آذربایجان‌شرقی
 • مدیر امور قراردادهای معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز
 • مشاور عالی فنی و عمرانی شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی تبریز
 • مدیر امور آموزشی و پژوهشی مركز علمی كاربردی شهرداری تبریز
 • مشاور عالی شهرداری منطقه ۱ تبریز در حوزه‌های عمرانی و شهرسازی
 • مشاور عالی اداره كل تربیت بدنی استان آذربایجان‌شرقی در امور فنی و عمرانی
 • مدیر امور قراردادها و سرمایه‌گذاری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز
 • مدرس استانداری آذربایجان‌شرقی
 • مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • مدرس دوره‌های آزمون‌های کارشناسان رسمی
 • پژوهشگر برتر سازمان نظام مهندسی ساختمان
 • مدرس جهاد دانشگاهی واحد استان آذربایجان‌شرقی
 • مدرس دوره‌های آزمون‌های نظام مهندسی ساختمان
 • مدرس دوره‌های ضمن خدمت کارکنان شهرداری‌ها و شوراها
 • مدرس دوره‌های آموزشی فنی و عمرانی، شهرسازی و حقوقی شهرداری‌ها
 • کلید واژه جامع
 • تبریز شکوه ایرانی
 • تبریز فیروزه اسلام
 • روسازی‌های آسفالتی
 • ضوابط بلندمرتبه‌سازی
 • قوانین نوسازی و تملک
 • قانون کار ویژه مهندسان
 • نظام فنی و اجرایی کشور
 • آذربایجان‌شرقی خورشید تمدن
 • آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها
 • گنجینه متره و برآورد کاربردی
 • قوانین و مقررات ثبتی(کتاب اول)
 • قوانین و مقررات ثبتی(کتاب دوم)
 • قوانین و مقررات ثبتی(کتاب سوم)
 • قوانین و مقررات پروژه‌‌های عمرانی
 • مسائل مکانیکی و برقی در ساختمان
 • مقررات مالی و معاملاتی شهرداری‌ها
 • كتاب‌های آبی، شهرداری منطقه ۲ تبریز
 • مناقصات طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی
 • گنجینه قوانین، شهرداری منطقه ۱ تبریز
 • گنجینه پیمان، استانداری آذربایجان‌شرقی
 • چک لیست نظارت بر ایمنی و حفاظت کار
 • قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها
 • قوانین صنعت بیمه و مالیات ویژه مهندسان
 • قانون شهرداری‌ها و تشکیلات و وظایف شوراها
 • مدیریت ساخت نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 • مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
 • شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی شهرسازی
 • گنجینه متره و برآورد، استانداری آذربایجان‌شرقی
 • مقررات مالی و معاملاتی طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی
 • اصول و مبانی مدیریت برنامه‌ریزی و طراحی شهری
 • ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین
 • اطلاعات تکنیکی انواع طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی
 • شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی عمران نظارت
 • درس‌نامه آزمون‌های کارشناسی رسمی رشته امور ثبتی
 • مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با سیما و منظر شهری
 • روش‌ها و شیوه‌های مدیریت برنامه‌ریزی و طراحی شهری
  – مسائل مربوط به طراحی، اجرا و نظارت بر ساخت و سازها
  – قراردادهای طرح‌های عمرانی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی
 • قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجری
 • قوانین، مقررات و مباحث عمومی آزمون‌های کارشناسی رسمی
 • حقوق، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به شهرسازی کشور
 • تشریح کامل سؤالات آزمون‌های کارشناسی رسمی رشته امور ثبتی
 • بازآفرینی بافت‌ها و سکونتگاه‌های ناکارآمد شهری(قوانین و مقررات)
 • مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت‌ و سازها
 • تشریح کامل و تفصیلی سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی شهرسازی
 • تشریح کامل و مستند سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی عمران ـ اجرا
 • تشریح کامل و مستند سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی معماری ـ اجرا
 • مسایل شهرسازی ایران اعم از مدیریت برنامه‌ریزی شهری و طراحی شهری
 • درسنامه آزمونهای کارشناسی رسمی راه و ساختمان شهرسازی و معماری
 • شرح کامل وظایف، مسئولیت‌ها و قراردادهای مهندسان طراح و ناظر ساختمان
 • مجموعه شهر آیین(ج.۱. قانون شهرداری‌ها- ج.۲. قانون شوراهای اسلامی کشور)
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0